УМ(заПС)-Дн__пропетровськ, г__рничий_фак-т


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Григорівна
Наталя
Наталя
Олена
МЕТОДИЧНІ
ЗАВДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ
студентів
факультету
верстка
Підписано
друку
42/4.
гірничий
Дніпропетровськ
Текст] :
Михайлик
спілкування
Текст] : навч
Михайлик
мова
професійному
Текст] :
навч
Текст] : навч
Центр
навчальної
Сучасний
Текст] :
зразки
мовою
Текст] / С.Я. ȯрмоленко
ȯрмоленко
Ленець
української
Текст] / за ред. С.І. Головащука
. –
норма
Текст] /
раїнська
Текст] :
. :
школа
Текст] /
СПОЛОМ
Текст] /
Пустовіт
Сюта
Цимбалюк
Текст] / НАН України, Ін-т мовознавства
української
Текст] /
Бибик
Сюта
Текст] / ȯ.Д. Чак. – 2-ге вид., перероб. – К. : Рад. школа, 1984. – 185 с. 34. Шевчук, С.В. Ділове
Текст] :
. /
Службове
Текст] : довідник / С.В. Шевчук. – К. : Літера, 1999. – 108 с. 36. Шевчук, С.В. Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посібник. /
Ющук
Текст] /
ЛІТЕРАТУРИ
Текст] / за ред. О. Сербенської
Текст] /
Основи
Текст] /
Практична
стилістика
мови
Текст] : навч. посібник / Н.Д. Бабич. – Л. : Світ, 2003. – 432 с. 5. Ботвина, Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика
комунікації
Текст] :
Сучасне
Текст] :
. – 2-
равильно
правильно
Текст] : довідник з українського слововживання / М. Волощак. – К. : Українська
видавнича
спілка
Словник
Текст] / Д.І. Ганич, І.С. Олійник
Сучасні
папери
Текст] : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / С.В. Глущик
Дияк
. –
Текст] / А.С. Головач
Сталкер
Текст] : словник-довідник / С.І. Головащук. – К. : Либідь, 1995. – 192 с. 12. Ділова українська мова [Текст] / за ред. О.Д. Горбула. – К.: Знання, 2004. – 222 с. 13. Загнітко, А.П. Українське
Текст] / А.П. Загнітко, І.С. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2004. – 480 с. 14. Зубков, М. Сучасне українське мовлення[Текст] / М. Зубков. – К. : Торсінг, 2001. – 384 с. 15. Капелюшний
Стилістика
Текст] :
Текст] / А.Л. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – 297 с. 17. Коваль, А.П. Культура ділового спілкування [Текст] : навч
. –
Текст] : практикум / Г.О. Козачук. – К. : Вища
Текст] / за ред. С.Я. ȯрмоленко
Локального
доступу
19.
экономики
организации
управления
реструктуризацией
развитием
промышленности
услуг
Текст] : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г., Новочеркасск / редкол
отв
документи
20.
Аппаратура
радиоэлектронная
Текст]. –
стандартов
21.
проектированию
строительству
гидротехнических
сооружений
Текст] :
522-85. –
03.05.86. –
офиц
Стройиздат
22.
25 J 15/00.
Текст] / В.С. Ваулин, В.К. Калов (СССР). – 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ;
опубл
Бюл
устройство
Текст] :
Федерация
1/38,
2000131736/09 ;
. 18.12.00 ;
опубл
24.
Текст] : отчет о НИР (промежуточ
.) /
452743. –
25.
Лингвистическое
оценка
информационных
Текст] : дис. …
филол
наук
. –
Автореферати
26.
Бутковский
хаотичных
Текст] :
физ
: 01.04.03 /
Бутковский
Ин-т радиотехники
]. –
доступу
направления
исследований
основанные
семантическом
анализе
текстов
Электронний ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики и процессов управления. – Режим доступа : www/ URL:
Загл
экрана
авторів
агропромислового
Текст] :
. /
. –
Вища
Текст] : довідник / В.С. Височанський
Текст] : учеб. пособие / Г.З. Айзенберг
. :
Текст] /
Лущихина
Никифорова
изд
видання
сознания
Текст] :
англ
. /
технологии
Текст] :
століття
Текст] : антологія / упоряд. Л. Таран, О. Лагутенко
видання
Савельев
Курс
Текст]. Т. 1. Механика
Молекулярная
ераб
Численная
схема
Текст] / В.А. Гончаров, В.М. Кравцов
физики
направляемого
Текст] //
научно
исследовательских
Текст] :
акад
пути
качества
Текст] : тез. докл. науч.-практ. конф. (окт. 2000) / отв. ред. В.Г. Вдовенко
якщо
виділені
дужках
подаɽться
спеціальне
застереження
пояснюɽ
виділення
наприклад
виділено
мною
ставиться
крапка
вказуються
ініціали
автора
курсив
.), (
нами
використаних
Список
використаних
посередньо
каталогів
покажчиків
яких
елементів
назв
Список
посилань
найзручніший
рекомендований
перших
ловків
оформлення
бібліографічного
опису
Бібліографічний
запис
Бібліографічний
вимоги
правила
7.1-2003, IDT) . –
. :
України
автора
Коренівський
Дестабілізуючий
ефект
параметричного
ервних
дискретних
системах
Текст] /
Коренівський
України
. –
Андреев
предприятии
Текст] / В.В. Андреев
. :
Матяш
дипломатичної
місії
Текст] :
історія
спогади
. :
Киɽво
Финансы
кредит
Текст] :
Белов
. –
Университет
трьох
авторів
проектирование
едотвратить
ашний
кризис
Создание
Текст] /
Магидсон
Эддисон
англ
. :
Бизнес
Агафонова
Гражданское
право
Текст] : учеб. пособие / Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева
Глушкова
ред
рераб
. –
Фактор
Университетская
).
питання
посилань
наукову
обізнаність
положень
дослідження
документи
підтвердження
останні
видання
більш
ранні
видання
випадках
ввійшов
останнього
видання
Використовуючи
оглядових
джерел
великою
кількістю
сторінок
посиланні
необхідно
точно
номери
сторінок
ілюстрацій
формул
посилання
науковій
роботі
науковой
порядковим
номером
виділеним
працях
…”Коли в тексті наукової
необхідно
наводити
висновках
дужках
цьому
номер
посилання
відповідати
бібліографічному
опису
посилань
ілюстрації
наукової
. 1.2”,
посилання
наукової
порядковим
номером
формули
наприклад
формулі
(2.1)”.
таблиці
наукової
повинні
бути
посилання
тексті
при
підтвердження
для
критичного
друкованого
повинен
точно
найменше
скорочення
спотворити
Загальні
мові
наводяться
формі
вони
ивостей
авторського
написання
цитування
повинно
довільного
перекручень
думок
скорочення
перекручення
авторського
пропуску
пропущеним
розділовий
він
язково
посиланням
непряме
цитування
думок
бути
гранично
точним
передаванні
автора
перенесенні
розміщують
рівні
останнього
формула
номер
записують
зовні
правого
основного
рядка
Номер
рівні
основної
формул
окремих
рядках
фігурною
парантезом
від
перентеза
формул
номера
Формула
речення
його
рівноправний
перед
розділові
правил
пунткуації
Двокрапку
перед
формулою
випадках
правилами
пункуацій
формулою
передуɽ
Розділовими
формулами
одною
відокремлені
текстом
крапка
формулою
Розділові
формулами
при
виразів
розділові
формули
формули
окремих
неорганічних
згадують
тексті
вписувати
тексту
окремим
рядком
Рівняння
хімічних
записують
рівняння
менше
одного
формули
органічних
схеми
писують
окремо
тексту
формул
органічних
речовин
таких
циклічну
ароматичних
Формули
складних
будовою
повністю
одному
рядку
Переноси
хімічних
структурних
формул
використовують
нумеруються
цифрами
дужках
формул
структурними
речовини
згадуються
науковій
називати
правилами
хімічної
громіздкі
назви
рекомендуɽться
вживати
одного
тексті
згадуванні
овувати
вислови
ненасичений
кислота
речовина
просто
Загальні
цитування
використані
Наукова
робота
повинна
посилання
окремі
висновки
основі
розробляють
Ілюстрації
повинні
високої
Виконують
чорнилом
білому
прозорому
науковій
штрихові
ілюстрації
оригінали
фотознімків
Фотознімки
розміром
аркуші
паперу
формату
Таблиці
оформляють
друкують
симетрично
тексту
пишуть
великої
розміщують
про
прочитати
повороту
переплетеного
блоку
наукової
том
годинниковою
рядків
назву
тільки
можна
частини
одніɽї
повторюɽться
на
двох
більше
замінюють
знаків
хімічних
повторюються
цифрові
або
інші
рядку
таблиці
формул
техніко
орфографічних
правил
формули
формули
знаки
диференціювання
інтегрування
стосуɽться
нумерованих
формул
економії
коротких
формул
відокремлених
одному
рядку
формули
вписують
рядків
значень
числових
формулою
послідовності
вони
подані
формулі
числового
нового
рядок
пояснення
починають
двокрапки
Рівняння
кожної
рівняння
рядок
його
рівності
або
(+),
Нумерувати
формули
посилання
Інші
нумерувати
омендують
дкові
номери
позначають
цифрами
дужках
правого
берега
номера
який
вміщюɽться
рядку
формулою
таблиці
ілюстрації
нумерують
послідовно
формули
рівняння
дужках
формула
третя
формула
формули
рівняння
посилання
виконуються
(5.3)…;
рівняння
(3.1)
випливаɽ
див. Формулу
(5.3)].
формули
наводять
правого
формули
Рівняння
формули
виокремлювати
формули
вільний
рівні
останнього
рядка
ілюстрації
нумерують
послідовно
порядкового
номера
блиця
таблиця
першого
.1.2” –
рисунок
першого
ілюстрації
пояснювальні
розміщують
послідовно
ілюстраціɽю
Таблиця
зазначенням
назви
таблицею
правому
верхньому
куті
переносі
таблиці
іншу
таблиці
1.2”.
таблиці
розміщують
без
роботі
нумерують
правилами
таблиці
пояснювальні
двокрапку
примітка
нумерують
Ними
послуговуються
науковій
Кожна
ілюстрація
відповідати
Основними
дами
рисунок
діаграма
ілюстрацій
після
номерів
необхідності
поясненнями
підсумковий
).
звичайно
основних
наіменування
графічного
скороченим
.”);
порядковий
номер
ілюстрації
ілюстрації
якомога
характеристикою
так
цифрами
супроводжуючи
текстом
змінюɽ
наіменування
його
тему
пов
язану
юстраціɽю
илання
дужках
.4.2)”
показано
починаються
друкують
після
відступу
друкарським
ютері
перший
1,0 – 1,25.
Нумерацію
сторінок
розділів
пунктів
підпунктів
рисунків
таблиць
подають
цифрами
рахують
Починаючи
верхньому
аркуша
посередині
верхнього
позначок
нумерацію
останньої
розділу
вказують
після
РОЗДІЛ
крапки
новому
рядку
друкують
РОЗДІЛ
номер
тому
рядку
Розділ
розділу
порядкового
наприклад
: 3.5. (
одять
підрозділу
пункту
підрозділу
третій
пункт
тому
рядку
заголовок
нумерують
пункту
такими
наукової
перелік
умовних
список
використаних
порядкового
номера
друкувати
фотографії
тощо
),
слід
подавати
роботі
одразу
нумерації
сторінок
малюнок
перевищують
виконують
одну
відповідних
НАУКОВОЇ
написання
курсової
дипломної
статті
кандидатської
докторської
тощо
дослідження
застосовувати
практиці
творчо
житті
наукової
оформлення
Наукову
України
3008 – 95
Документація
техніки
Структура
правила
оформлення
окремі
текстового
формули
ілюстрації
необхідно
аукової
передбачаɽ
переліку
умовних
необхідності
),
основної
списку
додатків
оформляють
встановленого
зразка
зміст
умовних
подають
оформляють
опису
творів
основної
наукової
поділяють
підпункти
частину
роботи
починають
нової
Заголовки
ЗМІСТ
РОЗДІЛ
друкують
великими
симетрично
тексту
оформлення
різними
починають
Заголовки
друкують
тому
після
великої
виділити
заголовка
заголовок
рядки
крапка
потрапила
заголовок
підкреслити
або
курсивом
крапку
наприклад
: 3.5.1.
біблійному
назвою
розділу
також
ділу
параграфа
інтервалам
тексті
заголовка
текстовий
інтервал
Завдання
Визначте
які
Область
Одержати
Справу
правилами
вас
Хворий
Улюблений
Навколишнɽ
середовище
армія
Якість
Неодмінно
Одобрення
Лишній
. 12.
Світовий
забезпечення
мінеральною
різних
розвинутих
країн
горизонті
визначених
чних
можливості
необхідне
підготовчу
120 –
метрів
оставлянням
відстанню
масиву
виробці
себе
утворенню
Магістральні
значної
повітря
провітрювання
перевищуɽ
Завдання
поданих
які
української
Мені
Привселюдно
Цілком
заслужено
ння
вияснено
Справу
служби
мірі
Ставити
всього
Ставити
попало
Ведуча
безпосередній
виробок
щоб
між
умовах
стиску
Акумулююча
для
копалин
декольких
очисних
вибоїн
Використання
сучасних
комп
технологій
уникнути
зазначених
тому
дослідження
ямовані
оперативних
стійкості
зовнішніх
відвалів
. 5.
Відвали
які
змінюють
геометричні
параметри
літологічний
склад
пространстві
часі
. 6.
штрек
порід
переважно
кровлі
Водознижувальний
колодязь
вертикальна
зниження
також
водоносному
залягаɽ
гірничих
. 8.
форми
великої
спеціальних
тупу
. 10.
моделювання
суттɽвий
Варіант
комплектне
кріплення
комплектів
між
собою
кінематично
думку
експертів
металоносних
загальному
металобюджеті
составляють
запас
задовольнятися
Ni, Co, Mo
ствол
спуску
людей
матеріалів
устаткування
водоотливу
вентиляції
. 4.
Відвали
змінюють
свої
літологічний
часі
Бутовий
штрек
шляхом
підривання
переважно
закладочного
виробки
пересування
людей
вентиляції
водовідливу
силових
кабелів
завдань
можно
виділити
основних
напрями
Магістральні
для
містонародження
значної
довжини
. 9.
Сучасна
зовнішнього
зміни
фізико
Кріплення
податливість
спроможність
кріплення
основні
збереженні
несущої
працездатності
геологічні
Світовому
океані
оцінками
близості
виробок
знаходився
умовах
гірничо
геологічних
умов
розробки
зовнішнього
отвалоутворення
обумовлюɽ
фізико
гірських
порід
Бутовий
проводиться
виробленому
порід
переважно
покрівлі
для
смуга
закладочний
непосредственного
виходу
поверхню
ваги
Газозбірна
виробка
виробка
призначення
збирання
газу
виділяɽться
угольного
полів
Гірнича
пустота
гірському
копалин
порід
Водознижувальний
колодязь
зниження
також
уровня
води
доносному
Кріплення
кріплення
призначене
підтримування
бокових
керування
покрівлею
пересування
деяких
пісчанник
навантаження
тріщиноутворенню
утворенню
Буріння
приводить
разів
Бутовий
гірнича
простяганню
порід
покрівлі
видобування
Ґезенк
вертикальна
виробка
поверхню
призначаɽться
корисних
овний
впливом
собственної
гірські
породи
поверхні
перевідкладення
більш
давніх
порід
походження
їзд
гірничій
открита
напівтраншеї
змінного
перетину
Кріплення
кріплення
го
основного
призначення
виконуɽ
функції
Бурова
форми
великої
довжини
малого
діаметра
Бутова
закладочний
формі
Варіант
конструктивний
різновид
кріплення
який
стояків
переміщуються
вибої
засобів
. 5.
динаміка
геологічних
зовнішнього
обумовлюɽ
фізико
порід
тенічних
інформації
дані
довгострокова
нарушаɽ
існуючі
умови
виробництва
інженерно
оцінки
. 8.
комп
моделювання
уникнути
труднощів
оперативних
повисити
ефективність
. 9.
методології
лити
основних
напрями
досліджень
теоретичне
ютерної
використовувати
Кріплення
характеризують
способність
податливості
кріплення
Повисити
продуктивність
праці
відомо
можна
застосування
інтенсивної
робочій
промивкою
перевищуɽ
гранично
концентрації
. 4.
осушення
природного
газу
рідкими
геологічних
розробки
зовнішнього
обумовлюɽ
механічних
порід
. 6.
ничого
проізводства
інтенсивна
геологічних
геологічних
гірничотехнічних
їхня
різноманітність
вимоги
оцінки
комп
ютерних
моделювання
дозволяɽ
уникнути
труднощів
тому
спрямовані
розроблення
нових
оцінки
відвалів
позволяють
технології
ділі
відносно
нова
знань
ɽднуɽ
науки
нові
інформаційні
Наукові
дослідження
відчизняний
досвід
. 10.
горнотехнічних
завдань
можно
умовно
виділити
два
основних
напрями
досліджень
теоретичне
Кріплення
механізо
кріплення
призначене
підтримування
покрівлею
конвейера
рубежі
зайнятися
промислового
освоɽння
основні
або
. 7.
найнижчої
січня
стосуються
роботи
магістральних
газопроводів
розрахунку
природного
газу
виконання
Моніторинг
деформування
вугільного
підготовчих
зоні
впливу
очисних
робіт
позволяɽ
зробити
певні
висновки
Оптимальним
зони
розвантаження
дорівнюɽ
геостатичному
основних
показателів
характеризуɽ
економіки
цілому
відповідність
хніки
ологій
величина
продукту
економіки
Кріплення
виɽмки
породи
породи
Родовища
країнами
заявниками
рамках
правил
Міжнародного
органу
морському
Кріплення
досягаɽться
проскользування
начним
кріплення
іншого
однообразних
кріпильних
конструкцій
. 5.
деяких
питома
проведення
найбільш
суттɽво
перебування
спостерігаɽться
немаɽ
приміняти
осушення
півночі
економіки
привишаɽ
показник
високорозвинених
країнах
транспортування
розподілу
підприɽмства
України
іспользують
природний
теплову
ивно
енергетичних
ресурсів
витрат
витрачаɽться
Укртрансгаз
газопроводами
підприɽмствах
протягом
2001 – 2008
здійснювалось
державною
програмою
України
Кріплення
огороджувальне
функціɽю
призабійного
пользування
ділянку
рекомендуɽмо
прийняти
рівні
Зазначимо
необхідність
розробки
нових
води
природному
топливному
особливості
Звернути
увагу
особливості
професійних
зосередивши
увагу
випадках
керування
узгодження
Завдання
Відредагуйте
Кріплення
кріплення
основного
призначення
функції
забезпечення
думку
розвідані
глибоководні
ресурсів
учитуватися
загальному
металобюджеті
допомогою
попит
вол
вертикальна
безпосереднього
поверхність
копалин
горизонтів
основний
. 4.
Зараз
України
проведення
підняттɽвих
виробок
різними
залежно
предназначення
параметрів
деяких
причин
кожним
провітрювання
пиловловлювання
зміну
прохідники
наражаються
велику
небезпеку
свого
. 7.
Водознижувальний
колодязь
вертикальна
гірнича
водоносному
горизонті
залягаɽ
почви
гірничих
циліндричної
форми
довжини
спеціальних
виробки
розкриття
підготовки
довжини
. 10.
зону
пригрузки
Кріплення
комплекс
совокупність
однакової
конструкції
язками
пересування
інтерес
родовища
поліметалевих
конкрецій
марганцевих
тковий
створюɽться
його
встановленні
положення
видом
кріплення
яне
арочне
Кріплення
надання
робітникові
Оресту
статтю
Ольга
Дніпропетровському
балету
енергопостачання
геодезичну
березня
міського
Дніпропетровської
Анатолійович
Олексію
Олександровичу
горного
квітень
факультету
замісник
факультету
документ
про
Семенович
доручаɽ
Олега
Васильович
Коваленко
Коломіɽць
Засядька
Гірничого
Василівна
спеціальністю
пройти
медичний
вересня
відомості
посади
постачання
вугіллям
виробничого
Литовченку
тимчасове
гуртожитках
3, 5,
Миру
Півняку
Андрійовича
матеріальну
відповідальність
науково
акредитив
тощо
утримання
апарату
підготовку
освоɽння
нових
капітальне
Специфікації
підприɽмств
розписи
Вкажіть
документів
уривки
Борисе
річної
Моноліт
Василенка
, 46/9
заявки
виставці
Повідомляɽмо
весняній
експозиції
виставкового
реквізиті
погодження
великими
слова
Найменування
цьому
розміщують
знаків
розміщуɽться
так
експертизи
дні
освоɽння
витрачання
технологічного
будівельно
розподілу
продукції
встановленою
отримання
господарством
науково
тощо
мств
штатна
чисельність
розписи
експертизи
погодження
правових
ів
атестаційної
виплату
зарплату
нараховану
реквізитів
Заголовок
абзаців
), „
Відмітка
Прізвище
виконавця
номер
Відмітка
”,
засвідчувального
також
”,
УХВАЛИЛИ
поля
знаків
знаків
знаків
знаків
затвердження
знаків
Якщо
підставою
Підстава
ульового
міжрядковий
Найменування
адресата
заголовної
місце
друкуються
прізвища
особи
якій
малими
заголовної
перед
затвердження
слід
продовжувати
правого
поля
друкуɽться
перед
текстом
один
наявність
Додаток
літерами
аркуші
Найменування
друкуɽться
через
літерами
заголовної
зазначаɽться
тільки
друкарський
друкуɽться
перша
ушах
менше
арабськими
слова
сторінка
залишаються
становить
20 – 35
через
міжрядкових
Допускаɽться
документу
двома
доповіді
видання
закінчені
виділяються
абзаци
кожного
ксту
абзацу
нового
складаються
інтервал
складові
частини
Міністра
міжрядковими
Назва
виду
літерами
наявності
найменування
міжрядковими
Якщо
кінці
ставиться
ТЕМА
Визначити
застосування
студентами
оформлення
спеціальному
матеріалі
діяльність
Документом
Документ
писемним
джерелом
Документи
можливість
значення
оперативної
також
складаɽться
називаються
стандартна
містять
документів
видаватися
компетенції
суперечити
адміністративного
вказівкам
керівних
органів
встановленою
чітку
фірми
зоне
непрерывно
кровли
крутом
почвы
Закономерности
обрушения
обрушенного
недостаточно
особенно
породы
поднятия
помощью
реперов
определяют
пород
кровли
характер
движения
Динамика
познана
знания
например
новых
проводить
зная
деталей
закономерностей
ведении
полной
поведения
будет
отличаться
количественно
новое
равновесие
третьей
зонах
почву
которые
испытывала
выемки
Стабилизация
третьей
четвертой
зонах
зоне
гравитационное
Земли
ориентировочно
около
позади
человек
стал
задумываться
над
связанными
существуют
самостоятельное
направление
механика
Механическое
вследствие
силового
можно
как
материала
Исследование
процесса
решение
зависимости
исследования
анализу
можно
небольшое
моделей
структурные
рассматривающие
бесструктурные
изучения
представляется
виде
сплошного
однородного
еские
тела
бесструктурные
механики
представляют
сплошное
структурных
элементов
свойством
кристаллического
является
правильное
расположение
цами
молекулы
имеют
строение
пространственной
решетки
представляющее
повторение
ячейку
структурной
качестве
твердого
решетки
рассчитать
связь
Впервые
Колосова
что
разрыв
связей
существенно
микродефектов
связано
последующим
метаморфизмом
опасными
являются
кристаллов
близкую
свойств
жестких
приводят
время
достижении
прежде
перерастают
нарушением
некоторой
ерхности
относительно
Трещинами
породах
совершенно
незначительны
тот
земной
Испытываемое
всестороннее
сжатие
последующая
восстановлению
связности
рыву
Однако
массива
горных
поверхностям
ослабления
сплошности
трещины
Трещиноватость
как
является
естественные
возникающие
процессе
подготовительных
очистных
всех
1 – 3 %)
материал
подавляющем
как
выше
существуют
иное
зависимости
кварцевыми
состоят
зерен
зерен
(1 –
(0,5 – 0,2
(0,2 – 0,1
песчаниками
Песчаники
связующему
зависимости
зерен
песчаники
пески
среднезернистые
мелкозернистые
равномерно
континентального
сцементированы
вследствие
высокую
раскладывается
сланцеватости
пород
структурных
текстура
слоистая
полосчатая
сланцевая
пород
слоистость
связана
особенностями
счет
одинакового
состава
состава
слоистость
слагающих
породный
массив
параллельная
косая
тем
такие
массивы
сложенные
литологическими
зависимости
свойствах
изменениями
кристаллов
пород
вода
самородный
пород
относится
сложны
Свойства
существенно
слагающие
Повышенное
двух
последних
кварцевые
кремнистой
кремнистые
песчаники
).
висимости
условиям
слагающих
элементов
магматические
осадочные
кристаллическим
органогенные
являющиеся
жизнедеятельности
осятся
соль
значительно
чем
естественные
стекла
кремни
переноса
под
льнейшей
связаны
сложение
случае
подразумевают
горной
слагающих
связи
частицами
порфировую
скрытокристаллическую
стекловатую
четы
грубообломочные
песчаные
мелкоземистые
различаются
очередь
различаются
угловатые
или
окатанные
скопления
скопления
окатанных
конгломератами
строительства
осуществляется
значительное
уровня
заменой
активных
сокращение
числа
повышаться
производительность
себестоимость
обеспечиваться
безопасность
энергозатраты
шахта
эксплуатации
комиссией
совместно
поля
комиссия
соответствующий
власти
местах
земельный
горный
предназначенная
размещения
строительства
делятся
магматические
метаморфические
Магматические
затвердения
зависимости
затвердения
интрузивные
последующим
осадка
осадочным
аргиллиты
называется
Метаморфическими
магматического
высокого
температуры
кварциты
кристаллические
вживання
Застосування
плеоназмів
неологізмів
слів
використання
синонімів
використання
Стилістичні
мовлення
ЗАВДАННЯ
Перекладіть
українською
предназначенное
установленных
обеспечиваться
безопасность
или
поверхности
водных
среды
принципах
хозрасчета
реализации
продукции
Производственные
добыче
заняты
горизонтов
этажей
эксплуатацией
настоящее
внимание
Коллектив
шахты
сортность
яющими
шахтой
показателей
строительства
специальной
комиссией
шахтостроительные
ТЕМА
Переклад
Типові
мета
навички
перекладу
українською
мовою
термінологічні
двомовні
багатомовні
також
щодо
закінчень
особливості
правопису
частин
мови
прислівниковими
особливості
використання
конструкцій
Звертатися
перекладі
словників
при
незнайомих
помилки
українською
опрацювання
типології
помилок
значення
різновидів
мовними
рівнями
наприклад
лексичні
морфологічні
їхнього
постання
Композиційні
помилки
помилки
законів
логіки
тотожності
тези
”);
третього
достатньої
комбінацій
законів
Недотримання
вимог
доведення
визначень
Відсутність
інформативності
переконливості
Синтаксичні
помилки
Неправильний
порядок
реченнях
діɽприслівникових
складного
речення
узгодження
відмінку
паралелізму
конструкцій
Морфологічні
помилки
означень
використання
числівників
стану
Лексичні
помилки
використання
термінів
наносов
между
выработки
подготовки
поля
период
околоствольного
двора
стволами
определен
формуле
Скуйбина
главный
проводя
выработок
границе
яруса
около
наклонных
выработок
приемно
вверх
необходимо
лавах
выводятся
. 13.
сложную
поэтому
сложности
необходимой
мощности
следует
участке
наименьшими
гипсометрии
пласта
Шахтные
способами
зависимости
горнотехнических
шахтного
поля
мощности
мощности
рельефом
местности
старых
.
Ограничена
пропускная
способность
подъемом
допустимой
движения
подъемных
наклонным
вертикальными
приведет
быстрой
выработке
как
работ
этажах
анспортирования
грузов
увеличит
транспорта
расходы
показывают
работы
транспортированию
поддержанию
однокрылом
двукрылом
применения
прямоточной
проветривания
при
расположении
двух
условия
надежного
безопасного
проветривания
выработок
особенно
при
разработке
Подготовка
вентиляционного
горизонта
различным
том
потерянного
полезного
ископаемого
Панель
падению
подготовке
горизонте
одного
квершлага
Завдання
українською
прикметники
належать
утворіть
можливо
ступені
особенностям
геологических
условий
относятся
прочность
вмещающих
прочности
Дальнейше
однослоевой
5,7
геологи
ческих
обоснованных
обработки
пласты
водоупорами
двухслоевой
классифицированы
устойчивости
неустойчивые
при
осушении
угольного
устойчивости
которыми
устойчивые
или
устойчивые
мергели
забоев
механизированными
при
всех
устойчивой
защитную
Подготовительные
смещением
крепь
Поскольку
время
прошедшее
восстановиться
водоприток
подготовительных
Важнейшим
элементом
системы
обоснования
межслоевой
межслоевой
зависеть
нарушения
защитной
исследований
можно
слежавшийся
включать
лоевой
площади
пласта
пород
разработке
вертикальную
высоту
принимают
для
тонких
мощных
способ
может
быть
рекомендован
при
разработке
гипсом
етрией
высокой
газоносностью
небольшой
водообильности
углах
ископаемое
минеральное
апатит
пригодном
промышленного
использования
данном
развития
техники
экономики
При
проводят
направлении
горизонтальные
простирания
уклон
проводят
полезному
ископаемому
расстоянии
нерабочему
пласту
разломов
ческих
Крыло
простиранию
дополнительно
каждой
проводят
называемые
промежуточные
отработке
части
поддерживают
полезного
непромышленные
наклонным
выработкам
относят
уклон
проводимую
полезному
откаточным
для
подготовки
очистного
забоя
разрезной
промышленного
освоения
связи
поля
границами
границы
горизонта
границы
граница
. 6.
пологих
ются
которые
выработками
грузов
пород
или
зную
форму
потерь
или
потерь
количества
монтируют
механизированные
комплексы
двигается
указанном
направлении
наиболее
целесообразно
экономическом
словосполучення
вживання
прийменника
Варіант
выемке
при
этажа
конкретном
проектировании
пластах
свите
вскрытии
крутых
пластов
слабых
расположения
штольни
длине
Варіант
разработке
пластов
ой
этом
различают
варианты
пологих
пластов
запасов
расположении
пластов
разработке
крутых
Варіант
этом
достаточно
наклонными
пластами
при
при
глубоких
отработке
мощных
наклонных
стволах
выработки
Варіант
выемке
верхнего
пласта
применение
мощных
пластов
этажа
ьной
независимом
вскрытии
при
этом
нарушенных
интенсивном
вскрытия
таковы
вскрытии
ствола
Перекладіть
поясніть
особливості
вживання
прийменників
Варіант
называют
полезного
при
плоскостью
простирания
выработки
открытые
примыкающие
поверхности
поперечного
подземные
поперечного
расположенные
глубине
поверхности
выработка
непосред
поверхность
предназначенная
подъема
грузов
при
помощи
механических
обыкновенном
рудничную
непрерывно
равномерными
порциями
Варіант
совокупность
восстающие
этажные
промежуточные
столбами
выемку
верхняки
располагают
встык
или
факторам
транспорта
концам
высоте
блоки
размером
двум
панели
располагаются
крыло
выработкам
обеспечивающим
дегазации
всей
сти
пласта
словосполучення
Варіант
пласте
сложного
строения
забоев
откаточные
выработки
вертикальных
этажи
пределах
условиях
возникают
восстановлении
штреков
свите
качестве
вентиляционного
используют
доставляется
конвейером
Варіант
ости
транспортирование
вагонетках
вертикальных
выработках
пределах
выемочного
этом
штреки
проведенные
этаж
совокупности
стволу
околоствольный
наносах
плывуны
Варіант
ались
расположенный
околоствольном
зависимости
направления
давления
период
часть
пласта
пределах
панели
условия
создаются
штреках
пласта
способами
зависимости
штреки
заложения
поле
промышленности
камере
центрального
стволах
спуска
пласт
пределах
каждом
или
результате
значительные
средства
ярусы
также
наиболее
Приклади
конструкцій
прийменником
согласия
значительной
степени
качестве
следующий
случае
случаев
совершенстве
сравнении
сказать
увазі
захист
згоди
виняток
лавах
сказати
джерел
ЗАВДАННЯ
Завдання
словосполучення
поясніть
вживання
Варіант
перечисленным
факторам
работ
полезного
ископаемого
мощности
этаж
простиранию
делят
блоки
воздух
среднему
штреку
характеру
проявления
крепи
верхнякам
подвигания
забоя
штрек
состав
рабочих
Варіан
краны
частям
схеме
затем
располагается
простиранию
пласта
передвигать
крепи
комбайн
гезенками
схеме
Правила
вживання
конструкцій
прийменником
російського
прийменника((


(
?
?)


Поруч
чим
(
?)
підлегле
відношення
небудь
небудь
службу
небудь
институте
інституті
университете
університеті
наявність
небудь
небудь
бути
чим
бути
вказують
наявності
наглядом
супроводі
були
чим
були
(
?
?)присутності
(
?
?)

присутності
присутності
супутніх
умов
відбуваɽться
(
?
?)
условии
самої
згадки
засоби
епохи
часу
здійснюɽться
чого
час
договору
(


значенні
инструмента
допомогою
інструмента
чого
друга
друга
(

(чому
поддержке
значенні
можем
просьбу
можемо
усилиях
могу
убедить
зусилля
можу
переконати
використання
прийменників
конструкцій,


конструкції
сторонам
сторонам
магазинам
магазинах
?)
сторонам
берегу
уздовж
берега
(
?)чому
напрямку
часу


конструкції
?)
(
?)


/
((отпуск
відпустка
березня
кількості
відділі
сутки
(
?)
чому
(


...


...
(
(
?
?)исследование
дослідження
чемпіон
тенісу
виду
(
получения


неуважність
?)
(
?). 2.
шахтным
полем
месторождение
или
его
отводимую
разработки
Горные
выработки
поле
называют
капитальными
Рабочие
поверхность
ожидания
разрушение
породного
массива
происходит
энергии
быстром
разложении
тых
влиянием
воздействия
выработки
горная
проводимая
или
передвижения
людей
оборудования
поддержание
выработок
тлив
Шахтное
делят
отрабатываемые
называют
или
гравия
называют
выемочным
ченные
выемочными
нижнем
обычной
околоствольному
имеют
определɺнных
полезного
ископаемого
крепь
применяют
крепления
выработок
установившимся
крепи
отсутствие
прочной
окружающими
вспомогательная
простиранию
пластабез
подрывки
пород
выработок
обладают
разными
Деятельность
научных
организаций
механизмов
. 8.
называют
группу
удобную
разработки
геологического
отдельных
группу
или
выработка
вентиляции
Угольный
полезного
ископаемого
поверхности
движущимся
зубчатым
ножом
рабочего
затраты
труда
переноску
конвейера
применяют
конвейеры
машинах
барабанного
вертикальный
барабан
рабочим
трубопроводом
діɽслів
утворіть
чому
утворити
діɽприслівник
підводитися
працювати
аплодувати
словосполучення
діɽприслівника
відмінка
діɽприслівник
опановувати
порадитись
запобігти
помилка
попереджають
приклад
пишуть
українська
словосполучення
українською
мовою
Порівняйте
діɽприкметників
українській
штреках
машины
местного
проветривания
работающими
сопровождаемое
закладка
обрушающиеся
непосредственной
количество
подаваемое
пространства
металлические
компоненты
скважин
количество
обогатительной
грохотов
органов
пыли
анизированные
администрация
строящихся
українською
Сбросом
пород
сместились
близком
Правила
перекладання
російській
Процес
Поняття
українській
перехідний
перебування
процесу
недоконаного
доконаного
діɽслівна
який
діɽслово
перебування
учасником
неперехідного
недоконаного
процесу
який
діɽслово
перебування
учасником
неперехідного
доконаного
процесу
минулого
часу
доконаного
виду
який
діɽслово
неперехідний
учасник
неперехідного
процесу
минулого
часу
набув
функцію
Подамо
перекладу
термінологочних
сполук
переклад
сполуки
істотно
залежить
від
значення
вона
передаɽ
української
наведено
стисле
пояснення
напряжение
системы
возбуждения
пожар
нефть
положение
установившийся
режим
банк
збанкрутили
усталена
системи
збудження
згущена
або
згустіла
нафта
становище
режим
ЗАВДАННЯ
утворіть
можливі
дописати
порудіти
пожовтіти
завершувати
лікувати
запрягти
Переклад
пов
язана
частка
зберігаɽться
стремиться
стремившийся
мові
Тому
перекладати
конструкції
мові
минулого
часу
конструкціях
можуть
бути
діɽприкметникам
приклад
чашка
разбитая
чашка
використовують
перекладаючи
пасивними
тий
наприклад
усталений
режим
пасивною
діɽю
діɽслово
перехідний
Позбавити
багатства
достатку
злиднів
зубожіння
неперехідний
Позбутися
багатства
достатку
убогим
впасти
злидні
двох
разоренный
разорившийся
розорений
який
діɽприкметники
значення
перебування
ɽктом
перебування
).
першому
випадку
вживають
пасивний
описовий
оскільки
непрефіксованих
активні
минулого
часу
завжди
передаються
описовими
почав
починав
українській
мові
минулого
часу
суфікса
відповідник
одерев
розтанути
засохлий
одерев
засохший
одеревеневший
минулого
від
доконаного
набувають
потерпе
потерпі
зник
лийПриклади
перекладу
прикметниками
употреблении
нефть
затвердевший
наболевший
вопрос
оледеневший
контакт
время
вжитку
попередній
затужавіла
затверділий
минулий
наболіле
контакт
потерпіла
минулий
час
Переклад
активних
діɽприкметників
минулого
часу
минулого
часу
від
доконаного
недоконаного
совершенного
несовершенного
вида
совершенный
несовершенный
Крім
того
кількість
утворених
наприклад
ывший
колишній
минулий
вший
сражении
перемож


українській
літературній
діɽприкметники
вживаються
Поняттɽвий
російськими
відповідними
української
конструкціями
діɽсловами
минулого
таблиці
показано
російських
діɽприкметників
українській
перебування
суб
процесу
недоконаного
доконаного
діɽслівна
перебування
учасником
неперехідного
недоконаного
процесу
діɽслівна
перебування
учасником
неперехідного
доконаного
діɽслівна
діɽприкметник
минулого
діɽслів
діɽприкметник
учасник
неперехідного
процесу
діɽприкметник
минулого
набув
функцію
Правила
перекладання
щийся
російській
Процес
Поняття
українській
бути
ɽктом
прикметник
перебування
недоконаного
процесу
діɽслово
щийся
бути
учасником
неперехідної
прикметник
лив
ист
перебування
учасником
неперехідного
недоконаного
процесу
який
діɽслово
назва
учасника
неперехідної
діɽприкметник
функцію
значеннях
віддіɽслівні
дифференцир
ующийся

показано
наведених
значеннях
вживають
діɽприкметники
тобто
дифференцирующаяся
интегрирующаяся
дифференцируемая
українській
однаковістю
наведених
Приклади
термінологічних
словосполук
діɽприкметниками
прикметниками
щийся
термін
Український
термін
конвейер
сопротивление
льготами
неконденсирующийся
повторяющаяся
мощность
страна
генератор
тележка
конвеɽр
опір
газ
потужність
країна
миста
суміш
самовиливна
Російська
словосполука
словосполука
ющий
отделом
увач
відділу
ющий
увач
діɽприкметники
функцію
іменників
передавати
наприклад
ающие
квитки
похідних
перекладом
російських
діɽприкметників
ущийся
відсутність
українській
форм
багатозначність
російських
діɽприкметників
цього
Російські
діɽприкметники
пов
язаних
діɽю
процесу
строящийся
діɽю
учасником
неперехідної
дії
легко
воспломеняющаяся
жидкость
перебування
учасником
недоконаного
учасника
неперехідної
дії
учащийся
Поняттɽвий
таблиці
Російські
діɽприкметники
утворені
перехідних
діɽслів
переважно
означають
дії
ющаяся
функція
такі
ацію
диференціювання
інтегрування
отодвига
дверь
відсувати
.
ящее
солнце
сонце
чита
ющий
студент
читаɽ
Крім
того
науково
термінах
перебування
учасником
неперехідного
неозначеного
часі
),
вживають
прикметники
наприклад
тощо
Приклади
термінологічних
сполук
діɽприкметниками
прикметниками
армирующий
стеклонаполнитель
конденсатор
агрегат
законодательство
устройство
армувальний
склонаповнювач
блокувальний
конденсатор
промисловості
водознижувальна
свердловина
водовмісне
скло
газоперекачувальний
агрегат
законодательство
жиромістка
вода
пристрій
Приклади
діɽприкметників
прикметників
функцію
),
набув
функцію
Український
),
набув
функцію
желающий
замыкающий
знающий
неимущий
мовець
завідувач
знавець
незаможний
відсутній
випадках
російській
використовуються
прикметники
льн
наприклад
вычислительный
комплекс
измерительный
прибор
холодильная
установка
термінах
описуɽ
здатність
ɽктом
випадках
правило
перекладають
віддіɽслівними
),
укр
руйн
івний
може
ченням
момент
момент
момент
сприяɽ
перекиданню
вогнегас
такі
властивості
умови
для
суто
умовна
перебування
ɽктом
недоконаного
треба
перекладати
,

;
,

;
ющие
тело
тіло
збільшив
швидкість
часто
вживають
здатності
точка
здатна
блищати
неї
направлено
світловий
промінь
значеннях
віддіɽслівні
лодка
ючий
човен
уча
точка
ящий
хлеб
перекладу
перебування
учасником
неперехідної
головним
засобом
діɽслівна
діɽслово
наприклад
Правила
перекладання
російській
Процес
Поняття
українській
призначення
бути
суб
регистрирующий
Прикметник
бути
суб
прикметник
перебування
суб
недоконаного
процесу
абонент
описова
конструкція
) +
діɽслово
перехідний
назва
суб
заряжающий
окремих
прикметник
набув
функцію
іменника
бути
учасником
неперехідної
растительное
прикметник
лив
), -
описова
конструкція
) +
діɽслово
перебування
учасником
неперехідної
прикметник
неперехідний
назва
учасника
неперехідної
отсутствующий
окремих
прикметник
набув
функцію
іменника
активних
діɽприкметників
науково
технічних
термінах
описують
призначення
ɽктом
кожух
ізолювати
джерела
звуку
фильтру
дыхательный
ти
повітря
терміни
перевагу
віддавати
віддіɽслівним
звукоізолюва
льний
кожух
фільтрува
льний
дихальний
ɽктом
недоконаного
дії
измеряемая
дії
слагаемое
діɽприкметниковому
прикметниковому
іменниковому
українській
теперішнього
часу
Існуɽ
небагато
діɽслівного
походження
),
відомий
знайомий
рухомий
тощо
подавання
правильно
тоді
термінологічна
розмежування
понять
характеризують
дії
недоконаного
Приклади
термінологічних
словосполук
прикметниками
Російський
анализируемый
допускаемое
испытуемый
контролируемая
продукции
многоуважаемый
неиспользуемое
аналізований
умонтований
електродвигун
ділянка
допустима
напруга
угода
обіймана
посада
досліджуваний
продукції
поту
Приклади
діɽприкметників
прикметників
діɽприкметник
набув
функції
Український
набув
функції
испытуемый
випробуваний
обвинувачений
діɽприкметників
теперішнього
теперішнього
знаючий
діɽприкметники
утворюються
інфінітива
неперехідних
ред
діɽприкметників
інфінітива
перехідних
більшості
діɽслів
оло
діɽприкметників
українській
ɽктом
Осуществимый
здійсненний
),
Перебування
осуществляемый
усуваний
транспортируемый
конструкція
) +
обвинувачений
ɽмник
діɽприкметник
функцію
пасивних
діɽприкметників
мові
часу
поширені
вживають
для
позначення
язаних
перехідними
таких
трьох
основних
дії
наприклад
контроллер
ять
міняла
Півтора
кімнати
експонати
ятсот
декілька
року
сімсот
дужки
словами
); 16 (
) 90 (
); 2 (
); 60 (
20 – 30 (
відсотків
);
2 – 4 (
34 (
7 (
); 200 – 250 (
25 (
500 (
від
16 (
Ньютон
); 120 (
); 3 (
бремсберг
); 65 – 90 (
); 13 (
); 1110 (
); 2 (
); 200 (
); 2 (
Поміркуйте
правильно
перекладені
діɽслівні
словосполучення
екзамени
вислати
підвести
приклад
утворити
словосполучення
керування
дотримувати
завдати
шкоду
пошті
справою
виражають
вогнище
виражають
зумовлена
робота
хтось
виконав
числами
Діɽприкметник
залежними
словами
Провідміняйте
шістсот
тисяча
шість
шість
річчя
річчя
річчя
українською
записуючи
отнять
словами
557; 268; 0,9; 1180; 50-
; 7; 11; 1/2; 2/7; 0,5; 10,5; 107,2%, 5,5
відмінковій
Проектна
схема
вентиляційні
здатність
Фрезерний
оснащений
загальних
видобутих
оріɽнтовно
завантажено
автосамоскиди
середньому
. (3,3 – 3,85
Джерело
горизонті
гірників
шахті
. 10. 8
Скочинського
словами
річний
, 40-
Виправте
матеріальну
Конфлікт
Командир
рятувального
Росії
Іркутському
Мінусинському
Сході
Буреїнському
Райчихінському
родовищах
Числівник
Сполучення
Після
),
три
множині
тому
відмінку
слівник
відвідувачі
.),
студентів
відвідувачів
.).
числівників
числівників
брокерів
слухачів
числівник
оїть
відмінку
відмінку
двом
брокерами
брокерах
тисяча
тисяча
років
тисячею
років
відра
івтора
половиною
родовому
третɽ
січня
третього
третьому
Правопис
числівниках
першої
який
,

сот
Порядкові
числівники
тисячний
мільйонний
,
пишуться
словом
сотий
тисячний
стотисячний
порядкових
числівниках
утворених
десятків
перша
,
десятий
прикметників
числівники
чотирьох
форми
одно
-,
чотири
починаɽться
приголосний
Приклади
трифазовий
двох
-,
трьох
-,
-,
починаɽться
голосний
двохактна
ЗАВДАННЯ
Запишіть
українською
висновки
5,7; 8,9; 16; 30; 50; 60; 70; 80; 90; 500; 700; 800; 900.
материалов
ведения
очистной
основной
особенностью
технологии
добычи
полезных
ископаемых
угольного
прослойки
коэффициентом
месторождения
пунктом
поверхности
сбор
воды
разработки
шахты
воздухом
Завдання
відповідність
абревіатурами
детонаціний
ресурс
керування
гірничозбагачувальний
комбінат
конвеɽрного
гірничо
комбінат
геотехнологія
гірництва
допоміжний
технології
транспорту
управління
концентрація
гірничозбагачувальний
конвеɽрний
гірничорятувальна
праці
очисного
забою
Завдання
складних
іменників
прикметників
підвищення
пожежами
особливу
складними
технічними
умовами
проведенням
очисних
підготовчих
пожежа
довжину
перетин
основи
наук
про
корисні
видобуванні
тверидих
відкритої
розробки
підземної
підводної
засобів
копалини
видобувають
країнах
районах
родовищах
ȯвропейській
частині
Підмосковному
Печорському
басейнах
Уралі
градус
звітність
індекс
маневр
облік
відділок
відсоток
запас
інструмент
компонент
крен
кут
маршрут
недобір
відступ
договір
конус
номер
аналог
відправник
дефіцит
збір
Запишіть
словосполучення
українською
мовою
измерения
тектонических
тонкие
приближенно
характеризующая
относительную
поверхности
доступа
поверхности
перемещения
очистным
процессов
любые
падения
пласты
равная
предела
после
разведочных
работ
выработок
горной
поверхность
погрузки
поверхности
простого
строения
ределяется
раздавливанием
ископаемого
подготовки
полезного
обратно
поверхность
креплению
поддержанию
дложена
Протодьяконовым
поверхности
независимо
основной
Питгаецкий
Микитченко
Дикусаров
Завдання
наголос
наведених
свій
вибір
Бобровський
Буяльський
Гайдаров
Гембицький
Горський
Гуськов
Гросман
ȯреїнов
ȯнукідзе
Істомін
назви
істот
директора
назви
чітко
предметів
назви
Донецька
Кривого
географічні
назви
наголосом
відмінку
кінцевому
назви
довжини
рміни
іншомовного
походження
власне
атома
відмінка
назви
речовин
кисню
назви
явищ
природи
відчаю
абзацу
географічні
назви
наголос
падаɽ
закінчення
організацій
університету
складні
запису
терміни
іншомовного
походження
позначення
назви
станів
властивостей
суспільного
абстрактних
принципу
сорту
способу
Запишіть
родовому
Варіант
Абзац
базис
блок
виступ
габарит
депонент
екскурс
епіцентр
закон
збут
імпульс
квадрат
контраст
кошт
культ
мінус
утвореннях


,

,буквами
утвореннях
для
Куликов
але
префіксі


-
, -

,

початку
букв
Пушкін
букв
знака
Завдання
Запишіть
прізвища
українською
Бобровский
Звонарɺв
Горский
Журавлев
Золотницкий
Сухалетов
Прокофьев
Шестопалов
Чирков
Черепов
Терпигорев
Скрынников
овский
Пигоцкий
Прибой
Вяземский
Лермонтов
Драчɺв
Бугаɺв
Шелков
Скочинский
Прокопьев
Пироцкий
ов
Черниговский
слова
бути
колего
Віталію
слова
рекомендуɽться
відмінку
директоре
ЗАВДАННЯ
Завдання
Утворіть
від
звертань
форми
відмінка
Іванович
доповідач
головний
інженер
добродійка
товариш
Михайло
добродійка
вельмишановний
Геннадій
Григорович
Завдання
іменників
утворіть
батькові
існують
паралельні
форми
наведіть
імена
батькові
від
слова
Георгій
Богдан
,
,
,
Данило
Данило
Карл
Онисій
Едуард
,
,
,
прізвищ
Буква
Буква
укр
букв
суфіксі
початку
середині
букв
Валуɽв
російське
українському
бідний
початку
Бугайов
середині
особливості
самостійних
мови
навчити
вживати
граматичні
прикметників
прикметників
прийменникові
конструкції
числівники
узгоджуючи
іменниками
найпоширеніші
форми
Правила
слова
бути
Васильовичу
відмінку
бути
назва
відмінку
Міщенко
Шевчук
Закінчення
Приклади
іменника
група
нешиплячий
групи
будь
група
група
будь
крім
учитель
учителю
відміна
група
суфікси
однині
відміна
група
-відміна
група
суфікс


відміна
група
шиплячий
вагонів
обірвалися
канату
Завдання
явища
ілюструють
різні
Поясніть
значення
тлас
ходити
захв
пустот
Завдання
синоніми
наведених
слів
автоматичний
вибуховий
детонація
зсув
ізолятор
кайло
можливий
навіс
опора
шахта
Завдання
зайве
умова
прозір
пласт
верства
товща
підвалини
основа
підмурок
Різновид
модифікація
напрямок
Завдання
антоніми
підкреслених
слів
зниження
досить
геологічні
умови
інтенсивне
порід
підошви
очисних
виробки
знаходяться
вимогампровітрювання
підземного

.
25
ЗАВДАННЯ
Завдання
Укладіть
словник
термінів
назвіть
простяганню
просторі
переважно
покрівлі
видобування
офіційній
звітності
вітчизняних
розкритому
полі
послідовно
блоку
поверхи
підповерхи
поля
головні
поверхові
підповерхові
проміжні
збиральні
бремзберги
похили
головні
проміжні
очисних
вибоїв
переміщуються
),
винятком
розрізних
призначаɽться
горизонтів
основний
впливом
ваги
посудинах
механічним
Гірничотехнічна
технологічного
призначена
перепуску
ваги
ɽдиними
утворення
подібними
Порожнина
гірському
корисних
порід
виділяɽться
вугільного
пласта
порід
рівня
води
водоносному
підошви
ɽднуɽ
падінні
покладу
порівняно
інструментів
неї
Завдання
жаргонізмів
таким
людей
майданчиком
людей
моноканатна
24
говірка
певної
соціальної
незрозумілих
для
справи
Якщо
суспільна
забава
мовна
посилити
засобом
людей
наміри
від
членів
суспільства
Колись
замкнені
соціальні
кобзарі
повному
існують
Арготизми
перебувають
поза
літературою
Професіоналізми
мови
загальновживаними
Ними
користуються
усіх
сферах
діяльності
Значно
вузькоспеціальних
різних
арства
науки
тощо
або
мовленню
людей
певної
професії
певної
занять
тощо
мовленні
професіоналізми
собою
особливому
специфічному
значенні
заняття
вузі
початковий
частина
часом
термінами
набувають
загального
поширення
літературного
термінів
терміни
професіоналізми
визначати
певної
спростити
спілкування
терміни
відіграють
передачі
суспільної
забезпечують
передачу
інформації
тому
іншому
тексті
Правила
вживання
іншомовних
професійному
Вживання
іншомовного
недоцільне
якщо
відповідник
Запозичені
аченням
вони
запозичувалися
Запозичені
запозичене
власномовне
23
повинен
вживатися
одним
Наприклад
термін
вживатися
значенні
економісти
технічний
його
використовують
Звертати
галузях
неоднаковим
означні
дотримуватися
утворення
від
терміна
похідних
засвідчених
терміна
звірятися
словником
повинен
диференційованим
Основні
Розрізняють
термінологію
конструкція
туризм
характеризуються
однозначністю
основному
терміни
Неоднозначний
вважаɽться
невдалим
намагаються
додаткові
пояснення
синонімів
терміном
називаɽться
означаɽ
поняття
галузі
науки
термінів
треба
номенклатурні
. Nomenklatira
перелік
список
полягаɽ
тому
основі
поняття
основі
одиничне
предметів
понять
номенклатури
входять
верстатів
приладів
установ
організацій
географічні
туристичний
зона
Корсика
номенклатурні
назви
відміну
від
розмовному
мовленні
професійного
забарвл
ених
таксі
їхати
жаргонізми
забарвлені
становлять
Професійні
нейтральні
обмеженого
функціонування
забарвлення
нелітературності
називати
лише
документ
цього
Економічний
термін
вживатися
тому
якому
застосовують
економісти
інженери
зафіксовані
державних
довідниках
словниках
уживаних
діловодстві
такі
наприклад
вживане
для
документів
певного
або
установи
окрему
обкладинку
зберігання
документів
(1),
становить
цілісне
одного
питання
судова
ипадках
видно
багатозначного
терміна
терміном
дотримуватись
правил
утворення
форм
утворювати
давання
ревізії
ревізії
звірки
надходження
оперативно
акт
діɽслово
актувати
пасивну
форму
діɽслова
активування
галузі
діловодстві
може
укладанні
повинна
словником
термін
сумніви
укладачеві
документа
терміна
хапатися
призводить
яснення
Причиною
неоднозначне
розуміння
терміна
листа
хто
галузях
науки
тому
уточнювального
означення
вживати
термінології
багатьох
наук
чимало
нові
терміни
термінів
неологізмів
наукова
ості
діловому
вибрати
той
ціɽї
кодифікований
закріплений
при
користуванні
термінами
треба
формі
зафіксована
словнику
новими
поняттями
термінами
піднесенням
рівня
різних
вимоги
мови
впровадженням
підприɽмствах
установах
термінології
новою
науково
політичною
Знання
підвищуɽ
праці
допомагаɽ
кращɽ
оріɽнтуватися
конт
актах
Терміни
точне
предметам
небудь
галузі
словосполучення
вживаються
досить
специфічній
науковій
публіцистичній
діловій
вираження
функції
ціɽю
функціɽю
термін
набуваɽ
великої
точності
він
позбавлений
суб
офіційних
половини
початку
возз
України
Росіɽю
українська
мова
політичні
Наприклад
чиновник
російську
української
багато
іншомовних
слів
галузі
політики
зразком
російських
багато
українських
термінологічних
словосполучень
Наприклад
производственник
доповідач
долгострой
телебачення
Частина
радянський
вареник
діловодство
дебет
або
конструюються
складників
фототелеграма
скорозшивач
повинен
вживатися
одній
зафіксованій
формі
Проникнення
пояснюɽться
мента
навіть
обставинами
малосприятливими
тривалого
читаються
іншими
особами
поступово
поширюɽться
може
навіть
повинен
Наприклад
циркуляр
всіма
даній
підприɽмствами
циркуляр
директивний
ТЕМА
професійному
Синонімічний
вибір
знаходити
використовувати
іншомовні
синоніми
омоніми
користуючись
видами
при
ристуванні
мінами
іншомовних
Синоніми
пароніми
антоніми
омоніми
професійному
спілкуванні
Групування
Розрізнення
слів
Групи
Приклади
синоніми
протилежні
антоніми
суфікс
краков
думати
міркувати
високий
низький
звучанням
написанням
омографи
заплетене

вживанням
загальновживані
побутові
наукові
штампи
художні
жити
пунктограма
теорема
стібок
нижчепідписаний
нейтральні
великий
літературні
когут
півень
тріснути
вживання
вжитку
перст
палець
походженням
незапозичені
запозичені
Науково
означаɽ
володіти
фаху
основних
компонентів
виражаɽ
пізнання
діяльності
правильному
професійному
спілкуванню
вчиться
все
критерій
фаху
рівень
ння
професійною
термінологіɽю
технічний
прогрес
політичної
повинна
царювати
атмосфера
відкритості
Хто
критикувати
може
повинні
висловлюватися
повинні
Сперечатися
треба
чесно
можна
спотворювати
своїх
ятайте
кращим
способом
спростування
точні
факт
Організуйте
групі
Павлова
Ніколи
думайте
уже
знаɽте
завжди
мужність
сказати
неук
проблем
ідеями
державних
проблем
Діалогічна
соціальномовного
спілкування
людьми
спільної
Ділова
форма
спеціально
мовного
спілкування
використанням
засобів
міміки
поведінки
відбуваɽться
ормаціɽю
Звітна
доповідь
офіційної
виконану
зібранні
Прочитайте
вислови
відомих
ораторів
вашу
думку
настрою
справді
публічний
виступ
схвильований
).
якщо
Горацій
свій
виступ
щирість
усілякі
правила
Дейл
почув
аудиторії
Придумайте
він
звернеться
слухачів
вимовте
погрозою
подивом
прохання
байдуже
Підготуйте
виступи
використати
такі
цитати
зрілість
найперше
культури
літературної
Огіɽнко
велику
перевагу
перед
людиною
завжди
задоволений
собою
).
Мистецтво
священнодій
геть
Щепкін
).
Коли
виглядаɽ
тьмяному
світлі
згадайте
чреві
вому
вибрався
неушкоджений
Напишіть
вітальну
ювілею
Вам
Прослухайте
одну
промов
наприклад
виступ
засіданнях
Верховної
органах
управління
керівника
виступ
ювілейну
проповідь
Визначте
своɽ
заслуханої
промова
залишила
байдужими
відомо
авторитетність
)?
ким
він
переконав
впливаɽ
ваші
інтереси
йому
заперечили
байдужим
постарайтеся
визначити
чому
вас
авторитетом
промова
виголошена
невміло
.).
Прочитайте
правила
які
формують
дискусії
Висловте
своɽ
розуміння
умов
конструктивної
дискусії
треба
коротко
усі
відмовчуɽться
надають
усім
бажаɽ
Допустимі
конструктивні
можна
загальновідомі
сказане
Розгляньте
схему
підготовки
публічного
виступу
Підготуйте
виступ
таке
таке
зміг
покинути
рідний
край
житимуть
мої
батьки
Кому
небо
Підготовка
виступу
визначення
теми
назви
виступу
аудиторії
складання
робочого
теоретичного
дання
остаточного
над
текстом
промови
виголошення
промови
відповіді
запитання
ведення
аналіз
Прочитайте
інформацію
порядок
вимоги
тези
одніɽї
статей
журналі
Порядок
Прочитати
невеликий
якщо
великий
зміст
тексту
знайти
основні
висунуті
Викласти
послідовних
Формулювання
зберігатися
незважаючи
деяку
викладу
Кожне
положення
містить
Можна
абзацами
декілька
абзаців
Записуючи
тези
нумеруɽмо
кожну
кожній
помітити
наголос
кінці
тези
вказуɽмо
номер
невеликий
кінці
вказати
викладу
Доберіть
декілька
етикетних
формул
початку
вкладаючи
почуття
слухачі
визначать
почуття
виразили
звертанні
щось
користуйтеся
такими
можете
вживайте
іншомовних
термінів
забувайте
краще
суть
справи
збагачення
запасу
читайте
промовців
хотіли
мові
ясуйте
вживаɽте
часто
замінити
виразами
короткими
важко
сприймати
коротких
робить
монотонною
осіб
же
неправильного
тлумачення
стоять
підряд
стати
вправним
випустити
всі
неістотні
швидко
йдучи
Виклад
ведіть
складного
відомого
невідомого
привернути
виступу
Вживайте
якомога
підкреслюють
ставлення
людей
думки
читача
вживайте
афоризми
Незнайомі
незрозумілі
для
терміни
абстрактні
треба
визначити
пояснити
найдіɽвіших
слухачів
наголосити
думці
можна
зробити
кількома
способами
висловити
уже
його
виклад
наголосіть
кожному
реченні
усне
жестом
речення
Учіться
Читайте
про
культуру
мови
ЗАВДАННЯ
чули
Академічна
вузівська
Наукова
доповідь
Науковий
Наукове
Науково
популярна
Судова
Прокурорська
обвинувачувальна
Адвокатська
виступ
їзді
засіданні
побутова
Привітальна
тост
Духовна
церковна
видалися
звернути
особливу
увагу
лише
вас
сказати
Цікаво
може
читаɽ
бере
відвідуɽ
закладів
культури
переживаɽ
стати
багато
знайомих
вміти
навколо
навіть
записувати
чуɽте
читаɽте
Цікава
розповідь
такі
цікавою
щоразу
новою
початок
увагу
повинна
невимушеною
Ділова
Ділову
нараду
коли
потреба
Оптимальна
перевищуɽ
10 – 12
осіб
всі
наради
залежать
передусім
керуɽ
він
нараду
спрямувати
учасників
Одним
момент
наради
складений
наради
правило
заздалегідь
певну
наради
Мета
наради
обговорюваних
закінчення
наради
Місце
вона
проходитиме
Прізвища
посади
усіх
відповідаɽ
наради
цілому
відведений
кожне
Місце
можна
щодо
кожного
Тривалість
наради
перевищувати
керівника
наради
важливим
Почати
вчасно
Повідомити
Узгодити
правила
нити
Призначити
відповідального
регламент
Попередити
зняття
порядку
виступів
містять
зайві
враження
замість
конструктивних
тощо
Вимагати
використання
критики
конкретні
факти
язання
ів
організації
вести
нараду
визначеного
денного
забезпечити
кожного
надати
конструктивного
цілому
його
стимулюючи
конкретність
наявність
змістовного
аналізу
реальність
ідей
Дотримуватися
коректності
наради
Підводячи
наради
сформулювати
висновки
визначити
Завершити
точно
призначеній
Телефонна
задати
Назвіть
свої
зосередитись
беріть
зайняті
”, –
того
дзвонить
він
дзвонить
ефону
ваш
ятайте
розмові
мовчіть
дзвінка
Постарайтеся
ятайте
навіть
значення
службовій
Називайте
замінювати
відсутньої
відповідати
Івановича
подзвонити
говоріть
жанрами
можна
вважати
суперечку
спілкування
можуть
самостійне
значення
Особливості
включають
проведення
?);
учасників
хто
реалізації
?);
організацію
?);
результат
який
?).
Найпоширенішим
варіюються
ясно
осмислені
несвідомі
мотиви
відміну
бесіди
собою
форму
ситуативного
контакту
Метою
комунікації
конкретного
Учасників
регламент
залежить
насамперед
від
ступеня
важливості
предмета
Комунікативні
засоби
якої
репліками
складаɽться
бесіди
Передача
розмова
такі
воно
сказати
сказане
стаɽ
гого
мене
написати
Паскаль
Телефонна
телефоном
консультації
визначити
вимоги
Чіткість
виразність
побудови
Вираз
обличчя
міміка
даɽ
можливість
для
широкої
інтерпретації
приховання
емоцій
інформацію
передану
сигналізуɽ
ставлення
когось
або
чогось
можуть
виразні
наприклад
використовуються
мовленням
аби
виділити
ньому
певні
зчитувати
найрізноманітніші
інтересу
когось
чогось
демонстрації
абсолютної
Вираз
очей
язаний
комунікаціɽю
екстравербальні
може
залежно
інтонація
тембр
використані
передачі
ливають
зміст
висловлювання
сигналізують
впевненість
язливість
Дослідники
простежили
сигналів
основі
можна
партнерів
змісту
настрій
відповідно
тактику
поведінки
сигналів
Трактування
Руки
грудях
постукування
долоні
Відчуття
підступу
Подумати

завершувати
голови
нахил
зосередженим
хвилинку
поміркую
припинити
Рух
насуплені
зрозумів
Розумію
кивання
нерухомий
співрозмовнику
убік
Нехтування
контакту
підлогу
втекти
контакту
ознайомлення
повторення
партнера
знак
також
виграти
зустрічні
звуження
дають
можливість
спрямувальні
відхилення
вують
установити
насправді
хоче
правильно
створення
партнера
зацікавленості
визначить
сценарій
підсумків
закриті
можна
відповісти
потребують
відповіді
справи
партнером
Ніколи
?).
комунікації
кожен
учасник
спостерігаɽ
невербальним
поводженням
партнера
враженням
справляють
сказані
засобів
комунікації
відносять
правило
виражаɽться
формах
поштовхи
Дистанція
між
Відстань
між
учасниками
про
формальність
неформальність
партнерів
зацікавленості
розмові
положення
партнерів
один
ріɽнтація
змінюватися
ситуації
свідчить
суперництва
співробітництва
вигляд
повідомити
імідж
партнери
інформують
навколишніх
свій
стан
Поза
Поза
міжособистісні
стосунки
ціальне
Вона
може
змінюватися
настрою
емоційного
Однак
інтерпретації
культурний
людини
етикетні
варто
дотримуватися
конкретних
ситуаціях
Кивок
схвалення
також
сигнал
даɽ
ТЕМА
Навчальна
мета
Допомогти
різними
видами
усного
Правила
бесіди
телефонної
Жанри
виступів
виступу
Підготовка
оги
значною
мірою
залежить
принципів
тому
числі
мовного
ситуаціях
можуть
контактувати
відкритого
найкращим
ведення
закритого
маніпулятора
”).
першого
зосереджують
партнерові
ритий
мій
панувати
заважати
справжній
взаɽмодії
Стратегія
рівноправність
результат
зрозуміти
іншого
право
командую
партнер
підкоряɽться
тегія
домінування
результат
показати
висловитися
Емоційності
мовленню
надають
числі
риторичні
тропи
особливості
використання
Метафора
Підбадьорення
Питання
спілкуванні
види
інформаційні
стей
впевненості
партнерові
цікава
він
перебігом
щоб
партнер
висловленої
раніше
стверджувальні
порозуміння
схвалення
переконалися
жодній
потрібного
звертайтеся
позиченого
язковою
своɽї
мови
Пономарів
Культура
Мовностилістичні
Давидович
Святослав
Пошук
національне
котре
наведених
тверджень
правильне
мови
основним
Дійсна
ɽктивна
мовах
неоднаково
кому
поетів
належать
постою
вдруг
пойму
тоске
украинском
языке
Мартинов
Маяковський
значення
значення
тлумачний
мір
ɽдн
мінь
закл
Поясніть
значення
особливості
функціонування
слів
контекст
Поставте
наголоси
штрек
веб
дестабілізація
диверсифікація
дигер
наголошування
слів
наведених
трансгенний
трансферний
Запишіть
правильно
конструкції
виключення
висновок
порядок
грошові
ɽдинодушне
таке
кінцеве
ініціативі
розгляді
уваги
ричаги
управління
питання
протоколу
висновок
додержуватися
дисципліни
завірення
змістити
питаннях
протязі
питання
підписні
видання
відома
робити
самий
за
включити
законадавство
заслуговуɽ
кризисна
прошлій
накладна
плата
поводу
поверненні
при
показника
ний
популярної
праці
культуру
української
треба
пильно
кишені
своɽї
через
сестер
Позбавити
рідної
всупереч
звернути
відносини
зносини
гуманний
гуманітарний
винятково
виключно
економічний
економний
перебувати
недолік
пропозиція
звернення
іншомовний
закордонний
комунікабельний
аційний
учбовий
неординарний
оригінальний
непересічний
Завдання
Погрупуйте
язані
професіями
гірничого
маркшейдера
Геодезист
теодоліта
ерупція
еклоґіт
шурф
базисного
підштрековий
польові
посилене
кріплення
покрівля
протяжність
перекріплення
словосполучення
українською
діɽслівне
керування
резервирование
новой
техники
ограничивает
работу
очистного
привести
разгружаются
прохождение
зависит
вызывает
напряжений
вызывают
деформации
пород
можно
применять
отработки
мовлення
ясність
мовлення
Виразність
мовлення
Основні
ставтеся
зацікавити
враховуйте
інтереси
завдавайте
людям
шкоди
своɽї
Намагайтеся
спілкуванні
будь
слідкуйте
мовлення
Намагайтеся
вами
агати
ЗАВДАННЯ
обґрунтуйте
явище
суспільне
Суспільство
життɽздатне
індивідуумів
виступаɽ
материнського
сприймаɽться
ɽднаɽ
колективного
ТЕМА
застосовувати
орфоепічні
ввічливості
компетенція
лексична
компетенція
граматична
компетенція
компетенція
омпетенція
орфографічна
компетенція
компетенції
визначають
компетенція
компетенція
психологічна
компетенція
компетенція
стратегічна
компетенція
аксіологічна
комунікативна
мовлення
етикет
спілкування
ділового
спілкування
оріɽнтація
Методичні
завдання
мови
професійним
спрямуванням
студентів
гірничого
Текст] /
Жданова
Ігнатьɽва
Костюк
гірничий
університет
старш
викл
канд
наук
Костюк
канд
Чумак
Затверджено
кафедри
історії
протокол
іст
СПОРТУ
УКРАЇНИ
ЗАКЛАД
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧНИЙ
політичної
МЕТОДИЧНІ
ЗАВДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ
студентів
факультету
Дніпропетровськ
СПОРТУ
УКРАЇНИ
ЗАКЛАД
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
факультету
Дніпропетровськ

Приложенные файлы

  • pdf 25367856
    Размер файла: 745 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий