Задачі до теми 4

Задачі до теми 4

Задача 1
Покажіть, як вплине зменшення доходу на розташування кривої попиту на товари А, Б і В, якщо відомо, що коефіцієнт еластичності попиту за доходом для них складає відповідно 1,7; -0,8; 0.

Задача 2
На ринку пшениці внаслідок збільшення попиту населення на білий хліб ціна 1 т пшениці збільшилася з 520 грн. до 624 грн. Це призвело до збільшення пропозиції пшениці з 500 тис. т/міс. до 550 тис. т/міс. Визначте еластичність пропозиції пшениці.

Задача 3
В одному з міст щомісячне споживання солі в літній період складає 200 т. Ціна одного кг солі складає 0,35 грн. Припустимо, що ціна на продукт збільшилася до 0,7 грн. за кг. Визначте, як зміняться витрати споживачів, якщо відомо, що цінова еластичність солі складає - 0,1.

Задача 4
Еластичність попиту за ціною на концерти для студента дорівнює -1, еластичність попиту за доходом 3, перехресна еластичність попиту між концертами та басейном -2. За цих умов студент відвідав 100 концертів. Яку кількість концертів він відвідає, якщо ціна квитка на концерт збільшиться на 15%, ціна одного відвідування басейну знизиться на 5%, а доход споживача підвищиться на 10%?

Задача 5
Функція попиту представлена виразом:
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415- обсяг попиту на товар Х; 13 EMBED Equa
·tion.3 1415і 13 EMBED Equation.3 1415- ціни товарів Х і Y; І - величина доходу, 13 EMBED Equation.3 1415= 4; 13 EMBED Equation.3 1415=5; І = 50.
а) Розрахуйте обсяг попиту за заданих умов.
б) Розрахуйте еластичність попиту за доходом.
в) Покажіть графічно, як зміниться крива попиту, якщо дохід знизиться до 40 грн.

Задача 6
Період
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

Базисний
20
15
40

Наступний
10
10
60


За даними таблиці розрахуйте:
а) еластичність попиту за ціною на товар Х;
б) перехресну еластичність попиту на товар Х з урахуванням зміни ціни на товар Y. Як пов'язані між собою товари Х і Y?
Задача 7
Квиток у кіно коштує 40 грн., при цьому кінотеатр відвідують 200 чол. за день. Кінотеатр розрахований на 325 глядачів. Директор кінотеатру вважає, що попит на квитки високо еластичний 13 EMBED Equation.3 1415= -5 і вирішує знизити ціну квитка до 35 грн.
а) Визначте, чи вдасться за такого рішення повністю заповнити кінозал?
б) Як внаслідок зниження ціни квитків зміниться дохід кінотеатру?


Приложенные файлы

  • doc 25367962
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий