31 biologia 11 u 2

Контрольна робота з теми: «Індивідуальний розвиток організмів»
Варіант І
 
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Першою утворюється:
а) гаструла;
б) зигота;
в) бластула;
г) мезодерма.
2. Першим періодом постембріонального розвитку є:
а) пубертатний;
в) ювенільний;
б) смерть;
г) гаструла.
3. Ріст, за якого всі органи ростуть з однаковою швидкістю:
а) періодичний;
в) ізометричний;
б) обмежений;
г)безперервний.
4. Останнім періодом постембріонального розвитку є:
а) бластула;
б) смерть;
в) ювенільний;
г) пубертатний.
5. Четвертою стадією розвитку джмеля є:
а) імаго;
б) лялечка;
в) личинка;
г) яйце.
6. Ріст, що триває протягом усього життя організму:
а) періодичний;
б) необмежений;
в) ізометричний;
г) безперервний.
7. З ентодерми ссавців утворюється:
а) сітківка;
б) підшлункова залоза;
в) серце;
г) кров.
8. З ектодерми ссавців утворюється:
а) спинний мозок;
б) хорда;
в) сім’яники;
г) печінка. 
1. Останнім періодом постембріонального розвитку є:
а) гаструла;
б) смерть;
в) ювенільний;
г) пубертатний.
9. Другою утворюється:
а) мезодерма;
б) зигота;
в) гаструла;
г) бластула.
10.З ентодерми ссавців утворюється:
а) хорда;
б) спинний мозок;
в) сітківка;
г) сім’яники.
11. Установіть відповідність.
1 Лялечка
2 Сперматозоїд
3 Яйцеклітина
4 Зигота
А Запліднена яйцеклітина
Д Чоловіча статева клітина
Б Сукупність процесів, що забезпечують формування тканин
В Стадія розвитку комах з повним перетворенням
Г Жіноча статева клітина
12. Розмістіть стадії розвитку метелика в послідовності від першої до останньої:
а) лялечка;
б) личинка;
в) яйце;
г) імаго.
13. Установіть відповідність.
1 Гамета
2 Зародковий листок
3 Тканина
4 Орган
А Дихальна система
Б Епітелій
В Яйцеклітина
Г Ектодерма
Д Підшлункова залоза 
14. Розмістіть стадії розвитку мурахи в послідовності від останньої до першої:
а) лялечка;
б) імаго;
в) яйце;
г) личинка.
15. Установіть відповідність.
1 Зародковий листок
2 Гамета
3 Орган
4 Тканина
А Дихальна система
Б Епітелій
В Яйцеклітина
Г Ектодерма
Д Підшлункова залоза
16. Розмістіть стадії розвитку зародка ссавців у послідовності від першої до останньої:
а) гаструла;
б) зигота;
в) бластула;
г) органогенез.
17. Ріст, за якого короткочасні періоди збільшення розмірів тіла змінюються періодами, упродовж яких розміри тіла не змінюються:
а) ізометричний;
б) періодичний;
в) обмежений;
г) безперервний.
18. Розмістіть стадії розвитку зародка ссавців у послідовності від останньої до першої:
а) гаструла;
б) зигота;
в) бластула;
г) органогенез.
Контрольна робота з теми: «Індивідуальний розвиток організмів» 
Варіант II
 
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Другою утворюється:
а)гаструла;
б)зигота;
в) бластула;
г) мезодерма.
2. Першою стадією розвитку джмеля є:
а) імаго;
б) лялечка;
в) личинка;
г) яйце.
3. Ріст, за якого короткочасні періоди збільшення розмірів тіла змінюються періодами, упродовж яких розміри тіла не змінюються:
а) періодичний;
б) обмежений;
в) ізометричний;
г) безперервний.
 4. З ентодерми ссавців утворюється:
а) спинний мозок;
б) хорда;
в) сім’яники;
г) сітківка.
5. Третьою утворюється:
а) гаструла;
б) зигота;
в) бластула;
г) мезодерма. 
6. Другою стадією розвитку джмеля є:
а) імаго;
б) лялечка;
в) личинка;
г) яйце.
7. Ріст, що триває до певних меж:
а) періодичний;
б) обмежений;
в) ізометричний;
г) безперервний.
8 .З мезодерми ссавців утворюється:
а) спинний мозок;
б) хорда;
в) сім’яники;
г) печінка.
9. Останньою утворюється:
а)гаструла;
б)зигота;
в) бластула;
г) мезодерма.
10. Третьою стадією розвитку джмеля є:
а) імаго;
б) лялечка;
в) личинка;
г) яйце.
11. Ріст, що триває без зупинок, протягом усього періоду росту організму:
а) періодичний;
б) обмежений;
в) ізометричний;
г) безперервний.
 12. З ектодерми ссавців утворюється:
а) сітківка;
б) підшлункова залоза;
в) серце;
г) кров.
13.Установіть відповідність.
1 Бластула
2 Гаструла
3 Акросома
4 Нейрула
А Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин; складається з двох або трьох зародкових листків
Б Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин
В Зародок хордових тварин на стадії утворення зачатка центральної нервової системи
Г Органела сперматозоїда, що забезпечує його проникнення в яйцеклітину
Д Запліднена яйцеклітина
14. Розмістіть стадії розвитку мурахи в послідовності від першої до останньої:
а) лялечка;
б) імаго;
в) яйце;
г) личинка.
15. Установіть відповідність.
1 Партеногенез
2 Онтогенез
3 Регенерація
4 Фрагментація
А Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин
Б Процес відновлення організмом утрачених або ушкоджених частин
В Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті
Г Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини
Д Форма вегетативного розмноження, що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла
16. Розмістіть стадії розвитку метелика в послідовності від останньої до першої:
а) лялечка;
б) личинка;
в) яйце;
г) імаго.
17. Установіть відповідність.
1 Овогенез
2 Сперматогенез
3 Гістогенез
4 Органогенез
А Процес утворення чоловічих статевих клітин
Б Процеси формування зачатків органів та їхня подальша диференціація
В Процес утворення жіночих статевих клітин
Г Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті
Д Сукупність процесів, що забезпечують формування тканин
18. Розмістіть стадії розвитку зародка ссавців у послідовності від останньої до першої:
а) гаструла;
б) зигота;
в) бластула;
г) органогенез.
 
 
 
 
 

15

Приложенные файлы

  • doc 24056715
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий