Зворотна сторона РК1

Таблиця.узгодження оцінок за нацюнальною та європейською шкалами

Оцінка ECTS
Визначення
Рейтинг в балах
Традиційнаоцінка
Залік
допуск

А
ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
96-100
відмінно
Зараховано
Допуск до підвищення рейтингу

В
ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками
86-95С
ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю помилок
67-85
добре

D
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зi значною кількістю недоліків
61-66
Задо-вільно

Е
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальним критеріям
51-60FX
НЕЗАДОВІЛЬНО - з можливістю складання icпитy
35-50
Незадо-вільно
Незара-хованоF
НЕЗАДОВІЛЬНО - з обов'язковим повторним курсом
<35
недопу-щено

Правила нарахування рейтингових балів
Рейтинговий бал, при якому робота вважаеться виконаною (рівень допуску), є 35% від максимального балу з округленням в
більший бiк.
Рейтинг, при якому робота вважаеться зарахованою (рівень заліку), є 51% від максимального балу з округленням в більший бік.
За роботу, що здана достроково або з видатною якістю, рейтинг може бути збільшено до 25% з округленням в менший бiк
4. За роботу, яка здана невчасно, рейтинг може бути зменшено до 50% з округленням в більшу сторону, причому, він не може
бути нижчий за рівень заліку, якщо робота виконана на відмінно, або допуску, якщо робота виконана на задовільно.
Зняття балів за порушення дисципліни або з інших причин є неприпустимим.
За роботу, яка не досягла рівня допуску проставляеться нульовий рейтинг i вона вважається невиконаною.
При перевищенні рейтингу за тетраместр понад 100 балів він вважається рівним 100 балам.

Таблиця розподілу балів за європейською i національною шкалами

Максимальний бал за роботу
Залік
допуск
недопусквідмінно
добре
задовільноА
В
С
D
Е
FX
F

1
1
1
1
1
1
1
0

2
2
2
2
2
2
1
0

6
6
6
5
4
4
3
0

8
8
7
6
5
4
3
0

10
10
9
8
7
6
4..5
0

12
12
11
9..10
8
7
5..6
0

16
16
14..15
11.13
10
9
6..8
0

28
27..28
25..27
19..24
18..19
15..17
10..14
0

30
29..30
26..28
21..25
19
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
15
FilatovPE:\George\Fildoc\Болон. система\Сопротивление материалов\Обратная сторона РК.doc
FilatovBC:\DOCUME~1\George\LOCALS~1\Temp\Автокопия Обратная сторона РК.asd
FilatovBC:\DOCUME~1\George\LOCALS~1\Temp\Автокопия Обратная сторона РК.asd
FilatovBC:\DOCUME~1\George\LOCALS~1\Temp\Автокопия Обратная сторона РК.asd
FilatovOE:\George\Fildoc\Болон. система\Сопротивление материалов\Образец обратки РК.doc
FilatovIE:\George\Fildoc\Болон. система\Сопротивление материалов\Оратка к РК1.doc
Filatov;C:\DOCUME~1\George\LOCALS~1\Temp\Автокопия Оратка к РК1.asd
Filatov;C:\DOCUME~1\George\LOCALS~1\Temp\Автокопия Оратка к РК1.asd
Filatov/E:\George\Fildoc\405E~1\6819~1\Оратка к РК1.doc
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 25043880
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий