Задачі до МКР 2 3ЕП


ЗАДАЧІ ДО МКР №2
При середньодобовому навантаженні залізниці 4600 вагонів та наявності 21100 вагонів робочого парку визначити обіг вагона робочого парку. (3 б., Філюк)
Визначити робочий парк вагонів залізниці при середньодобовому навантаженні 4869 вагонів та обігу вагона 3.15 доби. (Білюк, 3б)
При середньодобовому навантаженні на залізницях України 2860 рефрижераторові обігу вагона 3,6 діб робочий парк рефрижераторних вагонів складає 10296 вагонів. Визначити, на скільки зменшиться середньодобове утримання робочого парку вагонів при скороченні обігу на 0,6 діб і такій же кількості навантажених вагонів. Визначити продуктивність локомотива при відомому вантажообігу 868,4 млн. ткм. брутто і середньодобовій наявності 866 локомотивів експлуатаційного парку. (Лиховид, 4б)
При експлуатаційному вантажообігу залізниці 110,9 млн. ткм. нетто і середньодобовій наявності 17237 вагонів робочого парку визначити середньодобову продуктивність вагона вантажного парку. (Вітер, 3б)
Визначити середню вагу поїзда брутто при загальному вантажообігу 2704,8млн. ткм. брутто та пробігу поїздів 898,6 тис. поїздо-км. (кірієнко, 3б)
Приведено наступні дані про обіг металів на складі вагонного депо (тис. грн.)
Знайти середній запас по кожному виду металу і по обох видах в цілому за квартал
Визначити коефіцієнт швидкості обігу і тривалість збереження в днях за кожним видом металу.
Назва металуЗапас металуВитрати металу за квартал
Круглий2,5 2,1 7,0
Квадратний2,3 2,5 6,0
(Лиховид, 4б)
Вихідні дані про використання 3-х станків вагонного депо за місяць (30 днів)
№ станка Кільк. змін роботиВідпрацьовано за місяць станко-годинВироблено деталей за 1 год., шт.
За нормою Фактично1 3 600 25 26
2 2 400 25 22
3 2 416 20 20
Визначити середній коефіцієнт змінності роботи станків і коефіцієнта екстенсивного, інтенсивного та інтегрального навантаження.
Визначити відсоток зносу основних засобів, якщо минулий строк з моменту введення в експлуатацію складає 10 років, а повний термін використання – 25 років. (Білюк, 3б)
Група тепловозів однієї серії виконала 20 млн. ткм. брутто, витративши 330 т. умовного пального при нормі витрати 170 кг на 10000 ткм брутто. Визначити відсоток виконання норми витрат пального. (Вітер, 3б)
Визначити середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу підприємства за І квартал, якщо середньоспискова чисельність працівників облікового складу складала в січні 620 чоловік, лютому – 640, березні – 690. (Вітер, 3б)
Визначити продуктивність праці працівників залізничного транспорту України, зайнятих на перевезеннях, при вантажообігу 850,3 млрд. ткм, пасажирообігу 67,8 млрд. пас-км і середньообліковій чисельності працівників, зайнятих на перевезеннях, 508,4 тис. чол. (кірієнко, 3б)
На залізниці середньомісячна заробітна плата складала в 2002р. – 790 грн., а в 2003р.– 820 грн., відповідно продуктивність праці на 1-го працюючого – 510 і 590 тис. приведених ткм. Розрахувати коефіцієнт випередження темпів росту цих показників, навести короткий висновок. (Філюк. 3 б)
Експлуатаційні витрати дирекції залізничних перевезень за рік склали 804 млн. грн., експлуатаційний вантажообіг 25640 млн. ткм. і пасажирообіг 2300 млн. пас-км. Розрахувати собівартість 10 приведених ткм. (Білюк, 3б)
Балансовий прибуток дирекції залізничних перевезень складає 46,8 млн. грн., а середньорічна вартість основних виробничих засобів та обігових коштів 236,7 млн. грн. Визначити рівень рентабельності. (Філюк, 3б)

Приложенные файлы

  • docx 25367870
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий