Лекція до теми 8

Тема 8. Кар'єра у бізнесі

План
Поняття та сутність кар’єри.
Підбір та основні форми найму персоналу у підприємництві.
Стадії кар’єри.

Міні-лексикон: кар'єра; статус; професія; спеціальність; штатний розклад; посадові інструкції; ефективність кар’єри; внутрішньо-організаційна кар’єра; професійна кар’єра; стадії кар’єри; ділові якості підприємця

Рекомендована література:
Основна: 2, 3, 4, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30
Додаткова: 37, 38, 43, 45
Успішність кар’єри підприємця визначають певні якості людини:
вміння висувати реалістичні цілі;
вміння реалізовувати поставлені цілі;
вміння визначати пріоритети;
орієнтація на якість;
здатність впливати на інших;
глибокий аналіз інформації;
уміння розробляти стратегічні програми;
схильність до розумного ризику;
здатність до творчого вирішення завдань;
вміння вирішувати проблеми без сторонньої допомоги;
справедливе ставлення до підлеглих;
виконання завдання якісно та у встановлені строки.

Стадії кар'єри
Вік
Потреби досягнення мети
Моральні потреби
Фізіологічні, матеріальні потреби

Становлення
до 30 років
Опанування праці, розвиток навичок, формування спеціаліста, керівника, підприємця
Самоствердження, початок досягнення незалежності
Нормальний рівень оплати праці

Просування
до 45 років
Просування по службі, набуття навичок, досвіду
Зростання, самоствердження
Здоров'я, високий рівень оплати праці

Закріплення
до 60 років
Пік удосконалення кваліфікації спеціаліста або керівника, навчання молоді
Стабілізація незалежності, початок поваги
Зацікавленість іншими джерелами прибутку

Стадія виходу на пенсію
після 55-60 років
Опанування нового виду діяльності
Самовираження у новій сфері діяльності
Здоров'я,
розмір пенсії


Питання для самоконтролю:

Поняття та сутність кар’єри у підприємництві.
Критерії оцінки ефективності кар’єри.
Види договорів, що регулюють трудові відносини.
Процес прийняття персоналу у підприємництві.
Стадії кар’єри у бізнесі.
13PAGE 15


13PAGE 14615Поняття та сутність кар'єри


Кар'єра – це успішне просування по службі в обраній сфері діяльності, досягнення більш високого статусу, престижу і влади.
Кар'єра – це послідовність відношень і ліній поведінки людини, пов'язаних з досвідом трудової діяльності протягом її життя.
Кар'єра – це професія, яка потребує навчання і обирається для забезпечення життєвих потреб.
Кар’єра у бізнесі – це процес зміни професійного посадового або майнового статусу людини.

Професія – вид трудової діяльності, що обумовлюється сукупністю знань, отриманих в результаті спеціального навчання та практики.


Статус – це місце, яке посідає людина у будь-якій ієрархічній структурі.
Професійна кар’єра – це процес досягнення високої кваліфікації в межах певної професії. Реалізується шляхом одержання персоналом категорій, вчених звань, наукових ступенів, визнання у професійних колах.
Спеціальність – сукупність знань та навичок вузького кола робіт в межах професії.
Штатний розклад – це список посад на підприємстві. Посадові інструкції – це перелік вимог до робітників, що займають певні посади, сукупність їх прав і обов’язків.

Критерії оцінки ефективності кар’єри:


оцінка діяльності в кар'єрі

індикатором оцінки діяльності у кар'єрі є заробітна плата і посада, тобто чим швидше зростає зарплата і відбувається просування по службі, тим вищий рівень такої оцінки.


відношення до кар'єри

- визначається сприйняттям і оцінкою людиною своєї кар'єри. Чим позитивніше це сприйняття, тим ефективніша кар'єра. Люди з позитивним відношенням більш віддані своїй організації і більш зацікавлені у своїй роботі.


адаптація та індивідуальність у кар'єрі

Професійна кар'єра становить процес досягнення високої кваліфікації у межах певної професії, в даному випадку у сфері торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та туризму, а професія, у свою чергу, є видом трудової діяльності у системі суспільного розподілу праці, обумовлена сукупністю знань та навичок, одержаних внаслідок спеціального навчання та практики.


Внутрішньоорганізаційна кар’єра охоплює послідовну зміну стадій розвитку робітника у межах однієї організації і реалізується у трьох напрямах:
вертикальний - підняття на більш високий ступінь структурної ієрархії;
горизонтальний – переміщення в іншу функціональну сферу діяльності або виконання відповідної ролі на рівні, який не має постійного формального закріплення в організаційній структурі;
відцентровий - рух до центру, до керівництва організацією.


Кар'єра

Підбір та основні форми найму персоналу у підприємництві


Для здійснення підприємницької діяльності на підприємстві необхідно сформувати колектив.


Підприємець згідно з трудовим законодавством укладає з працівниками договори (контракти, угоди) про використання їхньої праці.


Види договорів


Трудовий договір – це документ, який являє собою угоду між підприємством та найманим робітником.


Індивідуальний договір – це документ, в якому в більшій мірі враховуються інтереси сторін.


Колективний договір – це угода між трудовим колективом та профспілкою, яка регулює трудові відносини.


Тарифна угода – це договір з питань оплати праці та соціальних гарантій між представниками сторін, може бути частиною колективного договору.


Процес прийняття на роботу

Підбір кандидатів

Методи підбору

Пошук за допомогою працівників фірми

Взаємозв'язки з навчальними закладами

Оголошення в засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса)

Отримання інформації від осіб, які здійснюють пошук роботи (за рахунок телефонних дзвінків, отримання листів)

Звернення до агентств з працевлаштування

Відбір кандидатів відповідно до вимог

Так

Прийняття на роботу

Ні

Відмова

3. Стадії кар’єри

Для успішного зростання та розвитку кар'єри у підприємництві необхідні загальні та спеціальні якості.


Спеціальні якості: професіоналізм; компетентність.


Загальні якості: ініціатива; чесність, щирість; позитивне та дружнє ставлення до підлеглих; здатність керувати людьми; почуття відповідальності; гарні організаторські здібності; завзятість, рішучість; сила волі; творчий початок; вміння швидко аналізувати інформацію; комунікабельність; готовність йти на виправданий ризик; працелюбність; комерційний склад розуму; стриманість; делікатність.


Стадії кар'єри у бізнесі

Приложенные файлы

  • doc 25367943
    Размер файла: 93 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий