наскрізна пк (виробнича)


4-й курс
Виробнича практика – 216 годин (4 тижні)
Орієнтовний тематичний план і зміст практики
Назва теми Місце проведення практики Кількість годин Види діяльності студентів Оформлення результатів
Всього Під керів-ництвомСамос-тійна1 2 3 4 5 6 7
1. Знайомство з підприємством. Базове господарство Екскурсія; запис відомос-тей про господарство, фірму. Нотатки
1.1. Знайомство з організацією, управлінням та економічними показниками господарства.
1.1.1. Описати історію господарства, відмітити його найбільші досягнення 18 12 6 Робота з документацією, вивчення необхідної документації. Нотатки. Схеми структури управління, таблиці еконо-мічних показників господарства.
1.2. Знайомство з веденням технологічної документації.
1.2.1. Знайомство з пакетом документів, необхідних для реалізації квіткової продукції.
1.2.1.1. Аналіз прийнятих норм розставляння провідної культури на різних етапах вирощування 15 12 3 Складання календаря робіт для однієї горшкової і однієї культури на зріз (на весь термін вирощування горшкової культури та 1 рік багаторічної). Провести норми розміщення горшкових культур по місцях, схеми та норми посадки ґрунтових культур. Аналіз технологічної карти однієї з культур, що вирощується в господарстві. Заповнення накладних. Календар робіт, у якому вказано найменування робіт, норми поливу, назви та концентрації добрив. Записати норми по місяцях, малюнки схеми посадки.
1.3. Знайомство з перспективними культурами та технологією їх вирощування.
1.3.1. Аналіз прийнятої у господарстві технології вирощування ведучої культури на зріз 24 18 6 Зробити короткі нотатки про перспективні культури. Нотатки відмітити позитивні та негативні прийоми агротехніки.
1 2 3 4 5 6 7
1.4. Інвентаризація господарства незавершеного виробництва (за умови наявності у господарства).
1.4.1. Заповнити необхідну документацію з інвентаризації і додати її до звіту.
1.5. Розробити агротехніку нової для господарства культури адаптовану до агроексплуатаційних умов господарства
1.5.1. Розробити технологічну карту на вирощування запропонованої перспективної культури 24
18 6
6
6 12
12 Оформлення матеріального звіту по незавершеному виробництву. Нотатки
2. Практична робота на місці агронома, агротехніка-квітникаря, фітодизайнера, майстра виробництва.
2.1. Дати рекомендації з покращення організації праці.
2.1.1. Розробити варіанти використання горщикових культур що вирощують у господарстві та озелененні інтер’єрів.
2.1.2.Розробити композиції з живого зрізаного квіткового матеріалу, що вирощують у господарстві. Базове господарство 108 78 30 Організація роботи бригади, відділу, дільниці. Нотатки Рекомендувати варіанти озеленення у вигляді схем та фото, дати короткі пояснення.
Замальовки схеми, надати фотографії.
3. Захист звіту.
3.1. Оформити звіт та спецзавдання згідно з вимогами. Технікум 9 6 3 Звіт, технологічні карти,
спецзавдання
Всього 216 144 72

Приложенные файлы

  • docx 25182752
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий