B Modul 2

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI "Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя"
БІЛЕТ № 1
І ) Контрольні запитання:
Хто вперше запропонував термін “екологія”?
Эрнст Геккель у 1866 р.
Де утворюються ооцисти токсоплазми?
В епітелії тонкої кишки
Назвіть проміжних і остаточних хазяїв нанофієтозу.
Проміжний – черевоногі молюски; остаточні – людина, собаки, кішки, норки, барсуки.
Які існують методи лабораторної діагностики ентеробіозу?
Овоскопія зішкрібка з перанальних складок; метод «липкої стрічки»; гельмінтоскопія фекалій, коли високий ступень інвазії.
Яка відмінність між ектопаразитом і ендопаразитом?
Ектопаразит паразитує на зовнішніх покривах організму; ендопаразит паразитує у внутрішньому середовищі організму.
Яке медичне значення мають ракоподібні?
Вони є переносниками збудників хвороб
Назвіть отруйних для людини представників кишковопорожнинних.
Медузи
У яких представників стьожкових червів яйця морфологічно однакові?
У Taeniarhychus saginatus (ціп’як неозброєний) та у Taenia solium (ціп’як озброєний).
У яких синантропних комах розвиток відбувається з неповним метаморфозом?
Як називається захворювання збудником якого є Trypanosoma cruzi?
Хвороба Чагаса або американський трипаносомоз

ІІ ) Ситуаційна задача. Побудуйте піраміду біомаси озера, якщо суха маса на 1 м2 у продуцентів становить 100 г, у первинних консументів 10, у вторинних консументів 2 г.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 2
І ) Контрольні запитання:
Перелічіть абіотичні екологічні фактори.
Температура, вода, атмосферний тиск, повітря, гравітація, елетромагнітне поле, сонячне світло, хімічний склад і агрегатний стан субстрату.
Які стадії розвитку токсоплазми можна виявити в організмі проміжного хазяїна?
Ендозоїти, псевдоцисти (гостра стадія), справжні цисти (хронічна стадія).
Де локалізуються збудники метагонімозу і нанофієтозу?
У людини – в тонкій кишці.
Личинки яких нематод активно проникають в організм людини?
Анкілостома, Некатор, Вугриця кишкова
Які типи паразитизму притаманні членистоногим?
Ектопаразити, постійні паразити людини та тимчасові паразити. Також можуть бути випадковими паразитами.
Яке медичне значення мають кліщі?
Тимчасові паразити людини, переносники збудників енцефаліту, туляремії, омської лихоманки.
Яких тварин називають пасивно-отруйними?
Пасивно-отруйні ті тварини, що не мають спеціальних пристосувань та органів для накопичення отрути та отруєння інших організмів. Наприклад, жаби дереволази. Є отруйні форми – в них на шкірі є токсична речовина.
Яйця якого гельмінта мають діжкоподібну форму, товсту оболонку, світлі “пробочки” на полюсах?
Яйця волосоголовця людського (Trichocephalus trichiurus).
Хто з представників членистоногих є переносниками збудника чуми?
Блоха людська (Pulex irritans) та блоха щуряча (Xenopsylla cheopsis).
Як називається захворювання збудником якого є Plasmodium vivax?
Триденна малярія.

ІІ ) Ситуаційна задача. Побудуйте екологічну піраміду чисел помірної зони (влітку), якщо кількість особин на 1000 м2 становить: продуцентів 1500, травоїдних тварин 150 000, первинних хижаків 100 000, кінцевих хижаків 10. Назвіть представників різних рівнів живлення.
Яблуня ( Попелиця ( Сонечко ( Комахоїдні птахи.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 3
І ) Контрольні запитання:

Що таке екологічна ніша?
Сукупність параметрів середовища, які характеризують місце виду в екосистемі.
Які шляхи зараження людини токсоплазмозом?
Через брудні руки, шерсть зараженої кішки, при вживанні бруждних овочів, фруктів, при лаборанторних дослідженнях крові хворих, при вживанні в їжу погано обробленого термічно мяса заражених тварин.
Назвіть проміжних хазяїнів збудника клонорхозу.
Перший - молюск Bithynia, другий - риба родини коропових.
Вкажіть латинські назви нематод, яйця яких можуть поширюватися через брудні руки.
Ascaris lumbricoides, Trichocephalus trichiurus, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus.
Які функції виконує зовнішній покрив тіла членистоногих?
Захисний.
Чи властивий кліщам статевий диморфізм?

Яких тварин називають активно-отруйними?
Активно-отруйні ті тварини, що мають спеціальни утвори для отруєння інших організмів. Наприклад, змії, в них є мішечки для накопичення яду, залози для його вироблення та зуби для проколювання покривів жертви.
Для діагностики якого гельмінтозу роблять зскрібок з періанальних складок?
Для діагностики ентеробіозу, що викликаний гостриками.
Що таке “чумний блок”?
«Чумний блок» - це скупчення чумних бактерій у шлунку блохи, що призводить до тимчасової непрохідності кишківника членистоногого.
Як називається захворювання збудником якого є Plasmodium ovale?
Малярія типу триденої (ovale-малярія).
ІІ ) Ситуаційна задача. За правилами екологічної піраміди визначте, скільки планктону потрібно з’їсти киту, щоб збільшити приріст своєї маси на 200 кг, враховуючи, що він харчується виключно планктоном.
За правилом екологічної піраміди, кожна наступна ланка в екологічній піраміді зменшується в десять разів, планктон є продуцентом і займає перше місце в цьому ланцюгу живлення. Тому киту треба з*їсти 2000 кг планктона для збільшення своєї маси на 200 кг.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

+МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 4
І ) Контрольні запитання:
Що таке антропогенний фактор?
Антропогенні фактори – сукупність факторів оточующого середовища, що зумовлені випадковою або навмисною діяльностю людини за період її існування.
Хто є остаточним хазяїном токсоплазми?
Представники родини котячих.
Чи може людина заразитися опісторхозом від кішки?
Ні. Людина може заразитись опісторхозим при вживанні в їжу сирої або недостатньо обробленої термічно риби.
Які нетрансмісивні нематодози поширюються через комах?

Для яких членистоногих характерний личинковий паразитизм?

Кліщі, воші.
У чому полягає особиста профілактика укусів кліщів?
Носіння закритих комбінезонів у Тайзі, перевірка свого тіла на предмет кліщів після прогулянки лісом, використання репилентів.
Яке медичне значення має клоп Triaoma infestans?
Поцілунковий клоп є переносником хвороби Чагаса.
Яким чином людини може заразитись дракункульозом?
При випадковому заковтуванні з водою рачка циклопа, в якому є личинка ришти.
Чи отруйний для людини павук Latrodectus tredecimguttatus?
Так, каракут отруйний. Його отрута має нейротоксичну дію і вражає органи ЦНС.
Як називається захворювання збудником якого є сисун котячий?
Опісторхоз.
ІІ ) Ситуаційна задача. На скільки особин зменшиться чисельність популяції щук в озері (середня маса 5 кг), якщо маса фітопланктону, яким харчувалися коропи цього озера, зменшилася з 95 до 80 т?


ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 5
І ) Контрольні запитання:
Які ви можете навести приклади наземних природних екосистем?
Ліс, луки, навіть, гниючий пеньок у лісі можна роздивлятися як екосистему.
Де в організмі людини локалізується піхвова трихомонада?
У жінок – в піхві, сечоводах, сечовому міхурі, бартолинових залозах, у чоловіків – в уретрі, сім*яних мішечках, простаті.
Чому опісторхоз вважають природно-осередковою хворобою?
Тому що осередки цього захворювання існують у природі і без участі людини. Цими осередками є всі організми, що вживають в їжу сиру заражену рибу. Людина може заразитись, потрапивши в такий природний осередок.
Які трансмісивні нематодози поширені в тропічних і субтропічних регіонах?

Для яких членистоногих характерний імагінальний паразитизм?
Як називають тимчасового хазяїна, на якому живляться кліщі?

Яке медичне значення має блощиця Cimex lectularius?
Не встановлено того факту, що постільний клоп переносить збудників хвороб, проте слина блошиці містить отруйні речовини, що викликають біль і подразнення в місці укуси.
Що таке цистоцерк?
Цистицерк – личинкова стадія розвитку деяких стьожкових червів, під час якої сколекс та шайка інвагінуються у велику заповнену рідиною цисту. Ці цисти розвиваються в м’язах або головному мозку «хазяїна» після проковтування яєць цистицерків ним.

Які продукти життедіяльності бджіл застосовують в медицині?

Прополіс, отруту, мед, віск.
Як називається захворювання збудником якого є сисун ланцетоподібний?
Дикроцеліоз

ІІ ) Ситуаційна задача. Під час лабораторного дослідження фекалій пацієнта виявили кулясті клітини, які мали оболонку і два ядра, різні за розміром і формою. Чи є такі клітини сигналом для лікаря про наявність у пацієнта інвазійної хвороби?
Так, слід підозрювати балантидіаз. Треба провести мікроскопію мазка фекалій.


ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 6
І ) Контрольні запитання:
Які ви знаєте штучні екосистеми?
Агроценоз, акваріум, штучною екосистемою також можна назвати орбітальну станцію.
Які організми є природним резервуаром збудника вісцерального лейшманіозу?
Шакали, собаки, лисиці.
Які є методи лабораторної діагностики парагонімозу?
Овоскопія харкотиння або фекалій. Серологічні ревкції на ранніх стадіях хвороби.
Якими нематодозами можна заразитися, вживаючи немиті овочі?
Аскаридозом, стронгілоїдозом, анкілостомоз
Які кліщі є постійним паразитами людини?
Свербун коростяний, Sarcoptes scabiei та залозник вугровий, Demodex folliculorum є постійними паразитами людини, тому що вони живуть під шкірою, залозник також живе в оці і вони не міняють хазяїна.
Що таке трансоваріальна передача збудника хвороби?
Це передача збудника хвороби нащадкам шляхом проникнення його у яйцеклітину.
Які клопи є паразитами людини?
Поцілунковий клоп, Triatoma infestans та постільний клоп, Cimex lectularius.
При яких трематодозах у людини може виникнути жовтяниця внаслідок закупорки жовчних проток?
Фасціольоз, опісторхоз, клонорхоз, дикроцеліоз
Для чого в медицині застосовують отруту медоносної бджоли?
Для виготовлення ліків, при апітерапії – для лікування артритів, радикуліту, ревматизму, тромбофлебіту.
Як називається захворювання збудником якого є сисун легеневий?
Парагонімоз
ІІ ) Ситуаційна задача. Під час планового медичного обстеження працівників їдальні середньої школи у фекаліях шеф-кухаря виявлено цисти амеб, що містять вісім ядер. Чи може цей працівник їдальні бути для учнів школи джерелом зараження на амебіаз?
Ні, тому що у хворого виявлена восьмиядерна циста амеби кишкової, Enatamoeba coli, вона не викликає ніякої патогенної дії.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 7
І ) Контрольні запитання:
Які основні три групи організмів входять до складу будь-якої екосистеми?
Продуценти, консументи, редуценти або автотрофи та гетеротрофи, що поділяються на консументів, сапротрофів та редуцентів.
Як можна відрізнити цисту балантидія від цисти лямблії?
Зріла циста лямблії має 4 ядра, циста балантидію має лише 2 ядра. Балантидій – подвійна оболонка, лямблія - щільна оболонка.
Де локалізується Paragonimus ringeri в організмі остаточного хазяїна?
Легеневий сисун локалізується у мілких бронхах. Також можливе позалегеневе розташування – у селезінці, печінці, головному мозку.
Для яких нематод не характерна міграція личинок в організмі людини?
Волосоголовець людський, гострик,
Які відмінності між механічним та біологічним переносником?

Які кліщі є переносниками тайгового енцефаліту?
Тайговий кліщ, Ixodes persulcatus.
Яке медичне значення мають блохи?
Переносники чуми і лепри, щурячого рикетсіозу.
Які розміри мають марити печінкового сисуна?
Для чого в медицині застосовують отруту гадюки?
Як називається захворювання збудником якого є стьожак широкий?
Дифілоботріоз, тому що збудник захворювання – Diphyllobothrium latum.
ІІ ) Ситуаційна задача. До інфекційного відділення поступив хворий. Він скаржився на біль у шлунку, часті рідкі випорожнення з домішками слизу і крові. Під час лабораторного дослідження фекалій виявлено вегетативні форми амеб діаметром 3040 мкм. Внутрішній вміст цитоплазми мав велику кількість фагоцитованих еритроцитів. Який вид амеб паразитує у хворого? Чи можна діагностувати в нього амебіаз?
Можна. Пацієнт хворий на дизентерійний амебіаз, тому що в нього виявлена forma magna. Вона може перейти у forma minuta, але на даний момент пацієнт є джерелом зараження інших людей. Треба негайно лікувати.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 8
І ) Контрольні запитання:
Як називаються гетеротрофи, що споживають мертву органіку?
Сапротрофи
Якого представника класу джгутикових можна виявити в дуоденальному вмісті людини?
Лямблія, Lamblia intestinalis.
Яка стадія сисуна печінкового є інвазійною для людини?
Адолескарія
Для яких нематод характерна міграція личинок в організмі людини?
Аскарида, Ascaris lumbricoides,
Які членистоногі можуть бути механічними переносниками збудників хвороб?
Таргани,
Де локалізується збудник корости в організмі хазяїна?
Свербун коростяний, Sarcoptes scabiei, локалізується в епідермісі, переважно ті ділянки, де шкіра тонка і ніжна.
Який тип ротового апарату притаманний блохам?
Колючо-сисний ротови апарат.
Які трематоди є роздільностатевими?
Як називаються речовини, що нейтралізують отруту?
Антитоксична сироватка
Як називається захворювання збудником якого є ришта?
Дракункульоз, тому що збудник – Dracunculus medinensis.
ІІ ) Ситуаційна задача. У зимовий період за медичною консультацією до Києва приїхав хворий на лейшманіоз. Чи повинні лікарі ізолювати такого хворого? Чи може він бути джерелом зараження на лейшманіоз інших мешканців Києва?
Якщо це вісцеральний лейшманіоз, то ні, пацієнт не є джерелом зараження тому що взимку москіти не розмножуються і в Києві москіти не живуть. Тому вісцеральний лейшманіоз є сезонним захворюванням, а ле якщо це шкірний лейшманіоз, то хворий є джерелом зараження і його треба лікувати.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 9
І ) Контрольні запитання:

Які ви знаєте форми симбіозу?
Який представник джгутикових може виявлятися в сечі людини?
Хто може бути остаточним хазяїном печінкового сисуна?
Які нематоди розвиваються зі зміною хазяїнів?
Які класи належать до типу членистоногих?
Який тип паразитизму характерний для коростяного свербуна?
Які морфологічні особливості має людська блоха?
Як називається інвазійна для людини стадія печінкового сисуна?
До якої родини належить чорна блекота?
Як називається захворювання збудником якого є ціп’як карликовий?

ІІ ) Ситуаційна задача. При обстеженні працівників їдальні в одного з них виявлено лямбліоз, у другого урогенітальний трихомоноз. Хто з них більш небезпечний для оточуючих? Яких заходів необхідно вжити, щоб запобігти цим хворобам у відвідувачів їдальні?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 10
І ) Контрольні запитання:
Які чотири основні типи середовища вам відомі?
Які представники джгутикових локалізуються в кишечнику людини?
Хто є проміжним хазяїном печінкового сисуна?
Які нематоди є геогельмінтами?
Які морфологічні особливості має яйце Trichocephаlus trichiurus?
Яке медичне значення має вугрева залозниця?
Як називаються яйця вошей?
Хто є збудником американського трипаносомозу?
На які групи поділяються активно-отруйні тварини?
Як називається захворювання збудником якого є ціп’як неозброєний?

ІІ ) Ситуаційна задача. Самка малярійного комара напилася крові людини, хворої на малярію. Скільки ооцист малярійного плазмодія утвориться в організмі комара, якщо в ньому опинилося три макрогаметоцити і два мікрогаметоцити?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 11
І ) Контрольні запитання:
Як називається фактор, дія якого виходить за межі витривалості організму?
Які протозойні хвороби, збудники яких належать до джгутикових, поширені в Україні?
Яке захворювання спричинює Fasciola hepatica?
Які нематоди є біогельмінтами?
Які умови потрібні для того, щоб яйця людської аскариди стали інвазійними?
Назвіть послідовні стадії метаморфозу іксодових кліщів.
Який тип паразитизму властивий вошам?
Назвіть шлях зараження людини шкірним лейшманіозом.
Які гриби є смертельно отруйними?
Як називаються захворювання збудником яких є ціп’як озброєний?

ІІ ) Ситуаційна задача. У фекаліях пацієнта знайдено відносно великі яйця гельмінта овальної форми, жовтого кольору, з кришечкою на одному з полюсів. Діагноз якої інвазійної хвороби підтверджує такий результат лабораторного дослідження, і чи завжди виявлення такого виду яєць є доказом хвороби пацієнта?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 12
І ) Контрольні запитання:
Які одноклітинні тварини можуть паразитувати в печінці або жовчовивідних шляхах людини?
Які трематоди потрапляють в організм людини на стадії метацеркарія?
Які особливості будови сколекса та проглотид у Diphyllobothrium latum?
Які морфологічні особливості мають яйця Enterobius vermicularis?
Яке медичне значення собачого кліща?
Які зовнішні ознаки вошей пов’язані з паразитичним способом життя?
Які амеби є для людини патогенними?
Де утворюється маточне молочко у бджіл?
Як називається захворювання збудником якого є Schistosoma haematobium?
Які оболонки планети беруть участь у формуванні біосфери?
ІІ ) Ситуаційна задача. У фекаліях пацієнта знайдено яйця печінкового сисуна. Відомо, що напередодні він вживав яловичу печінку. Чи достатньо цих даних для діагностики фасціольозу?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 13
І ) Контрольні запитання:
Назвіть реакцію рослин і тварин на тривалість світлового дня.
Які протозойні хвороби є природно-осередковими?
Якими трематодозами можна захворіти після вживання сирої риби?
Як людина заражується дифілоботріозом?
Яке медичне значення має кліщ Dermacentor pictus?
Як можна відрізнити лобкову вошу від головної й одежної?
Де в організмі людини локалізується Lamblia intestinalis?
Які отруйні рослини використовуються в медичній практиці?
Назвіть заповідники, що знаходяться на території України? (мінімум 3 заповідника)
Які морфологічні особливості має яйце Opisthorchis felineus?
ІІ ) Ситуаційна задача. Студент, який приїхав з Близького Сходу, звернувся до лікаря зі скаргою на порушення сечовиділення. Під час лабораторних досліджень у сечі пацієнта знайдено яйця овальної форми розміром 150 мкм, жовтого кольору, з шипом на боці. Про яке захворювання це свідчить? Чи може цей студент стати джерелом зараження людей, які його оточують?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 14
І ) Контрольні запитання:
Назвіть стан організму, за якого вияви життєдіяльності знижені.
Які одноклітинні розвиваються зі зміною хазяїнів?
Для яких трематод проміжними хазяїнами є представники класу ракоподібних?
Хто є остаточним хазяїном Alveococcus multilocularis?
Які морфологічні особливості мають членики Diphyllobothrium latum?
Де поширений тайговий кліщ?
Яке медичне значення мають Pulex irritans?
Де в організмі людини локалізується Leishmania tropica?
Які отруйні рослини використовуються в медичній практиці?
Назвіть державні документи, присвячені охороні видової різноманітності?
ІІ) Ситуаційна задача. У студента, який щойно повернувся з Далекого Сходу, кашель із сильним мокротинням з домішкою крові, біль у грудях, загальна слабкість. Після мікроскопічного дослідження мокротиння в ньому виявили яйця розміром 0,1 мм, овальної форми, золотисто-брунатного кольору. Про який діагноз можна говорити?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 15
І ) Контрольні запитання:
Назвіть стан організму, за якого уповільнюються процеси життєдіяльності тварин у період зимової сплячки.
Яка відмінність між проміжним і остаточним хазяїном?
Які трематоди локалізуються в легенях людини?
Які існують методи лабораторної діагностики ехінококозу?
Який матеріал слід використовувати для лабораторної діагностики фасціольозу?
Хто є природним резервуаром вірусу тайгового енцефаліту?
Яке медичне значення мають Phthirus pubis?
Де в організмі людини локалізується Trichomonas vaginalis?
Що таке апітерапія?
Які методи досліджень застосовують в сучасній екології?
ІІ ) Ситуаційна задача. До педіатра привели дівчинку віком 5 років. Мати дівчинки повідомила, що в її дитини знижений апетит та неспокійний сон. Вона останнім часом скаржиться на біль у животі. При дослідженні фекалій дівчинки виявлено кілька гельмінтів з членистим тілом завдовжки 12 см і овальні яйця гельмінтів розміром 4050 мкм, усередині яких видно безбарвні онкосфери. Про який діагноз можна говорити?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 16
І ) Контрольні запитання:
Як називають форму співжиття організмів різних видів, за якої організм одного виду тривалий час використовує організм іншого виду як джерело живлення та середовище існування, завдаючи шкоди останньому.
Що таке трансмісивні хвороби?
Які трематоди локалізуються в кишечнику людини?
Хто є остаточним хазяїном ехінокока?
Які методи лабораторної діагностики парагонімозу?
Яке медичне значення має селищний кліщ?
Яке медичне значення мають Pediculus humanus capitis і Pediculus humanus humanus?
Скільки триває цикл еритроцитарної шизогонії у Plasmodium malariae?
Які ви знаєте отруйні гриби, що ростуть в Україні?
Що таке сукцесія?
ІІ ) Ситуаційна задача. Під час лабораторного дослідження у фекаліях хворого виявили членики ціп’яка розміром 1,5 ( 0,6 см. При мікроскопії в члениках виявлено матку з 812 бічними відгалуженнями. Про який діагноз свідчать наведені дані?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 17
І ) Контрольні запитання:
Який фактор визначає верхню межу життя в атмосфері?
Яку функцію виконує мікронуклеус у Balantidium coli?
Які трематоди локалізуються в печінці людини?
Яка особиста профілактика теніаринхозу?
Які методи лабораторної діагностики дикроцеліозу?
Яке медичне значення мають гамазові кліщі?
Які види тарганів можуть бути механічними переносниками збудників хвороб?
Скільки триває цикл еритроцитарної шизогонії у Plasmodium vivax?
Що таке апітерапія?
Чому фітоценоз є основою діючого біогеоценозу?
ІІ ) Ситуаційна задача. У дитини, що пройшла курс лікування з приводу гіменолепідозу, взяли кал на аналіз. Результати овогельмінтоскопії негативні. Чи достатньо цього для висновку про цілковите видужання хворого?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.РоманенкоМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 18
І ) Контрольні запитання:
Як називаються живі істоти, які живляться дрібними рештками організмів?
Як називаються організми, для яких паразитичний спосіб життя єдино можлива форма існування?
Як називаються личинки трематод, що локалізуються в м’язах риб?
Як діагностують дифілоботріоз у людини?
Які морфологічні особливості має яйце Fasciola hepatica?
Які паразитичні комахи розвиваються з повним метаморфозом?
Які членистоногі є постійними паразитами людини?
Де в організмі людини може локалізуватись фіна ехінокока?
Які отруйні речовини тваринного походження використовують для лікування?
Де локалізується трофозоїт малярійного плазмодія на стадії персня?
ІІ ) Ситуаційна задача. У фекаліях дитини 3 років виявлено гельмінти білого кольору завдовжки 10 мм. При детальному дослідженні тіла паразита було помічено розширення стравоходу. При мікроскопії зскрібка періанальних складок виявлено безбарвні асиметричні яйця розміром приблизно 50 ( 20 мкм. Про яке захворювання свідчать наведені дані?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 19
І ) Контрольні запитання:
Визначте тип взаємовідносин між організмами різних видів, коли організм одного виду використовує організм іншого виду як житло і джерело харчування, не завдаючи шкоди останньому.
Де саме в організмі людини локалізується Balantidium coli?
Які трематоди локалізуються в кровоносних судинах людини?
Які існують можливі шляхи зараження людини цистицеркозом?
Яйце якого гельмінта має товсту горбисту оболонку?
Які паразитичні комахи розвиваються з неповним метаморфозом?
Які членистоногі є постійними ектопаразитами?
Де в організмі людини може локалізуватись личинка Trichinella spiralis?
Які тварини називаються активно-отруйними?
Як відбувається зараження людини лямбліозом?
ІІ ) Ситуаційна задача. Дівчинка 15 років була доставлена в лікарню із запаленням червоподібного відростка. Аналіз крові показав у дівчинки ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця гельмінта. Яйця безбарвні, мають лимоноподібну форму (50 ( 30 мкм), з “пробочками” на полюсах. Визначте вид гельмінтів, що паразитують у дівчинки.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 20
І ) Контрольні запитання:
Визначте тип взаємовідносин між організмами різних видів, коли організм одного виду використовує організм іншого виду виключно як житло.
На якій стадії балантидій потрапляє до організму людини?
Як називаються статевозрілі форми трематод?
Які цестоди можуть спричинювати розвиток не однієї, а двох хвороб? Назвіть ці хвороби.
Яйця яких гельмінтів закономірно виявляються в дуоденальному вмісті хворих?
Які комахи є механічними переносниками збудників інвазійних хвороб травної системи?
Яке медичне значення мають мошки?
Де в організмі людини може локалізуватись гострик?
Назвіть тварин, що мають природний імунітет до отрут.
Хто є проміжним хазяїном збудника бругіозу?
ІІ ) Ситуаційна задача. У хворого при овоскопії фекалій було знайдено яйця теніїд. Які додаткові дослідження слід провести для уточнення діагнозу?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 21
І ) Контрольні запитання:
Визначте тип взаємовідносин між організмами різних видів, коли обидва організми мають один від одного взаємну користь.
У кого паразитує кишковий балантидій?
Які трематодози мають природно-осередкові особливості поширення?
Яку загальну назву має друга личинкова стадія розвитку цестод?
Яйця яких гельмінтів мають кришечку?
Яку спільну назву мають інвазійні хвороби, поширювані кровосисними комахами?
Який тип метаморфозу притаманний ґедзям?
Де поширене захворювання онхоцеркоз?
Назвіть тварин класу ссавців, резистентних до дії отрут рептилій.
Назвіть збудників нематодозів людини, яйця яких дозрівають в грунті.
ІІ ) Ситуаційна задача. Студентка живе в гуртожитку. У неї спостерігається висипання на тілі та нестерпне свербіння в нижній ділянці живота та між пальцями верхніх кінцівок, яке посилюється вночі. Було встановлено, що ці симптоми викликані паразитуванням членистоногого. Який організм спричинює в людини ці симптоми? Чи небезпечна студентка для оточуючих?
ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 22
І ) Контрольні запитання:
Як називається сукупність паразитів, що населяють організм хазяїна.
Чим живиться дизентерійна амеба?
Яка загальна назва хвороб, спричинюваних тваринами класу сисунів?
Що таке онкосфера?
Як називають гельмінтів, яйця яких дозрівають у ґрунті?
Назвіть представників класу комах, що відносяться до ряду двокрилих?
Яке медичне значення мають ґедзі?
Як називається захворювання збудником якого є вугриця кишкова?
Представники яких класів тварин здатні виробляти отруйний секрет? Наведіть приклади
Яйця яких гельмінтів можуть бути транзитними в організмі людини?
ІІ ) Ситуаційна задача. Пошукова група, що перебувала в Афганістані, заночувала в печері. Уранці деякі члени групи виявили в себе на тілі сліди укусів членистоногих. Після детального обстеження одягу було виявлено істот темно-сірого кольору, розміром 68 мм, що мали 4 пари кінцівок і несегментоване тіло. Який вид відомого вам членистоногого це може бути? До яких наслідків може призвести укус цих членистоногих?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 23
І ) Контрольні запитання:
Що таке факультативний паразитизм?
Яку форму дизентерійної амеби можна знайти у фекаліях хворої людини в період гострої стадії захворювання?
Які трематоди поширені в Україні?
У яких стьожкових червів життєвий цикл пов’язаний з водним середовищем?
Хто є проміжним хазяїном збудника лоазу?
Яких тварин називають синантропними? Наведіть приклади синантропних комах.
Яке медичне значення має осіння жигалка?
Як називається захворювання збудником якого є волосоголовець?
Отрута яких змій є небезпечною для людини?
Які функції виконує зовнішній покрив членистоногих?
ІІ ) Ситуаційна задача. Під час прогулянки в широколистяному лісі групу студентів покусали кліщі. Незабаром серед студентів з’явилися хворі на енцефаліт. З якими відомими вам кліщами може бути пов’язана хвороба в студентів? Які латинські назви цих кліщів?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 24
І ) Контрольні запитання:
Чим відрізняються тимчасові паразити від постійних?
Яка форма дизентерійної амеби є інвазійною для людини?
Який матеріал використовують для виявлення Trichomonas hominis у людини?
Для якого гельмінта з класу Стьожкові черві людина можуть бути і проміжним, і остаточним хазяїном?
Де поширене захворювання онхоцеркоз?
Які двокрилі є синантропними?
Яке медичне значення має вольфартова муха?
Як називається захворювання збудником якого є лобкова воша?
Назвіть представників з родини вужоподібних змій, отруйних для людини.
Скільки кінцівок мають комахи і де вони розміщуються?
ІІ ) Ситуаційна задача. У лабораторії одержали потомство від тайгових кліщів, зібраних у природному осередку енцефаліту. Чи можуть заразитись енцефалітом від цих кліщів працівники лабораторії?


ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 25
І ) Контрольні запитання:
Чим відрізняються ектопаразити від ендопаразитів?
Де в організмі людини локалізується дизентерійна амеба?
Назвіть інвазійну для людини стадію малярійного плазмодія.
Для яких цестод людина є проміжним хазяїном?
Назвіть проміжного й остаточного хазяїна збудника вухереріозу.
Перерахуйте представників двокрилих, які можуть бути біологічними переносниками нематод.
Яке медичне значення має москіт Phlebotomus papatasii?
Як називається захворювання збудником якого є личинка вольфартової мухи?
Які рептилії, що водяться в Україні, отруйні для людини?
Які кліщі є постійними паразитами людини?
ІІ ) Ситуаційна задача. До дерматолога звернувся юнак, якого турбують вугрі на обличчі. Під час дослідження матеріалу, взятого з внутрішнього вмісту вугрів хворого, було виявлено членистоногих розміром до 0,5 мм. Вони мали червоподібну форму та чотири пари редукованих кінцівок, розміщених у передній частині тіла. Про який діагноз у хворого свідчить наявність цих членистоногих?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 26
І ) Контрольні запитання:
Чим відрізняється справжній паразитизм від несправжнього?
Яке захворювання спричинює дизентерійна амеба?
Які стадії розвитку малярійного плазмодія можна виявити в організмі проміжного хазяїна?
Для яких цестод людина є остаточним хазяїном?
У яких органах людини локалізуються статевозрілі трихінели?
Які двокрилі є компонентами гнусу?
Які існують заходи боротьби з москітами?
Як називається захворювання збудником якого є головна воша?
Які земноводні, що водяться в Україні, отруйні для людини?
Який кліщ здатний спричиняти тяжкі алергічні реакції?
ІІ ) Ситуаційна задача. Собачий кліщ на стадії личинки отримав збудника туляремії. Скільки хазяїнів-годувальників заразить він протягом свого життя?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.РоманенкоМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 27
І ) Контрольні запитання:
Наведіть приклади природно-осередкових хвороб.
Хто з представників саркодових є гематофагом?
Які стадії розвитку проходить малярійний плазмодій в організмі остаточного хазяїна?
Які шистосоми відкладають свої яйця у венах брижі і кишок.
У яких органах людини локалізуються інкапсульовані личинки трихінели?
Які двокрилі є личинковими паразитами?
Чи зустрічається малярійний комар в Україні?
Як називається захворювання збудником якого є гострик?
Які відомі вам отруйні риби живуть у Чорному морі?
Личинки яких комарів мають дихальний сифон у вигляді трубки на передостанньому членику?
ІІ ) Ситуаційна задача. У личинку кліща внаслідок трансоваріальної передачі потрапив збудник кліщового поворотного тифу. Яку мінімальну кількість хазяїнів-годувальників може заразити цей кліщ протягом свого онтогенезу, якщо смоктатиме кров перед відкладанням яєць?
ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 28
І ) Контрольні запитання:
Що таке антропонози?
Які найпростіші спричинюють кишкові хвороби?
Хто є остаточним хазяїном малярійного плазмодія?
Де локалізуються статевозрілі шистосоми?
Які існують шляхи зараження людини стронгілоїдозом?
Яке епідеміологічне значення має кімнатна муха?
Чи є статевий диморфізм у комарів роду Anopheles?
Як називається захворювання збудником якого є вугрева залозниця?
Що відносять до отруйного апарату бджіл?
Хто з представників двокрилих є переносником збудника малярії?
ІІ ) Ситуаційна задача. Житель Одеси потрапив у лікарню в гарячковому стані, який повторюється в нього кожні 72 год. Відомо, що півтора місяця тому він повернувся з Африки, де відпочивав декілька тижнів. Коли чоловік перебував в Африці, його вночі турбували кровосисні літаючі комахи. Аналіз крові хворого показав наявність в еритроцитах найпростіших, що належать до споровиків. Назвіть збудника і переносника збудника захворювання.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 29
І ) Контрольні запитання:
Хто може бути переносником збудника інвазійного захворювання?
Яка загальна назва хвороб, що спричинюються найпростішими?
Які стадії розвитку малярійного плазмодія можна виявити в еритроцитах хворої людини?
Чим відрізняється діагностика урогенітального шистосомозу від кишкового шистосомозу?
У чому полягає особиста профілактика анкілостомозу?
Який тип ротового апарату властивий Musca domestica?
Чи можна неозброєним оком відрізнити імагінальну стадію розвитку комара роду Anopheles від такої комарів родів Culeх i Aedes?
Як називається захворювання збудником якого є коростяний свербун?
Які представники класу павукоподібних є отруйними для людини?
Які кліщі постійно живуть в помешканні людини?
ІІ ) Ситуаційна задача. До київської лікарні привезли журналіста, який деякий час перебував у відрядженні в Африці. Під час лабораторного дослідження в крові хворого було виявлено трипаносоми. Назвіть переносника і збудника захворювання, що спричинюється ними.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 30
І ) Контрольні запитання:
Яка різниця між біологічним (специфічним) та механічним переносником?
Яка загальна назва хвороб, збудниками яких є тварини?
Де відбувається статеве розмноження токсоплазми?
Назвіть проміжних хазяїв збудника метагонімозу.
Через які внутрішні органи людини мігрує личинка аскариди?
Назвіть кліщів – збудників хвороб людини?
На які відділи поділяється тіло комара?
Як називається захворювання збудником якого є залозниця вугрева?
Яких ви знаєте отруйних для людини тварин серед молюсків?
У яких синантропних комах розвиток відбувається з повним метаморфозом?
ІІ ) Ситуаційна задача. До поліклініки звернувся чоловік, який перед цим був у туристичній поїздці в Туреччині: у нього на волосистій частині голови утворилася рана. Після обстеження й оброблення рани лікар витяг з неї червоподібних личинок комах розміром 1 мм. Про який діагноз у хворого свідчать ці дані? Яка комаха стала причиною хвороби?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 31
І ) Контрольні запитання:
Яка різниця між біологічним (специфічним) та механічним переносником?
Яка загальна назва хвороб, що спричинюються найпростішими?
Де відбувається статеве розмноження токсоплазми?
Які стадії розвитку малярійного плазмодія можна виявити в еритроцитах хворої людини?
Назвіть проміжних хазяїв збудника опісторхозу.
Через які внутрішні органи людини мігрує личинка аскариди?
Назвіть кліщів – збудників хвороб людини?
Як називається захворювання збудником якого є залозниця вугрева?
Яких ви знаєте отруйних для людини тварин серед кишковопоржнинних?
У яких синантропних комах розвиток відбувається з неповним метаморфозом?
ІІ ) Ситуаційна задача. У личинку кліща внаслідок трансоваріальної передачі потрапив збудник кліщового поворотного тифу. Яку мінімальну кількість хазяїнів-годувальників може заразити цей кліщ протягом свого онтогенезу, якщо смоктатиме кров перед відкладанням яєць?


ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 24033477
    Размер файла: 237 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий