Завдання до курсового проекту


Завдання до курсового проекту
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра____________________________________________________________________________________
Дисципліна___________________________________________________________________
Спеціальність_________________________________________________________________
Курс____Група________________Семестр________________________________________
Завдання
на курсовий проект (роботу) студента
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема проекту (роботи) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) ______________________________
3. Вихідні дані проекту (роботи) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) _
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) ________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Дата видачі завдання ________________________________________________________
Календарний план

п/п Назва етапів курсового проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітки
Студент _______________________________
(підпис)
Керівник ______________________________ ___________________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
«______»________________________20___р.

Приложенные файлы

  • docx 25367623
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий