_нд завдання до ПР1

Індивідуальні завдання до практичної роботи № 7
Завдання 1, завдання 2, завдання 3
Розробіть задані згідно варіанту функції та продемонструйте роботу цих функцій, зробивши в головній функції 2-3 виклика функцій з різними параметрами.

в
Завдання 1
(Розробка функції)
Завдання 2
(Перевантаження функцій)
Завдання 3
(Шаблон функції)

Варіант1, 16
Розробити функцію із параметром m - за замовчуванням, для обчислення
L= 13 EMBED Equation.3 1415 , якщо 13 EMBED Equation.3 1415
Значення m – дійсний аргумент функції.
Розробити перевантажені функції, які здійснюють обчислення середнього геометричного елементів одновимірного масиву. Застосувати функції до масивів типу int, float. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу int, float.

Варіант2,17
На підприємстві виплачують премію працівникам в залежності від їх категорії К:
1 категорія - 50% від окладу;
2 категорія - 30% від окладу;
Розробити функцію обчислення премії працівників, якщо аргументами функції є значення категорії К та окладу О працівників
Розробити перевантажені функції, які здійснюють збільшення елементів одновимірного масиву на 10. Застосувати функції до масивів типу int, signed int. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу int, signed int.

Варіант3,18
Фірма продає автомобілі марки Форд – ціна одного авто 22000 гр., Рено – 12000 гр., Лексус – 44000 гр.. Розробити функцію обчислення загальної суми продаж авто. Аргументами функції є Х – кількість проданих Фордів, У – кількість проданих Рено, К – кількість проданих Лексусів. Х, У, К – повинні бути параметрами за замовчуванням
Розробити перевантажені функції, які здійснюють пошук та виведення на екран всих елементів одновимірного масиву, які належать діапазону [a, b]. У функцій повинні міститися наступні аргументи: покажчик на масив, кількість елементів масиву, значення а та b Застосувати функції до масивів типу int, float. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу int, float.

Варіант4,19
Розробити функцію, для обчислення виразу 13 EMBED Equation.3 1415, де m = -13,10457,
n – дійсний аргумент функції. Функція повинна сама виводити результат обчислення
Розробити перевантажені функції, які генерують значення для одновимірного масиву за наступним правилом: 13 EMBED Equation.3 1415, де i – значення 0, 1, 2, n . Застосувати функції до масивів типу double, float. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу double, float.

Варіант5,20
Розробити функцію, для обчислення суми:
13 EMBED Equation.3 1415
N – цілий аргумент функції.

Розробити перевантажені функції, які здійснюють пошук індекса максимального елемента одновимірного масиву. Застосувати функції до масивів типу float, double. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу float, double.

Варіант6,21
Оклад службовця дорівнює М гривень. З нього утримується прибутковий податок наступним чином:
якщо оклад до 850 грн – утримання 10% від окладу;
від 850 – утримання 20% від окладу
Розробити функцію обчислення прибуткового податоку в грн, якщо аргументом функції є значення окладу М працівників. Функція повинна мати параметром М - за замовчуванням
Розробити перевантажені функції, які перетворюють всі додатні елементі одновимірного масиву на їх квадрати. Застосувати функції до масивів типу float, long. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу float, long.

Варіант7,22
Розробити функцію із параметром х - за замовчуванням, для обчислення виразу 13 EMBED Equation.3 1415,
де а, b, x –дійсні аргументи функції
Розробити перевантажені функції, які здійснюють пошук та виведення на екран всих від’ємних елементів одновимірного масиву. Застосувати функції до масивів типу int, long. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу int, long.

Варіант8,23
Розробити функцію обчислення наступного виразу 13 EMBED Equation.3 1415, якщо х – аргумент функції
·.

Розробити перевантажені функції, які здійснюють обчислення добутку елементів одновимірного масиву з непарними індексами. Застосувати функції до масивів типу double, long double. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу double, long double.

Варіант9,24
Розробити функцію, яка отримує аргумент - ціле число, значення якого може бути 1, 2, 7 – порядковий номер дня тижня. В залежності від введеного числа, функція повинна виводити відповідно понеділок, вівторок, , неділя. Якщо число не відповідає номеру дня тижня, вивести повідомлення, що такого дня немає.
Розробити перевантажені функції, які здійснюють зменшення елементів одновимірного масиву на 10.5. Застосувати функції до масивів типу float, double. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу float, double.

Варіант10,25
Студент на іспитах отримав оцінку Х по математиці, оцінку У по фізиці, оцінку Z по українській мові система п’ятибальна). Розробити функцію, яка обчислює та повертає середній бал студента, якщо X,Y,Z – аргументи функції
Розробити перевантажені функції, які генерують значення для одновимірного масиву за наступним правилом: 13 EMBED Equation.3 1415, де i – значення 0, 1, 2, n. Одним з аргументів функції також є значення a типу double . Застосувати функції до масивів типу long double, float. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу long double, float.

Варіант11,26
Розробити функцію, яка в якості аргументу отримує довжину відрізка в метрах. Функція повинна переводити метри в сантиметри та дециметри, а також виводити отримані значення на екран.
Розробити перевантажені функції, які здійснюють обчислення суми елементів одновимірного масиву з парними індексами. Застосувати функції до масивів типу int, long. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу int, long.

Варіант12,27
Розробити функцію, яка в якості аргументів отримує радіус та висоту циліндра. Функція повинна обчислювати площу та об’єм циліндра, а також виводити отримані значення на екран. Реалізувати радіус та висоту, як параметри за замовчуванням.
Розробити перевантажені функції, які здійснюють пошук та виведення на екран всих нульових елементів одновимірного масиву, які знаходяться між i та j індексами (i, j – аргументи функції). Застосувати функції до масивів типу double, long. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу double, long.

Варіант13,28
Розробити функцію, для обчислення 13 EMBED Equation.3 1415, якщо 13 EMBED Equation.3 1415
Значення х та у – цілі аргументи функції
Розробити перевантажені функції, які здійснюють пошук індекса мінімального елемента одновимірного масиву. Застосувати функції до масивів типу unsigned int, long. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу unsigned int, long.

Варіант14,29
Розробити функцію, для обчислення добутку:
13 EMBED Equation.3 1415.
N, m – цілі аргументи функції
Розробити перевантажені функції, які здійснюють обчислення середнього арифметичного елементів одновимірного масиву. Застосувати функції до масивів типу double, float. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу double, float.

Варіант15,30
Розробити функцію, яка отримує аргумент -ціле число - номер студента по списку групи (1, 2, 7). Функція повинна вивести на екран прізвище та ім’я студента, в залежності від введеного номера.
Розробити перевантажені функції, які перетворюють елементів одновимірного масиву, які більші за значення 5, на куби. Застосувати функції до масивів типу int, long. Організувати також виведення на екран усих елементів масиву в головній функції програми.
Розробити шаблонну функцію по завданню №2. Також розробити шаблонну функцію виведення елементів масиву на екран. Застосувати функції до масивів типу int, long.

Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 25367920
    Размер файла: 84 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий