Список нормативних документів що до організації..


Список нормативних документів що до організації цивільного захисту:
ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI
Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 року № 964-IV
Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-V
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 № 1550-III
Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 06.04.2000 № 1647-III
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII
Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII
Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443
Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444
Правила санітарної охорони території України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 № 893
Типове положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 927
Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1400
Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 152
Організаційно-методичні вказівки з підготовки працюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджені головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 08.09.2013
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах» від 19.08.2011 № 1/9-635
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цивільний захист: глосарій
Пам’ятка «Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту»
Пам’ятка «Права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту»
Пам’ятка «Заходи з евакуації»
Рекомендації для керівників навчальних закладів щодо підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях
Перелік категорій осіб керівного складу цивільного захисту, інших посадових осіб керівного складу і фахівців функціональної підсистеми, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту
Календарний план дій органів управління, сил і структурних підрозділів об’єкта цивільного захисту
Телефонний довідник управлінь та служб реагування на надзвичайні ситуації
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
План-календар дій керівництва цивільного захисту, працівників навчального закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану
План реагування навчального закладу на загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Календарний план основних заходів з цивільного захисту навчального закладу
План роботи начальника цивільного захисту на місяць
План евакуації учасників освітнього процесу (приклад оформлення текстової частини)
Наказ про організацію і ведення цивільного захисту
Наказ про початок навчального року в системі цивільного захисту навчального закладу
Наказ про створення комісії з надзвичайних ситуацій
Положення про комісію з надзвичайних ситуацій
Наказ про створення навчальних груп та призначення їх керівників
Наказ про підсумки роботи з цивільного захисту за рік та завдання на наступний рік
Функціональні обов’язки начальника цивільного захисту
Функціональні обов’язки начальника штабу цивільного захисту
Функціональні обов’язки заступника начальника цивільного захисту з евакуації
Функціональні обов’язки заступника начальника цивільного захисту з матеріально-технічного забезпечення
Функціональні обов’язки командира групи охорони громадського порядку
Функціональні обов’язки начальника поста радіаційного та хімічного спостереження
Функціональні обов’язки начальника ланки пожежогасіння
Функціональні обов’язки начальника санітарного поста
Функціональні обов’язки командира ланки зв’язку та оповіщення
Інструкція про заходи пожежної безпеки у навчальному закладі
Інструкція щодо виконання вимог цивільного захисту у навчальному закладі
Інструкція щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
Список керівного складу цивільного захисту навчального закладу
Список керівного та особового складу формувань цивільного захисту
Перелік потенційно небезпечних об’єктів, розташованих у районі дислокації навчального закладу
Орієнтовний перелік майна та обладнання формувань цивільного захисту
Орієнтовний перелік тем занять для спеціальної підготовки формувань цивільного захисту навчального закладу
Орієнтовний перелік тем занять для загальної підготовки працівників навчального закладу, які не входять до складу формувань цивільного захисту
Журнал спеціальної підготовки особового складу формувань цивільного захисту навчального закладу (з розкладом занять)
ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI
Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 року № 964-IV
Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-V
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 № 1550-III
Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 06.04.2000 № 1647-III
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII
Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII
Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443
Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444
Правила санітарної охорони території України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 № 893
Типове положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 927
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про заходи щодо поліпшення профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу» від 08.05.2013 № 493
Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2000 № 213
Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1400
Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 152
Організаційно-методичні вказівки з підготовки працюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджені головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 08.09.2013
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про критерії оцінювання конкурсів, змагань та естафети Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» від 08.02.2012 № 14.1/10-342
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цивільний захист: глосарій
Пам’ятка «Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту»
Пам’ятка «Права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту»
Пам’ятка «Заходи з евакуації»
Рекомендації для керівників навчальних закладів щодо підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях
Перелік категорій осіб керівного складу цивільного захисту, інших посадових осіб керівного складу і фахівців функціональної підсистеми, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту
Календарний план дій органів управління, сил і структурних підрозділів об’єкта цивільного захисту
Телефонний довідник управлінь та служб реагування на надзвичайні ситуації
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
План дій органів управління, сил і структурних підрозділів навчального закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану (з листом коригування)
План-календар дій керівництва цивільного захисту, працівників навчального закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану
План реагування навчального закладу на загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Календарний план основних заходів з цивільного захисту навчального закладу
План роботи начальника цивільного захисту на місяць
План евакуації учасників навчально-виховного процесу (приклад оформлення текстової частини)
План евакуації учасників навчально-виховного процесу (приклад оформлення графічної частини)
Наказ про організацію і ведення цивільного захисту
Наказ про початок навчального року в системі цивільного захисту навчального закладу
Наказ про створення комісії з надзвичайних ситуацій
Положення про комісію з надзвичайних ситуацій
Наказ про створення навчальних груп та призначення їх керівників
Наказ про підсумки роботи з цивільного захисту за рік та завдання на наступний рік
Функціональні обов’язки начальника цивільного захисту
Функціональні обов’язки начальника штабу цивільного захисту
Функціональні обов’язки заступника начальника цивільного захисту з евакуації
Функціональні обов’язки заступника начальника цивільного захисту з матеріально-технічного забезпечення
Функціональні обов’язки командира ланки видачі засобів радіаційного та хімічного захисту
Функціональні обов’язки командира групи охорони громадського порядку
Функціональні обов’язки начальника поста радіаційного та хімічного спостереження
Функціональні обов’язки начальника ланки пожежогасіння
Функціональні обов’язки начальника санітарного поста
Функціональні обов’язки командира ланки зв’язку та оповіщення
Інструкція про заходи пожежної безпеки у навчальному закладі
Інструкція щодо виконання вимог цивільного захисту в навчальному закладі
Інструкція щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
Список керівного складу цивільного захисту навчального закладу
Список керівного та особового складу формувань цивільного захисту
Перелік потенційно небезпечних об’єктів, розташованих у районі дислокації навчального закладу
Перелік майна та обладнання формувань цивільного захисту
Орієнтовний перелік тем занять для спеціальної підготовки формувань цивільного захисту навчального закладу
Орієнтовний перелік тем для загальної підготовки з цивільного захисту працівників навчального закладу, які не входять до складу формувань цивільного захисту
Журнал спеціальної підготовки особового складу формувань цивільного захисту навчального закладу (з розкладом занять)
Журнал загальної підготовки працівників навчального закладу, які не входять до складу формувань цивільного захисту
Схема управління, зв’язку і взаємодії функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи
Схема організаційної структури цивільного захисту навчального закладу
Схема зв’язку та оповіщення працівників навчального закладу
ДІЇ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Наказ про дії в разі виникнення пожежі біля будівлі
Наказ про дії в разі виникнення пожежі в будівлі
Наказ про дії в разі загрози снігової бурі, смерчу, повені за можливості відпускання учнів додому
Наказ про дії в разі загрози снігової бурі, смерчу, повені за неможливості відпускання учнів додому
Наказ про дії в разі одержання підозрілої кореспонденції
Наказ про дії в разі забруднення приміщення ртуттю
Наказ про дії в разі виникнення перших поштовхів землетрусу
Наказ про дії під час землетрусу, якщо евакуація неможлива
Наказ про дії в разі загрози ураження небезпечними хімічними речовинами
Наказ про дії в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з інфекційним захворюванням людей
Наказ про дії в разі одержання анонімного дзвінка
Пам’ятка «Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій»
Пам’ятка «Обов’язки дорослого населення щодо захисту дітей у надзвичайних ситуаціях»
Схема «Причини виникнення та наслідки надзвичайних ситуацій»
Пам’ятка «Проведення іммобілізації дитини за різних видів переломів»
Пам’ятка «Правила надання домедичної допомоги при потраплянні стороннього предмета в дихальні шляхи»
Пам’ятка «Правила надання домедичної допомоги при потраплянні стороннього предмета в око»
Пам’ятка «Правила надання домедичної допомоги за локальних судом»
Пам’ятка «Правила надання домедичної допомоги при забиттях»
Пам’ятка «Правила надання домедичної допомоги при кровотечі»
Пам’ятка «Правила надання домедичної допомоги при отруєннях»
Пам’ятка «Правила надання домедичної допомоги при пораненнях»
Пам’ятка «Правила надання домедичної допомоги в разі задухи»
Рекомендації щодо дій населення в разі загрози та виникнення вибуху
Рекомендації щодо дій населення в разі терористичного акту
ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Пам’ятка «Особливості організації та проведення Дня цивільного захисту»
Наказ про підготовку та проведення Дня цивільного захисту
План підготовки Дня цивільного захисту
План проведення Дня цивільного захисту
Орієнтовний звіт про проведення Дня цивільного захисту
Наказ про підсумки проведення Дня цивільного захисту

Приложенные файлы

  • docx 25367847
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий