Завдання (Вступ до літературознавства)


Вступ до літературознавства
Завдання до самостійної роботи та практичних занять
Практичне заняття 1
Тема: «Художня література як мистецтво слова»
Поняття «література» та його суть.
Види мистецтв, їх походження та класифікація. Специфіка художньої літератури як мистецтва слова.
Література як система. Поняття про роди та жанри літератури.
Трансформація жанрів у процесі історичного розвитку. Збагачення жанрових форм у процесі літературних взаємозв’язків.
Література
Білоус П. В. Вступ до літературознавства: навч. посіб. / П. В. Білоус. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 336 с.
Білоус П. В. Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості: Лекції / П. В. Білоус. – Житомир: Рута, 2009. – 336 с.
Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За ред. О. Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
Завдання
Законспектуйте:
«Літературні роди і жанри» [1, с. 130–158].
Практичне заняття 2
Тема: «Структура та елементи змістової організації художнього твору»
Структура та елементи змістової організації літературно-художнього твору (тема, фабула, сюжет, пафос, ідея).
Структура та елементи внутрішньої форми художнього твору (система образів художнього твору: персонаж, оповідач, ліричний герой, образ автора, образ читача, пейзаж, інтер’єр).
Сюжет художнього твору (визначення сюжету, функції і типи сюжетів, внутрішня організація сюжету). Сюжет і фабула.
Література
Білоус П. В. Вступ до літературознавства: навч. посіб. / П. В. Білоус. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 336 с.
Білоус П. В. Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості: Лекції / П. В. Білоус. – Житомир: Рута, 2009. – 336 с.
Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За ред. О. Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
Завдання
Законспектуйте:
«Зміст і форма літературного твору» [1, с. 106–130].
Практичне заняття 3
Тема: «Основи віршування (версифікація)»
Мова прозова і віршова: спільні та відмінні риси.
Ритмічна організація віршової мови. Питання ритму художньої прози.
Системи віршування (силабічна, силабо-тонічна, тонічна, фольклорне віршування, декламаційно-тонічне віршування).
Поняття про стопу, основні види стоп.
Поняття про риму, клаузулу. Види рими і клаузули.
Способи римування.
Строфа, її ритмотворча та змістово-мелодійна функції. Основні види строф.
Методика визначення віршового розміру.
Література
Білоус П. В. Вступ до літературознавства: навч. посіб. / П. В. Білоус. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 336 с.
Білоус П. В. Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості: Лекції / П. В. Білоус. – Житомир: Рута, 2009. – 336 с.
Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За ред. О. Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
Завдання
Законспектуйте:
«Основи віршування» [1, с. 179–203].
Визначте віршовий розмір поетичних творів:
«Осіннє сонце, дякую за день…» Ліни Костенко;
«На колимськім морозі калина…» В. Стуса;
«Красо України, Подолля…» Лесі Українки;
«О панно Інно, панно Інно…» П. Тичини.
Прочитайте будь-який поетичний твір, визначте його віршовий розмір, вид строфи, спосіб римування, види рим.
Завдання для форми контролю (залік, іспит)
Підготуйте відповіді на питання до заліку / іспиту у письмовій формі (коротко – основне).
Підготуйте конспект матеріалу «Психологія літературної творчості» [1, с. 226–309];
Виконайте одне завдання на вибір (самостійно):
Охарактеризуйте систему образів новели Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном»;
Визначте ідейно-тематичну спрямованість новели Михайла Коцюбинського «Цвіт яблуні»;
Дайте сюжетно-композиційну характеристику новели Василя Стефаника «Новина»;

Приложенные файлы

  • docx 25367469
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий