до практичного заняття

1.Ситуація
За 2004 рік АТ отримало прибуток у розмірі 16 000 грн. Згідно з рішенням зборів акціонерів 50 % отриманого прибутку спрямовано на виплату дивідендів.
Підприємство має в обігу 1 000 10%-вих привілейованих акцій номінальною вартістю 10 грн. і 100 000 простих акцій номінальною вартістю 1 грн.
Проведіть розрахунок дивідендів на одну просту та одну привілейовану акцію.

2.Завдання.
На загальних зборах ВАТ "Світанок" 09.03.04 р. були оголошені дивіденди в сумі 120 000 грн., кількість простих іменних акцій в обігу на дату оголошення дивідендів -40 000 шт. (дивіденд на акцію - 3 грн. на акцію). Усі акціонери - фізичні особи. Виплата здійснюється готівковими грошовими коштами з каси підприємства. Термін виплати дивідендів - з 09.03.04 р. по 09.06.04 р. по 30 000 грн. у кожному місяці) Згідно з планом-графіком виплата у березні здійснюється 09.03.04 р. - 11.03.04 р. Здійснити розрахунок дивідендів та скласти бухгалтерські записи згідно графіку видачі дивідендів.

3.Завдання
Зборами акціонерів прийняте рішення про виплату дивідендів за 2004 рік товарами: на 10 акцій - одиниця товару А собівартістю 8 грн. і продажною вартістю 12 грн., включаючи ПДВ.
Кількість акцій в обігу – 100 000 штук.
Відобразіть наведені операції в бухгалтерському обліку.

4.Завдання
Чистий прибуток ТОВ "Меркурій" за 2004 рік 6000 грн. ТОВ має трьох засновників, частки яких у статутному капіталі (100000 грн.) такі: Іванова 50%, Калюжного 25% і Григоренко 25%. Останній захотів вийти з товариства (вилучивши свою частку). Причому рішення про його виключення прийняли 30 вересня цього ж року, а до статуту внесли належні зміни. За даними бухгалтерського обліку за період з 01.01.04 р. до 30.09.04 р. прибуток підприємства становив 4000 грн. Розрахувати дивіденди засновникам та скласти бухгалтерські записи.

5.Завдання.
Чистий прибуток АТ "Бурка" за 2004 рік 35000 грн. Підприємство емітувало 10500 простих акцій (номінал 25 грн.) і 1000 привілейованих. Причому за останніми передбачено виплату дивідендів у розмірі 5% їх номінальної вартості, яка становить 210 грн. Загальні збори акціонерів (вищий орган) вирішили весь прибуток спрямувати на виплату дивідендів. На момент розподілу прибутку 1500 простих акцій АТ "Бурка" викупило в акціонерів.

6.Завдання.
Підприємство у формі ТОВ зареєстроване в червні 1995 року. Статутний капітал - 375 грн. До 5 червня 2004року учасниками були:
юридична особа А (70 % статутного капіталу);
дві фізичні особи - Б і В (по 15 % кожна). Дивіденди за весь період не нараховувалися.
З 5 червня 2003 року підприємство зареєструвало зміни в засновницьких документах у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу до 170 тис. грн. Крім того, відбулися зміни і в складі учасників. Тепер частки розподілені так:
юридична особа А - 40 %;
фізичні особи Б і В - по 15 %;
фізична особа Г (новий учасник) - 3О %.
По червень 2004 року заборгованість учасників за внесками на збільшення статутного капіталу не погашена.
За представленими операціями скласти бухгалтерські записи та відповісти на запитання:
1. Як правильно нарахувати дивіденди в кінці першого півріччя 2004 року?
2. Як за рахунок дивідендів погасити заборгованість за внесками до статутного капіталу?
3. Які податкові наслідки такого погашення для учасників ТОВ (фізичних осіб та юридичної особи)?

7.Завдання.
Як правильно і в якій сумі нарахувати дивіденди державі (за 2004рік), якщо, державне підприємство мало такі показники фінансово-господарської діяльності:
за І квартал - збитки 200 тис. грн.;
за півріччя - збитки 50 тис. грн.;
за 9 місяців - прибуток 70 тис. грн.;
за підсумком року - прибуток 100 тис. грн.
Необхідно:
1.Визначити суму дивідендів , які підлягають до сплати державі за результатами звітного періоду.
2.Скласти необхідні бухгалтерські записи.

8.Завдання .
Сільгосппідприємство "Бурячок" нарахувало в 2004 році дивіденди своїм засновникам (фізичним особам) в сумі 7200 грн.
Необхідно наведені господарські операції представити на рахунках бухгалтерського обліку за наступних умов:
1. Дивіденди виплачуються грошима.
2.Дивіденди відповідно до рішення власників підприємства виплатили картоплею по 0,60 грн. за 1 кг (собівартість 0,42 грн. за 1 кг, звичайна ціна (без ПДВ) 1,10 грн. за 1 кг).

9.Завдання .
Сільгосппідприємство "Турнепс" (платник Ф С П) нарахувало в2004 році дивіденди своїм власникам (працівникам підприємства) в сумі 7200 грн:
А. Недригайлу 4000 грн., Я. Мотузкіну 3200 грн. Власники постановили: А. Недригайлу в рахунок нарахованих дивідендів надати послуги з оранки його земельної ділянки площею 8 га та решту виплатити готівкою;
Я. Мотузкіну видати dvd-плеєр. Собівартість оранки 1 га 120 грн., відпускна ціна (вона ж звичайна) 150 грн без ПДВ. Балансова вартість dvd -плеєра 2650 грн., відпускна (включаючи ПДВ) 2784 грн.
Необхідно:
1. Наведені операції представити на рахунках бухгалтерського обліку.

15

Приложенные файлы

  • doc 25367631
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий