mikroekon at

1 Мікроекономіка - це наука, яка : ------------------------ вивчає економіку країн близького та дальнього зарубіжжя (ВІРНА) вивчає поведінку окремих економічних одиниць і структур та їх взаємодію в (ВІРНА) процесі (ВІРНА) виробництва ; аналізує, прогнозує та констатує можливі варіанти розвитку окремо взятої країни ------------------------ 2 До складу економічної моделі входять : ------------------------ відомі та екзогенні змінні ; (ВІРНА) екзогенні та ендогенні змінні; ендогенні та невідомі змінні; ендогенні, екзогенні та невідомі змінні; ------------------------ 3 Альтернативна вартість - це ------------------------ 1. кількість одиниць товару А, яка використовується для виробництва блага В; (ВІРНА) 2. вартість втрачених можливостей ; правильна відповідь 1, 2 ------------------------ 4 Межа виробничих можливостей - це ------------------------ пряма , яка показує мінімальну кількість продукції, яку може виробити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних факторів виробництва гіпербола, яка показує максимальну кількість продукції, яку може виробити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних факторів виробництва; (ВІРНА) крива , яка показує максимальну кількість продукції, яку може виробити (ВІРНА) економіка за наявних факторів виробництва та даного рівня технологічного (ВІРНА) розвитку. пряма , яка показує максимальну кількість продукції, яку може виробити економіка за наявних факторів виробництва та даного рівня технологічного розвитку. ------------------------ 5 Людські ресурси - це ------------------------ (ВІРНА) потенціал фізичної та розумової енергії людей, яка використовується у процесі (ВІРНА) виробництва благ дієздатне населення чоловічої статі від 16 до 60 років вся зайнята у процесі виробництва "прекрасна половина" людства; потенціал фізичної енергії людей, яка використовується у процесі виробництва благ ------------------------ 6 Точка вище кривої трансформації виробничих можливостей називається : ------------------------ невідповідною; неефективною; (ВІРНА) недосяжною; нетехнологічною; ------------------------ 7 Питання : "Якщо в наслідок заморозків гине 15% поточного врожаю апельсинів у Флориді, як це позначиться на ціні апельсинового соку у супермаркеті ?" відноситься до : ------------------------ позитивно-нормативної економіки; геометрії та логіки; (ВІРНА) позитивної економіки; нормативної економіки; ------------------------ 8 Фактори виробництва поділяються на: ------------------------ людські ресурси, земельні ресурси, капітальні ресурси; земельні ресурси, капітальні ресурси, погодні ресурси; (ВІРНА) людські ресурси, природні ресурси, капітальні ресурси, підприємницький хист; земельні ресурси, капітальні ресурси, трудові ресурси; ------------------------ 9 Закон обмеженості ресурсів стверджує, що: ------------------------ ресурси є відновними, а тому можна задовольнити потреби людини; блага не є обмеженими бо є достатньо ресурсів аби виробляти всі блага що їх люди потребують для споживання; (ВІРНА) блага є обмеженими, бо немає достатньо ресурсів. аби виробляти всі блага. що (ВІРНА) їх (ВІРНА) люди потребують для споживання; продуктів на всіх не вистачає, бо ресурси є обмеженими. ------------------------ 10 Капітальні ресурси - це ------------------------ (ВІРНА) вироблені людиною товари, що використовуються як засоби виробництва інших (ВІРНА) благ; все, що може бути використане в процесі виробництва без попередньої обробки ; інструменти, промислове устаткування та інфраструктура; вироблені людиною товари, послуги соціальні та екологічні умови; ------------------------ 11 Прикладом товару є : ------------------------ енергія вітру; послуги перукарні; кактус в домашньому горщику; (ВІРНА) компакт-диски ------------------------ 12 Твердження: "Багатодітні сім'ї мають отримувати фінансову допомогу від держави " належить до: ------------------------ позитивної економіки; позитивної економіки та філософії; позитивної та нормативної економіки; (ВІРНА) нормативної економіки; ------------------------ 13 В економіці діє закон спадної віддачі від факторів виробництва. Як таким чином в цих умовах підтримується економічне зростання : ------------------------ необхідно все менше і менше виробничих ресурсів; приріст додаткових ресурсів не збільшить, а зменшить загальний обсяг виробництва; необхідний приріст ресурсів, але вартість додаткової одиниці ресурсів буде збільшуватися; (ВІРНА) необхідно все більше і більше ресурсів. ------------------------ 14 Проблеми того "що, як і для кого виробляти" можуть стосуватися: ------------------------ лише тоталітарних систем чи суспільств, де переважає централізоване планування тільки ринкової економіки тільки відстаючої економіки (ВІРНА) будь-якого суспільства, не залежно від його соціально-економічної та політичної (ВІРНА) організації ------------------------ 15 Межа виробничих можливостей показує: ------------------------ точну кількість двох товарів, які господарство збирається виробляти найкращу з можливих комбінацій двох товарів (ВІРНА) альтернативні комбінації двох товарів при наявності даної кількості ресурсів час, коли вступає в дію закон спадної віддачі від факторів виробництва. ------------------------ 16 Альтернативна вартість нового стадіону - це: ------------------------ оплата праці його охорони та іншого персоналу вартість будівництва стадіону в майбутньому році зміна реальної ставки процента податку, який виплачується з прибутків стадіону (ВІРНА) вартість інших товарів та послуг, виробництвом яких було пожертвувано заради (ВІРНА) будівництва цього стадіону ------------------------ 17 Фундаментальна проблема, з якою стикаються всі економічні системи, це: ------------------------ інвестиції виробництво споживання (ВІРНА) обмеженість ресурсів ------------------------ 18 Серед наведених відповідей одна є невірною, вкажіть її: ------------------------ кожна точка кривої байдужості означає різну комбінацію двох товарів кожна точка на лінії бюджетного обмеження означає різну комбінацію двох товарів усі точки на кривій бюджетного обмеження показують однаковий рівень доходу (ВІРНА) усі точки на кривій байдужості показують однаковий рівень доходу ------------------------ 19 Збільшення доходів споживача графічно проявляється в: ------------------------ збільшенні нахилу лінії бюджетного обмеження (ВІРНА) паралельному переміщенні лінії бюджетного обмеження вправо паралельному переміщенні лінії бюджетного обмеження вліво зменшення нахилу лінії бюджетного обмеження ------------------------ 20 Який із нижче перелічених рядів загальної корисності ілюструє дію закону спадної граничної корисності: ------------------------ (ВІРНА) 200, 250, 270, 280 200, 450, 750, 1100 200, 400, 1600, 9600 200, 350, 450, 600 ------------------------ 21 Припустимо, що споживач має доход 8 грн., ціна товару А дорівнює 1грн.,а товару В - 0,5 грн. Яка з нижче наведених комбінацій товарів знаходиться на лінії бюджетного обмеження: ------------------------ 8А і1В 7А і 1В 6А і 6В (ВІРНА) 5А і 6В ------------------------ 22 Рівновага споживача на карті індиферентності - це: ------------------------ будь-яка точка перетину лінії бюджетного обмеження і кривої байдужості будь-яка точка на найвіщій кривій байдужості (ВІРНА) точка, в якій нахил бюджетного обмеження і дотичної до неї кривої байдужості (ВІРНА) однаковий будь-яка точка, яка знаходиться в площині, обмеженій бюджетною лінією ------------------------ 23 Гранична норма заміщення товару А товаром В показує: ------------------------ Яку кількість товару А споживач купує, коли ціна товару В знижується на 1грн. (ВІРНА) від якої кількості одиниць товару А споживач відмовиться заради отримання (ВІРНА) однієї одиниці товару В, якщо загальна корисність залишається незмінною. в якій мірі зросте гранична корисність, якщо споживання товарів А та В зросте на одиницю яку кількість товару В споживач купує, якщо його доход зростає на 1 одиницю ------------------------ 24 Закон спадної граничної корисності означає, що: ------------------------ відношення граничних корисностей до цін на предмети розкоші менше, ніж на товари першої необхідності (ВІРНА) корисність, яку приносить кожна наступна одиниця товару, зменшується зі (ВІРНА) збільшенням кількості спожитого товару відношення граничних корисностей до цін однакове для всіх товарів корисність спожитих товарів зменшується при збільшенні доходу споживача. ------------------------ 25 Загальна корисність зростає з уповільненням, коли гранична корисність: ------------------------ (ВІРНА) зменшується збільшується повільно збільшується збільшується або зменшується, проте залишається додатною величиною. ------------------------ 26 Анатолій дуже уважно слідкує за своїми покупками. Коли ціни на продукти харчування знизилися на 2 проценти, він збільшив їхнє споживання на 1 процент. У Анатолія : ------------------------ попит на продукти харчування нееластичний, і його витрати на них зростають; попит на продукти харчування є еластичним, і його витрати на їжу скорочуються; попит на продукти харчування має одиничну еластичність, і його витрати на них не змінюються; (ВІРНА) попит на продукти харчування є нееластичним, і його витрати на них падають. ------------------------ 27 Ціна груш та яблук однакова ( 4 грн. за кг ). Домогосподарка намагається максимізувати свою корисність, коли купує груші та яблука. Їй слід: ------------------------ купувати однакову кількість яблук та груш, якщо ціна на них однакова; витратити всі гроші, як в неї є для придбання фруктів, на груші та яблука; купити таку кількість яблук та груш, щоб гранична норма заміщення між ними дорівнювала 1 (ВІРНА) витратити всі гроші, як в неї є для придбання фруктів, на груші та яблука та купити (ВІРНА) таку кількість яблук та груш, щоб гранична норма заміщення між ними (ВІРНА) дорівнювала 1 ------------------------ 28 В результаті вдосконалення технології виробництва благ межа виробничих можливостей: ------------------------ змінює кут нахилу; (ВІРНА) переміщується вправо вгору; не змінює свого положення; рухається вниз вправо. ------------------------ 29 Межа виробничих можливостей показує: ------------------------ точну кількість двох товарів, які господарство збирається виробляти найкращу з можливих комбінацій двох товарів (ВІРНА) альтернативну комбінацію двох товарів при наявності даної кількості ресурсів час, коли вступає в дію закон спадної віддачі від факторів виробництва. ------------------------ 30 Точки на межі виробничих можливостей іллюструють: ------------------------ чого і скільки споживач хоче купити; оптимальний розподіл благ; (ВІРНА) усі можливі варіанти ефективного використання наявних ресурсів у виробництві; можливості споживачів. ------------------------ 31 Природні блага - це: ------------------------ Потенціал фізичної енергії людини, який використовується в процесі виробництва; (ВІРНА) Все те, що використовується у виробництві благ без попередньої обробки; Все те, що задовольняє потреби споживача; Все те, що використовується у виробничому процесі і було вже створено людиною. ------------------------ 32 Благо - це: ------------------------ додаткова міра задоволення від споживання деякого товару; (ВІРНА) товари, послуги, економічні та соціальні умови, які задовольняють потреби (ВІРНА) людини; все те, що можна купити або продати; дія направлена на задоволення потреб людини. ------------------------ 33 Послуга - це: ------------------------ благо, яке надається через державу усім і кожному; благо, за яке споживач не готовий і не може сплатити; (ВІРНА) дія, направлена на задоволення потреб людини; дія, в результаті якої отримується додаткова кількість енергії. ------------------------ 34 Приватні блага характеризується: ------------------------ (ВІРНА) виключеністю; вседоступністю; екологічною безпекою; ------------------------ 35 Ендогенні зміни - це: ------------------------ відомі величини в економічній моделі; (ВІРНА) невідомі зміни; характеристики зовнішніх по відношенню до об'єкта моделювання умов, що змінюється. ------------------------ 36 Екзогенні зміни - це: ------------------------ характеристики об'єкта, які необхідно визначити в результаті розрахунків по моделі; (ВІРНА) характеристики зовнішніх по відношенню до об'єкта моделювання умов, що (ВІРНА) змінюється. взаємозв'язок між кількістю ресурсів і обсягом виробництва; невідомі зміни. ------------------------ 37 Економічна модель - це: ------------------------ вимірна величина, яка може набувати різних значень; макет, який можна розглянути і сфотографувати; (ВІРНА) умовний образ економічного явища, об'єкта або процесу, сконструйований для (ВІРНА) простоти його дослідження; ------------------------ 38 Позитивна економіка вивчає твердження, які: ------------------------ (ВІРНА) всі відповіді вірні констатують, аналізують економічні явища; встановлюють причинно - наслідкові зв'язки; не потребують втручання держави для вирішення тієї чи іншої проблеми. ------------------------ 39 Товар - це: ------------------------ (ВІРНА) матеріальний об'єкт, який є предметом купівлі продажу; все те що задовольняє необмежені людські потреби; дії, направлені на задоволення потреби людини; комбінації товарів, які споживає людина. ------------------------ 40 Нормативна економіка вивчає твердження: ------------------------ які відповідають на запитання "Як?", "Що?", "Чому?" (ВІРНА) носять рекомендаційний характер; типу: "Якщо…., то…..?" ------------------------ 41 Твердження: "Вартість навчання в СНАУ складає 2000 грн щорічно відноситься до: ------------------------ (ВІРНА) позитивної економіки; права; нормативної економіки; макроекономіки; ------------------------ 42 Твердження: "Людина, яка отримує заробітну плату від 10 до 20 грн в день має альтернативну вартість дня відпочинку 18 грн": ------------------------ належність до нормативної економіки; вірне; (ВІРНА) невірне; ------------------------ 43 Твердження: "Розмір пенсій має бути не меншим за величину прожиткового мінімуму" ------------------------ належить до позитивної економіки; (ВІРНА) належить до нормативної економіки; розглядати необхідно в курсі макроекономіки; належить до питань, на які не існує однозначної відповіді. ------------------------ 44 Основою мікроекономічного аналізу є: ------------------------ (ВІРНА) теорія альтернативної вартості; теорія вибору споживача; теорія попиту; ------------------------ 45 Множина виробничих можливостей розташована: ------------------------ над межею виробничих можливостей; (ВІРНА) під кривою трансформації виробничих можливостей; під лінією бюджетного обмеження; вище кривої байдужості. ------------------------ 46 Економічна модель може бути представлена у вигляді: ------------------------ таблиць; графіків; тексту; (ВІРНА) всі відповіді вірні ------------------------ 47 Принцип "за інших рівних умов" означає, що: ------------------------ кожен споживач має отримувати таку ж величину суспільного доходу як і інші; (ВІРНА) коли вивчається вплив одного з факторів на певну величину чи процес, усі інші (ВІРНА) фактори мають залишатися не змінними; усі мають можливості в процесі прийняття того чи іншого рішення з деякого питання; отримання однакової корисності від споживання різних комбінацій певних благ. ------------------------ 48 Для досягнення недосяжної точки необхідно: ------------------------ (ВІРНА) збільшити кількість ресурсів у виробництві; вийти за межі досяжного. почати виробляти нові товари; вийти за межі досяжного. ------------------------ 49 Неефективні точки розташовані: ------------------------ на межі виробничих можливостей; (ВІРНА) під межею виробничих можливостей; над межею виробничих можливостей ------------------------ 50 Основні питання, які повинна вирішити економіка будь - якої країни: ------------------------ що виробляти і скільки; для кого виробляти. як слід виробляти; (ВІРНА) всі відповіді вірні ------------------------ 51 Крива байдужості -це : ------------------------ яка показує всі можливі комбінації товарів, які споживач може придбати за наявного доходу; (ВІРНА) яка показує всі можливі комбінації товарів, які приносять споживачу однаковий (ВІРНА) рівень задоволення; яка показує всі можливі комбінації товарів, які можна виготовити за наявних ресурсів; яка показує., від якої кількості одного з товарів споживач відмовляється заради додаткової одиниці іншого. ------------------------ 52 Бюджетне обмеження - це крива: ------------------------ (ВІРНА) яка показує всі можливі комбінації товарів, які споживач може придбати за (ВІРНА) наявного доходу; яка показує всі можливі комбінації товарів, які приносять споживачу однаковий рівень задоволення; яка показує всі можливі комбінації товарів, які можна виготовити за наявних ресурсів; яка є межею між можливим та неможливим. ------------------------ 53 Ринковий (сукупний попит) - це: ------------------------ попит окремого споживача на ринку певного товару; конкретна кількість товару, яку хоче купити споживач; (ВІРНА) сукупність індивідуальних попитів на даний товар; попит на міському ринку. ------------------------ 54 Виділяють наступні аксіоми вибору споживача: ------------------------ (ВІРНА) монотонності, порівняння, транзитивності; перехідності, порівняння, транзитивності; монотонності, не насичуваності, "чим більше - тим краще" транзитивності, монотонності, "чим більше - тим краще". ------------------------ 55 Крива байдужості для абсолютних замінників має вигляд: ------------------------ (ВІРНА) прямої лінії, що перетинає вісі координат; кривої опуклої до початку координат; кривої опуклої від початку координат; має вигляд прямого рогу. ------------------------ 56 Крива Енгеля - це: ------------------------ крива, яка показує зміни ціни споживання деякого товару при зміні ціни на нього; крива, яка показує як змінюється споживання благ при зміні доходу; (ВІРНА) крива, яка з'єднує точки з координатами "споживання блага в стані рівноваги" і (ВІРНА) "доход, за якого така кількість блага споживалася"; крива, яка показує всі можливі варіанти розподілу наявного доходу. ------------------------ 57 Згідно закону попиту: ------------------------ Перевищення пропозиції над попитом спричинить скорочення ціни; Якщо доходи споживачів зростають, вони, як правило, починають більше купувати товарів; Крива попиту має від'ємний кут нахилу; (ВІРНА) При скороченні ціни обсяг попиту зростає. ------------------------ 58 Чим пояснюється зміщення кривої попиту на товар Х: ------------------------ Пропозиція товару Х з певних причин скорочується; Ціна товару Х зросла; (ВІРНА) Зміна смаків споживачів, в результаті чого вони хочуть купувати даного товару (ВІРНА) більше за будь-якої ціни; Ціна товару скоротилася. ------------------------ 59 Зростання цін на ресурси буде мати наслідком: ------------------------ Переміщення кривої пропозиції та кривої попиту вгору; (ВІРНА) Переміщення кривої пропозиції вліво вгору; Переміщення кривої пропозиції вліво вправо; Переміщення кривої пропозиції вправо вниз. ------------------------ 60 Який термін відображає можливість та бажання споживачів придбати деяке благо: ------------------------ потреба; (ВІРНА) попит; необхідність; бажання. ------------------------ 61 Якщо попит скорочується, крива попиту рухається: ------------------------ (ВІРНА) вниз вліво; вгору вправо; вгору вліво; за годинниковою стрілкою. ------------------------ 62 Визначте, які з наступних тверджень належать до нормативноїї економіки: ------------------------ сприятлива погода в Бразилії призвела до скорочення обсягів сільськогосподарського виробництва і, як наслідок, до підвищення ціни на каву в Україні темпи падіння виробництва в Росії вищі, ніж в Україні. громадяни, які мають доход нижчий за 50 грн. на місяць,живуть за межею бідності (ВІРНА) банки отримують надмірні прибутки і тому вони повинні підпадати під (ВІРНА) антимонопольне законодавство. ------------------------ 63 Якісна економічна модель включає: ------------------------ дуже малу частку інформації, необхідну для того, щоб відповісти на запитання; настільки багато інформації, наскільки це можливо (ВІРНА) настільки мало інформації, наскільки це необхідно відповіді на всі економічні питання в комплексі ------------------------ 64 Виберіть вірне висловлювання: ------------------------ Суб'єкт, що міг би отримувати заробітну плату від 1 до 2 грн.. за годину, мав би альтернативну вартість години дозвілля у 1 грн.. (ВІРНА) Уряд не може зробити альтернативні витрати суспільства на товар нульовими, (ВІРНА) прийнявши закон про встановлення нульової ціни на цей товар. технологічний прогрес зсовує межу виробничих можливостей вліво альтернативна вартість товару А при зростання обсягів виробництва зменшується ------------------------ 65 Альтернативна вартість отримання освіти в СДАУ не включає: ------------------------ заробітну плату, яку б ви отримали, якщо б вам не треба було відвідувати коледж гроші, витрачені на підручники (ВІРНА) гроші, витрачені на їжу плату за навчання ------------------------ 66 Виберіть правильну відповідь ------------------------ Холоди в Бразилії зменшують ціни на каву в Україні Зростання цін на нафту внаслідок політичної нестабільності на Середньому Сході зменшує попит на нафту Боротьба з наркоманією разом із підсиленням заборони на ввезення марихуани зменшує ціну вирощеної в Україні коноплі (ВІРНА) все вище перераховане невірно ------------------------ 67 Анатолій дуже уважно слідкує за своїми покупками. Коли ціни на продукти харчування знизилися на 2 проценти, він збільшив їхнє споживання на 1 процент. У Анатолія : ------------------------ попит на продукти харчування нееластичний, і його витрати на них зростають попит на продукти харчування є еластичним, і його витрати на їжу скорочуються попит на продукти харчування має одиничну еластичність, і його витрати на них не змінюються (ВІРНА) попит на продукти харчування є нееластичним, і його витрати на них падають ------------------------ 68 Якщо гранична норма заміщення між двома товарами постійна при будь-якому рівні споживання і дорівнює двом, тоді: ------------------------ (ВІРНА) два товари є абсолютними замінниками товари повністю доповнюють один одного крива байдужості між цими товарами має спадну граничну норму заміщення крива байдужості опукла вгору від початку координат ------------------------ 69 Ціна груш та яблук однакова ( 4 грн. за кг ). Домогосподарка намагається максимізувати свою корисність, коли купує груші та яблука. Їй слід: ------------------------ купувати однакову кількість яблук та груш, якщо ціна на них однакова витратити всі гроші, як в неї є для придбання фруктів, на груші та яблука купити таку кількість яблук та груш, щоб гранична норма заміщення між ними дорівнювала 1 (ВІРНА) витратити всі гроші, як в неї є для придбання фруктів, на груші та яблука та купити (ВІРНА) таку кількість яблук та груш, щоб гранична норма заміщення між ними (ВІРНА) дорівнювала 1 ------------------------ 70 Економічні витрати: ------------------------ (ВІРНА) включають явні (зовнішні) та неявні (внутрішні) витрати і, таким чином, нормальний (ВІРНА) прибуток; включають явні (зовнішні), не включають неявні (внутрішні) витрати; включають неявні, не включають явні витрати; не включають явні та неявні витрати; ------------------------ 71 Що з наведеного нижче можна пояснити наявністю ринкової влади? ------------------------ більш високі ціни на комп'ютери фірми "Apple" у порівнянні з цінами на ІВМ-сумісні комп'ютери; високі ціни на гарячі бутерброди, які продаються під час футбольних матчів (ВІРНА) високі ціни на авіаквитки на маршрутах, які обслуговує тільки одна авіакомпанія; все вище перелічене ------------------------ 72 Функція виробництва для фірми ілюструє: ------------------------ те, що треба виробляти для максимізації прибутку; (ВІРНА) те, що технічно здійсненне тоді, коли виробництво фірми є ефективним: те, що фірма фактично виробляє за заданих ресурсів; всі наведені відповіді правильні. ------------------------ 73 Ізоквант функції виробництва ілюструє: ------------------------ весь набір можливих рівнів виробництва за зміни кількості трудових ресурсів весь набір можливих рівнів виробництва за зміни кількості капітальних ресурсів (ВІРНА) всі комбінації праці та капіталу для виробництва одного й того самого обсягу (ВІРНА) продукції; всі комбінації праці та капіталу, які максимізують прибуток; ------------------------ 74 У короткостроковому періоді: ------------------------ не існує фіксованої кількості ресурсів; всі ресурси фіксовані; (ВІРНА) кількість принаймні одного з ресурсів неможливо змінювати; кількість трудового ресурсу неможливо змінювати; ------------------------ 75 Гранична продуктивність праці дорівнює: ------------------------ обсягу продукції, поділеному на кількість трудових ресурсів; (ВІРНА) додатковій кількості продукції від останньої одиниці робочої сили; кількості трудових ресурсів, поділеній на капітальний ресурс; кількості трудових ресурсів, необхідній для останньої одиниці продукції ------------------------ 76 Спадна віддача означає, що: ------------------------ (ВІРНА) у міру збільшення кількості капіталу у процесі виробництва запостійної кількості (ВІРНА) трудових ресурсів МРК зменшується; у міру зростання трудових ресурсів впродовж ізокванта ГНТЗ (MRTS) збільшується; середня продуктивність ресурсу зростає ------------------------ 77 Якщо МС > АVС, то: ------------------------ (ВІРНА) МС мають зростати з обсягом виробництва; АТС мають зростати з обсягом виробництва; AFC мають зростати з обсягом виробництва ------------------------ 78 Припустимо, що кількість капіталу відкладається на вертикальній, а кількість трудових ресурсів - на горизонтальній осі. Якщо машино-години можна орендувати по 8 дол. за годину, а працю наймати по ціні 32 дол. за годину, то величина нахилу лінії ізокости становить: ------------------------ (ВІРНА) -4 -1/4 - Ц, де Ц - ціна одиниці продукції; -4Ц ------------------------ 79 Підприємець, що розливає в пляшки безалкогольні напої, виявляє, що виробництво 2 тис. ящиків банок і 3 тис. ящиків пляшок на одному заводі коштує дешевше, ніж на двох різних заводах для виробництва такого самого сумарного обсягу. Цей виробничий процес виявляє: ------------------------ зростаючу віддачу за обсягом (ВІРНА) економію на масштабах; спадну віддачу ресурсів; всі відповіді вірні ------------------------ 80 При постійній віддачі за обсягом тривалі середні сумарні витрати: ------------------------ (ВІРНА) постійні; дорівнюють нетривалим граничним витратам; зростають ------------------------ 81 Якщо ГНТЗ (MRTS) перевищує співвідношення "заробітна плата - оренда" РL/РК, то фірма, щоб мінімізувати витрати, має: ------------------------ збільшити К і зменшити L; (ВІРНА) зменшити К і збільшити L; збільшити К і L; зменшити К і L; ------------------------ 82 Конкурентна фірма працює в умовах кривої попиту, для якої еластичність за ціною становить: ------------------------ 0; -1; (ВІРНА) - нескінченність еластичність за ціною кривої ринкового попиту; ------------------------ 83 Компанія "Рога і копита" виробляє прилади, її мінімальні середні змінні витрати становлять 30 грн. за одиницю, її мінімальні середні сумарні витрати становлять 60 грн. за одиницю. За умови, що ринкова ціна становить 45 грн.: ------------------------ компанії треба виробляти таку кількість, щоб мінімізувати середні сумарні витрати; їй треба негайно припинити виробництво; (ВІРНА) їй треба залишитися в бізнесі, поки вона може покривати свої фінансові витрати; їй слід виробляти таку кількість, щоб мінімізувати середні змінні витрати; ------------------------ 84 Конкурентній фірмі, яка одержує нульовий прибуток, треба: ------------------------ залишити галузь і знайти більш прибуткове застосування для задіяних ресурсів; зменшувати виробництво (ВІРНА) діяти, як і раніше; підняти ціну на свій товар; ------------------------ 85 Якщо МС(Q) = 8 + 6Q, а АТС(Q) = 50 + 3Q і Р = 86, фірмі слід виробляти ____ в короткостроковому періоді і _______ в довгостроковому періоді: ------------------------ (ВІРНА) 13 і 12; 12 і 0; 13 і 0; 12 і 12; ------------------------ 86 Якщо МС(Q) = 8 + 6Q, а АТС(Q) = 50 + 3Q і Р = 98, фірмі слід виробляти _______ в короткостроковому періоді і _______ у довгостроковому періоді: ------------------------ 15 і 15; (ВІРНА) 15 і 16; 15 і 0; 16 і 0; ------------------------ 87 Якщо менеджери конкурентної фірми не максимізують прибутки, то: ------------------------ акціонери змістять їх з посад; фірму може купити новий власник; фірма виявиться неспроможною залучити капітал з мстою розширення; (ВІРНА) можливі всі наведені варіанти; ------------------------ 88 Якщо ціна дорівнює розміру граничної виручки фірми, то: ------------------------ фірма максимізує прибуток; (ВІРНА) фірма мас справу з горизонтальною кривою попиту; їй треба виробляти нульову кількість; їй треба виробляти максимальну кількість; ------------------------ 89 Верхня межа ціни на конкурентному ринку є неефективним засобом, оскільки: ------------------------ від цього програють і виробники, і споживачі; (ВІРНА) виробники програють, споживачі можуть виграти або програти, проте в цілому ця (ВІРНА) межа завдає втрат; виробники програють, споживачі виграють, проте виграш менший за програш; виробники і споживачі можуть виграти або програти, проте втрати перевищують прибутки; ------------------------ 90 Чому монополіст ніколи не вироблятиме таку кількість, щоб еластичність попиту за ціною перевищувала -1 ? ------------------------ в цьому разі Ц > ГВт; ( Р>МС) в цьому разі ГВ > ГВт; ( МR>МС) (ВІРНА) в цьому разі ГВ < 0; (МR < 0) в цьому разі Ц < ССВт; (Р < АТС ) ------------------------ 91 Які з наведених чинників є джерелами монопольної влади? ------------------------ патенти; авторські права; економія на масштабах; (ВІРНА) всі відповіді вірні ------------------------ 92 Якщо граничні витрати становлять 40 дол., а еластичність попиту -5, монополіст визначить ціну, що максимізує прибуток: ------------------------ 200дол.; 80дол.; 73,33дол.; (ВІРНА) 50дол.; ------------------------ 93 Якщо ювелірна крамниця не встановлює фіксованих цін на свої товари, а менеджер вирішує, яку ціну призначити для кожного покупця, то дана крамниця практикує: ------------------------ (ВІРНА) цінову дискримінацію першого ступеня; цінову дискримінацію другого ступеня; цінову дискримінацію третього ступеня; зв'язку; ------------------------ 94 Протягом щорічних розпродажів крамниця алкогольних напоїв надає 10%-ну цінову знижку на пляшку вина, якщо ви купуєте від 1 до 5 ящиків, і 20 % -ну знижку - якщо купуєте більше 5 ящиків. Ця крамниця практикує: ------------------------ цінову дискримінацію першого ступеня; (ВІРНА) цінову дискримінацію другого ступеня; цінову дискримінацію третього ступеня; комплектування; ------------------------ 95 Монополія - виробник пестицидів продає свої товари у двох варіантах - незначної дії для роздрібного продажу в крамницях садово-городніх товарів та потужної дії для збуту професійним садівникам. Ціна на одне застосування пестицидів для професійних садівників нижча. Дана фірма практикує: ------------------------ міжчасову цінову дискримінацію; цінову дискримінацію другого ступеня; (ВІРНА) цінову дискримінацію третього ступеня; ціноутворення в пікові періоди; ------------------------ 96 У галузі з монополістичною конкуренцією фірми одержують за довгострокові період рівноваги нульовий прибуток, оскільки: ------------------------ кожна фірма виробляє продукцію мінімальних середніх витрат; (ВІРНА) крива попиту є дотичною до кривої LRACдля кожної фірми; продуктивність кожної фірми надто мала порівняно з її обсягом продукції; всі відповіді вірні; ------------------------ 97 За наявності однорідних товарів сумарний обсяг в рівновазі Курно: ------------------------ дорівнює монопольному обсягові виробництва; менший від монопольного обсягу виробництва; більший від конкурентного обсягу виробництва; (ВІРНА) перебуває в проміжку від монопольного обсягу до конкурентного обсягу продукції; ------------------------ 98 У моделі "ламаної кривої попиту" кожна фірма впевнена, що: ------------------------ конкуренти наслідуватимуть всі цінові зміни; (ВІРНА) конкуренти наслідуватимуть лише зниження цін; конкуренти підтримуватимуть обсяг продукції на постійному рівні; конкуренти підтримуватимуть ціну на постійному рівні; ------------------------ 99 Під технологією виробництва розуміють: ------------------------ (ВІРНА) знання про те, як сполучити різні фактори виробництва для забезпечення випуску (ВІРНА) певного блага сукупність факторів виробництва, які фірма використовує в процесі виробництвва; знання і вміння підприємця, які він використовує в процесі виробництва машино - тракторний парк підприємства ------------------------ 100 короткостроковий період - це: ------------------------ один - два дні в діяльності фірми один - три місяці в діяльності фірми (ВІРНА) період у виробництві діяльності фірми, протягом якого вона може змінювати (ВІРНА) обсяги використання лише деяких ресурсів період, протягом якого фірма може змінити кількість всіх виробничих факторів ------------------------ 101 Довгостроковий період - це: ------------------------ 3-10 років діяльності фірми (ВІРНА) період у діяльності фірми, достатній для зміни обсягіів використання всіх без (ВІРНА) винятку факторів виробництва періо діяльності фірми, достатній для зміни хоча б одного фактора виробництва 10-20 років діяльності фірми ------------------------ 102 Виробнича функція (виберіть невірну відповідь) ------------------------ залежність між структурою затрат ресурсів і можливим випуском продукції показує, який максимальний обсяг випуску може бути одержаний при кожному конкретному наборі - витрачених ресурсіів і незмінній технології (ВІРНА) залежність обсягу випуску від розмірів підприємства одиниця Кобба - Дугласа ------------------------ 103 Яке твердження є невірним: ------------------------ дві ізокванти, що відповідають різним обсягам випуску, не можуть перетинатися чим далі розташована ізокванта від початку координат, тим більший випуск відповідає цій лінії (ВІРНА) ізокванти опуклі від початку координат величина кута нахилу ізокванти відємна ------------------------ 104 Виробничі функції бувають: ------------------------ розширені обмежені (ВІРНА) двофакторні структурні ------------------------ 105 Ефект вддачі від масштабів виробництва буває (вкажіть невірну відповідь) ------------------------ постійніший зростаючий (ВІРНА) перемінний спадний ------------------------ 106 Шлях експансій - це: ------------------------ крива, яка поєднує всі точки максимізації прибутку фірми (ВІРНА) крива, яка поєднує всі точки мінімізації витрат фірми за різних обсягов (ВІРНА) виробництва крива, яка поєднує точки оптимального випуску продукції крива, яка поєднує точки закриття фірми в різних періодах ------------------------ 107 Середні витрати - це: ------------------------ додткові витрати на випуск додаткової одиниці продукції (ВІРНА) витрати на одиницю продукції витрати на кожну додаткову одиницю виробленої продукції правильна відповідь відсутня ------------------------ 108 Продуктивність праці - це: ------------------------ (ВІРНА) кількість продукції, яку отриуєпідприємство від використаної впроцесі (ВІРНА) виробництва (ВІРНА) одиниці праці додаткова кількість продукції, яку отримує фірма від використання у виробничому процесі додаткової одиниці праці кількість продукції, отриманої від останньої одиниці праці всі відповіді не вірні ------------------------ 109 Крива довгострокових середніх витрат - це: ------------------------ крива, яка поєднує всі точки оптиму в різних періодах для фірми (ВІРНА) крива, яка поєднує всі мінімуми кривих середніх сукупних витрат, характерних для (ВІРНА) різних обсягів виробництва крива незмінного обсягу випуску крива незмінних витрат ------------------------ 110 Гранична продуктивність праці - це: ------------------------ кількість продукції, яку отриуєпідприємство від використаної впроцесі виробництва одиниці праці (ВІРНА) додаткова кількість продукції, яку отримує фірма від використання у виробничому (ВІРНА) процесі додаткової одиниці праці кількість продукції, отриманої від останньої одиниці праці ------------------------ 111 В довгостроковому періоді крива середніх сукупних витрат для фірми із зростаючею віддачею від масштабів виробництва: ------------------------ гіпербола (ВІРНА) крива з відємним кутом нахилу крива з додатнім кутом нахилу горизонтальна лінія ------------------------ 112 Працюючи на конкурнетному ринку, де ціна реалізації продукції складає 5 грн., фірма для максимізації прибуткуї має виробляти таку кількість продукції, для якої МС дорівнює: ------------------------ 3 грн. 6грн. 10 грн. (ВІРНА) 5 грн ------------------------ 113 Будь-яка точка, що знаходиться на ізокості або на ізокванті, означає: ------------------------ Кількість виробленої продукції; Обсяг товарів в грошовому вимірі; (ВІРНА) Комбінацію фізичних обсягів ресурсів; Величину витрат. ------------------------ 114 Ізокванта ілюструє: ------------------------ Лінію загального обсягу виробництва продукції; Виробничу функцію (ВІРНА) Різні комбінації товару, які можна виробити при певній кількості ресурсів; Криву середньої продуктивності. ------------------------ 115 Постійні витрати фірми - це : ------------------------ Витрати на ресурси за цінами які діяли на момент їх придбання; Неявні витрати; (ВІРНА) Витрати, які має фірма, навіть якщо вона не виготовляє продукцію; мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції за найбільш сприятливих умовах виробництва. ------------------------ 116 Взаємозв'язок між усіма можливими комбінаціями факторів виробництва і обсягом продукції, що виробляється, виражається за допомогою: ------------------------ лінії виробничих можливостей; еластичності попиту; (ВІРНА) виробничої функції; ------------------------ 117 Яка з кривих ніколи не набуває U-подібного вигляду: ------------------------ AVC; MC; (ВІРНА) AFC; LRAC. ------------------------ 118 В довгостроковому періоді: ------------------------ (ВІРНА) Всі фактори виробництва є змінними; Всі фактори виробництва є постійними; Всі витрати є неявними ------------------------ 119 Яка з наступних формул визначає сукупні витрати: ------------------------ ТС-FC; (ВІРНА) FC+VC; FC+VC+MC; (FC+VC)/Q. ------------------------ 120 В короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати складають 2 грн. на одиницю продукції, середні фіксовані - 0,5. Розрахуйте величину сукупних витрат: ------------------------ 2,5грн.; (ВІРНА) 1250 грн.; 750 грн.; 1100 грн ------------------------ 121 Якщо при подвоєнні кількості усіх ресурсів в короткостроковому періоді, обсяги виробництва фірми зросли в 3 рази, то в цьому випадку: ------------------------ (ВІРНА) спостерігається зростаючий ефект віддачі від масштабів виробництва; спостерігається постійний ефект віддачі від масштабів; діє закон спадної продуктивності ресурсів; вірної відповіді немає. ------------------------ 122 Вкажіть, які твердження є не вірним: ------------------------ лише праця та капітал являються факторами, які необхідно враховувати фірмі під час прийняття рішення про обсяги виробництва; (ВІРНА) умова максимізації прибутку будь-якої фірми - МС=МR; при зростанні обсягів виробництва величина AFC також зростає; криві AC, AVC,AFC та CM мають U-подібний вигляд ------------------------ 123 Яке з наступних тверджень не виконується в умовах досконалої конкуренції: ------------------------ Фірма максимізує прибуток, коли її гранична виручка дорівнює граничним витратам; Крива граничних витрат перетинає криву середніх сукупних витрат в точці її мінімуму; (ВІРНА) Крива попиту на товар має від'ємний нахил Крива попиту на продукцією фірми є горизонтальною лінією. ------------------------ 124 В короткостроковому періоді конкурентна фірма, яка максимізує свій прибуток або мінімізує збитки, не буде продовжувати виробництво продукції, якщо: ------------------------ Ціна товару менша мінімуму середніх сукупних витрат; Середні сукупні витрати більші за ціну; (ВІРНА) Ціна менша мінімуму середніх змінних витрат Загальна виручка фірми менша сукупних витрат на виробництво. ------------------------ 125 Крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді - це: ------------------------ Крива граничних витрат ; Лінія ціни; (ВІРНА) Частина кривої граничних витрат, розташована вище кривої середніх змінних (ВІРНА) витрат; Зростаюча частина кривої середніх сукупних витрат ------------------------ 126 Крива попиту фірми на продукцію конкурентної фірми : ------------------------ Має негативний нахил; (ВІРНА) Горизонтальна лінія за даного рівня цін; Вертикальна лінія при даному обсязі виробництва; Має нахил 1/п, де п - кількість фірм в галузі. ------------------------ 127 Досконала конкуренція передбачає, що: ------------------------ Велика кількість фірм, які працюють в галузі, випускає стандартизовану продукцію Існує багато споживачів, які купують даний товар за певною ціною Мають місце безперешкодний вхід та вихід на цей ринок (ВІРНА) всі відповіді вірні ------------------------ 128 Цінова дискримінація - це: ------------------------ (ВІРНА) Продаж одного і того товару різним покупцям по різним цінам Відмінності в оплаті праці в залежності від національності чи статі Більш високі ціни на продукцію вищої якості Всі відповіді не вірні ------------------------ 129 Функція витрат монополіста - ТС = 100 + 3*Q; функція попиту - Р = 200-Q. Якщо він випускає 20 одиниць продукції, яка величина його сукупної виручки: ------------------------ 4000 (ВІРНА) 3600 400 180 ------------------------ 130 Монополіст виробник електрообладнання виробляє і реалізує такий обсяг продукції, при якому MR = 180$; MC = 100$, ATC = 200$. Для максимізації прибутку він повинен: ------------------------ (ВІРНА) знизити ціну і збільшити обсяг випуску збільшити ціну і зменшити обсяг випуску збільшити ціну і збільшити обсяг випуску знизити ціну і зменшити обсяг випуску ------------------------ 131 Монополіст, який максимізує прибуток, буде скорочувати ціну, якщо: ------------------------ середні затрати скорочуються (ВІРНА) гранична виручка більша за граничні витрати гранична виручка дорівнює змінним витратам втрати на рекламу зростають ------------------------ 132 Виберіть вірну відповідь: ------------------------ монополісти завжди обирають обсяг випуску, який відповідає нееластичному відрізку кривої попиту (ВІРНА) монополія може збільшувати загальний прибуток, встановлюючи на свою (ВІРНА) продукцію різні ціни на різних ринках монополія і конкурентна фірма максимізують прибуток обираючи обсяг випуску за правилом МС=Р крива попиту на продукцію монополії завжди горизонтальна ------------------------ 133 Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають спільну рису: ------------------------ випускають диференційовану продукцію (ВІРНА) на ринку оперує велика кількість продавців та покупців випускають однорідну продукцію ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурента ------------------------ 134 Гранична виручка не менша за ринкову ціну у: ------------------------ монополістів учасників картелі (ВІРНА) досконалих конкурентів монополістичних конкурентів ------------------------ 135 Який з товарів ніколи не вироблявся картеллю: ------------------------ нафта кава банани (ВІРНА) пшениця ------------------------ 136 Олігополія - це ринкова структура, де оперують: ------------------------ (ВІРНА) невелика кількість конкуруючих фірм велика кількість конкуруючих фірм, які виробляють однорідну продукцію лише одна велика фірма лише один великий покупець ------------------------ 137 "Ламана" крива попиту для олігополіста обов'язково передбачає: ------------------------ (ВІРНА) розрив кривої граничної виручки розрив кривої граничних витрат що ціна товару повинна бути більшою за граничну виручку розрив кривої попиту ------------------------ 138 Приблизним правилом ціноутворення не може скористатися фірма, яка працює в умовах: ------------------------ абсолютної монополії монополістичної конкуренції (ВІРНА) досконалої конкуренції олігополії ------------------------ 139 Нижче якого рівня повинна опускатися ціна реалізації продукції конкурентної фірми, щоб вона в короткостроковому періоді покинула галузь? ------------------------ (ВІРНА) min АVС min АТС min МС всі відповіді вірні ------------------------ 140 Гранична виручка - це: ------------------------ додаткова кількість продуктів від додаткової одиниці праці (ВІРНА) додаткова виручка від реалізації додаткової одиниці продукції виручка від реалізації додаткової одиниці продукції додатковий прибуток від продажу додаткової одиниці продукції ------------------------ 141 Прибуток - це: ------------------------ виручка від реалізації продукції (ВІРНА) різниця міжвиручкою та витратами на виробництво продукції всі відповіді вірні ------------------------ 142 Які основні риси вільної конкуренції? ------------------------ велика кількість конкурентів - виробників велика кількість конкурентів - продавців широке використання реклами (ВІРНА) всі відповіді вірн ------------------------ 143 Монополіст - це підприємство, яке: ------------------------ виробляє більше продукції кращої якості, чим інш (ВІРНА) є єдиним продавцем певного товару; більше інших випускає продукції є єдиним покупцем певного товару ------------------------ 144 Для олігополії не характерні: ------------------------ поведінка виробників є стратегічною (ВІРНА) легкий вхід на ринок нових фірм наявність кількох великих фірм, які виробляють подібні товари та надають послуги повна поінформованість про ринок ------------------------ 145 Зазначте основні види цін, які встановлюються за умов панування монополій: ------------------------ роздрібн оптов (ВІРНА) монопольно висок монопольно низькі ------------------------ 146 Монопсонія - це: ------------------------ монополія продавця на ринку (ВІРНА) монополія покупця на ринку ринок, де зустрічаються монополіст - покупець та монополіст - продавець ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави ------------------------ 147 Індекс Герфіндаля - Гіршмана дає можливість визначати: ------------------------ ступінь концентрації виробництва на певному підприємств (ВІРНА) ступінь монополії в галуз монопольний стан фірми ступінь державного захисту конкуренції у певній галуз ------------------------ 148 Олігополія передбачає, що: ------------------------ лігополісти не враховують поведінки своїх конкурентів і ведуть себе так, як в умовах досконалої конкуренції олігополії вступають у зговір між собою (ВІРНА) олігополії намагаються передбачити поведінку конкурентів можуть використовувати всі перераховані вище моделі поведінки ------------------------ 149 Олігополія - це: ------------------------ олігополія це угода ( гласна або негласна) крупних фірм, що дає їм змогу швидко досягти панівного становища на ринку і отримувати високі прибутки олігополія є панівним типом монополій (ВІРНА) олігополія - це ринкова структура, де на ринку діє декілька виробників монополія, заснована на диференціації продукту ------------------------ 150 Що можна віднести до негативних рис монополій? ------------------------ (ВІРНА) збільшення цін на продукцію; розвиток науково - технічного прогресу зменшення витрат виробництва зростання можливості вибору ------------------------ 151 Монополія - це ринкова структура, де: ------------------------ відсутні жорсткі вхідні бар'єри діє лише один покупець (ВІРНА) існує лише одна фірма виробник товарів, для яких відсутні близькі замінники відсутній контроль за цінами ------------------------ 152 Поняття досконалої конкуренції передбачає, що ------------------------ це боротьба, суперництво між попитом споживачів і пропозицією виробників в галузі діє велика кількість товаровиробників, які випускають неоднорідну продукцію (ВІРНА) товари, які випускаються великою кількістю фірм, стандартизовані інформація продавців та споживачів про ринок обмежена ------------------------ 153 Чиста монополія: ------------------------ відсутній контроль за цінами пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважну частку на ринку пропозиція виходить від кількох великих фірм (ВІРНА) існує єдиний виробник продукції, яка немає близьких замінників ------------------------ 154 Як повинна держава відноситись до монополії в умовах ринкової економіки? ------------------------ розвивати монополізм за допомогою податкової політики; дозволити підприємцям створювати антимонопольні об'єднання м'яко обмежувати монополізм в деяких галузях (ВІРНА) боротися з монополізмом за допомогою законодавства ------------------------ 155 Що з названого не є характеристикою недосконалої конкуренції? ------------------------ (ВІРНА) в галузі діє велика кількість товаровиробників, які випускають неоднорідну (ВІРНА) продукцію товари, які випускаються великою кількістю фірм, є стандартизованими; на ринку існує лише один споживач цієї продукці інформація про ринок обмежена ------------------------ 156 Характерною рисою монополії, на відміну від конкурентної фірми є: ------------------------ намагання максимізувати прибуток намагання збільшити виробництво товарів і підвищувати на низ ціну (ВІРНА) намагання зменшувати виробництво товарів і підвищувати на них ціну намагання найбільш повно задовольнити смаки та потреби споживачів ------------------------ 157 Постійні витрати фірми - це : ------------------------ Витрати підприємства на електроенергію ,матеріали ,зарплату (ВІРНА) Витрати , які несе фірма навіть тоді ,коли продукція не виробляється Виплати зовнішнім постачальникам фірми Мінімальні витрати, які несе фірма при раціональному використанні усіх ресурсів. ------------------------ 158 Економічні витрати містять : ------------------------ (ВІРНА) Явні та неявні витрати ,в тому числі нормальний прибуток Тільки неявні витрати і нормальний прибуток Постійні і змінні витрати Бухгалтерські витрати фірми і прибуток ------------------------ 159 Ізокванта - це (вкажіть невірну відповідь) : ------------------------ Лінія незмінного обсягу випуску Крива, яка показує всі можливі комбінації праці та капіталу, які забезпечують незмінний обсяг випуску (ВІРНА) Крива, яка показує всі можливі комбінації праці та капіталу, які фірма за цінами Рl (ВІРНА) та Рk фірма може придбати за витрат ТС ------------------------ 160 Ізокванта - це ------------------------ Лінія незмінного обсягу випуску Крива, яка показує всі можливі комбінації праці та капіталу, які забезпечують незмінний обсяг випуску (ВІРНА) Крива, яка показує всі можливі комбінації праці та капіталу, які фірма за цінами РL (ВІРНА) та РK фірма може придбати за витрат ТС ------------------------ 161 Середні витрати (вкажіть невірну відповідь) ------------------------ бувають АТС, AVC, AFC, LRAC витрати на одиницю продукції (ВІРНА) додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці продукції вартість виробництва одиниці продукції ------------------------ 162 Граничні витрати - це ------------------------ витрати на одиницю продукції (ВІРНА) додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці продукції вартість виробництва одиниці продукції бувають АТС, AVC, AFC, LRAC ------------------------ 163 Ізокванти мають наступні властивості (вкажіть невірну відповідь) ------------------------ опуклі до початку координат ніколи не перетинаються (ВІРНА) мають додатній кут нахилу чим далі від початку координат тим більший обсяг характиризують ------------------------ 164 Конкурентна фірма ------------------------ (ВІРНА) є ціноотримувачем на ринку встановлює ціну сама на ринку визначає ціну та обсяг випуску всі відповіді невірні ------------------------ 165 У короткостроковому періоді: ------------------------ не існує фіксованої кількості ресурсів всі ресурси фіксовані (ВІРНА) кількість принаймні одного з ресурсів неможливо змінювати кількість трудового ресурсу неможливо змінювати ------------------------ 166 Ізоквант функції виробництва ілюструє: ------------------------ весь набір можливих рівнів виробництва за зміни кількості трудових ресурсів весь набір можливих рівнів виробництва за зміни кількості капітальних ресурсів (ВІРНА) всі комбінації праці та капіталу для виробництва одного й того самого обсягу (ВІРНА) продукці всі комбінації праці та капіталу, які максимізують прибуток ------------------------ 167 Спадна віддача означає, що: ------------------------ (ВІРНА) у міру збільшення кількості капіталу у процесі виробництва запостійної кількості (ВІРНА) трудових ресурсів МРК зменшується у міру зростання трудових ресурсів впродовж ізокванти ГНТЗ (MRTS) збільшується середня продуктивність ресурсу зростає ------------------------ 168 При постійній віддачі за обсягом тривалі середні сумарні витрати: ------------------------ (ВІРНА) Постійн дорівнюють нетривалим граничним витратам зростають ------------------------ 169 Під технологією виробництва розуміють: ------------------------ (ВІРНА) знання про те, як сполучити різні фактори виробництва для забезпечення випуску (ВІРНА) певного блага сукупність факторів виробництва, які фірма використовує в процесі виробництва знання і вміння підприємця, які він використовує в процесі виробництва машинно - тракторний парк підприємства ------------------------ 170 Виробнича функція (виберіть невірну відповідь) ------------------------ залежність між структурою затрат ресурсів і можливим випуском продукції показує, який максимальний обсяг випуску може бути одержаний при кожному конкретному наборі - витрачених ресурсіів і незмінній технологі (ВІРНА) залежність обсягу випуску від розмірів підприємства функція Кобба - Дугласа ------------------------ 171 Яке твердження є невірним: ------------------------ дві ізокванти, що відповідають різним обсягам випуску, не можуть перетинатися чим далі розташована ізокванта від початку координат, тим більший випуск відповідає цій лінії (ВІРНА) ізокванти опуклі від початку координат величина кута нахилу ізокванти відємна ------------------------ 172 Фірма мінімізує свої витрати, коли: ------------------------ ціни всіх факторів виробництва однакові гранична продуктивність всіх факторів виробництва однакова гранична продуктивність всіх факторів виробництва дорівнює нулю (ВІРНА) жодна відповідь не є вірною ------------------------ 173 Ізокоста -це ------------------------ (ВІРНА) Пряма, яка показує всі можливі комбінації праці та капіталу, які фірма може (ВІРНА) придбати за цінами РL та РК за величини витрат ТС Пряма, яка показує всі можливі комбінації праці та капіталу, які забезпечують стабільний обсяг виробництва Гіпербола, яка показує всі можливі комбінації праці та капіталу, які фірма може придбати за цінами РL та РК за величини витрат ТС Лінія сталого розвитку підприємства ------------------------ 174 Для конкурентної фірми величина MR дорівнює ------------------------ (ВІРНА) AR = P AR = MC MC = PL Р ------------------------ 175 На конкурентному ринку Р= 10, МС = 7, Q = 5, ТС = 38. VC = 28. Середні витрати складають: ------------------------ 7 (ВІРНА) 7,6 5,6 10 ------------------------ 176 На конкурентному ринку Р= 10, МС = 7, Q = 5, ТС = 38. VC = 28. Середні змінні витрати складають: ------------------------ 7 (ВІРНА) 5,6 2 10 ------------------------ 177 Функція ТС = 276+403 Q ------------------------ (ВІРНА) МС = 403 МС = 276 МС = 276 Q МС = 403Q ------------------------ 178 Функція ТС = 276+403 Q При Q = 100 розрахуйте FC: ------------------------ (ВІРНА) 2,76 4,03 6,79 8,6 ------------------------ 179 Функція ТС = 276+403 Q При розрахуйте A VC: ------------------------ (ВІРНА) 403 276 676 208 ------------------------ 180 Розрізняють витрати (вкажіть невірну відповідь) ------------------------ Бухгалтенські Економічні (ВІРНА) Приховані Сукупні ------------------------ 181 Від'ємний кут нахилу має крива: ------------------------ АТС (ВІРНА) AFC AVC MC ------------------------ 182 У довгостроковому періоді: ------------------------ всі ресурси фіксовані кількість принаймні одного з ресурсів неможливо змінювати (ВІРНА) всі ресурси змінн кількість трудового ресурсу неможливо змінювати ------------------------ 183 Постійні витрати фірми - це : ------------------------ Витрати на ресурси за цінами які діяли на момент їх придбання; Неявні витрати (ВІРНА) Витрати, які має фірма, навіть якщо вона не виготовляє продукцію мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції за найбільш сприятливих умовах виробництва. ------------------------ 184 Виробничі функції бувають: ------------------------ Розширені Обмежені (ВІРНА) Однофакторні ------------------------ 185 Точка мінімізації витрат фірми за певного обсягу випуску - це точка ------------------------ (ВІРНА) дотику ізокости та ізокванти перетину ізокости та ізокванти дотику ізокости та кривої байдужості дотику ізокости та бюджетного обмеження ------------------------ 186 Виділяють цінову дискримініцію (вкажіть невірну відповідь) ------------------------ першого ступеню другого ступеню третього ступеню (ВІРНА) нецінову ------------------------ 187 При встановленні ціни на продукцію монополіст враховує величину ------------------------ (ВІРНА) МС та еластичності попиту ТС та еластичності попиту МС та ТС обсягу попиту ------------------------ 188 Наявність монопольної влади дозволяє монополісту ------------------------ (ВІРНА) встановлювати монопольно високі ціни встановлювати монопольно низькі ціни відпочивати, коли конкурентні фірми працюють отримувати збитки ------------------------ 189 Монополіст може встановлювати свою ціну тому що ------------------------ (ВІРНА) має монопольну владу на ринку має низькі витрати має завжди якісну продукцію, ніж на конкурентному ринку вірної відповіді не має ------------------------ 190 При визначенні ціни монополіст враховує: ------------------------ МС, АVС та Р (ВІРНА) МС і Еd МR і РТ МС та FС ------------------------ 191 Монопольна влада вимірюється індексами ------------------------ Джині Філіпса (ВІРНА) Лернера Гауса ------------------------ 192 За яких умов конкурентна фірма припинить виробництво ------------------------ ціна дорівнює мінімальним загальним середнім витратам ціна постійно зменшується Р = МС (ВІРНА) Р = min АVС ------------------------ 193 Застосовуючи цінову дискримінацію монополіст ------------------------ знижує добробут населення (ВІРНА) максимізує обсяг продажу зменшує кількість покупців встановлює максимальну ціну кожному споживачу ------------------------ 194 Монополістична конкуренція передбачає: ------------------------ (ВІРНА) взаємне сполучення двох моделей ринку досконалої конкуренції і чистої монополії високі вхідні бар'єри у галузь виробництво стандартизованої продукції виробляється тільки стандартизована продукція ------------------------ 195 Цінову дискримінацію іноді називають: ------------------------ ціновою війною (ВІРНА) ціновою диверсифікацією ціновий паритет ціновий моніторинг ------------------------ 196 Що з переліченого не є умовою досконалої конференції: ------------------------ Свобода входження до ринку свобода виходу з ринку (ВІРНА) диверсифікація виробництва велика кількість покупців та продавців ------------------------ 197 Що з переліченого є ознакою тільки досконалої конкуренції ? ------------------------ (ВІРНА) Фірма не має ринкової влади фірма максимізує прибуток фірма отримує економічний прибуток у довгостроковому періоді лінія попиту є лінією середнього доходу ------------------------ 198 В умовах досконалої конкуренції ціна дорівнює мінімальним середнім витратам: ------------------------ в короткостроковому періоді (ВІРНА) у довгостроковому періоді завжди ніколи ------------------------ 199 Монополіст може отримати економічний прибуток: ------------------------ у короткостроковому періоді у довгостроковому періоді ніколи (ВІРНА) і у довгостроковому і у короткостроковому періодах ------------------------ 200 Прикладом природної монополії є : ------------------------ картель "Сім сестер" журнал " Економіка України" організація ОПЕК (ВІРНА) космодром Байконур ------------------------ 201 Який ринок скоріше всього буде монополією: ------------------------ (ВІРНА) бензоколонка у селі ринок квітів ринок пшениці продавець цукерок "Корона" ------------------------ 202 Якщо кількість фірм у галузі зростає до нескінченного числа тоді індекс Н.Н. ------------------------ від'ємний (ВІРНА) наближується до нуля наближується до одиниці наближується до нескінченності ------------------------ 203 Ринок шоколадних цукерок скоріш за все буде: ------------------------ монополією (ВІРНА) більш конкурентним ринком монополістичною конкуренцією картелем ------------------------ 204 Організація ОПЕК це: ------------------------ (ВІРНА) картель дуополія монопсонія монополія ------------------------ 205 Ринкова влада монополії залежить від ступеня еластичності попиту: ------------------------ (ВІРНА) так ні нейтральна до неї тільки у короткостроковому періоді ------------------------ 206 Що з вказаного не призводить до монополії: ------------------------ ліцензії авторські права контроль над одним джерелом товару (ВІРНА) виробництво і сбут товару, що має багато товарів субститутів ------------------------ 207 Першовідкривачем монополістичної конкуренції є: ------------------------ Курно Лернер (ВІРНА) Чемберлин Самюельсон ------------------------ 208 Монополістична конкуренція виникає на ринках товару де еластичність попиту: ------------------------ як правило низька приблизно дорівнює одиниці (ВІРНА) висока (значно) може бути різною ------------------------ 209 В умовах монополістичної конкуренції індекс Лернера: ------------------------ від'ємний дорівнює нулю (ВІРНА) додатній не визначається ------------------------ 210 Граничні витрати (МС) є необхідною функцією від: ------------------------ загальних витрат фіксованих витрат середніх загальних витрат (ВІРНА) змінних витрат ------------------------ 211 Конкурентна фірма досягає стану короткострокової рівноваги за умовами: ------------------------ Р = АТС (ВІРНА) Р = МR = МС Р = АFС МС = АVС ------------------------ 212 Максимізація прибутку конкурентною фірмою це максимізація різниці між: ------------------------ (ВІРНА) ТR - ТС FС - VС АТС - АVС Р - МС ------------------------ 213 В умовах досконалої фірми граничний доход (МR) дорівнює: ------------------------ (ВІРНА) цін середнім змінним витратам середнім фіксованим витратам середнім загальним витратам ------------------------ 214 Конкурентна фірма може вплинути на валовий доход змінюючи: ------------------------ ринкову ціну (ВІРНА) обсяг продажу фіксовані витрати граничні витрати ------------------------ 215 Конкурентна фірма знаходиться у стані довгострокової рівноваги й досягає виробничої ефективності коли: ------------------------ (ВІРНА) Р = МС = АС МС = VС МR = АFС ------------------------ 216 Цінову дискримінацію застосовується насамперед: ------------------------ (ВІРНА) монополія монопсонія конкурентна фірма олігополія ------------------------ 217 Головною ознакою монополії за індексом Лернера є: ------------------------ незначна кількість фірм на ринку (ВІРНА) високий прибуток низькі граничні витрати високі ціни ------------------------ 218 До передумов застосування цінової дискримінації не відносяться: ------------------------ монопольна влада продавця можливість сегментувати споживачів за еластичністю попиту по ціні відсутністю можливості перепродавати товар (ВІРНА) низькі граничні витрати на виробництво ------------------------ 219 Який вигляд має крива середніх постійних витрат ------------------------ форму параболи (ВІРНА) форму гіперболи лінії з додатнім кутом нахилу лінію паралельну вісі обцисс ------------------------ 220 При виконанні якої умови конкурентна фірма отримує max прибутку ------------------------ середні загальні витрати дорівнюють граничному доходу загальний доход приймає max значення (ВІРНА) граничні витрати дорівнюють середньому доходу середні загальні витрати дорівнюють mіn значенню ------------------------ 221 За яких умов конкурентна фірма готова припинити виробництво і залишити галузь ------------------------ коли не покриває постійні витрати (ВІРНА) коли не покриває змінні витрати коли прибуток дорівнює нулю коли інші фірми залишають галузь. ------------------------ 222 Якщо ринкова ціна продукту менше середніх сукупних витрат конкурентної фірми, тоді фірма повинна: ------------------------ (ВІРНА) збільшити обсяг виробництва зменшити обсяг виробництва залишити галузь змінити технологію виробництва ------------------------ 223 За яких умов фірма монополіст отримує максимальний прибуток ------------------------ ціна вище граничних витрат (ВІРНА) граничні витрати дорівнюють граничній виручц середні витрати дорівнюють середній виручці ціна відповідає нееластичній ділянці кривої попиту. ------------------------ 224 Зростання економічного продукту на конкурентному ринку не сприяє: ------------------------ розширенню виробництва у функціональних формах притоку у галузь нових форм (ВІРНА) зростанню ринкової ціни виробу зростанню цін на використовувані ресурси ------------------------ 225 У монополіста граничні витрати зазвичай менші ніж ціна продукту внаслідок того, що: ------------------------ ціна нижча граничного доходу (ВІРНА) ціна вище граничного доходу граничні витрат менше середніх витрат граничні витрати більше середніх витрат ------------------------ 226 Монополіст, що максімузує прибуток буде знижувати ціну на свій продукт, якщо: ------------------------ середні витрати зменшуються витрати на рекламу зростають (ВІРНА) граничний доход більше граничних витрат граничний доход дорівнює змінним витратам ------------------------ 227 Увесь споживчий надлишок привласнює фірма, яка: ------------------------ монополізує ринок (ВІРНА) застосовує досконалу цінову дискримінацію сегментує ринок максимізує валовий доход ------------------------ 228 Індекс Лернера може бути вираженим: ------------------------ (ВІРНА) із застосуванням еластичності попиту фірми порівнянням граничних витрат і граничного доходу порівнянням загальних витрат і загального доходу шляхом визначення частки продукції монополіста на ринку ------------------------ 229 Якщо фірми, функціонуючи на ринку не отримують економічний прибуток у довгостроковому періоді, тоді така ринкова структура зветься: ------------------------ монополією (ВІРНА) досконалою конкуренцією олігополією монопсонією ------------------------ 230 Якщо граничні витрати монополіста додатні, тоді він буде виробляти продукцію там де: ------------------------ (ВІРНА) еластичність попиту більше одиниці еластичність попиту менше одиниці еластичність попиту дорівнює нулю еластичність попиту дорівнює одиниці ------------------------ 231 Продаж студентам квитків на потяги зі знижкою є прикладом: ------------------------ (ВІРНА) цінової дискримінації державною дотацією малозабезпеченим захистом прав споживачів диференціації споживачів послуг залізничного транспорту ------------------------ 232 У якому випадку поняття галузь і фірма "співпадають": ------------------------ монопсонія монополії (ВІРНА) чиста монополія олігополія ------------------------ 233 Конкурентна фірма припиняє виробництво коли: ------------------------ (ВІРНА) ціна дорівнює середніх змінним витратам середні фіксовані витрати зменшуються граничні витрати дорівнюють ціни зростають ціни на фактори виробництва ------------------------ 234

Приложенные файлы

  • rtf 24026959
    Размер файла: 226 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий