Олімпіада згеографії 7 клас

РАЙОННИЙ ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ
7 КЛАС
Обведіть кружечком єдино правильну відповідь (виправлення категорично заборонені)
І Тестовий блок (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

1. Визначте числовий масштаб карти, якщо відомо, що дійсна відстань на місцевості в 500 м на карті становить 10 см:
а) 1:1000;
б) 1:5000;
в) 1:10 000;
г) 1:50 000.

2. Які з гір відносяться до старих гір герцинської складчастості
а) Гімалаї
б) Кордильєри
в) Уральські
г) Анди

3. Ізолінії, що з’єднують точки з однаковим атмосферним тиском називають :
а) ізогіпси
б) ізобати
в) ізотерми
г) ізогієти

4. Встановіть, де виникають сейсмічні пояси Землі:
а) У місцях зіткнення материкових літосферних плит;
б) У місцях виверження вулканів;
в) У будь-яких місцях літосферних плит;
г) У найдавніших за віком ділянках літосферних плит.

5. Укажіть, на якій широті Сонце не може бути в зеніті:
а) 1о пн. ш.;
б) 2о пд. ш.
в) 24о пн. ш.
г) 22о пд. ш.

6. Визначте географічну довготу пункту, якщо його місцевий час випереджає місцевий час Лондона на 1 год
а) 10є сх. д;
б) 15 є сх. д;
в) 10 є зх. д;
г) 15 є зх. д;

7. Яка сторона горизонту попереду людини, якщо опівдні в північній півкулі
вона бачить сонце зліва від себе
а) північ
б) південь
в) захід
г) схід

8. Яка з перерахованих течій є холодною
а) Куросіо
б) Канарська
в) Північна пасатна
г) Мозамбіцька

9. Укажіть причини найвищої солоності вод Червоного моря:
а) поклади солі на берегах, дуже висока температура повітря, мало опадів, малий стік річок;
б) малий стік річок, висока випаровуваність, рифтова зона, мало опадів;
в) географічне положення, діяльність людини, давній час утворення;
г) поклади солі на берегах, географічне положення, діяльність людини.

10. Укажіть, яке з понять не є назвою рухів води у Світовому океані:
а) сейші;
б) цунамі;
в) відпливи;
г) сольфатари;

11. Укажіть назву найвищої вершини Євразії.
а) Монблан
б) Джомолунгма
в) Чогорі
г) Ісмоїлі-Сомоні

12. Укажіть протоку, яка відокремлює Євразію від Північної Америки
а) Бассова
б) Берінгова
в) Магелланова
г) Дрейка


Теоретичний блок (максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 10 балів)
Розкажіть про основні форми рельєфу дна океану та пов’яжіть їх з тектонічною будовою земної кори.
Поясніть, як залежить клімат прибережних територій від океанічних течій. Наведіть конкретні приклади.


Практичний блок (максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 10 балів)
Нанесіть на контурну карту вказані об’єкти:
Суецький канал, м.Альмаді, Девісова протока, Сомалійська течія, Наміб, Андаманське море, Оранжева, Мертве море, Зондський жолоб, Ісландія, Камчатка, Дніпро, Жовте море, Амазонка, Аральське море.
Визначте протяжність Африки з півночі на південь у кілометрах по 20-му меридіану, якщо широта крайньої північної точки становить 32є пн. ш., а південної - 35є пд.ш.


РАЙОННИЙ ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ
8 КЛАС
Обведіть кружечком єдино правильну відповідь (виправлення категорично заборонені)
І Тестовий блок (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

За теорією А. Вегенера, усі сучасні материки утворилися від єдиного давнього материка.
а) Пангея
б) Гондвана
в) Лавразія
г) Тетіс

2. Визначте,якими умовними знаками зображують кордони, річки,тектонічні розломи,трубопроводи:
а) Позамасштабні.
б) Пояснювальні
в) Лінійні
г) Масштабні(контурні)

3. Визначте відстань між двома населеними пунктами на фізичній карті України( масштаб 1: 1 000 000), якщо на топографічній карті ( масштаб 1: 200 000.) ця відстань становить 12 см:
а) 0,6 см
б) 60 см
в) 24 см
г) 2,4 см

4. Сформулюйте визначення наукового терміну «крики».
а) Пересихаючі річки
б) Пересихаючі озера
в) Болота
г) Джунглі

5. Визначте,яка річка утворила одну з найбільших у світі дельту, яка щороку збільшується приблизно на 100 м :
а) Колумбія
б) Міссісіпі
в) Колорадо
г) Маккензі

6. Де розташований центр давнього зледеніння Євразії
а) на острові Велика Британія
б) Західносибірській рівнині
в) півострові Камчатка
г) Скандинавському півострові

7. Скільки грамів різних солей містяться в трьох літрах чорноморської води, якщо її солоність становить 18 проміле?
а) 1,8 г
б) 18 г
в) 54 г
г) 84 г

8. В скількох часових поясах географічно розташована Україна
а) в одному
б) в двох
в) в трьох
г) в чотирьох


9. До якої тектонічної структури відноситься Шебелинське родовище
а) Український щит
б) Причорноморська западина
в) Скіфська плита
г) Дніпровсько-Донецька западина

10. У якому із запропонованих варіантів корисні копалини наведено у порядку збільшення питомої теплоти згоряння?
а) кам’яне вугілля, торф, нафта, буре вугілля;
б) торф, буре вугілля, кам’яне вугілля, нафта;
в) буре вугілля, торф, кам’яне вугілля, нафта;
г) торф, кам’яне вугілля, буре вугілля, нафта;

11. У яку геологічну еру утворилися Кримські гори?
а) архейську
б) кайнозойську
в) протерозойську
г) палеозойську

12. Яка гора має вулканічне походження в межах України?
а) Берда
б) Могила-Мечетна
в) Камула
г) КарадагТеоретичний блок (максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 10 балів)
Ріки та озера значною мірою залежать від рельєфу та клімату. Доведіть це твердження на прикладі річки Конго та озера Чад.
Складіть опис екскурсії, уявно подорожуючи Чорноморським узбережжям від Килійського гирла до Керченської протоки. Поясніть особливості природи та екологічні проблеми об'єктів маршруту.


Практичний блок (максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 10 балів)
Нанесіть на контурну карту вказані об’єкти:
Дністровський лиман, Мізоцький кряж, Вінницька область, Артемівське родовище, Світязь, Оріль, Перекоп, Вододільний хребет, Дніпровський буровугільний басейн, о.Джарилгач, Дніпропетровськ, Середньоруська височина, Могила-Мечетна, Керченська протока, Дністер.

Визначте середньосічневу температуру на Ай-Петрінскій яйлі (абсолютна висота 1346 м), коли відомо, що біля підніжжя в селищі Місхор, цей показник становить +40 С.
.

РАЙОННИЙ ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ, 9 КЛАС
Обведіть кружечком єдино правильну відповідь (виправлення категорично заборонені)
І Тестовий блок (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

1. Укажіть, хто очолював експедицію, яка у січні 1820 року відкрила останній материк
а) Джеймс Кук
б) Фаддей Беллінсгаузен і Михайло Лазарєв
в) Іван Крузенштерн і Юрій Лисянський
г) Вітус Беринг.

У цій країні є особливий закон, який називається «Закон про споконвічно контрольовані назви». За цим законом сири, назви яких походять від географічної місцевості, можуть виготовляти тільки в цій самій місцевості країни. Сьогодні таких сирів налічують 36. Що це за країна?
а) Росія
б) Австрія
в) Японія
г) Франція

Визначте, де спостерігається найбільша висота динамічних рухів води в океані, що називаються припливами та відпливами:
а) Затока Фанді
б) Байдарацька губа
в) Мексиканська затока
г) Каліфорнійська затока

Теплий, сухий і поривчастий вітер, що спускається з гір, називається:
а) сірокко;
б) бриз;
в) самум;
г) фен.

Якщо ділянка земної кори, обмежена з двох боків тектонічними розломами, опущена вздовж лінії цих розломів, то це утворився:
а) зсув;
б) горст;
в) грабен;
г)скид.

Форми плоских круглих знижень рельєфу на півдні України, які є результатом вимивання часток грунту і просідання поверхні, називаються:
а) зсувами;
б) печерами;
в) подами;
г) ярами

7. В якій із областей України не видобувають бурого вугілля?
а) Кіровоградській
б) Черкаській
в) Донецькій
г) Житомирській

8. На якій висоті над рівнем моря знаходиться витік Південного Бугу, якщо його похил становить 0,41 м/км, а довжина 857 км.?
а) 837 м.;
б) 351 м.;
в)531 м.;
г)241 м.

9. У районі якого міста найбільш доцільно споруджувати геліоелектростанції?
а) Керчі
б) Львова
в) Сум
г) Чернігова

10. Визначте тип Дністровської, Канівської, Кременчуцької електростанції
а) атомні
б) геотермальні
в) гідро-
г) теплові

11. З якою країною Україна має найкоротший кордон
а) Словаччина
б) Угорщина
в) Польща
г) Молдова

12. Встановіть, у якій природній зоні сформувалися червоно-жовті фералітні грунти
а) Екваторіальні ліси
б) Напівпустелі і пустелі
в) Савани і рідколісся
г) Субтропічні твердолисті ліси і чагарники


Теоретичний блок (максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 10 балів)
Час від часу Чорне море підносить «сюрприз» відпочивальникам на Південному березі Криму: за спекотної сонячної погоди температура води в морі різко знижується від 20-22 оС до 10-8 оС і навіть нижче. Поясніть, що є причиною цього явища. Вкажіть його назву.
2. За статистичними даними середній вік укладання шлюбів в Україні дорівнює тридцяти рокам. Напишіть ваші припущення щодо причин такої ситуації та оцініть її наслідки для країни.


Практичний блок (максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 10 балів)
Нанесіть на контурну карту вказані об’єкти:
Дністровський лиман, Мізоцький кряж, Вінницька область, Артемівське родовище, Світязь, Оріль, Перекоп, Вододільний хребет, Дніпровський буровугільний басейн, о. Джарилгач, Хмельницька область, Кіровоград, Дніпровське водосховище, Тарханкутська височина, Чернівці.
2. Тиск повітря біля підніжжя гори, що знаходиться на висоті 300 м над рівнем океану становить 730 мм. В той же час на вершині гори тиск дорівнює 680 мм. Визначте відносну та абсолютну висоту гори

.РАЙОННИЙ ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ
10 КЛАС

Обведіть кружечком єдино правильну відповідь (виправлення категорично заборонені)
І Тестовий блок (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

Яку територію Геродот називав Скіфією?
а) Великий Кавказ
б) Малу Азію
в) Північ Африки
г) Південь України

Укажіть різницю у висоті між найвищими точками Європи й Азії
а) 3050 м
б) 4041 м
в) 5065 м
г) 6032 м

Острівна держава територія якої лежить одночасно в чотирьох півкулях:
а) Папуа-Нова Гвінея
б) Кірібаті
в) Французька Полінезія
г) Філіппіни

4. До якого економічного району входить Полтавська область
а) Північно-Східний
б) Столичний
в) Центральний
г) Придніпровський

5. Частка електроенергії, що виробляється в Україні АЕС, складає приблизно
а) близько 35%;
б) близько 50%;
в) близько 30%;
г) близько 65%.

6. Визначте країни - абсолютні монархії
а) Андорра, Данія, Іспанія ;
б) Бруней,Катар, Саудівська Аравія;
в) Японія, Франція,Велика Британія;
г) Панама, Перу, Пакистан

7. Визначте температуру повітря на висоті Говерли, якщо біля підніжжя гори вона становить +50 С
а) 120 С;
б) -70 С;
в) 50 С;
г) 170 С.

8. Як називають нащадків змішаних шлюбів між неграми та індіанцями:
а) самбо
б) метиси
в) мулати
г) бури9. Священним містом для прочан трьох релігій є:
а) Віфлеєм
б) Мекка
в) Єрусалим
г) Рим

10. Для якої пари країн річка Дунай не є державним кордоном:
а) Україна – Молдова;
б) Україна – Румунія;
в) Болгарія – Румунія;
г)Угорщина – Словаччина.

11. Яка з держав не входить до складу співдружності, очолюваної Великобританією:
а) Багамські острови;
б) Німеччина;
в) Пакистан;
г)Нова Зеландія.

12. В якому рядку вказані лише міста-столиці?
а) Антананаріву, Доха, Катманду;
б) Касабланка, Хартум, Найробі;
в)Нью-Делі, Хошімін, Тріполі;
г) Вадуц, Сараєво, Хараре.Теоретичний блок (максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 10 балів)
1. Розкажіть про поширення основних релігій на території країн Європи,
визначте основні причини територіальних відмінностей.
2. Потужність однієї з найбільших течій Світового океану Гольфстріму поступово зменшується. Яке значення для клімату Євразії має ця течія, які на вашу думку можливі наслідки її зникнення.


Практичний блок (максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 10 балів)
1. На контурній карті світу розставте цифри, що відповідають певним географічним об’єктам (їх характеристика надається нижче) і поряд з цифрами надпишіть назви цих об’єктів
Найвища гірська система Північної Америки
Найдовша гірська система Євразії
Найдовша печера у світі
Найширший водопад світу
Країна, що розташована одночасно в Африці і Азії
Найбільша за площею внутрішньоконтинентальна країну
Країна Північної Америки, що має федеративний територіальний устрій
Країна, в якій формою правління була джамахірією до 2011 року
Європейська країна, яка є абсолютною теократичною монархією
Море без берегів

2. Визначте густоту населення в регіоні на кінець року, площа якого складає
400 км2, якщо чисельність населення на початок року була 20 тис. осіб, рівень
народжуваності склав 10 проміле, смертності - 9 проміле, а сальдо міграції 150 осіб.
РАЙОННИЙ ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ
11 КЛАС
Обведіть кружечком єдино правильну відповідь (виправлення категорично заборонені)
І Тестовий блок (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

1. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування клімату є «зайвим»:
а) Температура повітря;
б) Сонячна радіація;
в) Циркуляція атмосфери;
г) Підстильна поверхня.

2. Визначте похил річки Сіверський Донець завдовжки 1053 км, якщо її витік розташований на висоті 200 км, а гирло – на висоті 5,5 м над рівнем моря:
а) 38 см/км
б) 74 см/км
в) 49 см/км
г) 18 см/км

3. До федеративних республік належать усі три країни з перелічених:
а) Бельгія, Ірландія, Швеція
б) Франція, Португалія, Фінляндія
в) Бразилія, Індія, Нігерія
г) Аргентина, Італія, Мексика


Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживають вислів «ревучі сорокові»
а) Гольфстрім
б) Перуанська
в) Західних Вітрів
г) Північноатлантична

Яка країна не має виходу до Світового океану
а) Джібуті
б) Еквадор
в) Ліван
г) Болівія

В якій країні найбільша частка електроенергії виробляється на АЕС
а) США
б) Канада
в) Франція
г) Росія

З перерахованих країн Африки острівною країною є:
а) Лесото;
б) Маврикій;
в) Свазіленд;
г) Джібуті.

Оберіть групу європейських монархій, столиці яких є морськими портами:
а) Данія, Швеція, Норвегія;
б) Бельгія, Іспанія, Ватикан;
в) Ліхтенштейн, Люксембург, Велика Британія;
г) Монако, Андорра, Нідерланди.У якій затоці не ведеться добування нафти з морського шельфу?
а) Бенгальській;
б) Перській;
в) Гвінейській;
г) Мексиканській.

Визначте поняття, яке правильно називає державне утворення, зусібіч оточене територією іншої держави
а) Акреція
б) Анклав
в) Автономія
г) Квазідержава

У якій затоці не ведеться добування нафти з морського шельфу?
а) Бенгальській;
б) Перській;
в) Гвінейській;
г) Мексиканській.

Зазначте, який із процесів належить до природних змін чисельності населення:
а) Народжуваність;
б) Імміграція;
в) Еміграція;
в) Механічний рух населення.
Теоретичний блок (максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 10 балів)
1. Розкрити суть поняття «демографія». Наведіть приклади демографічної ситуації в країнах різного рівня соціально-економічного розвитку.
2. Охарактеризуйте загальні риси та особливості сільського господарства країн
Скандинавського півострова


Практичний блок (максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 10 балів)
1. Нанесіть на контурну карту вказані обєкти:
Кільський канал, о. Шрі Ланка, Сінгапур, м. Рока, Квебек, затока Карпентарія, Янцзи, Ері, КНДР, Єгипет, Японія, Аргентина, Київ, Гвінейська затока, Біскайська затока


2. Обчисліть якою стала кількість населення 10-мільйонної країни через рік, якщо показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність 15 проміле, смертність 10 проміле, еміграція 1 проміле, імміграція 3 проміле.


РАЙОННИЙ ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ЕКОНОМІКИ
11 КЛАС
Обведіть кружечком єдино правильну відповідь (виправлення категорично заборонені)
І Тестовий блок (по 1 балу за кожну правильну відповідь)
До суб’єктів економічних відносин належать:
а) виробники і споживачі;
б) власники землі та орендарі;
в) матеріальні ресурси та прибутки підприємців;
г) виробники та орендарі.

Основними економічними ресурсами є:
а) земля, праця, капітал, гроші, власність;
б) земля, праця, капітал, інформація, здатність до підприємництва;
в) земля, праця, капітал, інформатика, здатність до підприємництва;
г) власність, інформація, капітал.

Людство в своїй історії знає такі основні виробничі технології:
а) ремісничу, машинне виробництво, нову економічну;
б) ремісничу, машинне виробництво,нанотехнологічну;
в) ремісничу, машинне виробництво, автоматизоване виробництво;
г) нову економічну, нанотехнологічну, автоматизоване виробництво.

Спеціалізація працівників та поділ праці почав розвиватися під час існування технології:
а) ремісничої;
б) машинного виробництва;
в) автоматизованого виробництва;
г) нанотехнологічної.

Економічний кругообіг проходить такі періоди:
а) обмін, споживання, розподіл, виробництво;
б) виробництво, обмін, розподіл, споживання,
в) розподіл, обмін, споживання, виробництво;
г) споживання, виробництво, обмін, розподіл.

Потреби розділяються на групи за такими ознаками:
а) джерелом виникнення, благами, що задовольняють, способом задоволення;
б) першочерговістю, матеріальністю, вартістю;
в) засобами виробництва, засобами праці, продуктивністю;
г) джерелом виникнення, вартістю, продуктивністю.

Гранична корисність – це:
а) корисність окремого споживчого блага;
б) оцінка споживачем здатності речей та послуг задовольнити його потреби;
в) корисність певної суми благ;
г) корисність споживача.

Альтернативна вартість означає:
а) альтернативні витрати;
вартість благ, від яких відмовляється споживач заради інших благ;
в) вартість додаткової кількості благ, які необхідно придбати;
усі блага, які не потрібні у житті.

Крива виробничих можливостей показує:
а) різні варіанти виробництва товарів, при умові повного використання наявних ресурсів;
б) різні варіанти виробництва товарів;
в) однакові варіанти виробництва товарів при умові повного використання наявних ресурсів;
г) жодна відповідь неправильна.

Раціональний споживач має такі ознаки:
а) здатність свідомо оцінювати корисність речей та послуг;
б) прагнення досягти максимальної корисності в задоволенні всієї сукупності потреб;
в) урахування доходу як обмежувального чинника в задоволенні потреб;
г) жодна відповідь неправильна
Економічний диктант (кожне завдання по 1,5 бала)
Продовжіть речення:
Економіка складається із таких частин, як
Основним питанням економіки є
Знання економіки необхідні в житті людини тому що
Потребою називають
Альтернативною вартістю називають
Послуга – це
До закономірностей економічної поведінки виробника відносять
Виробничими ресурсами називають
До виробничих ресурсів відносять
Земля приносить власнику дохід у виглядіЗадачі (10 б)
Викладач англійської мови у вихідні дні зазвичай займається репетиторством, одержуючи 250 грн за день. Але в найближчі вихідні йому запропонували дводенний відпочинок у пансіонаті за містом. Вартість путівки – 100 гривен. Вартість проїзду до пансіонату автобусом – 10 грн, електропоїздом – 5 грн. Викладач вирішив відпочити і їхати комфортабельним видом транспорту – автобусом. Яка альтернативна вартість прийнятого рішення: дводенний відпочинок у пансіонаті за містом?Капітал власника становить 18 тис. грн.. Він поміщає його в банк і через рік знімає зі свого рахунку 20, 7 тис. грн.. За рік ціни зросли на 18%. Визначити:
а) дохід власника грошей;
б) прибуток чи збиток власника грошей;
в) номінальну і реальну ставку банківського відсотка.

15

Приложенные файлы

  • doc 22647077
    Размер файла: 108 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий