додатки до курсових робіт


Додаток Б
Додаток В
ТИПОВА СТРУКТУРА
державних податкових адміністрацій, які мають загальну штатну чисельність працівників органів державної податкової служби
у регіоні понад 3000 одиниць
1. Керівництво
2. Управління оподаткування юридичних осіб
2.1. Відділ податку на прибуток та податкових платежів
2.2. Відділ податку на додану вартість
2.3. Відділ плати за землю та місцевих податків і зборів
2.4. Відділ ресурсних (рентних) і неподаткових платежів
2.5. Відділ (група) спеціальних режимів оподаткування
3. Управління оподаткування фізичних осіб
3.1. Відділ справляння податків з фізичних осіб
3.2. Відділ організації документальних перевірок
4. Управління податкового аудиту та валютного контролю
4.1. Відділ координації та планування контрольно-перевірочної роботи
4.2. Відділ документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб
4.3. Відділ (група) організації галузевих перевірок
4.4. Відділ (група) аналітичної підготовки до перевірки платників податків
4.5. Відділ організації перевірок відшкодування податку на додану вартість
4.6. Відділ оперативного контролю
4.7. Відділ контролю у сфері ЗЕД 4.8. Відділ організації перевірок фінансових установ
5. Управління громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи
5.1. Відділ громадських зв’язків
5.2. Відділ масово-роз’яснювальної роботи
5.3. Відділ організації роботи зі зверненнями громадян
6. Управління стягнення податкового боргу
6.1. Відділ організації стягнення коштів, майна
6.2. Відділ планування та інформаційного забезпечення
6.3. Управління організації оперативних заходів щодо скорочення податкового боргу управління податкової міліції
6.3.1. Відділ (відділення) організації роботи в податкових інспекціях
6.3.2. Відділ (відділення) організації оперативно-розшукової роботи
7. Відділ організації роботи з виявлення і розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави
8. Управління організаційно-розпорядчої роботи
8.1. Відділ організації та моніторингу роботи органів державної податкової служби
8.2. Відділ (група) координації роботи спеціалізованих інспекцій
8.3. Контрольно-аналітичний відділ
9. Управління автоматизації процесів оподаткування
9.1. Відділ супроводження обліку платників податків та обміну податковою інформацією
9.2. Відділ ведення інтегрованого банку даних
9.2.1. Група ведення ДРФО
9.3. Відділ супроводження автоматизації процесів оподаткування
9.4. Відділ інформаційних технологій в оподаткуванні
10. Управління (відділ) адміністрування облікових показників та
звітності
10.1. Відділ (група) адміністрування облікових показників
10.2. Відділ (група) звітності
11. Управління економічного аналізу та прогнозування податкових
надходжень
11.1. Відділ прогнозування податкових надходжень
11.2. Відділ економічного аналізу
11.3. Аналітично-інформаційний відділ (група)
12. Відділ відомчого та фінансового контролю
13. Відділ апеляцій
14. Управління правового забезпечення
14.1. Відділ забезпечення роботи із судами
14.2. Відділ оцінки нормативно-правових актів
14.3. Відділ контролю й аналізу
14.4. Відділ роботи з апеляційними судами
15. Управління роботи з персоналом
15.1. Відділ проходження державної служби
15.2. Відділ роботи з особовим складом податкової міліції
16. Фінансовий відділ
17. Управління захисту інформації
17.1. Відділ захисту податкової інформації
17.2. Відділ режимно-секретної роботи
17.2.1. Група спеціального зв’язку
18. Управління справами
18.1. Загальний відділ
18.2. Адміністративно-господарський відділ
19. Управління податкової міліції
20. Слідчий відділ податкової міліції
21. Відділ боротьби з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби
22. Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

Додаток Г
ТИПОВА СТРУКТУРА
міжрайонних та об’єднаних державних податкових інспекцій, які мають відділення
1. Керівництво
2. Управління (відділ) оподаткування юридичних осіб
2.1. Відділ (група) прямих податків
2.2. Відділ (група) непрямих податків
2.3. Відділ (група) місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів
2.4. Відділ (група) прогнозування та аналізу податкових надходжень
3. Відділ (управління) оподаткування фізичних осіб
3.1. Відділ (група) справляння податків з фізичних осіб
3.2. Відділ (група) документальних перевірок
4. Управління (відділ) податкового аудиту та валютного контролю
4.1. Відділ (група) документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб
4.2. Відділ (група) перевірки відшкодування податку на додану вартість
4.3. Відділ (група) оперативного контролю
4.4. Відділ (група) контролю у сфері ЗЕД 4.5. Відділ (група) перевірок фінансових установ
5. Відділ громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи
5.1. Група роботи зі зверненнями громадян
6. Управління (відділ) стягнення податкового боргу
6.1. Відділ (група) стягнення коштів, майна
6.2. Відділ (група) планування та інформаційного забезпечення
6.3. Відділ (відділення) організації оперативних заходів зі скорочення податкового боргу головного відділу (відділу) податкової міліції
7. Відділ виявлення і розпорядження безхазяйним майном, а також
майном, що переходить у власність держави
8. Відділ (група) організаційно-розпорядчої роботи
9. Управління (відділ) автоматизації процесів оподаткування
9.1. Відділ (група) обліку платників податків
9.2. Відділ (група) обробки та ведення податкових документів платників податків
9.3. Відділ (група) супроводження автоматизації процесів оподаткування
10. Відділ обліку та звітності
11. Відділ правового забезпечення
12. Відділ роботи з персоналом
13. Бухгалтерія
14. Адміністративно-господарський відділ
15. Головний відділ (відділ) податкової міліції
16. Слідче відділення (група) податкової міліції
17. Відділення
17.1. Керівник
17.2. Група справляння податків з юридичних осіб
17.3. Група справляння податків з фізичних осіб
17.4. Група громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи
17.5. Група обробки та ведення податкових документів
17.6. Група обліку платників податків
17.7. Група обліку та звітності
17.8. Господарська група
18. Територіальний підрозділ регіонального управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів
Додаток Д
ТИПОВА СТРУКТУРА
спеціалізованої державної податкової інспекції
1. Керівництво
2. Управління податкового супроводження підприємств сфери матеріального виробництва
3. Управління податкового супроводження підприємств невиробничої сфери діяльності
4. Відділ (управління) податкового супроводження банківських та небанківських фінансово-кредитних установ
5. Управління інформаційно-аналітичної роботи та автоматизації процесів оподаткування
5.1. Відділ обліку платників податків та ведення банку даних
5.2. Відділ супроводження автоматизації процесів оподаткування
5.3. Відділ інформаційних технологій
5.4. Відділ обліку надходжень та формування звітності
5.5. Інформаційно-аналітичний відділ
5.6. Відділ аналізу та моделювання бюджетоутворюючих потоків
6. Управління правового забезпечення
6.1. Відділ правового забезпечення податкового адміністрування підприємств сфери матеріального виробництва
6.2. Відділ правового забезпечення податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери
6.3. Відділ оцінки правових актів та організації позовної роботи
7. Відділ стягнення платежів до бюджету
8. Відділ менеджменту адміністрування податків
9. Організаційно-розпорядчий відділ
10. Відділ роботи з персоналом
11. Відділ захисту податкової інформації та режимно-секретної роботи
12. Фінансово-бухгалтерський відділ
13. Адміністративно-господарський відділ
14. Головний відділ податкової міліції
15. Слідче відділення податкової міліції.
Додаток Е
Організаційна структура державної контрольно-ревізійної служби
Стаття 1 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" визначає структуру державної контрольно-ревізійної служби, де зазначено, що державна контрольно-ревізійна служба складається з Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь у Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах (рис. 1).

Рис. 1 Типова структура державної контрольно-ревізійної служби УкраїниСтаттею 4 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" визначено підпорядкованість державної контрольно-ревізійної служби та координацію її діяльності з іншими контролюючими органами.
Державна контрольно-ревізійна служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується Міністерству фінансів України.
Структура Головного контрольно-ревізійного управління України наведена на рис. 2.

Рис. 2 Типова структура головного контрольно-ревізійного управлінняУкраїниКонтрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах Київ і Севастополь підпорядковуються Головному контрольно-ревізійному управлінню України. До складу обласних контрольно-ревізійних управлінь входять контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) в районах, містах і районах у містах.
Державна контрольно-ревізійна служба координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.
Наказом № 153 "Про упорядкування структури контрольно-ревізійних управлінь у регіонах" на виконання пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" установлено, що у складі апарату контрольно-ревізійних управлінь у регіонах утворюються такі структурні підрозділи:
– самостійний відділ - структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менше як шість працівників; відділ очолює начальник. Начальник відділу може мати не більше одного заступника; така посада може вводитись у разі, коли чисельність працівників у відділі не менш як сім одиниць;
– самостійний сектор - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності управління, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з чисельністю не менше як два працівники. Сектор очолює завідувач.
У разі потреби у складі самостійного відділу може утворюватися сектор з чисельністю не менше як два працівники. Такий сектор утворюється понад мінімальну чисельність працівників самостійного відділу.
У разі недоцільності утворення в апараті управління вищезазначених підрозділів, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів (при керівництві управління).
Пунктом 2 наказу № 153 встановлено кількість заступників начальників контрольно-ревізійних управлінь у регіонах, у тому числі один перший:
– не більше п'яти – КРУ в Київській області;
– не більше чотирьох – КРУ в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій областях та м. Київ;
– не більше трьох – КРУ у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях;
– не більше двох – КРУ в м. Севастополь.
Пунктом 3 даного наказу встановлено, що у складі контрольно-ревізійних управлінь у регіонах утворюються контрольно-ревізійні відділи з чисельністю працівників не менше як три одиниці. Контрольно-ревізійний відділ очолює начальник, який може мати не більше одного заступника. Посада заступника може вводитись у разі, коли чисельність працівників у відділі не менше як сім одиниць. У складі контрольно-ревізійного відділу можуть утворюватись сектори з чисельністю не менше як два працівники.
Начальникам контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі наказано утворити в установленому порядку у складі апарату управління, в межах затвердженої граничної чисельності відповідного управління, структурні підрозділи з чисельністю працівників відповідно до кількості підконтрольних об'єктів, а саме:
– відділ (самостійний сектор) контролю у сфері державної та комунальної власності – на базі відділу контролю у сфері матеріального виробництва;
– відділ (самостійний сектор) контролю за використанням бюджетних коштів у сфері матеріального виробництва та послуг на базі відділу контролю у сфері послуг (послуг, транспорту та зв'язку).
У контрольно-ревізійних управліннях, структурою яких передбачено відділ контролю у сфері матеріального виробництва і послуг (матеріального виробництва, послуг і АПК), утворити новий відділ (самостійний сектор) контролю у сфері державної та комунальної власності.
Додаток Ж
Структура і чисельність виконавчих органів Люботинської міської ради
Назва посади Кількість
посад Категорія Ранг
Керівництво Міський голова 1 3 7–5
Секретар міської ради 1 4 9–7
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 1 4 9–7
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (економічні та фінансові питання) 1 4 9–7
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (гуманітарні та соціальні питання) 1 4 9–7
Керуючий справами виконавчого комітету 1 4 9–7
Апарат при керівництві Радник міського голови 1 Головний спеціаліст (помічник міського голови) 1 6 13–11
Відділ забезпечення діяльності ради Начальник відділу 1 5 11–9
Головний спеціаліст 1 6 13–11
Виконавчі органи Відділ забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики Начальник відділу 1 5 11–9
Заступник начальника відділу 1 6 13–11
Завідувач сектора 1 6 13–11
Головний спеціаліст 3 6 13–11
Спеціаліст ІІ категорії 1 6 13–11
Адміністратор сайта1 Відділ бухгалтерського обліку Начальник відділу – головний бухгалтер 1 5 11–9
Головний спеціаліст – бухгалтер 2 6 13–11
Відділ місцевого економічного розвитку Начальник відділу 1 5 11–9
Головний спеціаліст 2 6 13–11
Дозвільний центр
Державний адміністратор
1 6 13–11
Відділ архітектури, містобудування, будівництва та земельних відносин Начальник відділу – головний архітектор 1 5 11–9
Головний спеціаліст (землевпорядник) 1 6 13–11
Головний спеціаліст 1 6 13–11
Провідний спеціаліст 1 6 13–11
Відділ з питань ЖКГ, благоустрою та управління комунальною власністю Начальник відділу 1 5 11–9
Головний спеціаліст (еколог) 1 6 13–11
Головний спеціаліст 2 6 13–11
Відділ ведення Державного реєстру виборців Начальник відділу 1 5 11–9
Спеціаліст І категорії 1 6 13–11
Міський архівний відділ Начальник відділу 1 5 11–9
Відділ юридичного забезпечення
та кадрової роботи Начальник відділу 1 5 11–9
Головний спеціаліст 1 6 13–11
Головний спеціаліст(спеціаліст з кадрової роботи) 1 6 13–11
Державний реєстратор Державний реєстратор 1 5 11–9
Відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Начальник відділу 1 5 11–9
Служба у справах дітей Начальник служби 1 5 11–9
Головний спеціаліст 1 6 13–11
Відділ фізкультури та спорту Начальник відділу 1 5 11–9
Військо-обліковий стіл Начальник ВОС 1 Оператор комп’ютерного набору 0,5 Сектор господарського забезпечення Завгосп 1 Водій 2 Сторож-черговий 3 Прибиральниці 2 Робітник з обслуговування 1 Разом 54,5
Фінансове управління Начальник 1 5 11–9
Заступник начальника управління – начальник бюджетного відділу 1 6 13–11
Начальник відділу бухгалтерської звітності та обліку 1 6 13–11
Начальник відділу доходів 1 6 13–11
Головний спеціаліст 4 6 13–11
Всього 8 Відділ освіти Начальник відділу 1 5 11–9
Заступник начальника відділу 1 6 11–9
Головний спеціаліст 1 6 11–9
Головний спеціаліст 1 6 13–11
Всього 4 Відділ охорони здоров’я Начальник 1 5 11–9
Провідний спеціаліст 1 6 13–11
Всього 2 Відділ культури Начальник 1 5 11–9
Всього 1 Управління праці та соціального захисту Всього 30,5 РАЗОМ 101  

Приложенные файлы

  • docx 25367796
    Размер файла: 279 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий