B modul 2

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI "Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя"
БІЛЕТ № 1
І ) Контрольні запитання:
Хто вперше запропонував термін “екологія”?
Эрнст Геккель у 1866 р.
Де утворюються ооцисти токсоплазми?
В епітелії тонкої кишки
Назвіть проміжних і остаточних хазяїв нанофієтозу.
Проміжний – черевоногі молюски; остаточні – людина, собаки, кішки, норки, барсуки.
Які існують методи лабораторної діагностики ентеробіозу?
Овоскопія зішкрібка з перанальних складок; метод «липкої стрічки»; гельмінтоскопія фекалій, коли високий ступень інвазії.
Яка відмінність між ектопаразитом і ендопаразитом?
Ектопаразит паразитує на зовнішніх покривах організму; ендопаразит паразитує у внутрішньому середовищі організму.
Яке медичне значення мають ракоподібні?
Вони є переносниками збудників хвороб
Назвіть отруйних для людини представників кишковопорожнинних.
Медузи
У яких представників стьожкових червів яйця морфологічно однакові?
У Taeniarhychus saginatus (ціп’як неозброєний) та у Taenia solium (ціп’як озброєний).
У яких синантропних комах розвиток відбувається з неповним метаморфозом?
Таргани.
Як називається захворювання збудником якого є Trypanosoma cruzi?
Хвороба Чагаса або американський трипаносомоз

ІІ ) Ситуаційна задача. Побудуйте піраміду біомаси озера, якщо суха маса на 1 м2 у продуцентів становить 100 г, у первинних консументів 10, у вторинних консументів 2 г. Відповідь: біомаса збільшиться в 5 разів.
Консументи 2-го пор.


Консум 1-го порядку
10г

Продуценти
100гІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 2
І ) Контрольні запитання:
Перелічіть абіотичні екологічні фактори.
Температура, вода, атмосферний тиск, повітря, гравітація, елетромагнітне поле, сонячне світло, хімічний склад і агрегатний стан субстрату.
Які стадії розвитку токсоплазми можна виявити в організмі проміжного хазяїна?
Ендозоїти, псевдоцисти (гостра стадія), справжні цисти (хронічна стадія).
Де локалізуються збудники метагонімозу і нанофієтозу?
У людини – в тонкій кишці.
Личинки яких нематод активно проникають в організм людини?
Анкілостома, Некатор, Вугриця кишкова
Які типи паразитизму притаманні членистоногим?
Ектопаразити, постійні паразити людини та тимчасові паразити. Також можуть бути випадковими паразитами.
Яке медичне значення мають кліщі?
Тимчасові паразити людини, переносники збудників енцефаліту, туляремії, омської лихоманки.
Яких тварин називають пасивно-отруйними?
Пасивно-отруйні ті тварини, що не мають спеціальних пристосувань та органів для накопичення отрути та отруєння інших організмів. Наприклад, жаби дереволази. Є отруйні форми – в них на шкірі є токсична речовина.
Яйця якого гельмінта мають діжкоподібну форму, товсту оболонку, світлі “пробочки” на полюсах?
Яйця волосоголовця людського (Trichocephalus trichiurus).
Хто з представників членистоногих є переносниками збудника чуми?
Блоха людська (Pulex irritans) та блоха щуряча (Xenopsylla cheopsis).
Як називається захворювання збудником якого є Plasmodium vivax?
Триденна малярія.

ІІ ) Ситуаційна задача. Побудуйте екологічну піраміду чисел помірної зони (влітку), якщо кількість особин на 1000 м2 становить: продуцентів 1500, травоїдних тварин 150 000, первинних хижаків 100 000, кінцевих хижаків 10. Назвіть представників різних рівнів живлення.
Дерево – 1500 --- --- Гусінь – 150000 --------Птахи – 100000 ------------Сокіл – 10 особин

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 3
І ) Контрольні запитання:

Що таке екологічна ніша?
Сукупність параметрів середовища, які характеризують місце виду в екосистемі.
Які шляхи зараження людини токсоплазмозом?
Через брудні руки, шерсть зараженої кішки, при вживанні бруждних овочів, фруктів, при лаборанторних дослідженнях крові хворих, при вживанні в їжу погано обробленого термічно мяса заражених тварин.
Назвіть проміжних хазяїнів збудника клонорхозу.
Перший - молюск Bithynia, другий - риба родини коропових.
Вкажіть латинські назви нематод, яйця яких можуть поширюватися через брудні руки.
Ascaris lumbricoides, Trichocephalus trichiurus, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus.
Які функції виконує зовнішній покрив тіла членистоногих?
Захисний.
Чи властивий кліщам статевий диморфізм?
Так, статевий диморфізм властивий кліщам.

Яких тварин називають активно-отруйними?
Активно-отруйні ті тварини, що мають спеціальни утвори для отруєння інших організмів. Наприклад, змії, в них є мішечки для накопичення яду, залози для його вироблення та зуби для проколювання покривів жертви.
Для діагностики якого гельмінтозу роблять зскрібок з періанальних складок?
Для діагностики ентеробіозу, що викликаний гостриками.
Що таке “чумний блок”?
«Чумний блок» - це скупчення чумних бактерій у шлунку блохи, що призводить до тимчасової непрохідності кишківника членистоногого.
Як називається захворювання збудником якого є Plasmodium ovale?
Малярія типу триденої (ovale-малярія).
ІІ ) Ситуаційна задача. За правилами екологічної піраміди визначте, скільки планктону потрібно з’їсти киту, щоб збільшити приріст своєї маси на 200 кг, враховуючи, що він харчується виключно планктоном.
За правилом екологічної піраміди, кожна наступна ланка в екологічній піраміді зменшується в десять разів, планктон є продуцентом і займає перше місце в цьому ланцюгу живлення. Тому киту треба з*їсти 2000 кг планктона для збільшення своєї маси на 200 кг.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

+МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 4
І ) Контрольні запитання:
Що таке антропогенний фактор?
Антропогенні фактори – сукупність факторів оточующого середовища, що зумовлені випадковою або навмисною діяльностю людини за період її існування.
Хто є остаточним хазяїном токсоплазми?
Представники родини котячих.
Чи може людина заразитися опісторхозом від кішки?
Ні. Людина може заразитись опісторхозим при вживанні в їжу сирої або недостатньо обробленої термічно риби.
Які нетрансмісивні нематодози поширюються через комах?
Аскаридоз.
Для яких членистоногих характерний личинковий паразитизм?
Кліщі, воші.
У чому полягає особиста профілактика укусів кліщів?
Носіння закритих комбінезонів у Тайзі, перевірка свого тіла на предмет кліщів після прогулянки лісом, використання репилентів.
Яке медичне значення має клоп Triaoma infestans?
Поцілунковий клоп є переносником хвороби Чагаса.
Яким чином людини може заразитись дракункульозом?
При випадковому заковтуванні з водою рачка циклопа, в якому є личинка ришти.
Чи отруйний для людини павук Latrodectus tredecimguttatus?
Так, каракут отруйний. Його отрута має нейротоксичну дію і вражає органи ЦНС.
Як називається захворювання збудником якого є сисун котячий?
Опісторхоз.
ІІ ) Ситуаційна задача. На скільки особин зменшиться чисельність популяції щук в озері (середня маса 5 кг), якщо маса фітопланктону, яким харчувалися коропи цього озера, зменшилася з 95 до 80 т?
Фітопланктон------------- -----короп-----щука
95 зменш. До 80 9% 12%
95т х 0,09 = 8550 кг 80 т х 0,09 = 7200 кг
8550 кг х 0,12 = 1026 кг 7200кг х 0,12 = 864 кг
1026:5 = 205,2 864:5 = 172,8
205,2 – 172, 8 =32,4, тобто бл. 32 особин

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 5
І ) Контрольні запитання:
Які ви можете навести приклади наземних природних екосистем?
Ліс, луки, навіть, гниючий пеньок у лісі можна роздивлятися як екосистему.
Де в організмі людини локалізується піхвова трихомонада?
У жінок – в піхві, сечоводах, сечовому міхурі, бартолинових залозах, у чоловіків – в уретрі, сім*яних мішечках, простаті.
Чому опісторхоз вважають природно-осередковою хворобою?
Тому що осередки цього захворювання існують у природі і без участі людини. Цими осередками є всі організми, що вживають в їжу сиру заражену рибу. Людина може заразитись, потрапивши в такий природний осередок.
Які трансмісивні нематодози поширені в тропічних і субтропічних регіонах?
Філяріози, онхоцеркоз.
Для яких членистоногих характерний імагінальний паразитизм?
Для кліщів.
Як називають тимчасового хазяїна, на якому живляться кліщі?
Хазяїн-живитель.
Яке медичне значення має блощиця Cimex lectularius?
Не встановлено того факту, що постільний клоп переносить збудників хвороб, проте слина блошиці містить отруйні речовини, що викликають біль і подразнення в місці укуси.
Що таке цистоцерк?
Цистицерк – личинкова стадія розвитку деяких стьожкових червів, під час якої сколекс та шайка інвагінуються у велику заповнену рідиною цисту. Ці цисти розвиваються в м’язах або головному мозку «хазяїна» після проковтування яєць цистицерків ним.

Які продукти життедіяльності бджіл застосовують в медицині?

Прополіс, отруту, мед, віск.
Як називається захворювання збудником якого є сисун ланцетоподібний?
Дикроцеліоз

ІІ ) Ситуаційна задача. Під час лабораторного дослідження фекалій пацієнта виявили кулясті клітини, які мали оболонку і два ядра, різні за розміром і формою. Чи є такі клітини сигналом для лікаря про наявність у пацієнта інвазійної хвороби?
Так, слід підозрювати балантидіаз. Треба провести мікроскопію мазка фекалій.


ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 6
І ) Контрольні запитання:
Які ви знаєте штучні екосистеми?
Агроценоз, акваріум, штучною екосистемою також можна назвати орбітальну станцію.
Які організми є природним резервуаром збудника вісцерального лейшманіозу?
Шакали, собаки, лисиці.
Які є методи лабораторної діагностики парагонімозу?
Овоскопія харкотиння або фекалій. Серологічні ревкції на ранніх стадіях хвороби.
Якими нематодозами можна заразитися, вживаючи немиті овочі?
Аскаридозом, стронгілоїдозом, анкілостомоз
Які кліщі є постійним паразитами людини?
Свербун коростяний, Sarcoptes scabiei та залозник вугровий, Demodex folliculorum є постійними паразитами людини, тому що вони живуть під шкірою, залозник також живе в оці і вони не міняють хазяїна.
Що таке трансоваріальна передача збудника хвороби?
Це передача збудника хвороби нащадкам шляхом проникнення його у яйцеклітину.
Які клопи є паразитами людини?
Поцілунковий клоп, Triatoma infestans та постільний клоп, Cimex lectularius.
При яких трематодозах у людини може виникнути жовтяниця внаслідок закупорки жовчних проток?
Фасціольоз, опісторхоз, клонорхоз, дикроцеліоз
Для чого в медицині застосовують отруту медоносної бджоли?
Для виготовлення ліків, при апітерапії – для лікування артритів, радикуліту, ревматизму, тромбофлебіту.
Як називається захворювання збудником якого є сисун легеневий?
Парагонімоз
ІІ ) Ситуаційна задача. Під час планового медичного обстеження працівників їдальні середньої школи у фекаліях шеф-кухаря виявлено цисти амеб, що містять вісім ядер. Чи може цей працівник їдальні бути для учнів школи джерелом зараження на амебіаз?
Ні, тому що у хворого виявлена восьмиядерна циста амеби кишкової, Enatamoeba coli, вона не викликає ніякої патогенної дії.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 7
І ) Контрольні запитання:
Які основні три групи організмів входять до складу будь-якої екосистеми?
Продуценти, консументи, редуценти або автотрофи та гетеротрофи, що поділяються на консументів, сапротрофів та редуцентів.
Як можна відрізнити цисту балантидія від цисти лямблії?
Зріла циста лямблії має 4 ядра, циста балантидію має лише 2 ядра. Балантидій – подвійна оболонка, лямблія - щільна оболонка.
Де локалізується Paragonimus ringeri в організмі остаточного хазяїна?
Легеневий сисун локалізується у мілких бронхах. Також можливе позалегеневе розташування – у селезінці, печінці, головному мозку.
Для яких нематод не характерна міграція личинок в організмі людини?
Волосоголовець людський, гострик,
Які відмінності між механічним та біологічним переносником?
В механічних переносниках організм не проходить циклу розвитку, а лише переміщується, якщо переносник біологічний – він є обов'язковою ланкою в життєвому циклі організму.
Які кліщі є переносниками тайгового енцефаліту?
Тайговий кліщ, Ixodes persulcatus.
Яке медичне значення мають блохи?
Переносники чуми і лепри, щурячого рикетсіозу.
Які розміри мають марити печінкового сисуна?
Мають розміри 20-30 мм, шириною 8-12 мм.
Для чого в медицині застосовують отруту гадюки?
З.о.  джерело одержання антизміїних сироваток та діагностичних реактивів для визначення захворювань крові тощо. На основі зміїної отрути виготовляють препарати Віпраксин, Кобротоксин (ін’єкційні форми, що чинять анальгезивну, спазмолітичну, протисудомну дію); Віпералгін (застосовують при атеросклерозі, гіпертонії, неврозах, тромбофлебітах), Епіларктин (при захворюваннях нервової системи, мігрені, хореї); мазі Віпратокс, Віпросал, Віпразид, Віплетокс (при люмбаго, ішіасі, міозитах, ревматизмі).
Як називається захворювання збудником якого є стьожак широкий?
Дифілоботріоз, тому що збудник захворювання – Diphyllobothrium latum.
ІІ ) Ситуаційна задача. До інфекційного відділення поступив хворий. Він скаржився на біль у шлунку, часті рідкі випорожнення з домішками слизу і крові. Під час лабораторного дослідження фекалій виявлено вегетативні форми амеб діаметром 3040 мкм. Внутрішній вміст цитоплазми мав велику кількість фагоцитованих еритроцитів. Який вид амеб паразитує у хворого? Чи можна діагностувати в нього амебіаз?
Можна. Пацієнт хворий на дизентерійний амебіаз, тому що в нього виявлена forma magna. Вона може перейти у forma minuta, але на даний момент пацієнт є джерелом зараження інших людей. Треба негайно лікувати.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 8
І ) Контрольні запитання:
Як називаються гетеротрофи, що споживають мертву органіку?
Сапротрофи
Якого представника класу джгутикових можна виявити в дуоденальному вмісті людини?
Лямблія, Lamblia intestinalis.
Яка стадія сисуна печінкового є інвазійною для людини?
Адолескарія
Для яких нематод характерна міграція личинок в організмі людини?
Аскарида, Ascaris lumbricoides.
Які членистоногі можуть бути механічними переносниками збудників хвороб?
Таргани, мухи.
Де локалізується збудник корости в організмі хазяїна?
Свербун коростяний, Sarcoptes scabiei, локалізується в епідермісі, переважно ті ділянки, де шкіра тонка і ніжна.
Який тип ротового апарату притаманний блохам?
Колючо-сисний ротови апарат.
Які трематоди є роздільностатевими?
Шистосоми (Shistosoma haematobium, japonicum, mansoni).
Як називаються речовини, що нейтралізують отруту?
Антитоксична сироватка
Як називається захворювання збудником якого є ришта?
Дракункульоз, тому що збудник – Dracunculus medinensis.
ІІ ) Ситуаційна задача. У зимовий період за медичною консультацією до Києва приїхав хворий на лейшманіоз. Чи повинні лікарі ізолювати такого хворого? Чи може він бути джерелом зараження на лейшманіоз інших мешканців Києва?
Якщо це вісцеральний лейшманіоз, то ні, пацієнт не є джерелом зараження тому що взимку москіти не розмножуються і в Києві москіти не живуть. Тому вісцеральний лейшманіоз є сезонним захворюванням, а ле якщо це шкірний лейшманіоз, то хворий є джерелом зараження і його треба лікувати.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 9
І ) Контрольні запитання:

Які ви знаєте форми симбіозу?
Який представник джгутикових може виявлятися в сечі людини?
Хто може бути остаточним хазяїном печінкового сисуна?
Які нематоди розвиваються зі зміною хазяїнів?
Які класи належать до типу членистоногих?
Який тип паразитизму характерний для коростяного свербуна? Постійний ектопаразитизм.
Які морфологічні особливості має людська блоха?
Статевозріла особина довжиною 0,6C5,0 мм. Тіло безкриле, стиснуте з боків, складається із голови, грудей, черевця. Голова заокруглена спереду, має пару простих очей і вусиків. Ротовий апарат колючо-сисного типу. Груди складаються з трьох, а черевце із 10 сегментів,
на тілі є зубці, щетинки, шпички. Із трьох пар ніг, задня найдовша, призначена для стрибків.
Як називається інвазійна для людини стадія печінкового сисуна?
Адолескарія.
До якої родини належить чорна блекота?
Пасльонові (Solanaceae).
Як називається захворювання збудником якого є ціп’як карликовий?
Гіменолепідоз.

ІІ ) Ситуаційна задача. При обстеженні працівників їдальні в одного з них виявлено лямбліоз, у другого урогенітальний трихомоноз. Хто з них більш небезпечний для оточуючих? Яких заходів необхідно вжити, щоб запобігти цим хворобам у відвідувачів їдальні? Більш небезпечний для оточуючих хворий на лямбліоз, це обумовлено фекально-оральним шляхом передачі захворювання. Урогенітальний трихомоноз передається статевим шляхом. Для того щоб запобігти захворюванню на лямбліоз у відвідувачів їдальні слід дотримуватись правил гігієни : миття рук, кип'ятіння води, захист продуктів від механічних переносників цист(мухи і таргани). Лікування хворого працівника.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 10
І ) Контрольні запитання:
Які чотири основні типи середовища вам відомі?
Які представники джгутикових локалізуються в кишечнику людини?
Хто є проміжним хазяїном печінкового сисуна?
Які нематоди є геогельмінтами?
Які морфологічні особливості має яйце Trichocephаlus trichiurus?
Яке медичне значення має вугрева залозниця?
Вугрева залозниця є збудником демодекозу.
Як називаються яйця вошей?
Гниди.
Хто є збудником американського трипаносомозу?
Trypanosoma cruzi, trypanosoma gambiense.
На які групи поділяються активно-отруйні тварини?
На озброєних та на неозброєних.
Як називається захворювання збудником якого є ціп’як неозброєний?
Теніаринхоз (теніоз).

ІІ ) Ситуаційна задача. Самка малярійного комара напилася крові людини, хворої на малярію. Скільки ооцист малярійного плазмодія утвориться в організмі комара, якщо в ньому опинилося три макрогаметоцити і два мікрогаметоцити? Мікрогаметоцити утворюють 8 гамет, макрогаметоцити зіллються з гаметами і утвориться 3 ооцисти.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 11
І ) Контрольні запитання:
Як називається фактор, дія якого виходить за межі витривалості організму?
Які протозойні хвороби, збудники яких належать до джгутикових, поширені в Україні?
Яке захворювання спричинює Fasciola hepatica?
Які нематоди є біогельмінтами?
Які умови потрібні для того, щоб яйця людської аскариди стали інвазійними?
Назвіть послідовні стадії метаморфозу іксодових кліщів.
Яйце, личинка, німфа, статевозріла форма.
Який тип паразитизму властивий вошам?
Постійний ектопаразитизм.
Назвіть шлях зараження людини шкірним лейшманіозом.
Трансмісивний, при укусі москіта або при прямому контакті з зараженим матеріалом.
Які гриби є смертельно отруйними?
Бліда поганка ((Amanita phalloides) , біла поганка (Amanita virosa), мухомор воюючий, чортів гриб, мухомор червоний, несправжній сірчано-жовтий опеньок, павутинник коричневий.
Як називаються захворювання збудником яких є ціп’як озброєний?
Теніоз.

ІІ ) Ситуаційна задача. У фекаліях пацієнта знайдено відносно великі яйця гельмінта овальної форми, жовтого кольору, з кришечкою на одному з полюсів. Діагноз якої інвазійної хвороби підтверджує такий результат лабораторного дослідження, і чи завжди виявлення такого виду яєць є доказом хвороби пацієнта? Такий результат дослідження підтверджує наявність яєць печінкового сисуна (Fasciola hepatica), який є збудником фасціольозу. Але виявлення цього виду яєць не є доказом хвороби пацієнта, тому що вони можуть бути транзитними.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 12
І ) Контрольні запитання:
Які одноклітинні тварини можуть паразитувати в печінці або жовчовивідних шляхах людини?
Які трематоди потрапляють в організм людини на стадії метацеркарія?
Які особливості будови сколекса та проглотид у Diphyllobothrium latum?
Які морфологічні особливості мають яйця Enterobius vermicularis?
5. Яке медичне значення собачого кліща? Переносник збудників туляремії,весняно-літнього енцефаліту, шотландського
енцефаліту, омської геморагічної лихоманки.
Які зовнішні ознаки вошей пов’язані з паразитичним способом життя?
Ротовий апарат колючо-сисного типу, втягнутий всередину голови і розташовується під ротовою порожниною в
особливому футлярі. Секрет слинних залоз містить антикоагулянти і подразнює шкіру хазяїна. На останньому
членику ноги (лапці) знаходиться кігтик, що з'єднуючись з виступом на передостанньому членику з гомілкою,
утворює захват, за допомогою якого воша міцно тримається за волосину хазяїна.
Які амеби є для людини патогенними?
Entamoeba histolytica (Амеба дизентерійна).
Де утворюється маточне молочко у бджіл?
В верхньощелепній (аллотрофічній) залозі.
Як називається захворювання збудником якого є Schistosoma haematobium?
Сечостатевий шистосомоз.
Які оболонки планети беруть участь у формуванні біосфери?
Літосфера, гідросфера, Атмосфера.
ІІ ) Ситуаційна задача. У фекаліях пацієнта знайдено яйця печінкового сисуна. Відомо, що напередодні він вживав яловичу печінку. Чи достатньо цих даних для діагностики фасціольозу? Недостатньо, тому що яйця печінкового сисуна можуть бути транзитними, а вони не є ознакою інвазії.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 13
І ) Контрольні запитання:
Назвіть реакцію рослин і тварин на тривалість світлового дня.
Які протозойні хвороби є природно-осередковими?
Якими трематодозами можна захворіти після вживання сирої риби?
Як людина заражується дифілоботріозом?
Яке медичне значення має кліщ Dermacentor pictus? Переносники збудників бруцельозу, кліщового висипного тифу,
туляремії.
Як можна відрізнити лобкову вошу від головної й одежної?
Вона найдрібніша, не має чіткого поділу на груди і черевце.
Де в організмі людини локалізується Lamblia intestinalis?
В слизовій оболонці верхніх відділів тонкої кишки.
Які отруйні рослини використовуються в медичній практиці?
Аконіт дібровний Aconitum nemorosum - У науковій медицині корені аконітів у вигляді мазі і настойки вживають під наглядом лікаря як зовнішній болезаспокійливий засіб при невралгіях, подагрі, радикуліті, ревматизмі, мігрені, сифілісі та інших недугах. Беладонна звичайна Atropa belladonna L. - Препарати беладонни рекомендують при функціональних розладах вегетативної нервової системи, безсонні, алергії, неврогенному порушенні менструацій, туберкульозі легень, геморої, для лікування хвороби Паркінсона та ін. Конвалія звичайна Convallaria majalis L. - Конвалія звичайна є лікарською рослиною. Препарати, виготовлені з неї, регулюють діяльність і підвищують тонус серця, заспокійливо діють на центральну нервову систему, збільшують діурез. Чистотіл звичайний Chelidonium majus L. - у медицині (виготовлення з рослинної сировини фармакологічних препаратів з високими фунгіцидними, бактерицидними, анти стафілококовими і акти стрептококовими властивостями).
Назвіть заповідники, що знаходяться на території України? (мінімум 3 заповідника)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Які морфологічні особливості має яйце Opisthorchis felineus?
Яйця дрібні, довжиною 26C30 мкм, асиметричні, мають кришечку і невеликий горбок на протилежних кінцях.

ІІ ) Ситуаційна задача. Студент, який приїхав з Близького Сходу, звернувся до лікаря зі скаргою на порушення сечовиділення. Під час лабораторних досліджень у сечі пацієнта знайдено яйця овальної форми розміром 150 мкм, жовтого кольору, з шипом на боці. Про яке захворювання це свідчить? Чи може цей студент стати джерелом зараження людей, які його оточують? Це свідчить про наявність у пацієнта шистомозу, збудником якого є Shistosoma haematobium. Він не може стати джерелом зараження для оточуючих, тому що проміжний хазяїн збудника сечостатевого шистосомозу – червоний молюск, що зустрічається в Африці і Азії.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 14
І ) Контрольні запитання:
Назвіть стан організму, за якого вияви життєдіяльності знижені.
Які одноклітинні розвиваються зі зміною хазяїнів?
Для яких трематод проміжними хазяїнами є представники класу ракоподібних?
Хто є остаточним хазяїном Alveococcus multilocularis?
Які морфологічні особливості мають членики Diphyllobothrium latum?
6. Де поширений тайговий кліщ?
Лісова, лісостепова і степова зони.

Яке медичне значення мають Pulex irritans?
Є переносником збудників чуми і лепри (прокази)
Де в організмі людини локалізується Leishmania tropica?
Внутрішньоклітинно в клітинах шкіри.
Які отруйні рослини використовуються в медичній практиці?
Аконіт дібровний Aconitum nemorosum - У науковій медицині корені аконітів у вигляді мазі і настойки вживають під наглядом лікаря як зовнішній болезаспокійливий засіб при невралгіях, подагрі, радикуліті, ревматизмі, мігрені, сифілісі та інших недугах. Беладонна звичайна Atropa belladonna L. - Препарати беладонни рекомендують при функціональних розладах вегетативної нервової системи, безсонні, алергії, неврогенному порушенні менструацій, туберкульозі легень, геморої, для лікування хвороби Паркінсона та ін. Конвалія звичайна Convallaria majalis L. - Конвалія звичайна є лікарською рослиною. Препарати, виготовлені з неї, регулюють діяльність і підвищують тонус серця, заспокійливо діють на центральну нервову систему, збільшують діурез. Чистотіл звичайний Chelidonium majus L. - у медицині (виготовлення з рослинної сировини фармакологічних препаратів з високими фунгіцидними, бактерицидними, анти стафілококовими і акти стрептококовими властивостями).

Назвіть державні документи, присвячені охороні видової різноманітності?
“Червона книга України”, “Закон України про охорону навколишнього середовища” (1991 рік), “Закон України про тваринний світ” (1993 рік)
ІІ) Ситуаційна задача. У студента, який щойно повернувся з Далекого Сходу, кашель із сильним мокротинням з домішкою крові, біль у грудях, загальна слабкість. Після мікроскопічного дослідження мокротиння в ньому виявили яйця розміром 0,1 мм, овальної форми, золотисто-брунатного кольору. Про який діагноз можна говорити? У пацієнта парагонімоз, викликаний легеневим сисуном (Paragonimus ringeri).

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 15
І ) Контрольні запитання:
Назвіть стан організму, за якого уповільнюються процеси життєдіяльності тварин у період зимової сплячки.
Яка відмінність між проміжним і остаточним хазяїном?
Які трематоди локалізуються в легенях людини?
Які існують методи лабораторної діагностики ехінококозу?
Який матеріал слід використовувати для лабораторної діагностики фасціольозу?
Хто є природним резервуаром вірусу тайгового енцефаліту?
Основним природним резервуаром вірусу тайгового енцефаліту є бурундуки, їжаки, полівки та інші дрібні гризуни,
птахи.
Яке медичне значення мають Phthirus pubis?
Лобкова воша - збудник фтіріозу; збудників інфекційних хвороб не переносить.
Де в організмі людини локалізується Trichomonas vaginalis?
У піхві, бартолінових залозах, сечоводах, сечовому міхурі. В уретрі, сім'яних мішечках, простаті.
Що таке апітерапія?
Апітерапі
·я  медичне використання [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] продуктів, зокрема: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ](«королівського желе») та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Які методи досліджень застосовують в сучасній екології?
Польові, експериментальні, методи моделювання.
ІІ ) Ситуаційна задача. До педіатра привели дівчинку віком 5 років. Мати дівчинки повідомила, що в її дитини знижений апетит та неспокійний сон. Вона останнім часом скаржиться на біль у животі. При дослідженні фекалій дівчинки виявлено кілька гельмінтів з членистим тілом завдовжки 12 см і овальні яйця гельмінтів розміром 4050 мкм, усередині яких видно безбарвні онкосфери. Про який діагноз можна говорити? Можно говорити про діагноз гіменолепіозу, збудником даного захворювання є карликовий ціп'як ( Hymenolepis nana).

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 16
І ) Контрольні запитання:
Як називають форму співжиття організмів різних видів, за якої організм одного виду тривалий час використовує організм іншого виду як джерело живлення та середовище існування, завдаючи шкоди останньому.
Що таке трансмісивні хвороби?
Які трематоди локалізуються в кишечнику людини?
Хто є остаточним хазяїном ехінокока?
Які методи лабораторної діагностики парагонімозу?
Яке медичне значення має селищний кліщ?
Він є переносником збудника поворотного тифу.
Яке медичне значення мають Pediculus humanus capitis і Pediculus humanus humanus?
Головна й одежна воші - збудники педикульозу. Слина вошей викликає свербіж, при великій завошивленості на
шкірі з'являються пігментні плями в місцях укусів, шкіра стає товстою, грубіє, можливе
приєднання вторинної інфекції. Воші є переносниками збудників висипного і вошивого
поворотного тифів, окопної волинської лихоманки.
Скільки триває цикл еритроцитарної шизогонії у Plasmodium malariae?
72 години.
Які ви знаєте отруйні гриби, що ростуть в Україні?
Бліда поганка ((Amanita phalloides) , біла поганка (Amanita virosa), мухомор воюючий, чортів гриб, мухомор червоний, несправжній сірчано-жовтий опеньок, павутинник коричневий.
Що таке сукцесія?
Сукцесія (від [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] succesio - Спадкоємність, успадкування) - послідовна необоротна і закономірна зміна одного [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], мікробного співтовариства, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і т. д.) іншим на певній ділянці середовища у часі.
ІІ ) Ситуаційна задача. Під час лабораторного дослідження у фекаліях хворого виявили членики ціп’яка розміром 1,5 ( 0,6 см. При мікроскопії в члениках виявлено матку з 812 бічними відгалуженнями. Про який діагноз свідчать наведені дані? Наведені дані свідчать про теніоз , викликаний Taenia solium (озброєним ціп'яком).

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 17
І ) Контрольні запитання:
Який фактор визначає верхню межу життя в атмосфері?
Яку функцію виконує мікронуклеус у Balantidium coli?
Які трематоди локалізуються в печінці людини?
Яка особиста профілактика теніаринхозу?
Які методи лабораторної діагностики дикроцеліозу?
Яке медичне значення мають гамазові кліщі?
Через них передаються людині збудники вірусних хвороб.
Які види тарганів можуть бути механічними переносниками збудників хвороб?
Blatella orientalis (чорний тарган), Blatella germanica (рудий тарган).
Скільки триває цикл еритроцитарної шизогонії у Plasmodium vivax?
48 годин.
Що таке апітерапія?
Апітерапі
·я  медичне використання [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] продуктів, зокрема: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ](«королівського желе») та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Чому фітоценоз є основою діючого біогеоценозу?
Рослини фітоценозу в процесі своєї життєдіяльності впливають на ґрунт і клімат, формуючи внутрішній фітоклімат; разом з тваринами, що живуть у ньому, входять до складу біоценозу.
ІІ ) Ситуаційна задача. У дитини, що пройшла курс лікування з приводу гіменолепідозу, взяли кал на аналіз. Результати овогельмінтоскопії негативні. Чи достатньо цього для висновку про цілковите видужання хворого? Ні, цього недостатньо, необхідно повторити овоскопію 3 рази через кожні 6-7 діб через циклічність відкладання яєць карликовим ціп'яком.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.РоманенкоМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 18
І ) Контрольні запитання:
Як називаються живі істоти, які живляться дрібними рештками організмів?
Як називаються організми, для яких паразитичний спосіб життя єдино можлива форма існування?
Як називаються личинки трематод, що локалізуються в м’язах риб?
Як діагностують дифілоботріоз у людини?
Які морфологічні особливості має яйце Fasciola hepatica?
Які паразитичні комахи розвиваються з повним метаморфозом?
Ряди Двокрилі, Блохи.
Які членистоногі є постійними паразитами людини?
К о р о с т я н й й с в е р б у н (Асаrus siro, s.Sarcoptes scabiei).
Де в організмі людини може локалізуватись фіна ехінокока?
Печінка і легені (75 %), м'язи, трубчасті кістки, головний мозок.
Які отруйні речовини тваринного походження використовують для лікування?
Зміїна отрута (для виготовлення протипухлинних, антиангінальних ліків при міалгіях, артралгіях, невралгіях, антитоксинів), бджолина отрута (для лікування подагри, ревматизму, радикулітів).
Де локалізується трофозоїт малярійного плазмодія на стадії персня?
В еритроцитах.
ІІ ) Ситуаційна задача. У фекаліях дитини 3 років виявлено гельмінти білого кольору завдовжки 10 мм. При детальному дослідженні тіла паразита було помічено розширення стравоходу. При мікроскопії зскрібка періанальних складок виявлено безбарвні асиметричні яйця розміром приблизно 50 ( 20 мкм. Про яке захворювання свідчать наведені дані? Наведені дані свідчать про ентеробіоз, тобто інвазію гостриками (Enterobius vermicularis).

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 19
І ) Контрольні запитання:
Визначте тип взаємовідносин між організмами різних видів, коли організм одного виду використовує організм іншого виду як житло і джерело харчування, не завдаючи шкоди останньому.
Де саме в організмі людини локалізується Balantidium coli?
Які трематоди локалізуються в кровоносних судинах людини?
Які існують можливі шляхи зараження людини цистицеркозом?
Яйце якого гельмінта має товсту горбисту оболонку?
Які паразитичні комахи розвиваються з неповним метаморфозом?
Клопи, вощі.
Які членистоногі є постійними ектопаразитами?
К о р о с т я н й й с в е р б у н (Асаrus siro, s.Sarcoptes scabiei).
Де в організмі людини може локалізуватись личинка Trichinella spiralis?
В скелетній мускулатурі.
Які тварини називаються активно-отруйними?
Активно-отруйні тварини мають спеціалізовані залози, які виробляють отруту, що служить для захисту від ворогів.
Як відбувається зараження людини лямбліозом?
Людина заковтує цисти через брудну воду або немиті овочі, фрукти.
ІІ ) Ситуаційна задача. Дівчинка 15 років була доставлена в лікарню із запаленням червоподібного відростка. Аналіз крові показав у дівчинки ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця гельмінта. Яйця безбарвні, мають лимоноподібну форму (50 ( 30 мкм), з “пробочками” на полюсах. Визначте вид гельмінтів, що паразитують у дівчинки. У дівчинки паразитує Trichocephalus trichiurus (волосоголовець людський).

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 20
І ) Контрольні запитання:
Визначте тип взаємовідносин між організмами різних видів, коли організм одного виду використовує організм іншого виду виключно як житло.
На якій стадії балантидій потрапляє до організму людини?
Як називаються статевозрілі форми трематод?
Які цестоди можуть спричинювати розвиток не однієї, а двох хвороб? Назвіть ці хвороби.
Яйця яких гельмінтів закономірно виявляються в дуоденальному вмісті хворих?
Які комахи є механічними переносниками збудників інвазійних хвороб травної системи?
Кліщі, мухи, таргани.
Яке медичне значення мають мошки?
Мошки - злісні кровососи. специфічні переносники мікрофілярій - личинок круглих червів філярій з роду Onchocerca. Крім
цього,мошки можуть бути механічними переносниками збудників туляремії і сибірки, а також передавати збудників сапу,
прокази, чуми та деяких інших інфекційних захворювань.
Де в організмі людини може локалізуватись гострик?
Нижній відділ тонкої, верхній відділ товстої кишки.
Назвіть тварин, що мають природний імунітет до отрут.
Їжаки, свині, мангусти.
Хто є проміжним хазяїном збудника бругіозу?
Комарі роду Anopheles, Aedes, Mansonia.
ІІ ) Ситуаційна задача. У хворого при овоскопії фекалій було знайдено яйця теніїд. Які додаткові дослідження слід провести для уточнення діагнозу? Слід провести гельмінтоскопію фекалій, атже розрізнити теніїд можна лише за кількістю розгалужень матки. У Ціп'яка неозброєного,або бичачого (Taeniarhynchus saginatus) їх 17-35 на члениках, у ціп'яка озброєного, або свинячого (Taenia solium) 7-12 розгалужень.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 21
І ) Контрольні запитання:
Визначте тип взаємовідносин між організмами різних видів, коли обидва організми мають один від одного взаємну користь.
У кого паразитує кишковий балантидій?
Які трематодози мають природно-осередкові особливості поширення?
Яку загальну назву має друга личинкова стадія розвитку цестод?
Яйця яких гельмінтів мають кришечку?
Яку спільну назву мають інвазійні хвороби, поширювані кровосисними комахами?
Трансмісивні хвороби.
Який тип метаморфозу притаманний ґедзям?
Повний метаморфоз.
Де поширене захворювання онхоцеркоз?
Західна Африка і Центральна Америка (Мексика і Гватемала).
Назвіть тварин класу ссавців, резистентних до дії отрут рептилій.
Їжаки, свині, мангусти.
Назвіть збудників нематодозів людини, яйця яких дозрівають в грунті.
Ancylostoma duodenale, strongyloides stercoralis, Trichocephalus trichiurus, Ascaris lumbricoides, Necator americanus.
ІІ ) Ситуаційна задача. Студентка живе в гуртожитку. У неї спостерігається висипання на тілі та нестерпне свербіння в нижній ділянці живота та між пальцями верхніх кінцівок, яке посилюється вночі. Було встановлено, що ці симптоми викликані паразитуванням членистоногого. Який організм спричинює в людини ці симптоми? Чи небезпечна студентка для оточуючих? Ці симптоми спричинені Sarcoptes scabiei – збудником корости, отже студента небезпечна для оточуютчих – короста є контагіозним захворюванням.
ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 22
І ) Контрольні запитання:
Як називається сукупність паразитів, що населяють організм хазяїна.
Чим живиться дизентерійна амеба?
Яка загальна назва хвороб, спричинюваних тваринами класу сисунів?
Що таке онкосфера?
Як називають гельмінтів, яйця яких дозрівають у ґрунті?
Геогельмінти.
Назвіть представників класу комах, що відносяться до ряду двокрилих?
Комарів (Culiciae), Москітів (Phlebotomae), Мух (Muscidae) .
Яке медичне значення мають ґедзі?
Ґедзі  дуже поширені у світі кровососні [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Механічні переносники туляремії.
Як називається захворювання збудником якого є вугриця кишкова?
Трихоцефальоз.
Представники яких класів тварин здатні виробляти отруйний секрет? Наведіть приклади
Клас Павукоподібні ( Euscorpius tauricus, Latrodectus tredecimguttatus, Lycosa singoriensis), Клас Комахи (Philantus triangulum (риюча оса), Vespa orientalis (шершень), Apis melifera (медоносна бджола)), Клас Земноводні (Salamandra salamandra, Phyllobates aurotaenia, Phyllobates bicolor), Клас Плазуни (Vipera beras, Bitis arietans, Naja naja sputatrix), Клас Ссавці (качкодзьоб, єхидна).
Яйця яких гельмінтів можуть бути транзитними в організмі людини?
Яйця Fasciola hepatica (печінкового сисуна).
ІІ ) Ситуаційна задача. Пошукова група, що перебувала в Афганістані, заночувала в печері. Уранці деякі члени групи виявили в себе на тілі сліди укусів членистоногих. Після детального обстеження одягу було виявлено істот темно-сірого кольору, розміром 68 мм, що мали 4 пари кінцівок і несегментоване тіло. Який вид відомого вам членистоногого це може бути? До яких наслідків може призвести укус цих членистоногих? Це Ornithodorus papillipes (Селищний кліщ), його укус може спричинити захворювання на поворотний тиф, адже він є переносником збудника.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 23
І ) Контрольні запитання:
Що таке факультативний паразитизм?
Яку форму дизентерійної амеби можна знайти у фекаліях хворої людини в період гострої стадії захворювання?
Які трематоди поширені в Україні?
У яких стьожкових червів життєвий цикл пов’язаний з водним середовищем?
Хто є проміжним хазяїном збудника лоазу?
Яких тварин називають синантропними? Наведіть приклади синантропних комах.
Екологічно пов`язані з поселеннями людини, напр. таргани, деякі мухи.
Яке медичне значення має осіння жигалка?
Осінні мухи-жигалки можуть бути механічними переносниками збудників
туляремії, сибірки, стафілокока тощо.
Як називається захворювання збудником якого є волосоголовець?
Трихоцефальоз.
Отрута яких змій є небезпечною для людини?
Різнокольорового полоза, тигрового вужа, африканської сірої деревної змії, кобри, гадюки шумлячої.
Які функції виконує зовнішній покрив членистоногих?
Зовнішній хітинізований скелет, який захищає від впливів зовнішнього середовища і призначений для прикріплення м'язів.

ІІ ) Ситуаційна задача. Під час прогулянки в широколистяному лісі групу студентів покусали кліщі. Незабаром серед студентів з’явилися хворі на енцефаліт. З якими відомими вам кліщами може бути пов’язана хвороба в студентів? Які латинські назви цих кліщів? Хвороба студентів пов'язана з іксодовими кліщами: Ixodes ricinus(собачий кліщ), Ixodes persulcatus (тайговий кліщ)


ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 24
І ) Контрольні запитання:
Чим відрізняються тимчасові паразити від постійних?
Яка форма дизентерійної амеби є інвазійною для людини?
Який матеріал використовують для виявлення Trichomonas hominis у людини?
Для якого гельмінта з класу Стьожкові черві людина можуть бути і проміжним, і остаточним хазяїном?
Де поширене захворювання онхоцеркоз?
Які двокрилі є синантропними?
Мухи (Musca domestica), таргани (Blatella orientalis).
Яке медичне значення має вольфартова муха?
Муха вольфартова є збудником міазу – хвороби, яка викликається проникненням личинок у тканини людей і тварин.
Як називається захворювання збудником якого є лобкова воша?
Фтиріаз.
Назвіть представників з родини вужоподібних змій, отруйних для людини.
Різнокольорового полоза, тигрового вужа, африканської сірої деревної змії.
Скільки кінцівок мають комахи і де вони розміщуються?
Комахи мають три пари кінцівок, які кріпляться до нижньої поверхні трьох грудних сегментів.
ІІ ) Ситуаційна задача. У лабораторії одержали потомство від тайгових кліщів, зібраних у природному осередку енцефаліту. Чи можуть заразитись енцефалітом від цих кліщів працівники лабораторії? Так, працівники лабораторії можуть заразитись, адже у Ixodes persulcatus (тайгового кліща) наявна трансоваріальна передача збудника.


ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 25
І ) Контрольні запитання:
Чим відрізняються ектопаразити від ендопаразитів?
Де в організмі людини локалізується дизентерійна амеба?
Назвіть інвазійну для людини стадію малярійного плазмодія.
Для яких цестод людина є проміжним хазяїном?
Назвіть проміжного й остаточного хазяїна збудника вухереріозу.
Перерахуйте представників двокрилих, які можуть бути біологічними переносниками нематод.
Musca domestica, Blatella orientalis, Blatella germanica, комарі Anopheles, Aedes, Culex
Яке медичне значення має москіт Phlebotomus papatasii?
Переносник збудників лейшманіозів, лихоманки папатачі (москітної лихоманки), бартонельозу.
Як називається захворювання збудником якого є личинка вольфартової мухи?
Міаз.
Які рептилії, що водяться в Україні, отруйні для людини?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Гадюка звичайна), [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (степова гадюка).
Які кліщі є постійними паразитами людини?
Sarcoptes scabiei, Demodex folliculorum.

ІІ ) Ситуаційна задача. До дерматолога звернувся юнак, якого турбують вугрі на обличчі. Під час дослідження матеріалу, взятого з внутрішнього вмісту вугрів хворого, було виявлено членистоногих розміром до 0,5 мм. Вони мали червоподібну форму та чотири пари редукованих кінцівок, розміщених у передній частині тіла. Про який діагноз у хворого свідчить наявність цих членистоногих? Наявність цих членистоногих свідчить про наявність у пацієнта демодекозу. Збудник Demodex folliculorum.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 26
І ) Контрольні запитання:
Чим відрізняється справжній паразитизм від несправжнього?
Яке захворювання спричинює дизентерійна амеба?
Які стадії розвитку малярійного плазмодія можна виявити в організмі проміжного хазяїна?
Для яких цестод людина є остаточним хазяїном?
У яких органах людини локалізуються статевозрілі трихінели?
Які двокрилі є компонентами гнусу?
Комарі, мошки, мокреці, москіти, оводи, сліпні, мухи цеце.
Які існують заходи боротьби з москітами?
Застосування москітних сіток, репелентів, фумігація.
Як називається захворювання збудником якого є головна воша?
Педикульоз.
Які земноводні, що водяться в Україні, отруйні для людини?
Salamandra salamandra (саламандра плямиста).
Який кліщ здатний спричиняти тяжкі алергічні реакції
Dermatophagoides pteronyssinus (пиловий кліщ)?

ІІ ) Ситуаційна задача. Собачий кліщ на стадії личинки отримав збудника туляремії. Скільки хазяїнів-годувальників заразить він протягом свого життя? Ixodes ricinus після личинкової стадії переходить в стадію імаго минаючи стадію німфи, тобто він може заразити 2 хазяїв-годувальників протягом життя (на стадії личинки та на стадії імаго).

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.РоманенкоМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 27
І ) Контрольні запитання:
Наведіть приклади природно-осередкових хвороб.
Хто з представників саркодових є гематофагом?
Які стадії розвитку проходить малярійний плазмодій в організмі остаточного хазяїна?
Які шистосоми відкладають свої яйця у венах брижі і кишок.
У яких органах людини локалізуються інкапсульовані личинки трихінели?
Які двокрилі є личинковими паразитами?
Мухи ( Wohlfartia magnifica, Musca domestica), Оводи ( родини Gasterophilidae, Oestridae,Hypodermatidae)
Чи зустрічається малярійний комар в Україні?
Так, зустрічається.
Як називається захворювання збудником якого є гострик?
Ентеробіоз.
Які відомі вам отруйні риби живуть у Чорному морі?
Trachinus draco (морський скорпіон), Uranoscopus scaber (зіркогляд звичайний), Squalus acanthias (катран звичайний), Dasyatis pastinaca (хвостокол звичайний), Scorpaena porcus (скорпена звичайна), Scorpaena notata (скорпена мала).
Личинки яких комарів мають дихальний сифон у вигляді трубки на передостанньому членику?
Личинки комарів роду Culex.
ІІ ) Ситуаційна задача. У личинку кліща внаслідок трансоваріальної передачі потрапив збудник кліщового поворотного тифу. Яку мінімальну кількість хазяїнів-годувальників може заразити цей кліщ протягом свого онтогенезу, якщо смоктатиме кров перед відкладанням яєць? Це Ornithodorus papillipes (селищний кліщ), він мінімально має 2 стадії німфи, тобто мінімальная кількість хазяїв-годувальників, що будуть заражені – 4: 1 – перед відкладанням яєць, 2- перша стадія німфи (із 3 парами ніжок), 3 – друга стадія німфи (із 4 парами ніжок), 4 – імаго.
ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 28
І ) Контрольні запитання:
БІЛЕТ № 28
І ) Контрольні запитання: 1.Що таке антропонози?
Антропонозы (антропонозные инфекции) (от др.-греч.
·
·
·
·
·
·
·
·
человек,
·
·
·
·
· болезнь), группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители
которых способны паразитировать в естественных условиях только в организме человека. 2.Які найпростіші спричинюють кишкові хвороби?
Entamoeba hystolytica, balantidium coli.
3.Хто є остаточним хазяїном малярійного плазмодія?
Самиці комара роду Anopheles 4.Де локалізуються статевозрілі шистосоми?
Статевозрілі особини локалізовані у венах черевної порожнини людини. 5.Які існують шляхи зараження людини стронгілоїдозом?
Зараження людини відбувається шляхом проникнення філярієподібних личинок крізь неушкоджену шкіру або слизові
оболонки. Основним резервуаром накопичення інвазійного матеріалу і чинником передачі є грунт, під час контакту з яким
можливе зараження людини. 6. Яке епідеміологічне значення має кімнатна муха?
В поширенні кишкових захворювань (черевного тифу, холери, дизентерії). 7.Чи є статевий диморфізм у комарів роду Anopheles?
Статевий диморфізм добре виражений. 8.Як називається захворювання збудником якого є вугрева залозниця?
Збудни демодекозу (залозистої корости) 9.Що відносять до отруйного апарату бджіл?
Отруйний апарат складається з двох залоз, з'єднаних жалом 10. Хто з представників двокрилих є переносником збудника малярії?
Самки комара роду Anopheles
ІІ ) Ситуаційна задача. Житель Одеси потрапив у лікарню в гарячковому стані, який повторюється в нього кожні 72 год. Відомо, що півтора місяця тому він повернувся з Африки, де відпочивав декілька тижнів. Коли чоловік перебував в Африці, його вночі турбували кровосисні літаючі комахи. Аналіз крові хворого показав наявність в еритроцитах найпростіших, що належать до споровиків. Назвіть збудника і переносника збудника захворювання. Збудник: Plasmodium malariae (збудник чотириденної малярії). Переносник збудник: комар роду Anopheles.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенк МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 29
БІЛЕТ № 29 І ) Контрольні запитання: 1.Хто може бути переносником збудника інвазійного захворювання? Тварини. 2.Яка загальна назва хвороб, що спричинюються найпростішими? Протозойні. 3.Які стадії розвитку малярійного плазмодія можна виявити в еритроцитах хворої людини?Інвазійну форму 4.Чим відрізняється діагностика урогенітального шистосомозу від кишкового шистосомозу? За місцем локалізації 5.У чому полягає особиста профілактика анкілостомозу? Миття рук, овочей та фруктів, кип»ятіння води, особиста гігієна. 6.Який тип ротового апарату властивий Musca domestica? Лижучо-сисного типу 7.Чи можна неозброєним оком відрізнити імагінальну стадію розвитку комара роду Anopheles від такої комарів родів Culeх i Aedes?Так, адже вони мають ряд відмінностей: відношення довжини щупальців до довжини хоботка, тип дихальної трубки, кут сідання на поверхню. 8.Як називається захворювання збудником якого є коростяний свербун? Збудник корости. 9.Які представники класу павукоподібних є отруйними для людини? Latrodectus tredecimnguttatus, Loxosceles reclusa, Euscorpius tauricus 10. Які кліщі постійно живуть в помешканні людини? Кліщі домашнійабо побутовий.
ІІ ) Ситуаційна задача. До київської лікарні привезли журналіста, який деякий час перебував у відрядженні в Африці. Під час лабораторного дослідження в крові хворого було виявлено трипаносоми. Назвіть переносника і збудника захворювання, що спричинюється ними. Збудником може бути Trypanosoma rhodesiense або Trypanosoma gambiense в залежності від місця перебування пацієнта. Переносник ховороби: муха цеце (Glossina palpalis).

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ БІЛЕТ № 30 І ) Контрольні запитання: 1.Яка різниця між біологічним (специфічним) та механічним переносником?Специфічний переносник – той, у якому паразит проходить певні стадії розвитку. Механічний переносник – той, у якому розвиток паразита не відбувається! 2.Яка загальна назва хвороб, збудниками яких є тварини? Інвазійні хвороби 3.Де відбувається статеве розмноження токсоплазми? У тілі хижаків родини котячих 4.Назвіть проміжних хазяїв збудника метагонімозу. Риби та креветки 5.Через які внутрішні органи людини мігрує личинка аскариди? Легені, кишечник, печінка, серце, глотка, кровоносні судини 6.Назвіть кліщів – збудників хвороб людини? Ixodes persulcatus ( тайговий кліщ) Ornithodorus papillipes (селищний кліщ) 7.На які відділи поділяється тіло комара?Мають одну пару крил, струнке тіло, і довгі ноги 8.Як називається захворювання збудником якого є залозниця вугрева?Збудни демодекозу (залозистої корости) 9.Яких ви знаєте отруйних для людини тварин серед молюсків? Молюски роду Murex 10.У яких синантропних комах розвиток відбувається з повним метаморфозом?
У мух (Musca domestica).

ІІ ) Ситуаційна задача. До поліклініки звернувся чоловік, який перед цим був у туристичній поїздці в Туреччині: у нього на волосистій частині голови утворилася рана. Після обстеження й оброблення рани лікар витяг з неї червоподібних личинок комах розміром 1 мм. Про який діагноз у хворого свідчать ці дані? Яка комаха стала причиною хвороби? Діагноз у хворого: Тканинний міаз. Комаха, що спричинила хворобу Wohlfahrtia magnifica( вольфартова муха).

ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.
професор О.В.Романенко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ
Курс 1-й
Навчальна дисципліна: “Медична біологія”
Контроль засвоєння модуля ІІI " Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя "
БІЛЕТ № 31
І ) Контрольні запитання:
Яка різниця між біологічним (специфічним) та механічним переносником?
Специфічний переносник – той, у якому паразит проходить певні стадії розвитку. Механічний переносник – той, у якому розвиток паразита не відбувається!
Яка загальна назва хвороб, що спричинюються найпростішими?
Протозойні.
Де відбувається статеве розмноження токсоплазми?
В епітелії тонкої кишки проміжного хазяїна (кішки).
Які стадії розвитку малярійного плазмодія можна виявити в еритроцитах хворої людини?
На стадії трофозоїта.
Назвіть проміжних хазяїв збудника опісторхозу.
Молюск Вithinia, коропові риби.
Через які внутрішні органи людини мігрує личинка аскариди?
Печінка, легені.
Назвіть кліщів – збудників хвороб людини?
Sarcoptes scabiei, demodex folliculorum.
Як називається захворювання збудником якого є залозниця вугрева?
Демодекоз.
Яких ви знаєте отруйних для людини тварин серед кишковопоржнинних?
Медузи (Rhizostoma pulmo, Chironex fleckeri, Chrysaora quinquecirrha, Cyanea capillata, Pelagia noctiluca, Physaliaphysalis)
У яких синантропних комах розвиток відбувається з неповним метаморфозом?
Таргани (Blatella orientalis, germanica)
ІІ ) Ситуаційна задача. У личинку кліща внаслідок трансоваріальної передачі потрапив збудник кліщового поворотного тифу. Яку мінімальну кількість хазяїнів-годувальників може заразити цей кліщ протягом свого онтогенезу, якщо смоктатиме кров перед відкладанням яєць? Це Ornithodorus papillipes (селищний кліщ), він мінімально має 2 стадії німфи, тобто мінімальная кількість хазяїв-годувальників, що будуть заражені – 4: 1 – перед відкладанням яєць, 2- перша стадія німфи (із 3 парами ніжок), 3 – друга стадія німфи (із 4 парами ніжок), 4 – імаго.ІІІ ) Тестові завдання додаються.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 15 від 10 лютого 2006 року
Зав. кафедрою біології, д.б.н.

Приложенные файлы

  • doc 24033468
    Размер файла: 371 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий