Сам. до теми 8


Питання для самостійного опрацювання до теми 8:Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо матеріальних цінностей
Ефективне використання ТМЦ підприємства неможливе без чіткої, оперативної та детальної інформації про матеріальні цінності підприємства. Основним засобом висвітлення та узагальнення інформації про ТМЦ підприємства є дані довідників комп'ютерної облікової системи, регістри відомостей та стандартні звіти. Умови використання даних засобів отримання облікової інформації залежать від потреб, рівня оперативності та детальності потрібної інформації.
1.Визначення суми облікової наявності ТМЦ:
-за допомогою стандартних звітів (Оборотно-сальдова відомість за рахунками обліку ТМЦ, Аналіз рахунку обліку ТМЦ, Картка рахунку обліку ТМЦ, Обороти рахунку ТМЦ);
-з використанням регламентованої звітності (баланс підприємства).
2. Одержання інформації про певний вид ТМЦ:
-за даними довідника «Номенклатура».
3. Визначення переліку виконаних на підприємстві операцій з ТМЦ:
-за даними журналів «Складські документи», «Документи постачальників», «Документи покупців».
Для розв'язання спеціалізованих задач з узагальнення інформації про наявність, рух та використання товарно-матеріальних цінностей на підприємстві комп'ютерні облікові програми можуть мати спеціалізовану звітність, яка може враховувати галузеву специфіку діяльності підприємства або може бути розробленою за відповідними вимогами працівників підприємства, на якому використовується дана облікова програма:
Аналіз АВС-привабливості покупців - звіт, який дозволяє отримати інформацію про найбільш привабливу продукцію або товари та умови продажу для покупців і відповідно до них скоординувати цінову та кредитну політику підприємства.
Аналіз оборотів - звіт, що дозволяє визначити суми оборотів підприємства з його контрагентами, що дозволяє оцінювати доцільність продовження співпраці з ними і обґрунтовувати зміни цінової політики.
Аналіз рентабельності товарів - звіт, який оцінює суми прибутку та рентабельності за кожним видом товарів та продукції, які були реалізовані підприємством.

Приложенные файлы

  • docx 25367937
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий