ЗАВДАННЯ до ПРАКТИЧНОЇ


Харківська державна академія культури


Факультет - «Кіно,телемистецтва»
Кафедра - «Телерепортерської майстерності»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»
Напрям підготовки – мистецтво 0202
(шифр і назва)
Спеціальність телерепортерство 7.02020301
(шифр і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри _____________(Т.О.Логінова)

“__25__” _вересня 2012рокуЗ А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНуРОБОТУ СТУДЕНТЦІ
Турчин Олені Вікторівні (денна форма навчання)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Тема роботи – короткометражний фільм «Монетки»

керівник роботи - _Кухаренко Олександр Олексійович – кандидат філологічних наук, доцент
( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
2. Строк подання студентом роботи - 24.травня 2013 року

3. Вихідні дані до роботи – короткометражний фільм, хронометраж – 12хв.
Сюжет: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·_______________________

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):
-здійснити зйомку у парковій зоні:
-здійснити зйомку
-
-


6. Консультанти розділів роботи
Розділ
Прізвище, ініціали та посада
консультанта
Підпис, датазавдання видав
завдання
прийняв

Епізод 1
(тут прізвище рецензента)
Підпис рецензента
Підпис рецензента

Епізод 2
Епізод 3

7. Дата видачі завдання – «30» вересня 2012 року


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п
Назва етапів дипломної роботи
Строк виконання етапів проекту
( роботи )
Примітка


Сюда копируем практически весь свой календарний план !!!Студентка _________ Турчин О.В.
( підпис )
Керівник проботи) _____________ __Кухаренко О.О.
( підпис ) (прізвище та ініціали)Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 25367613
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий