Завдання до самостійної та індивідуальної робот..

Завдання до самостійної та індивідуальної роботи (модуль ІІІ)

Варіант № 1
Право працівників на захист гідності під час роботи: міжнародні стандарти і національна юридична практика.
Аналіз судового рішення щодо поновлення працівника на роботі.

3. Практичне завдання:
1. Вименець працював в автобусному парку шофером-кондуктором автобуса в автоколоні № 4, яка обслуговувала міжміські перевезення. За отримання грошей з двох пасажирів і невидачу їм квитків наказом директора автобусного парку йому було винесено догану. Одночасно Вименець був переміщений в автоколону № 2, яка обслуговує внутрішньо міські перевезення. Вименець звернувся у КТС з вимогою скасування наказу, але отримав відмову. Суд, що розглянув позов Вименця, задовольнив його частково: накладене дисциплінарне стягнення визнав необґрунтованим, оскільки, як було з'ясовано судом, гроші з пасажирів брав не Вименець, а його напарник, проте переміщення в автоколону № 2 визнав обгрунтованим. Вименець оскаржив рішення в апеляційному суді. У своїй скарзі він посилався на те, що в даному випадку мало місце не переміщення, а переведення на іншу роботу, яке не могло бути здійснене без його згоди, бо змінилися режим та умови праці, зменшився розмір премії.
Що мало місце в даному випадку: переведення чи переміщення? Що є підставою для переведення, переміщення і зміни істотних умов праці? Як повинен вирішити справу обласний суд?
2. У колективному договорі ВАТ "Контур" закріплено, що у разі заподіяння ВАТ шкоди внаслідок допущеного прогулу або запізнення на роботу притягати винних до матеріальної відповідальності.
Чи законні включення вказаних положень до колективних договорів? Аргументувати відповідь посиланням на чинне законодавство.
3. Водій сільгосппідприємства "Першотравневий" Лу- ков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину в особистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала 860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерно вартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосп підприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?


Варіант № 2
Досвід забезпечення трудової дисципліни на приватних підприємствах України (на прикладі окремого підприємства)
Аналіз судового рішення щодо незаконного переведення працівника.

3. Практичне завдання:
Задача 1
Водій міжміського автобуса Миронюк, який сам обілечував пасажирів, після закінчення зміни пішов до бухгалтерії здавати виручку за робочий день. Коли він повернувся до машини, то виявив, що хтось відкрив двері кабіни автобуса і викрав його сумку з білетами, що залишились нереалізованими. Миронюк про факт крадіжки зразу ж заявив адміністрації автопарку.
Оскільки винного в крадіжці виявлено не було, адміністрація запропонувала Миронюку внести до каси вартість білетів на суму 242 гривні. Миронюк від сплати цієї суми відмовився, посилаючись на відсутність його вини в нестачі квитків.
Адміністрація автобусного парку, вважаючи, що факт крадіжки не встановлений, звернулася до районного суду з позовом про стягнення з Миронюка 242 гривень. Районний суд стягнув з Миронюка на користь автобусного парку 242 гривні у погашення завданої шкоди.
Миронюк з рішенням районного суду не погодився і звертається до Вас з проханням оскаржити рішення суду.
Складіть від імені Миронюка касаційну скаргу.

Задача 2
Майстер ковбасного цеху райспоживспілки Молодцов змінив технологію виготовлення варених ковбас, зменшивши час її варіння. Таку технологію він прочитав у журналі «Харчова промисловість». Але виявилося, що приготовлена за цією технологією ковбаса підлягає негайній реалізації, що забезпечити не вдалося. Тому частина виготовленої ковбаси втратила товарний вид і для реалізації стала непридатною.
Після переробки ковбаси було підраховано, що через змінення технології райспоживспілці завдана шкода на суму 2135 гривень. На цю суму був пред'явлений позов до Молодцова.
При розгляді справи Молодцов у судовому засіданні, заперечуючи проти позову, посилався на те, що в даному випадку має місце виробничий ризик, тому відповідно до статті 130 КЗпІІ України він повинен бути звільнений від матеріальної відповідальності.
Чи обгрунтовані на законі заперечення Молодцова?

Задача 3
Вантажник Чаусов протягом трьох днів не виходив на роботу, оскільки гуляв на весіллі у сусіда, що женив сина. Протягом цих днів на базу підприємства, де працював Чаусов, прибула велика вантажна автомашина з товаром, який не було кому розвантажувати. Поки знайшли людей для розвантажування стався простій, тому автопідприємство склало акт про простій автомашини і стягнуло штраф у сумі 150 гривень. Крім того, особам, які були найняті для розвантажування, було виплачено 60 гривень.
Директор підприємства запропонував Чаусову добровільно внести 210 гривень як матеріальну шкоду, завдану підприємству. Чаусов від добровільного відшкодування шкоди відмовився, тому директор звернувся з позовом до районного суду.
Чи підлягає цей позов задоволенню?Варіант № 3
Досвід забезпечення трудової дисципліни у зарубіжних країнах.
Аналіз судового рішення щодо притягнення працівника до матеріальної відповідальності.
3. Практичне завдання:
1. Майстер ковбасного цеху райспоживспілки Молодцов змінив технологію виготовлення варених ковбас, зменшивши час її варіння. Таку технологію він прочитав у журналі «Харчова промисловість». Але виявилося, що приготовлена за цією технологією ковбаса підлягає негайній реалізації, що забезпечити не вдалося. Тому частина виготовленої ковбаси втратила товарний вид і для реалізації стала непридатною.
Після переробки ковбаси було підраховано, що через змінення технології райспоживспілці завдана шкода на суму 2135 гривень. На цю суму був пред'явлений позов до Молодцова.
При розгляді справи Молодцов у судовому засіданні, заперечуючи проти позову, посилався на те, що в даному випадку має місце виробничий ризик, тому відповідно до статті 130 КЗпІІ України він повинен бути звільнений від матеріальної відповідальності.
Чи обгрунтовані на законі заперечення Молодцова?
2. Позивач Миронов звернувся до суду з позовом до заводу про встановлення йому додаткової відпустки за роботу з шкідливими умовами праці. Рішенням КТС заводу в задоволенні вимог Миронову було відмовлено. Суд також відмовив йому в розгляді спору через непідвідомчість спору суду. На думку суду, вимоги позивача зводилися до зміни істотних умов праці, закріплених у колективному договорі, й установлення нових.
Проведіть правову оцінку ситуації і визначте підвідомчість спору.
3. Фрезерувальник заводу Устименко вніс раціоналізаторську пропозицію, застосування якої підвищило продуктивність праці і дало можливість збільшити норми виробітку робітників-фрезерувальників.
Які види заохочення можуть бути застосовані дирекцією заводу до Устименка?


Варіант № 4
Проблема розміру відшкодування шкоди, заподіяної у трудових правовідносинах.
Аналіз судового рішення щодо неправомірного застосування дисциплінарного стягнення.
Практичне завдання:
1. Вантажник Чаусов протягом трьох днів не виходив на роботу, оскільки гуляв на весіллі у сусіда, що женив сина. Протягом цих днів на базу підприємства, де працював Чаусов, прибула велика вантажна автомашина з товаром, який не було кому розвантажувати. Поки знайшли людей для розвантажування стався простій, тому автопідприємство склало акт про простій автомашини і стягнуло штраф у сумі 150 гривень. Крім того, особам, які були найняті для розвантажування, було виплачено 60 гривень.
Директор підприємства запропонував Чаусову добровільно внести 210 гривень як матеріальну шкоду, завдану підприємству. Чаусов від добровільного відшкодування шкоди відмовився, тому директор звернувся з позовом до районного суду.
Чи підлягає цей позов задоволенню?
2. Токар П., обробляючи деталь, припустився грубої недбалості і зіпсував коштовну деталь, яка після цього не підлягає використанню. За це йому було оголошено догану. Адміністрація звернулася із позовом до суду щодо повернення матеріальної шкоди, яку вчинив П. виробництву. П. звернувся до профспілкового комітету за захистом своїх прав, які, на його думку, порушені, за одну провину його покарано одразу двома стягненнями. Що б ви відповіли працівникові?

3. Складіть документи щодо розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.

Варіант № 5
Проблема матеріальної відповідальності роботодавця у трудових правоввідносинах.
Аналіз судового рішення щодо звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП.
Практичне завдання:

Лаборант Притула, проводячи лабораторні дослідження, підключив прилад до мережі високої напруги, внаслідок чого останній став повністю непридатним. Наказом по інституту Притулі оголосили догану, і зобов'язання відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі. Притула заперечував, посилаючись на те, що прилад він зіпсував випадково, а застосування двох стягнень за один проступок незаконне.
Чи можливе застосування матеріальної відповідальності одночасно з дисциплінарною?
Чи є умисна вина необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності?
Яку відповідальність має нести Притула за знищення приладу?

Онищенко працював інженером на заводі. 25 червня 2011 р. він виїхав з шофером Баглером на автомашині заводу у відрядження. Зупинившись на відпочинок, Онищенко і Баглер вживали алкогольні напої, потім Онищенко, витягши у сплячого водія ключі запалювання, поїхав на машині за горілкою. Дорогою Онищенко попав в аварію, чим заподіяв заводу матеріальну шкоду на суму 11569 грн. Керівник підприємства викликав юрисконсульта і зажадав консультації щодо притягнення винних до юридичної відповідальності.
Надайте консультацію.
Складіть документи щодо розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.


Варіант № 6
Зарубіжний досвід у питаннях матеріальної відповідальності працівників.
Аналіз судового рішення щодо встановлення факту виникнення між сторонами трудових правовідносин.
Практичне завдання:

1. Позивач Миронов звернувся до суду з позовом до заводу про встановлення йому додаткової відпустки за роботу з шкідливими умовами праці. Рішенням КТС заводу в задоволенні вимог Миронову було відмовлено. Суд також відмовив йому в розгляді спору через непідвідомчість спору суду. На думку суду, вимоги позивача зводилися до зміни істотних умов праці, закріплених у колективному договорі, й установлення нових.
Проведіть правову оцінку ситуації і визначте підвідомчість спору.
2. Фрезерувальник заводу Устименко вніс раціоналізаторську пропозицію, застосування якої підвищило продуктивність праці і дало можливість збільшити норми виробітку робітників-фрезерувальників.
Які види заохочення можуть бути застосовані дирекцією заводу до Устименка?

3. За появу на роботі в нетверезому стані на роботі водію Плоткіну було оголошено догану і переведено його на ремонтні роботи строком на один місяць.
Плоткін цікавиться, чи правильно його притягнуто до дисциплінарної відповідальності?


Варіант № 7
1. Зарубіжний досвід матеріальної відповідальності роботодавця.
2. Аналіз судового рішення щодо неправильного формулювання підстави звільнення.
3. Практичне завдання:
1. Наказом по заводу на слюсаря Лихачова накладене стягнення оголошено догану за те, що Лихачов, проживаючи в заводському гуртожитку, привів до себе сторонню людину і разом з ним у кімнаті дівчат скоїли хуліганські дії.
Чи становлять дії Лихачова дисциплінарний проступок? Яку відповідальність за свої дії може нести Лихачов?
2. При розробці правил внутрішнього розпорядку заводу у визначення поняття прогулу вирішили включити положення, що прогульниками слід вважати також осіб, які виявилися такими, що сплять на роботі під час зміни.
Чи правильне таке доповнення?

Токар П., обробляючи деталь, припустився грубої недбалості і зіпсував коштовну деталь, яка після цього не підлягає використанню. За це йому було оголошено догану. Адміністрація звернулася із позовом до суду щодо повернення матеріальної шкоди, яку вчинив П. виробництву. П. звернувся до профспілкового комітету за захистом своїх прав, які, на його думку, порушені, за одну провину його покарано одразу двома стягненнями. Що б ви відповіли працівникові?

Варіант № 8
Проблеми дисциплінарної відповідальності суддів.
Підготуйте проект наказу про притягнення працівника до матеріальної відповідальності за шкоду, що виникла внаслідок проведення підприємством зайвих виплат через недбале оформлення документів бухгалтером.
1. Правилами внутрішнього трудового розпорядку будівельного тресту було передбачено, що у випадку порушення протипожежних правил на будівництві робітники можуть бути переведені на іншу роботу без обмеження строку.
Чи правильне таке доповнення?


2. Вантажник М. не прийшов на збори трудового ко¬лективу, де обговорювалися питання реорганізації підприємства. За це порушення директор фабрики видав наказ, у якому було оголо¬шено догану. Чи відповідають дії адміністрації трудовому законодавству?
Вантажник Чаусов протягом трьох днів не виходив на роботу, оскільки гуляв на весіллі у сусіда, що женив сина. Протягом цих днів на базу підприємства, де працював Чаусов, прибула велика вантажна автомашина з товаром, який не було кому розвантажувати. Поки знайшли людей для розвантажування стався простій, тому автопідприємство склало акт про простій автомашини і стягнуло штраф у сумі 150 гривень. Крім того, особам, які були найняті для розвантажування, було виплачено 60 гривень.
Директор підприємства запропонував Чаусову добровільно внести 210 гривень як матеріальну шкоду, завдану підприємству. Чаусов від добровільного відшкодування шкоди відмовився, тому директор звернувся з позовом до районного суду.
Чи підлягає цей позов задоволенню?

Варіант № 9
Проблеми дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури.
Підготуйте проект наказу про притягнення працівника до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну пошкодженням комп’ютера, що належить підприємству, під час його самовільного використання.
Практичне завдання:

1. Вименець працював в автобусному парку шофером-кондуктором автобуса в автоколоні № 4, яка обслуговувала міжміські перевезення. За отримання грошей з двох пасажирів і невидачу їм квитків наказом директора автобусного парку йому було винесено догану. Одночасно Вименець був переміщений в автоколону № 2, яка обслуговує внутрішньо міські перевезення. Вименець звернувся у КТС з вимогою скасування наказу, але отримав відмову. Суд, що розглянув позов Вименця, задовольнив його частково: накладене дисциплінарне стягнення визнав необґрунтованим, оскільки, як було з'ясовано судом, гроші з пасажирів брав не Вименець, а його напарник, проте переміщення в автоколону № 2 визнав обгрунтованим. Вименець оскаржив рішення в апеляційному суді. У своїй скарзі він посилався на те, що в даному випадку мало місце не переміщення, а переведення на іншу роботу, яке не могло бути здійснене без його згоди, бо змінилися режим та умови праці, зменшився розмір премії.
Що мало місце в даному випадку: переведення чи переміщення? Що є підставою для переведення, переміщення і зміни істотних умов праці? Як повинен вирішити справу обласний суд?
2. У колективному договорі ВАТ "Контур" закріплено, що у разі заподіяння ВАТ шкоди внаслідок допущеного прогулу або запізнення на роботу притягати винних до матеріальноївідповідальності.
Чи законні включення вказаних положень до колективних договорів? Аргументувати відповідь посиланням на чинне законодавство.
3. Водій сільгосппідприємство "Першотравневий" Лу- ков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину в особистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала 860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерно вартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосп підприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?


Варіант № 10
Проблеми дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ.
Підготуйте проект наказу про притягнення працівника до матеріальної відповідальності за шкоду, що виникла внаслідок незбереження працівником увіреного йому майна на підставі договору про повну матеріальну відповідальність.
Практичне завдання:

1. Лаборант Притула, проводячи лабораторні дослідження, підключив прилад до мережі високої напруги, внаслідок чого останній став повністю непридатним. Наказом по інституту Притулі оголосили догану, і зобов'язання відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі. Притула заперечував, посилаючись на те, що прилад він зіпсував випадково, а застосування двох стягнень за один проступок незаконне.
Чи можливе застосування матеріальної відповідальності одночасно з дисциплінарною?
Чи є умисна вина необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності?
Яку відповідальність має нести Притула за знищення приладу?

Онищенко працював інженером на заводі. 25 червня 2011 р. він виїхав з шофером Баглером на автомашині заводу у відрядження. Зупинившись на відпочинок, Онищенко і Баглер вживали алкогольні напої, потім Онищенко, витягши у сплячого водія ключі запалювання, поїхав на машині за горілкою. Дорогою Онищенко попав в аварію, чим заподіяв заводу матеріальну шкоду на суму 11569 грн. Керівник підприємства викликав юрисконсульта і зажадав консультації щодо притягнення винних до юридичної відповідальності.
Надайте консультацію.
3. Складіть документи щодо розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.
Варіант № 11
Проблеми дисциплінарної відповідальності державних службовців.
Аналіз судового рішення щодо завдання шкоди здоров’ю працівника внаслідок нещасного випадку на виробництві.
Практичне завдання:

Водій міжміського автобуса Миронюк, який сам обілечував пасажирів, після закінчення зміни пішов до бухгалтерії здавати виручку за робочий день. Коли він повернувся до машини, то виявив, що хтось відкрив двері кабіни автобуса і викрав його сумку з білетами, що залишились нереалізованими. Миронюк про факт крадіжки зразу ж заявив адміністрації автопарку.
Оскільки винного в крадіжці виявлено не було, адміністрація запропонувала Миронюку внести до каси вартість білетів на суму 242 гривні. Миронюк від сплати цієї суми відмовився, посилаючись на відсутність його вини в нестачі квитків.
Адміністрація автобусного парку, вважаючи, що факт крадіжки не встановлений, звернулася до районного суду з позовом про стягнення з Миронюка 242 гривень. Районний суд стягнув з Миронюка на користь автобусного парку 242 гривні у погашення завданої шкоди.
Миронюк з рішенням районного суду не погодився і звертається до Вас з проханням оскаржити рішення суду.
Складіть від імені Миронюка касаційну скаргу.
Складіть документи розслідування нещасного випадку виробничого характеру.
Наказом директора ТОВ «Дністер» (м. Одеса) водія М. було переведено на посаду водія філії № 3 (м. Миколаїв). М. відмовився виконувати цей наказ, оскільки не давав згоди на переведення. М. було звільнено з роботи за прогул.
Варіант № 12
Стандарти МОП у сфері безпеки та гігієни праці та законодавство України: проблеми відповідності.
Підготуйте проект наказу про притягнення слюсаря приватного підприємства до дисциплінарної відповідальності за прогул без поважної причини.
Практичне завдання.
1. Водій сільгосппідприємства "Першотравневий" Луков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину вособистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерновартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?
2. Працівник ПП «Земля-01» І. Орлюк під час проходження повторного інструктажу показав незадовільні результати. Директор видав наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді застосування до нього догани та позбавлення премії.
Працівник звернувся з позовом до суду про захист своїх трудових прав, пояснивши, що у нього директор не вимагав жодних пояснень і готовий пройти інструктаж повторно.
3. К. Варенюк відмовився виконувати наказ директора АТП 13623 м. Сарни І. Петренка, мотивуючи тим, що викладене в ньому доручення щодо перевезення пасажирів не може бути виконане через те, що закріплений за ним автомобіль з технічних причин не може експлуатуватись. Конкретні причини він навів у поясненні. Наступного дня директор видав наказ про застосування до працівника догани.Варіант № 13
Проблема забезпечення своєчасного виконання судових рішень у трудових спорах в Україні.
Підготуйте проект наказу про преміювання працівників у зв’язку з професійним святом.
Практичне завданя:
Водій міжміського автобуса Миронюк, який сам обілечував пасажирів, після закінчення зміни пішов до бухгалтерії здавати виручку за робочий день. Коли він повернувся до машини, то виявив, що хтось відкрив двері кабіни автобуса і викрав його сумку з білетами, що залишились нереалізованими. Миронюк про факт крадіжки зразу ж заявив адміністрації автопарку.
Оскільки винного в крадіжці виявлено не було, адміністрація запропонувала Миронюку внести до каси вартість білетів на суму 242 гривні. Миронюк від сплати цієї суми відмовився, посилаючись на відсутність його вини в нестачі квитків.
Адміністрація автобусного парку, вважаючи, що факт крадіжки не встановлений, звернулася до районного суду з позовом про стягнення з Миронюка 242 гривень. Районний суд стягнув з Миронюка на користь автобусного парку 242 гривні у погашення завданої шкоди.
Миронюк з рішенням районного суду не погодився і звертається до Вас з проханням оскаржити рішення суду.
Складіть від імені Миронюка касаційну скаргу.
2. Чи можна вважати правомірним звільнення працівника за запізнення на роботу на 45 хвилин, виявлене роботодавцем через 2 місяці після вчинення даного порушення. Працівник оскаржив рішення роботодавця до суду.
3. Наказом директора ТОВ «Дністер» (м. Одеса) водія М. було переведено на посаду водія філії № 3 (м. Миколаїв). М. відмовився виконувати цей наказ, оскільки не давав згоди на переведення. М. було звільнено з роботи за прогул.


Варіант № 14
Міжнародний захист трудових прав громадян України.
Підготуйте проект наказу про звільнення юристконсульта за систематичне невиконання трудових обов’язків.
Практичне завдання:
1. Водій міжміського автобуса Миронюк, який сам обілечував пасажирів, після закінчення зміни пішов до бухгалтерії здавати виручку за робочий день. Коли він повернувся до машини, то виявив, що хтось відкрив двері кабіни автобуса і викрав його сумку з білетами, що залишились нереалізованими. Миронюк про факт крадіжки зразу ж заявив адміністрації автопарку.
Оскільки винного в крадіжці виявлено не було, адміністрація запропонувала Миронюку внести до каси вартість білетів на суму 242 гривні. Миронюк від сплати цієї суми відмовився, посилаючись на відсутність його вини в нестачі квитків.
Адміністрація автобусного парку, вважаючи, що факт крадіжки не встановлений, звернулася до районного суду з позовом про стягнення з Миронюка 242 гривень. Районний суд стягнув з Миронюка на користь автобусного парку 242 гривні у погашення завданої шкоди.
Миронюк з рішенням районного суду не погодився і звертається до Вас з проханням оскаржити рішення суду.
Складіть від імені Миронюка касаційну скаргу.

2. Майстер ковбасного цеху райспоживспілки Молодцов змінив технологію виготовлення варених ковбас, зменшивши час її варіння. Таку технологію він прочитав у журналі «Харчова промисловість». Але виявилося, що приготовлена за цією технологією ковбаса підлягає негайній реалізації, що забезпечити не вдалося. Тому частина виготовленої ковбаси втратила товарний вид і для реалізації стала непридатною.
Після переробки ковбаси було підраховано, що через змінення технології райспоживспілці завдана шкода на суму 2135 гривень. На цю суму був пред'явлений позов до Молодцова.
При розгляді справи Молодцов у судовому засіданні, заперечуючи проти позову, посилався на те, що в даному випадку має місце виробничий ризик, тому відповідно до статті 130 КЗпІІ України він повинен бути звільнений від матеріальної відповідальності.
Чи обгрунтовані на законі заперечення Молодцова?

3. Вантажник Чаусов протягом трьох днів не виходив на роботу, оскільки гуляв на весіллі у сусіда, що женив сина. Протягом цих днів на базу підприємства, де працював Чаусов, прибула велика вантажна автомашина з товаром, який не було кому розвантажувати. Поки знайшли людей для розвантажування стався простій, тому автопідприємство склало акт про простій автомашини і стягнуло штраф у сумі 150 гривень. Крім того, особам, які були найняті для розвантажування, було виплачено 60 гривень.
Директор підприємства запропонував Чаусову добровільно внести 210 гривень як матеріальну шкоду, завдану підприємству. Чаусов від добровільного відшкодування шкоди відмовився, тому директор звернувся з позовом до районного суду.
Чи підлягає цей позов задоволенню?


Варіант № 15
Практика Європейського суду з прав людини за заявами громадян України (щодо трудових спорів).
Підготуйте проект наказу про притягнення працівника до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну працівником через випуск бракованої продукції.
Практичне завдання:
У колективному договорі ВАТ "Харківський завод тракторних двигунів" закріплено, що у разі заподіяння ВАТ шкоди внаслідок допущеного прогулу або запізнення на роботу притягати винних до матеріальної відповідальності.
Чи законні включення вказаних положень до колективних договорів?
За прогул без поважної причини водію Плоткіну було оголошено догану і переведено його на ремонтні роботи строком на один місяць.
Плоткін цікавиться, чи правильно його притягнуто до дисциплінарної відповідальності?
Чи можна вважати правомірним звільнення працівника за запізнення на роботу на 45 хвилин, виявлене роботодавцем через 2 місяці після вчинення даного порушення. Працівник оскаржив рішення роботодавця до суду.


Варіант № 16
Узагальнення судової практики щодо розгляду трудових спорів (за окремими категоріями справ).
Підготуйте проект наказу про оголошення догани бухгалтеру за запізнення на роботу без поважної причини.
Практичне завдання:

Водій сільгосппідприємства "Першотравневий" Луков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину вособистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерновартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?
Працівник ПП «Земля-01» І. Орлюк під час проходження повторного інструктажу показав незадовільні результати. Директор видав наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді застосування до нього догани та позбавлення премії.
Працівник звернувся з позовом до суду про захист своїх трудових прав, пояснивши, що у нього директор не вимагав жодних пояснень і готовий пройти інструктаж повторно.

К. Варенюк відмовився виконувати наказ директора АТП 13623 м. Сарни І. Петренка, мотивуючи тим, що викладене в ньому доручення щодо перевезення пасажирів не може бути виконане через те, що закріплений за ним автомобіль з технічних причин не може експлуатуватись. Конкретні причини він навів у поясненні. Наступного дня директор видав наказ про застосування до працівника догани.


Варіант № 17
Розгляд трудових спорів у зарубіжних країнах (на прикладі окремої країни).
Підготуйте проект наказу про притягнення керівника структурного підрозділу до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок невжиття заходів щодо запобіганню простою на підприємстві.
Практичне завдання.
Складіть акти за формами Н-1 та Н-5
Працівник заводу «ВІРТ» Л. Марчуковський звернувся до суду зі скаргою про визнання наказу про притягнення його до дисциплінарної відповідальності незаконним, оскільки: по-перше, не має згоди трудового колективу; по-друге, правопорушення він вчинив чотири місяці назад; по-третє, має непрацюючу дружину та двох неповнолітніх дітей, один з яких є інвалідом.
Водій міжміського автобуса Миронюк, який сам обілечував пасажирів, після закінчення зміни пішов до бухгалтерії здавати виручку за робочий день. Коли він повернувся до машини, то виявив, що хтось відкрив двері кабіни автобуса і викрав його сумку з білетами, що залишились нереалізованими. Миронюк про факт крадіжки зразу ж заявив адміністрації автопарку.
Оскільки винного в крадіжці виявлено не було, адміністрація запропонувала Миронюку внести до каси вартість білетів на суму 242 гривні. Миронюк від сплати цієї суми відмовився, посилаючись на відсутність його вини в нестачі квитків.
Адміністрація автобусного парку, вважаючи, що факт крадіжки не встановлений, звернулася до районного суду з позовом про стягнення з Миронюка 242 гривень. Районний суд стягнув з Миронюка на користь автобусного парку 242 гривні у погашення завданої шкоди.
Миронюк з рішенням районного суду не погодився і звертається до Вас з проханням оскаржити рішення суду.
Складіть від імені Миронюка касаційну скаргу.


Варіант № 18
Проблема вдосконалення законодавства України про розв’язання колективних трудових спорів.
Підготуйте проект наказу про преміювання працівників підприємства за результатами господарської діяльності за рік.

3. Практичне завдання.
1. Водій сільгосппідприємства "Першотравневий" Луков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину вособистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерновартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?
2. А. Пелих відмовився виконувати наказ директора підприємства «Орбіта» про залучення його до надурочних робіт, у зв'язку з тим, що повинен був доглядати за хворою сестрою. Директор застосував до працівника догану.
3. К. відмовився їхати у відрядження, мотивуючи це тим, що погано себе почуває. Наступного дня було видано наказ про зниження К. розряду та позбавлення його премії за недотримання трудової дисципліни. К. звернувся до суду про скасування рішення директора, оскільки дане рішення суперечить закону. У свою чергу, директор указав, що К. відмовився давати пояснення, погано справляється з роботою, помічений на роботі в нетверезому стані.

Варіант № 19
Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України.
Підготуйте проект наказу про звільнення за невідповідністю займаній посаді.
Практичне завдання:

1. Водій міжміського автобуса Миронюк, який сам обілечував пасажирів, після закінчення зміни пішов до бухгалтерії здавати виручку за робочий день. Коли він повернувся до машини, то виявив, що хтось відкрив двері кабіни автобуса і викрав його сумку з білетами, що залишились нереалізованими. Миронюк про факт крадіжки зразу ж заявив адміністрації автопарку.
Оскільки винного в крадіжці виявлено не було, адміністрація запропонувала Миронюку внести до каси вартість білетів на суму 242 гривні. Миронюк від сплати цієї суми відмовився, посилаючись на відсутність його вини в нестачі квитків.
Адміністрація автобусного парку, вважаючи, що факт крадіжки не встановлений, звернулася до районного суду з позовом про стягнення з Миронюка 242 гривень. Районний суд стягнув з Миронюка на користь автобусного парку 242 гривні у погашення завданої шкоди.
Миронюк з рішенням районного суду не погодився і звертається до Вас з проханням оскаржити рішення суду.
Складіть від імені Миронюка касаційну скаргу.

2. Майстер ковбасного цеху райспоживспілки Молодцов змінив технологію виготовлення варених ковбас, зменшивши час її варіння. Таку технологію він прочитав у журналі «Харчова промисловість». Але виявилося, що приготовлена за цією технологією ковбаса підлягає негайній реалізації, що забезпечити не вдалося. Тому частина виготовленої ковбаси втратила товарний вид і для реалізації стала непридатною.
Після переробки ковбаси було підраховано, що через змінення технології райспоживспілці завдана шкода на суму 2135 гривень. На цю суму був пред'явлений позов до Молодцова.
При розгляді справи Молодцов у судовому засіданні, заперечуючи проти позову, посилався на те, що в даному випадку має місце виробничий ризик, тому відповідно до статті 130 КЗпІІ України він повинен бути звільнений від матеріальної відповідальності.
Чи обгрунтовані на законі заперечення Молодцова?

3. Вантажник Чаусов протягом трьох днів не виходив на роботу, оскільки гуляв на весіллі у сусіда, що женив сина. Протягом цих днів на базу підприємства, де працював Чаусов, прибула велика вантажна автомашина з товаром, який не було кому розвантажувати. Поки знайшли людей для розвантажування стався простій, тому автопідприємство склало акт про простій автомашини і стягнуло штраф у сумі 150 гривень. Крім того, особам, які були найняті для розвантажування, було виплачено 60 гривень.
Директор підприємства запропонував Чаусову добровільно внести 210 гривень як матеріальну шкоду, завдану підприємству. Чаусов від добровільного відшкодування шкоди відмовився, тому директор звернувся з позовом до районного суду.
Чи підлягає цей позов задоволенню?


Варіант № 20
Зарубіжний досвід вирішення колективних трудових спорів.
Підготуйте проект наказу про притягнення працівника до матеріальної відповідальності за шкоду, завдану не при виконанні трудових обов’язків.
Практичне завдання.
Водій сільгосппідприємства "Першотравневий" Луков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину вособистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерновартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?
Працівник ПП «Земля-01» І. Орлюк під час проходження повторного інструктажу показав незадовільні результати. Директор видав наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді застосування до нього догани та позбавлення премії.
Працівник звернувся з позовом до суду про захист своїх трудових прав, пояснивши, що у нього директор не вимагав жодних пояснень і готовий пройти інструктаж повторно.

К. Варенюк відмовився виконувати наказ директора АТП 13623 м. Сарни І. Петренка, мотивуючи тим, що викладене в ньому доручення щодо перевезення пасажирів не може бути виконане через те, що закріплений за ним автомобіль з технічних причин не може експлуатуватись. Конкретні причини він навів у поясненні. Наступного дня директор видав наказ про застосування до працівника догани.Варіант № 21
Проаналізуйте порядок вирішення колективного трудового спору примирною комісією і трудовим арбітражем. Що є спільного та особливого у процедурі та результатах діяльності цих органів?
Підготуйте проект наказу про звільнення працівника за появу на роботі в нетверезому стані.
Практичне завдання:
1. Вантажник Чаусов протягом трьох днів не виходив на роботу, оскільки гуляв на весіллі у сусіда, що женив сина. Протягом цих днів на базу підприємства, де працював Чаусов, прибула велика вантажна автомашина з товаром, який не було кому розвантажувати. Поки знайшли людей для розвантажування стався простій, тому автопідприємство склало акт про простій автомашини і стягнуло штраф у сумі 150 гривень. Крім того, особам, які були найняті для розвантажування, було виплачено 60 гривень.
Директор підприємства запропонував Чаусову добровільно внести 210 гривень як матеріальну шкоду, завдану підприємству. Чаусов від добровільного відшкодування шкоди відмовився, тому директор звернувся з позовом до районного суду.
Чи підлягає цей позов задоволенню?
2. Токар П., обробляючи деталь, припустився грубої недбалості і зіпсував коштовну деталь, яка після цього не підлягає використанню. За це йому було оголошено догану. Адміністрація звернулася із позовом до суду щодо повернення матеріальної шкоди, яку вчинив П. виробництву. П. звернувся до профспілкового комітету за захистом своїх прав, які, на його думку, порушені, за одну провину його покарано одразу двома стягненнями. Що б ви відповіли працівникові?

3. Складіть документи щодо розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.

Варіант № 22
Право роботодавців на локаут: національне законодавство та зарубіжний досвід.
Аналіз судового рішення щодо звільнення працівника за невідповідністю займаній посаді.
Практичне завдання.
Водій сільгосппідприємства "Першотравневий" Луков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину вособистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерновартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?
Працівник ПП «Земля-01» І. Орлюк під час проходження повторного інструктажу показав незадовільні результати. Директор видав наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді застосування до нього догани та позбавлення премії.
Працівник звернувся з позовом до суду про захист своїх трудових прав, пояснивши, що у нього директор не вимагав жодних пояснень і готовий пройти інструктаж повторно.

К. Варенюк відмовився виконувати наказ директора АТП 13623 м. Сарни І. Петренка, мотивуючи тим, що викладене в ньому доручення щодо перевезення пасажирів не може бути виконане через те, що закріплений за ним автомобіль з технічних причин не може експлуатуватись. Конкретні причини він навів у поясненні. Наступного дня директор видав наказ про застосування до працівника догани.Варіант № 23
Дисциплінарна відповідальність працівників залізничного транспорту.
Аналіз судового рішення щодо незаконного переміщення працівника.
Практичне завдання

1. Майстер ковбасного цеху райспоживспілки Молодцов змінив технологію виготовлення варених ковбас, зменшивши час її варіння. Таку технологію він прочитав у журналі «Харчова промисловість». Але виявилося, що приготовлена за цією технологією ковбаса підлягає негайній реалізації, що забезпечити не вдалося. Тому частина виготовленої ковбаси втратила товарний вид і для реалізації стала непридатною.
Після переробки ковбаси було підраховано, що через змінення технології райспоживспілці завдана шкода на суму 2135 гривень. На цю суму був пред'явлений позов до Молодцова.
При розгляді справи Молодцов у судовому засіданні, заперечуючи проти позову, посилався на те, що в даному випадку має місце виробничий ризик, тому відповідно до статті 130 КЗпІІ України він повинен бути звільнений від матеріальної відповідальності.
Чи обгрунтовані на законі заперечення Молодцова?
2. Позивач Миронов звернувся до суду з позовом до заводу про встановлення йому додаткової відпустки за роботу з шкідливими умовами праці. Рішенням КТС заводу в задоволенні вимог Миронову було відмовлено. Суд також відмовив йому в розгляді спору через непідвідомчість спору суду. На думку суду, вимоги позивача зводилися до зміни істотних умов праці, закріплених у колективному договорі, й установлення нових.
Проведіть правову оцінку ситуації і визначте підвідомчість спору.
3. Фрезерувальник заводу Устименко вніс раціоналізаторську пропозицію, застосування якої підвищило продуктивність праці і дало можливість збільшити норми виробітку робітників-фрезерувальників.
Які види заохочення можуть бути застосовані дирекцією заводу до Устименка?Варіант № 24
Дисциплінарна відповідальність працівників гірничих підприємств.
Аналіз судового рішення щодо звільнення працівника за власним бажанням.
Практичне завдання:

1. Лаборант Притула, проводячи лабораторні дослідження, підключив прилад до мережі високої напруги, внаслідок чого останній став повністю непридатним. Наказом по інституту Притулі оголосили догану, і зобов'язання відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі. Притула заперечував, посилаючись на те, що прилад він зіпсував випадково, а застосування двох стягнень за один проступок незаконне.
Чи можливе застосування матеріальної відповідальності одночасно з дисциплінарною?
Чи є умисна вина необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності?
Яку відповідальність має нести Притула за знищення приладу?

2. Онищенко працював інженером на заводі. 25 червня 2011 р. він виїхав з шофером Баглером на автомашині заводу у відрядження. Зупинившись на відпочинок, Онищенко і Баглер вживали алкогольні напої, потім Онищенко, витягши у сплячого водія ключі запалювання, поїхав на машині за горілкою. Дорогою Онищенко попав в аварію, чим заподіяв заводу матеріальну шкоду на суму 11569 грн. Керівник підприємства викликав юрисконсульта і зажадав консультації щодо притягнення винних до юридичної відповідальності.
Надайте консультацію.
3. Складіть документи щодо розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.

Варіант № 25
Матеріальна відповідальність працівників за проектом Трудового кодексу та за чинним КЗпП (порівняльна характеристика).
Аналіз судового рішення щодо незаконної зміни істотних умов праці працівнику.
Практичне завдання:
Водій сільгосппідприємства "Першотравневий" Луков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину вособистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерновартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?
Працівник ПП «Земля-01» І. Орлюк під час проходження повторного інструктажу показав незадовільні результати. Директор видав наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді застосування до нього догани та позбавлення премії.
Працівник звернувся з позовом до суду про захист своїх трудових прав, пояснивши, що у нього директор не вимагав жодних пояснень і готовий пройти інструктаж повторно.

К. Варенюк відмовився виконувати наказ директора АТП 13623 м. Сарни І. Петренка, мотивуючи тим, що викладене в ньому доручення щодо перевезення пасажирів не може бути виконане через те, що закріплений за ним автомобіль з технічних причин не може експлуатуватись. Конкретні причини він навів у поясненні. Наступного дня директор видав наказ про застосування до працівника догани.

Варіант № 26
Матеріальна відповідальність роботодавців за проектом Трудового кодексу та за чинним КЗпП (порівняльна характеристика).
Аналіз судового рішення щодо виплати заробітної плати.
Практичне завдання:
1. Вантажник Чаусов протягом трьох днів не виходив на роботу, оскільки гуляв на весіллі у сусіда, що женив сина. Протягом цих днів на базу підприємства, де працював Чаусов, прибула велика вантажна автомашина з товаром, який не було кому розвантажувати. Поки знайшли людей для розвантажування стався простій, тому автопідприємство склало акт про простій автомашини і стягнуло штраф у сумі 150 гривень. Крім того, особам, які були найняті для розвантажування, було виплачено 60 гривень.
Директор підприємства запропонував Чаусову добровільно внести 210 гривень як матеріальну шкоду, завдану підприємству. Чаусов від добровільного відшкодування шкоди відмовився, тому директор звернувся з позовом до районного суду.
Чи підлягає цей позов задоволенню?
2. Токар П., обробляючи деталь, припустився грубої недбалості і зіпсував коштовну деталь, яка після цього не підлягає використанню. За це йому було оголошено догану. Адміністрація звернулася із позовом до суду щодо повернення матеріальної шкоди, яку вчинив П. виробництву. П. звернувся до профспілкового комітету за захистом своїх прав, які, на його думку, порушені, за одну провину його покарано одразу двома стягненнями. Що б ви відповіли працівникові?

3. Складіть документи щодо розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.


Варіант № 27
Дисциплінарна відповідальність за проектом Трудового кодексу та за чинним КЗпП (порівняльна характеристика).
Аналіз судового рішення щодо зміни дати звільнення працівника.
Практичне завдання:
1. Водій сільгосппідприємства "Першотравневий" Луков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину вособистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерновартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?
2. Працівник ПП «Земля-01» І. Орлюк під час проходження повторного інструктажу показав незадовільні результати. Директор видав наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді застосування до нього догани та позбавлення премії.
Працівник звернувся з позовом до суду про захист своїх трудових прав, пояснивши, що у нього директор не вимагав жодних пояснень і готовий пройти інструктаж повторно.

3. К. Варенюк відмовився виконувати наказ директора АТП 13623 м. Сарни І. Петренка, мотивуючи тим, що викладене в ньому доручення щодо перевезення пасажирів не може бути виконане через те, що закріплений за ним автомобіль з технічних причин не може експлуатуватись. Конкретні причини він навів у поясненні. Наступного дня директор видав наказ про застосування до працівника догани.Варіант № 28
Правове регулювання вирішення індивідуальних трудових спорів (за проектом Трудового кодексу та за чинним КЗпП)
Cкладіть акт розслідування нещасного випадку на виробництві.
Практичне завдання:

Лаборант Притула, проводячи лабораторні дослідження, підключив прилад до мережі високої напруги, внаслідок чого останній став повністю непридатним. Наказом по інституту Притулі оголосили догану, і зобов'язання відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі. Притула заперечував, посилаючись на те, що прилад він зіпсував випадково, а застосування двох стягнень за один проступок незаконне.
Чи можливе застосування матеріальної відповідальності одночасно з дисциплінарною?
Чи є умисна вина необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності?
Яку відповідальність має нести Притула за знищення приладу?

2.Онищенко працював інженером на заводі. 25 червня 2011 р. він виїхав з шофером Баглером на автомашині заводу у відрядження. Зупинившись на відпочинок, Онищенко і Баглер вживали алкогольні напої, потім Онищенко, витягши у сплячого водія ключі запалювання, поїхав на машині за горілкою. Дорогою Онищенко попав в аварію, чим заподіяв заводу матеріальну шкоду на суму 11569 грн. Керівник підприємства викликав юрисконсульта і зажадав консультації щодо притягнення винних до юридичної відповідальності.
Надайте консультацію.
3. Складіть документи щодо розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.

Варіант № 29
Правове регулювання охорони праці (за проектом Трудового кодексу та за чинним КЗпП)
Аналіз судового рішення щодо матеріальної відповідальності працівника.
Практичне завдання:
1. Вантажник Чаусов протягом трьох днів не виходив на роботу, оскільки гуляв на весіллі у сусіда, що женив сина. Протягом цих днів на базу підприємства, де працював Чаусов, прибула велика вантажна автомашина з товаром, який не було кому розвантажувати. Поки знайшли людей для розвантажування стався простій, тому автопідприємство склало акт про простій автомашини і стягнуло штраф у сумі 150 гривень. Крім того, особам, які були найняті для розвантажування, було виплачено 60 гривень.
Директор підприємства запропонував Чаусову добровільно внести 210 гривень як матеріальну шкоду, завдану підприємству. Чаусов від добровільного відшкодування шкоди відмовився, тому директор звернувся з позовом до районного суду.
Чи підлягає цей позов задоволенню?
2. Токар П., обробляючи деталь, припустився грубої недбалості і зіпсував коштовну деталь, яка після цього не підлягає використанню. За це йому було оголошено догану. Адміністрація звернулася із позовом до суду щодо повернення матеріальної шкоди, яку вчинив П. виробництву. П. звернувся до профспілкового комітету за захистом своїх прав, які, на його думку, порушені, за одну провину його покарано одразу двома стягненнями. Що б ви відповіли працівникові?

3. Складіть документи щодо розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.


Варіант № 30
1. Напрями вдосконалення трудового законодавства щодо відповідальності в трудовому праві.
2. Аналіз судового рішення щодо відмови в укладенні трудового договору.
3. Практичне завдання.
1. Водій сільгосппідприємства "Першотравневий" Луков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину вособистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерновартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?
2. Працівник ПП «Земля-01» І. Орлюк під час проходження повторного інструктажу показав незадовільні результати. Директор видав наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді застосування до нього догани та позбавлення премії.
Працівник звернувся з позовом до суду про захист своїх трудових прав, пояснивши, що у нього директор не вимагав жодних пояснень і готовий пройти інструктаж повторно.

3. К. Варенюк відмовився виконувати наказ директора АТП 13623 м. Сарни І. Петренка, мотивуючи тим, що викладене в ньому доручення щодо перевезення пасажирів не може бути виконане через те, що закріплений за ним автомобіль з технічних причин не може експлуатуватись. Конкретні причини він навів у поясненні. Наступного дня директор видав наказ про застосування до працівника догани.


15

Приложенные файлы

  • doc 25367640
    Размер файла: 208 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий