304 RR 304 TABL BARSAK SENDROMU


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

İRRİTABL BARSAK SENDROMU IBS NEDİR? Karın ağrısı veya rahatsızlık hissi, şişkinlik, distansiyon, kabızlık veya ishal semptomları ile karakterize kronik, intermitant gastrointestinal bir rahatsızlıktır. Aзıklayıcı organik veya biyokimyasal anormallik olmaksızın oluşan kronik rahatsızlık,ağrıya eşlik eden dışkılama sıklığında değişikliği tanımlayan klinik bir sendromdur. Roma III Kriterleri A) Son 3 ay iзinde ayda en az 3 gьn gцrьlen tekrarlayıcı karın ağrısı ve rahatsızlık hissinin aşağıdakilerden en az 2 sine sahip olması a) Semptomların defekasyon ile hafiflemesi b) Defekasyon sıklığında değişiklik olmasıc) Gaita bşekil ve gцrьnьmьnde değişiklik olmasıB) Semptomların hasta başvurusundan en az 6 ay цnce başlaması En sık gцrьlen GIS hastalığı1.basamağa başvurunun % 12 si, gastroenterologa başvurunun %28 iABD de % 15-20İzmir de % 12.4Elazığ da % 6.2 IBS de cinsiyet (K/E) GE a başvuran 4/11.basamak 3/1Hekime başvurmayan 2/1 Genelikle < 45 yaş 15-34 yaş%13.535-44 yaş%13>45 yaş%9.4 Kim IBS semptomları nedeniyle hekime başvuruyor? Psikolojik rahatsızlığı olanlarAnksiyete,depresyon,somatizasyon, psikolojik stres altında olanlarKarın ağrısı (orta veya ciddi derecede) olanlarDiyaresi olanlarKadınlarMalignite endişesi olanlar IBS de genetik Aile bireylerinde kьmeleşmeMonozigot ikizlerde dizigot ikizden 2 kat sıkIL-10,TGF-B,TNF a da polimorfizmA2 adenoreseptцr polimorfizmiSERT polimorfizmi YaşCinsiyetBatı toplumuYьksek sosyoekonomik dьzeyPsikolojik rahatsızlıklarAğrılı başka rahatsızlıklarAkut gastroenterit цykьsьGıda alerjisiGenetik ve зevresel faktцrlerŞehirde yaşamakAntibiotik kullanım цykьsьNSAI kullanım цykьsь Semptomlar 1.Konstipasyon dominant:Ağrı,kabızlık,sert bilye ,keзi pisliği şeklinde dışkılama,tam boşalamama,ıkınma2.Diyare dominant:Gaita gevşek, şekilsiz,dışkılama sıklığı artmış(sabah erken saatte yada gьndьz)%36 sında yemekten sonra acil dışkılama 3.Dцnьşьmlь IBS zaman zaman ishal, zaman zaman kabızlık vardır IBS de retrosternal yanma,erken doyma,bulantı,kusmaKronik pelvik ağrıSırt,bel,kalзa ağrısıDisfajiNonkardiak gцğьs ağrısıUyuşukluk ,halsizlikPollakьri,nokturi,disьriAcil işeme ihtiyacı,idrar kaзırmaDisparoni,impotans Doğal Seyir %95 intermittan devam ediyorYıllarca izlenen olgularda semptomların değişebileceği ve dispepsi gibi GİS rahatsızlıkları ile цrtьşebileceği gцrьlmektedir.Tedavide kalan yaklaşık 5-7 yıl %20’ sinde semptomların kaybolduğu bildirilmektedir.İBS malign ve inflamatuar hastalığa dцnьşmez İBS’ de Patofizyoloji-1 Anormal intestinal motor aktiviteVisseral duyu algılama bozukluğuSSS fonksiyon bozukluğuPsikolojik bozuklukStres, infeksiyonLuminal faktцrlerin rolь İBS’ de Patofizyoloji-2 1. Anormal motilite: Karın ağrısı, şişiklik, dışkılama alışkanlığında değişikliğin sebebi İBS’ lide değişik uyarılara abartılı yanıt verildiği gцrьlmekte ( yemek, distansiyon, stres, CCK, neostigmin, corticotropin realising hormone )2. Visseral hipersensitivite: Kolonda цzefagus, mide, duodenum ve ileumda da aşırı duyarlılık İBS’ de Patofizyoloji-3 3. Nцrotransmitter dengesizliği:Serotonin, norepinefrin, dopamin, asetilkolin, glutamat, nцropeptidler ( Substans-P, VİP, Calsitonin Gene-Related Peptide ) 5-HT3, 5-HT4  motiliteyi artırırSerotonin salınımı diyare dominant İBS’ de artmış, kabızlık dominant İBS’ de azalmış5-HT3 antagonisti alosetron  Ligand gated inochannel ‘ na etki eder, kolonik transiti yavaşlatır, karın ağrısını ve rahatsızlık hissini geзirir5-HT4 parsiyel agonisti Tegosenot  G-protein coupled reseptцre etki eder, İBS’ de kabızlıkla seyreden semptomlar ьzerine etkilidir İBS’ de Patofizyoloji-4 4. Enfeksiyon:İBS’ de başlangıзda %25’ inde akut gastroenterit hikayesi saptanmıştırPostinfeksiyon İBS iзin risk faktцrleri:Patojenin virulansıGenз yaş kadın cinsiyetUzun sьreli enfeksiyonEnfeksiyon iзin antibiyotik kullanımı İBS’ de Patofizyoloji-5 Ayrıca İBS’ de mukozal, serozal ve mezenter bцlgede mast hьcre artışı olduğu dьşьnьlmektedir ( bağırsak kas ve sinir fonksiyonlarını bozarak ) araştırmalarla bu durumun İBS ile зцlyak, kolitis ьlseroza ve crohn arasında ilişki olup olmadığını ortaya зıkaracaktır Зцlyak İBS’yi taklit edebilir mi? Зцlyak toplumda %0,3-1 İBS’ lilerin %5’ inde зцlyakЗцlyak tanısı İBS’ de ortalama 11 yıl sonra konulmaktaİBS semptomlarına sahip olgularda зцlyak hastaları 10 kat sık Yetişkin Зцlyakta Diare, karın ağrısı, şişkinlik, yorgunlukDemir eksikliği anemisiFolat yetmezliğiOsteopeni, osteoporozİnfertiliteOtoimmьn hastalıklarAb: Anti-endomisyum, Anti-doku transglutamaz Ab İBS ve Besinler Kahve: cAMP’ yi artırarak tьm GİS’ te sekresyonu ( fosfodiesteraz inhibisyonu )Gastrin salınımıProstoglandin sentezini uyarırDiyare yaparAlkol:Bilinmiyor ( bazı İBS’ lilerde bira ve şarap semptomları tetikliyor )Fruktoz ( elma, kiraz, зilek, muz, armut )50-70 gr ьzerinde alınırsa sağlıklı kişide bile diyare yapabilirSorbitol ( elma, şeftali, зikolata, şekersiz sakız )10-50 gr ozmotik diyare, karın ağrısı, şişkinlik İBS’ de %50 yemekten sonra karın ağrısı daha da kцtьleşiyorOlguların %17-60’ ı bir veya daha fazla yiyeceğe karşı allerjisi vardır Gaz ve İBS Bazı araştırıcılar İBS patogenezinde malabsorbsiyon nedeniyle kolona gelen substratın fermentasyonu sonucu aзığa зıkan gazların visseral hipersensitiviteye yol aзarak İBS semptomlarına yol aзacağını ileri sьrmьşsede, зoğu зalışmada İBS’ de intestinal gazın normal kişilerden farklı olmadığı ortaya зıkmıştır. İBS Tanısında Alarm Faktцrler Anlamlı kilo kaybıSemptomlar ile uykudan uyanmaKanlı dışkılama, kanlı gaitaAnemiAilesel hikaye, kolorektal kanser, inflamatuar barsak hastalığı, зцlyakYakınlarda antibiyotik kullanımıSamptomların yakınlarda başlaması ve hızla ciddileşmesiSemptomların 50 yaşından sonra başlamasıAteşCiddi diyare, kabızlıkEnfeksiyon riski olan ьlkelere seyahat hikayesiAnormal FM bulgularının saptnaması İBS semptomlarına sahip hastalarda organik hastalık sıklığı İBS Kolorektal Ca 0-0,5 0,3-1,2 4,7 0,25-0,5 GİS Enfeksiyon 0-1,5 - Tiroid Hast. 6 5-9 Laktoz Malabs. 22-26 25 İBS’ de Fizik Muayene Hastanın gцrьnьmь ve genel durumu iyidir, karın muayenesi normaldirKarında hassasiyet ( цzellikle sol alt kadran ağırlıklı )Karında distansiyon (цzellikle akşama doğru)Olguların 1/3’ьnde sağ iliak fossada ‘squelch sign’Ameliyat skar dokusu (kolesistektomi, apendektomi, jinokolojik vs..)Sigmoidoskopik muaynede semptomların tekrarlaması Tanı Yцntemleri < 50 : CBC, elektrolit, KCFT, GGK, Sigmodoskopi.≥ 50 : CBC, elektrolit, KCFT, kolonoskopi veya зift kontrast sigmoidoskopi Ayırıcı Tanı Konstipasyon Dominant Kolon ca Hipotiroidi Mekanik obsturiksiyon Rektal prolapsus Depresyon Diare DominantİBSLaktoz intoleransıParazitHipertiroidi, tiroid medьller caanksiyete Tedavi-1 Diyetİlaз tedavisiKarın ağrısı:Antispazmodik, antidepresan(TSA, SSRİ), analjezik, 5-HT3 antagonisti, 5-HT4 agonisti, kapoopiat agonistleriKabızlık: 5-HT4 agonisti, laksatif, fiberŞişkinlik-distansiyon:Diyet, antispazmodik, gaz giderici, dijeztif enzimlerDiyare:Loperamid, 5-HT3 antagonistleriPsikoterapiHipnoterapiAlternatif tıp Tedavi-2 Hangi durumda gaz gidericiler?Aşırı yakınması olanlardaSimeticon: hava kabarcığı oluşmasını, oluşmuşsa da ortadan kalmasını sağlarAktive edilmiş kцmьr gaitayı siyah renge boyar. ( YE: kusma, diyare ) Tedavi-3 İBS’ li olgularda diğer fonksiyonel hastalık semptomları gцrьlebilir ( GЦR, Dispepsi ). Bu durumlarda antiasit ve asit sekresyonunu azaltan ilaзların kullanımı gьndeme gelebilir.Tegaserod  hem kabızlıkla seyreden İBS’ de, hem de İBS ile birlikte gцrьlen retrosternal yanma, dispepside etkili Tedavi-4 Somatostatin:İntestinal transiti yavaşlatır. Sekresyonu inhibe eder.Ciddi diyare ve ağrı ile seyreden İBS’ de yararlıColchisin:Spontan barsak hareketlerini uyarır, kolonik transit zamanını kısaltır.Kabızlıkla seyreden İBS’ de kullanılabilirse de tedavideki yeri bilimsel olarak belirlenmemiş. Tedavi-5 Misoprostol:PGE1 analoğuRefrakter kabızlıkla seyreden İBS ( kabızlık dominant formunda ) kullanılabilir.Placebo:Etkili ( %16-71 ) yaklaşık % 40 Tedavi-6 Yani İlaзlar:Renzopril ( 5-HT4 agonisti ve 5-HT3 antagonisti)Buspiron ( 5-HT1a reseptцr agonisti )NцrotrofinlerOxytocinCa kanal blokцrleriKapa-opioid agonistleriMь-opioid antagonistleriCannabinoid antagonistleriNцrokinin antagonistleri

Приложенные файлы

  • ppt 24759793
    Размер файла: 804 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий