Перелік запитань до МКР


Перелік запитань до МКР №2
з навчальної дисципліни «Юридична психологія»
Дайте визначення судово-психологічної експертизи.
Судово-психіатрична експертиза вивчає..
Що є предметом судово-психологічної експертизи?
Що є приводами для призначення судово-психологічної експертизи?
Вкажіть завдання судово-психологічної експертизи.
Перелічіть завдання психолого-психіатричної експертизи.
Які причини призначення психолого-психіатричної експертизи Ви знаєте?
У чому виявляється реконструкція і деформація відтворюваного людиною матеріалу?
Розкрийте зміст допиту.
Перелічіть вимоги до запитань, запланованих для постановки на допиті.
Перелічіть види допиту.
Перелічіть помилки показів потерпілого.
У чому полягає основне завдання слідчого при допиті підозрюваного.
Розкрийте особливості допиту потерпілого.
Розкрийте особливості допиту підозрюваного.
Розкрийте зміст допиту свідків.
Перелічіть фактори, що впливають на покази свідків.
Вкажіть мотиви обманних показів свідка.
Розкрийте особливості допиту неповнолітніх.
Дайте визначення очної ставки.
Перелічіть причини суперечностей в показах осіб, викликаних на очну ставку.
Дайте визначення злочинця.
Чим зумовлена відмінність злочинної поведінки від правомірної.
Перелічіть типи злочинних особистостей.
Вкажіть причини вивчення психологічних особливостей звинуваченого.
Що включає в себе вивчення особистості звинуваченого?
Перелічіть складові соціально-демографічної характеристики особистості злочинця.
Перелічіть причини агресивної дії неповнолітніх.
Вкажіть межі підліткового періоду.
Перелічіть фактори, які впливають на антисоціальну поведінку неповнолітніх.
Перелічіть фактори суспільної небезпеки організованої злочинності.
Перелічіть об’єктивні причини правопорушень.
Перелічіть суб’єктивні причини злочину.
Дайте визначення злочину.
Вкажіть основні елементи структури злочинного діяння.
Перелічіть особливості мотивів злочинної поведінки.
Перелічіть засоби ефективного впливу на підсудного у суді.
Перелічіть елементи професійної спрямованості судді.
Перелічіть види судового допиту.
Опишіть психологічні особливості судового допиту підсудного.
Опишіть психологічні особливості судового допиту потерпілих і свідків.
Перелічіть тактичні прийоми судового допиту.
Від яких умов залежить ефективність допиту.
Опишіть психологію судових суперечок і винесення вироку.
Розкрийте зміст психології прокурорської діяльності.
Опишіть психологічні особливості діяльності адвоката.
Перелічіть причини, що обумовлюють неприйняття відмови підсудного від захисника.
Перелічіть особистісні якості захисника які необхідні для сумісності із підзахисним.
Перелічіть тактичні варіанти захисту підсудного.
Перелічіть форми спілкування між прокурором і захисником у суді.
Перелічіть компоненти структури моральної культури.
Перелічіть закони логіки промови юриста.
Дайте визначення покарання.
Дайте визначення каяття.
Перелічіть основні засоби виправлення засудженого.
Перелічіть основні напрямки ресоціалізації особистості засудженого.
Перелічіть основні періоди життя засуджених в місцях позбавлення волі.
Перелічіть методи вивчення особистості засудженого.

Приложенные файлы

  • docx 25367862
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий