ТиМВР тесты РК1


ФИО Преподавателя
(ПОЛНОСТЬЮ) Абдрахманова Динара Жумашовна
Наименование предмета
(ПОЛНОСТЬЮ) Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Тип теста (РК1, РК2, Экзамен) РК1
Специальность 5B011900- Шет тілі: екі шет тілі
Форма обучения (очная, заочная) очная, заочная
Язык обучения (казахский, русский) Қазақ
Курс 2
Группа ИЯ-211, ИЯ-211к, ИЯ-212, ИЯ-213
ВОПРОС Вариант ответа (ПРАВИЛЬНЫЙ) Вариант ответа Вариант ответа Вариант ответа Вариант ответа
Тәрбие мақсатын анықтаушы негізгі фактор: Мемлекет саясаты Ата-аналар Педагогтер ұжымы Педагогикалық процестің мүмкіндіктері Оқушылардың қажеттіліктері
Ғылыми білімдер, көзқарастар, сенімдер және адам мұраты: Дүниетаным компоненттері Дүниетаным қалыптастыру құралдары Тәрбие мазмұны Дүниетаным формалары Оқыту мазмұны
Дүниетаным: Адам санасының жоғары формасы Өзіндік позициясын таңдауы Адамдар қарым-қатынасын түсіну Адамның шындықты ұғынуы Басқа адамды түсінуі
Тұлғаның «қалыптасу сәті» (педагогикалық жағдай) : Педагогикалық процестің элементарлық бөлігі Іскерліктер, дағдылар қалыптастыру негізі Оқыту процесінің элементарлық бөлігі Педагогикалық процестің компоненті Тәрбие процесінің элементарлық бөлігі
Әлемге деген философиялық, әлеуметтік-саяси, адамгершілік және саяси білімдер, көзқарастар, сенімдер жүйесі: Ғылыми дүниетаным Білім беру мазмұны Ғылымдар жүйесі Әлеуметтік тәжірибе Оқыту нәтижесі
Дамудың жақын зонасы: Ересектермен бірлесе істейтін әрекеттері Баланың ересектердің көмегінсіз істей алатын әрекеттері Қалыптасқан психикалық функцияларының ерекшеліктері Баланың психикалық жағдайы Баланың өзіндік санасының даму деңгейі
Мақсатты ұйымдастырылған педагог пен тәрбиеленушілердің мақсатты өзара қимылдары: Педагогикалық процесс Қалыптасу процесі Даму процесі Жетілу процесі Мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыттары
Тәрбиенің жалпы мақсаты: Жан-жақты, үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу Отбасын тәрбиелеу Еңбекші адамды тәрбиелеу Саналы адам тәрбиелеу Азамат тәрбиелеу
Педагогикалық процестің компоненттері: Мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма, нәтиже Педагогтер, тәрбиеленушілер Бала-бақша, мектеп, жоғары оқу орындары Оқыту бағдарламалары, оқулықтар, оқу жоспары Оқыту, тәрбиелеу, дамыту
Педагогикалық процесінің жүйе құраушы компоненті: Мақсат Модель Эталон Міндет Мазмұн
Педагогикалық процестің қозғаушы күштері: Педагогикалық процестегі қарама-қайшылықтар Жаңашыл-педагогтар Жаңа педагогикалық технологиялаарды қолдану Педагогикалық зерттеулер Озық педагогикалық тәжірибені практикаға енгізу
Педагогикалық процестің заңдылықтары: Педагогикалық құбылыстар арасындағы тұрақты, қайталанатын, объективті байланыстар Педагогикалық процестің ережелері Педагогикалық процесті ұйымдастыруға қойылатын талаптар Педагогикалық процестің принциптерінен туындайды Педагогикалық процестің компоненттері
Тұтас педагогикалық процесін зерттеуші Қазақстандық ғалым: Н. Д. Хмель Ш. Уалиханов В. А. Сластенин Ы. Алтынсарин И. Ф. Харламов
Педагогикалық процестің элементарлық «ұясы»: Педагогикалық жағдай Педагогикалық баға Педагогикалық консилиум Педагогикалық бақылау Педагогикалық диагностика
Педагогикалық процесс келесі жүйеге жатады: Адам - адам Адам - табиғат Адам - техника Адам – көркелі бейне Адам – белгілер жүйесі
Педагогикалық процестің тұтастығы: Педагогикалық процес функцияларының бірлікте іске асырылуы Отбасы, мектеп және отбасының ынтымақтастығы Оқыту және тәрбие процестерінің өзара байланысы Педагог пен оқушылардың өзара бірлескен әрекеттері Ата-аналармен педагогтардың бірлесе әрекет етуі
Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор: Мемлекет идеологиясы, саясаты Ата-аналар Педагогтер Педагогикалық процестің мүмкіндіктері Оқушылардың қажеттіліктері
Тәрбиенің жалпы мақсаты: Жан-жақты, гармониялы дамыған тұлғаны қалыптастыру Отбасын тәрбиелеу Еңбекші адамды тәрбиелеу Азамат тәрбиелеу Белсенді тұлға тәрбиелеу
Әлемге деген философиялық, әлеуметтік-саяси, адамгершілік және саяси білімдер, көзқарастар, сенімдер жүйесі: Ғылыми дүниетаным Білім беру мазмұны Ғылымдар жүйесі Әлеуметтік тәжірибе Оқыту нәтижесі
Ғылыми білімдер жүйесі, көзқарастар, сенімдер және адам идеалы: Дүниетаным компоненттері Дүниетаным қалыптастыру құралдары Тәрбие мазмұны Дүниетаным формалары Білім мазмұны
Дүниетаным: Адам санасының ерекше айрықша формасы Шындықты ұғыну Адамдар қарым-қатынасын түсіну Өзіндік позициясын тањдау Басқа адамды түсіну әдістері
Тәрбие процесінің тиімділігінің негізгі белгісі: Оқушының жүріс-тұрысы Үлгерімі Білімдер, іскерліктер жєне даѓдылар Оқушының жеке ерекшеліктері Жағдайларға бейімделу
Оқушылармен сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі формаларын көрсетіңіз: Тақырыптық кештер, конкурстар, олимпиадалар, КВН (КТК) Балалар спорт мектептері Жас натуралистер мен техниктер станциясының жұмысы Үйірмелік жұмыс Музыка мектептері
Мектепте негізгі тәрбиелік функция жүктеледі: Сынып жетекшісіне Мектеп директорына Пән мұғаліміне Сынып старостасына Мектеп директоры орынбасарына
Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны қалыптастыру процесі: Тәрбиелеу Оқыту Сабақ беру Оқу Даму
Авторитарлы, демократиялы, либералды және еркін тәрбие: Қарым-қатынас стилі белгі бойынша жіктеу Мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыты Институционалдық белгі бойынша жіктеу Негізге алынған философиялық концепция бойынша жіктеу Тәрбие мазмұны
Тәрбие принципі: Үздіксіздік Мықтылық Ғылымилық Тұрақтылық Көрнекілік
Өзінде белгілі бір қасиеттерді дамытуға бағытталған адамның саналы іс-әрекеті: Өзін-өзі тәрбиелеу Қайта тәрбиелеу Тәрбиелеу Іскерлік Өзін-өзі сендіру
Тәрбие принципі: Үздіксіздік Беріктік Ғылымилық Көрнекілік Табандылық
Ата-анадан балаға туғаннан берілетін қасиеттер: Қабілеттер дамуының негізі – нышандар Әлеуметтік тәжірибе Адамгершілік қасиеттер Іскерліктер Білімдір
Тұлға дамуының негізгі факторлары: Тәрбие, қоршаған орта, тұқымқуалаушылық, іс-әрекет Ата-аналар, педагогтар Отбасы, мектеп, қоршаған әлеуметтік орта Білім, іскерлік, дағды Ойын, оқу, еңбек
Өмір сүру және іс-әрекет барысында тұлғаның биологиялық және рухани өсуі: Қалыптасу Тәрбие Білім беру Даму Оқыту
Қоғам мақсатына сәйкес әсер ететін тұлға дамуы факторы: Тәрбие Географиялық орта Отбасы Тұқымқуалаушылық Мектептегі орта
Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді: Географиялық орта Тұлға іс-әрекеті Тұқымқуалаушылық Тәрбие Әлеуметтік орта
Жасөспірімнің дене, ішінара психикалық жедел дамуы: Акселерация Әлеуметтену Даралану Өзін-өзі тәрбиелеу Тәрбиелену
Бала организмінің күрт өсуі және дамуы, жыныстық жетілуі кезеңі: Жеткіншек Сәбилік Мектеп жасына дейінгі Мектеп жасынан кейінгі Бастауыш сынып жасында
Тұлға дамуының ќозғаушы к‰ші: Қарама-ќайшылыќтар Тєрбие принциптері Тәрбие єдістері Қоршаған орта Өзін-өзі тәрбиелеу әдістері
Тұлға дамуының жетекші факторы: Тәрбие Ұжымдағы психологиялық климат Мұғалімдер Жолдастары Ата-аналар
Акселерация: Жеткіншектік шақта тұлғаның психикалық және денесінің жедел дамуы Адамның жеке жедел дамуы көрсетуі Оқушының әлеуметтік жетілуі Тұлғаның белсенді іс-әрекет процесі Алға қойылған мақсатқа жетуде тұлғаның табандылық
Тұлғаның әлеуметтік ортаға енуі: Әлеуметтену Тұлғаның қалыптасуы Қалыптасу Тәрбие Даму
Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор: Мемлекет идеологиясы, саясаты Ата-аналар Педагогтер Педагогикалық процестің мүмкіндіктері Оқушылардың қажеттіліктері
Педагогика ғылымында тәрбиенің әртүрлі анықтамаларының болуы: Тәрбиенің көп аспектілігінен туындайды Әртүрлі анықтамаларының болуы педагогиканың дамыған ғылым екенін көрсетеді Ғылыми түсінікті күнделікті өмірлік түсініктен айыру үшін Педагогика ғылымындағы тәрбие проблемасының шешілгендігінің айғағы Педагогтардың әртүрлі позицияларынан туындайды
Нақты тәрбие процестерін ұйымдастыру варианты: Тәрбие формалары Тәрбие принциптері Тәрбие әдістері Тәрбие тәсілдері Тәрбие мазмұны
Оқушылар ұжымының перспективтік ұмтылушылықтарын ұйымдастыру: Ұжымның алдына практикалық мақсат қою Ұжым белсенділерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу Ұжымның жеке мүшелерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу Тәрбие шараларын өткізу Тәрбие мазмұнын анықтау
Параллелді ықпал ету принципінің мәні: Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі Мектептің, отбасының және жұртшыықтың ынтымақтастығы Тәрбиеленушінің санасына, жігеріне және жүріс-тұрысына ықпал етуі Мектептің және отбасының ынтымақтастығы Тәрбиешімен тәрбиеленушінің өз-ара қарым-қатынасы
Жоғары ұйымдасқан топ ретіндегі ұжымның белгілері: Ортақ мақсат болуы, біріге іс-әрекет істеуі Ұжым ішінде жеке топтар болуы Биресми лидері болуы Басқа ұжымдармен қарым-қатынасқа түсуі Ұжым мүшелерінің мақсаттарының әртүрлі болуы
А. С. Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері: 3 2 6 5 4
Ұжымды қалыптастырудың басталуы: Педагогикалық талап қою Қоғамдық пікір қалыптастыру Тәрбие шараларын өткізу Тәрбие әдістерін таңдау Тәрбие мазмұнын анықтау
Сынып жетекшісінің негізгі қызметі: Сынып ұжымын құру және тәрбиелеу Пән мұғалімдерінің жұмысын реттеу Ата-аналармен жұмыс Оқушыларды және оқушылар ұжымын зерттеу Оқыту процесін бақылау
Оқушылардыњ тәрбиелік бірлестігі (тобы) : Сынып ұжымы Құрдастары Достары Әріптестері Тұратын жеріндегі достары
Ұжымдық теориясын жасаған педагог-ғалым: А. С. Макаренко В. А. Сухомлинский С. Т. Шацкий Я. А. Каменский К. Д. Ушинский
Ұжымдық шығармашылық жұмыс әдістемесін құрған: И. П Иванов В. А. Сухомлинский С. Т. Шацкий П. П. Блонский А. С. Макаренко
Ұжым дәстүрлері – бұл: Ұжымдық өмірдің тұрақты формалары Тәрбиенушілерді қызықтыратын практикалық мақсат Дамудың бір кезеңінен екінші кезеғіне өту процесі Алқашқы ұйымдасу кезеңі Мақсатқа жету жолы
Өзінде тұлғалық оң касиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның саналы іс- әрекеті: Өзін-өзі тәрбиелеу Қайта тәрбиелеу Өзін-өзі тежеу Тәрбие Даму
Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі: Пікір-талас Әнгіме Талап қою Жаттығу Жазалау
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне жатпайды Педагогикалық талап қою Лекция Әңгімелесу Түсіндіру Пікірталас
Еліктеуге негізделген тәрбие єдісі: Оң үлгі-өнеге Жаттығу Құптау Сендіру Әдеттендіру, үйрету
Жарысу, мадақтау, жазалау – бұл әдістер: Мінез -құлық мәдениетін қалыптастыру Іс-әрекет және қарым - қатынас тәжірибесін қалыптастыру Сананы қалыптастыру Өзіндік сананы қалыптастыру Іс-әрекетті және мінез -құлықты ынталандыру
Адамгершілік тәрбиесі: Моральдік қасиеттер, адамгершілік мінез сипаттары, жұріс-тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі Мораль туралы білімдерді беру процесі Моральдік принциптер жүйесімен таныстыру Адамгершілік санасын қаалыптастыру процесі Адамгершілік идеалын құру
Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру: Эстетикалық тәрбиесі Дене тәрбиесі Адамгершілік тәрбиесі Экологиялық тәрбиесі Еңбек тәрбиесі
Адамгершілік, ақыл-ой, еңбек және дене тәрбиелері Тәрбие бағыттары Тәрбие моделі Тәрбие мақсаты Тәрбие құралдары Тәрбие жүйесі
Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі: Тәрбиелілігі Тәрбиелену мүмкіндігі Тәрбиелеу критериі Тәрбие диагностикасы Тәрбиелік көрсеткіштері
Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу: Экологиялық тәрбиесі міндеті Адамгершілік тәрбиесі міндеті Еңбек тәрбиесі міндеті Экономикалық тәрбиесі міндеті Азаматтық тәрбиесі міндеті
Тәрбие процесінің қозғаушы күші: Тәрбие процесінің қарама-қайшылықтары Тәрбие мақсаты мен міндеттері Педагогтің талап қоюы Педагогтің тәрбие міндеттеріне сәйкес тәрбие құралдарын таңдау білуі Педагогикалық зерттеулер
Баланың денсаулығын шыңдау және оның денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету мақсатымен жүретін тәрбие: Дене тәрбиесі Валеология Спортшы дайындау Кәсіби спорт Дене шынықтыру
Еңбек тәрбиесінің мақсаты: Еңбек мәдениетін қалыптастыру Еңбек құралдары туралы түсінік қалыптастыру Еңбек дағдыларын қалыптастыру Еңбек іскерлігін қалыптастыру Еңбек тураллы біліімдер қалыптастыру
Отбасы тәрбиесі, діни (конфессионалдық) тәрбие, мектеп тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие Тәрбие түрлері қандай белгіге байланысты топтастырылған: Интитуционалдық белгі бойынша Мазмұны бойынша Қарым-қатынас стилі бойынша Оқыту-тәрбие жұмыстарының бағыттары бойынша Тәрбие бағыттары бойынша
Танымдық іс әрекетті ұйымдастыру формасы: Оқу конференциясы Адамгершілік тақырыбына диспут Өнер мұражайына саяхат Сенбілік Дөңгелек үстел
Құндылық-бағыттаушы іс әрекетті ұйымдастыру формасы: Мінез-құлық мәдениеті туралы сабақтар Спорттық секциялар Ғылыми-танымдық мақалаларға шолу Көркемөнерпаздар коцерті Туристік жорықтар
Қоғамдық іс әрекетті ұйымдастыру формасы: Пресс-центр Өзін-өзі талдау Кезекшілік Сынып мерекесі Демалыс кеші
Тұлғаның құқықтық мәдениеті: Құқықтық нормаларды білуі, сыйлауы және оны сақтауы Құқықтық нормаларды меңгеруі Құқықтың табиғатын түсінуі Құқықтық білімдер және құқықтық сана Тұлғаның құқықтық санасымен бірдей
Педагогикалық демеу мәні: Баланың ішкі күштері мен қабілеттеріне негіздеп тәрбиені ұйымдастыру Қатаң талап қою Оқушыны тәрбиелеу процесін басқару Баланың кемшіліктерін көрсету, оны түзеу Тұлға қасиеттерін қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушіге ықпал ету
Ынтымақтастық педагогикасының негізін қалаушылардың бірі Ш.А.Амонашвили А.С.Макаренко Г.И.Щукина И.Ф.Гербарт Ж.Ж.Руссо
Оқушылардың экономикалық мәдениеті Қоғамның экономикалық дамуы туралы айқын түсініктер қалыптастыру және өндірістік-экономикалық іс-әрекетте қажетті тұлға қасиеттерін тәрбиелеу Экономиялық теория пәні бойынша білімдерді меңгерту Экономикалық мамандықтарға кәсіби бағдарлау Экономикалық білім беру Еңбек және өндіріс туралы білімдер қалыптастыру
Ұжымдағы тұлғааралық қарым-қатынасты зерттеу әдісі Социометрия Педагогикалық экспримент Тестілеу Статистикалық әдіс Мектеп құжаттарын тексеру
Тәрбие процесін ұйымдастыру формасы Тәрбиелік іс-шара Факультатив сабақ Үй тапсырмасы Сабақ Пән бойынша сыныптан тыс жұмыс
Ұжымдағы тұлғааралық қарым-қатынасты зерттеу әдісі Референтометрия Математикалық әдіс Дидактикалық тест Педагогикалық экспримент Мектеп құжаттарын тексеру
Спарта мемлекетіндегі тәрбие мақсаты Жауынгер тәрбиелеу Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеу Еңбек адамын тәрбиелеу Өнерлі адам тәрбиелеу Ғылым негіздерін меңгерту
Вальдорф мектебінің тәрбие концепциясы негізін қалаушы Р.Штейнер И.Гербарт Ж.Пиаже Дж. Дьюи В.А.Караковский
Тєрбие процесінің тиімділігі көрсеткіші: Оқушының жүріс-тұрысы Оқушының оқу үлгерімі Білімдер, іскерліктер жєне дағдылар Оқушының дара ерекшеліктері Оқушының жағдайларға бейімделуі
Тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі формалары: Тақырыптық кештер, конкурстар, олимпиадалар, сынып сағаты Балалар спорт мектептері Үйірмелік жұмыс Жас натуралистер мен техниктер станциясының жұмысы Музыка мектептері
Мектепте сыныппен тәрбие жұмысын жүргізеді: Сынып жетекшісі Пән мұғалімі Мектеп директоры Сынып белсенділері Мектеп директоры орынбасары
Адамгершілік тәрбиесі: Моральдік қасиеттер, адамгершілік мінез сипаттары, жұріс-тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі Адам идеалын құру Моральдік принциптер жүйесімен таныстыру Адамгершілік санасын қалыптастыру Мораль туралы білімдерді игерту
Өмірдегі және өнердег сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдауды қалыптастыру: Эстетикалық тәрбиесі Дене тәрбиесі Экологиялық тәрбиесі Адамгершілік тәрбиесі Еңбек тәрбиесі
Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны қалыптастыру процесі: Тәрбиелеу Оқыту Білім беру Бақылау Ықпал ету
Авторитарлы, демократиялы, либералды және еркін тәрбие түрлерін бөлудегі жіктеу белгісі: Қарым-қатынас стилі Мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыты Тәрбие мазмұны Негізге алынған философиялық концепциясы Институционалдық белгі
Адамгершілік, еңбек, эстетикалық, экологиялық және дене тәрбиелері Тәрбие бағыттары Тәрбие құралдары Тәрбие моделдері Тәрбие жүйелері Тәрбие мақсаттары
Тұлғаның даму деңгейінің тәрбие мақсатына сәйкестігі: Тәрбиелілігі Тәрбие мүмкіндігі Тәрбиелеу критериі Тәрбиені диагностикалау Тәрбиелік көрсеткіштері
Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті және оны қорғау іскерліктерін тәрбиелеу: Экологиялық тәрбиесі міндеттері Азаматтық тәрбиесі міндеттері Адамгершілік тәрбиесі міндеттері Экономикалық тәрбиесі міндеттері Еңбек тәрбиесі міндеттері
Тәрбие процесінің қозғаушы күші: Тәрбие процесінде туындайтын қарама-қайшылықтар Педагогтің тәрбие міндеттеріне сәйкес тәрбиесі Педагогтің талап қоюы Педагогикалық зерттеулер Тәрбиелі адамға деген қоғам мұқтаждықтары
Баланың денсаулығын шыңдау және оның денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету мақсатымен тәрбиені ұйымдастыру: Дене тәрбиесі Кәсіби спорт Спортшы дайындау Валеология Дене шынықтыру
Еңбек тәрбиесі мақсаты: Еңбек мәдениетін қалыптастыру Еңбек дағдыларын қалыптастыру Еңбек туралы біліімдер меңгерту Еңбек іскерліктерін меңгерту Еңбек құралдары туралы білімер қалыптастыру
Отбасы тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие, мектеп тәрбиесі, діни (конфессионалдық) тәрбие. Тәрбие түрлерін жіктеу белгісі: Интитуционалдық белгі Мазмұны Тәрбие бағыттары Оқыту-тәрбие жұмыстарының бағыттары Қарым-қатынас стилі
Тәрбие принципі: Кешенділік Мықтылық Ғылымилық Тұрақтылық Көрнекілік
Өзінде белгілі бір қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның саналы іс-әрекеті: Өзін-өзі тәрбиелеу Қайта тәрбиелеу Тәрбиелеу Іскерлік Өзін-өзі сендіру
Тәрбие принципі: Үздіксіздік Беріктік Саналылық Көрнекілік Шамаға лайықтық
Педагогика ғылымында тәрбиенің әртүрлі анықтамаларының болуы: Тәрбиенің көп аспектілігінен туындайды Педагогика практикасында тәрбие мәселесінің шешілгендігінің айғағы Ғылыми түсінікті күнделікті өмірлік түсініктен айыру үшін Педагогиканың дамыған ғылым екенін дәлелі Педагогтардың әртүрлі позицияларынан туындайды
Тәрбие процесіне арнайы қосылған заттар, жағдайлар: Тәрбие құралдары Тәрбие тәсілдері Тұлға дамуының әлеуметтік жағдайы Тәрбие әдістері Орта
Жоспарланған қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-құлқына ықпал ету амалдары: Тәрбие әдісі Тәрбие формасы Тәрбие тәсілі Тәрбие құралы Дамуға басшылық
Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі: Жаттығу Диспут Үлгі-өнеге Бақылау Жарыс
Сананы қалыптастыру әдісі: Үлгі-өнеге Жарыс Жаттығу Педагогикалық талап Мадақтау
Мінез-құлықты және іс-әрекетті ынталандыру әдісі: Мадақтау Түсіндіру Лекция Тапсырма Бақылау
Адамгершілік мазмұнды нақты фактілер мен оқиғаларды жарқын, эмоционалды бірізді мазмұндау: Этикалық әңгіме Түсіндіру Жазалау Талап қою Жаттығу
Мінез-құлықты ынталандыру әдісі: Жазалау Түсіндіру Тапсырма Лекция Әңгіме
Тиянақты ойластырылған сұрақтар жүйесі арқылы тәрбиеленушілерде әртүрлі мәселелер бойынша көзқарастар қалыптастыру әдісі: Әңгімелесу Мадақтау Дискуссия Үлгі-өнеге Түсіндіру
Жазалау: Ынталандыру әдісі Бақылау әдісі Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі Сананы қалыптастыру әдісі Тәрбие ережесі
Оқушылардың тәртібін, мінез-құлқын бағалау және көтермелеу: Мадақтау Талап қою Жазалау Жарыс Түсіндіру
Мадақтау: Ынталандыру әдісі Бақылау әдісі Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі Тәрбие ережесі Сананы қалыптастыру әдісі
Іс-әрекеттің бір түрін күшейтуге, ал екншісін тежеуге арналған тәрбие әдістері: Ынталандыру Лекция Түсіндіру Үлгі-өнеге Бақылау
Мінез-құлық нормалары мен ережелеріне сәйкес оқушылардың іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы тәрбиелеу әдісі: Тәрбиелік жағдайлар туғызу Жаттығу Талап қою Әңгімелесу Үлгі-өнеге
Жарыс: Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту әдісі Нәтижені бекіту әдісі Ойын Тәрбиеленушінің басқа тәрбиеленушілерден артықшылығын анықтау Тиімді әдісті анықтау жолы
Баланың жағымсыз мінез-құлқы мен теріс қылықтарын тежеу әдісі: Жазалау Мадақтау Бақылау Үлгі-өнеге Үлгі көрсету
Өзінде жағымды касиеттерді қалыптастыруға бағытталған тұлғаның саналы іс- әрекеті: Өзін-өзі тәрбиелеу Қайта тәрбиелеу Өзін-өзі тежеу Өзін-өзі тану Даму
Проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау, сенім қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі: Пікір-талас Әнгіме Талап қою Жаттығу Мадақтау
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне емес Педагогикалық талап қою Түсіндіру Әңгімелесу Лекция Пікірталас
Еліктеуге негізделген тєрбие єдісі: Үлгі-өнеге Жаттығу Құптау Сендіру Әдеттендіру, үйрету
Жарысу, мадақтау, жазалау: Іс-әрекетті және мінез -құлықты ынталандыру Іс-әрекет және қарым - қатынас тәжірибесін қалыптастыру Сананы қалыптастыру Өзіндік сананы қалыптастыру Мінез -құлық мәдениетін қалыптастыру
Жазалау: Теріс әдеттерін тидыру мақсатымен тәрбиеленушіге мақсатты ықпал ету Өмірдегі құбылыстар мен фактілерді түсіндіру мақсатымен оқушыларға ықпал ету Өтініш, ынталандыру Әртүрлі қайтаналатын істер арқылы оқушының іс-әрекетін басқару Педагогикалық талап түріндегі тәрбие әдісі
Жарыс: Іс-әрекетті ынталандыру әдісі Тәрбиешімен бірге кез келген тапсырманы орындау Дене және рухани күшке деген сенімді бекіту Кез келген жолмен бірінші болу Нәтижеге жету мақсаты
Тәрбие процесін ұйымдастыру варианты: Тәрбие формалары Тәрбие әдістері Тәрбие принциптері Тәрбие жолдары Тәрбие мазмұны
Сынып ұжымында оқушылардың перспективтік ұмтылушылықтарын ұйымдастыру: Оқушылар алдына нақты практикалық мақсат қою Тәрбие шараларын өткізу Ұжымның жеке мүшелерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу Тәрбие мазмұнын анықтау Ұжым белсенділерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу
Параллелді ықпал ету принципінің мәні: Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі Мектептің, отбасының және жұртшыықтың ынтымақтастығы Мектеп және отбасы ынтымақтастығы Тәрбиешімен тәрбиеленушінің өз-ара қарым-қатынасы Тәрбиеленушінің санасына, жігеріне және жүріс-тұрысына ықпал етуі
Жоғары ұйымдасқан топ ретіндегі ұжымның белгілері: Ортақ мақсат болуы және біріге іс-әрекет істеуі Ұжым ішінде жеке топтар болуы Биресми лидері болуы Басқа ұжымдармен қарым-қатынасқа түсуі Ұжым мүшелерінің мақсаттарының әртүрлі болуы
А. С. Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері: 3 5 4 2 6
Ұжым тәрбиесі басталады: Ұжымға талап қою Қоғамдық пікір қалыптастыру Тәрбие шараларын өткізу Тәрбие әдістерін таңдау Тәрбие мазмұнын анықтау
Сынып жетекшісінің негізгі қызметі: Сынып ұжымын құру және тәрбиелеу Пән мұғалімдерінің жұмысын реттеу Ата-аналармен жұмыс Оқушыларды және оқушылар ұжымын зерттеу Оқыту процесін бақылау
Оқушылардың тєрбиелік бірлестігі (тобы) : Сынып ұжымы Құрдастары Достары Әріптестері Мектеп ұжымы
Ұжымдық тәрбие теориясын жасаған педагог-ғалым: А. С. Макаренко В. А. Сухомлинский К. Д. Ушинский Я. А. Каменский С. Т. Шацкий
Ұжымдық шығармашылық жұмыс әдістемесі авторы: И. П Иванов А. С. Макаренко В. А. Сухомлинский П. П. Блонский С. Т. Шацкий
Ұжым дәстүрлері: Ұжым өмірінің тұрақты формалары Тәрбиенушілерді қызықтыратын практикалық мақсат Дамудың бір кезеңінен екінші кезеғіне өту процесі Алқашқы ұйымдасу кезеңі Мақсатқа жету жолы

Приложенные файлы

  • docx 25043842
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий