Питання до ПЗ 2 (Психологія)


Тема 2 «Психіка людини»
Питання:
1. Сутність і функції психіки.
2. Фізіологічні основи психіки.
3. Психіка як цілісна система.
4. Онтологічні характеристики психіки.
Робота по самопізнанню № 1
Тема: Дослідження тривожності
Мета роботи: Оцінити рівень реактивної, та особистісної тривожності
Матеріали та обладнання: бланк із надрукованими на обох сторінках шкалам самооцінки та з інструкціями, розробленими Ч.Д. Спілбергом та Ю.Л. Ханіним ручка або олівець.
Процедура дослідження
Дослідження рівня тривожності в даний момент, тобто реактивно тривожності й особистісної, як стійкої характеристики людини, можливо проводити методом самооцінки індивідуально і в групі. Студенти отримують бланк із шкалами самооцінки і пропонує відповісти згідно з інструкціям на надруковані на обох сторінках бланка запитання.
Порада! Відповідати потрібно самостійно.
Якщо в Вас виникають запитання, то можна ще раз звернути увагу на інструкцію і усвідомити, що на кожне запитання можливі 4 варіанти відповідей, які відрізняються за ступенем інтенсивності прояву вказаному в запитанні стані.
Бланк для відповідей
РТ - лицева сторінка бланка
Прізвище, ім'я та по батькові
Дата
Інструкція:
Прочитайте уважно кожне з наведених нижче речень і закресліть відповідну цифру праворуч залежно від того, яке в Вас самопочуття в цей момент. Над запитанням довго не задумайтесь, тому, що правильних або неправильних відповідей немає.
Ні, це
не так Можливо
так Пра-
вильноЗовсім неправильно1. Я спокійний 1 2 3 4
2. Мені ніщо не загрожує 1 2 3 4
3 Я напружений 1 2 3 4
4 Я відчуваю жаль 1 2 3 4
5 Я почуваюсь вільно 1 2 3 4
6 Я прикро вражений 1 2 3 4
7 Мене хвилюють можливі невдачі 1 2 3 4
8 Я відчуваю, що відпочив 1 2 3 4
9 Я стривожений 1 2 3 4
10 Я відчуваю внутрішнє
задоволення 1 2 3 4
11 Я впевнений у собі 1 2 3 4
12 Я нервуюсь 1 2 3 4
13 Я не знаходжу собі місця 1 2 3 4
14 Я збентежений 1 2 3 4
15 Я не відчуваю скутості,
напруженості 1 2 3 4
16 Я задоволений 1 2 3 4
17 Я стурбований 1 2 3 4
18 Я дуже збуджений і мені ніяково 1 2 3 4
19 Мені радісно 1 2 3 4
20 Мені приємно 1 2 3 4
ОТ- зворотна сторінка бланка
Інструкція:
Прочитайте уважно кожне з наведених далі речень і закресліть відповідну цифру праворуч залежно від того, як Ви почуваєте себе завжди. Над запитанням довго не задумайтесь, тому, що правильних або неправильних відповідей немає.
Майже
ніколи Інколи Часто Майже
завжди
21 Я відчуваю задоволення 1 2 3 4
22 Я швидко стомлююся 1 2 3 4
23 Я легко зможу заплакати 1 2 3 4
24 Я хотів би бути таким же щасливим як інші 1 2 3 4
25 Часто я програю тому, що не
швидко приймаю рішення 1 2 3 4
26 Звичайно я відчуваю себе
бадьорим 1 2 3 4
27 Я спокійний, холоднокровний.
зібраний 1 2 3 4
28 Очікувані труднощі дуже
турбують мене 1 2 3 4
29 Я дуже переживаю через
дрібниці 1 2 3 4
30 Я цілком щасливий 1 2 3 4
31 Я беру все близько до серця 1 2 3 4
32 Мені не вистачає впевненості в собі 1 2 3 4
33 Звичайно я відчуваю себе
безпечно 1 2 3 4
34 Я намагаюсь уникати критичних
ситуацій
1 2 3 4
35 У мене буває хандра 1 2 3 4
36 Я задоволений 1 2 3 4
37 Всілякі дрібниці відволікають
і хвилюють мене
1 2 3 4
38 Я дуже переживаю свої
розчарування, що потім довго
не можу про них забути
1 2 3 4
39 Я врівноважена людина 1 2 3 4
40 Мене охоплює неспокій, коли я
думаю про свої справи 1 2 3 4
Опрацювання результатів
Завданням опрацювання результатів є отримання показника реактивної і особистісної тривожності Показник реактивної тривожності (РТ) підраховують за формулою
РТ = ∑1 - ∑2 + 35
Де ∑1 - сума закреслених цифр за пунктами шкали: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18,
∑2 - сума решти закреслених цифр на лицьовому боці бланка, тобто пунктів: 1, 2, 5, 11, 8, 10, 15, 16, 19, 20.
Показник особистісної тривожності (ОТ) визначається за формулою:
ОТ=∑3 - ∑4 + 35
Де ∑3 - сума, закреслених цифр на бланку за пунктами шкали: 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40,
∑4 - сума решти закреслених цифр на зворотному боці бланка, тобто цифр за пунктами: 21, 26, 27, З0, 33, 36, 39.
Аналіз результатів
Реактивна чи ситуативна тривожність характеризується напруженістю, неспокоєм, нервозністю. Якщо вона велика, то в людини порушується увага, а інколи і координація рухів.
Особистісна тривожність - це стійкій стан. Вана характеризує схильність людини сприймати значну кількість ситуацій як загрозливі, реагувати на них станом тривоги. Дуже висока особистісна тривожність безпосередньо пов'язана з наявністю невропатичного конфлікту, з емоційними та нервовими зривами, із психосоматичними захворюваннями. Тому повідомляти результати цього досліду при сторонніх заборонено, а сам досліджуваний має дізнатися про рівень тривожності в коректній формі. При цьому важливо в розмові з ним підкреслити, що тривожність не є негативною рисою. Певний рівень тривожності - природна і обов'язкова властивість активної особистості. При цьому є оптимальний для кожної людини рівень "корисної тривоги". Оцінити рівень тривожності за допомогою показників реактивної і особистісної тривожності можна таким чином
до 30 - низька тривожність;
31 - 45 - помірна тривожність;
46 та більше - висока тривожність.
Тривожність у студентів - досить поширене явище. Значні відхилення від рівня помірної тривожності можуть вказувати на те, що в людини виникає тривожність у ситуаціях оцінки її компетенції. Тоді слід переглянути значимість даної ситуації і знайти для себе обґрунтування, яке зменшує її суб'єктивну значимість. Крім цього, слід перенести свою увагу і зробити акцент на осмисленні діяльності. Одним із напрямків у складання рекомендацій для даного випадку можуть стати: пошук вправ для саморегуляції; створення психологічної підтримки для формування почуття впевненості в успіху.
На відміну від високої тривожності, низька вимагає уваги до мотивів діяльності та підвищення почуття відповідальності. Рідко тривожність у показниках тесту може приховувати за собою захисний психологічний механізм витіснення реальної тривожності чи бажання "показати себе з кращого боку".

Приложенные файлы

  • docx 25367926
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий