Тест до теми 4

Тест з теми 4 «Викладка товарів на основі технологій мерчандайзингу»

Варіант 1

Оглядність, «обличчям до покупця», доступність, охайність тощо – це
Принципи викладки товарів.
Правила викладки товарів.
Концепції викладки товарів.
Варіанти викладки товарів.

«Цільова викладка», «Групування за видами та стилями», «Групування за призначенням», «Вирівнювання цін» тощо – це
Принципи викладки товарів.
Правила викладки товарів.
Концепції викладки товарів.
Варіанти викладки товарів.

Який варіант викладки використовується для додаткових точок продажу?
Масова викладка.
Багатотоварна викладка.
Викладка навалом.
Дисплейна викладка.

Який рівень пропонування товарів у магазинах призначений для товарного запасу або для товарів, упаковка яких є достатньо привабливою і може бути зауважена здалеку?
Рівень ніг.
Рівень рук.
Рівень очей.
Рівень «капелюха».

Назвіть термін, що визначає сукупність товарів, які об’єднані в групу для спільного продажу та управління.
Товарна категорія.
Перехресний мерчандайзинг.
Сезонний мерчандайзинг.
Викладка товарів.

Який варіант товарної викладки передбачає групування товарів у кожній товарній групі?
Цільова викладка.
Групування за видами та стилями.
Респектабельно-спеціалізована викладка.
Викладка корпоративним блоком.


Які види основної товарної викладки виділяють залежно від основного підходу до викладання?
Вертикальну, горизонтальну та змішану викладки.
Вертикальну, горизонтальну та блокову викладки.
Вертикальну, горизонтальну та декоративну викладки.
Вертикальну та горизонтальну викладки.

При якому мерчандайзингу ключовою ідеєю є організація комплексного продажу?
Перехресному мерчандайзингу.
Сезонному мерчандайзингу.
Візуальному мерчандайзингу.
Категорійному мерчандайзингу.

Які з нижче перерахованих основних правил не відносяться до додаткової викладки товарів?
Вигідне розміщення в торговельній залі.
Відокремлене розміщення від основної викладки.
Викладання найпопулярніших позицій товарної групи.
Сприяння розподілу пізнавальних ресурсів.

Комплекс заходів, спрямованих на збільшення продажів і просування того або іншого товару, марки, упаковки тощо за допомогою спеціального їх розміщення, оформлення простору магазину і вітрин з метою надання покупцю максимально повної інформації про товар – це
Перехресний мерчандайзинг.
Сезонний мерчандайзинг.
Візуальний мерчандайзинг.
Категорійний мерчандайзинг.
Тест з теми 4 «Викладка товарів на основі технологій мерчандайзингу»

Варіант 2

Яка викладка служить і для відпуску, і для показу товару?
Товарна викладка.
Декоративна викладка.
Основна викладка.
Додаткова викладка.

У якому варіанті основної товарної викладки відрізняють два її варіанти: за видом товару та за торговою маркою?
У вертикальній викладці.
У горизонтальній викладці.
У блоковій викладці.
У корпоративній викладці.

Які з нижче перерахованих не відносяться до принципів товарної викладки?
Оглядність.
Охайність.
Доступність.
Масовість.

Перелік обов’язкових для пропонування у певному магазині артикулів товару – це
Планограма.
Асортиментний ряд.
Фейсинг.
Візуальний мерчандайзинг.

Одиниця продукції, яка видима чи доступна покупцеві – це
Фейсинг.
SKU.
Позиція.
Планограма.

Кількість яких позицій у SKU не повинна перевищувати 60%?
Пріоритетних.
Основних.
Додаткових.
Демонстраційних.

Графічне зображення викладки товару на конкретному торговельному обладнанні – це
Планограма.
Асортиментний ряд.
Фейсинг.
Візуальний мерчандайзинг.

Для ефективності якої викладки дотримуються таких правил: не використовувати товари, щодо яких у покупців склалося негативне враження; розпродажу відводити обмежений час тощо?
Викладки навалом.
Дисплейної викладки.
Спеціальної викладки.
Масової викладки.

Що не є причинами для додаткової викладки?
Необхідність об’ємної демонстрації товару.
Спонукання до купівлі супутніх товарів.
Рекламування товарів-новинок.
Створення умов для перехресного мерчандайзингу.

Назвіть основні функції фейсингу.
Основна та додаткова.
Основна, додаткова та спеціальна.
Демонстраційна та утримання поличного простору.
Основна, додаткова, демонстраційна та утримання поличного простору.
Приложенные файлы

  • doc 25367931
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий