ASTRONOMIYa shpor1


Астрономия нені зерттейді? A) аспан денелері және жүйелерінің қозғалысы мен пайда болуын
****
Аспан сферасының ең биік нүктесі қалай аталады? B) зенит
****
Поляр жұлдызы қай шоқжұлдызда орналасқан? B) Кіші аю
***
Тәулік ішінде шырақтар мен құбылыстардың көзге көрінерлік орналасуын зерттеу үшін пайдаланылатын ұғым. B)& Аспан Сферасы
***
Аспан сферасының көрінерлік айналысының осі қалай аталады?: A)& Дүние осі
****
Аспан сферасының М шырағы арқылы өтетін кішкене бөлігі және математикалық горизонт жазықтығына параллель орналасқан жазықтық: D)& Шырақтың альмукантараты
****
Шырақтың көкжиектен бұрыштық қашықтығы: B)& Шырақтың биіктігі
****
Дүние осіне перпендикуляр, аспан экваторына параллель орналасқан жарты дөңгелек қалай аталады?: C)& Тәуліктік параллель
****
Зениттік ара-қашықтық, биіктік, азимут қандай жүйеде негізгі координаттар болып табылады? A)&Горизонтальдық жүйеде
****
Зениттік ара-қашықтық пен биіктікті байланыстыратын қатынас: E)& °
***
Аспан экваторының жазықтығынан еңкею дөңгелегі бойымен есептегендегі шырақтың бұрыштық қашықтығы: C)& Шырақтың еңкеюі
****
Солтүстік дүние полюсінен шыраққа дейінгі ара-қашықтық: E)& Полярлық ара-қашықтық
***
Еңкею дөңгелегі мен полярлық ара-қашықтық арасындағы байланыс: B)& °
***
Аспан сферасындағы экваториалды жүйенің негізгі координаты: A)& Сағаттық бұрыш
****
Көктемгі күн теңелудегі тік көтерілу мен еңкею неге тең? B)& Экваториалды жүйедегі негізгі координаттар: B)& Шырақтың еңкеюі сағаттық бұрыш, тік көтерілу
Зениттің полярлық қашықтығы:B)&
Егер М1 шырақтың еңкеюі болса, онда ол зениттік ара қашықтықта зениттен оңтүстікке қарай шарықтайды. z-? h-? D)&
Аспан сферасындағы ең негізгі жазықтық. A)& математикалық горизонт
Астрономия ғылымы нені зерттейді? B)& аспан денелерінін қозғалысын, олардың табиғатын, шығу тегі мен дамуын
***
Бақылау жүргізу үшін арнайы ғылыми зерттеу мекемесі: C)& астрономиялық обсерваториялар
***
Бұрыштық қашықтық дегеніміз не? A)& астрономияда аспандағы денелердің арақашықтығын бақылаушыдан осы объектілерге сәулелердің таралу бұрышы
***
Аспан денелерінің қозғалысы заңдылығын зерттейтін астрономия бөлімі: B)& астрофизика
***
Аспан әлемі шартты түрде қатаң белгілі шекарасы бар қанша бөлікке бөлінген?A)& 88
***
Бүркіт шоқжұлдызының ең жарық жұлдызы:B)& Альтаир
****
Кіші Аюдың жұлдызын ата:C)& Темірқазық
***
Көктемгі үшбұрышты құрайтын жұлдыздарды ата: C)& Арктур, Спика, Денебола
***
Жазғы үшбұрышты құрайтын жұлдыздарды ата: E)& Вега, Денеб, Альтаир
***
Ішкі ғаламшар дегеніміз не? A)& Орбиталары Жер орбитасының ішкі жағында орналасқан
Ғаламшарлар конфигурациялары деп нені айтады? C)& Күн мен Жерге қатысты өзара орналасу сипаты
***
Орбитаның Күнге ең жақын нүктесі B)& Перигелий
***
Ғаламшардың периодын ата: C)& Сидерлік және синодтық
***
Афелий нүктесінде ғаламшардың күннен арақашықтығының формуласы:D)&
****
Астрономиялық бірлік-Күн жүйесіндегі қашықтықтардың негізгі бірлігі E)& 1а.б.=149,6 млн.км.
****
Перигелий нүктесінде ғаламшардың күннен арақашықтығының формуласы: E)&
****
Ғаламшардың екі бірдей конфигурацияларының арасындағы уақыт аралығы: B)& синодтық период
****
Ішкі ғаламшардың орбитасы: A)& Шолпан.
***
Төмендегі көрсетілген формулалардың қайсысын Жерден жылдам қозғалатын ішкі ғаламшар үшін жазуға болады? D)&
***
формулаларының аталуы: D)& синодтық қозғалыс теңдеулері
***
Ежелгі уақытта аспан денелері қандай шеңбер бойымен қозғалды? A)& «идеал қисық»
***
Ғаламшарлардың Күнді айнала қозғалыс заңдарын кім ашты? C) Кеплер.
****
Кеплер әсіресе қай планетаның қозғалысын мұқият зерттеді? B)& Марс
****
Кеплердің бірінші заңындағы әрбір ғаламшардың орбитасы: A)& эллипс
****
Эллипстің фокустарының бірінде не тұрады? E)& Күн тұрады.
***
Афелий сөзінің грек тілінен аудармасы:B)& алыста
Кеплердің үшінші заңын қай түрде жазуға болады? A)&
****
Сидерлік терминінің балама атауы: C)& жұлдыздық
***
Ғаламшарлар өздерінің көрінерлік қозғалыстары бойынша қандай түрлерге бөлінеді: D)& ішкі және сыртқы
***
Келесі планеталардың қайсысы сыртқы ғаламшар? E)& Сатурн, Юпитер
***
Ғаламшарлардың Күннен мейлінше бұрыштық алыстауы: A)& элонгациялар
***
Бұл терминнің қазақша баламасы «дөңгелектің төрттен бірі» D)& квадратуралар
***
Аспан меридианының шырақпен қиылысу құбылысы шырақтың ... деп аталады. A)& шарықталуы
****
Егер шырақтың еңкеюі болса, онда ол зениттен оңтүстікке қарай қандай зениттік ара қашықтықта шарықталады? C)&
***
Төменгі шарықтау кезінде шырақтың биіктігі қандай болады? C)&
***
Ғаламшардың Күннен орташа қашықтығының (r) өлшем бірлігіC)& а.б.
***
Балықшы ауы” тұмандығы қай шоқжұлдызда орналасқан?C)& Аққу
***
Горизонтальды жүйедегі негізгі координаттар:A)& Зениттік ара қашықтық, биіктік, азимут
***
Жұлдыздық тәулік немен анықталады?A)& Көктемгі күн теңелу нүктесінің сағаттық бұрышымен
***
Шынайы тал түс дегеніміз не?C)& Күн центрінің жоғарғы шарықтау шегіндегі сәт
***
1852ж папа Григорий ХІІІ жаңа тәсілді, яғни қандай күнтізбені енгізді?B)& Григориан
***
Эклиптикалық жүйедегі негізгі координаттар:C)& Эклиптикалық ендік, эклиптикалық бойлық
Шынайы күн тәулігі дегеніміз не? B)& Күн центрінің бір шарықтау шегінен екінші шарықтау шегіне дейінгі аралықтағы уақыт
***
Орташа және шынайы күн тәулігінің айырымы не деп аталады? D)& Уақыттың теңдеуі
***
Уақыттың теңдеуін көрсет: D)&
***
Орташа күн уақытының теңдеуі: D)&
***
Орташа күн тәулігі дегеніміз не? D)& Екі бірдей уақыт аралығында орташа экваторлық күннің шарықталуымен дәл және сол географиялық меридианда болуы
****
Жұлдыздық уақыт теңдеуін көрсет:B)&
****
Жұлдыздық уақыт қай әріппен белгіленеді? C)& S
****
Уақыт аралығындағы есептік жүйенің ұзақтығы қалай аталады? A)& Күнтізбе
****
Юлиан күнтізбесінің уақыты: B)& 366 тәулік
***
Негізгі уақыт өлшемдеріне қандай уақыттың түрлері кіреді? A)& Жұлдыздық тәулік, шынайы және орташа күн тәуліктері
****
Уақыттың теңдеуі дегеніміз не? C)& Шынайы және орташа уақыттың айырымы
***
Жұлдыздық уақыт әр кезде қандайда болсын шырақтың тік көтерілуі мен сағаттық бұрыштың қосындысына тең. Жоғарғы шарықтау кезінде сағаттық бұрыш нешеге тең болады? C)& 0
****
Шырақтың төменгі шарықтау кезінде сағаттық бұрыш нешеге тең болады? A)& 12 сағат
****
Егер шырақтың еңкеюі болса, онда ол жоғарғы шарықтау кезінде зениттен солтүстікке қарай шарықтайды. Зенит (z) пен биіктік (h) неге тең? B)&
*****
Эклиптика аспан экваторымен қандай нүктелерде қиылысады? E)& Көктемгі күн теңелу мен күзгі күн теңелу нүктелерінде
****
Зениттік ара қашықтық қандай шектерде анықталады? C)& 0 ÷ 180
****
Полярлық ара қашықтық қандай шектерде анықталады? C)& 0 ÷ 180
***
Егер Денеб жұлдызының тік көтерілуі 20сағ38м, жұлдыздық уақыты 23сағ17м болса, онда сағаттық бұрышы нешеге тең? D)& t = 2сағ 39м
***
Аспан экваторының жазықтығына параллель жатқан жазықтық қалай аталады? C)& Тәулік параллелі
***
Тал түстік сызық дегеніміз не? A)& Солтүстік пен оңтүстікті қосатын сызық
***
Экватор жазықтығы мен эклиптика жазықтығы арасындағы бұрыш неге тең? D)& 2326
***
Күнге ең жақын орналасқан ғаламшар A)& Меркурий
****
Шырақтың еңкеюі, сағаттық бұрыш, тік көтерілу қандай жүйеде негізгі координаттар болып табылады? B)& Экваториалдық жүйеде
***
Пегас пен Андромеда шоқжұлдыздарын бақылауға қолайлы мезгіл: B)& күз
***
Афелийден перигелиге қарай ғаламшарлардың қозғалысы кезінде оның жылдамдығы: D)& Артады
***
Түнгі аспанның ең жарық жұлдызы? C) Сириус
***
Қай жұлдыз бізге жақын орналасқан ?
***
Мына жұлдыздардың қайсысы аспанда жарық болып жанады?
***
Сириус жұлдызы кай шоқжұлдыз болып табылады? E) Улкен арлан
***
Кеплердің екінші заңы: D) Күн ортасынан ғаламшарға дейін жүргізілген радиус-вектор, бірдей уақыт аралығында тең аудандар сызады
***
1925 жылдан бастап астрономдар орташа уақытты түн ортасында есептей бастады. Және мынадай терминдер қолданылады: A) Астрономиялық және азаматтық уақыт
Барлық күнтізбелерді негізгі үш типтерге бөледі.Олар: A) Күндік, айлық, айлық – күндік
***
Сағаттық бұрыш қандай шектерде анықталады? B) 0 ÷ 360
***
Азимут қандай шектерде анықталады?C) 0 ÷ 180
Перигелий нүктесіндегі ғаламшардың жылдамдығы?
D)
***
9 планеталардың қайсысы ішкі ғаламшарларға жатады?
A) Меркурий мен Шолпан
***
Афелий нүктесіндегі ғаламшарлардың жылдамдығы
A)
***
Жұлдыздың сағаттық бұрышы 14сағ 22м, тік көтерілуі 13сағ 2м. Осы бақылау кезіндегі жұлдыздық уақытты есепте?
A) s=3сағ 24м
***
Мәскеудегі ( = 5545) жоғарғы шарықтау кезіндегі Вега ( = +3842) жұлдызының зениттік ара Қашықтығы қандай?
C) z = 1703
***
Тбилисиде төменгі шарықтау кезінде Кіші Аю ( = 7431) шоқжұлдызының жұлдызының зениттік ара Қашықтығы z = 6346-ге тең. Тбилисидің ендігі () қандай?
B) = 41°43
MAKE pro.

Приложенные файлы

  • docx 24026797
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий