Завдання до практ. 2

Завдання 1. Запишіть речення фонетичною транскрипцією. Схарактеризуйте приголосні за такою схемою:

1. За участю голосу: шумний чи сонорний; шумний дзвінкий чи глухий.
2. За місцем артикуляції (за участю активного й пасивного мовного органа): губний – губно-губний чи губно-зубний; язиковий – передньо-, середньо-, задньоязиковий чи глотковий.
3. За способом артикуляції: зімкнений, щілинний, африката, дрижачий.
4. За твердістю і м’якістю: тверді, м’які, пом’якшені, напівпом’якшені.
5. За акустичним враженням: свистячі – шиплячі.

1. Коли зникає народна мова – народу нема більше!.. Відберіть у народу все – і він усе може повернути, але відберіть мову – і він ніколи більше не створить її, нову батьківщину навіть може створити народ, але мови ніколи; вмерла мова в устах народу – вмер і народ (К. Ушинський).
2. Національна честь – це зірка провідна (О. Олесь).Завдання 2. Подані слова запишіть фонетичною транскрипцією. Визначте тверді, м’які, пом’якшені та напівпом’якшені приголосні. Назвіть позиції, в яких вони виступають. Вкажіть, як позначається м’якість приголосного в цих позиціях на письмі?

День, мазь, вісь, сіль, сядьте, попільниця, знання, подвір’я, вівці, сяйво, біль, вільний, кілька, тушшю, свято, кузня, місто, мавпячий, торф’яний, тім’я.


Завдання 3. Порівняйте пари приголосних фонем, вкажіть на властиві їм спільні й відмінні ознаки.
Зразок: /с/ – /к/
Спільні ознаки:
1) участь голосу: шумні глухі;
2) твердість / м’якість: тверді.

Відмінні ознаки:
1) місце творення:
/с/ – передньоязикова; /к/ – задньоязикова;
2) спосіб творення:
/с/ – фрикативна, /к/ – проривна.

/д/ – /т/, /j/ – /л/, /к/ – /ф/; 6) /в/ – /ф/, /б/ – /в/, /ц/ – /ш/;
/к/ – /г/, /м/ – /л/, /н/ – /р/; 7) м/ – /н/, /з/ – /д/, /г/ – /х/;
/ш/ – /ч/, /ш/ – /с/, /б/ – /п/; 8) /ш/ – /ж/, /ш/ – /д/, /ч/ – /п/;
/в/ – /х/, /к/ – /т/, /ш/ – /т/; 9) /р/ – /м/, /ф/ – /х/, /ц/ – /к/;
/ж/ – /ц/, /б/ – /м/, /х/ – /т/; 10) /й/ – /р/, /т/ – /ґ/, /к/ – /п/.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й
СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ

У чому полягає артикуляційна різниця між голосними й приголосними?
У чому полягає акустична різниця між голосними й приголосними?
Які звуки називаються голосними?
Який принцип покладено в основу класифікації голосних звуків?
Як поділяються голосні звуки української мови за місцем творення?
Як поділяються голосні звуки за ступенем підняття спинки язика?
Як поділяються голосні звуки за участю губ при їх творенні?
Які звуки називаються приголосними?
Який основний принцип покладено в основу класифікації приголосних?
За якими ознаками класифікуються приголосні української мови?
Як поділяються приголосні за участю голосу й шуму?
Які основні ознаки сонорних приголосних?
Як поділяються приголосні за способом творення?
Яка різниця в артикуляції твердого й пом’якшеного приголосного?

Заголовок 5 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 25367919
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий