План підготовки до МКР з ІТ

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМУ»

1) Походження та значення терміну «індустрія». Визначення поняття «індустрія туризму». Індустрія туризму як міжгалузевий комплекс. Основні складові індустрії туризму.
2) Походження та значення терміну «інфраструктура». Виробнича та соціальна інфраструктура. Визначення поняття «інфраструктура туризму». Складові інфраструктури туризму: транспортна інфраструктура; організації, задіяні у здійсненні туристичних формальностей, установи та організації, що здійснюють організаційно-правове, кадрове та наукове, фінансово-економічне, інформаційно-рекламне забезпечення індустрії туризму; підприємства з виробництва та реалізації товарів туристичного попиту тощо.
3) Види транспорту. Транспортна система та транспортна інфраструктура: співвідношення понять. Світова мережа шляхів сполучення: загальна протяжність та структура. Структура світового вантажо- та пасажирообігу. Регіональні транспортні системи. Залізничний транспорт та його значення у світовій транспортній системі. Країни, у яких відсутні залізниці. Типи залізничної колії та території їх розповсюдження. Найбільші трансконтинентальні залізниці. Швидкісні залізниці Японії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Китаю, Південної Кореї (Республіки Корея), США. Швидкісний залізничний транспорт на магнітній підвісці (маглев). Залізничні тунелі, прокладені під морським дном. Туристичні залізничні маршрути.
4) Автомобільний транспорт та його значення у світовому пасажирообігу. Протяжність мережі автомобільних шляхів світу. Регіональні відмінності розвитку автомобільного транспорту. Значення показника забезпеченості автомобілями окремих країн. Трансконтинентальні автомобільні магістралі (Панамериканське шосе, Трансмагрібська магістраль, Транссахарська магістраль, Транссахельська магістраль).
5) Значення повітряного транспорту у структурі світового пасажиро- та вантажообігу, регіональні відмінності його розвитку. Найбільші аеропорти світу. Найпотужніші авіакомпанії світу відповідно до обсягу пасажироперевезень.
6) Морський та річковий транспорт у структурі світового пасажиро- та вантажообігу. Найбільші морські порти. Види морських шляхів. Внутрішні водні шляхи Північної Америки, Західної та Східної Європи.
7) Міжнародний транспортний коридор. Пан'європейські транспортні коридори. Пан'європейські транспортні зони. Пан'європейські транспортні коридори, що проходять територією України. Транспортний коридор Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА).
8) Транспортна система України. Характеристика пасажирських перевезень (2012 рік). Шляхи сполучення в Україні. Області України найбільш забезпечені залізничною колією. Територіальна структура залізничного транспорту України. Основні проблеми залізничного транспорту України. Забезпеченість автомобільними шляхами та їх технічний стан. Щільність автомобільних доріг України. Рівень безпеки дорожнього руху. Питома вага річкового транспорту у вантажообігу та пасажирообігу нашої держави. Судноплавні річки України. Найбільші річкові порти України. Глибоководний судновий хід р. Дунай – Чорне море. Морський транспорт та його місце у пасажиро- та вантажообігу країни. Найпотужніші морські порти України. Значення та інфраструктура авіаційного транспорту. Міжнародні аеропорти України. Авіакомпанії України, що здійснюють пасажирські перевезення.
9) Види туристичних формальностей. Державна міграційна служба України: підпорядкування, функції та завдання. Види консульських представництв та консульські ранги. Консульський округ. Функції консульських установ. Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України та його завдання. Консульські установи України за кордоном. Консульські установи іноземних держав в Україні, які оформляють візи громадянам України. Дипломатичні та консульські представництва іноземних держав у місті Одеса.
10) Державна прикордонна служба України та її функції. Пункти пропуску через державний кордон України (міжнародні, міждержавні, місцеві). Прикордонний контроль. Державна митна служба України як складова Міністерства доходів і зборів України. Основні завдання Держмитслужби.
11) Всесвітня організація охорони здоров’я, установи Міністерства охорони здоров’я України, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України як організації, що забезпечують здійснення медико-санітарних туристичних формальностей.
12) Страхові туристичні формальності. Форми страхування (добровільне або обов'язкове). Ліга страхових організацій України. Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).
13) Координація туристичної діяльності за допомогою міжнародних організацій. Організації у структурі ООН, діяльність яких впливає на розвиток міжнародного туризму. Міжнародні туристичні організації загального характеру: мета функціонування та основні завдання (Всесвітня туристична організація (UNWTO), Всесвітня рада з подорожей та туризму World Travel & Tourism Council (WTTC), Міжнародний туристичний альянс Alliance Internationale de Tourisme (AIT)). Найважливіші міжнародні декларації та документи з питань туризму, які прийняті UNWTO.
14) Органи державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання у сфері туризму України. Виключні повноваження Верховної Ради України в галузі туризму. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних і районних ради у туристичній сфері. Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування (сільських, селищних та міських рад) у галузі туризму. Міністерство інфраструктури України та його функції. Державне агентство України з туризму та курортів як Центральний орган виконавчої влади у сфері туризму. Структура органів державного управління у туристичні сфері України.
15) Напрямки підготовки фахівців з туризму у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Кількість та територіальна організація вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації України, що здійснюють підготовку фахівців з туризму. Структурні підрозділи (інститути, факультети, кафедри), на яких здійснюється підготовка фахівців для туристичної сфери, обсяги набору на денну і заочну форму навчання окремих ВНЗ України: Інститут туризму Федерації професійних спілок України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний авіаційний університет, Київський університет туризму, економіки і права, Харківський національний економічний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківська національна академія міського господарства, Львівський інститут економіки та туризму, Львівський державний університет фізичної культури, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Запорізький національний університет, Запорізький національний технічний університет, Одеський національний економічний університет, Ізмаїльський державний гуманітарний університет та Одеська національна академія харчових технологій.
16) Походження терміну та визначення поняття «сувенір». Типи сувенірів. Особливості туристичних сувенірів. Осередок народного художнього промислу. Село Іза (Хустський район, Закарпатська область) – центр лозоплетіння. Косів (Івано-Франківська область) як один з найбільших в Україні осередків народного мистецтва. Види народного мистецтва, традиції яких продовжуються у Космачі (Івано-Франківська область). Виготовлення виробів з художнього скла на Львівщині. Гавареччина Золочівського району Львівської області як відомий осередок гончарства. Клембівка Ямпільського району Вінницької області – осередок традиційної вишивки. Село Бубнівка Гайсинського району Вінницької області – центр народного гончарства. Смт Опішне Зіньківського району Полтавської області як найвідоміший в Україні осередок гончарства. Решетилівка на Полтавщині – центр ткацтва, вишивки та килимарства. Кролевець як осередок ткацтва. Місто Васильків на Київщині – осередок виготовлення майолікового посуду. Продовження традицій «петриківського розпису» у селі Петриківка Царичанського району Дніпропетровської області.
13 PAGE \* MERGEFORMAT 14315

Приложенные файлы

  • doc 25367882
    Размер файла: 71 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий