Тема З САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ


Тема З, САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАНЬПланСанітарні вимоги до території та генерального плану ді~ :підприємства.
Санітарно-гігієнічні вимоги до планування складських, виробн,- надміністративно-побутових приміщень і торгових залів.
Гігієнічні вимоги до матеріалів, які використовують для будівната оздоблення підприємств громадського харчування.
Література: 4, 12, 15, 21, 33.
Міні-лексикон: генеральний план, санітарно-захисні зони, роза б ~гігієнічні вимоги до планування складських примі—заготівельних та доготівельних цехів, обідніх .оздоблювальні матеріали.
3.1. Санітарні вимоги до територіїта генерального плану ділянкипідприємстваБудівництво підприємств громадського харчування здійснюсзгідно СНиП-ІІ-Л-8-71.

Генеральний план підприємства повинен забезпечити—► Захист навколишнього середовища від шкідливого впливу виробничого підприємства—► Належні санітарно-гігієнічні умови праці персоналу
—► Сприятливий мікроклімат на підприємстві—^ Додержання нормативних показників щільності забудовиі озеленення—► Земельна ділянка повинна мати сухий і пористий грунт
—► Висота стояння ґрунтових вод - не ближче ніж 1 м від поверхніземлі- Санітарна зона- 50-100 м від промислових підприємств, що забруднюють повітря своїми відходами—> Ступінь забудови ділянки- 30-40%
Розміри ділянки залежать від типу й потужності підприємств-(із кількістю місць на 1 місце)Для їдаленьДля ресторану
до 50 -27 м2до 50 - 28 м2'
до 100-18 м2до 100- 23 м2
до 200 14 м2до 200- 15 м2
Територія подвір'я - впорядкована, озеленена, під'їзди і пішо-хідні доріжккндементовані або асфальтовані.
Сміттєзбірники і неканалізовані пральні планують на відстані неменш як 25- 50 м від вікон і дверей виробничих приміщень та 50- 100 мвід колодязів (у сільській місцевості).
На території господарського двору повинні бути обладнані кранита каналізаційні трапи для стоку атмосферних вод.
32, Санітарно-гігієнічні вимоги до плануванняскладських, виробничих, адміністративно-побутовихприміщень і торгових залів-19050052705
Усі цехи-повинні мати окремі приміщення.
Розташування приміщень та обладнання має бути зручним і дляпрацівників підприємства, і для відвідувачів.
Раціональне планування сприяє:правильній організації праці;
дотриманню техніки безпеки;
® дотриманню санітарного режиму та культури обслуговуванняспоживачів.
Склад та розміри приміщень приймаються згідно СНиГЬІІ-Л.-8-71,залежно від характеру роботи підприємства (на сировині або на напів-фабрикатах), потужності підприємства.
43815-23495
Складські та виробничі приміщення мають бути розташова- північно-схід та південно-схід, обідні зали- на південь.
43815289560
Технологічна схема взаємозв'язку виробничих приміщень548005222250

При плануванні виробничих приміщень головним гігієнічнимпринципом є окрема обробка продуктів до і після теплової
384175130810
-61722080645
-983615206375
Технологічна схема виробництва солодких страв548005185420
Холодний цех
Технологічна схема приготування холодних страв та закусок
480060299720
Холодний цех планують поруч із гарячим цехом, роздавальною "мийною столового посуду.
В цеху виділяється дві технологічні лінії:
лінія приготування холодних страв та закусок
лінія приготування солодких страв та напоївУ виробничих цехах на одного працівника планується 5-5,5 :вільної площі, висота приміщень - 3,3 м
Гарячий цехГарячий цех планують поруч із холодним цехом, роздавальньою та мийною кухонного посуду. Цех повинен мати зручний зв'язок із заготівельними цехами.
В цеху виділяється два відділення:
супове;
соусне.
Все обладнання потрібно розміщувати за ходом технологічного процесу, до нього повинен бути вільний доступ
Всі цехи підприємства обладнують припливно-витяжною вентиляцією. В кухні витяг повинен переважати над припливом, інакше запахи будутьпроникати в сусідні приміщенняМийні столового та кухонного посуду
Мийну кухоного посуду планують поруч із гарячим цехом. Мийну столового посуду планують так, щоб мати зручний зв'язок з обіднім залом, роздавальною, холодним цехом, камерою харчових відходів
Необхідно забезпечити поточність руху використаного та чистогопосуду, а також короткий та ізольований шлях проходження харчовихвідходів до камери відходівВ мийній столового посуду встановлюють мийну машину, 5 мийнихванн, виробничі столи, шафу для зберігання посуду
Окремо планують мийну тари для напівфабрикатівна першому поверсі
-890905746125
Технологічна схема взаємозв'язку торгової групи приміщень53467093980
Адміністративно-побутові приміщення534670130810
Роздавальні призначені для короткочасного зберігання та відпускання готової їжі5346701198880
На підприємствах встановлюють універсальні або спеціалізованіроздавальні. Довжина лінії може бути від 5 до 7,5 м.Одна типова лінія планується на 75-100 місць6794502337435
При вході в зал повинен бути гардероб для відвідувачів.У кафе, чайних, закусочних допускаєтьсяставити вішалки у заліДля миття рук відвідувачів поблизу обіднього залу обладнуютьрукомийники з гарячою і холодною водою, милом, електричнимрушником.
Кількість рукомийників визначається з розрахунку 1 на 50 місцьАдміністративно-побутові приміщення1189990325755
Висота побутових приміщень - не менше за 2,5 м
Кладова санодягуі",. п-
■ * Планують єдинимГардеробніьблоком у підвалі абоДушовір> на першому поверсіТуалети10261602047875
Кількість та розміри побутових приміщень залежать від кількостімісць в обідньому залі, а їх обладнання - від кількості робітників33. Гігієнічні вимоги до матеріалів, яківикористовують для будівництва та оздобленняпідприємств громадського харчування Упорядкування та ©порядкування приміщень сприяють:
Підтриманню мікрокліматуДодержанню санітарного режиму
ь. Забезпеченню естетичних вимог та техніки безпеки


Будівельні матеріали повинні мати;
Низьку теплопровідністьКоефіцієнт теплопровідності:цегла- 0,5-0,75;бетон- 0,9- 1,25;залізобетон - 1,4
Малу гігроскопічністьМалу звукопроникністьТ е п л о з ас в о ю в а н і с т ь(цегла- холодна, дерево- тепле)
Термо- і звукоізоляційні матеріали:плити» мінераловатні® деревноволокнисті• цементно-фібролітні« повсть будівельнаґПолімерні матеріали виділяють токсичніЧ
хімічні речовини, накопичують заряди статичної1
електроенергії, тому вони мають використовуватись згідно зісанітарно-гігієнічними рекомендаціямиЛ
( Стіни та стелі штукатурять, білятьч
Стіни на висоту 1,8 м покривають кахелем, у холодильнихкамерах- на висоту- 2,5 м А
Вікна та двері фарбують фарбою світлих тонівІ ...

І
Запитання для самоконтролю
Санітарні вимоги до території та генерального плану ділянки підприємства.
Гігієнічне значення поточності технологічного процесу на підприємстві.
Санітарно-гігієнічні вимоги до планування складських приміщень.
Гігієнічні вимоги до планування виробничих і торгових приміщень, до взаємозв'язку між ними.
Санітарні вимоги до проектування адміністративно-побутових приміщень.
Гігієнічні вимоги до матеріалів, які використовують для будівництва та оздоблення підприємства.

Приложенные файлы

  • docx 24911457
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий