B1leti Testi

Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"


Білет №1
1. На кільці підшипника викарбувано - 8310. Який це підшипник?
Шариковий упорний;
Шариковий радіальний;
Роликовий упорний;
Роликовий упорно-радіальний.

2. Зв'язок між натягами у вітках передачі.
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415

3. З якою головною метою застосовують муфти?
Компенсувати не співвісність валів;
Передати обертаючий момент;
Запобігти перевантаженню;
Пом'якшити пускові удари.

4. За якою залежністю визначають ділильний діаметр зірочки?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415
4.2 13 EMBED Equation.3 1415
4.3 13 EMBED Equation.3 1415
5. Схема якого редуктора зображена?


Двохступінчатий;
Триступінчатий;
Одноступінчастий.

6. Яка залежність визначає передаточне число у зубчастій передачі?
6.1 13 EMBED Equation.3 1415; 6.2 13 EMBED Equation.3 1415; 6.3 13 EMBED Equation.3 1415
7. З якою метою застосовують косий стиковий шов?
Спростити конструкцію;
Підвищити надійність з'єднання.
8. В умовах яких виробництв бажано використовувати шліцеві з'єднання?
Мілкі серії;
Масове;
Одиничне;
В майстерні фермера.
9. Який вид руйнування зубців характерний для закритих зубчастих передач?
Викришування від втоми;
Схоплення (заїдання);
Абразивне зношування.
10. Чому при розрахунку черв'ячну передачу перевіряють на тепловиділення?
Тому, що в ній погано відводиться тепло;
Тому, що вона має низький ККД;
Тому, що черв'як швидко обертається.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор ____________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан
Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №2
1. Яка залежність визначає кут підйому гвинтової лінії черв'яка?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415 1.3 13 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415 1.4 13 EMBED Equation.3 1415
2. На кільці підшипника викарбувано - 7208. Який це підшипник?
Шариковий радіально-упорний;
Роликовий упорний;
Голчастий упорний;
Роликовий радіально-упорний.
3. Як визначити ККД у різьбі при загвинчуванні гайки?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.4 13 EMBED Equation.3 1415
4. За якою умовою міцності розраховують стиковий зварний шов?
Розтяг, стиск;
Кручення;
Зрізання.
5. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415; 5.2 13 EMBED Equation.3 1415; 5.3 13 EMBED Equation.3 1415; 5.4 13 EMBED Equation.3 1415
6. Схема якої передачі наведена?


Ланцюгової;
Клинопасової;
Зубчастої прямозубої.
7. Чи можуть глухі муфти компенсувати перекоси валів?
Так;
Ні;
Можуть частково.
8. Які шпонки краще центрують деталі на валах?
Призматичні;
Клинові;
Круглі.
9. З яких матеріалів виготовляють пружини стиску?
9.1. Сталь 45;
9.2. Сталь 3;
9.3. Сталь 65Г.
10. Для прямозубих зубчастих коліс, котрі нарізані без зміщення інструменту, яка мінімальна кількість зубців з умови непідрізання?
15;
17;
19;
16.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан


Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"
Білет №3
1. Вал передає постійну потужність. Якщо зменшити частоту його обертання, як це вплине на величину обертового моменту?
Момент зменшиться;
Момент зросте;
Момент залишиться постійним.
2. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. На кільці підшипника викарбувано - 3206. Який це підшипник?
Шариковий;
Роликовий;
Голчастий.
4. За якою залежністю визначають передаточне число зубчастої передачі?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415

4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415
5. Що позначає запис 7-В ГОСТ 1643-81?
Тип клинового паса;
Марку електрода;
Ступінь точності зубчастого колеса;
Марку варіатора швидкості.

6. Яка залежність визначає ККД у гвинтовій парі (при загвинчуванні гайки)?
6.1 13 EMBED Equation.3 1415 6.2 13 EMBED Equation.3 1415 6.3 13 EMBED Equation.3 1415

Кінематична схема якої передачі приведена на рис?
Ланцюгової;
Клинопасової;
Поліклинової.
8. У яких межах на практиці вибирають кут нахилу зубців косозубих передач?

· = 10...25°;

· = 8...18°;

· = 18...30°;

·= 3...8°.
9. Які паси не використовуються у якості силових?
Плоскі;
Клинові;
Зубчасті;
Круглі.
10. В черв'ячних передачах, котрі самогальмуються, яка ланка є ведуча?
Черв'ячне колесо;
Будь-яка;
Черв'як.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан

Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"
Білет №4
1. На підшипнику викарбувано цифру 206. Який діаметр отвору внутрішнього кільця підшипника?
1.1. 6 мм;
60 мм;
30 мм;
40 мм.
2. Яка залежність визначає ККД черв'ячної передачі?
2.1 13 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415
2.3 13 EMBED Equation.3 1415
3. Вал передає постійну потужність. Якщо збільшити частоту його обертання, як це вплине на значення діаметру вала?
Не вплине;
Діаметр вала треба збільшити;
Діаметр вала треба зменшити.
4. За якою залежністю визначають обертовий момент на валу? (Р - потужність, кВт;

· - кутова швидкість, с-1; n - частота обертання, хв.-1)
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415
4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415
5. За якою умовою міцності розраховують зварні шви внапусток?
Розтяг, стиск;
Кручення;
Зрізання.

6. Яка залежність визначає окружну силу в прямозубих циліндричних передачах?
6.1 13 EMBED Equation.3 1415 6.3 13 EMBED Equation.3 1415
6.2 13 EMBED Equation.3 1415 6.4 13 EMBED Equation.3 1415
7. Який критерій працездатності переважає при проектуванні корпусних деталей?
Міцність;
Жорсткість;
Теплостійкість конструкції.
8. Як змінює частоту обертання зубчастий редуктор?
Підвищує;
Не змінює;
Зменшує.
9. Для силових черв'ячних передач, яка мінімально можлива кількість зубців черв'ячного колеса?
24; 9.1 18; 9.3 28; 9.4 32.
В кінематичній схемі, котра наведена, яку назву має ланка 1?

Черв'ячне колесо;
Колесо зубчасте;
Шестерня.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан
Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №5
1. Яка залежність визначає окружну силу в прямозубих циліндричних передачах?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415 1.3 13 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415 1.4 13 EMBED Equation.3 1415
2. З якого матеріалу виготовляють тіла кочення підшипників кочення?
2.1. Сталь ШХ15;
Сталь 45;
Сталь У7;
Л59.
3. Яка залежність визначає діапазон регулювання варіатора?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 1415
4. ККД якої передачі буде найменшим?
Ланцюгової;
Конічної зубчастої;
Черв'ячної;
Пасової.
5. Яка залежність визначає діаметр трансмісійного вала?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415

6. В кінематичній схемі, котра наведена, яку назву має ланка 1?Черв'ячне колесо;
Колесо зубчасте;
Шестерня.

7. З якої умови міцності виконують перевірочний розрахунок призматичної шпонки?
На зрізання;
На розтяг;
На згин;
На кручення.
8. Необхідно виконати проектний розрахунок прямозубої циліндричної передачі. Що задають для розрахунку?
а; z1; z2
m; d1; d2
8.3. Р1; Р2; n1; n2
8.4. dа1; Рt; m
9. В якому з типів різьб теоретично ККД буде вище?
Прямокутна;
Трикутна;
Трапецеїдна;
Упорна.
10. Як називається пристрій, який може плавно регулювати частоту обертання?
10.1. Мультиплікатор;
Варіатор;
Коробка швидкостей;
Редуктор.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан

Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №6
1. 3а якою залежністю визначають ділильний діаметр зірочки?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415; 1.2 13 EMBED Equation.3 1415; 1.3 13 EMBED Equation.3 1415.

2. Що необхідно знати для визначення розмірів поперечного перерізу призматичної шпонки?
Діаметр вала;
Обертовий момент на валу;
Потужність, котру передає вал;
Частоту обертання вала.

3. Яка залежність визначає передаточне число у зубчастій передачі?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415; 3.2 13 EMBED Equation.3 1415; 3.3 13 EMBED Equation.3 1415.

4. З якого матеріалу виготовляють черв'яки силових передач?
Сталь 45;
Чавун СЧ21;
Бронза Бр 010Ф1.

5. Яка залежність визначає кут підйому гвинтової лінії черв'яка?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415


Схема якої передачі наведена?Зубчаста;
Ланцюгова;
Черв'ячна;
Пасова.

7. Яка цифра буде викарбувана на кільці шарикового радіального однорядного підшипника кочення середньої серії підшипників з діаметром отвору внутрішнього кільця 40 мм?
7.1. 240; 7.2. 1208; 7.3. 1308; 7.4. 340; 7.5. 308.

8. Як впливає збільшення числа заходів в різьбі на умову самогальмування в гвинтовій парі?
Не впливає;
Погіршує;
Покращує.
9. Як впливає наявність натяжного ролика в пасовій передачі на довговічність паса?
Довговічність збільшується;
Довговічність зменшується;
Не впливає.
10. 3 якої умови міцності розраховують редукторні вали?
На згин;
На кручення;
На одночасну дію згину і кручення.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан


Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №7
1. Як визначити ККД у різьбі при загвинчуванні гайки?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415 1.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415 1.4 13 EMBED Equation.3 1415
2. Яка цифра буде викарбувана на кільці роликового радіально-упорного однорядного підшипника кочення легкої серії діаметрів з діаметром отвору внутрішнього кільця 50 мм?
2.1. 7210; 2.2. 7250; 2.3. 7310; 2.4. 7350.

3. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.4 13 EMBED Equation.3 1415
4. За якою залежністю визначають передаточне число зубчастої передачі?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415

4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415
5. Схема якого редуктора зображена?Двохступінчатий;
Триступінчатий;
Одноступінчастий.
6. З якої умови міцності розраховують болтове з'єднання, котре навантажене осьовою силою?
На згин;
На розтяг;
На кручення.
7. В яких передачах передаточне число буде більшим?
Зубчастих;
Ланцюгових;
Черв'ячних;
Пасових.
8. Яка залежність визначає умову самогальмування у гвинтовій парі? (
· – кут підйому гвинтової лінії,
·' - приведений кут тертя )

·<
·'

· =
·'

· >
·'
9. З якою метою в конструкції пасової передачі застосовують полозки?
Автоматичного натягу пасів;
Періодичного натягу пасів;
Центрування пасів на шківах;
Запобігання збігу паса з шківів.
10. За допомогою якого з'єднання найкраще центруються деталі на валах?
Призматичною шпонкою;
Клиновою шпонкою;
Шліцьове з'єднання.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан


Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №8
1. Яка механічна передача (з перерахованих) може виконувати запобіжну функцію?
Плоскопасова;
Ланцюгова;
Черв'ячна;
Зубчаста.
2. За якою залежністю визначають обертовий момент на валу? (Р - потужність, кВт;

· - кутова швидкість, с-1; n - частота обертання, хв.-1)
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. З якою метою на ободі веденого шківа плоскопасової передачі виконують стрілу опуклості?
Автоматичного натягу пасів;
Періодичного натягу пасів;
Запобігання збігу паса з шківів.

4. Яка залежність визначає окружну силу в прямозубих циліндричних передачах?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415
4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415.

5. Яка залежність визначає діапазон регулювання варіатора?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 1415
6. Схема якої передачі наведена?

Ланцюгової;
Клинопасової;
Зубчастої прямозубої.

7. Яка цифра буде викарбувана на кільці шарикового двохрядного радіального підшипника кочення, котрий самовлаштовується, легкої серії діаметрів з діаметром отвору внутрішнього кільця 25 мм?
1325;
1305;
1205;
1225.
8. В яких фізичних одиницях вимірюють модуль зачеплення в зубчастих передачах?
8.1. Н;
мм;
Безрозмірний параметр;
кг.
9. З якою головною метою застосовують муфти?
Компенсувати не співвісність валів;
Передати обертаючий момент;
Запобігти перевантаженню;
Пом'якшити пускові удари.
10. За якою умовою міцності розраховують стиковий зварний шов?
Розтяг, стиск;
Кручення;
Зрізання.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан


Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №9
1. Яка залежність визначає передаточне число у зубчастій передачі?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415
1.3 13 EMBED Equation.3 1415
2. Який вид руйнування зубців характерний для закритих зубчастих передач?
Викришування від втоми;
Схоплення (заїдання);
Абразивне зношування.
3. Яка залежність визначає кут підйому гвинтової лінії черв'яка?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 1415
3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.4 13 EMBED Equation.3 1415
4. На кільці підшипника викарбувано - 6209. Який це підшипник?
4.1. Шариковий радіально-упорний;
Роликовий радіальний;
Шариковий упорний;
Шариковий радіальний.
5. Як визначити ККД у різьбі при загвинчуванні гайки?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415
Кінематична схема якої передачі приведена на рис?
Ланцюгової
Клинопасової
Поліклинової
7. Чи може бути вал нерухомим (тобто не обертатися)?
Так;
Ні;
7.3. І так і ні.
8. Які шпонки краще центрують деталі на валах?
8.1. Призматичні;
Клинові;
Круглі.
9. Чому при розрахунку черв'ячну передачу перевіряють на тепловиділення?
Тому, що в ній погано відводиться тепло;
Тому, що вона має низький ККД;
Тому, що черв'як швидко обертається.
10. В якому з типів різьб теоретично ККД буде вищим?
Прямокутна;
Трикутна;
Трапецеїдна;
Упорна.


Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан
Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №10
1. На кільці підшипника викарбувано - 2310. Який це підшипник?
Роликовий радіально-упорний;
Роликовий упорний;
Роликовий радіальний;
Шариковий упорний.
2. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. Що необхідно знати для визначення розмірів поперечного перерізу призматичної шпонки?
Діаметр вала;
Обертовий момент на валу;
Потужність, котру передає вал;
Частоту обертання вала.
4. За якою залежністю визначають передаточне число зубчастої передачі?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415

4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415

5. Яка залежність визначає ККД черв'ячної передачі?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415
5.3 13 EMBED Equation.3 1415
В кінематичній схемі, котра наведена, яку назву має ланка 1?
Черв'ячне колесо;
Колесо зубчасте;
Шестерня.
7. Чи може бути вісь нерухомою (тобто не обертатися)?
Так;
Ні.
8. Як змінює частоту обертання зубчастий редуктор?
Підвищує;
Не змінює;
Зменшує.
9. В яких передачах передаточне число буде більшим?
Зубчастих;
Ланцюгових;
Черв'ячних;
Пасових.
10. Як впливає наявність натяжного ролика в пасовій передачі на довговічність паса?
Довговічність збільшується;
Довговічність зменшується;
Не впливає.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан

Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №11
1. На кільці підшипника викарбувано - 8310. Який це підшипник?
1.1Шариковий упорний;
1.2 Шариковий радіальний;
1.3Роликовий упорний;
1.4 Роликовий упорно-радіальний.
2. Зв'язок між натягами у вітках передачі.
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. З якою головною метою застосовують муфти?
3.1 Компенсувати не співвісність валів;
3.2 Передати обертаючий момент;
3.3 Запобігти перевантаженню;
3.4 Пом'якшити пускові удари.
4. За якою залежністю визначають ділильний діаметр зірочки?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415; 4.2 13 EMBED Equation.3 1415; 4.3 13 EMBED Equation.3 1415.

5. Схема якого редуктора зображена?


5.1 Двохступінчатий
5.2 Триступінчатий
5.3 Одноступінчастий
6. Яка залежність визначає передаточне число у зубчастій передачі?
6.1 13 EMBED Equation.3 1415
6.2 13 EMBED Equation.3 1415
6.3 13 EMBED Equation.3 1415
7. З якою метою застосовують косий стиковий шов?
7.1 Спростити конструкцію;
7.2 Підвищити надійність з'єднання.
8. В умовах яких виробництв бажано використовувати шліцеві з'єднання?
8.1 Мілкі серії;
8.2 Масове;
8.3 Одиничне;
8.4 В майстерні фермера.
9. Який вид руйнування зубців характерний для закритих зубчастих передач?
9.1 Викришування від втоми;
9.2 Схоплення (заїдання);
9.3 Абразивне зношування.
10. Чому при розрахунку черв'ячну передачу перевіряють на тепловиділення?
10.1 Тому, що в ній погано відводиться тепло;
10.2 Тому, що вона має низький ККД;
10.3 Тому, що черв'як швидко обертається.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан

Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №12
1. Яка залежність визначає кут підйому гвинтової лінії черв'яка?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415 1.3 13 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415 1.4 13 EMBED Equation.3 1415
2. На кільці підшипника викарбувано - 7208. Який це підшипник?
1.1 Шариковий радіально-упорний;
1.2 Роликовий упорний;
1.3 Голчастий упорний;
1.4 Роликовий радіально-упорний.
3. Як визначити ККД у різьбі при загвинчуванні гайки?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.4 13 EMBED Equation.3 1415
4. За якою умовою міцності розраховують стиковий зварний шов?
4.1 Розтяг, стиск;
4.2 Кручення;
4.3 Зрізання.

5. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415
6. Схема якої передачі наведена?


6.1 Ланцюгової;
6.2 Клинопасової;
6.3 Зубчастої прямозубої.
7. Чи можуть глухі муфти компенсувати перекоси валів?
7.1 Так;
7.2 Ні;
7.3 Можуть частково.
8. Які шпонки краще центрують деталі на валах?
8.1 Призматичні;
8.2 Клинові;
8.3 Круглі.
9. З яких матеріалів виготовляють пружини стиску?
9.1. Сталь 45;
9.2. Сталь 3;
9.3. Сталь 65Г.
10. Для прямозубих зубчастих коліс, котрі нарізані без зміщення інструменту, яка мінімальна кількість зубців з умови непідрізання?
10.1 - 15;
10.2 - 17;
10.3 - 19;
10.4 - 16.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан


Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №13

1. Вал передає постійну потужність. Якщо зменшити частоту його обертання, як це вплине на величину обертового моменту?
1.1 Момент зменшиться;
1.2 Момент зросте;
1.3 Момент залишиться постійним.
2. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. На кільці підшипника викарбувано - 3206. Який це підшипник?
3.1 Шариковий;
3.2 Роликовий;
3.3 Голчастий.
4. За якою залежністю визначають передаточне число зубчастої передачі?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415

4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415
5. Що позначає запис 7-В ГОСТ 1643-81?
5.1 Тип клинового паса;
5.2 Марку електрода;
5.3 Ступінь точності зубчастого колеса;
5.4 Марку варіатора швидкості.
6. Яка залежність визначає ККД у гвинтовій парі (при загвинчуванні гайки)?
6.1 13 EMBED Equation.3 1415 6.2 13 EMBED Equation.3 1415 6.3 13 EMBED Equation.3 1415
7. Кінематична схема якої передачі приведена на рис?
7.1 Ланцюгової;
7.2 Клинопасової;
7.3 Поліклинової.
8. У яких межах на практиці вибирають кут нахилу зубців косозубих передач?
8.1
· = 10...25°;
8.2
· = 8...18°;
8.3
· = 18...30°;
8.4
·= 3...8°.
9. Які паси не використовуються у якості силових?
9.1 Плоскі;
9.2 Клинові;
9.3 Зубчасті;
9.4 Круглі.
10. В черв'ячних передачах, котрі самогальмуються, яка ланка є ведуча?
10.1 Черв'ячне колесо;
10.2 Будь-яка;
10.3 Черв'як.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан


Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №14
1. На підшипнику викарбувано цифру 206. Який діаметр отвору внутрішнього кільця підшипника?
1.1. 6 мм;
1.2 60 мм;
1.3 30 мм;
1.4 40 мм.
2. Яка залежність визначає ККД черв'ячної передачі?
2.1 13 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415
2.3 13 EMBED Equation.3 1415
3. Вал передає постійну потужність. Якщо збільшити частоту його обертання, як це вплине на значення діаметру вала?
3.1 Не вплине;
3.2 Діаметр вала треба збільшити;
3.3 Діаметр вала треба зменшити.
4. За якою залежністю визначають обертовий момент на валу? (Р - потужність, кВт;

· - кутова швидкість, с-1; n - частота обертання, хв.-1)
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415
4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415
5. За якою умовою міцності розраховують зварні шви внапусток?
5.1 Розтяг, стиск;
5.2 Кручення;
5.3 Зрізання.
6. Яка залежність визначає окружну силу в прямозубих циліндричних передачах?
6.1 13 EMBED Equation.3 1415 6.3 13 EMBED Equation.3 1415
6.2 13 EMBED Equation.3 1415 6.4 13 EMBED Equation.3 1415
7. Який критерій працездатності переважає при проектуванні корпусних деталей?
7.1 Міцність;
7.2 Жорсткість;
7.3 Теплостійкість конструкції.
8. Як змінює частоту обертання зубчастий редуктор?
8.1 Підвищує;
8.2 Не змінює;
8.3 Зменшує.
9. Для силових черв'ячних передач, яка мінімально можлива кількість зубців черв'ячного колеса?
9.1 - 24;
9.2 - 18;
9.3 - 28;
9.4 - 32.
10. В кінематичній схемі, котра наведена, яку назву має ланка 1?


Черв'ячне колесо;
Колесо зубчасте;
Шестерня.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан
Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №15
1. Яка залежність визначає окружну силу в прямозубих циліндричних передачах?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415 1.3 13 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415 1.4 13 EMBED Equation.3 1415
2. З якого матеріалу виготовляють тіла кочення підшипників кочення?
2.1 Сталь ШХ15;
2.2 Сталь 45;
2.3 Сталь У7;
2.4 Л59.
3. Яка залежність визначає діапазон регулювання варіатора?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 1415
4. ККД якої передачі буде найменшим?
4.1 Ланцюгової;
4.2 Конічної зубчастої;
4.3 Черв'ячної;
4.4 Пасової.
5.Яка залежність визначає діаметр трансмісійного вала?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 1415

5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415
6. В кінематичній схемі, котра наведена, яку назву має ланка 1?


6.1 Черв'ячне колесо;
6.2 Колесо зубчасте;
6.3 Шестерня.

7. З якої умови міцності виконують перевірочний розрахунок призматичної шпонки?
7.1 На зрізання;
7.2 На розтяг;
7.3 На згин;
7.4 На кручення.
8. Необхідно виконати проектний розрахунок прямозубої циліндричної передачі. Що задають для розрахунку?
8.1 а; z1; z2
8.2 m; d1; d2
8.3. Р1; Р2; n1; n2
8.4. dа1; Рt; m
9. В якому з типів різьб теоретично ККД буде вище?
9.1 Прямокутна;
9.2 Трикутна;
9.3 Трапецеїдна;
9.4 Упорна.
10. Як називається пристрій, який може плавно регулювати частоту обертання?
10.1. Мультиплікатор;
10.2 Варіатор;
10.3 Коробка швидкостей;
10.4 Редуктор.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. ЦурканВінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №16
1. 3а якою залежністю визначають ділильний діаметр зірочки?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415;
1.2 13 EMBED Equation.3 1415;
1.3 13 EMBED Equation.3 1415.
2. Що необхідно знати для визначення розмірів поперечного перерізу призматичної шпонки?
2.1 Діаметр вала;
2.2 Обертовий момент на валу;
2.3 Потужність, котру передає вал;
2.4 Частоту обертання вала.

3. Яка залежність визначає передаточне число у зубчастій передачі?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415; 3.2 13 EMBED Equation.3 1415; 3.3 13 EMBED Equation.3 1415.
4. З якого матеріалу виготовляють черв'яки силових передач?
4.1 Сталь 45;
4.2 Чавун СЧ21;
4.3 Бронза Бр 010Ф1.

5. Яка залежність визначає кут підйому гвинтової лінії черв'яка?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415
6. Схема якої передачі наведена?6.1 Зубчаста;
6.2 Ланцюгова;
6.3 Черв'ячна;
6.4 Пасова.
7. Яка цифра буде викарбувана на кільці шарикового радіального однорядного підшипника кочення середньої серії підшипників з діаметром отвору внутрішнього кільця 40 мм?
7.1. 240;
7.2. 1208;
7.3. 1308;
7.4. 340;
7.5. 308.
8. Як впливає збільшення числа заходів в різьбі на умову самогальмування в гвинтовій парі?
8.1 Не впливає;
8.2 Погіршує;
8.3 Покращує.
9. Як впливає наявність натяжного ролика в пасовій передачі на довговічність паса?
9.1 Довговічність збільшується;
9.2 Довговічність зменшується;
9.3 Не впливає.
10. 3 якої умови міцності розраховують редукторні вали?
10.1 На згин;
10.2 На кручення;
10.3 На одночасну дію згину і кручення.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан
Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №17
1. Як визначити ККД у різьбі при загвинчуванні гайки?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415 1.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415 1.4 13 EMBED Equation.3 1415
2. Яка цифра буде викарбувана на кільці роликового радіально-упорного однорядного підшипника кочення легкої серії діаметрів з діаметром отвору внутрішнього кільця 50 мм?
2.1. 7210;
2.2. 7250;
2.3. 7310;
2.4. 7350.
3. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.4 13 EMBED Equation.3 1415
4. За якою залежністю визначають передаточне число зубчастої передачі?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415

4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415
5. Схема якого редуктора зображена?


5.1 Двохступінчатий;
5.2 Триступінчатий;
5.3 Одноступінчастий.
6. З якої умови міцності розраховують болтове з'єднання, котре навантажене осьовою силою?
6.1 На згин;
6.2 На розтяг;
6.3 На кручення.

7. В яких передачах передаточне число буде більшим?
7.1 Зубчастих;
7.2 Ланцюгових;
7.3 Черв'ячних;
7.4 Пасових.

8. Яка залежність визначає умову самогальмування у гвинтовій парі? (
· – кут підйому гвинтової лінії,
·' - приведений кут тертя )
8.1
·<
·';
8.2
· =
·';
8.3
· >
·'.

9. З якою метою в конструкції пасової передачі застосовують полозки?
9.1 Автоматичного натягу пасів;
9.2 Періодичного натягу пасів;
9.3 Центрування пасів на шківах;
9.4 Запобігання збігу паса з шківів.

10. За допомогою якого з'єднання найкраще центруються деталі на валах?
10.1 Призматичною шпонкою;
10.2 Клиновою шпонкою;
10.3 Шліцьове з'єднання.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан
Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №18
1. Яка механічна передача (з перерахованих) може виконувати запобіжну функцію?
1.1 Плоскопасова;
1.2Ланцюгова;
1.3 Черв'ячна;
1.4 Зубчаста.

2. За якою залежністю визначають обертовий момент на валу? (Р - потужність, кВт;

· - кутова швидкість, с-1; n - частота обертання, хв.-1)
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. З якою метою на ободі веденого шківа плоскопасової передачі виконують стрілу опуклості?
3.1 Автоматичного натягу пасів;
3.2 Періодичного натягу пасів;
3.3 Запобігання збігу паса з шківів.

4. Яка залежність визначає окружну силу в прямозубих циліндричних передачах?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415
4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415.

5. Яка залежність визначає діапазон регулювання варіатора?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 1415.

6. Схема якої передачі наведена?

6.1 Ланцюгової;
6.2 Клинопасової;
6.3 Зубчастої прямозубої.

7. Яка цифра буде викарбувана на кільці шарикового двохрядного радіального підшипника кочення, котрий самовлаштовується, легкої серії діаметрів з діаметром отвору внутрішнього кільця 25 мм?
7.1 - 1325;
7.2 - 1305;
7.3 - 1205;
7.4 - 1225.
8. В яких фізичних одиницях вимірюють модуль зачеплення в зубчастих передачах?
8.1. Н;
8.2 мм;
8.3 Безрозмірний параметр;
8.4 кг.
9. З якою головною метою застосовують муфти?
9.1 Компенсувати не співвісність валів;
9.2 Передати обертаючий момент;
9.3 Запобігти перевантаженню;
9.4 Пом'якшити пускові удари.
10. За якою умовою міцності розраховують стиковий зварний шов?
10.1 Розтяг, стиск;
10.2 Кручення;
10.3 Зрізання.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2013 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан


Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №19
1. Яка залежність визначає передаточне число у зубчастій передачі?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415;
1.2 13 EMBED Equation.3 1415;
1.3 13 EMBED Equation.3 1415.

2. Який вид руйнування зубців характерний для закритих зубчастих передач?
2.1 Викришування від втоми;
2.2 Схоплення (заїдання);
2.3 Абразивне зношування.

3. Яка залежність визначає кут підйому гвинтової лінії черв'яка?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 1415
3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.4 13 EMBED Equation.3 1415.

4. На кільці підшипника викарбувано - 6209. Який це підшипник?
4.1. Шариковий радіально-упорний;
4.2 Роликовий радіальний;
4.3 Шариковий упорний;
4.4 Шариковий радіальний.
5. Як визначити ККД у різьбі при загвинчуванні гайки?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415
6. Кінематична схема якої передачі приведена на рис?


6.1 Ланцюгової;
6.2 Клинопасової;
6.3 Поліклинової.

7. Чи може бути вал нерухомим (тобто не обертатися)?
7.1 Так;
7.2 Ні;
7.3 І так і ні.
8. Які шпонки краще центрують деталі на валах?
8.1. Призматичні;
8.2 Клинові;
8.3 Круглі.
9. Чому при розрахунку черв'ячну передачу перевіряють на тепловиділення?
9.1 Тому, що в ній погано відводиться тепло;
9.2 Тому, що вона має низький ККД;
9.3 Тому, що черв'як швидко обертається.
10. В якому з типів різьб теоретично ККД буде вищим?
10.1 Прямокутна;
10.2 Трикутна;
10.3 Трапецеїдна;
10.4 Упорна.


Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан

Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №20
1. На кільці підшипника викарбувано - 2310. Який це підшипник?
1.1 Роликовий радіально-упорний;
1.2 Роликовий упорний;
1.3 Роликовий радіальний;
1.4 Шариковий упорний.
2. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. Що необхідно знати для визначення розмірів поперечного перерізу призматичної шпонки?
3.1 Діаметр вала;
3.2 Обертовий момент на валу;
3.3 Потужність, котру передає вал;
3.4 Частоту обертання вала.
4. За якою залежністю визначають передаточне число зубчастої передачі?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415

4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415

5. Яка залежність визначає ККД черв'ячної передачі?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415
5.3 13 EMBED Equation.3 1415.
6. В кінематичній схемі, котра наведена, яку назву має ланка 1?
6.1 Черв'ячне колесо;
6.2 Колесо зубчасте;
6.3 Шестерня.
7. Чи може бути вісь нерухомою (тобто не обертатися)?
7.1 Так;
7.2 Ні.
8. Як змінює частоту обертання зубчастий редуктор?
8.1 Підвищує;
8.2 Не змінює;
8.3 Зменшує.
9. В яких передачах передаточне число буде більшим?
9.1 Зубчастих;
9.2 Ланцюгових;
9.3 Черв'ячних;
9.4 Пасових.
10. Як впливає наявність натяжного ролика в пасовій передачі на довговічність паса?
10.1 Довговічність збільшується;
10.2 Довговічність зменшується;
10.3 Не впливає.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан

Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №21
1. На кільці підшипника викарбувано - 8310. Який це підшипник?
1.1Шариковий упорний;
1.2 Шариковий радіальний;
1.3Роликовий упорний;
1.4 Роликовий упорно-радіальний.
2. Зв'язок між натягами у вітках передачі.
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. З якою головною метою застосовують муфти?
3.1 Компенсувати не співвісність валів;
3.2 Передати обертаючий момент;
3.3 Запобігти перевантаженню;
3.4 Пом'якшити пускові удари.
4. За якою залежністю визначають ділильний діаметр зірочки?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415
4.2 13 EMBED Equation.3 1415
4.3 13 EMBED Equation.3 1415
5. Схема якого редуктора зображена?5.1 Двохступінчатий;
5.2 Триступінчатий;
5.3 Одноступінчастий.
6. Яка залежність визначає передаточне число у зубчастій передачі?
6.1 13 EMBED Equation.3 1415;
6.2 13 EMBED Equation.3 1415;
6.3 13 EMBED Equation.3 1415.
7. З якою метою застосовують косий стиковий шов?
7.1 Спростити конструкцію;
7.2 Підвищити надійність з'єднання.
8. В умовах яких виробництв бажано використовувати шліцеві з'єднання?
8.1 Мілкі серії;
8.2 Масове;
8.3 Одиничне;
8.4 В майстерні фермера.
9. Який вид руйнування зубців характерний для закритих зубчастих передач?
9.1 Викришування від втоми;
9.2 Схоплення (заїдання);
9.3 Абразивне зношування.
10. Чому при розрахунку черв'ячну передачу перевіряють на тепловиділення?
10.1 Тому, що в ній погано відводиться тепло;
10.2 Тому, що вона має низький ККД;
10.3 Тому, що черв'як швидко обертається.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан

Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №22
1. Яка залежність визначає кут підйому гвинтової лінії черв'яка?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415 1.3 13 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415 1.4 13 EMBED Equation.3 1415
2. На кільці підшипника викарбувано - 7208. Який це підшипник?
1.1 Шариковий радіально-упорний;
1.2 Роликовий упорний;
1.3 Голчастий упорний;
1.4 Роликовий радіально-упорний.

3. Як визначити ККД у різьбі при загвинчуванні гайки?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.4 13 EMBED Equation.3 1415
4. За якою умовою міцності розраховують стиковий зварний шов?
4.1 Розтяг, стиск;
4.2 Кручення;
4.3 Зрізання.
5. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415
6. Схема якої передачі наведена?


6.1 Ланцюгової;
6.2 Клинопасової;
6.3 Зубчастої прямозубої.
7. Чи можуть глухі муфти компенсувати перекоси валів?
7.1 Так;
7.2 Ні;
7.3 Можуть частково.
8. Які шпонки краще центрують деталі на валах?
8.1 Призматичні;
8.2 Клинові;
8.3 Круглі.
9. З яких матеріалів виготовляють пружини стиску?
9.1. Сталь 45;
9.2. Сталь 3;
9.3. Сталь 65Г.
10. Для прямозубих зубчастих коліс, котрі нарізані без зміщення інструменту, яка мінімальна кількість зубців з умови непідрізання?
10.1 - 15;
10.2 - 17;
10.3 - 19;
10.4 - 16.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан


Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"
Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"


Білет №23
1. Вал передає постійну потужність. Якщо зменшити частоту його обертання, як це вплине на величину обертового моменту?
1.1 Момент зменшиться;
1.2 Момент зросте;
1.3 Момент залишиться постійним.
2. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. На кільці підшипника викарбувано - 3206. Який це підшипник?
3.1 Шариковий;
3.2 Роликовий;
3.3 Голчастий.
4. За якою залежністю визначають передаточне число зубчастої передачі?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415

4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415
5. Що позначає запис 7-В ГОСТ 1643-81?
5.1 Тип клинового паса;
5.2 Марку електрода;
5.3 Ступінь точності зубчастого колеса;
5.4 Марку варіатора швидкості.
6. Яка залежність визначає ККД у гвинтовій парі (при загвинчуванні гайки)?
6.1 13 EMBED Equation.3 1415 6.2 13 EMBED Equation.3 1415 6.3 13 EMBED Equation.3 1415
7. Кінематична схема якої передачі приведена на рис?
7.1 Ланцюгової;
7.2 Клинопасової;
7.3 Поліклинової.
8. У яких межах на практиці вибирають кут нахилу зубців косозубих передач?
8.1
· = 10...25°;
8.2
· = 8...18°;
8.3
· = 18...30°;
8.4
·= 3...8°.
9. Які паси не використовуються у якості силових?
9.1 Плоскі;
9.2 Клинові;
9.3 Зубчасті;
9.4 Круглі.
10. В черв'ячних передачах, котрі самогальмуються, яка ланка є ведуча?
10.1 Черв'ячне колесо;
10.2 Будь-яка;
10.3 Черв'як.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. ЦурканВінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №24
1. На підшипнику викарбувано цифру 206. Який діаметр отвору внутрішнього кільця підшипника?
1.1. 6 мм;
1.2 60 мм;
1.3 30 мм;
1.4 40 мм.
2. Яка залежність визначає ККД черв'ячної передачі?
2.1 13 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415
2.3 13 EMBED Equation.3 1415
3. Вал передає постійну потужність. Якщо збільшити частоту його обертання, як це вплине на значення діаметру вала?
3.1 Не вплине;
3.2 Діаметр вала треба збільшити;
3.3 Діаметр вала треба зменшити.
4. За якою залежністю визначають обертовий момент на валу? (Р - потужність, кВт;

· - кутова швидкість, с-1; n - частота обертання, хв.-1)
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415
4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415
5. За якою умовою міцності розраховують зварні шви внапусток?
5.1 Розтяг, стиск;
5.2 Кручення;
5.3 Зрізання.
6. Яка залежність визначає окружну силу в прямозубих циліндричних передачах?
6.1 13 EMBED Equation.3 1415 6.3 13 EMBED Equation.3 1415
6.2 13 EMBED Equation.3 1415 6.4 13 EMBED Equation.3 1415
7. Який критерій працездатності переважає при проектуванні корпусних деталей?
7.1 Міцність;
7.2 Жорсткість;
7.3 Теплостійкість конструкції.
8. Як змінює частоту обертання зубчастий редуктор?
8.1 Підвищує;
8.2 Не змінює;
8.3 Зменшує.
9. Для силових черв'ячних передач, яка мінімально можлива кількість зубців черв'ячного колеса?
9.1 - 24;
9.2 - 18;
9.3 - 28;
9.4 - 32.
10. В кінематичній схемі, котра наведена, яку назву має ланка 1?


Черв'ячне колесо;
Колесо зубчасте;
Шестерня.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан
Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №25
1. Яка залежність визначає окружну силу в прямозубих циліндричних передачах?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415 1.3 13 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415 1.4 13 EMBED Equation.3 1415
2. З якого матеріалу виготовляють тіла кочення підшипників кочення?
2.1 Сталь ШХ15;
2.2 Сталь 45;
2.3 Сталь У7;
2.4 Л59.
3. Яка залежність визначає діапазон регулювання варіатора?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 1415
4. ККД якої передачі буде найменшим?
4.1 Ланцюгової;
4.2 Конічної зубчастої;
4.3 Черв'ячної;
4.4 Пасової.
5.Яка залежність визначає діаметр трансмісійного вала?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 1415

5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415
6. В кінематичній схемі, котра наведена, яку назву має ланка 1?


6.1 Черв'ячне колесо
6.2 Колесо зубчасте
6.3 Шестерня.

7. З якої умови міцності виконують перевірочний розрахунок призматичної шпонки?
7.1 На зрізання;
7.2 На розтяг;
7.3 На згин;
7.4 На кручення.
8. Необхідно виконати проектний розрахунок прямозубої циліндричної передачі. Що задають для розрахунку?
8.1 а; z1; z2
8.2 m; d1; d2
8.3. Р1; Р2; n1; n2
8.4. dа1; Рt; m
9. В якому з типів різьб теоретично ККД буде вище?
9.1 Прямокутна;
9.2 Трикутна;
9.3 Трапецеїдна;
9.4 Упорна.
10. Як називається пристрій, який може плавно регулювати частоту обертання?
10.1. Мультиплікатор;
10.2 Варіатор;
10.3 Коробка швидкостей;
10.4 Редуктор.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. ЦурканВінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №26
1. 3а якою залежністю визначають ділильний діаметр зірочки?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415
1.3 13 EMBED Equation.3 1415
2. Що необхідно знати для визначення розмірів поперечного перерізу призматичної шпонки?
2.1 Діаметр вала;
2.2 Обертовий момент на валу;
2.3 Потужність, котру передає вал;
2.4 Частоту обертання вала.
3. Яка залежність визначає передаточне число у зубчастій передачі?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415
3.2 13 EMBED Equation.3 1415
3.3 13 EMBED Equation.3 1415
4. З якого матеріалу виготовляють черв'яки силових передач?
4.1 Сталь 45;
4.2 Чавун СЧ21;
4.3 Бронза Бр 010Ф1.
5. Яка залежність визначає кут підйому гвинтової лінії черв'яка?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415
6. Схема якої передачі наведена?6.1 Зубчаста;
6.2 Ланцюгова;
6.3 Черв'ячна;
6.4 Пасова.
7. Яка цифра буде викарбувана на кільці шарикового радіального однорядного підшипника кочення середньої серії підшипників з діаметром отвору внутрішнього кільця 40 мм?
7.1. 240;
7.2. 1208;
7.3. 1308;
7.4. 340;
7.5. 308.
8. Як впливає збільшення числа заходів в різьбі на умову самогальмування в гвинтовій парі?
8.1 Не впливає;
8.2 Погіршує;
8.3 Покращує.
9. Як впливає наявність натяжного ролика в пасовій передачі на довговічність паса?
9.1 Довговічність збільшується;
9.2 Довговічність зменшується;
9.3 Не впливає.
10. 3 якої умови міцності розраховують редукторні вали?
10.1 На згин;
10.2 На кручення;
10.3 На одночасну дію згину і кручення.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан
Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №27
1. Як визначити ККД у різьбі при загвинчуванні гайки?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415 1.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415 1.4 13 EMBED Equation.3 1415
2. Яка цифра буде викарбувана на кільці роликового радіально-упорного однорядного підшипника кочення легкої серії діаметрів з діаметром отвору внутрішнього кільця 50 мм?
2.1. 7210
2.2. 7250
2.3. 7310
2.4. 7350
3. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.4 13 EMBED Equation.3 1415
4. За якою залежністю визначають передаточне число зубчастої передачі?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415

4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415
5. Схема якого редуктора зображена?


5.1 Двохступінчатий;
5.2 Триступінчатий;
5.3 Одноступінчастий.
6. З якої умови міцності розраховують болтове з'єднання, котре навантажене осьовою силою?
6.1 На згин;
6.2 На розтяг;
6.3 На кручення.
7. В яких передачах передаточне число буде більшим?
7.1 Зубчастих;
7.2 Ланцюгових;
7.3 Черв'ячних;
7.4 Пасових.
8. Яка залежність визначає умову самогальмування у гвинтовій парі? (
· – кут підйому гвинтової лінії,
·' - приведений кут тертя )
8.1
·<
·'
8.2
· =
·'
8.3
· >
·'
9. З якою метою в конструкції пасової передачі застосовують полозки?
9.1 Автоматичного натягу пасів;
9.2 Періодичного натягу пасів;
9.3 Центрування пасів на шківах;
9.4 Запобігання збігу паса з шківів.
10. За допомогою якого з'єднання найкраще центруються деталі на валах?
10.1 Призматичною шпонкою;
10.2 Клиновою шпонкою;
10.3 Шліцьове з'єднання.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан


Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"


Білет №28
1. Яка механічна передача (з перерахованих) може виконувати запобіжну функцію?
1.1 Плоскопасова;
1.2Ланцюгова;
1.3 Черв'ячна;
1.4 Зубчаста.

2. За якою залежністю визначають обертовий момент на валу? (Р - потужність, кВт;

· - кутова швидкість, с-1; n - частота обертання, хв.-1)
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. З якою метою на ободі веденого шківа плоскопасової передачі виконують стрілу опуклості?
3.1 Автоматичного натягу пасів;
3.2 Періодичного натягу пасів;
3.3 Запобігання збігу паса з шківів.

4. Яка залежність визначає окружну силу в прямозубих циліндричних передачах?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415
4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415

5. Яка залежність визначає діапазон регулювання варіатора?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 1415

6. Схема якої передачі наведена?

6.1 Ланцюгової;
6.2 Клинопасової;
6.3 Зубчастої прямозубої.
7. Яка цифра буде викарбувана на кільці шарикового двохрядного радіального підшипника кочення, котрий самовлаштовується, легкої серії діаметрів з діаметром отвору внутрішнього кільця 25 мм?
7.1 - 1325;
7.2 - 1305;
7.3 - 1205;
7.4 - 1225.
8. В яких фізичних одиницях вимірюють модуль зачеплення в зубчастих передачах?
8.1. Н;
8.2 мм;
8.3 Безрозмірний параметр;
8.4 кг.
9. З якою головною метою застосовують муфти?
9.1 Компенсувати не співвісність валів;
9.2 Передати обертаючий момент;
9.3 Запобігти перевантаженню;
9.4 Пом'якшити пускові удари.
10. За якою умовою міцності розраховують стиковий зварний шов?
10.1 Розтяг, стиск;
10.2 Кручення;
10.3 Зрізання.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. ЦурканВінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"
Білет №29
1. Яка залежність визначає передаточне число у зубчастій передачі?
1.1 13 EMBED Equation.3 1415
1.2 13 EMBED Equation.3 1415
1.3 13 EMBED Equation.3 1415
2. Який вид руйнування зубців характерний для закритих зубчастих передач?
2.1 Викришування від втоми;
2.2 Схоплення (заїдання);
2.3 Абразивне зношування.

3. Яка залежність визначає кут підйому гвинтової лінії черв'яка?
3.1 13 EMBED Equation.3 1415 3.3 13 EMBED Equation.3 1415
3.2 13 EMBED Equation.3 1415 3.4 13 EMBED Equation.3 1415

4. На кільці підшипника викарбувано - 6209. Який це підшипник?
4.1. Шариковий радіально-упорний;
4.2 Роликовий радіальний;
4.3 Шариковий упорний;
4.4 Шариковий радіальний.

5. Як визначити ККД у різьбі при загвинчуванні гайки?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415 5.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415 5.4 13 EMBED Equation.3 1415
6. Кінематична схема якої передачі приведена на рис?


6.1 Ланцюгової
6.2 Клинопасової
6.3 Поліклинової

7. Чи може бути вал нерухомим (тобто не обертатися)?
7.1 Так;
7.2 Ні;
7.3 І так і ні.
8. Які шпонки краще центрують деталі на валах?
8.1. Призматичні;
8.2 Клинові;
8.3 Круглі.
9. Чому при розрахунку черв'ячну передачу перевіряють на тепловиділення?
9.1 Тому, що в ній погано відводиться тепло;
9.2 Тому, що вона має низький ККД;
9.3 Тому, що черв'як швидко обертається.
10. В якому з типів різьб теоретично ККД буде вищим?
10.1 Прямокутна;
10.2 Трикутна;
10.3 Трапецеїдна;
10.4 Упорна.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан


Вінницький національний аграрний університет
Кафедра "Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. П.С. Берника"

Спеціальність "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Навчальна дисципліна "Деталі машин"

Білет №30
1. На кільці підшипника викарбувано - 2310. Який це підшипник?
1.1 Роликовий радіально-упорний;
1.2 Роликовий упорний;
1.3 Роликовий радіальний;
1.4 Шариковий упорний.
2. За якою залежністю визначають ділильний діаметр косозубого колеса?
2.1 13 EMBED Equation.3 1415 2.3 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
2.2 13 EMBED Equation.3 1415 2.4 13 EMBED Equation.3 1415
3. Що необхідно знати для визначення розмірів поперечного перерізу призматичної шпонки?
3.1 Діаметр вала;
3.2 Обертовий момент на валу;
3.3 Потужність, котру передає вал;
3.4 Частоту обертання вала.
4. За якою залежністю визначають передаточне число зубчастої передачі?
4.1 13 EMBED Equation.3 1415 4.3 13 EMBED Equation.3 1415

4.2 13 EMBED Equation.3 1415 4.4 13 EMBED Equation.3 1415

5. Яка залежність визначає ККД черв'ячної передачі?
5.1 13 EMBED Equation.3 1415
5.2 13 EMBED Equation.3 1415
5.3 13 EMBED Equation.3 1415
6. В кінематичній схемі, котра наведена, яку назву має ланка 1?
6.1 Черв'ячне колесо;
6.2 Колесо зубчасте;
6.3 Шестерня.
7. Чи може бути вісь нерухомою (тобто не обертатися)?
7.1 Так;
7.2 Ні.
8. Як змінює частоту обертання зубчастий редуктор?
8.1 Підвищує;
8.2 Не змінює;
8.3 Зменшує.
9. В яких передачах передаточне число буде більшим?
9.1 Зубчастих;
9.2 Ланцюгових;
9.3 Черв'ячних;
9.4 Пасових.
10. Як впливає наявність натяжного ролика в пасовій передачі на довговічність паса?
10.1 Довговічність збільшується;
10.2 Довговічність зменшується;
10.3 Не впливає.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від _______2011 р.

Зав. кафедри д.т.н., професор _______________ І.П. Паламарчук
Екзаменатор к.т.н., доцент _________________ О.В. Цуркан

ВІДПОВІДІ
№ питання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Білет 1
1.1
2.1
3.2
4.1
5.1
6.2
7.1
8.2
9.1
10.2

Білет 2
1.2
2.4
3.1
4.1
5.3
6.1
7.2
8.1
9.3
10.2

Білет 3
1.2
2.3
3.2
4.3
5.3
6.1
7.2
8.2
9.4
10.3

Білет 4
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
6.1
7.2
8.3
9.3
10.3

Білет 5
1.1
2.1
3.1
4.3
5.2
6.3
7.1
8.3
9.1
10.2

Білет 6
1.1
2.1
3.2
4.1
5.2
6.3
7.5
8.2
9.2
10.3

Білет 7
1.1
2.1
3.3
4.3
5.1
6.2
7.3
8.1
9.2
10.3

Білет 8
1.1
2.3
3.3
4.1
5.1
6.1
7.3
8.2
9.2
10.1

Білет 9
1.2
2.1
3.2
4.1
5.1
6.2
7.2
8.1
9.2
10.1

Білет 10
1.3
2.3
3.1
4.3
5.3
6.3
7.1
8.3
9.3
10.2

Білет 11
1.1
2.1
3.2
4.1
5.1
6.2
7.1
8.2
9.1
10.2

Білет 12
1.2
2.4
3.1
4.1
5.3
6.1
7.2
8.1
9.3
10.2

Білет 13
1.2
2.3
3.2
4.3
5.3
6.1
7.2
8.2
9.4
10.3

Білет 14
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
6.1
7.2
8.3
9.3
10.3

Білет 15
1.1
2.1
3.1
4.3
5.2
6.3
7.1
8.3
9.1
10.2

Білет 16
1.1
2.1
3.2
4.1
5.2
6.3
7.5
8.2
9.2
10.3

Білет 17
1.1
2.1
3.3
4.3
5.1
6.2
7.3
8.1
9.2
10.3

Білет 18
1.1
2.3
3.3
4.1
5.1
6.1
7.3
8.2
9.2
10.1

Білет 19
1.2
2.1
3.2
4.1
5.1
6.2
7.2
8.1
9.2
10.1

Білет 20
1.3
2.3
3.1
4.3
5.3
6.3
7.1
8.3
9.3
10.2

Білет 21
1.1
2.1
3.2
4.1
5.1
6.2
7.1
8.2
9.1
10.2

Білет 22
1.2
2.4
3.1
4.1
5.3
6.1
7.2
8.1
9.3
10.2

Білет 23
1.2
2.3
3.2
4.3
5.3
6.1
7.2
8.2
9.4
10.3

Білет 24
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
6.1
7.2
8.3
9.3
10.3

Білет 25
1.1
2.1
3.1
4.3
5.2
6.3
7.1
8.3
9.1
10.2

Білет 26
1.1
2.1
3.2
4.1
5.2
6.3
7.5
8.2
9.2
10.3

Білет 27
1.1
2.1
3.3
4.3
5.1
6.2
7.3
8.1
9.2
10.3

Білет 28
1.1
2.3
3.3
4.1
5.1
6.1
7.3
8.2
9.2
10.1

Білет 29
1.2
2.1
3.2
4.1
5.1
6.2
7.2
8.1
9.2
10.1

Білет 30
1.3
2.3
3.1
4.3
5.3
6.3
7.1
8.3
9.3
10.2


1

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 24034506
    Размер файла: 819 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий