Методрозробка до ПЗ 2 Вартова служба


захист вітчизни
Практичне заняття №2
Вартова служба
І. Мета:
розвиток особистості студентів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах
надзвичайних ситуацій.
ІІ. Завдання:
знати основні положення Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України;
мати уявлення про основні обов’язки чатового та про порядок застосування зброї чатовим;
набути первинних навичок щодо дій чатового та порядку заряджання та розряджання зброї.
ІІІ. Короткі відомості з теми:
Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України
97. Несення вартової служби є виконанням бойового завдання і вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень, визначених цим Статутом, високої пильності, непохитної рішучості та розумної ініціативи. Особи, винні в порушенні правил несення вартової служби, несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність.
98. Для несення вартової служби віднаряджуються варти. Вартою називають озброєний підрозділ, віднаряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні)…
101. До складу варт призначаються: начальник варти, вартові за кількістю постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника варти, помічник начальника варти з технічних засобів охорони або оператор з технічних засобів охорони, помічник начальника варти із служби вартових собак, водії транспортних засобів, а у варти при гауптвахті - вивідні й конвойні…
102. Для безпосередньої охорони та оборони об'єктів із складу варти виставляються чатові. Чатовим називається озброєний вартовий, який виконує бойове завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста.
Постом називається все доручене для охорони та оборони чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки…
107. Особовий склад варти має бути у вартовій формі одягу …озброєний справною, приведеною до нормального бою зброєю (автоматами або карабінами з багнетами)…
Боєприпасами варта забезпечується із розрахунку: на кожний автомат і пістолет - по два споряджені магазини і на кожний карабін - 30 патронів у обоймах.
127. Вартові призначаються із солдатів (матросів). Якщо солдатів (матросів) не вистачає, вартовими призначаються сержанти (старшини). У такому випадку з них складаються усі зміни поста… Склад варти, у тому числі і начальник варти, призначається не пізніше ніж за добу до несення служби в наряді і, як правило, від одного підрозділу, у крайньому разі - від однієї військової частини.
128. …Заборонено призначати до варт військовослужбовців, які не склали Військової присяги, не засвоїли програми підготовки молодого солдата, вчинили правопорушення, стосовно якого ведеться розслідування, хворих та інших військовослужбовців, які в цей час за своїм морально-психологічним станом не можуть нести вартову службу, а також тих, хто має відбувати дисциплінарне стягнення.
196. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє.
230. Чатовий підпорядковується начальнику варти, помічнику начальника варти, своєму розвідному. Він є особою недоторканною. Недоторканність чатового полягає: в особливій охороні законом його прав і особистої гідності; у підпорядкуванні його лише певним особам - начальникові варти, помічникові начальника варти та своєму розвідному; в обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового, які визначені його службою; у наданні йому права застосовувати зброю у випадках, визначених цим Статутом.
233. Чатовий зобов'язаний: пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відволікатися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований; під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не досилати);
рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки; не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;
не допускати до поста ближче, ніж на відстань, визначену в табелі постів, та позначки на місцевості нікого, крім начальника варти, помічника начальника варти й свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, а також чергового варт (військової частини) у випадку, визначеному в статті 231 цього Статуту; знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх розпізнавальні знаки й сигнали;
уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту; викликати начальника варти у разі виявлення будь-яких неполадок в огорожі об'єкта (на посту) та за будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;
почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти до вартового приміщення; віддавати військове вітання начальникам, яким він підпорядкований, а також іншим начальникам, які прибули на пост в їх супроводі, згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.
Вправа 1. Вартова служба: її сутність та вимоги (за Статутом гарнізонної та вартової служби ЗС України).
Уважно прочитайте короткі відомості з теми та рекомендовану літературу (1) с.74-80.
Вправа 2. Дії чатового. Порядок заряджання та розряджання зброї.
2.1 Що називається вартою, постом? Кого називають чатовим? Яким є склад варти? Що забороняється
чатовому? В якому разі чатовий застосовує зброя без попередження? Надайте письмові відповіді на
ці запитання.
2.2 Практичне відпрацювання порядку заряджання та розряджання зброї.
2.3 Практичне виконання дій чатового у наступних випадках:
до території посту наближається невідома особа;
ваш розвідний пропонує вам віддати автомата для того щоб ви перепочили;
на території поста виникла пожежа;
невідома особа, яка наближається до поста, не виконує команду чатового «Стій, стрілятиму!»;
чатовому терміново потрібно відпочити, сидячі;
чатовий помітив порушення порядку на сусідньому посту;
ваш друг пропонує вам, чатовому, передати пакунок для знайомої людини;
минуло більше двох годин, а зміни нема, ви вирішили йти до вартового приміщення та нагадати про зміну.
Студент групи має бути готовим у ролі чатового діяти у запропонованих випадках. Викладач контролює відпрацювання практичних завдань та ситуацій студентами, вказує на неточності, оцінює роботу кожного.
ІV. Література:
Захист Вітчизни. Підручник для 10-11кл., за ред. Ю.О.Квашньова, А.О.Литвиненка, - К., Вежа, 2006.
Статути Збройних Сил України., Паливода., К., 2014
Викладач І.В.Піскунов

Приложенные файлы

  • docx 25367923
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий