до теми 4


Сутність ДРЕП за висловами різних авторів
Ю. Гладкий, А.Чистобаєв[Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Основы региональной политики: Учебник. – СПб, 1998. – С. 19.] Регіональна (соціально–економічна) політика держави – це сфера діяльності з управління політичним, економічним, соціальним і екологічним розвитком країни в просторовому, регіональному аспекті, яка відображає як взаємовідносини між державою і регіонами, так і регіонів між собою
В. Поповкін[Поповкін В. А. Регіонально–цілісний підхід в економіці: Монографія. –
К.: Наукова думка, 1993. – С. 54.] Регіональна політика має спрямовуватися на: створення в усіх регіонах, містах, сільській місцевості, населених пунктах будь-якого масштабу адекватних умов для життєдіяльності людини, реалізації її можливостей, відтворення робочої сили, праці, побуту, відпочинку; поступового зниження антропо - та техногенного тиску на територію з урахуванням екологічної ємності кожного з регіонів, підтримання або відновлення екологічної рівноваги
М. Долішній
[Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові
пріоритети – К.: Наукова думка, 2006. – С. 24.] Регіональна політика – це система цілей і дій, що спрямовані на реалізацію інтересів держави щодо регіонів та внутрішніх інтересів самих регіонів, яка реалізується за допомогою методів, що враховують історичну, етнічну, соціальну, економічну та екологічну специфіку територій
Рис. Суб’єкти регіональної політики
Система засобів та інструментів державної регіональної політики:
1.Засоби:
адміністративні (дозволи, стандарти, обмеження, ліміти, штрафи, заборони);
економічні (податки, державні інвестиції, субсидії, дотації, кредити);
інформаційні (публікації у засобах масової інформації тощо).
2.Інструменти:
законодавчо-правові (закони, постанови, укази);
нормативно-адміністративні (розпорядження, рішення, накази, інструкції, правила, положення, договори);
організаційно-економічні (проекти, плани, цільові програми, державний та місцеві бюджети).
У свою чергу, засоби та інструменти державного управління реалізуються через методи державного управління, тобто способи державно-управлінського впливу.

Приложенные файлы

  • docx 25367969
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий