ЭТУ бойынша РК1


№1 аралық бақылау сұрақтарының тізімі
1. Кедергімен өткізгішті қыздыру қандай заңмен негізделген?
2. Жылу өтізгіштік және конвекция кезінде жылу берілістерінің айырмашылығы қандай?
3. Электр пештерін жасауда қандай отқа төзімді материалдарды пайдаланады?
4. Жылу оқшаулағыш материалдар қандай қасиеттерге ие болуы қажет?
5. Ыстыққа берікке қандай материалдар жатады? Олардың құрамы қандай?
6. Қандай өткізгіштер өткізгіштердің бірінші түрі, қайсысы –екінші түрі болыр табылады?
7. Қандай материалдар қыздырғышты элементтерді дайындауда ең кең қолданылады?
8. Электрокалорифер қандай негізгі элементтерден тұрады?
9. Кедергі электрпештері технологиялық процестер бойынша қалай жіктеледі?
10. Қандай металдарды кедергі электрпештерінде (КЭП) қорытады және неліктен?
11. Тура әрекет ететін КЭП қондырғының негізгі түйініне жатады?
12. Өткізгіштерді индукционды қыздыру неге негізделген?
13. Қандай технологиялық процестерде қыздырудың индукционды тәсілі қолданылады?
14. Индукционды каналды пештердің құрылғысы қандай?
15. Индукционды тигельді пештердің құрылғысы қандай?
16. Тесіп қыздыратын индукционды қондырғының қандай жұмыс режимдері болады?
17. Беткей қыздырғыш индукционды қондырғыларды қандай процестерде қолданады?
1. Фотоионизациялау деген не?
2. Вольфрамға қосатын қандай ионизациялаушы қоспаларды білесіз?
3. Энергияны бұру жолдары қандай?
4. Баяу балқитын электродтарды қандай материалдардан дайындайды?
5. Доғаның тұтануын жеңілдетуге және үзіксіз жануы үшін не қолданады?
6. Доғаны тұтатудың қандай тәсілдері бар?
7. Тура және жанама әрекет ететін доғалы пештердің айырмашылығы неде?
8. Кедергі доғалы пештердің басты айымашылығының ерекшеліктері қандай?
9. Қуатты жеңіл басқару не үшін қажет?
10. Пештердің негізгі элементтеріне қандай элементтер жатады?
11. Жұмыс камерасы деген не және оның құрылысы қандай?
12. Вакуумды пештердегі доғалы разрядтың ерекшелілігі неде?
13. Газды ортада өтімділік қашан пайда болады?
14. Электр доғалы бағана нені білдіреді?
15. Дәнекерлеу аппаратының дросселі не үшін қызмет атарады?
16. Дәнекерлеу трансформаторының құрылысы қандай?
17. Дәнекерлеу түзеткіші қандай элементтерден тұрады?
1. Электроды-сәулелік қыздырудың артықшылығы неде?
2. Сақиналы катоды бар ЭСҚ жұмыс принципі қандай?
3. Аксиалды пушкасы бар ЭСҚ негізгі айырмашылықтары?
4. ЭСҚ пештерінің электртехникалық жабдықтары кешендерінің құрамы?
5. Қайта балқытылатын материалдардың сапасы неге байланысты?
6. Электронды-сәулелік қыздырудың артықшылықтары?
7. Кенеттен сәуле шығару деген не?
8. Когерентті сәуле шығару деген не?
9. Лазерлік сәуле шығарудың өңделетін беткеймен өзара әсер ету процестері қандай стадияларға бөлінеді?

Приложенные файлы

  • docx 25043967
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий