biokhim shpor


"Чаргафф ережесі" бойынша пурин нуклеотидтерінің мольдік саны тең болады мольдік санына: пиримидин нуклеотидтерінің.
+ 2НСН3-СО-СООН СН3-СН(ОН)-СООН реакцияларды катализдейтін ферменттер класы: оксидоредуктазалар
1 г майдың, ақуыздың және көмірсудың тотыға ыдырауында бөлінетін ккал: 9, 4, 3
1 г. майдағы бос май қышкылдарының мөлшерімен анықталатын мән: Қышкылдылық саны
5'_3' бағытта (3'ГАТЦАА5') тізбегінде синтезделінетін нуклеотид: 5'ЦТАГТТ3'
HS-А-коферментінің құрамына кіретін витамин: В3
α -амилазаның әсерімен үзілетін байланысыα (1-4)
α-1,4-гликозидтік байланысты ыдырататын ферменттер: лактаза, мальтаза, амилаза
А витаминінің коферменті:антидерматиттік,В3,пантотен қышқылы
А витаминінің химиялық атауы: Ретинол
Ағзада қорғаныс қызмет атқарадыиммуноглобулиндер
Ағзада АТФ энергиясының шығындалуы: көмірсулардың биосинтезі , ақуыздардың биосинтезі , липидтердің биосинтезі
Ағзада заттардың түзілуі:биосинтез , анаболизм,ассимиляция, метаболизм
Ағзада заттардың ыдырауы: катаболизм, заттардың ыдырауы, диссимиляция
Ағзадағы глюкагонның атқаратын қызметтері: глюкагон бәрі көрсеткен қызметтерді іске асыртады
Ағзадағы заттардың ыдырауы мен түзілуі: метаболизм, зат алмасу, зат және энергия алмасу
Адам мен жануарлар ағзасында кальцийдің алмасуын реттейтін витамин:D
Адам мен жануарларда D витаминінің атқаратын қызметі:
Аденинажәнегуанинадезаминденгенде және тотыққанда түзілетін заттар:ксантин, гипоксантин, зәр қышқылы
Аденогипофиз гормондары:адренокортикотропты гормон,пролактин, фолликулостимулдеуші гормон
Аденогипофиз гормондары: тиротропин, лютропин, кортикотропин
Адреналин гормоны синтезделетін эндокриндік без: Бүйрек үсті безінің ми зат қабатында.
А-коферменттiң құрамына кiретін витамин: пантотен қышқылы
Ақуыз молекуласында кірмейтін аминқышқылы:орнитин
Ақуыз биосинтез стимулдейтін гормондар: соматотропин, тироксин, жыныс бездерінің гормондары
Ақуыз молекуласының екінші реттік деңгейін кенет өзгертетін аминқышқылы: пролин
Ақуыз молекуласының құрылымы туралы мәліметі ДНК-дан рибосомаға жеткізіледі: информациялық РНК-ның көмегімен
Ақуыз молекуласының синтезделуі: Трансляция
Ақуыз синтездеуші комплекстін құрамы: Рибосом
Ақуыз синтезі жүзеге асқанда рибосомға аминқышқылдарын жеткізетін зат:транспорттық РНК
Ақуыздарға тән Миллон реакциясы: тирозиннің қалдықтарын белоктың құрамында анықтағанда
Ақуыздарға тән Нингидрин реакциясы бос амин тобын анықтау үшін
Ақуыздарға тән Сакагучи реакциясы: аргининның гуанин тобын анықтағанда
Ақуыздың аралық алмасуы: Дезаминдеу, декарбоксилдеу, қайта аминдеу.
Ақуыздың гидролизін катализдейтін фермент: пепсин,дипептидаза, трипсин
Ақуыздың қызметі: барлығы
Ақуыздың, липидтің, көмірсудың тотыға ыдырауын катализдейтін фермент: дегидрогеназалар, изомеразалар, киназалар
Алғаш рет туберкулездік бациллден алынған зат: Инозитфосфатидтер
Алғашқы биохимия оқулығының авторлары:И. Зимон.,Ю. Либих, А.К. Ходнев.
Алма қышкылының қалдығы: Малат.
Амилоза мен амилопектин ол: крахмалдың түрлері
Амин кышқылдарының тотыға аминсізденуінде пайда болады: кетокышкылы.
Амин қышкылдарының гидролитті дезаминденуінен түзілетін онім:Оксиқышқылдар
Амин қышқылының туындысы болатын гормоны:тироксин,норадреналин,адреналин
Аминкарбон қышқылын декарбоксилдегенде пайда болады: амин
Аминқышқылдар катаболизмның бірінші кезеңінде жүретін реакция:қайта аминдеу
Аминқышқылдары қайта аминдеу реакциясы нәтижесінде түзетін зат:альдегидтер
Аминқышқылдарының буферлік қасиеттері байланысқан молекулада карбоксил мен амин топтары бірге болуына
Аминқышқылы ерітіндісінің рН-ы изоэлектр нүктесіне (pІ) тен болса, онда: аминқышқылы молекуласы бейтарап болады
Аминқышқылының буферлік қасиеті байланыстымолекуласында карбоксил мен амин топтары болуына
Амино-ацил топта кодонды таңдап алу үшін адаптор қызметін атқаратын зат:
Анаболизм ол: глюконеогенез
Антидерматиттық витаминдер: жетіспегенде тері ауруы пайда болады
Антиксерофтальмиялық витамин: ретинол, А витамины
Антирахиттік витаминдер: кальциферол, жетіспегенде мешел ауруы пайда болады.
Антистерильдік витамин: Жетіспегенде көбею функциясы жоғалады; Е витамины
Апофермент – ферменттің ақуызды бөлігі: декарбоксилаз, оксидоредуктаз, трансфераз
Апофермент дегеніміз бұлферменттердің ақуыздық бөлігі
Апоферменттер мен коферменттерден тұрады:декарбоксилаза,дегидрогеназа, трансминаза
Аргинин аминқышқылының бүйірлік тобына тән қасиет: бүйірлік тобы гидрофилды, катион тобы бар
Ароматты аминқышқылы триптофан
Асимметриялы атомы жоқ амин қышқылы: глицин
Асқазан сөлі асты безінің гормондары: глюкагон, липокаин, инсулин
Аталық бездің гормондары андрогендер
АТФ және магний иондарының қатысуымен фруктозо - 6 - фосфаттан пайда болады: фруктозо -1,6 –дифосфат
АТФ көзі болатын ҮКҚЦ метаболиттері: α – кетоглутар қышқылы, изолимон қышқылы, алма қышқылы
АТФ түзілуі: тотыға фосфорлану, субстратты фосфорлану, тотыға ыдырауда бөлінетін энергия есебінде
АТФ-тың пирофосфаттық ыдырауының өнімі болып табылады: АМФ және пирофосфат қышқылы.
Ауыстырлатын амин қышқылы: аланин, пролин, глицин, глутамин қышқылы, валин, тирозин; серин, аспарагин қышқылы
Ауыстырылмайтын амин қышқылдары: треонин, метионин, триптофан; лизин; фенилаланин, изолейцин; валин; лизин
Ацетил- А коферменті түзіледі: ПЖҚ тотыға декарбоксилденуі:, ЖМҚ β – тотығуы, аланиннің тотыға дезаминденуі
Ацидоз: рН көрсеткіші төмендейді, рН<7,38.
Бактерияларға қарсы белсенділігі жоғары фермент: Лизоцим
Бастапқы биосинтездік процесс: АТФ энергиясының негізінде амин қышқылдарының активтенуі.
Баурда глюкозадан гликогеннің синтезделуі: Гликогенолиз
Бәсекелес емес тежеуші (ингибиторлар)өзінің құрылымы бойынша субстраттан бөлек
Бәсекелес тежегіштер әсер еткенде өзгермейді: реакцияның ең жоғары жылдамдығы (Vmax)
Бәсекелес тежеуші (ингибиторлар)ферменттің активті орталығымен байланысады
Бейтарап майлардың құрамына кіретін қанықпаған май қышқылдарына тән емес қасиет: қос байланыстары қосарланған емес
Белок гидролизін катализдейтін фермент пепсин, трипсин, химотрипсин
Белок құрамына кіретін амин қышкылдар саны: 20
Белок молекуласы денатурацияланғанда белок молекуласының конформациясының өзгеруі, нәтижесінде биологиялық активтілігі жоғалту
Белок молекуласының екінші реттік құрылымы тұрақтанады пептидтік топтарының арасында түзілетін сутектік байланыстарымен
Белок молекуласының үшінші реттік деңгейі құрылу үшін қатыспайдыкоординациялық байланыс
Белок молекуласының үшінші реттік құрылымының анықтамасын таңдап алыңдар бүйірлік тобтары әрекеттесуі арқылы полипептид тізбегінің кеңістік құрылымы
Белоктар бөлімінің сұрағы: проламиндер, глутелиндер; проламиндер; глутелиндер
Белоктар қорытыла бастайды: Асқазанда.
Белоктар синтезделеді: Рибосомаларда.
Белоктардың он екі елі ішекте ыдырауына қатысатын фермент: Трипсин
Белоктың молекуласы изоэлектр нүктесіндезаряды нольге тең
Белоктың мономері: -аминқышқылдары
Беттік белсенді зат: лецитин, коламинкефалин, фосфолипид
Биологиялы активті зат емес глюкоза
Биологиялық тотығу теориясы:В.И. Палладин,П. МитчеллаС) А.Н. Бах
Биохимиядан Қазақстан ғалымдары: З.С.Сеитов, Р. У. Бейсембаева, М. А . Айтхожин
Биохимиялық реакцияларда атомдар тобын және молекула қалдықтарын алмастырып аустыратын ферменттер транферазалар
Бос амин тобы жоқ аминқышқылы пролин
Буферлі ерітінділерге жататындар: сірке қышқылы және натрий ацетаты, аммоний гидроксиді және аммоний хлориді, натрий гидро және дигидрофосфаты
Буферлік ерітінділер: Ортаның тұрақты рН мәнін сақтайды, күшті қышқыл мен күшті негіз әсерінен ортаның рН мәнін өзгертпейді, буферлік сыйымдылықты сақтайды
Бүйрек қыртыс безінің гормондары: кортизол, гидроктортизон, альдостерон
Бүйрек үсті безі ми бөлігінің гормондары: дофамин, норадреналин, адреналин
Бүйрек үсті безінің гормоны:адреналин
Бір-біріне аномер көмірсулар жұбы:-D-глюкоза және -D-глюкоза
Бір-біріне эпимер көмірсулар жұбы: D-галактоза мен D-глюкоза
В1 витамині қандай үрдісті активтендіреді: қан түзетін мүшелерде эритроииттердің түзілуін Әсер ету механизмін Михаэлис пен Ментен зерттеген заттар Ферменттер
В1 витаминінін химиялық атауы: Тиамин.
В2 (рибофлавин) никотин қышқылы
Витаминдердің организмде атқаратын қызметі: зат алмасуына қатысады
Галактозаның эпимері: глюкозаның
Гексозалар: галактоза, глюкоза, фруктоза
Гексозалар: глюкоза
Гемоглобинның құрамына кіретін элементтемір
Гемоглобиннің молекуласындағы суббөліктер саны:төрт
Генетикалық код - бұл: ДНҚ молекуласының бөлігі, кодон, үш нуклеотидтің тізбегі
Генетикалық кодтың қасиетіне жатпайды:азғындаған емес
Гетерополисахаридтер: гепарин, хондроитин, гиалурон қышқылы
Гетероциклкатаболизмі кезінде түзілген заттар:цитозин, Тимин, урацил
Гетероциклді аминқышқылы:гистидин
Гиалурон қышқылы: гетерополисахарид, глюкурон қышқылы мен ацетилглюкозаминнен тұрады, мукополисахарид
Гидрогеназа процесі дегеніміз: Субстраттың тотықсыздануы
Гидролаза катализдейтін реакциялар: α -L-аланин+Н2О→L-сүт қышқылы + NH3; глюкозо-6-фосфат +Н2О→ глюкоза+Н3РО₄ ; сахароза + Н2О→ α – D- глюкоза + β – D-фруктоза
Гидролаза класына жатады амилаза, фосфатаза, липаза
Гидролазалар катализдейтін реакция судың қатысуымен заттардың ыдырауы
Гидролазаларға жататын ферменттер: бәрі аталған ферменттердің топтары
Гидролизденуге қатыспайтын көмірсу: глюкоза, фруктоза, галактоза
Гидролизін α 1,4- амилаза және α 1,6- амилазаның ферменті катализдейтін зат: крахмал, амилопектин, амилоза
Гидролизін амилаза, целлюлаза, фосфорилаза ферменттері катализдейтін зат: крахмал, гликоген, целлюлоза
Гипоксантин, ксантин және зәр қышқылының түзілуін катализдейтін фермент: адениндезаминаза, ксантиноксидаза, гуаниндезаминаза
Гипоталамус гормондары:соматолиберин,кортиколиберин, тиреолиберин, меланолиберин,люлиберин,фоллиберин
Гипоталамустың гормоны болып табылады: Тиролиберин, Соматостатин; Пролактостатин, меланолиберин.
Гипофиз гормондарының тобына жатпайды:гонадотропты гормон
Гипофиздің алдыңғы бөлігінің гормондары: адренокортикотропты гормоны; соматотропты гормоны, Тиротропин; Фоллитропин, Лютропин
Гистон молоекуласының құрамында көп кездесетін амин қышкылдары: Аргинин, лизин.
Гликогеннің жануар организмінде ең басты жиналатын жері бауырда
Гликогеннің молекуласындағы байланыс: тармақталған, глюкозаның қалдықтары α -(1-4) және α -(1-6) байланыстармен жалғасқан
Гликолиз жүретін үдеріс:цитозольда
Гликолиз процесінде: бірінші сатысында глюкозо-6-фосфат түзіледі, фосфогексокиназа қатысады
Гликолизаның анаэробты тотығуының метаболиттері: сүт қышқылы, лактат, α-гидроксипропион қышқылы
Гликолизаның аэробты тотығу метаболитіндегі фосфорлы эфирлер: глюкозо-6-фосфат, фруктозо-1, 6 – дифосфат, фруктозо-6-фосфат
Гликолиздің соңғы заты: сүт қышқылы
Гликопротеидтердің құрамына кіретін зат: углеводтар
Глицинның =2,4 тең, =9,7 тең, изоэлектр нүктесі тең болады: 6,05
Глобулярлы ақуыз тобына кірмейді кератин
Глюкоза дегеніміз: моносахарид, жай көмірсу, альдогексоз
Глюкоза катаболизмі кезінде түзілетін алғашқы өнім: глюкозо-6-фосфат
Глюкоза толық тотыққанда: АТФ-тың 38 молекуласы түзіледі
Глюкозаның пентоздық тотығуының метаболиттері: рибулозо-5фосфат, рибозо -5- фосфат, ксилулозо -5 фосфат
Глюкозо-6-фосфат және фруктозо-6-фосфат қай зат алмасуының метаболиттері: Көмірсу
Глюконеогенез үдерісі жүретін орын: бауыр
Гомополисахаридтер: крахмал, целлюлоза, гликоген
Гормон–амин қышқылдарының туындысы:трийодтиронин
Гормондар - ақуыздар: кортикотропин, окситоцин, фолликулостимулдеуші гормон, гипофиз гормондары, гипоталамус гормондары,асқазан асты сөлініңгормондары
Гормондар - ақуыздар: соматотропин , инсулин , глюкагон
Гормондар - стероидтар: кортизол ,тестостерон ,эстроген, кортикостерон, альдостерон , прогестерон, бүйрек үсті безі қыртыс қабатының гормондары, аналықжыныс безінің гормондары ,аталық жыныс безінің гормондары
Гормондар табиғаты бойынша:ақуыздар, стероидтар, аминқышқылдарының туындысы
Гормондарға тән емес қасиеттер: энергияға бай қосылыс ретінде қызмет атқарады
Дезаминденуінен гипоксантин және ксантин түзілетін заттар: Аденин мен гуанин.
Дезоксинуклеопротеидтер шоғырланады: Клеткалык ядрода.
Дезоксирибонуклеотидтердің құрамына кіретін зат:фосфор қышқылының қалдығы, дезоксирибоза, азоттық негізі
Дикарбонды аминқышқылы: глутамин қышқылы
Дисахарид тобына кіретін қосылыс: лактоза
Дисахаридтер: мальтоза, сахароза, лактоза
Дисахаридтердегі моносахаридтер арасындағы байланыстар: гликозидтік байланыс арқылы
ДНК молекуласы:ядроның ішінде орналасқан
ДНК молекуласының екі еселеніп өсуі: репликация
ДНК-ның молекуласы клетканың ядросында: ерекше негізді белоктармен байланысып орналасқан
ДНҚ гидролизденгенде түзілетін өнім: дезоксирибоза, фосфор қышқылы, аденин, гуанин, цитозин, тимин
ДНҚ – ның құрамына кіреді: дезоксирибоза, тимин, фосфор қышқылы, аденин
ДНҚ биспиральді молекуласында екі полидезоксинуклеотид тізбектері сутектік байланыстармен қатар қажетті байлныс:стэкинг әрекеттесу арқылы
ДНҚ гидролизін катализдейтін фермент: дезоксирибонуклеаза, фосфатаза, нуклеозидаза
ДНҚ құрамына кіретін пиримидиндік негіздер: Цитозин, тимин
ДНҚ құрамында:дезоксирибоза , фосфор қышқылы, тимин
ДНҚ молекуласында құрылымдық қызметін атқаратын зат: фосфат пен қант топтары
ДНҚ молекуласындағы аденинге сәйкес келетін азоттық негіз: Тимин
ДНҚ молекуласының балқу температурасы: ДНҚ молекуласы ГЦ-жұбына бай болса жоғары болады
ДНҚ молекуласының генетикалық мәліметке байланысты топ: пурин мен пиримидин негіздеріне
ДНҚ молекуласының екінші реттік кеңістік құрылымы келесі ерекшелігімен сипатталады: бәрі көрсеткен ерекшелектерімен
ДНҚ синтезі жүреді: Бөлінуші клеткада.
ДНҚ-ның біріншілік кұрылымындағы байланыс Фосфодиэфирлік
ДНҚ-ның кұрамындағы пурин негіздері: Гуанин, аденин
ДНҚ-ның құрамына кіретін зат: D- дезоксирибофураноза
ДНҚ-ның құрамындағы пиримидин негіздері: Тимин, цитозин.
ДНҚ-ның репликациясы дегеніміз: ДНҚ-ның молекуласының қосарлануы
ДНҚ-ның үшіншілік кұрылымындағы байланыс: Иондық
Ерітіндінің иондық күші: зарядтар квадраттарының көбейтіндісі қосындыларының жартысы; ерітітіндіге барлық иондардың концентрациясы көбейтіндісі қосындыларының жартысы; ерітіндідеге барлық иондардың концентрациясы мен зарядтар квадраттарының көбейтіндісі қосындыларының жартысы.
Жай ферменттер:липаза, амилаза, пепсин, гликозидаза, фосфорилаза, протеаза
Жай көмірсулар:пентоздар,гексоздар,триоздар, рибоза,глюкоза,фруктоза
Жануарлар ағзасының химиялық құрамын, зат және энерги алмасуын зерттейтін химия бөлімі: Жануарлар биохимиясы, Биологиялық хими, Биохимия
Жасуша мембранасында болатын рецепторлар: гидрофилді гормондар, ақуызды гормондар,пептидтік гормондар
Жасуша ішінде болатын рецепторлар: липофилді гормондар, бүйрек үсті безі қыртыс қабатының гормондары, стероидты гормондар
Жасушаға енбейтін гормондар: гипофиз гормондары, гипоталамус гормондары, асқазан астында түзілетін гормондар
Жасушаға енетін гормондар: жыныс безінің гормондары, бүйрек үсті безінің гормондары, табиғаты стероид болып келетін гормондар
Жасушаішілік ыдырау дегеніміз: глюкозаның ,амин қышқылының, глицерин мен ЖМҚ тотыға ыдырауы
Жетіспеуінен тауық соқыр ауруы пайда болатын витамин: А, ретинол, антиксерофтальмдық
Жоғары май қышкылдары мен біріншілік бір атомды жоғары спирттердің эфирі: Балауыздар
Жоғары май қышкылдары мен үш атомды спирттердің эфирі: Бейтарап майлар
Жыныс бездерінің гормондары: тестостерон; эстрадиол; эстрон
Жыныс бездерінің функциясын реттейтін гормондар: фоллитропин, эстроген, лютропин
Зат алмасуда тиаминпирофосфат тасымалдайтын зат: альдегид топтарын
Заттар алмасуының арнайы жолдары: ақуыздың қорытылуы, көмірсулардың қорытылуы, липидтердің қорытылуы
Зәр қышқылынан түзілетін өнім:аллантоин, аллантоин қышқылы, мочевина және глиоксилат
Зерттеу объектісіне қарай биохимияны бөледі:клиникалық және технологиялық биохимиясы, өсімдіктер және микроорганизмдер биохимиясы,вирустар биохимиясы
Изолейцин аминқышқылының бүйірлік тобына тән қасиет: бүйірлік тобы гидрофобты
Изомераза катализдейтін реакциялар: рибозо-5-фосфат→ рибулозо-5-фосфат; глюкозо-6-фосфат→фруктозо-6-фосфат; фосфодиоксиацетон→3-фосфоглицерин альдегиді
Изоэлектрлік нүктеде белокта: зарядсыз жағдайы
Иминді аминқышқылы:пролин
Инициация, элонгация, терминация үдерісі ол: нуклеин қышқылдарының биосинтезі, ақуыз биосинтезі, матрицалық синтезі
Инициациялайтын кодан: AUG
Инсулин, адреналин, глюкагон әсерінін екінші қосалқы делдал: циклдық АМФ
Информациялық РНК-ның синтезі ДНК-ның матрицасында атқаратын қызметі:трансляция
иРНҚ молекулаларының синтезделуі: Транскрипция
Кальций мен фосфордың алмасуы реттейді:кальцийтонин
Кальций мен фосфордың алмасуына қатысатын витамин: D, кальциферол, антирахиттік
Кальций мен фосфордың және судың алмасуын реттейтін гормондар: кальцитонин, паратгормон,альдостерон
Карбоксипептидаза А белсенді түрінде болатын полипетидтегі шеткі амин қышқылы: Фенилалин; Триптофан.
Карбоксипептидаза полипептидтен бөлініп шығуын катализдейді:С ұшындағы амин қышкылдарын.
Катаболиздегетероциклсақталатын қосылыс:аденин, пуриндік негіздер, гуанин
Катаболизм деп аталады: Заттардың организмдегі ыдырауы.
Катаболизм реакцияларынан анаболизм реакцияларына энергия бай фосфат топтарын тасымалдаушы: АТФ
Катаболизма бірінші сатысына қатысатын ферменттер: эстеразалар, гликозидазалар, пептидгидролазалар
Катаболизма екінші сатысына қатысатын ферменттер:дегидрогеназалар, декарбоксилазалар, изомеразалар
Катаболизмнің бірінші сатысы өтеді: ауыз қуысында, асқазанда, жіңішке шекте
Катаболизмнің бірінші сатысында түзілетін заттар: моносахаридтер, аминқышқылдары, глицерин және ЖМҚ
Катаболизмнің бірінші этапында өтетін үдеріс: ақуыздың қорытылуы , көмірсулардың қорытылуы, липидтердің қорытылуы
Катаболизмнің екінші этапында өтетін үдеріс:, ацетил-кофермент А түзілуі, белсендірілген сірке қышқылы
Катаболизмнің жалпы жолдары: Цитраттың циклі, Кребс циклі, үшкарбондық қышқылдар циклі.Коллоидтық бөлшектердің мөлшері: төмен молекулалы май қышқылы 100 нм; бейтарап май 100 нм-ге дейін;
Катаболизмнің жалпы жолы: Кребс циклі , тотыға фосфорлану, биологиялық тотығу
Катаболизмнің жалпы жолы: үш карбон қышқылының циклі, цитратты цикл, Кребс циклі
Катаболизмнің үшінші этапында өтетін үдеріс: тотыға фосфорлану, ацетил- А коферментінің ыдырауы ,ҮКҚЦ
Кетондық денелері түзілу үшін алғы зат:ацетоацетил-СоА
Клетка мембранасының құрамына кіретін негізгі липид: фосфолипидтер
Клетка ішіндегі қосалқы молекулалық делдалы: циклдық АМФ
Коагуляция және пептизация – тән жүйе: дисперсті жүйе, коллоидты ерітінділері, коллоидты жүйе
Кобамидного коферментінің құрамындағы витамин:В12,цианкоболамин, антианемиялық
Кодон дегеніміз: аминқышқылының орынын үш нуклеотидтердің үйлесімді әрекет кодтайтын иРНК молекулаларының бөлігі
Кодондар - терминаторлар:UAG,UAA,UGA
Кокарбоксилаза реакциясына қатысатын кофермент:тиаминпирофосфат
Коллаген ақуызының құрамына кіретін амин қышқылының туындысы оксипролин
Коллаген молекуласында пролин аминқышқылының ферменттік гидроксилдеу реакцияда кофактор ретінде қызмет атқарады: витамин С
Кортистероидтардың алғы заты: холестерин
кофермент ретінде трансаминдеу реакцияларға қатысады: фосфор мен кальцийдің тасымалдауын реттейді
Кофермента биоцитин құрамындағы витамин:В7,биотин,Н
Коферменттер құрамына кіретін витаминдер:В1,В2, В3, В12,В5,В6
Коферменттерге жататын заттар:бәрі жоғары айтқан заттар
Коферменты ТПФ, ПФ в составе сложного фермента:декарбоксилаза, карбоксилаза, кокарбоксилаза
Көздің торлы қабығында өтетін химиялық процестерімен байланысты витамин:витамин А
Көмірсу алмасуын реттейтін гормондары: инсулин,глюкагон,адреналин
Көмірсу құрылымындағы химиялық байланыс: α- 1→4 гликозидтік байланыс,β-1→4 гликозидтік байланыс, О-гликозидтік байланыс
Көмірсу синтезі үдерісі: көмірсу биосинтезі, гликогенез, глюконеогенез
Көмірсу, май және ақуыздың аэробты ыдырауының соңғы өнімі: көмірқышқыл газы, аммиак, су
Көмірсудың гидролизін катализдейтін фермент: амилаза, альтаза, сахараза
Көмірсулардың гидролизденуі жүреді: лактоза, крахмал, мальтоза
Көмірсулардың жасушаішілік алмасу үдерісі: аэробты гликолиз, анаэробты гликолиз, пентоздық тотығу
Көмірсулардыі молекулаішілік алмасуының метаболиттері: фосфоглицерин альдегиді, пирожүзім қышқылы, ацетил- А коферменті
Көптеген витаминдер кұрамына кіретін қосылыс: ферменттердің.
Крахмал: гомополисахарид,α- Д глюкозадан тұрады, өсімдіктің қордағы полисахариді
Крахмалды гидролиздейтін фермент: амилаза
Крахмалдың құрамына кіретін моносахарид: глюкоза
Кребс циклін катализдейтін үдерістер: дегидрогеназалар, декарбоксилазалар, цитратсинтазалар
Күкірт атомын әлсіз байлаған аминқышқылдарды анықтайтын реакция: Фоль реакциясы
Күкіртті аминқышқылы:цистеин
Күрделі ферменттер: декарбоксилаза , трансфераза , дегидрогеназа
Күрделі пептидтер: Сфинголипидтер; Гликолипидтер; Фосфолипидтер
Күрделі ферменттердің белсенді орталығы: Коферменттер
Күрделі эфир байланыстарды гидролиздейтін ферменттер класы: эстеразалар
Қайта аминдеу реакциясына түспейтін аинқышқылы:лейцин
Қалканша безінің гормоны: Тироксин
Қалқанша без гормондары: тироксин, тетрайодтиронин , трийодтиронин
Қалқанша без және қалқанша маңы безінің гормондары: тироксин, кальцитонин, паратгормон
Қалқанша безінің гормондары: 3,5,3`- трийодтиронин
Қалқанша безінің гормоны:трийодтиронин
Қан құрамындағы май қышқылдармен байланысатын ақуыз: альбумин
Қандағы қант деңгейін жоғарлататын гормондар: глюкагон, адреналин, кортикостероидтар
Қанның бикарбонаттық буферлі жүйесін кұрайтын қосылыс NaHCCb +Н2С03
Қанның ұю процесіне қатысты витамин:нафтохинон, К, антигеморрагиялық
Қанның ұюына қатысатын витамин:К
Қанықпаған май қышқылдарына жатпайтын ЖМҚ: стеарин қышқылы
Қарапайым белоктардың мономері: - амин қышкылдары
Қарапайым заттардан күрделі заттардың синтезделуі: Анаболизм
Қатты майларда көп болатын май қышкылдары: Қаныққан май кышқылдары
Қордағы майдың қызметі: Изоляциялаушы материал; Энергия көзі
Қорыту процессі аяқталатын орын: Жіңішке ішек қуысында.
Қорытылуын сахараза, мальтаза, лактаза ферменттері катализдейтін өнім: мальтоз, сахароза, лактоза
Құрамына B2 Витамин (рибофлавин) кіретін кофермент:флавинадениндинуклеотид
Құрамына НАД, ФАД күрделі ферменттер:
Құрамында глицерин болатын липидтер: плазмалогендер
Құрамында иодэлементті бар гормон: Тироксин
Құрылымдық полисахаридтер тобына жататын қосылыс: целлюлоза
Құрылымында α- 1→4 гликозидтік байланыс түзетін көмірсу: мальтоза, лактоза, целлобиоза
Қышкылдық ортадағы рН мәні: 5
Лактатдегидрогеназаға тән: өнім болып табылатын сүт қышқылы; пирожүзім қышқылы субстрат болып табылады; оның коферменты NAD болып табылады
Лактоза гидролизденгенде түзілетін моносахарид: глюкоза мен галактоза
Лактоза дегенмізі: тотықсызданатын дисахарид, дисахарид, жай көмірсу
Лактозаның құрамы: -глюкоза және -галактоза
Лецитиннің құрамына кіретін амин спирті: Холин
Лигаза катализдейтін реакция: көмірсу синтезі, ақуыз синтезі, липид синтезі
Лимон қышкылының қалдығы: Цитрат.
Лимон қышқылы циклы басталу үшін қажетті зат: ацетил-СоА
Лимон қышқылы циклы өтеді:митохондрияда
Лимон қышқылы циклі басталатын реакция: ацетил-СоА мен оксалоацетаттың әрекеттесуінен
Липаза гидролиздейді: тристеаринді
Липазаға тән активатор өт қышқылы
Липидтер ақуызбен байланысқан комплекс түрінде кіреді: клетканың жарғақша аппаратына
Липидтердің ағзада атқармайтын қызметі:әр түрлі реакцияларды катализдейді
Липидтердің гидролизін катализдейтін фермент: липаза,фосфолипаза, холестеролэстераза
Липидтердің ерігіштігі: бензолда ерийді
Липидтердің жіктелуі: қарапайым липидтер
Липолиз дегеніміз:майдың ыдырауы
Локус дегеніміз: Белгілі геннің хромосомадагы орны
Май қышқылдары ß -тотығанда көміртек атомының саны тақ болса түзіледі:пропионил-СоА ғана
Май қышқылдары ß-тотығанда, көміртек атомының саны жұп болса, түзіледі: ацетил-СоА ғана
Май қышқылдары клетка мембранасына:карнитиннің көмегімен тасылмалданады
Май қышқылдары ыдырау үшін ең негізгі орыны болады:бауыр
Майда еритін витаминдер:D,А,Е, К,F
Майда еритін витаминдер:токоферол,антистерилдік витамин,Е
Майларда еритiн витамин: ретинол
Майлардың басқаша атауы: триглицеридтер; трицилглицеролдар; триациглицериндер
Майлардың липолизін стимулдейтін гормондар: соматотропин, адреналин, жыныс бездерінің гормондары
Майлардың эмульсиялануы өтеді: Он екі елі ішекте.
Мал организмінің фосфолипидтерге бай ұлпасы: Жүйке жүйесінде.
Мальтоза гидролизденгенде түзілетін моносахаридтер: глюкоза ғана
Мелан стимулдейтін гормонның түзілетін нысанасы: Нейрогипофиз
Миоглобинның простетикалық тобы бұлгемм
Митохондрияда тыныс алу жүйесінің ферменттерді әсерінен АТФ-тің синтезін көрсететін процесс: Тотыға фосфорлану.
Мносахаридтердің функционалдық топтары: альдегидтік, кетотоп, спирттік
Моноглицеридтің химиялық табиғаты: Глицериннің және 1 молекула май қышқылының қалдығынан тұратын, күрделі эфир.
Моносахарид дегеніміз: Көп атомды альдегидоспирт.
Моносахарид молекуласында асимметиялық атомының болуы қажет, себебі: моносахаридтердің бірі көрсетілген сипаттамалары болуы үшін
Моносахаридтерге жатады: Глюкоза, фруктоза, ксилоза
Моносахаридтерді анықтайтын сапалық реакция: Селиванов реакциясы
Моносахаридтердің туындысы: аминосахара, урон қышқылы, гликозидтер
Моносахаридтердің туындысына жатпайтын зат: глюкар қышқылы
мРНҚ-ның кодонына амин қышқылдарының адапторы ретінде қызмет атқарады: тРНҚ мРНК-дағы нуклеотидтердің тізбегі ақуыз аминқышқылдарының тізбегіне аударуы: мРНК-ның кодоны мен тРНК-ның антикодонның комплементарлық байланысуымен белгіленеді
НАД және НАДФ коферменттері құрамындағы витамин: В5
Негіздік аминқышқылы:лизин
Никотинамидадениндинуклеотид құрамындағы витамин: В5, антипеллагрлік, ниацин
Никотинамидадениндинуклеотидфосфат құрамындағы витамин:В5,никотинамид,
Нуклеин қышқылдары қорытылғанда түзілетін соңғы өнімдер:пиримидиндік азоттық, негіздерпуриндік азоттық негіздер, рибоза, дезоксирибоза, фосфорная кислота
Нуклеин қышқылдарының біріншілік құрылымындағы химиялық байланыс түрі:фосфоэфирлі, N-гликозидтік, фосфодиэфирлі
Нуклеин қышқылдарының жұтылу спектрі максималды 240-270 нм толқын ұзындығында болуы молекула құрамындағы келесі бөліктерге байланысты: гетероциклдық негіздеріне
Нуклеин қышқылдарының молекуласын кұрайтын химиялық байланыстар: N-гликозидті, дифосфоэфирлі, сутекті
Нуклеин қышқылы биосинтезіне қатысатын ферменттер:РНҚ-полимераза, ДНҚ-полимераза, ДНҚ-лигаза
Нуклеин қышқылының молек-нда нуклеотидтердің арас-ғы байланыс:3-5фосфорлы диэфирлі бай-ыс
Нуклеопротеид кұрамындағы белок: Гистон
Нуклеопротеидтердің құрамы: нуклеин қышқылдары және жай ақуыз, нуклеин қышқылдары және протаминдер, нуклеин қышқылдары және гистондар
Нуклеотид бұладенил қышқылы
Нуклеотид құрамында: фосфор қышқылы, пентоза, азоттық негіздер, тетроз, сірке қышқылы
Нуклеотид құрамында: фосфор қышқылы,пентоза, азоттық негіздер
Нуклеотидтер құрамына кіреді: азоттық негіздер; пентоза; фосфор қышқылы
Организмдегі оттегі тасымалдаушы гемоглобин
Организмдегі синтез процесінің жиынтығы: ассимляция; анаболизм
Организмдегі ыдырау процесінің жиынтығы: зат алмасу, диссимиляция.
Организмнің дамуы мен қызметінің молекулярлық механизмін оқытатын пән:Биологиялық химия, Медициналық биохимиясы, Жануарлар биохимиясы
Органикалық қосылыс оптикалық активті, егерде: молекуласында ассиметриялық көміртек атомы бар
Органикалық қосылыстардың гидролиздік емес жолымен ыдырауын және бұл кезде молекуласына қос байланыс түзілуін катализдейтін ферменттер: лиазалар
Органикалық қосылыстардың изомерлерленуінен молекула ішіндік өзгерістерін катализдейтін ферменттер:изомеразалар
Ортаның рН мәні: қышқылдық , сілтілік ,бейтарап
Өт қышқылдарына жатпайды: ацетосірке қышқылы
Өт қышқылдарының қызметі: липидтердің эмульсияға айналуын және еруін стимулдеу
Пальмитин қышкылы -тотыққанда түзілетін ацетил-КоА малекуласының мөлшері: 8 молекула
Пентозалар: рибоза
Пентозалар: рибоза,рибулоза,дезоксирибоза
Пепсин әсерінен гидролизіне ұшырайды альбуминдер, глобулиндер, овальбуминдер
Пепсин ферментінің әсер етуіне қолайлы рН мәні: 1,5-2,5.
Пепсин: эндопептидаза болып табылады; белоктар ыдырауын катализдейді
Пептидтік байланыс деп аталады –NH-CO-
Пероксидазаға тән: оның коферменты FAD болып табылады; өнім болып табылатын тотыққан сутектің асқын тотығы; акцептор болып табылатын сутектің асқын тотығы
Петербургте алғаш биохимиялық лаборатория ашқан ғалым:И.Зимон, А.К. Ходнев, Ю.Либих
ПЖҚ тотыға декарбоксилденуіне қатысатын ферменттер: пируватдегидрогеназалар, декарбоксилазалар, дегидрогеназалар
Пиридоксальфосфат коферменті құрамындағы витамин: пиридоксин, антидерматиттік витамин,Қанның айналымы функциясына қатысаты витамин: В12 , антианемиялық, цианкобаламин
Пиримидидік негіздер катаболизмінің метаболиттері: β-уреидоизомай қышқылы ,дигидротимин, дигидроурацил
Пиримидинді азоттық негіздер:цитозин, урацил, тимин
Пиримидиндік негіздер катаболизмінің соңғы өнімдері:аммиак,β-аланин, көмір қышқыл газы
Пиримидиндік негіздер катаболизмінің ферменттері: цитозиндезаминаза; дегидропиримидиназа
Пиримидиндік негіздердің катаболизміне қатысатын ферменттер: цитозиндезаминаза, дигидроурацилдегидрогеназа, дигидропиримидиназа
Пирожүзім қышкылының тотыға декорбаксиленуде пайда болады ацетил КоА.
Пируваттың аэробты жағдайда соңғы өнімі: ацетил-СоА
Пируваттың тотығулық декарбоксилденуі шоғырланады: Митохондрияларда.
Подагра ауруы кезінде буында, буын шеміршегінде, қынап сіңірінде тұздары болады несеп қышқылы
Полисахаридтердегі негізгі моносахарид: Глюкоза
Полисахаридтердің қорытылуынан түзілетін өнім: глюкоза,галактоза, фруктоза
Полярлы аминқышқылы: серин
Полярсыз аминқышқылы: аланин
Протеолиттік фермент пепсин асқазанның сөлінде қышқыл ортада /рН 1,5-3/ қызмет атқарады
Протеолиттік ферменттер катализдейтін реакция: пептидтік байланыстардың гидролизі
Пуриндік және пиримиддік негіздердің құрамында: а-РНҚ ,ДНҚ , т-РНҚ
Пуриндік негіздер алмасуының өнімдері: Гипоксантин; Зәр қышқылы
Пуриндік негіздер катаболизмінің өнімдері:зәр қышқылы, аллантоин, алантоин қышқылы
Репликация, транскрипция, трансляция үдерісі: ДНҚ биосинтезі, ақуыз биосинтезі, и-РНҚ биосинтезі
Рибонуклеозидтердің құрамына кіретін қосылыс: азоттық негізі мен рибоза
Рибосоманың құрамына кіретін зат:рибосомдық РНК
РНҚ гидролизденгенде түзілетін өнім: рибоза, фосфор қышқылы, аденин, гуанин, цитозин, урацил
РНҚ гидролизін катализдейтін фермент: рибонуклеаза, фосфатаза ,нуклеозидаза
РНҚ құрамында: рибоза,фосфор қышқылы, урацил
РНҚ мен ДНҚ молекулаларының арасындағы айырмашылық: қант қалдығы мен бір пириммдин негізіне
РНҚ түрі: рибосомалық, транспорттық, матрицалық
РНҚ-ның құрамына кіреді: урацил; рибоза
РНҚ-ның құрамына кіретін зат:D-рибофураноза
Сабынданатын липидтердің құрамына кірмейтін зат:нуклеотидтер
Сабынданатын липидтердің құрамына кірмейтін зат:сірке қышқылы
Сабынданатын липидтердің тобына жатпайды: стероидтер
Сахароза дегеніміз: тотықсызданбайтын дисахарид, дисахарид, жай көмірсу
Сахарозадан гидролиздің түзілетін моносахаридтер: глюкоза мен фруктоза
Соңғы өнімі глюкоза болатын реакция:гликолиз
Спирттік ашу процесінде: алкогольдегидрогеназа әсер етеді, сірке альдегиді түзіледі
С-С, С-N, C-S, C-O сияқты байланыстарды түзетін органикалық қосылыстар синтезін катализдейтін ферменттер:лигазалар
Стеролдардың өкілдеріне жатпайды: глицерофосфолипидтер
Субстраттардың ферменттің активті орталығымен байлан-тын бай-ыс: бәрі көрсетілген байланыстарымен Глюкоза + АТФ Глюкозо-6-фосфат + АДФ реак-ын катализдік фер-тер: глюкокиназа
Суда еритін витаминдер:биотин,U,никотинамид
Суда еритін витаминдер:С,Н ,Р, В1,В12,В2, В6,В5,В3,РР
Суда еритін витамин: бәрі көрсетілген витаминдер
Суда еритін витаминыаскорбин қышқылы, рибофлавін, В12 витамины
Суда еритін витаминыаскорбин қышқылы, рибофлавін, Р витамины
Суда еритін витамины В1, піридоксин, пантотен қышқылы
Суда еритін витаминыникотин қышқылы, С витамины,В3 витамины
Суда еритін витаминыпантотен қышқылы , биотин, В6 витамины
Судың мөлшері жас ұлғайған сайын: азаяды
сукцинатдегидрогеназа, изоцитратдегидрогеназа, малатдегидрогеназа
Сфингомиелиннің кұрамдас бөлігі: Сфингозин, май қышылдары, фосфор қышқылы, амин спирті.
Сфингофосфолипидтер таралған: Нерв ұлпасында.
Табиғат майларда А витаминінің тотыға ыдыруын тежейтін витамин:Е
Тек аминқышқылынан тұратын ферменттер: липаза, мальтаза, сахараза
Терминация дегеніміз аяқталуы
Терпендерге жатпайтын зат: холестерин
Теріде коллаген биосинтезіне әсер ететін витамин: С, аскорбин қышқылы, антискорбуттық
Терінің негізгі пигменті-меланин түзіледі: Тирозиннен.
Тиаминнің кұрамындағы сакина: Пиримидин
Тиаминпирофосфат құрамындағы витамин: В1, тиамин, антиневриттік витамин
-Токоферол ол: витамин Е
Тотыға фосфорлану дегеніміз: тыныстану тізбегінде электрондарды НАД-Н немесе ФАДН2-дан молекулалық оттегіне ауыстырып алмастыру кезінде АТФ түзілу процесі
Тотығу фосфорлануда: сутектің 1 грамм-моль тотыққанда 3 грамм-моль АТФ түзіледі; әрбір сатысында түзілген АТФ-тың бір грамм-мол-нда 8 ккал энергиясы сақталады; бар-ғы 24 ккал сақ-ды
Тотығу-тотықсыздану реакцияларын катализдейтін ферменттер класы:оксидоредуктазалар
Тотықсыздандырғыш дисахаридтерге жатпайды: сахароза
Төртінші реттік құрылымы бар белокгемоглобин
Трансферазалар катализдейтін реакциялар: глюкоза+АТР→глюкозо-6-фосфат+АDP; L-тирозин+α-кетоглутарат→ 4-оксифенилпируват+L-глутамат; L-аланин+α-кетоглутарат→ пирожүзім қышқылы+L-глутамин қышқылы.
Триацилглицеридтер бұл: глицерин мен май қышқылының күрделі эфирлері
Триацилглицеридтерден сілтінің (NaOH) әсерімен гидролиздеу реакцияда түзіледі: глицерин мен май қышқылдарының натрий тұздары
Триплетті код құрамына кіретін нуклеотид саны: 3
Триптофан аминқышқылын анықтау үшін пайдаланатын реакция: Адамкевич
тРНК рибосомаға байланысатын бөлігі: антикодон арқылы
тРНК-ның аминқышқылы жалғастыратын ұшы:акцепторлық үш
Тропты гормондар:адренокортикотропты гормон,пролактин, фолликулостимулдеуші гормон
Туындысы D–витамині болатын зат: стероидтың
Туындысы глицерофосфолипидтер болатын заттар: L-фосфатид қышқылы
Тұздандыру: ақуызды қаныққан орта тұз ерітіндісімен тұнбаға түсіру әдісі, ақуызды қаныққан натрий хлориді ерітіндісімен тұнбаға түсіру әдісі, ақуызды қышқылдармен тұнбаға түсіру әдісі
Тұқым қуалау қасиетінің өзгерісі: Мутация
Тынысалу тізбегі дегеніміз: тотығу-тотықсыздану реакцияларының реттілігі
Тыныстану тізбегі: митохондрияның ішкі мембранасымен байланысқан
Тыныстану тізбегінде болатын кофермент: ФАД.
Тыныстану тізбегінің төртінші сатысының ферменті: Цитохром
Ұйқы безі сөлінің ферменті: Химотрипсин; Карбоксипептидаза; Эластаза
Ұйқы безінің гормоны: инсулин
Ұлпаның тыныс алуы дегеніміз: тыныс алу тізбегімен протондар мен электрондардың ферменттердің қатысуымен тасылу үрдісі
Ұрықсыздыққа карсы (антистерильный) витамин E
ҮКҚЦ алғашқы метаболиті: лимон қышқылы, цитрат, үшкарбон қышқылы Е
ҮКҚЦ қатысатын ферменттер: цитратсинтазалар, изоцитратдегидрогеназалар, малатдегидрогеназалар
ҮКҚЦ мен ацетил-кофермента А әрекеттескеде түзіледі: оксалоацетат, ҚСҚ, қымыздық-сірке
ҮКҚЦ метаболиттері: лимон қышқылы, изолимон қышқылы, алма қышқылы
Үш карбон қышкылы айналымының ен ақтық өніміне жатады СО2, Н2О, энергия
Фелинг сұйықтығын тотықсыздандырмайтын көмірсу: Сахароза.
Фермент дегеніміз:реакияларды жылдамдататын биологиялық катализаторы
Ферменттер хим-лық реа-ның жылд-ын тез-тін, себебі:хим-лық реак-ның активтену энер-н төмендетеді
Ферменттер химиялық табиғаты бойынша:ақуыз, протеидтер,протеиндер
Ферменттерге тән қасиеттер: бәрі көрсетілген қасиеттері
Ферменттердің ағзада атқаратын қызметі: реакциялардың жылдамдығын тездетеді
Ферменттердің белсенділігі тәуелді: бәрі айтқан жағдайда
Ферменттердің гидролаза класына жататындар:липаза, гликозидаза, протеаза
Ферменттердің қасиеттеріне жатпайдыреакцияның активтену энергия төмендетпейді
Ферменттердің оксидоредуктаза класына жататындар:сукцинатдегидрогеназа, малатдегидрогеназа, изоцитратдегидрогеназа
Ферменттердің рационалды атауы:сахараза,липаза, амилаза
Ферменттердің тривиалды атауы: трипсин , пепсин , папаин
Ферменттік катализде металлдардың атқаратын қызметтері: бәрі көрсетілген қызметтер
Ферменттік реакцияның жылдамдығы тәуелді болмайды: барлығы
Ферменттік реакцияның жылдамдығына әсер ететін факторлар: бәрі көрсетілген факторлар
Фибриллярлы ақуыз тобына кірмейдіинсулин
Флавинадениндинмононуклеотид құрамына кіретін витамин: өсу витамині, В2, рибофлавин
Флавинадениндинуклеотид құрамындағы витамин: В2, өсу витамині, рибофлавин
Флавопротеидтік ферменттердің простетикалық тобына кіретін витамин:
Фосфолипидтер: сфинголипид
Фруктоз-6-фосфаттың фруктозо-1,6-дифосфатка айналуын катализдейтін фермент: Фосфофруктокиназа.
Фруктоза бұл: кетогексоза
Химиялық реак-дың катализіне жауапберуші ферментмолекуласыныңбөлігін атайды:активті орталығы
Химиялық байланыстарды су қатысумен үзетін реакцияларды катализдейтін ферменттер гидролазалар
Химиялық топтарды тасымалдайтын ферменттер аталады: Трансферазалар
Химотрипсин: белоктар ыдырауын катализдейді, гидролаза класына жатады, эндопептидаза болып табылады
Холестерин өкілі:стериндер
Хромопротеид: Гемоглобин
Цвитеррионды аминқышқылы:
Целлюлоза молекуласында глюкозанын қалдықтары арасындағы байланыс: ß (1-4) байланыс
Целлюлоза: гомополисахарид,β-Д глюкозадан тұрады, өсімдік жасушасының тірек материалы
Целлюлозаның гидролизін α -амилаза катализдемейді, себебі: целлюлоза молекуласында глюкозаның қалдықтары ß (1-6) байланыстарымен байланысқан, ал a-амилаза әсерінің ерекшелігі α (1-4) байланыстарса ғана болады
Циклді аденозинмонофосфат байланыстыратын гормон: ақуызды гормондар, гидрофилдік гормондар,пептидтік гормондар
Ыдырағанда мочевина түзілетін зат: аргинин
Экзогендік су дегеніміз, ол организмге азықпен, сумен түсетін.
Эмбриондардың өсіп жетілуіне әсер ететін витамин: Е, токоферол, антистерилдік
Эндокринологияның зерттейтін нысанасы: Гормондар
Энергия шығындалумен жүретін үдеріс: көмірсулардың босинтезі, липидтердің биосинтезі, ақуыздардың биосинтезі
Энергияның бөлінетін үдеріс: Ақуыздың тотыға ыдырауы, Көмірсудың тотыға ыдырауы, Майлардың тотыға ыдырауы
Эпифиз және нейрогипофиз гормондары :меланотропин,вазопрессин, окситоцин
Эстрадиол гормоны синтезделетін без: Әйелдер жыныс безіПриложенные файлы

  • docx 24056268
    Размер файла: 83 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий