Завдання до мовно-літературного конкурсу ім. Т…

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка


Вік учасників: 10-12 років

1. Творче завдання
Тарас Шевченко писав у одному з віршів:

Поки огонь не захолонув,  Ходімо лучче до Харона   Через Лету бездонную  Та каламутную  Перепливем, перенесем  І Славу святую   Молодую, безвічную.  Або цур їй, друже,  І без неї обійдуся   Та як буду здужать,  То над самим Флегетоном  Або над Стіксом, у раю,  Неначе над Дніпром широким,  В гаю предвічному гаю,  Поставлю хаточку, садочок  Кругом хатини насаджу... 

Поміркуйте над значенням цих рядків? Чому поет відмовляється від «Слави святої»? Чому для нього найперше важливо «в предвічному гаю» «поставити хаточку» й «садочок»? Що символізують ці образи у вірші Тараса Шевченка?
Напишіть невеличкий твір (орієнтовний обсяг: 1-2 сторінки) на тему «Вічність Шевченкового слова». У творі дайте відповідь на запитання, чи прагнув поет для себе земної слави, чи шукав він визнання за життя? В чому він убачав для себе найбільше щастя і справжнє безсмертя? У творі охарактеризуйте центральні образи з поданого уривку.

24 бали


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка


Вік учасників: 13-14 років

1. Творче завдання
Тарас Шевченко писав у вірші «І тут, і всюди скрізь погано»:

І тут, і всюди скрізь погано.  Душа убога встала рано,  Напряла мало та й лягла  Одпочивать собі, небога.

Митець викривав у творах форми національного пригноблення й соціальної несправедливості, порушення людських прав і свобод. Часто його вірші сповнені різких інвектив і антиімперської сатири.
Поміркуйте, якою Т. Шевченко бачив ідеальну Україну? Яка Україна була б для нього оазою справжньої душевної гармонії, прикладом істинності людських стосунків, взірцем правових і соціальних норм?
Напишіть твір-роздум на тему: «Україна в уяві Тараса Шевченка: свобода, справедливість, гармонія» (приблизний обсяг: 2-3 сторінки). У роботі висловіть думку про те, що потрібно зробити, аби Україна могла стати державою свободи та справедливості? Яким бачив цей шлях сам Тарас Шевченко? Що заважало в ті часи (ХІХ століття) Україні утвердитися як державі, а українському народові як консолідованій нації? Якими постають перешкоди у ХХІ столітті?

24 бали
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка


Вік учасників: 15-16 років


1. Творче завдання
Традиційно Тараса Шевченка називають поетом світового значення.
Поміркуйте, з яким визначним поетом у країні вашого проживання можна було б порівняти українського генія? В чому можна простежити таку подібність (на рівні тем, образів, світогляду)? Чи доводилось Вам читати переклади віршів Тараса Шевченка іншими мовами світу, мовою (або мовами) країни вашого проживання?
Напишіть твір-роздум на тему: «Місце Тараса Шевченка у світовій культурі» (приблизний обсяг: 2-3 сторінки). У творі доведіть або спростуйте, що український митець актуальний для інших культур, що його творчість може бути цікавою для ваших однолітків у різних країнах світу. Порівняйте Шевченка з найвизначнішими митцями у літературі вашої країни, якщо це можливо? Наведіть думки ваших однолітків про поезію Тараса Шевченка? Аргументуйте, наскільки Тараса Шевченка доцільно перекладати мовою (мовами) країни вашого перебування? Зазначте, чи доводилось Вам читати уже наявні переклади Шевченка?

24 балиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка


Вік учасників: 17-19 років

1. Творче завдання
Часто в інтерпретаціях дослідників Тарас Шевченко постає «поетом сільського побуту», борцем за права «гнобленого народу». Тематику його творів літературознавці визначають як сільську, рустикальну, позбавлену модерного світовідчуття.
Поміркуйте, чи може в такому разі творчість українського генія бути цікавою для сучасних читачів, чи може вона вражати глибинним психологізмом і естетичною довершеністю?
В есе «Мальовнича Україна» сам митець писав: «Назначение всех изящных искусств представлять взору или воображению красоты и ужасы природы, жизнь государств и быт частного человека, силу страстей и события, поражающие душу или наполняющие нас чувством тихим и безмятежным. Пустыни Америки, берега Рейна, знойное небо Италии, в картинах, увлекают воображение, и мы, теряя ощущение времени и пространства, витаем в краях далеких, живем жизнью прошедших столетий». Отже, Тарас Шевченко визначав, що завдання мистецтва відтворювати природні стихії, державне життя, людський побут, душевні переживання.
Напишіть твір-роздум на тему: «Модерність художнього світогляду Тараса Шевченка» (приблизний обсяг: 4 сторінки). У творі визначте, чи можна вважати творчість митця модерною (естетичною, урбаністичною, психологічною)? Чим керувався Тарас Шевченко як художник слова: бажанням бути виразником соціальних верств, оборонцем гнобленого народу чи прагненням віднайти красу й передати її у слові? Як різні мотиви (соціальні, історичні, політичні, естетичні) взаємодіяли у творчості? Чи знаходите ви риси європейського мистецтва та філософії у творах Тараса Шевченка?

24 балиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка


Студенти коледжів

1. Творче завдання
У повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» є такі міркування: «Вздумалось мне в прошлом году встретить нашу прекрасную украинскую весну где-нибудь подальше от города. Хотя и в таком городе, как садами укрытый наш златоглавый Киев, она не теряет своей прелести, но все же город, а мне захотелось уединенного тихого уголка».
Поміркуйте, що змушує митців шукати душевну рівновагу в найвіддаленіших від людського ока закутках природи? Чому єднання з природою настільки важливе для творчої особистості? Хто ще з українських письменників «тікав у природу», аби в ізоляції писати твори, які стали літературними шедеврами?
Напишіть есе на тему: «Природа мистецтва і митець природи: досяжність недосяжного» (приблизний обсяг: 4 сторінки). У роботі поміркуйте над тим, чого шукають письменники у найвіддаленіших закапелках природи, чому вони тікають у світ первісної, правічної природи? Які інтенції спонукають їх тікати від світу людської цивілізації у світ природу? Чому цивілізація може мати негативний вплив на художню творчість? Зазначте, в яких формах природа «промовляє» у творчості Т. Шевченка? До яких засобів зображення (художнього увиразнення) природи вдається митець?

24 бали

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка


Студенти університетів та академій

1. Творче завдання
2012 року лауреат Нобелівської премії з літератури, перуанський письменник Марйо Варґас Льйоса висловив думку про те, що він як митець виступає проти націоналізму в літературі, проти порушення національних питань. Водночас, ірландський письменник Гуґо Гамільтон у романі «Люди з веснянками» (український переклад 2012 року) говорить про потребу національного утвердження: «вже час Ірландії звестися на ноги і стати справжньою країною, а не місцем, про яке мріють. Ірландський народ проводив достатньо часу, будуючи кам’яні стіни та говорячи щось зовсім протилежне».
Тараса Шевченка традиційно визначають як першого українського поета, який порушив у творах націософську проблематику, який витворив українську державу в художньому слові, хоч сам український народ перебував у складі інших імперій.
Поміркуйте над цими висловлюваннями сучасних письменників, над націософськими темами у творах Т. Шевченка. Чи справді суспільство за доби глобалізації має відмовитися від «національного питання»? Які небезпеки в понятті «націоналізм» убачає Марйо Варґас Льйоса? Чи його образ «націоналізму» тотожний із «націоналізмом» Тараса Шевченка?
Напишіть статтю суспільно-політичного або суспільно-філософського характеру на тему «Нація і література діалог або суперечність?» (орієнтовний обсяг: 5-6 сторінок). Спробуйте подискутувати з поданими твердженнями Марйо Варґаса Льйоси, аргументувавши, наскільки важливими є національні питання, націософські проблеми сьогодні. У статті зазначте, якою поставала нація у творах Тараса Шевченка? В якому значенні українського генія можна вважати «національним поетом»? У чому все-таки полягає небезпека «націоналізму»? А в чому його доконечна важливість у формуванні державної політики? Чи є сьогоднішня література дзеркалом нації?

24 бали

Заголовок 315Основний шрифт абзацуЗвичайна таблиця Немає спискуОсновний текст з відступом

Приложенные файлы

  • doc 25367615
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий