РНП_скороч. прогр.

Плани лекцій

Лекція №1 „Об’єкт, предмет і завдання дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”(2 год.)
Праця як об’єкт вивчення дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”.
Предмет і завдання дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”.
Взаємозв’язок дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини” з іншими економічними дисциплінами.


Лекція №2 „Населення, трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства”(2 год.)

Населення та його характеристика. Відтворення населення.
Структура населення за економічною активністю. Трудові ресурси.
Трудовий потенціал: поняття, структура і показники.


Лекція № 3-4 „Соціально-трудові відносини як система”
(4 год.)

Система соціально-трудових відносин (СТВ).
Роботодавці та наймані працівники в системі СТВ.
Сутність соціальної політики та її особливості в Україні.


Лекція № 5. „Соціальне партнерство”(2 год.)

Суть, види і функції соціального партнерства.
Моделі соціального партнерства.
Колдоговірне регулювання соціально-трудової сфери.


Лекція № 6-7 „Ринок праці.”(4 год.)

Поняття ринку праці , його елементи та функції.
Моделі ринків праці.
Типи, форми, різновиди та сегменти ринку праці.
Попит і пропозиція на ринку праці.
Регулювання ринку праці.
Стан сучасного ринку праці.


Лекція №8 „Зайнятість населення і безробіття.”(2 год.)

Поняття та види зайнятості.
Державне регулювання зайнятості населення в Україні.
Безробіття і його характеристика. Види безробіття.


Лекція №9 „Заробітна плата
в умовах ринкової економіки” (2 год.)

Соціально-економічний зміст заробітної плати.
Форми і системи оплати праці.
Матеріальне заохочення працівників.

Плани семінарських занять

Семінарське заняття № 1
Тема: „Об’єкт, предмет і завдання дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”(2 год.)
Праця як об’єкт вивчення дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”.
Предмет і завдання дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”.
Особливості праці в постіндустріальному суспільстві.
Повідомлення
Етапи становлення економіки праці як самостійної науки.
Гуманізація економіки та гуманізація праці.

Семінарське заняття № 2
Тема: „Населення, трудові ресурси і
трудовий потенціал суспільства”(2 год.)
Населення та його характеристика. Відтворення населення.
Тенденції сучасних демографічних змін в Україні.
Структура населення за економічною активністю. Трудові ресурси.
Трудовий потенціал: поняття, структура і показники.
Повідомлення
Світові тенденції демографічного руху населення
Сучасні тенденції міграційних процесів в Україні та світі

Семінарське заняття № 3
Тема: „Соціально-трудові відносини як система” (2 год.)
Соціально-трудові відносини: еволюція поняття, сучасне розуміння.
Основні складові системи соціально-трудових відносин.
Принципи та методи регулювання соціально-трудових відносин.
Якість тудового життя як критерій оцінки стану соціально-трудових відносин.
Повідомлення
„Чинники трасформації соціально-трудових відносин”.
Роль гуманізації праці у вдосконаленні соціально-трудових відносин.


Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає списку

Приложенные файлы

  • doc 25043557
    Размер файла: 50 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий