Підготовка до МКР


Підготовка до МКР роботи:
Створити в робочій папці студента файл документа MS Word з іменем: МKP_<ПІБ студента>.doc
Завдання 1.
Створити титульну сторінку(1сторінка роботи), використовуючи MS Word засіб «вертикальне вирівнювання» та інші засоби форматування. Титульна сторінка на початку документа не повинна бути пронумерована.
Завдання 2.
Скопіювати два абзаци тексту та відформатувати : абзацний відступ першого рядка 1,29, міжрядковий інтервал 2. Текст розмістити в дві колонки таким чином, щоб другий абзац починався в другій колонці.
Завдання 3.
Вставити дві зноски, розмістити їх в кінці розділу
Завдання 4
Скопіювати текст в окремий розділ. (2-3 розділи з навчального посібника).
Відформатувати заголовки першого рівня стилемЗаголовок  1 з такими параметрами: шрифт Times New Roman, жирний, 16 pt, вирівнювання по лівому краю.
Відформатувати заголовки другого рівня стилем Заголовок 2  з такими параметрами: шрифт Times New Roman, жирний, курсив, 14 pt, вирівнювання по лівому краю з відступом 1,27 см;
Пронумерувати заголовки розділів та підрозділів з використанням  засобу автоматичної нумерації (заголовок1 без номера).
Створити зміст документу на окремій сторінці (2сторінка роботи) з використанням засобів текстового процесора Word; використати формат "простой".
Завдання 5.
Відформатувати текст стилем звичайний, шрифт Times New Roman, жирний курсив, 12 pt, вирівнювання по лівому краю з відступом 1,29 см;
Зробити сторінку 3 з альбомною орієнтацією і правильно поставити на ній номер.
Пронумерувати сторінки: зверху, справа.
Якщо в тексті є нумерований або маркований список нумерацію зробити автоматичною.
Завдання 5.
Вставити 2-3 малюнки в текст і підписати.
Створити список малюнків.
Завдання 6.
У кінці тексту на окремій сторінці створити в одну колонку глосарій (тлумачний словник ключових термінів реферату) з використанням засобу створення предметного покажчика;
Завдання 7.
У тексті створити колонтитули: верхній – прізвище автора нижній – номер групи, факультет.
Завдання 7.
В середині документу вставити альбомну сторінку, правильно пронумерувати її. На сторінці розмістити таблицю (4*8).
Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 25367905
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий