Завдання до курсових робіт

2
на курсову роботу студентові
курсу 2 групи1 шифр_____________________________________

1. Селекція Pinus pallasiana D.Don. на декоративність методом добору.
2. Селекція Piceae abies (L.)Karst. на декоративність методом гібридизації.
3. Перспективи селекції Fraxinus excelsior L. на декоративність методом індукованої поліплоїдії

Керівник – ас. Маєвський К.В..
Термін виконання:


Для вивчення курсу дисципліни «Лісова селекція» рекомендуються такі підручники та посібники:
Любавская А.Я. Лесная селекция и генетика. – М. Лесн. пром-сть, 1982. – 288 с.
Білоус В.І. Лісова селекція. Підручник для ВНЗ. – Умань, 2003. – 534 с.
Баранецький Г.Г., Бодлак З.Й. Лісова селекція: Текст лекцій. – Львів: УДЛУ, 1996. – 102 с.
Селекція лесных пород.//П.И.Молотков, И.Н.Патлай, Н.И.Давыдова и др. – М.:Лесн.пром-сть, 1982. – 224 с.
Молотков П.І., Патлай І.М., Давидова Н.І. Насінництво лісових порід. – К.:Урожай, 1989. – 230 с.
Дебринюк Ю.Т., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. Лісове насінництво. – Львів:Світ, 1998. – 432 с.
Вересин М.М., Ефимов Ю.П., Арефьев Ю.Ф. Справочник по лесному селекционному семеноводству. – М.:Агропромиздат, 1985. – 245 с.
Коновалов Н.А., Пугач Е.А. Основы лесной селекции и сортового семеноводства. – М.:Лесн.пром-сть, 1978. – 176 с.
Ромедер Э., Шенбах Г. Генетика и селекция лесных пород. М.: Сельхозиздат, 1962. – 267 с.

Додатково:

Пятницкий С.С. Практикум по лесной селекции. М.:Сельхозиздат, 1961. – 271 с.
Яблоков А.С. Селекция древесных пород. – М.:Лесн.пром-сть, 1965. – 465 с.
Альбенский А.В. Селекция древесных пород и семеноводство. М.-Л.: Гослесбумиздат, 1959. – 306 с.
Некрасов В.И. Основы семеноведения древесных растений при итродукции. М.: Наука, 1973. – 279 с.
Правдин Л.Ф. Научные основы селекции хвойных древесных пород. М.: Наука, 1978. – 190 с.
Кохно М.А, Кузнєцов С.І, Курдюк О.М та ін.. Внутрівидова мінливість і формова різноманітність інтродукованих в Україні дерев та кущів. //Нац. Бот.сад України. – Київ, 2001. – 345 с.
Кохно Н.А., Курдюк А.М., Дудик Н.М. Плоды и семена деревьев и кустарников, культивируемых в Украинской ССР./ Киев, Наук.думка, 1991. – 320 с.
Озолин Г.П., Маттис Г.Я., Калинина И.В. Селекция лесных древесных пород для защитного лесоразведения. – М.:Лесн.пром-сть,1978.– 152 с.Зразок титульної сторінки курсової роботи:
Національний університет біоресурсів і природокористування України


Навчально-науковий інститут лісового і
садово-паркового господарстваКафедра дендрології та лісової селекції.КУРСОВА РОБОТА
З ЛІСОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Виконав студент(ка) .курсу..групи

.
(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Перевірив
Захист курсової роботи
Оцінка курсової роботи


Курсова робота зареєстрована:

Вхідн.№..

ВідКиїв – 201.

Приложенные файлы

  • doc 25367829
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий