Asyl Ped nauka-1


1. ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы педагогика ғылымына үлес қосқан педагог А.Байтұрсыновтың ғылыми-шығармашылық мұрасының екінші саласы:
А) ақындық
Ә) ағартушылық
Б) тілтану
В) аудармашылық
Г) әдебиеттану
2. Ағартушы-педагог А.Байтұрсыновтың бастауыш мектеп неше жылдық болуы тиіс деп есептеген?
А) 5 жылдық
Ә) 4 жылдық
Б) 3 жылдық
В) 2 жылдық
Г) 6 жылдық
3. 1925 жылы Академиялық орталық жанынан ұйымдастырылып, республикадағы педагогика ғылымы өкілдерін біріктірген журналды көрсетіңіз:
А) «Жаңа мектеп»
Ә) «Қазақстан мектебі»
Б) «Қызыл Қазақстан»
В) «Қазақстан»
Г) «Ғылыми хабаршы»
4. Қазақстанда мектепте білім беруге байланысты 1934 жылы 15 мамырда қабылданған қаулы қалай аталды?
А) «Бастауыш және орта мектептің құрылымы туралы»
Ә) «Бастауыш және орта мектептің оқу бағдарламалары мен режимі туралы»
Б) «Халық ағарту комиссариаты жүйесіндегі педагогикалық бұрмалаушылықтар туралы»
В) «Бастауыш және орта мектеп туралы»
Г) «Мектепте оқытудың сапасын арттыру шаралары туралы»
5. Ағартушы А.Байтұрсыновтың «Маса» өлеңдер топтамасының идеялық қазығы неде?
А) жұртышылықты оқуға, өнер-білімге шақыру
Ә) термин сөздерді меңгерту
Б) махаббат пен достыққа үндеу
В) оқытудың әдістемесін меңгерту
Г) қазақ тіліне үйрету
6. Қазақстан педагогика ғылымында үлкен орны бар А.Байтұрсыновтың «Мектеп керектері» мақаласында қандай мәселелер қарастырылған?
А) мектеп оқу жұмысын сапалы ұйымдастырудың дидактикалық талаптары
Ә) бастауыш мектептерге қойылатын талаптар
Б) қазақ бастауыш мектептерінде оқу бағдарламаларының жетіспеушілігі
В) қазақ жеріндегі орыс бастауыш мектептері туралы
Г) бастауыш мектептерге арналған оқу құралдарының сапасы
7. ХХ ғасырдың басында балаларды интернаттарда оқыту туралы ұсыныс беріп, Қазақстандағы педагогика ғылымына үлес қосқан ағартушы-педагог?
А) А.Байтұрсынов
Ә) Н.Құлжанова
Б) М.Дулатов
В) К.Кемеңгеров
Г) М.Жұмабаев
8. 1909 жылы Қазақстан педагогика ғылымында ағартушылық бағытта жазылған еңбектердің бірі?
А) «Оян, қазақ!»
Ә) «Әліппе»
Б) «Тіл құралы»
В) «Әдебиет танытқыш»
Г) «Педагогика»
9. Ағартушы-педагог М.Дулатовтың пікірінше сананы не тәрбиелейді?
А) қолданған кәсіп пен оқу
Ә) өнер мен сөз
Б) үйлесімді мінез
В) жақсы тәрбиеші
Г) салт-дәстүр
10. Қазақстанда ең алғаш рет қазақ тілінде жарық көрген «Педагогика» оқулығының авторы:
А) М.Жұмабаев
Ә) М.Дулатов
Б) С.Сейфуллин
В) А.Байтұрсынов
Г) М.Жұмабаев
11. М.Жұмабаевтың «Педагогика» оқулығының құндылығының көрсеткіші:
А) педагогика саласындағы ғылыми терминдерді қарастыруы
Ә) педагогика тарихын талдауы
Б) оқытудың жаңа әдістерін ұсынуы
В) ғылыми талдаулар жүргізуі
Г) мектеп тағдырын талдау
12. М.Жұмабаевтың «Жазылашақ оқу құралдары һәм мектебіміз» атты мақаласында оқу құралдарының құралатын негізі қандай деген?
А) мектеп
Ә) бала бақша
Б) училище
В) тәрбие
Г) оқу
13. М.Жұмабаевтың «Ересек шала сауаттылар бағдарламасы» атты еңбегі қай жылы жарық көрген?
А) 1923
Ә) 1921
Б) 1925
В) 1924
Г) 1927
14. Қазақстан педагогика ғылымында ерекше орынға ие Ж.Аймауытовтың «Комплекспен оқыту жолдары» еңбегі кімдерге арналған?
А) мұғалімдерге
Ә) қызметкерлерге
Б) тәрбиеленушілерге
В) жеткіншектерге
Г) оқушыларға
15. Ж.Аймауытовтың Қазақстан педагогика ғылымы саласындағы құнды еңбектерінің бірін көрсетіңіз:
А) «Тәрбиешіге жетекші»
Ә) «Педагогика»
Б) «Оян, қазақ!»
В) «Маса»
Г) «Әліппе»
16.Ағартушы-педагог А.Байтұрсыновтың «Әліппе» оқу құралын жазудағы мақсаты:
А) әрі сауат ашу, әрі ұлттық дүниетанымды іске асыру
Ә) еңбек пен оқуды ұштастыру
Б) саналы тәрбие беру
В) оқушыларды үйлесімді тәрбиелеу
Г) жас ерекшеліктеріне қарай оқыту
17. Оқушыларға ереже жаттатудың тиімсіз екенін дәлелдеп, түсіндіру, талдау, қорыту тәсілдерін қолдануды ұсынған ағартушы-педагог:
А) А.Байтұрсынов
Ә) Ә) Н.Құлжанова
Б) М.Дулатов
В) К.Кемеңгеров
Г) М.Жұмабаев
18. «Оқытудың ережелерін, заңдарын баяндайтын, оқытудың дұрыс жүйесін тауып, білім берудің шарттарын көрсететін педагогика бөлімі» деп Ж.Аймауытов ең алғаш педагогиканың қай бөліміне анықтама берді?
А) дидактика
Ә) тәрбие теориясы
Б) педагогиканың жалпы мәселелері
В) мектепті басқару
Г) дұрыс жауабы жоқ
19. «Бала оқытатын адам оған үйрететінін, оның көңіл сарайын, мұғалімдік ғылымды жақсы білу керек» деп көрсеткен А.Байтұрсыновтың мақаласы қалай аталады?
А) «Қазақша оқу жайынан»
Ә) «Мектеп керектері»
Б) «Бастауыш мектеп»
В) «Жазылашақ оқу құралдары һәм мектебіміз»
Г) «Дін һәм ғылым»
20. Қазақстанда педагогика ғылымының өкілі М.Жұмабаев оқытуда есепке алынатын қандай танымдық процесті тәрбиелеу жолдарын атап көрсетті?
А) зейін
Ә) ойлау
Б) қиял
В) ес
Г) сөйлеу
21. «Бастауыш және орта мектептің оқу бағдарламаларымен режимі туралы»(1932) қаулыда мектепте оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы не деп көрсетілген?
А) сабақ
Ә) экскурсия
Б) лекция
В) пікірталас
Г) жаттығу
22. 1936 жылғы «Халық ағарту комиссариаты жүйесіндегі педагогиялық бұрмалаушылықтар туралы» қаулы бойынша буржуазиялық әдіс деп сыналған әдістерді көрсетіңіз:
А) тест
Ә) пікірталас
Б) сауалнама
В) әңгімелесу
Г) бақылау
23. 1932 жылы 25-тамыздағы «Бастауыш және орта мектептің оқу бағдарламаларымен режимі туралы» қаулыда мақұлданған оқу бағдарламаларының шектеулері нені шектеді?
А) шығармашылық жұмысты
Ә) оқуды
Б) еңбекті
В) жаттығуды
Г) шынығуды
24. Қазақстан педагогика ғылымында 1921 жылы алғашқа үлгі тәжірибе мектеп-коммуна қай қалада ашылған?
А) Орынбор
Ә) Тараз
Б) Верный
В) Қарағанды
Г) Теміртау
25. Қазақстанда ХХ ғасырдың 30 жылдары педагогикалық білім берудің бастапқы буыны:
А) педагогикалық техникумдар
Ә) педагогикалық институттар
Б) педагогикалық университеттер
В) академиялар
Г) индустриялық институттар
26. Қазақстанда педагогика ғылымының дамуында ерекше орынға ие тұңғыш ашылған жоғарғы оқу орнын көрсетіңіз:
А) Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институты
Ә) Қызылорда педагогикалық институты
Б) Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
В) Гурьев педагогика институты
Г) Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті
27. Қазақстанда латын алфавитінен орыс жазуына көшу ісі қай жылы болды?
А) 1940
Ә) 1929
Б) 1939
В) 1950
Г) 1928
28. 1944 жылы 1-маусымда КСРО Халық Комиссарлар Кеңесі қабылдаған қаулы қалай аталады?
А) «Мектепте оқытудың сапасын арттыру шаралары туралы»
Ә) «Бастауыш және орта мектептің құрылымы туралы»
Б) «Бастауыш және орта мектептің оқу бағдарламалары мен режимі туралы»
В) «Халық ағарту комиссариаты жүйесіндегі педагогикалық бұрмалаушылықтар туралы»
Г) «Бастауыш және орта мектеп туралы»
29. 1950-1990 жылдары республикада жоғары педагогикалық оқу орындарында ғылыми-зерттеу бағыттарының бірі:
А) Қазақстанда халық ағарту ісін зерттеу
Ә) мектептерді есепке алу
Б) теорияға көп мән беріп, практиканы елемеу
В) бұрынғы оқу құралдарын ғана пайдалану
Г) ескі оқыту әдістерін ғана пайдалану
30. 1973 жылы «Педагогикалық институттарда, училищелерде және мектептерде өлкетану және табиғатты қорғау» тақырыбындағы республикалық-ғылыми конференция қай ЖОО-да өткізілді?
А) Жамбыл педагогикалық институты
Ә) Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институты
Б) Қызылорда педагогикалық институты
В) Гурьев педагогикалық институты
Г) Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті
31. Қазақстандағы педагогика ғылымына орасан зор еңбек сіңірген, республикада тұңғыш педагогика ғылымының докторы атанған педагог-ғалымды көрсетіңіз:
А) Т.Тәжібаев
Ә) И.Сембаев
Б) Б.Бержанов
В) Т.Сабиров
Г) С.Қожахметова
32. Қазақстандағы педагогика ғылымында орны ерекше Т.Тәжібаевтың қандай монографиясын білесіз?
А) «Қазақстанда ХІХ ғасырдың екінші жартысында ағарту ісі мен мектеп»
Ә) «Дидактикалық очерктер»
Б) «Кеңес мектебіндегі сабақ»
В) «Төңкеріске дейінгі Қазақстаннның ағарту ісінің тарихы»
Г) «Абайдың педагогикалық көзқарасы»
33. Қазақстандық көрнекті педагог Р.Г.Лембергтің дидактиканың өзекті мәселелеріне арнаған мақалалары қандай журналдарда жарық көрді?
А) «Халық мұғалімі»
Ә) «Қазақстан мектебі»
Б) «Қызыл Қазақстан»
В) «Қазақстан»
Г) «Жаңа мектеп»
34. Р.Г.Лембергтің «Дидактикалық очерктер» атты еңбегінде қандай мәселелер қарастырылған?
А) оқушылардың ойлау әрекетінің белсенділігін арттыру
Ә) оқушылардың сөйлеу қабілетін талдау
Б) жаңа материалды қабылдау ерекшеліктері
В) оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру
Г) оқушыладың жеке ерекшеліктерін ескеру
35. И.Сембаевтың 1962 жылғы «Қазақстанда кеңестік мектептің даму тарихы» атты монографиялық еңбегінің маңызы қандай?
А) Қазақстанда кеңес дәуіріндегі қалыптасқан ұлттық мектептердің ашылуы
Ә) бастауыш мектептерге қойылатын талаптар
Б) қазақ бастауыш мектептерінде оқу бағдарламаларының жетіспеушілігі
В) қазақ жеріндегі орыс бастауыш мектептері туралы
Г) бастауыш мектептерге арналған оқу құралдарының сапасы
36. Белгілі педагог С.Қожахметовтың педагогикалық мұрасын зерттеуші қанша кезеңге бөлген?
А) 3
Ә) 4
Б) 2
В) 8
Г) 5
37. Педагог С.Қожахметовтың «Педагогика мәселелері» атты еңбегінде оқушының оқу қызметін ұйымдастырудың негізгі құралы не деп қарастырылған?
А) оқулық
Ә) сабақ
Б) көрнекілік
В) дәптер
Г) жаттығу
38. Қазқстандағы педагогика ғылымында С.Қожахметов тәрбие үрдісінің қандай қосымша бағыттарын ұсынды?
А) ұжымдық
Ә) еңбек
Б) эстетикалық
В) экологиялық
Г) экономикалық
39. «Мұғалім беделсіз болса, сыныпта тәртіп нашар болады...» деген пікірді ұстанған педагог-ғалымды көрсетіңіз:
А) С.Қожахметов
Ә) И.Сембаев
Б) Б.Бержанов
В) Т.Сабиров
Г) Т.Тәжібаев
40. Қазақстандағы педагогика ғылымының көрнекті өкілі С.Қожахметовтың пікірінше мұғалімнің сабақта жетістікке жетудің алғышарты:
А) оқушылардың ынтасын арттыру
Ә) тек сөздік әдісті қолдану
Б) көрнекілікпен ғана сабақ өткізу
В) жаттығу жұмысын орындаумен шектелу
Г) еңбек пен оқуды байланыстырмау
41. С.Қожахметовтың пікірінше, оқушылардың жауапкершілік сезімін оятатын тәрбие саласын көрсетіңіз:
А) еңбек
Ә) құқықтық
Б) эстетикалық
В) экологиялық
Г) экономикалық
42. Қазақстандағы педагогика ғылымының өкілі Қ.Бержановтың «Халық ағарту саласындағы орыс-қазақ ынтымағы» атты монографиялық еңбегі қай жылы жарық көрді?
А) 1966
Ә) 1956
Б) 1976
В) 1958
Г) 1968
43. Қазақстандағы педагогика ғылымының өкілі Қ.Бержановтың «Халық ағарту саласындағы орыс-қазақ ынтымағы» атты монографиялық еңбегінде қандай мәселелер қарастырылған?
А) қазақ ағартушыларының орыс-қазақ қатынастарының дамуындағы рөлі
Ә) мектептердің даму тарихы
Б) орыс-қазақ мектептерінде оқытуды ұйымдастырудың формалары
В) жаңа оқыту әдістері мен құралдарын енгізу
Г) орыс-қазақ мектептерінде оқыту мен тәрбиенің бірлігі
44. Көрнекті психолог-ғалым Қ.Б.Жарықбаевтың зерттеу жұмысының ең басты бағыты:
А) қазақ психологиясы тарихын 3 кезеңге бөлді
Ә) қазіргі таңдағы оқу-ағарту ісін ғана баяндады
Б) педагогика мен психология ғылымдарының құралдары
В) қазақ педагогика ғылымының зерттеу әдістері
Г) ғылыми әдістердің сабақтастығы
45. Көрнекті психолог-ғалым Қ.Б.Жарықбаевтың этнопсиология ғылым саласында 2005 жылы жарық көрген еңбегін көрсетіңіз:
А) «Этнопсихология – ұлт тәрбиесінің өзегі»
Ә) «Қазақстанда кеңес мектебінің даму тарихы»
Б) «Абайдың педагогикалық көзқарастары»
В) «Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері және тарихы»
Г) «Қазақ тәлім-тәрбиесі»
46. Қазақстанда педагогика ғылымында халық педагогикасын теориялық және практикалық тұрғыдан алғаш зерттеушілердің бірі:
А) С.Қалиев
Ә) И.Сембаев
Б) Т.Тәжібаев
В) Б.Бержанов
Г) С.Қожахметов
47. Қазақ этнопедагогикасының көшбасшысы С.Қалиевтің «Халық педагогикасының ауыз әдебиетіндегі көрінісі» атты еңбегінде қандай мәселелер қарастырылады?
А) тұрмыс-салт жырларындағы халық даналығы
Ә) ақын-жазушылардың тәлімдік ой-пікірлері
Б) ағартушы-педагогардың еңбектерін талдау
В) педагогиканың ғылыми әдістерін талдау
Г) дидактикалық мәселелерді талдау
48. Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуында ерекше орынға ие С.Қалиевтің қазақ ағартушыларының еңбектеріне талдау жасаған кітабын атаңыз:
А) «Қазақ салт-дәстүрлері және демократ ағартушылары»
Ә) «Кәсіптік-техникалық училищедегі тәрбие жұмысының жүйесі»
Б) «Педагогикалық мәдениет және педагогикалық шеберлік»
В) «Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық үрдіс»
Г) «Қазақтың ұлттық тәлім-тәрбие атауларының қысқаша түсіндірме сөздігі»
49. Қазақстандағы педагогика ғылымында Г.А.Умановтың ғылыми зерттеу бағыты қандай болды?
А) «қиын» балаларды тәрбиелеудің ерекшеліктері
Ә) қазіргі таңдағы оқу-ағарту ісін баяндады
Б) ағартушы-педагогардың еңбектерін талдау
В) педагогиканың ғылыми әдістерін талдау
Г) дидактикалық мәселелерді талдау
50. Қазақстанда педагогика ғылымын дамытуда өз үлесі бар Н.Д.Хмельдің ғылыми ізденісінің негізгі бағыты:
А) тұтас педагогикалық процесс ерекшеліктері мен педагог даярлығы арасындағы өзара байланысты анықтау
Ә) кәсіптік-техникалық білім мен педагогикалық білімнің арасындағы өзара байланысты анықтау
Б) сабақтың құрылымы мен білім беру мәселелері арасындағы байланысты анықтау
В) екінші жылға қалу мен үлгермеушілік мәселесі туралы құнды еңбектерді талдау
Г) оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, жұмыс жасау
51. Педагог-ғалым Н.Д.Хмельдің «Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық үрдіс» атты еңбегінде қандай мәселелерді қарастырған?
А) мұғалім қызметін жетілдірудің теориялық және практикалық негіздері
Ә) оқушылардың дарындылығы мен шығармашылық жұмыстарын ескермеу
Б) мектептен тыс жұмыстарды маңызды орынға қою
В) «қиын» балаларды тәрбиелеудің ерекшеліктері
В) жауаптардың барлығы дұрыс
52. Педагог-ғалым А.П.Сейтешевтің ғылыми жұмысының бағыты қандай?
А) жоғары мектеп педагогикасының мәселелері
Ә) мектеп педагогикасының мәселелері
Б) балабақша педагогикасының мәселелері
В) оқушылардың психологиялық ерекшеліктері
Г) жасөспірімдердің тәртібі
53. Қазақстанда педагогика ғылымында жастарды кәсіби даярлау жүйесінің ғылыми тұжырымдамасы мен әдіснамасын жасауға өз үлесін қосқан педагог:
А) А.П.Сейтешев
Ә) М.Ә.Құдайқұлов
Б) Р.Д.Иржанов
В) Қ.Б.Жарықбаев
Г) С.Қалиев
54. Қазақстандық педагог А.П.Сейтешевтің «Болашақ жас жұмысшының жеке тұлғасын қалыптастыру жолдары» атты еңбегі кімдерге арналған?
А) кәсіптік-техникалық училищелер оқытушыларына
Ә) ата-аналарға
Б) балабақша тәрбиешілеріне
В) бастауыш сынып оқушыларына
Г) ата-аналар мен балаларға
55. Қазақстанда белгілі орыс-қазақ мектептері алғаш рет қай ғасырда ашыла бастады?
А) ХІХ ғ. ІІ жартысы
Ә) ХХ ғ. ортасы
Б) ХХ ғ. соңы
В) ХҮІІІ ғ. ІІ жартысы
Г) ХХ ғ. 20 жылдары
56. 1911-1915 жылдары Қазақстанда педагогикалық ойлардың дамуында ерекше орны бар қоғамдық-саяси және мәдени-ағарту бағытындағы басылым:
А) «Айқап»
Ә) «Қазақстан мектебі»
Б) «Жас Алаш»
В) «Мұғалім»
Г) «Жаңа мектеп»
57. 1919 жылы халық ағарту ісінің мәселелері туралы «Мұғалім» журналы кімнің басшылығымен басылып шығып отырған?
А) Ғ.Қараш
Ә) М.Ә.Құдайқұлов
Б) Р.Д.Иржанов
В) Қ.Б.Жарықбаев
Г) С.Қалиев
58. 1987 жылы 5-қыркүйекте мектеп оқушыларының жалпы білім беретін даярлығына мән бөлуге түрткі болған қандай қаулы?
А) «Бастауыш және орта мектеп туралы»
Ә) «Бірыңғай мектеп туралы ереже»
Б) «Бастауыш және орта мектептің оқу бағдарламаларымен режимі туралы»
В) «Халық ағарту комиссариаты жүйесіндегі педагогикалық бұрмалаушылықтар туралы»
Г) «Мектепте оқытудың сапасын арттыру шаралары туралы»
59. Қазақстандағы педагогика ғылымында еңбекке деген көзқарас біртіндеп бәсеңси бастаған жылдарды көрсетіңіз:
А) 1987-1988 жж.
Ә) 1919-1920 жж.
Б) 1930-1940 жж.
В) 1965-1966 жж.
Г) 1915-1919 жж.
60. Ұлы Отан соғысы жылдарында құрылған жастар ұйымдарын белгілеңіз:
А) «Жас гвардия»
Ә) «Мирас»
Б) «Атамұра»
В) «Жас ұлан»
Г) «Жас қазақ»
61. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы сабақтың ұзақтығы:
А) 35-40 минут
Ә) 40-45 минут
Б) 45-50 минут
В) 25-30 минут
Г) 50-55 минут
62. Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуының бір белесі 1946-1950 жылдарға арналған халық шаруашылығын қалпына келтіру туралы бесжылдық жоспарда қандай мәселелер қарастырылды?
А) қиратылған мектептерді қалпына келтіру
Ә) қазіргі таңдағы оқу-ағарту ісін баяндады
Б) ағартушы-педагогардың еңбектерін талдау
В) педагогиканың ғылыми әдістерін талдау
Г) дидактикалық мәселелерді талдау
63. Партияның ХІХ съезі халық шаруашылығын дамытудың 1951-1955 жж. арналған жоспарындағы міндеттерінің бірін белгілеңіз:
А) жалпыға бірдей жеті жылдық білім беруден жалпыға бірдей білім беруге көшуді аяқтау
Ә) сегіз жылдық білім беруден жалпыға бірдей орта білім беруге көшуді аяқтау
Б) төрт жылдық білім беруден жалпыға бірдей орта білім беруге көшуді аяқтау
В) жалпыға бірдей тоғыз жылдық білім беруден орта білім беруге көшуді аяқтау
Г) бастауыш білім беруден орта білім беруге көшуді аяқтау
64. Қазақстанда педагогика ғылымында 1950 жылардың екніші жартысында ХХ съездің шешіміне сәйкес ашылған оқу орнының жаңа түрін көрсетіңіз:
А) мектеп-интернаттар
Ә) гимназиялар
Б) лицейлер
В) колледждер
Г) балабақшалар
65. Партияның ХХ съезінің алдын қойған жаңа мәселелерінің бірі:
А) политехникалық білім беруді дамыту
Ә) сабақты 45 минутқа ауыстыру
Б) оқыту процесін түбегейлі жаңа бағытқа бұру
В) оқу мен тәрбиенің бірлігі
Г) оқушылардың жеке ерекшеліктеріне қарай бөліп оқыту
66. Қазақстандағы педагогика ғылымында Халық Комиссарлар кеңесінің балаларды 7 жастан бастап, жалпыға бірдей міндетті оқытуды енгізу туралы қаулысы қашан қабылданды?
А) 1943 ж.
Ә) 1950 ж.
Б) 1960 ж.
В) 1952 ж.
Г) 1948 ж.
67. Ұлы Отан соғысы жылдары партия мен үкімет мұғалімдерге қандай көмек көрсетті?
А) мұғалімдердің жалақысын арттыру туралы қаулы қабылдады
Ә) техникалық құралдармен қамтамасыз етті
Б) сабақ уақытын ұзартты
В) жаңа оқыту әдістерін ұсынды
Г) жалпыға бірдей тоғыз жылдық оқытуды енгізді
68. Қазақстанда педагогика ғылымында оқу пәндеріне әскери-қорғаныс тақырыптары қай кезеңде енгізілді?
А) ҰОС жылдары
Ә) ҰОС жылдарынан кейін
Б) 1990 жылдары
В) 1950-1970 жылдары
Г) ҰОС жылдарына дейін
69. 1941-1942 оқу жылдарынан бастап Қазақстандағы педагогика ғылымында тарих және әдебиетті оқытуда тәрбиенің қай саласына баса мән берілді?
А) патриоттық
Ә) еңбек
Б) эстетикалық
В) адамгершілік
Г) экономикалық
70. 1943 жылы бекітілген «Оқушыларға арналған ереженің» мақсаты не болды?
А) тәрбие жұмысын жақсарту
Ә) оқу жұмысын жақсарту
Б) оқушының дарындылығын анықтау
В) оқушыны жеке жұмыстар арқылы оқыту
Г) баланың сабаққа қатынасын жақсарту
71. Қазақстандағы педагогика ғылымында 1944 жылы оқушылардың үлгерімін бағалау үшін қандай жүйе енгізілді?
А) 5 балдық
Ә) 4 балдық
Б) 3 балдық
В) 7 балдық
Г) 6 балдық
72. Қазақстандағы педагогика ғылымында ер балалар мен қыз балаларды бөлек оқыту қай жылдар аралығын қамтыды?
А) 1943-1954 жж.
Ә) 1942-1955 жж.
Б) 1966-1968 жж.
В) 1954-1965 жж.
Г) 1925-1932 ж.ж.
73. ҰОС жылдарынан кейінгі 1950-1953 жылдары жалпыға міндетті сегіз жылдық білім беруді енгізу туралы шешім қабылдау қай заңға негізделді?
А) «Мектептің өмірмен байланысын нығайту және СССР-дегі халық ағарту жүйесін одан әрі дамыту туралы»
Ә) «Бірыңғай мектеп туралы ереже»
Б) «Бастауыш және орта мектептің оқу бағдарламаларымен режимі туралы»
В) «Халық ағарту комиссариаты жүйесіндегі педагогикалық бұрмалаушылықтар туралы»
Г) «Мектепте оқытудың сапасын арттыру шаралары туралы»

74. Қазақстандағы педагогикалық ой пікірлер мен мектептердің тарихы адамзаттың қоғамдық құрылыс кезеңдеріне сай неше кезеңге бөліп қарастырылды?
А) 9
Ә) 3
Б) 5
В) 6
Г) 2
75. Қазақстандағы педагогикалық ой пікірлер мен мектептердің тарихы адамзаттың қоғамдық құрылыс кезеңдеріне сай қандай кезеңдерге бөліп қарастырылды?
А) Евразия даласындағы алғашқы қауымдық қоғам кезеңіндегі тәрбие
Ә) Араб-шығыс мәдениетінің Қазақ даласына тарауы,орта ғасыр оқымыстыларының тәлімгерлік ой-пікірлері
Б) Ұлы түркі қағанаты және оның тәлімдік-танымдық мұрагерлері
В) Таяу және Қиыр Шығыстың ежелгі мемлекеттерінің Шумер тәлім-тәрбиесі мен мектептер
Г) Қазақ хандығы кезіндегі ұлттық тәлім-тәрбие
76. Шумер мектебінде аға оқушының талабын орындамаған оқушыны мұғалім жазалауды кімдерге жүктеген?
А) қадағалаушыларға
Ә) ата-анасына
Б) мектеп басшыларына
В) әріптестеріне
Г) мектеп балаларына
77. Белгілі архелог К.Ақышевтың шәкірттерінің зерттеу нәтижелері көрсеткендей, алғашқы адамдардың жатақтары қай жерден табылған?
А) Алматы облысындағы Қарғалы және Шығыс Қазақстан облысындағы Тарбағатай елді мекенінде
Ә) Алматы облысындағы Қарғалы және Тараз қаласындағы Меркі ауданының Қостаған елді мекенінде
Б) Ақмола облысындағы Қарғалы және Шығыс Қазақстан облысындағы Тарбағатай елді мекенінде
В) Алматы облысы мен Шығыс Қазақстан облысындағы Семей қаласы
Г) дұрыс жауабы жоқ
78. Алғашқы қауымдық қоғам тәрбиесінде балаларды тәрбиелеу кімдерді жүктелді?
А) тайпа көсемдеріне, ақсақалдарға
Ә) ерлерге, ру басшыларына
Б) тәрбиешілерге, аналарға
В) отбасы мүшелеріне, тайпа көсемдеріне
Г) ру басшыларына, үлкендерге
79. Алғашқы қауымдық қоғамда отбасының пайда болуына қандай себептер әсер етті?
А) алғашқы қоғамдағы шаруашылық және әлеуметтік байланыстардың күрделенуі және өзгеріске түсуі, өндіріс құралдарына иелік ету
Ә) алғашқы қоғамдағы ақсақалдар тәрбиесі және өндіріс құралдарын жекешелендіру
Б) ежелгі дәуірдегі еңбек бөлінісі және ұжымдық байланыстардың күрделенуі және өзгеріске түсуі, өндіріс құралдарын жекешелендіру
В) рулық қоғамдағы шаруашылық және әлеуметтік байланыстардың төмендеуі және өзгеріске түсуі, өндіріс құралдарын айырбастау
Г) тайпалық қоғамдағы шаруашылық және өзгеріске түсуі, өндіріс құралдарына иелік ету
80. Евразия даласындағы алғашқы қауымдық қоғам тәрбиесінде балаларға жер өлшеу, ауа райын, су тасқындарын болжау, адамды емдеу т.б. білімдерді үйрететін қандай мекемелер ашылды?
А) арнаулы мекемелер (мектеп типтес)
Ә) бейінді мекемелер (лицей типтес)
Б) кәсіби бағдарланған мекемелер (колледж типтес)
В) тереңдетіп оқытатын мекемелер
Г) барлығы дұрыс
81. Қазақстанның территориясындағы таулы-тасты жерлерінде қандай мүсіндер салынған?
А) жүкті, балалы әйелдердің бейнелері, садақ ұстап нысананы көздеген қыздар
Ә) ерлердің тастан қашап жасаған қару-жарақтары, аттар
Б) қырғын шайқастардағы ерлердің ерлік бейнелері мен әйелдердің төзімділіктер
В) көшпелі халықтың мал, егін шаруашылығы
Г) отырықшы халықтың өмір тіршілігі
82. Рулық қауымдастықта көсемдер, қариялар, ақсақалдар неше жастан бастап балаларды үлкендер қатарына қосу үшін тіршілікке қажетті іскерлік пен дағдыларды игертті?
А) 10-12 жастан
Ә) 17-18 жастан
Б) 20-21 жастан
В) 18-19 жастан
Г) 16-17 жастан
83. Рулық қауымдастықта балалар неше жастан бастап «отбасы иесі» деп саналды?
А) 13 жастан
Ә) 15 жастан
Б) 18 жастан
В) 25 жастан
Г) 17 жастан
84. Алғашқы қауымдық қоғамдағы арнаулы мекемелердің (мектеп типтес) қыз балаларға арналған бағдарламаларында қандай мәселелер қарастырылды?
А) үй шаруашылығына, үй кәсібіне: жеміс-жидек жинау, ас дайындау және сақтау, қолөнер, бейнелеу өнері, сурет салу
Ә) мал шаруашылығына, аң аулау кәсібіне: садақты ұстау, атқа отыру, аттарды қарау
Б) егін шаруашылығына, ұста кәсібіне: ағаштан қашап ыдыстар жасау, темірді балқыту, егін егу, соқамен жер жырту
В) үй шаруашылығына, үй кәсібіне: ерді күту, балаға қарау, үй жинау, киім тігу, отбасылық өмірге дайындау
Г) егін шаруашылығына, дәнді дақылдар егу, жер жырту
85. Дон дариясының жанындағы Костенка ауылында ертедегі балалар жасаған ойыншықтар қай дәуірдегі қорғаннан табылды?
А) палеолит
Ә) неолит
Б) тас әуірі
В) мыс дәуірі
Г) мезолит
86. Алғашқы қауымдық қоғамда балалар үлкендермен бірлесіп аң аулағандарын, көрген, білгендерін, оған қатысқаннан алған сезім-күйлерін ...
А) ойыншықтар жасау арқылы бейнелеген
Ә) сурет салу арқылы бейнелеген
Б) қыш ыдыстар жасау арқылы бейнелеген
В) ән айту арқылы білдірген
Г) барлығы дұрыс
87. Алғашқы қауымдық қоғамда Тәңірге табыну сияқты төтемдік ырым-салтқа байланысты балалардың қандай ойлау бейнесін дамытқан?
А) магиялық
Ә) өзіндік
Б) танымдық
В) шешендік
Г) мифологиялық
88. Рулық қауымдастықта балалардың мінез-құлқын, жүріс-тұрысын дамытудың пайдалы құралдары болып .... есептелді
А) ойын элементтері, сюжеттік, рөлдік ойындар
Ә) ән айту, сурет салу элементтері
Б) оқу және жазу элементтері
В) жүгіру, секіру, ойнау
Г) үлкендерге көмектесу, сурет салу, ойыншықтар жасау
89. Шамамен б.з.д. 8-5 мыңжылдықтарда, шаруашылықтың күрделенуіне орай адамның жеке басының қамын қанағаттандыру әрекеттерін (жеміс-жидек, аң аулау) сақтаумен қатар, қандай іс-әрекет формалары қалыптаса бастады?
А) өндірістік (егін егу, мал өсіру)
Ә) ұсталық (темір балқытып қару жасау)
Б) аңшылық (аң аулау, қару ұстау)
В) өндірістік (егін егу, темір балқытып қару жасау)
Г) барлығы дұрыс
90. Рулық қауымдастықта екі рудың тұрмыс құруы не деп аталады?
А) экзогамия
Ә) полигамия
Б) моногамия
В) ру аралық
Г) дұрыс жауабы жоқ
91. Рулық қауымдастықта тұрмыс құру бір рулық, екі рулық некелесуге ұласқаннан кейін тәрбиенің қандай формасы дүниеге келді?
А) отбасылық
Ә) әлеуметтік
Б) топтық
В) жекелік
Г) барлығы дұрыс
92. Рулық қауымдастықта балалар неше жасқа дейін отбасы ықпалында болады?
А) 5 жас
Ә) 6 жас
Б) 18 жас
В) 25 жас
Г) 17 жас
93. Алғашқы қауымдастықтағы балаларды өсіру, тәрбиелеудің қандай элементтері осы күнге дейін сақталған?
А) баланы бесікке салу, отпен аластау, май құю
Ә) той жасау, тұсау кесу, тұмар тағу
Б) ат қою, баланы шілдесінен шығару, мал атау
В) мал сою, қонақ шақыру, тұсау кесу
Г) ұл баланы сүндетке отырғызу, қыз баланың құлағын тесіп сырға салу
94. Шумерлер қай жылдары Тигер және Ефрат өңірінде тіршілік етті?
А) б.з.д. 2500 ж
Ә) б.з.д. 1500 ж
Б) б.з.д. 2400 ж
В) б.з.д. 2600 ж
Г) б.з.д. 2300 ж
95. Рулық қауымдастықта отбасы тәрбиесі қалыптасқаннан кейін ұл балаларды кімдер тәрбиеледі?
А) ата-анасы, туысқан ер адамдар
Ә) туысқан әйелдер, ата-апасы, рудың ақ жаулықты әжелері
Б) ақсақалдар, ру басшылары, көпестер
В) ақ сүйектер, тәрбиешілер
Г) барлығы дұрыс
96. Рулық қауымдастықта балалардың оқу үрдісіндегі кемшіліктері үшін қандай жазалау әдістері кеңінен пайдаланылды?
А) ескерту, зекіру, ұру
Ә) бұрышқа тұрғызу, сабақ бөлмесінен шығару
Б) ата-анасын шақырту, ескерту
В) ру басшыларының кеңесіне салу
Г) ақсақалдар кеңесіне салу
97. Рулық қауымдастық кезеңінде балаларды сөйлеу мәдениетіне, биге үйретуде қандай оқыту элементтері қолданылды?
А) есте сақтау, жаттықтыру, қайталау
Ә) көрсету, түсіндіру, пысықтау, секірту
Б) жүйелеу, сұрау, талқылау, дене шынықтыру
В) оқыту, жаздыру, жүгірту
Г) барлығы дұрыс
98. Рулық қауымдастықта отбасы тәрбиесі қалыптасқаннан кейін қыз балаларды кімдер тәрбиеледі?
А) анасы, әпкелері, рудың басқа да әйелдері
Ә) әкесі, анасы, отбасы мүшелері, рудың басқа да ерлері
Б) ақсақалдар, ру басшылары, көпестер
В) ру басшыларының әйелдері, анасы, әкесі,тәрбиешілері
Г) атасы, апасы, анасы, әкесі
99. Рулық қауымдастықта Алтайдан Днепрге дейінгі Ұлы Даладағы тайпалар немен айналысты?
А) мал шаруашылығымен
Ә) егін шаруашылығымен
Б) сауда кәсібімен
В) қолөнер кәсібімен
Г) барлығы дұрыс
100. Рулық қауымдастықта қазіргі Кавказ таулары етегі мен Орталық Азия, Украина, Молдава, Еділ бойлары, Сібір территорияларындағы тайпалар немен шұғылданды?
А) егіншілікпен
Ә) мал шаруашылығымен
Б) сауда кәсібімен
В) қолөнер кәсібімен
Г) барлығы дұрыс
101. Ұлы Дала территориясында б.з.д. 8-6 мыңжылдықта пиктогафиялық таңбалар қай дәуірде жартастарға түсіріле бастады?
А) неолит
Ә) палеолит
Б) тас әуірі
В) мыс дәуірі
В) мезолит
102. Алғашқы қауымдық қоғамдағы тәрбие қандай кезеңде пайда болды?
А) антропосоциогенетикалық
Ә) социобиогенетикалық
Б) антропологиялық
В) социогенетикалық
Г) биогенетикалық
103. Таяу Шығыстағы Ефрат жағалауын жайлап тұрақтаған жұрт қалай аталған?
А) Шумер халқы
Ә) Поляк халқы
Б) Нипур халқы
В) Умма халқы
Г) Лағаш халқы
104. «Эдубба» деген сөз қандай мағынаны білдіреді?
А) мектеп
Ә) мұғалім
Б) оқушы
В) басшы
Г) мұғалім көмекшісі
105. Ежелгі Қосөзен мемлекетінде алғашқы хат тану, хатшы даярлау ісі қайда жүргізілді?
А) тақта үйінде (мектеп)
Ә) кітапханада
Б) мәдениет үйінде
В) оқыту шеберханасында
Г) арнайы лицейде
106. Шумерлердің мектептерінде арнайы мұғалімдер қандай қызметтер атқарды?
А) жазу, есептеу, сызу, сурет сабақтарын жүргізді
Ә) ана тілі, математика, музыка сабақтарын жүргізді
Б) философия, астрономия, риторика сабақтарын жүргізді
В) алгебра, геометрия, өнер сабақтарын жүргізді
Г) сызу, химия, оқу сабақтарын жүргізді
107. Ниппура қаласында «Ниппур» кітапханасы нешінші мыңжылдықта ашылды?
А) б.з.д. 2- мыңжылдық
Ә) б.з.д. 3- мыңжылдық
Б) б.з.д. 6- мыңжылдық
В) б.з.д. 4- мыңжылдық
Г) б.з.д. 8- мыңжылдық
108. Ежелгі Қосөзен мемлекетінде бала тәрбиелеуге кімдер жауапты болған ?
А) отбасы мүшелері
Ә) қоғам мен мектеп
Б) мұғалімдер мен ақсақалдар
В) қариялар мен ру басшылары
Г) ақсүйектер мен мұғалімдер
109. Ежелгі Қосөзен мемлекетінің «Хаммурапи кодексі» бойынша әкесі баланы өмірге дайындау жолында нені үйреткен?
А) өз қолөнерін
Ә) мал бағуды
Б) егіншілікпен айналысуды
В) ұсталық өнерді
Г) аң аулауды
110. Шумер халықтарының мектептерінде мұғалім қиын сөздер мен мәтіндер түсіндіру үшін қандай әдістер қолданылған?
А) пікірлесу әдістері
Ә) жазбаша әдістер
Б) тест әдістері
В) бақылау әдістері
Г) барлығы дұрыс
111. Ежелгі Қосөзен мемлекетінде мектеп қалай атады?
А) тақта үйі
Ә) оқу үйі
Б) мәдениет үйі
В) сауат ашу үйі
Г) тәрбие үйі
112. Ежелгі Вавилон дәуіріндегі ең қажетті мамандық ...
А) хатшы
Ә) суретші
Б) дәрігер
В) мұғалім
Г) тәрбиеші
113. Ежелгі Қосөзен мемлекетінің мектептерінде Аккад және Шумер тілдері қашан оқытыла бастады?
А) б.з.д. 2- мыңжылдықтың бірінші ширегінде
Ә) б.з.д. 3- мыңжылдықтың бірінші ширегінде
Б) б.з.д. 6- мыңжылдықтың бірінші ширегінде
В) б.з.д. 4- мыңжылдықтың екінші ширегінде
Г) б.з.д. 7- мыңжылдықтың үшініш ширегінде
114. Ассириялық – жаңа вавилондық кезеңде бай отбасындағы қыз балалар неге үйретілді?
А) жазуға, дінге, тарихқа және есепшотқа
Ә) сызуға, киім тігуге, ән айтуға
Б) оқуға, жазуға
В) тамақ пісіруге, үй жинауға, бала күтуге
Г) ән айтуға, сурет салуға, кесте тоқуға
115. Алғашқы пиктографиялық жазбалар қайдан табылды?
А) Ур қаласынан
Ә) Лағаш қаласынан
Б) Нипур қаласынан
В) Умма қаласынан
Г) дұрыс жауап жоқ
116. Шумерлер философиялық ой толғауларында не жайлы жазады?
А) өмірдің мәні, мақсаты
Ә) ата-ана тәрбиесі
Б) мұғалім міндеті
В) отбасы ережесі
Г) бала тәрбиесі
117. Ежелгі Қосөзен мектептерінің мақсаты қандай?
А) хатшы болуға даярлау
Ә) суретші болуға даярлау
Б) мұғалім болуға даярлау
В) саудагер болуға даярлау
Г) абыз болуға даярлау
118. «Жрец» деген сөз қандай мағынаны білдіреді?
А) абыз
Ә) батыр
Б) өсиет
В) бала
Г) хатшы
119. Ежелгі Вавилон дәуірінде әдеби шығармалар қандай тілде жазылды?
А) шумер
Ә) поляк
Б) кавказ
В) аккад
Г) латын
120. Шумер мектептеріндегі басты оқыту әдістерінің бірі...
А) материалдарды қайта көшіру және бірнеше рет дауыстап оқып, жаттап алу
Ә) сұрау, түсіндіру, көрсету, жазалау
Б) пысықтау, қорыту, тексеру
В) жаттату, жазғызу, айтқызу, алғыс айту
Г) көрсету, оқыту, мадақтау
121. Шумер мектептерінде жазу қашан енгізілді?
А) б.з.д. (XVIII-XVI ғғ.)
Ә) б.з.д. (XV -XVI ғғ.)
Б) б.з.д. (XVIII-X I ғғ.)
В) б.з.д. ( VIII-XVI ғғ.)
Г) б.з.д. (X –X I ғғ.)
122. Шумер мектебінде мұғалімді қалай атаған?
А) мектеп әкесі
Ә) мектеп анасы
Б) мектеп атасы
В) мектеп тәрбиешісі
Г) мектеп мұғалімі
123. Шумер мектебінде балалардың үй тапсырмасын тексеру, оқу материалын ұғындыру, әңгімелеу, ақыл-кеңестер беру кімнің міндетіне кірген?
А) аға оқушының
Ә) мұғалімнің
Б) мектеп әкесінің
В) үлкен ағаның
Г) кіші ағаның
124. Ежелгі Қытайдағы алғашықы педагогикалық идеялар мен ой-пікірдің пайда болу басында кім тұрды?
А) Конфуций
Ә) Сократ
Б) Платон
В) Аристотель
Г) Демокрит
125. Конфуцийдің әлеуметтік-саяси іліміндегі «Дао» ұғымы қандай мағына береді?
А) адамды шындыққа, адалдыққа бағыттау жолы
Ә) халыққа білім-ғылымды насихаттау
Б) адамдарды тазалыққа, жауапкершілікке тәрбиелеу
В) балаларға оқу, жазуды үйрету
Г) құдайға табыну
126. Конфуций «алты өнерге» қандай өнер түрлерін жатқызды?
А) дәстүр, музыка, садақ тарта білу, екі дөңгелекті арбаны басқару, оқу мен математиканы игеру
Ә) қолөнер, шешендік өнерді игеру, атқа отыру, аң аулау
Б) оқу, жазу, сурет салу, билеу
В) ән салу, музыкалық аспаптарда ойнау, музыка жазу
Г) өлең шығару, оқу, жазу, жеті түрлі тіл білу
127. Буддистік ілім бойынша тәрбиенің басты мақсаты қандай болды?
А) адам жанын жетілдіру, өзін-өзі танып, өзін-өзі дамыту
Ә) адамның тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына педагогикалық көмек беру
Б) бұқара халықты ілім-біліммен сусындау
В) балаларға діни ілім мен білім беру
Г) тәрбиеленушілерді «алты өнермен» таңыстыру
128. Ислам дінін «Алланың елшісі» деп атаған тұлға кім?
А) Мұхаммед с.ғ.с. пайғамбар
Ә) Нұх пайғамбар
Б) Иса пайғамбар
В) Жәбірейіл періште
Г) дұрыс жауабы жоқ
129. Араб халифатында шәкірттер аптасына неше күн оқыған?
А) 6
Ә) 5
Б) 7
В) 11
Г) 4
130. Араб халифатында ең тәртіпті, өте жақсы оқитын оқушыларды қалай мадақтаған?
А) атқа мінгізіп, қаланы аралатқан, ал қатар құрбылары оның үстіне шашу шашқан
Ә) мақтау қағаздарын берумен қатар, қаржылай шәкіртақы белгіленген
Б) ата-аналарына алғыс хат берілумен қатар, демалуға арнайы лагерлерге жіберген
В) бір күн сабақтан босатқан, қосымша ақылы үйірмелерге тегін қатыстырған
Г) ойын-сауық кештерге баруға рұқсат берген, танымдық оқулықтар сыйға тартылған
131. «Өзіңе тілемеген нәрсені басқаға жасама» деген өсиетті кім айтқан?
А) Конфуций
Ә) Сократ
Б) Әл-Фараби
В) Бэкон
Г) Платон
132. «Өзінді-өзің танып біл» афоризмін кім айтқан?
А) Сократ
Ә) Конфуций
Б) Аристотель
В) Демокрит
Г) Бэкон
133. Әл-Фараби этикасындағы басты категория:
А) бақыт
Ә) денсаулық
Б) талап
В) қанағат
Г) күш
134. «Білім – күш» деген афоризмнің авторы:
А) Бэкон
Ә) Конфуций
Б) Аристотель
В) Демокрит
Г) Бэкон
135. Л.Н.Толстойдың түсінігі бойынша өмірдің мәні:
А) басқаға жамандық жасамау
Ә) көмек көрсету
Б) тәрбиелік мәні бар оқулықтар жазу
В) өмір мен өлім жайлы насихат жүргізу
Г) халыққа пайдалы іспен айналысу
136. Өлімінен қашып, мәңгілік  өмір іздеген ойшыл:
А) Қорқыт баба
Ә) Бұхар жырау
Б) Асан қайғы
В) Шалкиіз жырау
Г) Доспамбет жырау
137. Орынборда татар мектебі қашан ашылды?
А) 1744 ж.
Ә) 1844 ж.
Б) 1644 ж.
В) 1764 ж.
Г) 1745 ж.
138. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанының басты кейіпкерлерін қандай ізгілікті құндылықтармен бейнеледі:
А) әділеттілік, байлық, ақыл, сабырлылық
Ә) жауапкершілік, парасат, тазалық
Б) ар, батырлық, қайсарлық
В) еңбекқорлық, шыншылдық
Г) сенімділіқ, бауырмалық, қонақжайлық, ақ көңілділік
139. Қ.А.Яссауи өзінің діни-философиялық көзқарастарын баяндаған еңбегі:
А) «Диуани Хикмет»
Ә) «Тарих-и–Рашиди»
Б) «Қайрымды қала тұрғындары»
В) «Бақытқа жету жолы»
Г) «Құтты білік»
140. М.Х.Дулатидың өзінің тарихи-философиялық көзқарастарын баяндайтын еңбегі:
А) «Тарих-и-Рашиди»
Ә) «Диуани Хикмет»
Б) «Құтты білік»
В) «Ақиқат сыйы»
Г) «Махаббатнама»
141. Шәкәрімнің негізгі философиялық «Үш ... » еңбегінің атын аяқтаңыз?
А) анық
Ә) сенім
Б) талап
В) қанағат
Г) асыл
142. Ш.Уалиханов творчествосында қарастырылған діни бағыт:
А) шамандық
Ә) христиандық
Б) будистік
В) исламдық
Г) дұрыс жауабы жоқ
143. Орыстың революциялық-демократиялық педагогикалық бағытын ұстанған тұлғаны атаңыз?
А) Ш.Уалиханов
Ә) Ы.Алтынсарин
Б) А.Құнанбаев
В) Ж.Баласағұн
Г) М.Дулатов
144. «Пақырнама» еңбегінің авторы
A) Қ.А.Яссауи
Ә) Ж.Баласағұн
Б) А.Игүнеки
В) Әл Фараби
Г) М.Х.Дулати
145. Платонның балаларға қоғамдық тәрбие беру идеясын ұсынған еңбегін атаңыз?
А) «Мемлекет»
Ә) «Заңдар»
Б) «Күннің қаласы»
В) «Тәрбиеге жетекші»
Г) «Бақылау әліппесі»
146. Асан Қайғының жыраулық дәстүрі мен философиясын жалғастырушы кім?
А) Бұқар жырау
Ә) Доспамбет жырау
Б) Ақтамберді жырау
В) Шалкиіз жырау
Г) Асан қайғы
147. «Манас» эпосын кім алғаш рет қағазға түсірді?
А) Ш.Уәлиханов
Ә) А.Байтұрсынов
Б) А.Құнанбаев
В) Ш.Құдайбердиев
Г) Ж.Аймауытов
148. XV-XVI ғғ. жыраулар қойған негізгі мәселе:
А) елдің бірлігі
Ә) халықтың тұрмыс тіршілігі
Б) халықты оқу, жазуға үйрету
В) балаларға мектептер ашу
Г) балаларға халық ауыз әдебиетін үйрету
149. Ежелгі Афинада оқу мен жазуға үйрететін мектеп қалай аталды?
А) грамматист
Ә) кифарист
Б) полестра
В) эфебия
Г) гимназия
150. «Жақсы адамның аты мен ғалымдардың еңбектері мәңгі өшпес» кімнің жазған жолы?
А) Бұқар жырау
Ә) Шалкиіз жырау
Б) Қорқыт баба
В) Асан қайғы
Г) Доспамбет жырау
151. Ең алғаш рет балаларды жас кезеңдерге бөлуді ұсынған ежелгі грек ойшылын көрсетіңіз?
А) Аристотель
Ә) Демокрит
Б) Плотон
В) Сократ
Г) Квинтилиан
152. Аристотель тәрбиенің қандай түрлерін бөліп көрсетті?
А) дене, адамгершілік, ақыл-ой
Ә) еңбек, эстетикалық
Б) құқықтық
В) экологиялық, экономикалық
Г) дене, эстетикалық
153. Ш.Уәлихановтың ойынша, барша халықтың тұрмыс жағдайының жақсаруы неге байланысты?
А) білім алуға
Ә) еңбек етуге
Б) саяхат жасау
В) оқулық жазуға
Г) сауда-сатықпен айналысуға
154. «Нағыз адам» деп Августин кімді атайды?
А) сүйе білген және сүюге лайық адамды
Ә) басқарушылық қабілеті бар адамды
Б) көзі ашық, көкірегі ояу адамды
В) барға қанағат тұтатын адамды
Г) жауапты, батыл, парасатты адамды
155. «Қайрымды қала тұрғындарының көзқарасы» трактатынын авторы:
А) Әл-Фараби
Ә) Ж.Баласағұн
Б) А.Игүнеки
В) Сократ
Г) М.Х.Дулати
156. Адам санасын «таза тақтаға» теңестірген жаңа заман данышпаны кім?
А) Дж.Локк
Ә) Демокрит
Б) Плотон
В) Сократ
Г) Квинтилиан
157. Ислам дінінің заңдары
А) шариғат
Ә) тарихат
Б) марифат
В) ақиқат
Г) барлығы дұрыс
158. «Адам ақыл-ойы кұдайды жүрекпен тани алады» деген кім?
А) А.Құнанбаев
Ә) Ш.Уәлиханов
Б) А.Байтұрсынов
В) Ш.Құдайбердиев
Г) Ы.Алтынсарин
159. Аристотель еңбектерін араб тіліне аударып, оған түсініктемелер жазған ертедегі Қазақстан жерінен шыққан әйгілі философ:
А) Әл-Фараби
Ә) Ж.Баласағұн
Б) А.Игүнеки
В) Қ.А.Яссауи
Г) М.Х.Дулати
160. Аристотель адамды қалай атаған?
А) «саяси жануар»
Ә) «индивид»
Б) «тұлға»
В) «парасатты адам»
Г) «пенде»
161. Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбиенің негізін қалаған кім?
А) Н.Құлжанова
Ә) А.Байтұрсынов
Б) Ж.Аймауытов
В) М.Жұмабаев
Г) С.Мұқанов
162. Тұңғыш қазақ мектебін ашқан ағартушыны атаңыз?
А) Ы.АлтынсаринӘ) М.ЖұмабаевБ) Ж.АймауытовВ) Ж.Жабаев
Г) Ф.М.Достоевский
163. Адамды сүю (жэнь) идеясын ұстанған мектеп:
А) Конфуций мектебі
Ә) Платон академиясы
Б) Аристотель мектебі
В) Сократ мектебі
Г) Демокрит мектебі
164. Қорқыт ата сияқты жұрт қамын жеп өткен дана, батагөй кемеңгер:
А) Асан Кайғы
Ә) Бұхар жырау
Б) Шалкиіз жырау
В) Доспамбет жырау
Г) Ақтамберді жырау
165. Қ.А.Яссауидің ұстазы ...
А) Арыстан бап
Ә) А.Игүнеки
Б) Ж.Баласағұн
В) Бұхар жырау
Г) Әл Фараби
166. Аристотель қай мектептің түлегі?
А) Платон академиясы
Ә) Конфуций мектебі
Б) Демокрит мектебі
В) Аристотель мектебі
Г) Сократ мектебі
167. Ы.Алтынсарин (1841-1889 жж.) кімдердің ықпалымен қазақ даласына европалық жаңалықтарды әкелді?
А) Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский
Ә) Р.Лемберг
Б) А.Дистерверг
В) И.Ф.Гербарт
Г) И.Г.Песалоцци
168. Я.А.Коменский еңбегін Ресейде насихаттап дамытқан кім?
А) К.Д.Ушинский
Ә) А.Н Радищев
Б) М.В.Ломоносов
В) В.Г.Белинский
Г) Н.И.Пирогов
169. 1924 жылы жарыққа шыққан «Тәрбиеге жетекші» деген еңбегінде дидактикаға қазақ тілінде тұңғыш анықтама берген тұлғаны атаңыз?
А) Ж.Аймауытов
Ә) А.Құнанбаев
Б) А.Байтұрсынов
В) М.Жұмабаев
Г) М.Дулатов
170. Қазақстандық дидактиканың негізін салушы кім?
А) Р.Лемберг
Ә) Ж.Аймауытов
Б) А.Құнанбаев
В) А.Байтұрсынов
Г) М.Жұмабаев
171. «Адамды бұзатын да, түзейтін де тәрбие» деген ойды айтқан тұлғаны атаңыз?
А) Ж.Аймауытов
Ә) А.Құнанбаев
Б) А.Байтұрсынов
В) М.Жұмабаев
Г) М.Дулатов
172. Ш.Уәлихановтың творчестволық шығармаларында классикалық идея не болып табылады?
А) білім
Ә) тәрбие
Б) адами құндылық
В) қабілет
Г) барлығы дұрыс
173. Ш.Құдайбердиевтің «Үш ақиқаты» ....
А) ғылыми білім, діни аян, ар-ұят
Ә) талап, қанағат, сабыр
Б) тәрбие, білім, ғылым
В) ар-намыс, өзіндік пікір, қажеттілік
Г) тәрбие, адами құндылық, білім
174. Алғашқы қазақ мектебі Бөкей хан ордасында қай жылы Орынбордағы шекара комиссиясының жанынан ашылды?
А) 1841 ж.
Ә) 1843 ж.
Б) 1845 ж.
В) 1849 ж.
Г) 1861 ж.
175. Орыс халқының прогрессивті озық мәдениет үлгілерін игеру арқылы «Өз елін өркениетті елдердің деңгейіне көтеру қажет» деген қазақ ағартушыларын атаңыз?
А) Ы.Алтынсарин, Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев
Ә) А.Байтұрсынов, М.Дулатов, С.Мұқанов
Б) Ә.Бөкейханов, Ш.Уәлиханов
В) М.Жұмабаев, Ғ.Қараш
Г) А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев
176. Жәдид (төте оқу) ағымының көшбасшысы белгілі турколог-лингвист ....
А) А.Байтұрсынов
Ә) С.Мұқанов
Б) Ш.Уәлиханов
В) А.Құнанбаев
Г) Ы.Алтынсарин
177. Қай жылы қазанда Қазақ АССР-ның Оқу халық комиссариаты құрылды?
А) 1920 ж.
Ә) 1943 ж.
Б) 1945 ж.
В) 1949 ж.
Г) 1961 ж.
178. Ресей мемлекетінде қай жылы «Оқу құралының» жарғысы қабылданды?
А) 1804 ж.
Ә) 1806 ж.
Б) 1807 ж.
В) 1811 ж.
Г) 1801 ж.
179. К.Д.Ушинский өзінің «Педагогикалық әдебиетінің пайдасы» (1857 ж.) атты мақаласын қандай тәрбие мәселелеріне арнады?
А) отбасы мен мектеп
Ә) қоғам мен мектеп
Б) мектеп пен қоғам
В) азаматық тәрбие мен құқықтық тәрбие
Г) экономикалық және экологиялық тәрбие
180. Ресейде қай жылдары бастауыш білім беру мектептері көптеп ашыла бастады?
А) 1890-1900 жж.
Ә) 1891-1900 жж.
Б) 1890-1902 жж.
В) 1893-1900 жж.
Г) 1890-1904 жж.
181. Бұхар Қалқаманұлының өлеңдеріндегі басты идеялар қандай?
А) дүние көркі – адам, адам көркі – оның жер бетіндегі жасар игілігі
Ә) дүние көркі –ақша, адам көркі – шүберек
Б) дүние көркі – мал-мүлік, адам көркі – дәулет
В) дүние көркі – қанағатшылдық, адам көркі – сабырлық
Г) дүние көркі – өмірде жиған тергені, адам көркі – оқыған білгені
182. Бұхар жыршы ер азаматқа нағыз азамат болу үшін қандай тілектерді орындау қажет дейді?
А) барлығы дұрыс
Ә) аллаға адал бол, қаскөйлерден сақтан
Б) қыз-келіншектерді сыйла, анаңды ардақта
В) белседі әрекет жаса
Г) бес парызды ұмытпа, өмірінді мәнді өткіз
183. Әбу Насыр Әл- Фараби қай қалада дүниеге келген?
А) Отырар
Ә) Бағдад
Б) Самарқанд
В) Каир
Г) Бұхара
184. Шығыс перипадизмінің өкілі, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз?
А) Әл-Фараби
Ә) М.Қашқари
Б) Ж.Баласағұн
В) Ибн Сина
Г) М.Х.Дулати
185. Еңбек тәрбиесі туралы Әл-Фарабидің еңбегі:
А) «Фарабидің энциклопедиясы»
Ә) «Риторика»
Б) «Поэзия өнері туралы»
Б) «Музыка туралы үлкен кітап»
В) «Бақытқа жету»
Г) «Поэзия өнерінің каноны туралы кітап»
186. Әл-Фарабидің ұсынған тәрбие әдістерін белгілеңіз:
А) мадақтау, жазалау әдістері
Ә) талап
Б) қоғамдық пікір
В) бақылау және өзін-өзі бақылау
Г) пікірталас
187. «Тәрбиеші адам – мәңгі нұрдың қызметшісі» деген қанатты сөздің авторы:
А) Әл-Фараби
Ә) М.Қашқари
Б) М.Х.Дулати
В) Ж.Баласағұн
Г) А.Яссауи
188. М.Қашқари қай ғасырда өмір сүрген?
А) ХІ ғ.
Ә) Х ғ.
Б) ХІІ ғ.
В) ХІІІ ғ.
Г) ХІV ғ.
189. М.Қашқаридің қандай еңбегін білесіз?
А) «Диуани лұғат-ат-түрк»
Ә) «Бақытқа жету»
Б) «Құтты білік»
В) «Тарихи Рашиди»
Г) «Риторика»
190. Ж.Баласағұн рубайлардың тәрбиелік тағылымын неше сатыға бөледі?
А) 3
Ә) 2
Б) 4
В) 5
Г) 6
191. «Құтты білік» еңбегінің үшінші нұсқасы қай жылы табылды?
А) 1913 ж.
Ә) 1439 ж.
Б) 1889 ж.
В) 1896 ж.
Г) 1927 ж.
192. Әл-Фарабиді ұстаз тұтқан дана ғалым:
А) Ибн Сина
Ә) Баласағұн
Б) Әл-Бируни
В) Қ.А.Яссауи
Г) М.Х.Дулати
193. Әл Бируни қай жылы дүниеге келген?
А) 973 ж.
Ә) 821 ж.
Б) 852 ж.
В) 785 ж.
Г) 789 ж.
194. Әбу-Райхан Әл Бирунидің шын есімі қандай?
А) Мұхаммед
Ә) Ахмед
Б) Райхан
В) Мәссих
В) Сұлтан
195. Әл Бирунидің еңбегін белгілеңіз:
А) «Өткен буындар ескерткіші»
Ә) «Құтты білік»
Б) «Диуани лұғат-ат-түрк»
В) «Тарихи Рашиди»
Г) «Риторика»
196. Мұхаммед Насыреддиннің ғылым тарихы үшін жасаған игі ісі қандай болды?
А) Хұлағуды обсерватория салдыруға көндірді
Ә) жаңалықтар енгізді
Б) тәрбие процесіне анықтама берді
В) оқыту процесінің мәнін ашты
Г) ғылыми зерттеу әдістерін ұсынды
197. Насыреддиннің «Эльхан таблицалары» еңбегі қай ғылым саласында жазылған?
А) астрономиялық
Ә) математикалық
Б) әдеби
В) педагогикалық
Г) психологиялық
198. Насыреддиннің астрономиялық зертеулері қандай еңбегінде жарияланған?
А) «Эльхан таблицалары»
Ә) «Евклидті баяндау»
Б) «Шар және цилидр туралы»
В) «Доғаның косинусы»
Г) «Доғаның тангенсі»
199. Фирдоусидің «Шахнамасының» бірінші бөлімі қалай аталады?
А) мифологиялық
Ә) ерлік
Б) батырлық
В) тарихи
Г) педагогикалық
200. Шахнаманың көлемі қанша өлеңді қамтиды?
А) 110 мың
Ә) 10 мың
Б) 100 мың
В) 20 мың
Г) 52 мың
201. Фирдоусидің «Шахнамасын» қазақ тіліне аударуда зор еңбек сіңірген ғалым:
А) Т. Ізтілеуов
Ә) М.Ысқақов
Б) М.Мағауин
В) Е.Исмаилов
Г) С.Қалиев
202. Шахнаманың «Рүстем-Дастан» бөлімінің аудармасы алғаш рет қай жылы жарық көрді?
А) 1961 ж.
Ә) 1952 ж.
Б) 1943 ж.
В) 1948 ж.
Г) 1982 ж.
203. Низами Гәнжауидің жазған соңғы поэмасы:
А) «Ескендірнама»
Ә) «Ләйлі-Мәжнүн»
Б) «Хұсрау мен Шырын»
В) «Жеті ару»
Г) «Құпия қазына»
204. Низамидің «Ләйлі-Мәжнүн» дастаны жөнінде мақалалар жазған қазақ ғалымдары:
А) М.Әуезов, Е.Исмаилов, А.Нұрқатов
Ә) С.Сейфуллин, М.Дулатов
Б) М.Дулатов, Ж.Аймауытов, Н.Құлжанова
В)Ж.Аймауытов, М.Әуезов, М.Дулатов
Г) Ш.Уәлиханов, Ш.Құдайбердиев
205. Низамидің тәрбие тағылымдарындағы халықтық тәрбие құралы
А) халық ауыз әдебиеті мен тарихы
Ә) дене жаттығулары
Б) математикалық бағыттағы пәндер
В) гуманитарлық бағыттағы пәндер
Г) жаратылыстану бағытындағы пәндер
206. Низамидің пікірінше тәрбиенің негізі:
А) адамгершілік
Ә) эстетикалық
Б) махаббат
В) достық
Г) кішіпейілдік
207. Қ.А.Иассауидің құрметіне Ақсақ темір салдырған кесене қай қалада орналасқан?
А) Түркістан
Ә) Тараз
Б) Испиджаб
В) Самарқанд
Г) Кашмир
208. «Мұсылмандық Ренессанстың шағылған сәулесі» (Н.Конрад) деп аталатын кезеңде өмір сүрген ғұлама:
А) Қ.А.Иассауи
Ә) М.Қашқари
Б) Ж.Баласағұн
В) М.Х.Дулати
Г) Г.Низами
209. Қ.А.Иассауидің дүниетанымдық бағыты:
А) сопылық
Ә) дүниеге көзқарас
Б) ғылымилық
В) мақсаттылық
Г) теориялық
210. Қ.А.Иассауидің басты еңбегі:
А) «Диуани Хикмет»
Ә) «Диуани лұғат-ат-түрк»
Б) «Құтты білік»
В) «Тарихи Рашиди»
Г) «Риторика»
211. Қ.А.Иассауидің пікірінше адам дамуының қажетті шарты
А) махаббат
Ә) достық
Б) адамгершілік
В) кішіпейілдік
Г) өктемшілдік
212. Қ.А.Иассауидің «Диуани хикмет» еңбегіндегі адам дамуының бірінші сатысы:
А) шариғат
Ә) тариғат
Б) мағрипат
В) хақиқат
Г) дұрыс жауабы жоқ
213. Қ.А.Иассауидің адам дамуының «нақты шынайы болмыс» деп атаған сатысы қалай аталады?
А) хақиқат
Ә) тариғат
Б) мағрипат
В) шариғат
Г) дұрыс жауабы жоқ
214. Қ.А.Иассауидің әмбебап немесе біртұтас адамды қалыптастыруды мақсат еткен концепциясы:
А) «Жетілген адам»
Ә) «Үйлесімді адам»
Б) «Сезімтал адам»
В) «Адал тұлға»
Г) «Көркем тұлға»
215. «Жетілген адам» сөзінің мағынасы қандай?
А) микрокосм мен макрокосм
Ә) жеке даралық
Б) индивид
В) саналы адам
Г) іс-әрекет субъектісі
216. М.Х.Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» еңбегі қай жылдары жазылған?
А) 1541-1546 жж.
Ә) 1645-1652 жж.
Б) 1852-1856 жж.
В) 1459-1462 жж.
Г) 1654-1658 жж.
217. «Тарих-и-Рашиди» туралы пікір жазылған еңбек:
А) «Жоңғария очерктері»
Ә) «Жылнамалар жинағы»
Б) «Құтты білік»
В) «Тарих-и-Рашиди»
Г) «Риторика»
218. Әл-Фарабиден кейінгі еңбек тәрбиесінің негізін салған ғұлама ғалым (Бартольд В.В):
А) М.Х.Дулати
Ә) Ибн Сина
Б) Баласағұн
В) Әл-Бируни
Г) Қ.А.Яссауи
219. Әл-Фарабидің пікірінше елбасшысының бойында неше қасиет бар?
А 18
Ә) 5
Б) 8
В) 9
Г) 14
220. М.Х.Дулатидің айтуы бойынша елбасшының бойында қанай қасиет болуы қажет?
А) қажырлық
Ә) өктемдік
Б) өзімшілдік
В) кішіпейілдік
Г) адамгершілік
221. Қ.Жалаири үлкендердің жастарға беретін тәрбиесін қалай атаған?
А) «үлкендер ұлағаты»
Ә) «үлкендер өктемдігі»
Б) «халық тәлімі»
В) «жастар ұлағаты»
Г) «үйлесімді тәрбие»
222. «Жами-ат-тауарих» еңбегіне ең бірінші ғылыми баға берген қазақ ғалымы:
А) Ш.Уәлиханов
Ә) А.Құнанбаев
Б) Ш.Құдайбердиев
В) М.Дулатов
Г) Н.Құлжанова
223. Қ.Жалаиридің «Шежірелер жинағы» неше бөлімнен тұрады?
А) 3
Ә) 5
Б) 6
В) 8
Г) 4
224. Қ.Жалаиридің жас бүліршіндерді еңбекке шақырған еңбегі:
А) «Бақтағы бала»
Ә) «Құстар тілі»
Б) «Жақсылардың таңдануы»
В) «Көңілдерің сүйгені»
Г) «Гаухарлар шоғыры»
225. Қ.Жалаиридің дидактикалық тұрғыдан ағартушылық бағыттағы жазылған еңбегі қалай аталады?
А) «Ғажайып мәжілістер»
Ә) «Құстар тілі»
Б) «Жақсылардың таңдануы»
В) «Көңілдерің сүйгені»
Г) «Гаухарлар шоғыры»
226. Қ.Жалаиридің қандай педагогикалық көзқарасын білесіз?
А) жеке адамды адам ететін – тәрбие
Ә) тәрбие мен білім егіз
Б) білімді ұрпақ тәрбиелеу керек
В) ақпарат алмасу туралы
Г) отбасы құндылықтары туралы
227. Науаи тәрбиенің қай бағытына ерекше мән берген?
А) еңбек
Ә) эстетикалық
Б) экологиялық
В) экономикалық
Г) дене
228. О.Хаямды метематик ретінде қарастырған қазақ ғалымын көрсетіңіз:
А) М.Ысқақов
Ә) М.Дулатов
Б) Т. Ізтілеуов
В) Н.Құлжанова
Г) С.Сейфуллин
229. О.Хаямның математика ғылымы бойынша жазған еңбегін көрсетіңіз:
А) «Қатынастарды құру және оларды зерттеу»
Ә) «Евклидті баяндау»
Б) «Шар және цилидр туралы»
В) «Доғаның косинусы»
Г) «Доғаның тангенсі»
230. О.Хайям құрған күнтізбенің бірінші ерекшелігі неде?
А) дәлдігі
Ә) күн қозғалысына негізделуі
Б) ғылымилығы
В) қолданбалылығы
Г) кескіні
231. Мақтымқұлы поэзиясының негізгі тақырыптары тәрбиенің қай бағыттарына арналған?
А) адамгершілік пен еңбек
Ә) эстетика мен этика
Б) дене және ақыл-ой
В) экономикалық және экологиялық
Г) дене және эстетикалық
232. М.Әуезовтың «Орта Азия сапарлары» атты еңбегінде Мақтұмқұлын қалай сипаттаған?
А) Түркмен ақындарының атасы
Ә) ғалымдардың атасы
Б) қазақ жазушыларының данасы
В) дара да дана тұлға
Г) халық сүйген ақын
233. Мақтымқұлының «Ер» өлеңі адамның қандай ерекшелігі туралы жырланады?
А) жалқаулық
Ә) сенімділік
Б) өктемдік
В) достық
Г) алауыздық
234. «Жалпы халықтық тәрбие беру идеясын» жақтаған түркмен ғұламасы:
А) Мақтымқұлы
Ә) Ибн Сина
Б) Баласағұн
В) Әл-Бируни
Г) Қ.А.Яссауи
235. Мақтымқұлының баларады қоғамдық еңбекке араласуын уағыздайтын қандай еңбегін білесіз?
А) «Ер түркмен»
Ә) «Кетіп барады»
Б) «Қарамас»
В) «Таусонар»
Г) «Ер»

236. Ө.Тілеуқабылұлының пікірінше имандылықтың басты белгісі қандай?
А) иманжүзділік
Ә) кішіпейілділік
Б) адамгершілік
В) сыншылдық
Г) дербестік
237. «Тектіден текті ұрпақ жалғасуы» тұжырымына ерекше көңіл бөлген орта ғасырлық қазақ ғұламасы:
А) Ө.Тілеуқабылұлы
Ә) Мақтымқұлы
Б) Баласағұн
В) Әл-Бируни
Г) Қ.А.Яссауи
238. Ө.Тілеуқабылұлының жан мен тән сұлулығы туралы баяндаған қандай еңбегін білесіз?
А) «Шипагерлік баян»
Ә) «Кетіп барады»
Б) «Қарамас»
В) «Таусонар»
Г) «Ер»
240. Ө.Тілеуқабылұлының ата-ана болуда қойылатын талаптардың бірінішісін көрсетіңіз:
А) «ақ неке тазалығы сақтау»
Ә) «жеті атадан аспай қыз алыспау»
Б) «адамдардың бет пен ауыз сүйісуін тоқтату»
В) отбасы құндылықтарын сақтау
Г) ата-аналық міндетті орындау
241. Ө.Тілеуқабылұлының баланы еңбекке тәрбиелеу туралы айтылған нақыл сөзін көрсетіңіз:
А) «Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер»
Ә) «Дәмжалақ түбі – бақ, мехнат түбі – алтын тақ»
Б) «Ағаш көркі – жапырақ, адам көркі – шүберек»
В) «Жақсы сөз – жарым ырыс»
Г) «Өнер алды – қызыл тіл»
242. Ө.Тілеуқабылұлының мәнділік аңғарым деп атаған психикалық процесті табыңыз?
А) зейін
Ә) ес
Б) қиял
В) ойлау
Г) түйсік
243. Бұхар жырау ер азаматқа нағыз азамат болу үшін қандай тілектерді орындау қажет дейді?
А) барлығы дұрыс
Ә) аллаға адал бол, қаскөйлерден сақтан
Б) қыз-келіншектерді сыйла , анаңды ардақта
В) белседі әрекет жаса
Г) бес парызды ұмытпа, өмірінді мәнді өткіз
244. Қазақстандағы педагогика ғылымының мақсаты қандай?
А) Қазақстандағы педагогика ғылымының даму тарихын оқып үйренуге бағытталған. Болашақ маманды мемлекеттің педагогикалық мұралары туралы біліммен қаруландырып, жуық арада Қазақстанда оқыту мен тәрбиенің теориясы мен практикасының дамуы туралы түсінік береді.
Ә) педагогикалық құбылыстарға философиялық тұрғыдан қарауды қамтамасыз ететін, педагогикалық ұғымдармен жаңаша ойлай білетін білімгерлердің дүниеге ғылыми қөзқарасын қалыптастыру
Б) педагогикалық құбылыстарға психологиялық тұрғыдан қарауды қамтамасыз ететін, педагогикалық ұғымдармен жаңаша ойлай білетін білімгерлердің дүниеге ғылыми қөзқарасын қалыптастыру
В) психологиялық құбылыстарға педагогикалық тұрғыдан қарауды қамтамасыз ететін, педагогикалық ұғымдармен жаңаша ойлай білетін білімгерлердің дүниеге ғылыми қөзқарасын қалыптастыру,
Г) барлығы дұрыс
245. Қазақстандағы педагогика ғылымының негізгі міндеті қандай?
А) мемлекеттік педагогикалық ғылымның қазіргі кезеңдегі жағдайы мен дамуы, талдайтын қоғамдық кезеңдер арасындағы педагогикалық ой-пікірлердің ұрпақ тәрбиесіне байланысты тарихи, ұлттық жалпыадамзаттық бірлік үрдісін көрсету, педагогика, психология ғылымдарының, жалпы мәдениет пен өнер мазмұнымен тікелей байланыста жүргізу
Ә) педагогика психология тарихының қалыптасу, даму үрдістерін, заңдылықтарын, кезеңдерін және ерекшеліктерін меңгерту, педагогика психология ғылымына елеулі үлес қосқан педагог ғалымдар мен олардың еңбектерімен таныстыру
Б) педагогика тарихының қалыптасу, даму үрдістерін, заңдылықтарын, кезеңдерін және ерекшеліктерін меңгерту, педагогика ғылымына елеулі үлес қосқан педагог ғалымдар мен олардың еңбектерімен таңыстыру
В) педагогика тарихының қалыптасу кезеңдерін меңгерту, педагогика ғылымына елеулі үлес қосқан педагог ғалымдар мен олардың еңбектерімен таңыстыру
Г) барлығы дұрыс
246. Ежелгі Египетте мектепте оқыту туралы алғашқы мәліметтер қай жылы пайда болды?
А) 3 мың жылдықта
Ә) 2 мың жылдықта
Б) 4 мың жылдықта
В) 5 мың жылдықта
Г) 2,5 мың жылдықта
247. Балаларды оқыту мен тәрбиелеуде ең алдымен тыңдай білуге үйреткен, әрі «тыңдай білу – адамның ең негізгі қасиеті» деген қанатты сөзді ұстанған мемлекетті атаңыз?
А) Ежелгі Египет
Ә) Ежелгі Греция
Б) Үндістан
В) Византия
Г) Ежелгі Қытай
248. Ежелгі Египетте бала тәрбиелеу ісінде қандай дәстүр қалыптасқан?
А) әр уақытта да әкеңнің және ата-бабаңның жолымен жүр
Ә) ана жаулығын аттама
Б) жан және тән тазалығын сақтау
В) ана кәсібің ұстану
Г) кішіге қарсылық көрсетпеу
249. Ежелгі Индияның бала тәрбиелеудегі мақсаты қандай?
А) барлығы дұрыс
Ә) рухани тәрбие беру
Б) дене жағынан жетілдіру
В) табиғатқа, сұлулыққа, сүйіспеншілікке тәрбиелеу
Г) ақыл ойын дамыту
250. Ежелгі Қытайдың оқыту және тәрбиелеу бағдарламасына қандай өнер түрлері кірді?
А) мораль, жазу, санау, саз, садақ ату, атқа міне білу
Ә) билеу, сурет салу, ұсталық, аңшылық, садақ ату
Б) мораль, жазу, санау, саз, садақ ату, шешендік
В) сурет салу, ұсталық, аңшылық, жазу, санау
Г) садақ ату, шешендік, ақындық
251. Ежелгі Қытайда педагогикалық ой-пікірдің дамуына ерекше ықпал еткен ойшылды атаңыз:
А) Конфуций
Ә) Лао-Цзы
Б) Мо-Цзы
В) Жун хо
Г) Тэ Со
252. Ежелгі Грецияда 7-16 жастағы балаларға грамматист мектебі нені үйретті?
А) оқу, жазу, санау
Ә) билеу, күлу
Б) жазу, сызу, түсіну
В) тақпақ айту, ән-күй орындау
Г) саз балшықтан ыдыс жасау, ағаштардан қашап бұйымдар жасау
253. Ежелгі Грецияда 7-16 жастағы балаларға кифарист мектебі нені үйретті?
А) саз, ән-күй, тақпақ айтуды
Ә) оқу, жазу, санау
Б) жазу, сызу, түсіну
В) ұсталық, аңшылық, садақ ату
Г) садақ ату, шешендік, ақындық
254. Сократтың көзқарасы бойынша тәрбиенің мақсаты қандай?
А) өзін-өзі танып білу, адамгершілік қасиеттерін жетілдіру
Ә) оқу және жазуға үйрету
Б) қайырымдылық істерге жұмылдыру
В) көпшіліктің көзқарасымен санасу
Г) сәлемдесу, игі жасаған істерімен мақтау
255. Платонның пікірінше, тәрбие дегеніміз не?
А) үлкендердің балаларға әсер етуі, балалардың бойына адамгершілік, қайырымдылық құндылықтарын қалыптастыру
Ә) балаларға жеті өнер түрлерін меңгерту
Б) балаларды мектептерге беру
В) ата-ананың балаға әсер етуі, балаларға оқу, жазуды үйрету
Г) балаларға ән-күй, тақпақ айтуды үйрету
256. Ежелгі Грецияда 18-20 жастағы балаларды қандай қызметке даярлайды?
А) әскери
Ә) мұғалімдік
Б) дәрігерлік
В) саудагерлік
Г) басқарушылық
257. «Гректердің арасынан шыққан 1-әмбебап ақыл ой иесі» деп К.Маркс кімді айтқан?
А) Демокрит
Ә) Р.Лемберг
Б) Сократ
В) Платон
Г) Аристотель
258. Платоның шәкірті, көрнекті философ-идеалист Арситотель мектептер қандай болу керек деді?
А) мемлекеттік
Ә) жекеменшік
Б) арнайы
В) көп тілді
Г) барлығы дұрыс
259. Рим империясындағы грамматикалық және шешендік мектептердің мақсаты қандай?
А) императорлық өкіметке берілген шенеуліктерді тәрбиелеу
Ә) императорлық өкіметке берілген дәрігерлерді тәрбиелеу
Б) императорлық өкіметке берілген хатшыларды тәрбиелеу
В) императорлық өкіметке берілген мұғалімдерді тәрбиелеу
Г) императорлық өкіметке берілген шешендерді тәрбиелеу
260. М.Ф.Квинтилиан болашақ шешендерге қандай қасиеттер қажет деді?
А) дамыған ес, көркем сөз, жақсы дауыс ырғағы, мәнерлі сөз, мимика
Ә) көріпкелдік, білімділік, ұсталық, жауапкершілік
Б) тазалық, бауырмалық, дамыған ес, көркем сөз
В) қонақжайлық, сабырлық, шешендік, шеберлік
Г) тиянақтылық, ұстамдылық, жақсы мінез қасиеттері
261. XVII-XVIII ғғ. Европа педагогикасының негізін салушы, «Кез-келген баладан адам қалыптастыруға болады» деп тұжырым жасаған педагогты атаңыз:
А) Я.А.Коменский
Ә) Дж.Локк
Б) Ж.Ж.Руссо
В) И.Г.Песталоцци
Г) К.А.Гельвеций
262. Я.А. Коменскийдің педагогикалық мұрасын насихаттауда біршама еңбек сіңірген қазақтың ұлы ағартушысын атаңыз:
А) Ы.Алтынсарин
Ә) А.Байтұрсынов
Б) М.Дулатов
В) М.Жұмабаев
Г) А.Құнанбаев
263. 1755 жылы М.В.Ломоносовтың тікелей қатысуымен Москвада қандай факультеттер бар университет ашылды?
А) заң, философия, дәрігерлік
Ә) хореография, әлем тілдері, экология
Б) философия, дәрігерлік, экономика
В) заң, философия, культурология
Г) педагогика және психология
264. Москва университетінің жанынан ашылған орыс архитекторы Казаков мектебінің мақсаты қандай?
А) «табиғи ресейліктерден» мамандар мен құрылысшыларды даярлау
Ә) «табиғи ресейліктерден» мамандар мен дәрігерлерді даярлау
Б) «табиғи ресейліктерден» мамандар мен хатшыларды даярлау
В) «табиғи ресейліктерден» мамандар мен мұғалімдерді даярлау
Г) «табиғи ресейліктерден» мамандар мен заңгерлерді даярлау
265. «Нағыз патриот өз ана тілін жақсы білуі қажет» деп айтқан орыс халқының дарынды педагогын атаңыз:
А) А.Н.Радищев
Ә) М.В.Ломоносов
Б) К.Д.Ушинский
В) В.Ф.Шаталов
Г) В.А.Сухомлинский
266. 1755 жылы М.В.Ломоносовтың тікелей қатысуымен Москвада ашылған университеттің батысеуропалық университеттерден айырмашылығын табыңыз?
А) діни факульет болмады
Ә) көркем өнерге оқытпады
Б) әскери қызметке даярламады
В) білімгерлерді бір бағытта оқытты
Г) барлығы дұрыс
267. 1802 жылы қай мемлекетте алғаш халық ағарту министрлігі құрылды?
А) Ресей
Ә) Беларусь
Б) Греция
В) Қытай
Г) Қазақстан
268. «.. балалардан чиновникті, ақынды, қолөнершіні емес, адамды тәрбиелеу қажет» деп айтқан орыстың ұлы педагогын атаңыз:
А) В.Г.Белинский
Ә) А.Н.Радищев
Б) М.В.Ломоносов
В) К.Д.Ушинский
Г) В.А.Сухомлинский
269. Белгілі қазақ филологтары Ә.Құрышжанов пен Б.Сағындықовтар 1985 жылы кімнің еңбегін қазақ тілінде жарыққа шығарды?
А) А.Жүгінеки «Ақиқат сыйы»
Ә) Ж.Баласағұни «Құтты білік»
Б) М.Қашқари «Диуани лұғат ат түрік»
В) Фирдауси Әбілқасым «Хватай наман»
Г) М.Х.Хайдар «Тарих и Рашиди»
270. Қазақ жырауларының толғауларында айтылған басты идея қандай?
А) ел бірлігі
Ә) халық сауаттылығы
Б) батырлар ерлігі
В) ғылым мен білім мәселелері
Г) барлығы дұрыс
271. «Педагогикалық әдебиеттің пайдасы»(1857), «Мұғалімдер семинариясының жобасы»(1861), «Швецарияға педагогикалық саяхат» (1862) деген тақырыптағы мақалалардың авторын атаңыз:
А) К.Д.Ушинский
Ә) В.Г.Белинский
Б) В.А.Сухомлинский
В) А.Н.Радищев
Г) М.В.Ломоносов
272. М.Ф.Квинтилиан 7 жасқа дейін неше тілді меңгеруі тиіс деді?
А) 2
Ә) 3
Б) 4
В) 5
Г) 6
273. XVIII-XIX ғғ. Бөкей Ордасының білім беру тарихын зерттеген белгілі қазақстандық ғалымдарды атаңыз:
А) барлығы дұрыс
Ә) Т.Тәжібаев
Б) С.Зиманов
В) Г.М. Храпченков
Г) А.И.Сембаев
274. Қай жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетке ұлы Абайдың аты берілді?
А) 1935 ж
Ә) 1945 ж
Б) 1940 ж
В) 1941 ж
Г) 1991 ж
275. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің тұңғыш ректоры, талантты ғалым және педагог, республикада жоғары мектеп пен ғылымның іргетасын қалаушы....
А) С.Ж.Асфендияров
Ә) А.Байтұрсынов
Б) Ы.Алтынсарин
В) М.Жұмабаев
Г) Ж.Аймауытов
276. «Шіркеулік және діни қоғамдарда ар-намыс еркіндік туралы» декрет қашан қабылданды?
А) 1918 жылы 20 қаңтар
Ә) 1875 жылы 5желтоқсан
Б) 1915 жылы 5 қараша
В) 1909 жылы 9 сәуір
Г) 1675 жылы 5 мамыр
277. «Шығыстың Аристотелі» атанған ойшылды атаңыз:
А) Платон
Ә) Қ.А.Яссауи
Б) Әл Фараби
В) З.М.Бабыр
Г) Ибн Сина
278. Партияның XIX съезінде 1951-1955 жж. арналған бес жылдық жоспарының міндеттерін көрсетіңіз?
А) жалпыға бірдей жеті жылдық білім беруден жалпыға бірдей орта білім беруге көшуді аяқтау
Ә) жалпыға бірдей тоғыз жылдық білім беруден орта білім беруге көшуді аяқтау
Б) сегіз жылдық білім беруден жалпыға бірдей орта білім беруге көшуді аяқтау
В) бастауыш білім беруден орта білім беруге көшуді аяқтау
Г) төрт жылдық білім беруден жалпыға бірдей орта білім беруге көшуді аяқтау
279. «Қазақстан үшін Әуезов – екінші Абай» деп кім айтқан?
А) Н.П.Погодин
Ә) Б.Матиф
Б) Ш.Айтматов
В) Ғ.Мүсірепов
Г) М.Горкький
280. «Педагогика тарихы» оқулығын қазақ тілінде тұңғыш жазған ғалымды атаңыз:
А) Қ. Бержанов
Ә) Т.Тәжібаев
Б) Ш.Құдайбердиев
В) М.Жұмабаев
Г) Р.Лемберг
281. «Оқу процесін сапалы ұйымдастыру – әдістемелік шеберлікке байланысты» деп есептеген орыс ағарту-ісінің көрнекті қайраткерін атаңыз:
А) К.Д.Ушинский
Ә) Н.К.Крупская
Б) А.С.Макаренко
В) В.А.Сухомлинский
Г) В.Ф.Шаталов
282. Әл Фараби “Ғылымдар тізбегі” деген еңбегінде ғылымды қандай салаларға бөлді? А) 1) тіл білімі және оның тараулары; 2) логика және оның тараулары; 3) математика және оның тараулары; 4) физика және оның тараулары, метафизика және оның тараулары; 5) азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы
Ә) 1) астрономия және оның тараулары; 2) логика және оның тараулары; 3) математика және оның тараулары; 4) физика және оның тараулары,
Б) 1) логика және оның тараулары; 2) физика және оның тараулары, метафизика және оның тараулары; 5) азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы
В)1) философия 2) математика 3) физика 4) азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы
Г) 1) тіл білімі және оның тараулары; 2) физика және оның тараулары, метафизика және оның тараулары; 3) заң ғылымы және дін ғылымы
283. Кеңестік оқу ағарту жүйесінде политехникалық білім берудің маңызын ашқан педагогты көрсетіңіз:
А) Н.К.Крупская
Ә) К.Д.Ушинский
Б) А.С.Макаренко
В) В.Давыдов
Г) Б.Эльконин
284. Ж.Баласағұн рубайларының тәрбиелік тағылымын негізінен қандай сатыларға бөліп қарастырады?
А) бірінші - әрбір жеке адамның білімді болуы. Білімді болу үшін оқу қажет. Екінші - барлық байлық, молшылық - ол үшін еңбек, кәсіп, адалдық, тазалық, қажет. үшінші - әлеуметтік, табиғи күштілік - ол үшін бірлік, достық бостандық керек.
Ә) бірінші - әрбір жеке адамның білімді болуы. Екінші - барлық байлық, молшылық - мал, дүние жинау қажет. үшінші - әлеуметтік, табиғи күштілік - теңсіздік
Б) бірінші - әрбір жеке адамның білімді болуы. Білімді болу үшін оқу қажет. Екінші - барлық байлық, молшылық - мал, дүние жинау қажет.
В) бірінші - барлық байлық, молшылық - мал, дүние жинау қажет. Екінші - әлеуметтік, табиғи күштілік - теңсіздік
Г) барлығы дұрыс
285. Қожа Ахмет Йассауидың алғашқы шәкірті – Арыстан бабтың ұлы Мансұр Ата, екінші шәкірті – Сайид Ата Хорезми, үшінші шәкірті ...
А) Сүлеймен Бақырғани
Ә) Қажы Бекташ,
Б) Жүніс Әмре
В) Юсуф Хамаданидан
Г) барлығы дұрыс
286. 1988 жылдың 4 наурыз айында Халық ағарту комиссариатының қаулысымен қандай сабақ оқу жоспарынан алынды?
А) еңбек
Ә) әдебиет
В) математика
В) сурет
Г) ән-күй
287. 1914 жылы қазақ тілінде түңғыш жарыққа шыққан«Тіл құралы» оқулығының авторын атаңыз:
А) А.Байтұрсынов
Ә) Ж.Аймауытов
Б) М.Жұмабаев
В) Т.Тәжібаев
Г) Қ.Умаров
288. Ежелгі тәрбиеге қарағанда ортағасырлық мектеп
А) оқушының ынтасын басты
Ә) оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескерді
Б) жүйелік және толық білім берді
В) оқыту мен тәрбиенің прогрессивтік түрлерін қолданды
Г) оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескермеді
289. XV ғасырда және XVII ғасырдың басында қандай негізгі оқу орындары болды?
А) Элементарлық білім, жоғарғы ортақ және жоғары білім
Ә) Жоғары білім, монастрлық
Б) Монастрлық, епископтық
В) Элементарлық білім
Г) Жоғарыда аталғандардың бәрі
290. Ортағасырлық Еуропадағы ғылым және білімнің халықаралық тілі
А) латын
Ә) ағылшын
Б) ежелгі грек тілі
В) герман
Г) француз
291. Білім деңгейін анықтайтын маңызды құжат...
А) мемлекеттік білім стандарты
Ә) ҚР «Білім туралы» Заңы
Б) типтік бағдарлама
В) жұмыс оқу бағдарламасы
Г) оқулық
292. «Мұсылман ренессансы» деп аталатын қай ғасыр?
А) ІХ- ХІ ғғ.
Ә) Х-ХІ ғғ.
Б) ХІХ-ХХғғ.
В) Х-ХІІІғғ.
Г) XX-XXI ғғ.
293. Ежелгі шығыстағы әдеби ескерткіштерді атаңыз?
А) «Иудей патшасы Саламон жайлы» кітап
Ә) «Эмиль және тәрбие жайлы» кітап
Б) «Саксондық оқу жоспары жайлы» кітап
В) «Веймар қаулысы жайлы» кітап
Г) «Шешендік сөз жайлы білім беру» кітабы
294. Бастауыш білім алу саласында қанша мұсылман мектептері болды?
А) 4
Ә) 3
Б) 5
В) 10
Г) 8
295. Славян жазуын кім ойлап тапты?
А) Кирилл және Мефодий
Ә) Василий Кесарийский
Б) Долгорукий
В) Петр І
Г) Иоанн Злотоуст
296. 1943 жылы қандай академия құрылды?
А) РСФСР Педагогика ғылымдарының академиясы
Ә) бастауыш мектеп
Б) жоғарғы мектеп
В) институт
Г) негізгі мектеп
297. Қазақстанда ағартушы педагог Н.Манаевтың жалпыға бірдей білім беру ісіне қосқан үлесі қандай?
А) жалпыға бірдей бастауыш білім беру туралы заңды орындау
Ә) педагогикалық мектептің теориялық сипатта болуы
Б) оқытуды орыс тілінде жүргізу
В) мектептің әдістемелік бағыты
Г) оқытуда көрнекілік принципті қолдану
298. «Жалпы білім беретін және кәсіби мектеп реформасының негізгі бағыттары» туралы реформа қашан жарық көрді?
А) 1984 жылы
Ә) 1918 жылы
Б) 1969 жылы
В) 1959 жылы
299. Кампанелла балаларға қоғамдық тәрбие неше жастан берілу керек деді?
А) 2 жастан
Ә) 3 жастан
Б) 7 жастан
В) 18 жастан
Г) 20 жастан
300. Антикалық кезеңде студенттер үшін зерттеу институтының сабақтарына арналған бөлмелері қалай аталады?
А) музей
Ә) мектеп
Б) колледж
301. Дидактиканың негізін қалаған?
А) М.Дулатов
Ә) Н.Құлжанова
Б) А.Байтұрсынов
В) Ә.Бөкейханов
Е) М.Жұмабаев
302. Мектепке дейінгі тәрбиенің негізін қалаған кім?
А) Н.Құлжанова
Ә) А.Байтұрсынов
Б) М.Дулатов
В) Н.Құлжанов
Е) Ы.Алтынсарин
303. Қараңғыда бұйығып жатқан елді оятып,жаңаша өмірге еркіндікке, елдікке тартқан «Оян қазақ!» деп ұран салған қазақ жанашыры
А) М.Дулатов
Ә) А.Байтұрсынов
Б) Ж.Сейдалин
В) Н.Құлжанов
Е) Ы.Алтынсарин
304. Ж.Аймауытовтың 1924 жылы Орынборда басылған еңбегі
А) «Тәрбиеге жетекші»
Ә) «Оян қазақ!»
Б) «Қазақ жастары»
В) «Ұлт болашағы»
Е) «Жаңа өмір»
305. Ұлт көсемінің жетекшілігімен I жалпы қазақ съезі қай жылы өтті?
А) 1917 шілде
Ә) 1921 ақпан
Б) 1916 ақпан
В) 1917 сәуір
Е) 1922 шілде
306. Алғаш педагогика-психология саласын қолға алған ғалым?
А) Ж.Аймауытов
Ә) Ә.Бөкейханов
Б) А.Байтұрсынов
В) Қ.Абақ
Е) М.Жұмабаев
307. Қазақ әдебиетіндегі аса ірі тұлға?
А) М.Жұмабаев
Ә) А.Байтұрсынов
Б) Ж.Аймауытов
В) Ы.Алтынсарин
Е) Ә.Бөкейханов
308. 1909 жылы жарық көрген «Қырық мысал» кітабінің авторы?
А) А.Байтұрсынов
Ә) М.Жұмабаев
Б) Ж.Аймауытов
В) Ы.Алтынсарин
Е) Ә.Бөкейханов
309. «Педагогика оқулығы» еңбегінің авторы
А) М.Жұмабаев
Ә) А.Байтұрсынов
Б) Ж.Аймауытов
В) Ы.Алтынсарин
Е) Ә.Бөкейханов
310. Қазақстандағы алғашқы педагогикалық институтиның ректоры кім болды?
А) С.Ж.Асфендияров
Ә) Қ.Бержанов
Б) Ә.Сембаев
В) Н.Н. Нариманов
Е) Ш.Әлжанов
311. Оқушылардың сабақ үлгерімінің нашар болуы тұқым қуалаушылыққа байланысты деген пікір қалдырған ғалымды көрсет.
А) П.П.Блонский
Ә) Я.А.Коменский
Б) Д.Б.Эльконин
В) В.В.Давыдов
Е) М.В.Ломоносов
312. С.Ж.Асфендияров қай жылы жаратылыстану, математика пәндерін тереңдете оқытатын Ташкенттегі реалдық училищені бітірді
А) 1907 жылы
Ә) 1908жылы
Б) 1906жылы
В) 1905жылы
Е) 1909 жылы
313.1943 жылы желтоқсан айында халық Комиссарлары Кеңесінің балаларды қанша жастан бастан жалпыға бірдей енгізу туралы қаулысы қабылданды?
А) 7
Ә) 8
Б) 5
В) 6
Е) 4
314. 1947 жылы жарық көрген А.К.Гончаровтың еңбегі
А) «Педагогиканың негіздері»
Ә) «Педагогика»
Б) «Педагогика салалары»
В) «Әлеуметтік педагогика»
Е) «Педагогика тарихы»
315. 1959-60 жылдары оқу жалпы білім беретін мектептерде қанша адам оқыды?
А) 33361
Ә) 46700
Б) 400
В) 22614
Е) 1960
316. Т.Тәжібаевтің мамандық таңдаудағы өмірлік ұстазы
А) Ж.Аймауытов
Ә) М.Жұмабаев
Б) Қ.Мұңайтбасов
В) Қ.Төлеметов
Е) К.Бержанов

317.Т.Тәжібаев қай жылдары Үндістандағы КСРО елшісінің кеңесші, елшісі консулы қызметін атқарды?
А) 1957-1961 жылы
Ә) 1947-1962жылы
Б) 1947-1861 жылы
В) 1946-1961 жылы
Е) 1958-1962жылы
318.Сауатсыздықпен күрес қай жылдары жүргізілді?
А) XX ғасырдың 30 жылыдары
Ә) XX ғасырдың 40 жылдары
Б) XIX ғасырдың 30 жылдары
В) XIX ғасырдың 20 жылдары
Е) XX ғасырдың 40-50 жылдары
319. Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуына үлес қосқан ғалымдар?
А) Т.Тәжібаев пен Б.Бержанов
Ә) И.М.Кузминко мен М.Жұмабаев
Б) А.Байтұрсынов пен К.Г.Юнга
В) К.Н.Корнилова мен С.Л.Рубинштейн
Е) Л.В.Занков пен А.Г. Дусавицкий
320. Педагогика ұғымы көне грек елінде қай жылы пайда болды?
А) б.э.б 2,5жылдары
Ә) б.з.б 3,5 жылдары
Б) б.д.д 2 жыладры
В) б.з.б 1 жылдары
Е) б.д 5 жылдары
321. Дүниені білу тәсілдері туралы ілім қалай аталды?
А) Методология
Ә) Философия
Б) Онтология
В) Анатомия
Е) Физиология
322. С.Қожахметов еңбегінде көбірек қозғалатын мәселе
А) Мұғалім тұлғасы, мұғалім жұмысы,оның шеберлігі
Ә) Педагогикалық білімі
Б) Әдістемелік шеберлігі
В) Мұғалім ісінің салмақтығы
Е) Мұғалім тәрбиесі
323.Еңбек, Қызыл ту орденімен марапатталған қайраткер
А) Л.Г.Лембарг
Ә) Н.Д.Хмель
Б) Қ.Б.Бержанов
В) Х.Б.Бектонов
Е) Б.Р.Айтмамбетова
324.С.Қожахметовтың ғылыми педагогикалық және шығармашылық кезеңі қай жылдарды қамтиды?
А) 1937-1940
Ә) 1941-1945
Б) 1938-1940
В) 1932-1937
Е) 1930-1932
325. Қазақстандағы бірінші профессор әйел?
А) Л.Р.Григорьева
Ә) А.А.Бейсенбаева
Б) Р.Д. Иржанова
В) К.Кунанбаева
Е) Э. Шыныбекова
326.Түрік сөздерінің жинағы атты еңбектің авторы:
А) М.Қашқари
В) Ж.Баласағұни
С) А.Жүгінеки
Д) А Яссауи
Е) А.Науайы
327. Жүсіп Баласағұнидің дидактикалық өсиет, ғибрат ақыл-кеңеске құрылған дастаны қанша бәйіттен тұрады?
А) 6500
В) 4000
С) 5000
Д) 4500
Е) 3000
328.Аристотельден кейінгі “екінші ұстаз”
А) Әл-Фараби
В) М.Қашқари
С) ҚорқытАта
Д) А.Жүгінеки
Е) А.Яссауи
329. Жақсы байқап сөйлер. «Жаман шайқап сөйлер...» өлең жолдары қай жырауға тиесілі?
А) Шалкиіз
В) Қазтуған
С) Бұқар
Д) Ж.Баласағұни
Е) М.Қашқари
330.Медресе оқушыларды дайындау деңгейі бойынша неше бөлікке бөлінген?
А) 3
В) 2
С) 4
Д) 5
Е) 6
331.”Құтадғу білік” атты шығарманың авторы:
А) Ж.Баласағұни
В) Д.Бабатайұлы
С) А.Байтүрсынов
Д) Бұқаржырау
Е) А.Науайы
332.Медресе араб тілінен аударғанда қандай мағына береді?
А) Мұсылмандықмектеп
В) Киелі орта
С) Қасиеттімектеп
Д) Орта мектеп
Е) жалпымектеп
333.Абай жолы романының авторы:
А) М.Әуезов
В) А.Құнанбаев
С) А.Байтұрсынов
Д) Ы.Алтынсарин
Е) Д.Бабатайұлы
334.А.Жүгінекидің дастаны қайсы?
А) Ақиқат сыйы
В) Құттыбілік
С) Түріксөздерініңжинағы
Д) Бала тәрбиесі
Е) Ана мен бала
335.Ежелгі Индия тарихы қаншаға бөлінді?
А)2
В) 9
С) 4
Д) 7
Е) 3
336.Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, бастауыш мектепте үйренетін білім сондай керек –деп қай ақын айтқан?
А) А.Байтұрсынов
В)ы.алтынсарин
С) М.Жұмабаев
Д) Ш.Уалиханов
Е) Ж.аймауытов
337.Ежелгі Грецияда тәрбиенің 2 жүйесі қалыптасты
А) Спартандық және Афиналық
В) Египеттік
С) Грециялық
Д) Римдік
Е) Афиналық
338.Рим педагогі балалардың сауаттылығын дамыту үшін оқытуға қандай кеңестер берді?
А) Әдістемелік
В) Қолданбалы
С) Қосалқы
Д) Әлеуметтік
Е) Педагогикалық
339.Спартандық тәрбие жүйесі қанша жастан басталады?
А) 7
В) 6
С) 8
Д) 10
Е) 15
340.Афиналық тәрбие жүйесі б.з.д. қай ғасырларда қалыптасты?
А) V-VI
В) IV-V
С) XI-XII
Д) II-III
Е) X-IX
341.Қазақстанның Ресейге қосылуы қай ғасырда аяқталды?
А) XIX
В) XX
С) XVII
Д) XV
Е) XVIII
342.1744 жылы Орынборда қандай мектеп ашылды?
А) Татар
В) Түрік
С) Қазақ
Д) Орыс
Е) Өзбек
343.1836 жылы “Азиялық мектеп” жабылып, қазақ балалары үшін қандай мектеп ашылды?
А) Мұсылман
В) Қазак
С) Орта
Д) Жалпы
Е) Орыс
344.Гректердің арасынаншыққынбіріншіәмбебапақыл-ой иесі-депкімбағаберген?
А) К.Маркс
В) Сократ
С) Платон
Д) Аристотель
Е) Ушинский
345.Аристотель өзінің даму теориясынасуйенеотырыпжанныңқаншатүрітуралыайтты?
А) 3
В) 4
С) 5
Д) 7
Е) 2
346.А.Яссауидің жазғанданалықкітабы:
А) Диуани Хикмет
В) Түріксөздерініңжинағы
С) Құттыбілік
Д) Ақиқатсыйы
Е) Бала тәрбиесі
347.Гербарт балалардытәрбиелеубарысынданеніқолданды?
А) Жазалау
В) Мадақтау
С) Ынталандыру
Д) Көңілбөлу
Е) Қызықтыру
348.Балалар ұжымытуралытусінікбергенғалым?
А) А.С Макаренко
В) Л.Толстой
С) Герабарт
Д) Дистервег
Е) Ж.Ж Руссо
349.А.Құнанбаев АхметРизаныңмедресесіндеқаншажылоқыды ?
А) 3
В) 2
С) 5
Д) 4
Е) 1
350.М.Х Дулатидыңдүниежүзінеәйгіліболғанкітабы:
А) Тарихи Рашиди
В) Ақиқатсыйы
С) Түріксөздерініңжинағы
Д) Құттыбілік
Е) Бала тәрбиесі

Приложенные файлы

  • docx 24026858
    Размер файла: 86 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий