ЗРАЗОК для 3курсу Курсова пояснююча записка до..


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до курсового проекту на тему:
«Багатоповерховий житловий будинок»
спеціальність 5.06010201 «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»


Виконав ст. 331групи: Оленчук Анатолій
Керівник курсового проекту: Бойко О.А.


Чернівці 2013
ЗМІСТ

ВСТУП... 3
АРХІТЕКТУРНИЙ РОЗДІЛ... 5
1.1 Характеристика району проектування .. ..5
1.2 Генплан.. 6
1.3 Об’ємно-просторове рішення.. 8
1.4 Архітектурно-планувальне рішення.
1.5 Зовнішнє і внутрішнє оздоблення.
1.6 Інженерне обладнання.
1.7 Протипожежні вимоги.
КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ
2.1 Загальна характеристика конструктивного рішення.
2.2 Характеристика конструктивних елементів споруди.
2.2.1 Фундаменти
2.2.2 Стіни
2.2.3 Перегородки
2.2.4 Перекриття
2.2.5 Покриття і дах
2.2.6 Вікна та двері
2.2.7. Підлоги
2.2.8 Сходи
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Багатоповерхове житлове будівництво в наш час стало актуальним в Україні і за її межами. Багатоповерховий житловий будинок має ряд значних переваг над індивідуальним і іншими видами будівництва.
Перевагами таких будинків є економічність, відносна простота конструкцій, і, основне, саме такі будинки дозволяють раціонально використати дорогу землю в містах. Багатоповерхове житло дає змогу зекономити на комунікаціях, на їх довжині.
Сучасні архітектори намагаються вдосконалити оточуюче середовище, поєднуючи цікаві форми з комфортністю приміщень в середині.
На жаль, в нашій країні за період Радянського Союзу будували здебільшого будинки стандартного типу. Можливо тому багато людей сприймають архітектуру якоюсь не дуже цікавою, стандартною. Після розпаду Радянського Союзу в архітектурі стався відчутний прогрес. Саме тепер почали задумуватись над цікавішими вирішеннями, різними ідеями.
Тенденція сучасної архітектури робить міста більш цікавішими.
Вступ – (1-2стр.)

1.2 Генплан

Дана ділянка під проектування багатоповерхового житлового будинку знаходиться по вулиці . Поблизу ділянки знаходиться
Ділянка має прямокутну форму. Площа ділянки - га.
Рельєф має ухил з перепадами з півдня на північ до м.
З південної сторони проходить дорога загально- міського значення (вул). Заїзд на тимчасову стоянку здійснюється по житлових проїздах зі сторони вул. .
Головний вхід знаходиться в південно - східній частині ділянки. Перед входом парадна зона, замощена плиткою.
Розроблено відпочинкові зони для різних вікових груп:


Господарський
Сміттєзбірники

Передбачена можливість кругового об’їзду. На території продумані пішохідні зв’язки, як у відпочинковій зоні, так і при вході.
По периметру ділянки ростуть кущі, дерева.
Озеленення

Генеральний план розроблений відповідно до вимог ДБН 360-92* «Містобудування планування та забудова міських та сільський поселень».

Техніко-економічні показники до генплану
Площа ділянки 2.7 га 100 %
Площа забудови 2 433.4 м2 11.0 %
Площа замощення 7 422.4 м2 26.0 %
Площа озеленення 17 144.2 м2 63.0 %

1.4. Архітектурно-планувальне рішенняОпис архітектурно-планувального рішення
На першому поверсі розміщені:
1.Тамбур 0.00 м2
2. Вестибюль 00, 00 м2Загальна площа поверху: 000,0 м2


На цокольному поверсі розміщені:


Загальна площа поверху: 000,0м2

На типовому поверсі розміщені:1.5 Зовнішнє і внутрішнє оздоблення.


2.2. Характеристика конструктивних елементів споруди

2.2.1 Фундаменти.
Фундаменти монолітні залізобетонні «стаканного» типу.
Складається з підколінника зі «стаканом» для забивання колон та одно, двох, або три східчастої плити і призначені для прямокутних колон. Висота фундаментних блоків може коливатись від 1,5 м до 4,2м.
Розміри підошви блоків у плані: 2,1 м; 1,5 м; з модулем 0,3м. Глибина стакану - 0,9м, висота східців-0,3м.
Глибина стакана повинна бути не більша за найбільший розмір поперечного перерізу колони. Товщина дна стакана не менша 200 мм. Зазор між гранями колон і стінами стакану-зверху 75 мм, знизу50мм. Невеликий нахил стінок стакану спрощує розпалубку. Товщина стінки стакану – 200мм забезпечує його міцність при навантажені.
«Стакан» для двох гілкових колон виконують спільним для обох віток. Клас бетону фундаментів В10, В15.
Після вивірення і встановлення колон, зазори між колонами і внутрішніми стінками «стакану» замонолічують бетоном великої міцності з дрібним гравієм класу В15- В25.
Під залізобетонні фундаменти роблять підготовку товщиною 100мм зі щебеню з приливанням цементним розчином, або з бетону класом В7,5. При міцних слабо фільтруючих ґрунтах підготовку не влаштовують. Обріз фундаментну розташовують на 15 см нижче від рівня чистої підлоги :це дозволяє завершити роботи по зведенню підземної частини до установки колон. Таке положення верхнього обрізу досягається збільшеною висотою підколінника.

2.2.2 Стіни та перегородки.
Вертикальні конструктивні елементи будівлі, які захищають приміщення від дії зовнішнього середовища і розділяють приміщення одне від одного, називають стінами.
При проектуванні громадських будівель вибору стін приділяють велику увагу, так як вартість їх досягає 25-30% від загальної вартості будівлі.
Стіни будівлі повинні бути: міцними, стійкими, задовольняти вимогам тепло і звукоізоляції, пожежної безпеки, економічності, індустріальності, естетичності і мати мінімальну масу.
Цегла звичайна має розміри 250x120x65 мм, марки 300, 250, 150, 125, 100, 75. Застосовують також модульну цеглу з розмірами 250x120x88 мм таких же марок (рис. 5.2).
Товщина цегляних стін приймається кратною половині цеглини з врахуванням шва (10 мм). Однорідні (суцільні) стіни бувають завтовшки: 120, 250, 380, 510,640, 770 мм і більше, що відповідає 1/2; 1 ; 11/2; 2; 21/2 цегли і більше
Товщина швів в цегляній кладці нормується, і повинна бути не менше 8 та не більше 15 мм. Середня товщина горизонтальних швів 12 мм, вертикальних 10 мм. Бічна поверхня цеглини з розмірами 120x65 або 120x88 називається поперечиком. Ряд цеглин, укладений цими поверхнями (з фасаду), називають понеречиковим. Поверхня цеглини, що має розміри 65x250 або 88x250 мм, називається ложком. Ряд цеглин укладений цими поверхнями (з фасаду) називається ложковим. Поверхня цеглини, що має розміри 250x120 мм, називається постіллю.
Певний порядок розміщення цегли в кладці називають системою перев'язки. При суцільній цегляній кладці використовують ланцюгову та багаторядну систему перев'язки швів, а при кладці стовпів, вузьких простінків (до 1 м) трирядну систему.
При ланцюговій кладці поперечикові ряди чергуються з ложковими (рис. 5.4, а). Поперечні шви в цій системі перекриваються на 1/ цеглини, а поздовжні на 1/ цеглини. Тичкові ряди для необхідного перекриття

2.2.4 Перекриття2.2.5 Покриття і дах


2.2.6 Вікна та двері


2.2.7. Підлоги

2.2.8 Сходи
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тосунова М.И., Гаврилова М.М., Полещук И.В., Архитектурное проектирование, М., 1998.
Архитектурное проектирование жилых зданий, ред.М.В.Лисициана М.:Стройиздат,1990.
3. Змеул С.М., Маханько В., Архитектурная типология зданий и сооружений, М., 2001 .
4. Тосунова М.И., Курсовое и дипломное проектирование, М., 1983 р6.
5. Краткий справочник архитектора, ред. Коваленко Ю.Н., К., 1975.
Нойферт П., Нефф Л., Проектирование и строительство, М., 2008
Карвацька Ж. К., Карвацький Д. В. Будівельні конструкції. - Ч.: Прут, 2008.
Русскевич И.Л. и др. Справочник по инженерно – строительному черчению. – К.: Будівельник, 1987.
ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення ,К.,2005.
ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
ДСТУ Б А.2.4.-7-95. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. - К: Державний комітет України у справах містобудування i архітектури, 1996.
ДСТУ Б А. 2.4-4-99. Основні вимоги до проектної та робочої документації. К.: Державний комітет архітектури, будівництва і житлової політики України.


Додатки
АРХІТЕКТУРНИЙ РОЗДІЛ

1.1. Характеристика району проектування
Район будівництва має вагоме значення при проектуванні будь-якої споруди, оскільки його показники впливають на об’ємно-просторову композицію, конфігурацію планів, вирішення фасадів тощо; або ж навпаки – створюють проблеми під час експлуатації, якщо проект виконано без врахування природно-кліматичних факторів.
Багатоповерховий житловий будинок планується розташувати в м. Чернівці, що належить до кліматичної зони II В, яка характеризується помірними кліматичними умовами. На розробку проекту також впливають такі природні фактори як: снігове та вітрове навантаження, кількість опадів, а також розрахункова температура.
Всі ці фактори вимагають продуманих та правильних конструктивних рішень. Інколи необхідно передбачити підсилення основних несучих конструкцій, щоб в результаті навантажень не виникло деформацій, які можуть призвести до небажаних наслідків, а то й до руйнування споруди в цілому. Тому при розробці проекту врахування кліматичних і природних умов є одним з найважливіших елементів. Адже саме ці фактори впливають як і на стійкість споруди так і на її економічні та експлуатаційні властивості. Зрештою на створення оптимального мікроклімату у внутрішньому середовищі проектованої споруди.Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

Аркуш

4

5.06010201

Виконав

Оленчук А.

Керівник

Бойко О. А

Стадія

АркушівДВНЗ «Чернівецький
політехнічний коледж»331гр.

Н

«Багатоповерховий житловий будинок»

2012

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

Арк.


Таблиця 1.1- Характеристика природно-кліматичних умов у місті Чернівці

№ п/п
Найменування
Показники


Кліматична зона
ІІ В


Нормативне снігове навантаження
140 кг/м2


Нормативне вітрове навантаження
55 кг/м2


Розрахункова зимова температура
-20є с


Нормативна глибина промерзання
0.8м


Сейсмічність
7 балів


Температура середня за рік
+7°С


Абсолютна min
- 32 °С


Абсолютна max
+ 38°С


Середня за липень
+19°С


Середня температура найбільш холодної доби
-24°С


Тривалість опалюваного сезону
179 діб


Середньомісячна відносна вологість повітря найбільш холодного місяця
80%.


Середньомісячна відносна вологість повітря найбільш жаркого місяця
55 %


Багатоповерховий житловий будинок буде розташований в м. Чернівці, на вул.
На даний момент ділянка для забудови являє собою порожній майданчик, на якому ростуть чагарники і дерева, кущі. Ділянка прямокутної форми . Рельєф складний з ухилом. По основній вісі ділянки орієнтація з півночі на південь.
Є можливість заїзду на ділянку з вул.Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

Арк.

00Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

Арк.

1.3. Об'ємно-просторове рішення
Запроектована будівля являє собою поверховий об’єм .
В плані споруда
Плани мають форми. Будівля складається з поверхів, не враховуючи підвального приміщення . Висота кожного поверху м.
Головний вхід орієнтований на південний – схід.

Опис об'ємно-просторового рішення
Техніко-економічні показники до споруди
Площа забудови
00 м2

Площа загальна
00 м2

Площа житлова
Поверховість
Кількість квартир
00 м2

Площа квартир:
1-но кімнатної
2-ох кімнатної
3-ох кімнатної

00 м2
00 м2
00 м2

Будівельний об'єм
00 м3

в т. ч. вище 0,000
00 м3

в т. ч. нижче 0,000
00 м3Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

Арк.

00Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

Арк.

00Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

Аркуш


Виконав

Р К. В.

Керівник

Прізвище І. П.
Стадія

АркушівДВНЗ «Чернівецький
політехнічний коледж»

Н2012

2. КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ

2.1 Загальна характеристика конструктивної схеми
Споруда каркасного типу . Колони на плані розміщені з різним кроком, в залежності від місця їх розташування і зонування приміщень.
Стіни цегляні, товщина зовнішніх стін 380 мм, внутрішніх- 380, 120мм.
Перекриття суцільне монолітне, для забезпечення кращої жорсткості будівлі.
Фундамент стовпчастий стаканного типу, глибина залягання фундаменту -0,9 м і -3,9 м.
Дах скатний, є скляний купол,що виконує функцію другого світла. Водовідведення зовнішнє.
Більша частина конструкції даху являє собою металеві ферми,металевий каркас, металеві арки.
Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

Арк.

00Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

Арк.

00

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

Аркуш

4Виконав

Рущак К. В.

Керівник

Бойко О. А


Консультант

Бойко О. А.


Норм.контр

.М.
Стадія

АркушівДВНЗ «Чернівецький
політехнічний коледж»

Н

«Школа на 1000 учнів»

2012Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 7Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає спискуОсновний текстОсновний текст з відступомОсновний текст з відступом 2Основний текст з відступом 3

Приложенные файлы

  • doc 25367827
    Размер файла: 152 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий