BILETY ADM 14


Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №1
Әкімшілік құқықпен реттелетін қоғамдық қатынастар тобы.
Әкімшілік жауапкершілік түсінігі, негізгі белгілері.
1. Жергілікті өкілді органға жатады:
A) Сенат;
B) Аталғандардың барлығы;
C) Әкімшілік;
D) Парламент;
E) Мәслихат;
2. Жиналыс, пикет, шеру, митинг өткізу туралы арыз беріледі:
A) Президентке
B) Жергілікті өкілді органға
C) Сотқа
D) Жергілікті атқарушы органға
E) Ішкі істер органдарына
3. ҚР Үкіметінің отырыстары өткізіледі:
A) Айына 1 реттен кем емес
B) Айына 2 реттен кем емес
C) Жылына 3 реттен кем емес
D) Аптасына 1 реттен кем емес
E) Жылына 6 реттен кем емес
4. Кім және қай жастан әкімшілік жауапкершілікке тартылады?
A) Кез келген есі дұрыс тұлға 16 жастан;
B) Кез келген есі дұрыс тұлға 18 жастан;
C) Есі дұрыс тұлға 14 жастан;
D) Есі дұрыс емес тұлға 30 жастан;
E) Кез келген есі дұрыс тұлға 20 жастан;
5. ҚР-да тұрақты тұратын шет ел азаматтары зейнетақы:
A) Алады
B) Алмайды
C) Бұл мәселені ҚР-ның Сыртқы істер министрлігі шешеді
D) Заңдарда бұл туралы ештеңе айтылмаған
E) Барлығы дұрыс емес
6. Өз еркімен салынған құрылысты бұзу – бұл…
A) Барлығы дұрыс емес
B) Процессуалдық қамтамасыз ету шарасы
C) Әкімшілік өндіру шарасы
D) Әкімшілік ықпал ету шарасы
E) Әкімшілік ескерту шарасы
7. Мемлекеттік шекараны қорғаудың түріне жатпайды:
A) Мәдени;
B) Саяси;
C) Әскери;
D) Экономикалық;
E) Санитарлық;
8. Әділет саласында басқаруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган:
A) Үкімет;
B) Әділет департаменті;
C) Адвокатура;
D) Әділет министрлігі;
E) Ұлттық заң агенттігі;
9. Мәслихатқа сайлану үшін:
A) 20 жасқа толу керек;
B) 25 жасқа толу керек;
C) 40 жасқа толу керек;
D) 30 жасқа толу керек;
E) 35 жасқа толу керек;
10. Әкімшілік құқық нормалары заңды күші бойынша бөлінеді:
A) Материалдық және процессуалдық;
B) Имперавтивті және диспозитивті;
C) Міндеттейтін және тыйым салатын;
D) Реттеуші және қорғаушы;
E) Заң шығарушылық және заңасты;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №2
Әкімшілік құқықтың әдісі.
Әкімшілік құқық бұзушылық, оның құрамы.
1. Қадағалаудың неше түрі бар?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 10
E) 2
2. ҚР азаматының төлқұжатында көрсетілмейді:
A) Тұрғылықты жері
B) Туған күні және жері
C) Жынысы
D) Азаматтығы
E) Тегі, аты, әкесінің аты
3. ҚР азаматының жеке куәлігінде көрсетілмейді:
A) Туған күні және жері
B) Тегі, аты, әкесінің аты
C) Берілген күні
D) Тұрғылықты жері
E) Азаматтығы
4. Кеден органдарының жүктерді қарауы – бұл…
A) Әкімшілік өндіру шарасы
B) Процессуалдық қамтамасыз ету шарасы
C) Әкімшілік ескерту шарасы
D) Әкімшілік ықпал ету шарасы
5. Әскери жағдай енгізу туралы ҚР Президентінің жарлығының күшін кім жояды?
A) Конституциялық Кеңес;
B) Президент;
C) Парламент;
D) Референдум;
E) ҚР Үкіметі;
6. Мына мемлекеттік қызметшілердің қайсысы әкімшілік қызметшіге жатады:
A) ҚР Президенті Мұрағатының директоры
B) ҚР-ның төтенше өкілі
C) ҚР Орталық сайлау комиссиясының хатшысы
D) Мемлекеттік хатшы кеңесшісі
E) ҚР Президентінің көмекшісі
7. Қандай әрекеттер материалдық-техникалық әрекеттерге жатпайды:
A) Іс жүргізуді жүзеге асыру;
B) Қабылданған шешімдер негізінде қажетті құжаттар беру;
C) Органдардың және лауазымды адамдардың жұмыстарын ақпараттық Қамтамасыз етуді жүргізу;
D) Есептік-тіркеу жұмыстары;
E) Заңдардың және т.б. актілердің мазмұнын түсіндіру;
8. Президент шығаратын актілер:
A) Заңдар, шешімдер;
B) Заңдар, қаулылар, жарлықтар;
C) Жарлықтар, өкімдер;
D) Жарлықтар, қаулылар, бұйрықтар;
E) Жарлықтар, шешімдер;
9. Заттар мен құжаттарды алу…
A) Процессуалдық қамтамасыз ету шарасы
B) Әкімшілік ықпал ету шарасы
C) Әкімшілік ескерту шарасы
D) Аталғандардың барлығы
E) Әкімшілік өндіру шарасы
10. Төтенше жағдай енгізудің негізі:
A) Президент жарлығы;
B) Конституциялық Кеңес қаулысы;
C) Парламент Сенатының қаулысы;
D) Парламент Мәжілісінің қаулысы;
E) Үкімет қаулысы;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №3
Әкімшілік-құқықтық нормалар, олардың түсінігі, құрылымы.
Әкімшілік жазалардың түрлері және түсінігі.
1. Субъективтік жақтың белгілеріне жатпайды:
A) Мақсат;
B) Менмендік;
C) Қасақаналық;
D) Есі дұрыстық;
E) Мотив;
2. Әкімшілік құқық нормалары мазмұны бойынша бөлінеді:
A) Реттеуші және қорғаушы;
B) Құқық беретін және тыйым салатын;
C) Жалпы және арнайы;
D) Процессуалдық және материалдық;
E) Заң шығарушылық және заңасты;
3. Әкімшілік-құқықтық норма – бұл…
A) Қоғамдық қатынастардың бейнелену тәсілі;
B) «Әкімшілік құқық шығармашылық актісі;
C) Заңдылықтың негізін салушы идея;
D) Атқарушы билік аясындағы қатынастарды реттейтін және мемлекеттік билік органдарымен қойылатын құқыққа сай, рұқсат етілген мінез-құлық ережелері;
E) Ұйымдастырушы қатынас;
4. Мына органдардың қайсысы жалпы құзырет органына жатады:
A) Аталғандардың барлығы
B) Алматы облысының Әділет басқармасы
C) ҚР ауылшаруашылық министрлігі
D) Ақтөбе облысының әкімшілігі
E) Ақтөбе қаласының мәслихаты
5. Әкімшілік өндіру шарасына жатады:
A) Айыппұл;
B) Аталғандардың барлығы;
C) Эпидемиялар кезінде карантин енгізу;
D) Қоғамдық тәртіпті бұзушыға күш қолдану;
E) Полиция қызметкерінің қару қолдануы;
6. Мына органдардың қайсысы салалық құзырет органына жатады:
A) Павлодар облысының Әділет басқармасы
B) ҚР Ішкі Істер министрлігі
C) Алматы қаласының әкімшілігі
D) Ақтөбе облысының әкімшілігі
E) Барлығы дұрыс емес
7. Төтенше жағдай ҚР-ның барлық аумағында неше күнге енгізіледі?
A) 10 күнге;
B) 6 күнге;
C) 2 күнге;
D) 5 күнге;
E) 3 күнге;
8. Әкімшілік құқық бұзушылық белгісіне жатпайды:
A) Құқыққа қарсылық;
B) Әрекетсіздік;
C) Әкімшілік жазаланушылық;
D) Кінәлілік;
E) Жалпылық;
9. Жеке басын, меншігін қол сұғушыға зиян келтіру арқылы құқыққа қарсы қол сұғылудан қорғау:
A) Бұйрықты орындау;
B) Қажетті қорғану;
C) Аса қажеттілік;
D) Күштеп мәжбүрлеу;
E) Негізді тәуекел;
10. Әділет министрі қызметке кіммен тағайындалады?
A) Парламентпен;
B) Халықпен;
C) Министрлік алқасымен;
D) Үкіметпен;
E) Президентпен;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №4
Әкімшілік құқықтың қайнар көздері.
Әкімшілік жазаларды тағайындау.
1. Құқықтық реттеу әдістеріне жатады:
A) Позитивті міндеттеу және рұқсат беру әдісі;
B) Тыйым салу, рұқсат беру және бұйыру әдісі;
C) Тыйым салу және рұқсат беру әдісі;
D) Координация және субординация әдісі;
E) Құқықтық модельдеу және салыстырмалы-құқықтық әдіс;
2. Әкімшілік-құқықтық нормалардың түрлері:
A) Міндеттейтін және құзырет беретін;
B) Материалдық және процессуалдық;
C) Аталғандардың барлығы;
D) Жалпыға міндетті және ішкі жүйелік;
E) Реттеуші және қорғаушы;
3. Президент сайланады:
A) Парламенттің бекітуімен республика азаматтарымен 7 жылға;
B) Сайлаушылар ұжымымен 6 жылға;
C) Республика азаматтарымен 5 жылға;
D) Республика азаматтарымен 3 жылға;
E) Парламентпен 4 жылға;
4. Істің қорытындысына мүдделі емес, өзі қатысып тұрған кездегі іс-әрекеттерді толық және дұрыс ұғынуға қабілетті кәмелетке толған адам:
A) Жәбірленуші;
B) Сарапшы;
C) Куә;
D) Маман;
E) Куәгер;
5. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс қашан қабылданды:
A) 30 тамыз 1998 жыл
B) 10 шілде 2000 жыл
C) 15 желтоқсан 1995 жыл
D) 30 қаңтар 2001 жыл
E) 12 ақпан 1982 жыл
6. Ішкі істер органдарына жұмысқа алғанда қойылатын шектеу:
A) әлеуметтік жағдайы;
B) Соттылығының болуы;
C) Лауазымдық жағдайы;
D) Ұлты;
E) Дінге қатыстылығы;
7. Әкімшілік қамаудың жалпы мерзімі:
A) 7 тәулік
B) 15 тәулік;
C) 30 тәулік
D) 20 тәулік
E) 10 тәулік
8. Мына органдардың қайсысы ішкісалалық органына жатады:
A) ҚР көлік және коммуникация министрлігі
B) ҚР статистика бойынша агенттігі
C) Алматы қаласының әкімшілігі
D) Ақтөбе облысының Әділет басқармасы
E) ҚР ауылшаруашылық министрлігі
9. ӘҚБтК бойынша әкімшілік жауапкершілікке тарта алатын органдар мен лауазымды адамдардың саны:
A) 10
B) 25
C) 15
D) 37
E) 45
10. Үкімет мүшесін мерзімінен бұрын лауазымынан босатуы мүмкін:
A) Президент;
B) Премьер-министр;
C) Парламент;
D) Парламент келісімімен Президент;
E) Президент ұсынысымен Парламент;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №5
Әкімшілік құқықтық қатынастар: түсінігі, құрылымы, мазмұны.
Әкімшілік жауапкершілікті жеңілдететін немесе ауырлататын мән-жайлар.
1. Заңдылықты қамтамасыз етуді бақылаудың неше түрі бар?
A) 10
B) 3
C) 1
D) 2
E) 5
2. Әкімшілік өндірудің мақсаттарына жатпайды:
A) Құқық бұзушыны тәрбиелеу;
B) Жаңа құқық бұзушылықтардың алдын алу;
C) Құқық бұзушыны көтермелеу;
D) Әкімшілік заңдардың нормаларымен қаралған әрекет үшін сәйкес жауапкершілік шарасы;
E) Әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу;
3. Мыналардың қайсысы мемлекеттік қызметші болып табылады:
A) Мемлекеттік университеттің аға лаборанты;
B) Аталғандардың барлығы;
C) Кеңшардың бас зоотехнигі;
D) Кітапханашы;
E) Сот орындаушысы;
4. Министрліктер мен агенттіктердің өкілеттік мерзімі:
A) 4 жыл;
B) Анықталмаған;
C) Үкімет өкілеттігі мерзімінің шегінде;
D) 5 жыл;
E) Президент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
5. ҚР Президенті мемлекеттік қызметшінің қай категориясына жатады:
A) Соңғысына;
B) Жоғарғыға;
C) Ешқайсысына;
D) Біріншіге;
E) Жетіншіге;
6. Әкімшілік құқық нормалары субъектілердің мінез-құлқына әсер ету әдісі бойынша бөлінеді:
A) Жалпы және арнайы;
B) Міндеттеуші, тыйым салушы және рұқсат беруші;
C) Реттеуші және қорғаушы;
D) Заң шығарушылық және заң асты;
E) Процессуалдық және материалдық;
7. Төтенше режимнің түріне жатпайды:
A) Мемлекеттік шекара режимі
B) Аумақ режимі
C) Ерекше жағдай режимі
D) Төтенше жағдай режимі
E) Әскери жағдай режимі
8. Төтенше жағдай енгізу туралы Президенттің жарлығы бекітіледі:
A) ҚР Үкіметімен;
B) Референдуммен;
C) Төтенше жағдайлар бойынша агенттікпен;
D) Парламентпен;
E) Конституциялық Кеңеспен;
9. Орта-арнайы және жоғары оқу орындарына лицензия береді:
A) Жергілікті заң шығарушы органдар;
B) Білім және ғылым министрлігі;
C) Жергілікті атқарушы орандар;
D) Үкімет;
E) Парламент;
10. Әкімшілік құқық бұзушылық құрамының белгілеріне жатпайды:
A) Субъективтік жақ;
B) Субъективтік құқық;
C) Субъект;
D) Объект;
E) Объективтік жақ;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №6
Әкімшілік құқықтың жүйесі.
Әкімшілік жауапкершілікті болдырмайтын мән-жайлар.
1. Мәслихаттың өкілеттік мерзімі:
A) 7 жыл;
B) 2 жыл;
C) 4 жыл;
D) 6 жыл;
E) 5 жыл;
2. Әкімшілік жауаптылықтан босатудың неше түрі бар:
A) 5
B) 7
C) 6
D) 9
E) 8
3. Үкіметтің өкілеттік мерзімі:
A) 5 жыл;
B) Парламент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
C) Президент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
D) 4 жыл;
E) Мерзімі анықталмаған;
4. ҚР-ның азаматтығын беруді шешетін кім:
A) Президент
B) Парламент
C) Сот
D) Үкімет
E) Ішкі Істер министрлігі
5. Жасалған құқық бұзушылыққа ресми түрде теріс баға беруден тұратын жаза түрі:
A) Әкімшілік қамау;
B) Айыппұл;
C) Лицензиядан айыру;
D) Арнаулы құқықтан айыру;
E) Ескерту;
6. Үкімет құрамы құрылады:
A) Премьер-министр ұсынысымен Президентпен;
B) Президентпен;
C) Парламенттің бекітуімен Президентпен;
D) Сенат төрағасымен;
E) Парламентпен;
7. Әкімшілік құқықтың басты қайнар көзі болып табылады:
A) Қоғамдық бірлестіктердің актілері;
B) Діни бірлестіктер актілері;
C) Соттық актілер;
D) Өкілді және атқарушы орандар актілері;
E) Барлық мемлекеттік органдардың актілері;
8. Мына органдардың қайсысы салааралық құзырет органына жатады:
A) ҚР индустрия және сауда министрлігі
B) ҚР әділет министрлігі
C) ҚР қоршаған ортаны қорғау министрлігі
D) ҚР денсаулық сақтау министрлігі
E) Ақтөбе облысының әкімшілігі
9. Мемлекеттік мәжбүрлеу түрлері:
A) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, конституциялық;
B) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, тәртіптік, әкімшілік-құқықтық
C) Конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік;
D) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкімшілік-құқықтық;
E) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, тәртіптік;
10. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте қанша жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар көрсетілген:
A) 8
B) 5
C) 10
D) 6
E) 7
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №7
Азаматтардың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің негіздері және оның элементтері.
Кәмелет жасына толмағандардың әкімшілік жауапкершілігі.
1. Әкімшілік құқық бұзушылықтың сыртқы жағын сипаттайтын не?
A) Объект;
B) Субъективтік құқық;
C) Объективтік жақ;
D) Субъект;
E) Субъективтік жақ;
2. Министрліктер және агенттіктер құрылады:
A) Министрлер Кабинетімен;
B) Үкіметпен;
C) Парламент келісімімен Президентпен;
D) Президентпен;
E) Президент ұсынысымен Праламентпен;
3. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің антын кім бекітеді?
A) Үкімет;
B) Ішкі істер министрлігі;
C) Қауіпсіздік Кеңесі;
D) Президент;
E) Парламент;
4. Әкімшілік қадағалауды кім жүзеге асырады?
A) Кәсіподақ;
B) Прокуратура;
C) Мәслихат;
D) Арнайы құрылатын органдар;
E) Сот;
5. Басқарудың құқықтық емес нысандарна жатқызылады:
A) Құқықтық нысандар;
B) Келісімшарт жасасу;
C) Нормативтік-құқықтық актілерді қабылдау;
D) Нормативтік-құқықтық актілерді дайындау;
E) Ұйымдастырушылық әрекеттер;
6. Заңдылықты қамтамасыз етуді бақылау түріне жатпайды:
A) Соттық
B) Президенттік
C) Үкіметтік
D) Ведомстволық
E) Парламенттік
7. Мемлекеттік органдардың азаматтардың шағымдарын қарап, олар бойынша шешім шығару мерзімі:
A) 6 ай
B) 1 жыл
C) 2 ай
D) 1 ай
E) 10 күн
8. Мемлекеттік наградалармен марапаттайды:
A) Мемлекеттік наградалар бойынша комиссия;
B) ҚР вице-министрі;
C) Сенат төрағасы;
D) Премьер-министр;
E) ҚР Президенті;
9. ҚР Үкіметінің отырыстары шақырылады:
A) Премьер-министрмен немесе Президентпен
B) Парламентпен
C) Тек Президентпен
D) Парламентпен және Президентпен
E) Тек Премьер-министрмен
10. Ішкі істерді басқаратын орталық атқарушы орган:
A) Тәртіптік Кеңес;
B) Ішкі істер министрлігі;
C) Конституциялық Кеңес;
D) Қауіпсіздік Кеңесі;
E) ҚР Үкіметі;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №8
Мемлекеттік басқару жүйесіндегі азаматтардың құқықтары мен міндеттері.
Әкімшілік үрдіс(процесс): мәні және түрлері.
1. ҚР аумағының бір бөлігінде төтенше жағдай неше күнге енгізіледі?
A) 3
B) 6
C) 10
D) 2
E) 5
2. Министрліктер мен агенттіктер таратылады:
A) Президентпен;
B) Парламентпен;
C) Үкіметпен;
D) Парламент келісімімен Үкіметпен;
E) Президент келісімімен Үкіметпен;
3. Әкімшілік-құқықтық режимдердің неше түрі бар:
A) 4
B) 5
C) 6
D) 9
E) 3
4. ҚР-да әскери жағдайды енгізу негізі:
A) Мәжіліс қаулысы;
B) Премьер-Министрдің өкімі;
C) Үкімет қаулысы;
D) Қорғаныс министрінің бұйрығы;
E) Президент жарлығы;
5. Орта білім беретін оқу орындарына лицензияны кім береді?
A) Білім министрлігі;
B) Жергілікті атқарушы органдар;
C) Білім беру департаменті;
D) Жергілікті заң шығарушы органдар;
E) Үкімет;
6. Қоғамдық, топтық, жеке мүдделерді және наразылықты білдіру нысанына жатады:
A) Демонстрация
B) Аталғандардың барлығы
C) Аштық жариялау
D) Шеру
E) Пикет
7. Әкімшілік ықпал ету шарасы:
A) Полиция қызметкерінің қару қолдануы;
B) Тәркілеу;
C) Айыппұл;
D) Эпидемиялар кезінде карантин енгізу;
E) Әкімшілік қамау;
8. Әкімшілік құқық нормалары кеңістікте әрекет ету шегі бойынша бөлінеді:
A) Материалдық және процессуалдық;
B) Жалпы және арнайы;
C) Реттеуші және қорғаушы;
D) Рұқсат ететін және тыйым салатын;
E) Жалпыға міндетті және ішкіжүйелік;
9. ҚР-да кеңінен қолданылатын және танылған құқық бастауының түрі:
A) Жарғы;
B) Нормативтік акт;
C) Нұсқау;
D) Сот прецеденті;
E) Әдістемелік нұсқаулар;
10. Заңды тұлғалар:
A) Әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды;
B) Тек прокурор санкциясымен әкімшілік жауапкершілікке тартылады;
C) Әкімшілік жауапкершілікке тек кей жағдайларда тартылады;
D) Тек сот шешімімен әкімшілік жауапкершілікке тартылады;
E) Әкімшілік жауапкершілікке тартылады;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №9
Азаматтардың конституциялық құқықтары мен міндеттері.
Әкімшілік юрисдикциялық өндіріс: негізгі белгілері, қағидалары, құрылымы.
1. Үкімет шығаратын акт:
A) Қаулы;
B) Заң;
C) Аталғандардың барлығы;
D) Жарлық;
E) Шешім;
2. Әкімшілік құқықтық қатынас құрамының элементтеріне жататындар:
A) Субъект, объект, заңды факт;
B) Субъективтік құқық, объективтік құқық;
C) Субъект, объект, субъективтік жақ, объективтік жақ, заңды факт;
D) Субъект, объект, субъективтік жақ, объективтік жақ;
E) Аталғандардың барлығы;
3.
Әкімшілік ескерту шарасына жатады:
A) Қоғамдық тәртіпті бұзушыға күш қолдану;
B) Айыппұл;
C) Полиция қызметкерінің қару қолдануы;
D) Эпидемиялар кезінде карантин енгізу;
E) Тәркілеу;
4. Мына қатынастардың қайсысы көлденең әкімшілік-құқықтық қатынастарға жатады:
A) Министрлік пен агенттік арасындағы қатынас;
B) Агенттік пен оның қарамағындағы кәсіпорын арасындағы қатынас;
C) Президент пен әкім арасындағы қатынас;
D) Жол полициясы инспекторы мен жүргізуші арасындағы қатынас;
E) Әділет министрлігі мен Әділет басқармасы арасындағы қатынасҒ
5. Әкімшілік мәжбүрлеу шаралары неше топқа бөлінеді:
A) 2
B) 7
C) 3
D) 5
E) 6
6. Үкімет мүшесі:
A) ҚР-ның суретшілер Одағының мүшесі болуға құқылы;
B) Кәсіпкер болуға құқылы;
C) Газета редакциясы бөлімінің бастығы болуға құқылы;
D) Жеке фирманың директоры болуға құқылы;
E) Мәжіліс депутаты болуға құқылы;
7. ҚР-да атқарушы билікті жүзеге асырады:
A) Үкімет;
B) Парламент;
C) Президент;
D) Парламент Сенаты;
E) Премьер-Министр;
8. Басқарудың құқықтық нысандарына жатады:
A) Ақпараттық әрекеттер;
B) Келісімшарттарға отыру;
C) Ұйымдастырушылық әрекеттер;
D) Құқықтық әрекеттер;
E) Материалдық-техникалық әрекеттер;
9. Әкімшілік құқық нормалары мақсаттық арналымы бойынша бөлінеді:
A) Міндеттейтін және тыйым салатын;
B) Импреративті және диспозитивті;
C) Реттеуші және қорғаушы;
D) Жалпы және арнайы;
E) Процессуалдық және метериалдық;
10. ҚР-да бипатризм:
A) ҚР Президентінің шешімі бойынша мойындалады
B) Ерекше жағдайларда мойындалады
C) Мойындалады
D) ҚР Парламентінің шешімі бойынша мойындалады
E) Мойындалмайды
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №10
Азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін қамтамасыз ету, қорғаудағы атқарушы органдардың рөлі мен маңызы.
Әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша іс жүргізудің жалпы сипаттамасы.
1. Әкімшілік іс-жүргізудің неше сатысы бар:
A) 3
B) 9
C) 5
D) 10
E) 6
2. Ішкі істер органдарына жұмысқа алғанда ескерілетін фактор:
A) Ұлты;
B) Мүліктік жағдай;
C) Қызметтік жағдайы;
D) Денсаулық жағдайы;
E) Әлеуметтік жағдайы;
3. Әкімшілік құқықтың пәні болып табылады:
A) Әкімшілік ықпал ету шараларын қолдану шарттары;
B) Әкімшілік процесс;
C) Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру;
D) Мемлекеттік меншікті басқару;
E) Әкімшілік құқық олардың көмегімен қатынастарға ықпал ететін әдістер, тәсілдер жиынтығы;
4. Үкімет құрамында жоқ мемлекеттік орган:
A) ҚР туризм және спорт бойынша агенттігі
B) ҚР мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі
C) ҚР білім және ғылым министрлігі
D) Төтенше жағдайлар бойынша ҚР агенттігі
E) ҚР қаржы министрлігі
5. Әкімнің өкілеттік мерзімі:
A) 4 жыл;
B) 6 жыл;
C) Президент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
D) 5 жыл;
E) анықталмаған;
6. Облыс әкімі лауазымынан босатылады:
A) Сотпен;
B) Үкіметпен;
C) Президент келісімімен облыс мәслихатымен;
D) Президентпен;
E) Облыс мәслихатымен;
7. ӘҚБтК-те қанша әкімшілік жазалар көзделген:
A) 5
B) 9
C) 10
D) КөпE) 6
8. Мүлікті реквизициялау – бұл…
A) Мүлікті тіркеу
B) Мүлікті еріксіз, ақысыз түрде алу
C) Мүлікті ерікті, ақылы түрде алу
D) Мүлікті еріксіз, ақылы түрде алу
E) Мүлікті тәркілеу
9. Жергілікті атқарушы органдардың жүйесін құрайды:
A) Басқармалар;
B) Комиссиялар;
C) Аталғандардың барлығы;
D) Әкімдер;
E) Бөлімдер;
10. Салық комитеті қай министрлік жүйесіне кіреді?
A) Мемлекеттік кіріс;
B) Индустрия және сауда;
C) Қаржы;
D) ІІМ;
E) Экономика;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №11
Атқарушы билік органдарының түсінігі мен құқықтық мәртебесі.
Іс жүргізу сатыларының түсінігі, түрлері.
1. Жергілікті өкілді органға жатады:
A) Сенат;
B) Аталғандардың барлығы;
C) Әкімшілік;
D) Парламент;
E) Мәслихат;
2. Жиналыс, пикет, шеру, митинг өткізу туралы арыз беріледі:
A) Президентке
B) Жергілікті өкілді органға
C) Сотқа
D) Жергілікті атқарушы органға
E) Ішкі істер органдарына
3. ҚР Үкіметінің отырыстары өткізіледі:
A) Айына 1 реттен кем емес
B) Айына 2 реттен кем емес
C) Жылына 3 реттен кем емес
D) Аптасына 1 реттен кем емес
E) Жылына 6 реттен кем емес
4. Кім және қай жастан әкімшілік жауапкершілікке тартылады?
A) Кез келген есі дұрыс тұлға 16 жастан;
B) Кез келген есі дұрыс тұлға 18 жастан;
C) Есі дұрыс тұлға 14 жастан;
D) Есі дұрыс емес тұлға 30 жастан;
E) Кез келген есі дұрыс тұлға 20 жастан;
5. ҚР-да тұрақты тұратын шет ел азаматтары зейнетақы:
A) Алады
B) Алмайды
C) Бұл мәселені ҚР-ның Сыртқы істер министрлігі шешеді
D) Заңдарда бұл туралы ештеңе айтылмаған
E) Барлығы дұрыс емес
6. Өз еркімен салынған құрылысты бұзу – бұл…
A) Барлығы дұрыс емес
B) Процессуалдық қамтамасыз ету шарасы
C) Әкімшілік өндіру шарасы
D) Әкімшілік ықпал ету шарасы
E) Әкімшілік ескерту шарасы
7. Мемлекеттік шекараны қорғаудың түріне жатпайды:
A) Мәдени;
B) Саяси;
C) Әскери;
D) Экономикалық;
E) Санитарлық;
8. Әділет саласында басқаруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган:
A) Үкімет;
B) Әділет департаменті;
C) Адвокатура;
D) Әділет министрлігі;
E) Ұлттық заң агенттігі;
9. Мәслихатқа сайлану үшін:
A) 20 жасқа толу керек;
B) 25 жасқа толу керек;
C) 40 жасқа толу керек;
D) 30 жасқа толу керек;
E) 35 жасқа толу керек;
10. Әкімшілік құқық нормалары заңды күші бойынша бөлінеді:
A) Материалдық және процессуалдық;
B) Имперавтивті және диспозитивті;
C) Міндеттейтін және тыйым салатын;
D) Реттеуші және қорғаушы;
E) Заң шығарушылық және заңасты;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №12
Атқарушы билік органдарының түрлері.
Қаулы, оның мазмұны және түрлері.
1. Қадағалаудың неше түрі бар?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 10
E) 2
2. ҚР азаматының төлқұжатында көрсетілмейді:
A) Тұрғылықты жері
B) Туған күні және жері
C) Жынысы
D) Азаматтығы
E) Тегі, аты, әкесінің аты
3. ҚР азаматының жеке куәлігінде көрсетілмейді:
A) Туған күні және жері
B) Тегі, аты, әкесінің аты
C) Берілген күні
D) Тұрғылықты жері
E) Азаматтығы
4. Кеден органдарының жүктерді қарауы – бұл…
A) Әкімшілік өндіру шарасы
B) Процессуалдық қамтамасыз ету шарасы
C) Әкімшілік ескерту шарасы
D) Әкімшілік ықпал ету шарасы
5. Әскери жағдай енгізу туралы ҚР Президентінің жарлығының күшін кім жояды?
A) Конституциялық Кеңес;
B) Президент;
C) Парламент;
D) Референдум;
E) ҚР Үкіметі;
6. Мына мемлекеттік қызметшілердің қайсысы әкімшілік қызметшіге жатады:
A) ҚР Президенті Мұрағатының директоры
B) ҚР-ның төтенше өкілі
C) ҚР Орталық сайлау комиссиясының хатшысы
D) Мемлекеттік хатшы кеңесшісі
E) ҚР Президентінің көмекшісі
7. Қандай әрекеттер материалдық-техникалық әрекеттерге жатпайды:
A) Іс жүргізуді жүзеге асыру;
B) Қабылданған шешімдер негізінде қажетті құжаттар беру;
C) Органдардың және лауазымды адамдардың жұмыстарын ақпараттық Қамтамасыз етуді жүргізу;
D) Есептік-тіркеу жұмыстары;
E) Заңдардың және т.б. актілердің мазмұнын түсіндіру;
8. Президент шығаратын актілер:
A) Заңдар, шешімдер;
B) Заңдар, қаулылар, жарлықтар;
C) Жарлықтар, өкімдер;
D) Жарлықтар, қаулылар, бұйрықтар;
E) Жарлықтар, шешімдер;
9. Заттар мен құжаттарды алу…
A) Процессуалдық қамтамасыз ету шарасы
B) Әкімшілік ықпал ету шарасы
C) Әкімшілік ескерту шарасы
D) Аталғандардың барлығы
E) Әкімшілік өндіру шарасы
10. Төтенше жағдай енгізудің негізі:
A) Президент жарлығы;
B) Конституциялық Кеңес қаулысы;
C) Парламент Сенатының қаулысы;
D) Парламент Мәжілісінің қаулысы;
E) Үкімет қаулысы;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №13
Атқарушы билік аясында Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттіліктерінің жалпы мінездемесі.
Басқару аясындағы заңдылық.
1. Субъективтік жақтың белгілеріне жатпайды:
A) Мақсат;
B) Менмендік;
C) Қасақаналық;
D) Есі дұрыстық;
E) Мотив;
2. Әкімшілік құқық нормалары мазмұны бойынша бөлінеді:
A) Реттеуші және қорғаушы;
B) Құқық беретін және тыйым салатын;
C) Жалпы және арнайы;
D) Процессуалдық және материалдық;
E) Заң шығарушылық және заңасты;
3. Әкімшілік-құқықтық норма – бұл…
A) Қоғамдық қатынастардың бейнелену тәсілі;
B) «Әкімшілік құқық шығармашылық актісі;
C) Заңдылықтың негізін салушы идея;
D) Атқарушы билік аясындағы қатынастарды реттейтін және мемлекеттік билік органдарымен қойылатын құқыққа сай, рұқсат етілген мінез-құлық ережелері;
E) Ұйымдастырушы қатынас;
4. Мына органдардың қайсысы жалпы құзырет органына жатады:
A) Аталғандардың барлығы
B) Алматы облысының Әділет басқармасы
C) ҚР ауылшаруашылық министрлігі
D) Ақтөбе облысының әкімшілігі
E) Ақтөбе қаласының мәслихаты
5. Әкімшілік өндіру шарасына жатады:
A) Айыппұл;
B) Аталғандардың барлығы;
C) Эпидемиялар кезінде карантин енгізу;
D) Қоғамдық тәртіпті бұзушыға күш қолдану;
E) Полиция қызметкерінің қару қолдануы;
6. Мына органдардың қайсысы салалық құзырет органына жатады:
A) Павлодар облысының Әділет басқармасы
B) ҚР Ішкі Істер министрлігі
C) Алматы қаласының әкімшілігі
D) Ақтөбе облысының әкімшілігі
E) Барлығы дұрыс емес
7. Төтенше жағдай ҚР-ның барлық аумағында неше күнге енгізіледі?
A) 10 күнге;
B) 6 күнге;
C) 2 күнге;
D) 5 күнге;
E) 3 күнге;
8. Әкімшілік құқық бұзушылық белгісіне жатпайды:
A) Құқыққа қарсылық;
B) Әрекетсіздік;
C) Әкімшілік жазаланушылық;
D) Кінәлілік;
E) Жалпылық;
9. Жеке басын, меншігін қол сұғушыға зиян келтіру арқылы құқыққа қарсы қол сұғылудан қорғау:
A) Бұйрықты орындау;
B) Қажетті қорғану;
C) Аса қажеттілік;
D) Күштеп мәжбүрлеу;
E) Негізді тәуекел;
10. Әділет министрі қызметке кіммен тағайындалады?
A) Парламентпен;
B) Халықпен;
C) Министрлік алқасымен;
D) Үкіметпен;
E) Президентпен;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №14
Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұйымдасу және қызмет етуінің құқықтық негізі
Мемлекеттің басқарудағы заңдылықты қамтамасыз ету тәсілдерінің түсінігі, жүйесі.
1. Құқықтық реттеу әдістеріне жатады:
A) Позитивті міндеттеу және рұқсат беру әдісі;
B) Тыйым салу, рұқсат беру және бұйыру әдісі;
C) Тыйым салу және рұқсат беру әдісі;
D) Координация және субординация әдісі;
E) Құқықтық модельдеу және салыстырмалы-құқықтық әдіс;
2. Әкімшілік-құқықтық нормалардың түрлері:
A) Міндеттейтін және құзырет беретін;
B) Материалдық және процессуалдық;
C) Аталғандардың барлығы;
D) Жалпыға міндетті және ішкі жүйелік;
E) Реттеуші және қорғаушы;
3. Президент сайланады:
A) Парламенттің бекітуімен республика азаматтарымен 7 жылға;
B) Сайлаушылар ұжымымен 6 жылға;
C) Республика азаматтарымен 5 жылға;
D) Республика азаматтарымен 3 жылға;
E) Парламентпен 4 жылға;
4. Істің қорытындысына мүдделі емес, өзі қатысып тұрған кездегі іс-әрекеттерді толық және дұрыс ұғынуға қабілетті кәмелетке толған адам:
A) Жәбірленуші;
B) Сарапшы;
C) Куә;
D) Маман;
E) Куәгер;
5. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс қашан қабылданды:
A) 30 тамыз 1998 жыл
B) 10 шілде 2000 жыл
C) 15 желтоқсан 1995 жыл
D) 30 қаңтар 2001 жыл
E) 12 ақпан 1982 жыл
6. Ішкі істер органдарына жұмысқа алғанда қойылатын шектеу:
A) әлеуметтік жағдайы;
B) Соттылығының болуы;
C) Лауазымдық жағдайы;
D) Ұлты;
E) Дінге қатыстылығы;
7. Әкімшілік қамаудың жалпы мерзімі:
A) 7 тәулік
B) 15 тәулік;
C) 30 тәулік
D) 20 тәулік
E) 10 тәулік
8. Мына органдардың қайсысы ішкісалалық органына жатады:
A) ҚР көлік және коммуникация министрлігі
B) ҚР статистика бойынша агенттігі
C) Алматы қаласының әкімшілігі
D) Ақтөбе облысының Әділет басқармасы
E) ҚР ауылшаруашылық министрлігі
9. ӘҚБтК бойынша әкімшілік жауапкершілікке тарта алатын органдар мен лауазымды адамдардың саны:
A) 10
B) 25
C) 15
D) 37
E) 45
10. Үкімет мүшесін мерзімінен бұрын лауазымынан босатуы мүмкін:
A) Президент;
B) Премьер-министр;
C) Парламент;
D) Парламент келісімімен Президент;
E) Президент ұсынысымен Парламент;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №15
Жергілікті атқарушы билік органдары олардың түсінігі және қызметін жүйесі, ұйымдастыру негіздері.
Бақылау және қадағалау, олардың өзара қатынасы.
1. Заңдылықты қамтамасыз етуді бақылаудың неше түрі бар?
A) 10
B) 3
C) 1
D) 2
E) 5
2. Әкімшілік өндірудің мақсаттарына жатпайды:
A) Құқық бұзушыны тәрбиелеу;
B) Жаңа құқық бұзушылықтардың алдын алу;
C) Құқық бұзушыны көтермелеу;
D) Әкімшілік заңдардың нормаларымен қаралған әрекет үшін сәйкес жауапкершілік шарасы;
E) Әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу;
3. Мыналардың қайсысы мемлекеттік қызметші болып табылады:
A) Мемлекеттік университеттің аға лаборанты;
B) Аталғандардың барлығы;
C) Кеңшардың бас зоотехнигі;
D) Кітапханашы;
E) Сот орындаушысы;
4. Министрліктер мен агенттіктердің өкілеттік мерзімі:
A) 4 жыл;
B) Анықталмаған;
C) Үкімет өкілеттігі мерзімінің шегінде;
D) 5 жыл;
E) Президент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
5. ҚР Президенті мемлекеттік қызметшінің қай категориясына жатады:
A) Соңғысына;
B) Жоғарғыға;
C) Ешқайсысына;
D) Біріншіге;
E) Жетіншіге;
6. Әкімшілік құқық нормалары субъектілердің мінез-құлқына әсер ету әдісі бойынша бөлінеді:
A) Жалпы және арнайы;
B) Міндеттеуші, тыйым салушы және рұқсат беруші;
C) Реттеуші және қорғаушы;
D) Заң шығарушылық және заң асты;
E) Процессуалдық және материалдық;
7. Төтенше режимнің түріне жатпайды:
A) Мемлекеттік шекара режимі
B) Аумақ режимі
C) Ерекше жағдай режимі
D) Төтенше жағдай режимі
E) Әскери жағдай режимі
8. Төтенше жағдай енгізу туралы Президенттің жарлығы бекітіледі:
A) ҚР Үкіметімен;
B) Референдуммен;
C) Төтенше жағдайлар бойынша агенттікпен;
D) Парламентпен;
E) Конституциялық Кеңеспен;
9. Орта-арнайы және жоғары оқу орындарына лицензия береді:
A) Жергілікті заң шығарушы органдар;
B) Білім және ғылым министрлігі;
C) Жергілікті атқарушы орандар;
D) Үкімет;
E) Парламент;
10. Әкімшілік құқық бұзушылық құрамының белгілеріне жатпайды:
A) Субъективтік жақ;
B) Субъективтік құқық;
C) Субъект;
D) Объект;
E) Объективтік жақ;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №16
Мемлекеттік қызметтің түсінігі, оның нормативтік-құқықтық негіздері. Мемлекеттік қызмет қағидалары.
Әкімшілік қадағалаудың түсінігі. Азаматтар мен ұйымдардың қызметіне қадағалау жасауды жүзеге асыратын субъектілер.
1. Мәслихаттың өкілеттік мерзімі:
A) 7 жыл;
B) 2 жыл;
C) 4 жыл;
D) 6 жыл;
E) 5 жыл;
2. Әкімшілік жауаптылықтан босатудың неше түрі бар:
A) 5
B) 7
C) 6
D) 9
E) 8
3. Үкіметтің өкілеттік мерзімі:
A) 5 жыл;
B) Парламент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
C) Президент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
D) 4 жыл;
E) Мерзімі анықталмаған;
4. ҚР-ның азаматтығын беруді шешетін кім:
A) Президент
B) Парламент
C) Сот
D) Үкімет
E) Ішкі Істер министрлігі
5. Жасалған құқық бұзушылыққа ресми түрде теріс баға беруден тұратын жаза түрі:
A) Әкімшілік қамау;
B) Айыппұл;
C) Лицензиядан айыру;
D) Арнаулы құқықтан айыру;
E) Ескерту;
6. Үкімет құрамы құрылады:
A) Премьер-министр ұсынысымен Президентпен;
B) Президентпен;
C) Парламенттің бекітуімен Президентпен;
D) Сенат төрағасымен;
E) Парламентпен;
7. Әкімшілік құқықтың басты қайнар көзі болып табылады:
A) Қоғамдық бірлестіктердің актілері;
B) Діни бірлестіктер актілері;
C) Соттық актілер;
D) Өкілді және атқарушы орандар актілері;
E) Барлық мемлекеттік органдардың актілері;
8. Мына органдардың қайсысы салааралық құзырет органына жатады:
A) ҚР индустрия және сауда министрлігі
B) ҚР әділет министрлігі
C) ҚР қоршаған ортаны қорғау министрлігі
D) ҚР денсаулық сақтау министрлігі
E) Ақтөбе облысының әкімшілігі
9. Мемлекеттік мәжбүрлеу түрлері:
A) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, конституциялық;
B) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, тәртіптік, әкімшілік-құқықтық
C) Конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік;
D) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкімшілік-құқықтық;
E) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, тәртіптік;
10. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте қанша жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар көрсетілген:
A) 8
B) 5
C) 10
D) 6
E) 7
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №17
Мемлекеттік қызметкерлердің түсінігі және олардың жіктелуі.
Прокурорлық қадағалау.
1. Әкімшілік құқық бұзушылықтың сыртқы жағын сипаттайтын не?
A) Объект;
B) Субъективтік құқық;
C) Объективтік жақ;
D) Субъект;
E) Субъективтік жақ;
2. Министрліктер және агенттіктер құрылады:
A) Министрлер Кабинетімен;
B) Үкіметпен;
C) Парламент келісімімен Президентпен;
D) Президентпен;
E) Президент ұсынысымен Праламентпен;
3. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің антын кім бекітеді?
A) Үкімет;
B) Ішкі істер министрлігі;
C) Қауіпсіздік Кеңесі;
D) Президент;
E) Парламент;
4. Әкімшілік қадағалауды кім жүзеге асырады?
A) Кәсіподақ;
B) Прокуратура;
C) Мәслихат;
D) Арнайы құрылатын органдар;
E) Сот;
5. Басқарудың құқықтық емес нысандарна жатқызылады:
A) Құқықтық нысандар;
B) Келісімшарт жасасу;
C) Нормативтік-құқықтық актілерді қабылдау;
D) Нормативтік-құқықтық актілерді дайындау;
E) Ұйымдастырушылық әрекеттер;
6. Заңдылықты қамтамасыз етуді бақылау түріне жатпайды:
A) Соттық
B) Президенттік
C) Үкіметтік
D) Ведомстволық
E) Парламенттік
7. Мемлекеттік органдардың азаматтардың шағымдарын қарап, олар бойынша шешім шығару мерзімі:
A) 6 ай
B) 1 жыл
C) 2 ай
D) 1 ай
E) 10 күн
8. Мемлекеттік наградалармен марапаттайды:
A) Мемлекеттік наградалар бойынша комиссия;
B) ҚР вице-министрі;
C) Сенат төрағасы;
D) Премьер-министр;
E) ҚР Президенті;
9. ҚР Үкіметінің отырыстары шақырылады:
A) Премьер-министрмен немесе Президентпен
B) Парламентпен
C) Тек Президентпен
D) Парламентпен және Президентпен
E) Тек Премьер-министрмен
10. Ішкі істерді басқаратын орталық атқарушы орган:
A) Тәртіптік Кеңес;
B) Ішкі істер министрлігі;
C) Конституциялық Кеңес;
D) Қауіпсіздік Кеңесі;
E) ҚР Үкіметі;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №18
Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен міндеттері. Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты шектеулер.
Адам құқығы бойынша уәкілеттік органның мемлекеттік басқарудағы заңдылықты қамтамасыз етудегі ролі.
1. ҚР аумағының бір бөлігінде төтенше жағдай неше күнге енгізіледі?
A) 3
B) 6
C) 10
D) 2
E) 5
2. Министрліктер мен агенттіктер таратылады:
A) Президентпен;
B) Парламентпен;
C) Үкіметпен;
D) Парламент келісімімен Үкіметпен;
E) Президент келісімімен Үкіметпен;
3. Әкімшілік-құқықтық режимдердің неше түрі бар:
A) 4
B) 5
C) 6
D) 9
E) 3
4. ҚР-да әскери жағдайды енгізу негізі:
A) Мәжіліс қаулысы;
B) Премьер-Министрдің өкімі;
C) Үкімет қаулысы;
D) Қорғаныс министрінің бұйрығы;
E) Президент жарлығы;
5. Орта білім беретін оқу орындарына лицензияны кім береді?
A) Білім министрлігі;
B) Жергілікті атқарушы органдар;
C) Білім беру департаменті;
D) Жергілікті заң шығарушы органдар;
E) Үкімет;
6. Қоғамдық, топтық, жеке мүдделерді және наразылықты білдіру нысанына жатады:
A) Демонстрация
B) Аталғандардың барлығы
C) Аштық жариялау
D) Шеру
E) Пикет
7. Әкімшілік ықпал ету шарасы:
A) Полиция қызметкерінің қару қолдануы;
B) Тәркілеу;
C) Айыппұл;
D) Эпидемиялар кезінде карантин енгізу;
E) Әкімшілік қамау;
8. Әкімшілік құқық нормалары кеңістікте әрекет ету шегі бойынша бөлінеді:
A) Материалдық және процессуалдық;
B) Жалпы және арнайы;
C) Реттеуші және қорғаушы;
D) Рұқсат ететін және тыйым салатын;
E) Жалпыға міндетті және ішкіжүйелік;
9. ҚР-да кеңінен қолданылатын және танылған құқық бастауының түрі:
A) Жарғы;
B) Нормативтік акт;
C) Нұсқау;
D) Сот прецеденті;
E) Әдістемелік нұсқаулар;
10. Заңды тұлғалар:
A) Әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды;
B) Тек прокурор санкциясымен әкімшілік жауапкершілікке тартылады;
C) Әкімшілік жауапкершілікке тек кей жағдайларда тартылады;
D) Тек сот шешімімен әкімшілік жауапкершілікке тартылады;
E) Әкімшілік жауапкершілікке тартылады;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №19
Мемлекеттік қызметті өткерудің әкімшілік-құқықтық реттелуі.
Әкімшілік-құқықтық режимдерінің түсінігі, түрлері.
1. Үкімет шығаратын акт:
A) Қаулы;
B) Заң;
C) Аталғандардың барлығы;
D) Жарлық;
E) Шешім;
2. Әкімшілік құқықтық қатынас құрамының элементтеріне жататындар:
A) Субъект, объект, заңды факт;
B) Субъективтік құқық, объективтік құқық;
C) Субъект, объект, субъективтік жақ, объективтік жақ, заңды факт;
D) Субъект, объект, субъективтік жақ, объективтік жақ;
E) Аталғандардың барлығы;
3. Әкімшілік ескерту шарасына жатады:
A) Қоғамдық тәртіпті бұзушыға күш қолдану;
B) Айыппұл;
C) Полиция қызметкерінің қару қолдануы;
D) Эпидемиялар кезінде карантин енгізу;
E) Тәркілеу;
4. Мына қатынастардың қайсысы көлденең әкімшілік-құқықтық қатынастарға жатады:
A) Министрлік пен агенттік арасындағы қатынас;
B) Агенттік пен оның қарамағындағы кәсіпорын арасындағы қатынас;
C) Президент пен әкім арасындағы қатынас;
D) Жол полициясы инспекторы мен жүргізуші арасындағы қатынас;
E) Әділет министрлігі мен Әділет басқармасы арасындағы қатынасҒ
5. Әкімшілік мәжбүрлеу шаралары неше топқа бөлінеді:
A) 2
B) 7
C) 3
D) 5
E) 6
6. Үкімет мүшесі:
A) ҚР-ның суретшілер Одағының мүшесі болуға құқылы;
B) Кәсіпкер болуға құқылы;
C) Газета редакциясы бөлімінің бастығы болуға құқылы;
D) Жеке фирманың директоры болуға құқылы;
E) Мәжіліс депутаты болуға құқылы;
7. ҚР-да атқарушы билікті жүзеге асырады:
A) Үкімет;
B) Парламент;
C) Президент;
D) Парламент Сенаты;
E) Премьер-Министр;
8. Басқарудың құқықтық нысандарына жатады:
A) Ақпараттық әрекеттер;
B) Келісімшарттарға отыру;
C) Ұйымдастырушылық әрекеттер;
D) Құқықтық әрекеттер;
E) Материалдық-техникалық әрекеттер;
9. Әкімшілік құқық нормалары мақсаттық арналымы бойынша бөлінеді:
A) Міндеттейтін және тыйым салатын;
B) Импреративті және диспозитивті;
C) Реттеуші және қорғаушы;
D) Жалпы және арнайы;
E) Процессуалдық және метериалдық;
10. ҚР-да бипатризм:
A) ҚР Президентінің шешімі бойынша мойындалады
B) Ерекше жағдайларда мойындалады
C) Мойындалады
D) ҚР Парламентінің шешімі бойынша мойындалады
E) Мойындалмайды
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №20
Кәсіпорындар мен мекемелер түсінігі, түрлері.
Төтенше жағдайдың құқықтық режимі.
1. Әкімшілік іс-жүргізудің неше сатысы бар:
A) 3
B) 9
C) 5
D) 10
E) 6
2. Ішкі істер органдарына жұмысқа алғанда ескерілетін фактор:
A) Ұлты;
B) Мүліктік жағдай;
C) Қызметтік жағдайы;
D) Денсаулық жағдайы;
E) Әлеуметтік жағдайы;
3. Әкімшілік құқықтың пәні болып табылады:
A) Әкімшілік ықпал ету шараларын қолдану шарттары;
B) Әкімшілік процесс;
C) Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру;
D) Мемлекеттік меншікті басқару;
E) Әкімшілік құқық олардың көмегімен қатынастарға ықпал ететін әдістер, тәсілдер жиынтығы;
4. Үкімет құрамында жоқ мемлекеттік орган:
A) ҚР туризм және спорт бойынша агенттігі
B) ҚР мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі
C) ҚР білім және ғылым министрлігі
D) Төтенше жағдайлар бойынша ҚР агенттігі
E) ҚР қаржы министрлігі
5. Әкімнің өкілеттік мерзімі:
A) 4 жыл;
B) 6 жыл;
C) Президент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
D) 5 жыл;
E) анықталмаған;
6. Облыс әкімі лауазымынан босатылады:
A) Сотпен;
B) Үкіметпен;
C) Президент келісімімен облыс мәслихатымен;
D) Президентпен;
E) Облыс мәслихатымен;
7. ӘҚБтК-те қанша әкімшілік жазалар көзделген:
A) 5
B) 9
C) 10
D) КөпE) 6
8. Мүлікті реквизициялау – бұл…
A) Мүлікті тіркеу
B) Мүлікті еріксіз, ақысыз түрде алу
C) Мүлікті ерікті, ақылы түрде алу
D) Мүлікті еріксіз, ақылы түрде алу
E) Мүлікті тәркілеу
9. Жергілікті атқарушы органдардың жүйесін құрайды:
A) Басқармалар;
B) Комиссиялар;
C) Аталғандардың барлығы;
D) Әкімдер;
E) Бөлімдер;
10. Салық комитеті қай министрлік жүйесіне кіреді?
A) Мемлекеттік кіріс;
B) Индустрия және сауда;
C) Қаржы;
D) ІІМ;
E) Экономика;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №21
Кәсіпорындар мен мекемелер қызметінің құрылуы және тоқтатылуы.
Ерекше жағдай режимі. Ерекше жағдай режімінің құқықтық негізі.
1. Жергілікті өкілді органға жатады:
A) Сенат;
B) Аталғандардың барлығы;
C) Әкімшілік;
D) Парламент;
E) Мәслихат;
2. Жиналыс, пикет, шеру, митинг өткізу туралы арыз беріледі:
A) Президентке
B) Жергілікті өкілді органға
C) Сотқа
D) Жергілікті атқарушы органға
E) Ішкі істер органдарына
3. ҚР Үкіметінің отырыстары өткізіледі:
A) Айына 1 реттен кем емес
B) Айына 2 реттен кем емес
C) Жылына 3 реттен кем емес
D) Аптасына 1 реттен кем емес
E) Жылына 6 реттен кем емес
4. Кім және қай жастан әкімшілік жауапкершілікке тартылады?
A) Кез келген есі дұрыс тұлға 16 жастан;
B) Кез келген есі дұрыс тұлға 18 жастан;
C) Есі дұрыс тұлға 14 жастан;
D) Есі дұрыс емес тұлға 30 жастан;
E) Кез келген есі дұрыс тұлға 20 жастан;
5. ҚР-да тұрақты тұратын шет ел азаматтары зейнетақы:
A) Алады
B) Алмайды
C) Бұл мәселені ҚР-ның Сыртқы істер министрлігі шешеді
D) Заңдарда бұл туралы ештеңе айтылмаған
E) Барлығы дұрыс емес
6. Өз еркімен салынған құрылысты бұзу – бұл…
A) Барлығы дұрыс емес
B) Процессуалдық қамтамасыз ету шарасы
C) Әкімшілік өндіру шарасы
D) Әкімшілік ықпал ету шарасы
E) Әкімшілік ескерту шарасы
7. Мемлекеттік шекараны қорғаудың түріне жатпайды:
A) Мәдени;
B) Саяси;
C) Әскери;
D) Экономикалық;
E) Санитарлық;
8. Әділет саласында басқаруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган:
A) Үкімет;
B) Әділет департаменті;
C) Адвокатура;
D) Әділет министрлігі;
E) Ұлттық заң агенттігі;
9. Мәслихатқа сайлану үшін:
A) 20 жасқа толу керек;
B) 25 жасқа толу керек;
C) 40 жасқа толу керек;
D) 30 жасқа толу керек;
E) 35 жасқа толу керек;
10. Әкімшілік құқық нормалары заңды күші бойынша бөлінеді:
A) Материалдық және процессуалдық;
B) Имперавтивті және диспозитивті;
C) Міндеттейтін және тыйым салатын;
D) Реттеуші және қорғаушы;
E) Заң шығарушылық және заңасты;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №22
Кәсіпорындар мен мекемелерді тіркеу тәртібі.
Соғыс жағдайы режимі.
1. Қадағалаудың неше түрі бар?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 10
E) 2
2. ҚР азаматының төлқұжатында көрсетілмейді:
A) Тұрғылықты жері
B) Туған күні және жері
C) Жынысы
D) Азаматтығы
E) Тегі, аты, әкесінің аты
3. ҚР азаматының жеке куәлігінде көрсетілмейді:
A) Туған күні және жері
B) Тегі, аты, әкесінің аты
C) Берілген күні
D) Тұрғылықты жері
E) Азаматтығы
4. Кеден органдарының жүктерді қарауы – бұл…
A) Әкімшілік өндіру шарасы
B) Процессуалдық қамтамасыз ету шарасы
C) Әкімшілік ескерту шарасы
D) Әкімшілік ықпал ету шарасы
5. Әскери жағдай енгізу туралы ҚР Президентінің жарлығының күшін кім жояды?
A) Конституциялық Кеңес;
B) Президент;
C) Парламент;
D) Референдум;
E) ҚР Үкіметі;
6. Мына мемлекеттік қызметшілердің қайсысы әкімшілік қызметшіге жатады:
A) ҚР Президенті Мұрағатының директоры
B) ҚР-ның төтенше өкілі
C) ҚР Орталық сайлау комиссиясының хатшысы
D) Мемлекеттік хатшы кеңесшісі
E) ҚР Президентінің көмекшісі
7. Қандай әрекеттер материалдық-техникалық әрекеттерге жатпайды:
A) Іс жүргізуді жүзеге асыру;
B) Қабылданған шешімдер негізінде қажетті құжаттар беру;
C) Органдардың және лауазымды адамдардың жұмыстарын ақпараттық Қамтамасыз етуді жүргізу;
D) Есептік-тіркеу жұмыстары;
E) Заңдардың және т.б. актілердің мазмұнын түсіндіру;
8. Президент шығаратын актілер:
A) Заңдар, шешімдер;
B) Заңдар, қаулылар, жарлықтар;
C) Жарлықтар, өкімдер;
D) Жарлықтар, қаулылар, бұйрықтар;
E) Жарлықтар, шешімдер;
9. Заттар мен құжаттарды алу…
A) Процессуалдық қамтамасыз ету шарасы
B) Әкімшілік ықпал ету шарасы
C) Әкімшілік ескерту шарасы
D) Аталғандардың барлығы
E) Әкімшілік өндіру шарасы
10. Төтенше жағдай енгізудің негізі:
A) Президент жарлығы;
B) Конституциялық Кеңес қаулысы;
C) Парламент Сенатының қаулысы;
D) Парламент Мәжілісінің қаулысы;
E) Үкімет қаулысы;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №23
Мемлекеттік басқару нысанының түсінігі, түрлері.
Мемлекеттік шекараны қорғау режимі
1. Субъективтік жақтың белгілеріне жатпайды:
A) Мақсат;
B) Менмендік;
C) Қасақаналық;
D) Есі дұрыстық;
E) Мотив;
2. Әкімшілік құқық нормалары мазмұны бойынша бөлінеді:
A) Реттеуші және қорғаушы;
B) Құқық беретін және тыйым салатын;
C) Жалпы және арнайы;
D) Процессуалдық және материалдық;
E) Заң шығарушылық және заңасты;
3. Әкімшілік-құқықтық норма – бұл…
A) Қоғамдық қатынастардың бейнелену тәсілі;
B) «Әкімшілік құқық шығармашылық актісі;
C) Заңдылықтың негізін салушы идея;
D) Атқарушы билік аясындағы қатынастарды реттейтін және мемлекеттік билік органдарымен қойылатын құқыққа сай, рұқсат етілген мінез-құлық ережелері;
E) Ұйымдастырушы қатынас;
4. Мына органдардың қайсысы жалпы құзырет органына жатады:
A) Аталғандардың барлығы
B) Алматы облысының Әділет басқармасы
C) ҚР ауылшаруашылық министрлігі
D) Ақтөбе облысының әкімшілігі
E) Ақтөбе қаласының мәслихаты
5. Әкімшілік өндіру шарасына жатады:
A) Айыппұл;
B) Аталғандардың барлығы;
C) Эпидемиялар кезінде карантин енгізу;
D) Қоғамдық тәртіпті бұзушыға күш қолдану;
E) Полиция қызметкерінің қару қолдануы;
6. Мына органдардың қайсысы салалық құзырет органына жатады:
A) Павлодар облысының Әділет басқармасы
B) ҚР Ішкі Істер министрлігі
C) Алматы қаласының әкімшілігі
D) Ақтөбе облысының әкімшілігі
E) Барлығы дұрыс емес
7. Төтенше жағдай ҚР-ның барлық аумағында неше күнге енгізіледі?
A) 10 күнге;
B) 6 күнге;
C) 2 күнге;
D) 5 күнге;
E) 3 күнге;
8. Әкімшілік құқық бұзушылық белгісіне жатпайды:
A) Құқыққа қарсылық;
B) Әрекетсіздік;
C) Әкімшілік жазаланушылық;
D) Кінәлілік;
E) Жалпылық;
9. Жеке басын, меншігін қол сұғушыға зиян келтіру арқылы құқыққа қарсы қол сұғылудан қорғау:
A) Бұйрықты орындау;
B) Қажетті қорғану;
C) Аса қажеттілік;
D) Күштеп мәжбүрлеу;
E) Негізді тәуекел;
10. Әділет министрі қызметке кіммен тағайындалады?
A) Парламентпен;
B) Халықпен;
C) Министрлік алқасымен;
D) Үкіметпен;
E) Президентпен;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №24
Нормативті – құқықтық актілерді шығару жіне басқа да заңдық маңызы бар әрекетті жүзеге асыру.
Өнеркәсіптік, энергетика мен сауданы басқарудың құқықтық ұйымдастырушылық жүйесі.
1. Құқықтық реттеу әдістеріне жатады:
A) Позитивті міндеттеу және рұқсат беру әдісі;
B) Тыйым салу, рұқсат беру және бұйыру әдісі;
C) Тыйым салу және рұқсат беру әдісі;
D) Координация және субординация әдісі;
E) Құқықтық модельдеу және салыстырмалы-құқықтық әдіс;
2. Әкімшілік-құқықтық нормалардың түрлері:
A) Міндеттейтін және құзырет беретін;
B) Материалдық және процессуалдық;
C) Аталғандардың барлығы;
D) Жалпыға міндетті және ішкі жүйелік;
E) Реттеуші және қорғаушы;
3. Президент сайланады:
A) Парламенттің бекітуімен республика азаматтарымен 7 жылға;
B) Сайлаушылар ұжымымен 6 жылға;
C) Республика азаматтарымен 5 жылға;
D) Республика азаматтарымен 3 жылға;
E) Парламентпен 4 жылға;
4. Істің қорытындысына мүдделі емес, өзі қатысып тұрған кездегі іс-әрекеттерді толық және дұрыс ұғынуға қабілетті кәмелетке толған адам:
A) Жәбірленуші;
B) Сарапшы;
C) Куә;
D) Маман;
E) Куәгер;
5. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс қашан қабылданды:
A) 30 тамыз 1998 жыл
B) 10 шілде 2000 жыл
C) 15 желтоқсан 1995 жыл
D) 30 қаңтар 2001 жыл
E) 12 ақпан 1982 жыл
6. Ішкі істер органдарына жұмысқа алғанда қойылатын шектеу:
A) әлеуметтік жағдайы;
B) Соттылығының болуы;
C) Лауазымдық жағдайы;
D) Ұлты;
E) Дінге қатыстылығы;
7. Әкімшілік қамаудың жалпы мерзімі:
A) 7 тәулік
B) 15 тәулік;
C) 30 тәулік
D) 20 тәулік
E) 10 тәулік
8. Мына органдардың қайсысы ішкісалалық органына жатады:
A) ҚР көлік және коммуникация министрлігі
B) ҚР статистика бойынша агенттігі
C) Алматы қаласының әкімшілігі
D) Ақтөбе облысының Әділет басқармасы
E) ҚР ауылшаруашылық министрлігі
9. ӘҚБтК бойынша әкімшілік жауапкершілікке тарта алатын органдар мен лауазымды адамдардың саны:
A) 10
B) 25
C) 15
D) 37
E) 45
10. Үкімет мүшесін мерзімінен бұрын лауазымынан босатуы мүмкін:
A) Президент;
B) Премьер-министр;
C) Парламент;
D) Парламент келісімімен Президент;
E) Президент ұсынысымен Парламент;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №25
Құқықтық және құқықтық емес қызмет нысандары.
Өнеркәсіп, энергетика мен сауда салаларын басқаратын мемлекеттік органдар.
1. Заңдылықты қамтамасыз етуді бақылаудың неше түрі бар?
A) 10
B) 3
C) 1
D) 2
E) 5
2. Әкімшілік өндірудің мақсаттарына жатпайды:
A) Құқық бұзушыны тәрбиелеу;
B) Жаңа құқық бұзушылықтардың алдын алу;
C) Құқық бұзушыны көтермелеу;
D) Әкімшілік заңдардың нормаларымен қаралған әрекет үшін сәйкес жауапкершілік шарасы;
E) Әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу;
3. Мыналардың қайсысы мемлекеттік қызметші болып табылады:
A) Мемлекеттік университеттің аға лаборанты;
B) Аталғандардың барлығы;
C) Кеңшардың бас зоотехнигі;
D) Кітапханашы;
E) Сот орындаушысы;
4. Министрліктер мен агенттіктердің өкілеттік мерзімі:
A) 4 жыл;
B) Анықталмаған;
C) Үкімет өкілеттігі мерзімінің шегінде;
D) 5 жыл;
E) Президент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
5. ҚР Президенті мемлекеттік қызметшінің қай категориясына жатады:
A) Соңғысына;
B) Жоғарғыға;
C) Ешқайсысына;
D) Біріншіге;
E) Жетіншіге;
6. Әкімшілік құқық нормалары субъектілердің мінез-құлқына әсер ету әдісі бойынша бөлінеді:
A) Жалпы және арнайы;
B) Міндеттеуші, тыйым салушы және рұқсат беруші;
C) Реттеуші және қорғаушы;
D) Заң шығарушылық және заң асты;
E) Процессуалдық және материалдық;
7. Төтенше режимнің түріне жатпайды:
A) Мемлекеттік шекара режимі
B) Аумақ режимі
C) Ерекше жағдай режимі
D) Төтенше жағдай режимі
E) Әскери жағдай режимі
8. Төтенше жағдай енгізу туралы Президенттің жарлығы бекітіледі:
A) ҚР Үкіметімен;
B) Референдуммен;
C) Төтенше жағдайлар бойынша агенттікпен;
D) Парламентпен;
E) Конституциялық Кеңеспен;
9. Орта-арнайы және жоғары оқу орындарына лицензия береді:
A) Жергілікті заң шығарушы органдар;
B) Білім және ғылым министрлігі;
C) Жергілікті атқарушы орандар;
D) Үкімет;
E) Парламент;
10. Әкімшілік құқық бұзушылық құрамының белгілеріне жатпайды:
A) Субъективтік жақ;
B) Субъективтік құқық;
C) Субъект;
D) Объект;
E) Объективтік жақ;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №26
Басқару құқықтық актілері: түсінігі, құқықтық маңызы.
Ауыл шаруашылығын мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық құқықтық жүйесі.
1. Мәслихаттың өкілеттік мерзімі:
A) 7 жыл;
B) 2 жыл;
C) 4 жыл;
D) 6 жыл;
E) 5 жыл;
2. Әкімшілік жауаптылықтан босатудың неше түрі бар:
A) 5
B) 7
C) 6
D) 9
E) 8
3. Үкіметтің өкілеттік мерзімі:
A) 5 жыл;
B) Парламент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
C) Президент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
D) 4 жыл;
E) Мерзімі анықталмаған;
4. ҚР-ның азаматтығын беруді шешетін кім:
A) Президент
B) Парламент
C) Сот
D) Үкімет
E) Ішкі Істер министрлігі
5. Жасалған құқық бұзушылыққа ресми түрде теріс баға беруден тұратын жаза түрі:
A) Әкімшілік қамау;
B) Айыппұл;
C) Лицензиядан айыру;
D) Арнаулы құқықтан айыру;
E) Ескерту;
6. Үкімет құрамы құрылады:
A) Премьер-министр ұсынысымен Президентпен;
B) Президентпен;
C) Парламенттің бекітуімен Президентпен;
D) Сенат төрағасымен;
E) Парламентпен;
7. Әкімшілік құқықтың басты қайнар көзі болып табылады:
A) Қоғамдық бірлестіктердің актілері;
B) Діни бірлестіктер актілері;
C) Соттық актілер;
D) Өкілді және атқарушы орандар актілері;
E) Барлық мемлекеттік органдардың актілері;
8. Мына органдардың қайсысы салааралық құзырет органына жатады:
A) ҚР индустрия және сауда министрлігі
B) ҚР әділет министрлігі
C) ҚР қоршаған ортаны қорғау министрлігі
D) ҚР денсаулық сақтау министрлігі
E) Ақтөбе облысының әкімшілігі
9. Мемлекеттік мәжбүрлеу түрлері:
A) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, конституциялық;
B) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, тәртіптік, әкімшілік-құқықтық
C) Конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік;
D) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкімшілік-құқықтық;
E) Қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, тәртіптік;
10. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте қанша жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар көрсетілген:
A) 8
B) 5
C) 10
D) 6
E) 7
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №27
Мемлекеттік басқару аясында мәжбүрлеу және сендіру.
Қорғанысты басқарудың ұйымдастырушылық – құқықтық нысандары.
1. Әкімшілік құқық бұзушылықтың сыртқы жағын сипаттайтын не?
A) Объект;
B) Субъективтік құқық;
C) Объективтік жақ;
D) Субъект;
E) Субъективтік жақ;
2. Министрліктер және агенттіктер құрылады:
A) Министрлер Кабинетімен;
B) Үкіметпен;
C) Парламент келісімімен Президентпен;
D) Президентпен;
E) Президент ұсынысымен Праламентпен;
3. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің антын кім бекітеді?
A) Үкімет;
B) Ішкі істер министрлігі;
C) Қауіпсіздік Кеңесі;
D) Президент;
E) Парламент;
4. Әкімшілік қадағалауды кім жүзеге асырады?
A) Кәсіподақ;
B) Прокуратура;
C) Мәслихат;
D) Арнайы құрылатын органдар;
E) Сот;
5. Басқарудың құқықтық емес нысандарна жатқызылады:
A) Құқықтық нысандар;
B) Келісімшарт жасасу;
C) Нормативтік-құқықтық актілерді қабылдау;
D) Нормативтік-құқықтық актілерді дайындау;
E) Ұйымдастырушылық әрекеттер;
6. Заңдылықты қамтамасыз етуді бақылау түріне жатпайды:
A) Соттық
B) Президенттік
C) Үкіметтік
D) Ведомстволық
E) Парламенттік
7. Мемлекеттік органдардың азаматтардың шағымдарын қарап, олар бойынша шешім шығару мерзімі:
A) 6 ай
B) 1 жыл
C) 2 ай
D) 1 ай
E) 10 күн
8. Мемлекеттік наградалармен марапаттайды:
A) Мемлекеттік наградалар бойынша комиссия;
B) ҚР вице-министрі;
C) Сенат төрағасы;
D) Премьер-министр;
E) ҚР Президенті;
9. ҚР Үкіметінің отырыстары шақырылады:
A) Премьер-министрмен немесе Президентпен
B) Парламентпен
C) Тек Президентпен
D) Парламентпен және Президентпен
E) Тек Премьер-министрмен
10. Ішкі істерді басқаратын орталық атқарушы орган:
A) Тәртіптік Кеңес;
B) Ішкі істер министрлігі;
C) Конституциялық Кеңес;
D) Қауіпсіздік Кеңесі;
E) ҚР Үкіметі;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №28
Әкімшілік мәжбүрлеу: мәні және түрлері.
Ішкі істерді басқарудың құқықтық-ұйымдастырушылық нысандары.
1. ҚР аумағының бір бөлігінде төтенше жағдай неше күнге енгізіледі?
A) 3
B) 6
C) 10
D) 2
E) 5
2. Министрліктер мен агенттіктер таратылады:
A) Президентпен;
B) Парламентпен;
C) Үкіметпен;
D) Парламент келісімімен Үкіметпен;
E) Президент келісімімен Үкіметпен;
3. Әкімшілік-құқықтық режимдердің неше түрі бар:
A) 4
B) 5
C) 6
D) 9
E) 3
4. ҚР-да әскери жағдайды енгізу негізі:
A) Мәжіліс қаулысы;
B) Премьер-Министрдің өкімі;
C) Үкімет қаулысы;
D) Қорғаныс министрінің бұйрығы;
E) Президент жарлығы;
5. Орта білім беретін оқу орындарына лицензияны кім береді?
A) Білім министрлігі;
B) Жергілікті атқарушы органдар;
C) Білім беру департаменті;
D) Жергілікті заң шығарушы органдар;
E) Үкімет;
6. Қоғамдық, топтық, жеке мүдделерді және наразылықты білдіру нысанына жатады:
A) Демонстрация
B) Аталғандардың барлығы
C) Аштық жариялау
D) Шеру
E) Пикет
7. Әкімшілік ықпал ету шарасы:
A) Полиция қызметкерінің қару қолдануы;
B) Тәркілеу;
C) Айыппұл;
D) Эпидемиялар кезінде карантин енгізу;
E) Әкімшілік қамау;
8. Әкімшілік құқық нормалары кеңістікте әрекет ету шегі бойынша бөлінеді:
A) Материалдық және процессуалдық;
B) Жалпы және арнайы;
C) Реттеуші және қорғаушы;
D) Рұқсат ететін және тыйым салатын;
E) Жалпыға міндетті және ішкіжүйелік;
9. ҚР-да кеңінен қолданылатын және танылған құқық бастауының түрі:
A) Жарғы;
B) Нормативтік акт;
C) Нұсқау;
D) Сот прецеденті;
E) Әдістемелік нұсқаулар;
10. Заңды тұлғалар:
A) Әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды;
B) Тек прокурор санкциясымен әкімшілік жауапкершілікке тартылады;
C) Әкімшілік жауапкершілікке тек кей жағдайларда тартылады;
D) Тек сот шешімімен әкімшілік жауапкершілікке тартылады;
E) Әкімшілік жауапкершілікке тартылады;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №29
Әкімшілік ескерту шараларының түсінігі және тағайындалуы.
Қауіпсіздікті басқарудың ұйымдастырушылық – құқықтық нысандары.
1. Үкімет шығаратын акт:
A) Қаулы;
B) Заң;
C) Аталғандардың барлығы;
D) Жарлық;
E) Шешім;
2. Әкімшілік құқықтық қатынас құрамының элементтеріне жататындар:
A) Субъект, объект, заңды факт;
B) Субъективтік құқық, объективтік құқық;
C) Субъект, объект, субъективтік жақ, объективтік жақ, заңды факт;
D) Субъект, объект, субъективтік жақ, объективтік жақ;
E) Аталғандардың барлығы;
3. Әкімшілік ескерту шарасына жатады:
A) Қоғамдық тәртіпті бұзушыға күш қолдану;
B) Айыппұл;
C) Полиция қызметкерінің қару қолдануы;
D) Эпидемиялар кезінде карантин енгізу;
E) Тәркілеу;
4. Мына қатынастардың қайсысы көлденең әкімшілік-құқықтық қатынастарға жатады:
A) Министрлік пен агенттік арасындағы қатынас;
B) Агенттік пен оның қарамағындағы кәсіпорын арасындағы қатынас;
C) Президент пен әкім арасындағы қатынас;
D) Жол полициясы инспекторы мен жүргізуші арасындағы қатынас;
E) Әділет министрлігі мен Әділет басқармасы арасындағы қатынасҒ
5. Әкімшілік мәжбүрлеу шаралары неше топқа бөлінеді:
A) 2
B) 7
C) 3
D) 5
E) 6
6. Үкімет мүшесі:
A) ҚР-ның суретшілер Одағының мүшесі болуға құқылы;
B) Кәсіпкер болуға құқылы;
C) Газета редакциясы бөлімінің бастығы болуға құқылы;
D) Жеке фирманың директоры болуға құқылы;
E) Мәжіліс депутаты болуға құқылы;
7. ҚР-да атқарушы билікті жүзеге асырады:
A) Үкімет;
B) Парламент;
C) Президент;
D) Парламент Сенаты;
E) Премьер-Министр;
8. Басқарудың құқықтық нысандарына жатады:
A) Ақпараттық әрекеттер;
B) Келісімшарттарға отыру;
C) Ұйымдастырушылық әрекеттер;
D) Құқықтық әрекеттер;
E) Материалдық-техникалық әрекеттер;
9. Әкімшілік құқық нормалары мақсаттық арналымы бойынша бөлінеді:
A) Міндеттейтін және тыйым салатын;
B) Импреративті және диспозитивті;
C) Реттеуші және қорғаушы;
D) Жалпы және арнайы;
E) Процессуалдық және метериалдық;
10. ҚР-да бипатризм:
A) ҚР Президентінің шешімі бойынша мойындалады
B) Ерекше жағдайларда мойындалады
C) Мойындалады
D) ҚР Парламентінің шешімі бойынша мойындалады
E) Мойындалмайды
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Заң факультеті
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы
Пән атауы: ҚР әкімшілік құқығы
Билет №30
Әкімшілік алдын алу шараларының түсінігі және тағайындалуы.
Кеден ережелерінің бұзылуына тиесілі әкімшілік мәжбүрлеу шаралары.
1. Әкімшілік іс-жүргізудің неше сатысы бар:
A) 3
B) 9
C) 5
D) 10
E) 6
2. Ішкі істер органдарына жұмысқа алғанда ескерілетін фактор:
A) Ұлты;
B) Мүліктік жағдай;
C) Қызметтік жағдайы;
D) Денсаулық жағдайы;
E) Әлеуметтік жағдайы;
3. Әкімшілік құқықтың пәні болып табылады:
A) Әкімшілік ықпал ету шараларын қолдану шарттары;
B) Әкімшілік процесс;
C) Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру;
D) Мемлекеттік меншікті басқару;
E) Әкімшілік құқық олардың көмегімен қатынастарға ықпал ететін әдістер, тәсілдер жиынтығы;
4. Үкімет құрамында жоқ мемлекеттік орган:
A) ҚР туризм және спорт бойынша агенттігі
B) ҚР мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі
C) ҚР білім және ғылым министрлігі
D) Төтенше жағдайлар бойынша ҚР агенттігі
E) ҚР қаржы министрлігі
5. Әкімнің өкілеттік мерзімі:
A) 4 жыл;
B) 6 жыл;
C) Президент өкілеттігі мерзімінің шегінде;
D) 5 жыл;
E) анықталмаған;
6. Облыс әкімі лауазымынан босатылады:
A) Сотпен;
B) Үкіметпен;
C) Президент келісімімен облыс мәслихатымен;
D) Президентпен;
E) Облыс мәслихатымен;
7. ӘҚБтК-те қанша әкімшілік жазалар көзделген:
A) 5
B) 9
C) 10
D) КөпE) 6
8. Мүлікті реквизициялау – бұл…
A) Мүлікті тіркеу
B) Мүлікті еріксіз, ақысыз түрде алу
C) Мүлікті ерікті, ақылы түрде алу
D) Мүлікті еріксіз, ақылы түрде алу
E) Мүлікті тәркілеу
9. Жергілікті атқарушы органдардың жүйесін құрайды:
A) Басқармалар;
B) Комиссиялар;
C) Аталғандардың барлығы;
D) Әкімдер;
E) Бөлімдер;
10. Салық комитеті қай министрлік жүйесіне кіреді?
A) Мемлекеттік кіріс;
B) Индустрия және сауда;
C) Қаржы;
D) ІІМ;
E) Экономика;
Кафедра меңгерушісі____________С.І. Қорықбаев
Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы отырысында бекітілді. №3 хаттама 8.10.13 ж.

Приложенные файлы

  • docx 24052819
    Размер файла: 121 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий