ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МКР з ЗАПОВІ..


ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
(ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ)
Стратегія і перспективний розвиток заповідної справи;
Мета заповідної справи.
Структура заповідних об'єктів.
Історія заповідної справи в Україні.
Сучасна екологічна ситуація та стан заповідної справи в Україні.
Класифікація природно-заповідного фонду України.
Функції заповідних екосистем.
Принципи та методи проведення науково-дослідних робіт на територіях природозаповідного фонду.
Науковий світогляд та сучасне екологічне мислення.
Фактори техногенного впливу на об'єкти заповідного фонду.
Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні.
Екологічні засади функціонування заповідних об'єктів.
Юридичні засади функціонування заповідних об'єктів.
Економічні засади функціонування заповідних об'єктів.
Виділення та оцінка заповідних територій, методи екомоніторингу.
Літопис природи.
Критерії цінності заповідного об'єкту та території.
Положення про статус і завдання природоохоронного об'єкту.
Організаційно - правові основи ведення заповідної справи в Україні.
Заповідний фонд світу.
Збереження біорозмаїття як наукова і практична проблема.
Поліфункційне значення заповідних екосистем.
Екологічні функції лісової рослинності заповідних територій.
Міжнародне співробітництво у галузі заповідної справи.
Роль та значення екотуризму.
Екомережа.
Екосистемний підхід.
Конвенції в сфері заповідної справи.
Рамсарські угіддя.
Збереження ландшафтів.
Збереження культурної спадщини.
Морські об’єкти заповідного фонду.
Світова природна спадщина.
Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні („Заповідники”) та її реалізація.
Природні заповідники і їх роль в збереженні унікальних та типових екосистем, біорізноманіття та генофонду видів.
Національний природний парк.
Біосферний заповідник.
Регіональний ландшафтний парк.
Заказник.
Заповідне урочище.
Зоологічний парк.
Ботанічний сад.
Дендропарк.
Парк-пам’ятка.
Регіональні конвенції, що мають відношення до сфери заповідної справи.
Світові конвенції, що мають відношення до сфери заповідної справи.
Рамсарські угіддя та їх збереження.
Управління об’єктами в заповідній справі.
„Літопис природи” – основний документ у сфері заповідної справи.
„Червона книга України”. Тваринний світ.
„Червона книга України”. Рослинний світ.
Екомережа України.
„Зелена книга України” і охорона рідкісних і зникаючих фітоценозів України.
Природно-заповідний фонд України сьогодні.
Заповідна справа як інструмент збереження біорозмаїття.
Туризм та заповідна справа.
Створення об’єктів природно-заповідного фонду: стан та проблеми.
Застосування пріоритетних критеріїв визначення цінності для природно-заповідних територій.
Закони України про природно-заповідний фонд держави та охорону навколишнього природного середовища.
Порядок створення та оголошення територій і об’єктів природно-заповідного фонду України.
Нормативно-правові документи, якими керуються при проектуванні ПЗТ.
Структура типових проектів створення об’єктів ПЗФ.
Структура типових проектів організації об’єктів ПЗФ
Функційне зонування ПЗТ.

Приложенные файлы

  • docx 25367893
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий