Перелік запитань для підготовки до МКР

Перелік запитань для підготовки до МКР№2 з навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» (3 курс)

Дайте визначення поняттям: «етапи», «процедури», «техніка» психологічного консультування.
Охарактеризуйте основні етапи психологічного консультування.
Перерахуєте процедури в співвідношенні з етапами консультування.
У чому відмінність між процедурами першого і другого етапів консультування (другого і третього)?
Перерахуєте техніки психологічного консультування. Поясніть їх взаємозв'язок з процедурами.
Психодіагностика в рамках психологічного консультування: визначення, специфіка.
Охарактеризуйте ситуації застосування тестування в консультативній практиці.
В чому полягають критерії підбору тестового матеріалу?
Охарактеризуйте значення тестування в процесі консультування.
Перерахуєте основні психотерапевтичні напрями.
У чому полягають концептуальні відмінності психотерапевтичних напрямів?
Назвіть процедури психодинамічного напряму.
Які основні положення когнітивно-поведінкового напряму?
Перерахуєте «життєві правила клієнта».
Які проблеми розглядаються в рамках гуманістичного напряму?
Порівняйте базисні принципи психодинамічного, когнітивно-поведінкового, гуманістичного напрямів.
Дайте характеристику основним поняттям гуманістичного напряму.
Перерахує
·те змінні, що впливають на формування психологічних проблем в свідомості людини.
Чим відрізняються типи поведінки «тут і тепер» і «там і тоді»?
Які чинники впливають на формування психологічної проблеми в свідомості клієнта?
Назвіть параметри, за якими можна визначити рівень мотивації досягнення мети.
Які чинники впливають на рівень мотивації? Яким чином вони співвідносяться з когнітивними стратегіями, які вживаються даним індивідом?
Яким чином взаємодія «воно», «его» і «суперего» в теорії Фрейда створюють внутрішній конфлікт у людини?
Як ви думаєте, змогли б ви краще зрозуміти себе в результаті психоаналізу?
Чи згодні ви із затвердженням Адлера про те, що соціальний інтерес є показником психічного здоров'я?
Як ви ставитесь до позиції Юнга щодо існування колективного несвідомого?
У чому цінність теорії особистості Маслоу?
Наскільки ваше уявлення про психічно здорову людину співпадає з роджерівською концепцією повноцінно функціонуючої людини?
розкрийте прийоми активного слухання(перефразування, відображення почуттів і т.п.)

15

Приложенные файлы

  • doc 25367861
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий