Дата

Дата Підтема Особисті сть дитини Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина в сенсорно - пізнавальном у просторі Мовлення дитини Дитина у світі культури Гра дитини Понеділок 3.12 Зустрічаймо зимоньку (с .6) Повзання «змійкою» по підлозі , повзання по похилій дошці . Р /ігри : «Дожени свою пару» , «Зміни прапорець» , «Швид ко візьми , швидко поклади» (с .86) Фіз.хв . «Зимо вий сад» С /роль ова гра «Бібліотека» Бесіда «Зимові зміни навколо нас» Прийшла з има (Пори року с .62) Спостереження за погодою (нар . при кмети ) Чит.та обгов . твору Літо краснеє мин уло й /і гри : «Добери гарне слово» , «Розповідь про прихід зими» Година етикету Твоя зовнішність . (Вивч.етику й ест етику с .4-5) Муз.етюд «Сніжинки» СХД «Малює на вікні мороз» Гурток . Вчимося рахувати з Пізнайком (1ч .) Вівторок 4.12 Українські ремесла (с .23) ФНП. Підлізання під шнур лівим і правим бок ом , ходьба по гімнастичній лаві Р /ігри : «Бережи предмет» , «Заборонений рух» , «Кв ачі» (с .88) Прибрати на коврику іграшки Бесіда «Українські май стри та їх вироби» Спостереження за зимовими змінами (образні порівняння ) Підсумкове заняття , (математика с .41) Пал.гра «як стати майстром ?» Д /ігри : «Хто , чим займається ?» , «для якого май стра ?» Музична діяльність Образ.ро . «Кетяги калини» Малювання ілюстрацій до при думаних казок Середа 5.12 Дівчатка та хлопчики (с .39) Вчити зупинятися під час бігу , стрибки на місці. Р /ігри : «Не замочи ніг» , «Не боюсь !» , «Ми шоловка» (с .89) Фіз.хв . Хлопчики - дівчатка Накрити на стіл посуд Бесіда «Наші хлопчики й дівчатка» Спостереження за об 'єктами неживої прир оди (вітер , сонце ) Приголосні звуки . (Цікава граматика с .51) Д /ігри : «Поводься гарн о» , « О ленк а та Миколка» , «обговорюємо ситуації» Гра «Намалюй казкових героїв» Гра «Затанцюймо разом» Четвер 6.12 Носик - мій помічник ФНП. Ход ьба по гімнастичній лаві , кидання сніжки Р /іг р и : «Куроч ка і горошинки» , «Горюдуб» , «Хитра лисиця» (90) Розчистити доріжки від снігу. Бесіда «Но сик - орган нюху» Спостереження Розповісти дітям про назву місяця. Диво казка . Порядкові числ . Форми ІІос . дієслів. (Мо в л.роз в .с. 54 ) Д /ігри : «Наші носики чудові » , «Я та мій ніс» , «Різні носики в малят» Музична діяльність Мал . Ялинкові .« іграшки. (Малюв.с .32) Вікторина «Що ти знаєш про св ій ніс ?» 5 12 с Українська казка ПП до фрук тової бази Р /ігри : «Зроби фігуру» , «День і ніч» , «Знайди і промо в чи» (с .92) Витер ти пил із листя квітів Ігрова ситуація «театр одного акт ора» Спостереження за станом погоди іде іим .) моро ініі. і (О їм і прир.м ро ш.момл.с . 14) Ліплення. Хатинка старого М ороза . Ліплення с . 37 Л /і ?ВШ. п Нові казки», «Поладнай казку», «Казковий етикет» (с .112) Розваги . Жабка мандрівниця , (розваги с.ИО ) Драматизація казки «Солом 'яний бичок» га і- 5 П »- Е Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина в сенсорно - пізнавальном у просторі Мовлення дитини Дитина у світі кул ьтури Гра дитини Понеділок 10.12 Зимове диво - сн ігопад (с .10) Ходьба по колоді, ПІДЛІ І.ІНІІЯ ПІД моту чку. Р /ігри : «Карлики і велетні» , «Група , струнко» , «Слухай сигнал» (с .93) Фізхв . «Сніжинки» Полит и квіти. Гра «Виконуємо танок» Бесіда «Сніг іде» Мрийіші.і іим.і сніжна . (Дошк.на прог улянці (.71) С постереження за рослинами , що дають природні фарби Д /ігри : «Сніг довкола» , «Добери слово» Обігрування казки «Лисичка і журавель» 1одина етикету Твій одяг . (Вивч.етику й естетику с .6) С /рольова гра «Шофери» СХД «Сніжинка» Гурток Вчимося рахувати і Пізна йком (2ч .) Вівторок 11.12 Гарна вишиванка ФНП. Метання сніжків у горизонтальну ціль Р /ігри : «Морозе , морозе !» , «Сніжки» , «Два мор ози» (с .94) Фіз.хв . «Вишиваночка» Бесіда «Вишиванка - вид українського мистецтва» Спостереження за вербою (гнучкі гілочки ) Число і цифра 5. Орієнтування у просторі , (математика с .46) Розучування пісеньки Д /ігри : «Склади речення» Музична діяльність Образ.роб . «Український рушник» Гра «Чарівна вишива нка» Досліди 3 глиною (її властивості ) Середа 12.12 Наші хлопчики — сильні (с .43) Повзання по гімнастичній лаві , ходьба по колоді. Р /ігри : «Сміливіше , вперед» , «Піжмурки» , «Хто дал і кине ?» (с .96) Зрихлити землю квітам Бесіда «Якими повинні бути хлопчики ?» Гра «Обери правильний варіант» Спостереження за ялинкою (сосною ) Казка про звуки . М 'які приг . звуки , (цікава граматика с .55) Чит.та обгов . твору «Через потік» Д /ігри : «Якими ростуть наші хлопчики ?» , «Розповідь про хлопчиків» Гра «Намалюй глечик» Штрихування глечика (прямі , ламані лінії ) Четвер 13.12 Сон хороший снитьс я (с .58) ФНП. Стрибки з ноги на ногу з просуванням вперед Р /ігри : «День і ніч» «Дістань сміжинку» , «Мороз і піч» (с .97) Бесіда «Сон - це важливо» Чит.та обгов . твору «Колискова» Спостере ження за снігом Зима . Зв уки [з ] і [с ]. Утворення прикметників від іменників . (Мовл.розв.с .58) Розучування колискової Д /ігри : «Поміркуй та розкажи» Музична діяльність Малювання. Зимові простори. (Малювання с.ЗЗ ) Гра «Мій солодкий , гарний со н» П 'ятниця 14.12 Народні ремесла ПП до бібліотеки Р /ігри : «Влучи сніжкою» , «Прокоти сніжний ком» , «Баба вфхола» (с .98) Розчистити доріжки від снігу. Бесіда «Український посуд» Наше вбрання . (Озн.з навк.та розв.мовл.с .13) Спостереження за птахами. Д /ігри : «Український посуд» , «Назви рушничок» , «Що як називається ?» (с .111) Аплікація . Моє місто . Розваги . Драматизація казки «Ріпка» Гра «Склади візерунок» го го СС ГО 0) ВЈ ВЈ Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина в сенсорно - пізнавальном у просторі Мовлення дитини Дитина у світі культури Гра дитини Понеділок 17.12 Чим зима нас веселить (с .15) Ходь ().і по колоді при ї т.інним кроком , ПОІ ) І.ІНІІН по л.іві Р /ігри : «Дожени свою пару» , «Зміни прапорець» , «Швидко візьми , швидко поклади » (с .86) Нак рити на столики посуд Ьесіда «Зимонька прийшла - нам розваги принесла» Лимоні р о 10,11 и . Свято Микол.ні (Довкілля < Ь ^) Спостереження за птахами Гра «веселі задачки» Чит.та обгов.твору В.симоненко Д /ігри : «Подумай і скажи» , «Моя улюблена розвага» Годи на є тине ту Твої звичк и . (Вивч.етику й естетику с .7) Гра «Морозяні візерунки» Творча гра «На що схожа наша м ова ?» Гурток . Вчимося рахувати з Пізнайком (3 ч астина ) Вівторок 18.12 Посуд із глини (с .31) ФНП. Ходьба приставним кроком по ка нату , метання сніжків у вертикальну ціль Р /ігри : «Бережи предмет» , «Заборонений рух» , «Кв ачі» (с .88) Бесіда «Звідки прийшли гончарн і вироби ?» Спостереж ення за вітром : про що в ін може розповісти Число і цифра 5. Скл ад числа 5 (матем.с .49) Чит.та обгов . «Неслухняний глечик» Робота над скоромовкою «Горщик» Д /ігри : «Який ти , глечику ?» Музична діял ьність Образ.роб . «Макітра» Гра «Домалюй !» Досліди 3 папером (його власт ивості ) Середа 19.12 IX X О ? І о - ^ в– 'a6 =4 і На арені цирку Р /ігри : «Не замочи ніг» , «Не боюсь !» , «Ми шоловка» (с .89) Прибрати на коврику Як вберегтися від грипу. Спостереження розглянути сніжинки . Чим подіб ні ? Пош.досл . діяльн . «Грунт.Роль дощових черв» Пал ьч.вправа «Курка» Роб.з віршем «Годую пташок» Релаксація під музику « Зима» А.Вівальді Психоетюд «Сніжинки» Психогі мнастика «Я - сніжинка» Четвер 20.12 Загартовуй тіло (с .62) ФНП. Лазіння по похилій дошці в упорі на коліна та на руки Р /ігри : «Курочка і горошинки» , «Горюдуб» , «Хитра лисиц я» (90) Фіз.хв . «Корисні процедури» С /рольова гра «У магазині» Спостереження за деревами і вітром ♦'a6 Свійські та домашні тварини . Діалог . (Мовл.розв.с .61) Гра «Розв ' яжи задачу» Д /ігри : «Склади розповідь», «Скажи навпаки», «Прогулянка і гартування» Музична діяльність Мал. Карнавальні маски . (Мал . 35) Конкурс знав ців мовного етикету П 'ятниця 21.12 Зимонька - зима ПП д о засніженого парку Р /ігри : «Зроби фігуру» , «День і ніч» , «Знайди і промовчи» (с .92) Навести лад у своїх шафках. Бесіда «Як добре слово впливає на настрій і здоров 'я» Спостереженн я за синичкою (як співає , чим живиться ?) Природа взимку . (Озн.з п рир.та роз в.мовл .) Д /ігри : «Зима добра - зима погана» , «Що потрібно взимку ?» , «П рикрась ялинку» (с .116) Ліплення . Ялинкове н амисто , (ліплення с .38) Розваги . Новор . розвага (розваги с .96) Творча гра «Я почну , а ти продовж» га 1- га сі Підтема Особистість дитини Дитина в соціумі в– 'a6 м ->.1., ІІ |» шипцпіщ и-і Дитина в природному довкіллі Дитина в сенсорно - пізнавальном у просторі Мов лення дитини Дитина у світі культури Гра дитини Понеділок 24.12 Прийшла зима бі ла (с .19) Ходь (м П Ч ('|)Іун.німі II чі 'ріуіІ <)ННІ і |>ух,іми, ІІОІІ І.ІІІНН ПО Л.ІІІІ Неї жиноті. Р /]г ВЈ и : «Хто швидше доріжку протопче» , «розчищаймо стежку» , «Підмітаймо ґ анок разом» Фіз.хв . «Випав сніг» Полити кв іти С /рольова гра «Новорічні свята в сім 'ї» Бесіда «Сніг засипав все довкола» Зим ,). Зимові ро НІ ,11 и . (Донкі /ілн ( ЛК ) Спостереження за зимовим пейзажем Ігрова си туація «Як треба одягатися взимку» Гра «К ольори зими» Д /ігри : «Виправ речення» , «наші віршики про сніг» Го дина етикету Головний убір . ( Вивч.етику й естетику с .8) Штрих.«Гілочка ялинки » (короткі похилі лінії ) Гра «Домалюй ялинку» (половинка ялинки ) Гурток . Вчимося рахувати з Пізнайком (4 ч астина ) Вівторок 25.12 Речі із дерева (с .35) ФНП. Стрибки в довжину з розбігу , лазіння по похилій дошці Р /ігри : «Карлики і велетні» , «Група , струнко» , «Слухай сигнал» (с .93) Витерти пил на квьітах Бесіда «Професія - різьбяр» Спостереження за снігопадом , розглядання сніжинок До да вання . Знак « + » (математика с .52) Д /ігри : «Згрупуй картки» , «Загадки про дерев 'яні речі» , «Склади розповідь» Музична д іяльність Муз.етюд «Весела скрипочка» схд «свистунець» Середа 26.12 Лагідні і милі дівчатка Повзання по похилій дошці , ход ьба по похилій дошці. Р /ігри : «Мисливці та зайчата» Сміливіше , вперед» , «Піжмурки» , «Хто далі кине ?» (с .96) Слух.та обгов.твору «Скакалочка» Спостереження за інеєм До гномів у гості , (цікава граматика с .60) Д /ігри : «Це - наші дівчатка» , «Ласкаве словечко зігріє сердечко» Муз . етюд «Подружки» Вікторина загадок про зимові явища природи Четвер 27.12 Мої вправні рученя та (с .66) ФНП. Стрибки в довжину з розбігу Р /ігри : «День і ніч» «Дістань сніжинку» , «Мо роз і піч» (с .97) Допомогти мити іграшки Бесіда «Що вміють мої ручки ?» Гра «Ось такі в мене ручки» Спост ереження за птахами , що прил ітають до годівнички. Загадки . Спільнокореневі слова . Вимова звука [ш ]. (Мовл.розв.с .65 ) Пал . гра «Бичок та паркан» Д /ігри : «Мої ручки» , «Порівняймо ручки» Муз.діяльність Малювання . Вікна в замку зими. (Малювання с.Зб ) Ігри за задумом СХД «Ялинкова прикраса» П 'ятниця 28.12 Герої казок ПП до зимового саду Р /і гри : «Влучи сніжкою» , «Прокоти сніжний ком» , «Баба віхола» (с .98) Покормити рибок Спостереження за візерунками на вікні Правила гігієни .(О.з навк.та р.м.с .13) Гра «Що може подарувати зима ?» Д /ігри : «Виклади героїв казок» , «А що було потім» (с . 114) Аплік . Де живе Дідусь Мороз ? Р озваги . Зі спортом дружимо. Ін сценування казки , (на вибір дітей ) па і - пз Сї Підтема Особисті сть дитини Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина в сенсорн о - пізнавальном у просторі Мовлення дитин и Дитина у світі культури Гра дит ини Понеділок 31.12 Треба всім друж ити (с .51) Повзання по гімнастичній лаві на животі , ходьба по колоді приставним кроком. Р /ігри : «Естафета парами» «Не замочи ніг» , « Не боюсь !» , «Мишоловка» (с .89) С /рольов а гра Бесіда «Будьмо дружними !» Новий Рі к (Пори року с .73) Чит.та обгов.твору «У країнські діти» Спостер еження за снігопадом. й /ігри : «Якщо я серед друзів» Година етикету Чи правил ьно ти вітаєшся ? (Вивч.етику й естетику с .9) Гра «Казкові будинки» (геометрична мозаї ка ) Вівторок Середа Четвер § X Ь вЂ” "ні "упі 1 "і 'пт ^ігм

Приложенные файлы

  • rtf 25340489
    Размер файла: 268 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий