abvgd okhta

В клініку доставлений постраждалий з ушкодженням плечового суглоба. З метою знеболення вирішено провести блокаду плечового сплетення. Вкажіть місце проведення блокади: над серединою ключиці на 3 см вище від неї;
В клініку доставлено хворого, у якого при обстеженні носової порожнини виявлено наявність гною у нижньому носовому ході. Яке анатомічне утворення є місцем продукування гною? сльозовивідні протоки;
В клініку звернулися батьки дитини одного року з повним незрощенням верхньої губи. Запропонуйте необхідне лікування: пластика дефекту клаптями за Лімбергом;
В межах якого трикутника знаходиться трикутник Пирогова? піднижньощелепного трикутника шиї;
В приймальне відділення лікарні доставлено постраждалого з колотою раною трапецієподібного м’язу та ознаками крововиливу під м’яз. В яку ділянку на вашу думку може поширитися гематома? в надключичну ямку;
В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки потерпілий втратив можливість піднімати верхню повіку правого ока і дивитися угору. Який нерв вірогідно пошкоджений? r. superior n.oculumotorius;
В травматологічне відділення доставлено потерпілого з уламковим переломом ключиці в середній третині з ознаками вираженої кровотечі. Яка судина найбільш імовірно пошкоджена? підключична вена;
В хірургічне відділення дитячої лікарні поступила дитина 2-х років, при обстеженні якої діагностовано медіальну кісту шиї. Запропонуйте раціональний розріз для видалення кісти: косий або такий, що облямовує утворення над під’язиковою кісткою;
В хірургічне відділення дитячої лікарні поступила дитина 4-х років, при обстеженні якої діагностовано бокову кісту шиї. Запропонуйте раціональний розріз для видалення кісти: вертикальний по передньому краю грудинно-ключично-соскоподібного м’яза та під кутом нижньої щелепи;
В чому полягає загальний принцип роз’єднання тканин? всім вказаним вимогам;
В яких випадках виконують перев’язку судини на протязі? при розчавленій рані;
В якій з ділянок голови знаходяться найбільші емісарні вени? тім’яна;
В якій позиції необхідно тримати скальпель при розрізі складки власної фасції? смичка;
В якій позиції хірург повинен тримати скальпель при розрізі шкіри? столового ножа;
В якій послідовності проводиться перев’язка лігатур при проведенні венесекції? першою перев’язують дистальну лігатуру;
В якому випадку виконують перев’язку судини на протязі? нагноєній рані;
В якому випадку виконують перев’язку судини на протязі? при кровотечі з великої товщі м’язів;
В якому клітковинному просторі знаходиться яремна венозна дуга? надгрудинному міжапоневротичному;
В якому клітковинному просторі шиї знаходиться шийний симпатичний стовбур? передхребетному;
Виберіть вид трепанації черепа при якій попередньо проводиться спинно-мозкова пункція? резекційна трепанація за Кушингом;
Визначне доцільний спосіб зашивання рани після трахеостомії? трахея, м’язи, фасція – кетгутом, шкіра – шовком.
Визначте метод запобігання пошкодження твердої мозкової оболонки при перепилюванні кістки дротяною пилкою? використання провідника Полєнова;
Визначте необхідну ширину витинання шкіри країв різаної рани при її ПХО: немає потреби витинання.
Визначте пазуху твердої мозкової оболонки, в яку впадають верхня та нижня кам’янисті пазухи? в сигмоподібну;
Визначте, як називаються розширені відділи підпавутинного простору? цистерни;
Виконання операцій через намічений доступ, називають: технічною можливістю;
Від якого нерва відходить вушно-скроневий нерв? трійчастого;
Від якого нерва відходить лобовий нерв? трійчастого;
Від якої артерії відходить лицева артерія? зовнішньої сонної;
Вкажіть в якому з просторів черепа циркулює спинномозкова рідина? в субарахноідальному;
Вкажіть вміст середньої черепно-мозкової ямки? скроневі частки головного мозку, гіпофіз;
Вкажіть місце проекції основного стовбура середньої менінгіальної артерії за схемою Кренлейна – Брюсової? перетин передньої вертикалі з виличною дугою;
Вкажіть місце, де проводиться декомпресійна трепанація черепа за Кушингом? в скроневій ділянці;
Вкажіть операцію при якій з великою точністю і малою травматичністю проводиться деструкція підкоркових структур? стереотаксична девіталізація;
Вкажіть оптимальний метод зупинки кровотечі з артерії meningea media? кліпсування вище і нижче місця травми;
Вкажіть причину виникнення некрозу кілець трахеї після трахеостомії? введення канюлі більшої за діаметр розрізу трахеї;
Вкажіть судину, яка найчастіше використовується для венепункції: ліктьова вена;
Вкажіть суть 1-го закону Пирогова сформульованого в праці “Хірургічна анатомія артеріальних стовбурів і фасцій”: всі судинні піхви утворені фасціями м’язів, розташованих поблизу судин;
Вкажіть суть 2-го закону Пирогова сформульованого в праці “Хірургічна анатомія артеріальних стовбурів і фасцій”: за формою артеріальні піхви нагадують тригранну призму;
Вкажіть суть 3-го закону Пирогова сформульованого в праці “Хірургічна анатомія артеріальних стовбурів і фасцій”: вершина артеріальної піхви безпосередньо чи дотично з’єднується з кісткою або капсулою суглоба.
Вкажіть термін, коли можна накладати первинні відкладені шви при проведенні ПХОР: 24-48 годин після поранення;
Вкажіть термін, коли можна накладати первинні шви при проведенні ПХОР: 6-12 годин після поранення;
Вкажіть терміни, за яких накладаються вторинні пізні шви після вторинної обробки рани: через 20-30 днів після поранення;
Вкажіть умови, за яких накладаються вторинні ранні шви після вторинної обробки рани: через 8-15 днів після поранення;
Вкажіть фасцію, розсічення якої не проводиться при нижній трахеостомії: передхребтова фасція.
Вкажіть фасцію, що формує піхву основного судинно-нервового пучка шиї? парієтальний листок внутрішийної фасції;
Вкажіть хірургічний доступ до судини, якщо вона прикрита нервом: використання обхідного доступу;
Вкажіть хірургічний інструмент, що використовується для захисту нижче розміщених тканин при виконанні доступу до трахеї: жолобуватий зонд.
Вкажіть хірургічний інструмент, що використовується для розширення розрізу стінки трахеї? розширювач Труссо;
Вкажіть хірургічний інструмент, що не використовується при проведенні трахеостомії: затискач Микулича.
Вкажіть хірургічний інструмент, який використовується для подачі операційної білизни: корнцанг;
Вкажіть як запобігти западінню кістково-окісного клаптя в рану при проведенні трепанації черепа? перепиляти кістку під кутом 450 назовні;
Вкажіть яку основну ознаку використовує хірург для уточнення положення паращитоподібних залоз? взаємозв’язок з верхніми та нижніми щитоподібними артеріями.
Вкажіть, в якій площині має розташовуватись щиток трахеостомічної канюлі на початку введення в трахею: у сагітальній площині;
Вкажіть, яка з наведених тканин захоплюється хірургічними пінцетами: фасції;
Вкажіть, який синус твердої мозкової оболонки не бере участі в утворенні злиття синусів? сигмоподібний.
Внаслідок невдалого пірнання постраждалий отримав перелом поперечного відростка VІ шийного хребця, при цьому виникла та наросла гематома позаду міждрабинчастого проміжка. Яка артерія пошкоджена? хребтова;
Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому уражена? пазуха клиноподібної кістки;
Внаслідок травми у пацієнта рентгенологічно відмічається відрив альвеолярного відростка, на що лікар зауважив, що напрямок перелому зумовлений відсутністю контрфорсів у даному напрямку. Який з названих контрфорсів не відмічається на верхній щелепі? жувальний.
Де згідно з правилами повинен розташовуватись другий асистент відносно хірурга? зліва від нього;
Де згідно з правилами повинен розташовуватись перший асистент відносно хірурга? навпроти від нього;
Де згідно з правилами повинна розташовуватися операційна медсестра відносно хірурга? справа від нього;
Де накладається затискач для зупинки кровотечі з підшкірної клітковини? на клітковину на протилежному краю рани;
Де накладається кровоспинний затискач для зупинки кровотечі з підшкірної клітковини? на клітковину протилежного краю рани;
Де, згідно з правилами, повинен розташовуватися І-ий асистент по відношенню до хірурга? навпроти від нього;
Де, згідно з правилами, повинен розташовуватися ІІ-ий асистент по відношенню до хірурга? зліва від нього;
Де, згідно з правилами, повинна розташовуватися операційна сестра по відношенню до хірурга? справа від нього;
Де, повинен розташовуватися хірург при виконанні верхньої трахеостомії? праворуч від пацієнта;
Дитині 2-х років виконана операція видалення серединної кісти шиї. Вкажіть, який з наведених етапів не застосовується при даному втручанні? додатковий розріз біля кута нижньої щелепи;
Дитині 4-х років виконана операція видалення бокової кісти шиї. Вкажіть, який з наведених етапів не застосовується при даному втручанні? часткова резекція під’язикової кістки;
Дитині 6 років, з наростаючими ознаками асфіксії показана трахеостомія за Б’йорком. Які принципові особливості даної операції? на стінці 2-3 кілець трахеї викроюють клапоть основою донизу;
Для блокування задніх альвеолярних гілок верхньощелепного нерва, лікар ввів голку з анестетиком позаду вилично-альвеолярного гребеня по поверхні верхньої щелепи. Назвіть частину верхньої щелепи поблизу якої виконується дана анестезія? горб;
Для блокування носопіднебінної гілки верхньощелепного нерва, лікар ввів анестетик по поверхні верхньої щелепи. Назвіть частину верхньої щелепи біля якої виконується дана анестезія? піднебінний відросток;
Для блокування передніх та середніх альвеолярних гілок верхньощелепного нерва, лікар ввів голку з анестетиком по поверхні верхньої щелепи. Назвіть частину верхньої щелепи біля якої виконується дана анестезія? іклова ямка;
Для уточнення діагнозу хворому потрібно зробити сіалографію привушної залози, де знаходиться отвір через який буде введена рентгенконтрастна речовина: на щоці навпроти 2-го верхнього моляра;
Для якого м’язу лопатково- ключична фасція шиї не утворює піхви ? m. scaleni anterior;
До стоматолога звернувся хворий зі скаргою на асиметрію лиця. Лікар побачив, що на лівій половині лиця брова локалізована нижче, на лобі немає складок, опущена повіка, очне яблуко виступає вперед. З пошкодженням якого нерва пов'язаний даний симптомокомплекс? лицевого;
До хірурга-стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці піднижньощелепного трикутника. Обробляючи ділянку рани, він побачив, що травмована артерія, яка підходить до м'якого піднебіння. Яка це артерія? palatina ascendens;
До якого анатомічного утворення кріпиться передхребетна фасція шиї? основи черепа;
З метою знеболення ІІ гілки трійчастого нерва лікарем стоматологом проведена підвиличнокрилоподібна анестезія. В якому місці проводять дану анестезію? посередині трагоорбітальної лінії та нижче виличної дуги;
З метою інтенсивної інфузійної терапії хворому вирішено катетеризувати підключичну вену. В якому міжм’язовому проміжку слід виконати операцію? переддрабинчастій щілині;
З метою лікування анкілозу скронево-нижньощелепного суглоба пацієнту виконана операція за Львовим. Що виконується при цій операції? коса остеотомія гілки нижньої щелепи з створенням западини на верхньому кінці і опуклості на нижньому;
З чим зв’язана соскоподібна печера? середнім вухом;
З чим межує верхня границя трикутника Шипо? середньою черепною ямкою;
З чим межує задня границя трикутника Шипо? сигмоподібною венозною пазухою;
З чим межує передня границя трикутника Шипо? каналом лицевого нерва;
З чим найімовірніше пов’язана підвищена кровоточивість з судин підшкірної клітковини ран голови? зовнішня оболонка судин зв’язана з сполучнотканинними перетинками підшкірної клітковини;
З чим пов’язані часті переломи кістки скроневої ділянки при травмах? Відсутністю: диплоітичного шару в кістці;
З чим пов’язано, що крововиливи під сухожилковий шолом склепіння черепа мають розлитий характер? відсутність сухожилкових перетинок між сухожилковим шоломом та окістям;
Застосуйте необхідні шви при наявності рани з нагноєнням: вести рану відкритим способом.
Кому належить праця “Хірургічна анатомія артеріальних стовбурів і фасцій” Пирогову М.І.
Кому належить праця «Топанатомія ілюстрована малюнками розпилів, проведених через заморожене тіло в трьох проекціях» Пирогову М.І.
Кому належить розробка вчення про мінливості будови органів і систем, та форми тілобудови людини: Шевкуненку В.М.
крилоподібна медіальна.
Лікар проводить огляд глоткового лімфатичного кільця Пирогова Вальдейєра. Вкажіть які лімфатичні структури беруть участь в утворенні даного кільця? піднебінні, трубні, язикові мигдалики;
Лікар стоматолог проводить знеболювання нижньощелепного нерва біля овального отвору. На яку допустиму відстань лікар може відхиляти кінець голки, щоб досягнути ефекту знеболення? до 1см.
Максимальне збереження функції органа та врахування його компенсаторних можливостей , називають: фізіологічною дозволеністю;
Між якими фасціями шиї знаходиться надгрудинний міжапоневротичний простір шиї? 2 і 3;
Між якими фасціями шиї знаходиться ретровісцеральний простір шиї ? 4 і 5
Можливість виконання розрізу для оголення найближчим шляхом патологічного вогнища або ураженого органу без пошкодження життєво важливих тканин і систем, називають: анатомічною доступністю;
На приймальний покій доставлений хворий з черепно-мозковою травмою. Хворий скаржиться на порушення чутливості правої половини лиця. Після проведення ренгенологічного обстеження виявлено перелом в кам’янистій частині правої скроневої кістки. Яка структура пошкоджена? трійчастий вузол;
На якому рівні проводиться пересічення кілець трахеї при проведенні нижньої трахеостомії? 5-6 кільця;
На яку глибину необхідно витнути краї вогнепальної рани кінцівки? на всю глибину рани.
Назвіть анатомічну структуру, що формує венозні синуси? тверда мозкова оболонка;
Назвіть ділянку в якій поверхнева фасція змінює свій хід з паралельного до поверхні шкіри на поперечний, утворюючи короткі сполучно-тканинні перетинки. у лобно-тім’яно-потиличній ділянці;
Назвіть хірургічний інструмент, що використовується для фіксації операційної білизни до операційного поля: цапки;
Оберіть доцільну відстань між лігатурами шва, накладеного на шкіру під час операції: 1,5-2,0 см;
Оберіть кут нахилу скальпеля під час виконання середньої частини розтину шкіри (на протязі розтину). під кутом 45о в сторону леза;
Оберіть можливий спосіб фіксації до шкіри операційної білизни при відсутності цапок: швами до шкіри;
Оберіть можливий спосіб фіксації до шкіри операційної білизни. цапками;
Оберіть найбільш доцільний вид шва для з’єднання шкіри: простий вузловий шовковий;
Оберіть належний кут введення скальпеля у тіло на початку розтину і його виведення з тканин у кінці розтину. перпендикулярно до поверхні тіла;
Оберіть шви після ПХО значно забрудненої рани: первинні відкладені шви;
Обробка операційного поля за методом Гроссіха-Філончикова проводиться наступним антисептиком: 5% спиртовим р-ном йоду;
Операційна сестра готує голкотримач для ушивання рани. Вкажіть співвідношення між кінцями лігатури, що зафіксована в голкотримачі: 1 до 3;
Операція виконана під місцевим знеболенням. Що означає інфільтраційна анестезія: туга пошарова інфільтрація тканин;
Пацієнт звернувся до лікаря з приводу загострення хронічного періодонтиту третього моляра лівої верхньої щелепи. Які анестезії повинен застосувати лікар під час видалення зуба? туберальну та палатинальну;
Пацієнту виконують операцію видалення верхівки зуба. До яких операцій за травматичністю відноситься дана операція? кривава;
Пацієнту виконують операцію видалення кореня зуба. В чому полягає суть оперативного прийому цієї операції? обсяг оперативних дій на патологічному вогнищі;
Пацієнту виконують операцію виправлення деформації носа. До яких операцій за метою виконання вона належить? До: косметичних;
Пацієнту виконують операцію виправлення деформації носа. До яких операцій за ефективністю вона належить? радикальних;
Пацієнту виконують операцію дренування підщелепної флегмони. В чому полягає суть оперативного доступу цієї операції? пошарове роз’єднання тканин;
Пацієнту виконують операцію перев’язки судини. Що називають оперативним доступом? доступ до патологічного вогнища;
Пацієнту виконують операцію трахеотомії. В чому полягає суть оперативної дії? у розсіченні трахеї і видаленні з неї стороннього тіла;
Пацієнту з відсутніми іклом і першим премоляром на верхній щелепі лікар стоматолог запропонував операцію імплантацію зуба. В чому полягає зміст даної операції? поміщення в лунку альвеоли металічного штифта з керамічною коронкою;
Пацієнту з невралгією трійчастого нерва показана блокада підборідного нерва. В якому напрямку потрібно виконати укол голки, щоб розчин максимально потрапив у однойменний канал? донизу, медіально і допереду;
Пацієнту з невралгією трійчастого нерва показана блокада підочноямкового нерва. В якому напрямку потрібно виконати укол голки, щоб розчин максимально потрапив у однойменний канал? доверху, латерально і дозаду;
Пацієнту з неоперабельною пухлиною гортані виконують операцію трахеостомії. До яких операцій за ефективністю вона належить? паліативних;
Пацієнту з хронічним гайморитом показана операція гайморотомії за Колдуелом-Люком. Який виконаєте доступ для розкриття пазухи? через присінок рота від 2 різця до 2 моляра;
Пацієнту після видалення частини тіла нижньої щелепи в утворений дефект вставили кістковий фрагмент. Як називається дана операція? остеостепластика;
Пацієнту після видалення частини тіла нижньої щелепи в утворений дефект вставили кістковий фрагмент. Звідки найчастіше беруть матеріал для пластики щелепи? З: гребеня клубової кістки;
Пацієнту показана операція зупинки кровотечі з пошкодженої лицевої артерії. До яких операцій за терміном виконання вона належить? невідкладна;
Пацієнту показана операція трахеостомія. Яка за строком виконання дана операція? невідкладна;
Пацієнту показане видалення медіального різця правої верхньої щелепи з приводу хронічного періодонтиту. Які анестезії слід застосувати при видаленні цього зуба? інфраорбітальну та різцеву;
Під час виконання верхньої трахеостомії хірург зробив розріз передньої стінки трахеї більший за діаметр трахеостомічної канюлі. До якого ускладнення може призвести помилка хірурга? розвитку повітряної емфіземи шиї;
Під час виконання нижньої трахеостомії хірург виконав розріз передньої стінки трахеї меншим за діаметр трахеостомічної канюлі. До якого ускладнення може призвести помилка хірурга після введення канюлі? розвитку некрозу кілець трахеї;
Під час виконання операції видалення кореня другого малого кутнього зуба верхньої щелепи, необхідно створити доступ до нього. Виберіть необхідний розріз. трапецієподібний основою обернений до перехідної складки;
Під час виконання операції видалення лівої половини верхньої щелепи, виникла сильна кровотеча. Як попередити кровотечу і зменшити крововтрату? попередньо перев’язати зовнішню сонну артерію;
Під час виконання операції необхідно видалити верхівку другого різця нижньої щелепи зліва. Виберіть необхідний для цього інструмент. долото;
Під час виконання операції резекції правої половини верхньої щелепи відокремлюють верхню щелепу від виличної кістки. Який інструмент використовують при цьому? дротяну пилку;
Під час дослідження гортані лікар оглядає її присінок. Між внутрішньою поверхнею щитоподібного хряща та черпалонадгортанними складками розташована заглибина. Вкажіть її назву. грушеподібні закутки;
Під час дослідження гортані лікарем оглянуто її вестибулярний відділ. Назвіть наступні відділи гортані: міжзв’язковий, підзв’язковий;
Під час операційного доступу на тулубі, який шар роз’єднує хірург після внутрішньої фасції: серозну оболонку;
Під час операції необхідно зафіксувати білизну навколо операційного поля. Який інструмент необхідний для цього? цапка;
Під час операції обробки рани в ділянці верхньої стінки верхньої щелепи пошкоджено нерв. Який нерв проходить у цій ділянці? підочноямковий;
Під час операції при розрізі шкіри у якій площині щодо поверхні тіла має знаходитися скальпель? у площині перпендикулярній щодо поверхні тіла;
Під час операції рану ушивають пошарово. Оберіть найбільш доцільний вид шва для з’єднання розсічених м’язів. накласти П-подібні вузлові кетгутові шви;
Під час операції рану ушивають пошарово. Оберіть найбільш доцільний спосіб з’єднання розсіченої широкої фасції стегна. вузловими звичайними шовковими швами;
Під час операції хірург вивчає взаємне розташування органів і утворень ділянки. Як це називається в топографічній анатомії? синтопія;
Під час операції хірург визначає місце розташування органів і утворень у тілі людини. Як це називається в топографічній анатомії? голотопія;
Під час побутового конфлікту хвора отримала наскрізну рвану рану нижньої губи. Які шари губи при цьому ушкоджено? шкіру, слизову оболонку, м’язовий шар;
Під час травми глибокої ділянки лиця пошкоджена одна з гілок верхньощелепної артерії її крилоподібної частини. Де знаходиться крилоподібна частина верхньощелепної артерії? між латеральним та медіальним крилоподібними м’язами;
Під час ушивання рани потрібно підготувати голкотримач. Захопіть голку голкотримача належним способом. відступивши від вушка голки на 1/3 її довжини;
Під час хірургічної обробки колотої рани в міждрабинчастому проміжку виявлено велику гематому. Яка судина була пошкоджена? підключична артерія;
Підберіть інструменти, які можна застосувати при розтині фасції. жолобчастий зонд і скальпель;
Після вивиху суглобу нижньої щелепи хворий відмітив порушення чутливості зовнішнього слухового проходу. Який нерв пошкоджений? вушно-скроневий;
Після видалення другого моляра верхньої щелепи зліва відмічається кровотеча з комірки альвеолярного відростка. З гілок якої артерії відмічається кровотеча? З: задньої верхньої альвеолярної;
Після обстеження пацієнта лікар запропонував пацієнту операцію резекцію альвеолярного відростка. Яка патологія могла бути у пацієнта? доброякісна пухлина;
Після обстеження пацієнта хірург стоматолог запропонував операцію реплантацію зуба. В чому зміст даної операції? лікування видаленого зуба та комірки з поверненням його на місце;
Після перенесеного простудного захворювання у хворого з’явилось оніміння у ділянці правої половини лиця. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливостей шкіри правої половини лиця. Який нерв ушкоджений? трійчастий;
Після перенесеного туберкульозу скронево-нижньощелепного суглоба хворий скаржиться на різко обмежені відкривання рота і рухомість у ньому, що значно утруднює прийом їжі. Поставте діагноз. анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба;
Після перенесеної травми виникла необхідність пересадки лиця від людини людині. Який це вид операції за донорським матеріалом? аллопластика;
Після поранення в білявушножувальній ділянці у хворого відсутня чутливість шкіри в щічній ділянці. З пораненням якого нерва пов’язана дана симптоматика. нижньощелепного;
Після проведення вагосимпатичної блокади за О.В.Вишневським у хворого з’явилася гіперемія обличчя. Які ще ознаки правильного виконання блокади? звуження очної щілини, западання очного яблука, звуження зіниці;
Після проведення знеболення з метою блокування чутливості нижніх премолярів і різців у хворого не відновилося відчуття нижньої губи. Яку анатомічну структуру було ушкоджено? підборідний нерв;
Після ревізії рани глибокої ділянки лиця в пацієнта виникло порушення тактильної чутливості язика. Який нерв пошкоджений? язиковий;
Після розкриття привушної флегмони у пацієнта виникла асиметрія лиця за рахунок опускання верхньої повіки і кута рота. Вкажіть анатомічну структуру з травмою якої пов’язана дана симптоматика. гілки лицевого нерва.
Після розсічення підшкірно-жирової клітковини виникла кровотеча. Запропонуйте спосіб тимчасової її зупинки в рані. притискання серветкою;
Після розсічення підшкірної жирової клітковини в рані виникла кровотеча. Який кровоспинний затискач використаєте для зупинки кровотечі? затискач Кохера;
Після травми бокової ділянки лиця у хворого виникло порушення смаку передніх двох третин язика. Який нерв пошкоджений? барабанна струна;
Після травми ока виникло нагноєння м’яких тканин орбіти. Через яке анатомічне утворення гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку? Через: верхню очноямкову щілину;
Після травми хворий скаржиться на біль у верхній щелепі, порушення прикусу. При огляді відмічається асиметрія лиця за рахунок набряку м’яких тканин верхньої губи. Слизова оболонка рота біля 23, 22, 11, 12 і 13 зубів гіперемована, набрякла, при пальпації відмічається рухливість кістки поблизу вказаних зубів. Поставте діагноз. перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи;
Постраждалому з травмою плечового суглоба вирішено виконати блокаду плечового сплетення. В якому міжм’язовому проміжку слід виконати операцію? міждрабинчастій щілині;
При болях в ділянці верхньої щелепи, зумовлених невралгією трійчастого нерва показана блокада кінцевої шкірної її гілки. В якій точці потрібно виконати укол голки? на 0,5 см нижче і медіальніше від підочноямкового отвору;
При болях в ділянці нижньої щелепи, зумовлених невралгією трійчастого нерва показана блокада кінцевої шкірної її гілки. В якій точці потрібно виконати укол голки? між 1 і 2 молярами посередині між верхнім і нижнім краями тіла нижньої щелепи;
При болях в ділянці орбіти, зумовлених невралгією трійчастого нерва показана блокада кінцевої шкірної її гілки. В якій точці потрібно виконати укол голки? на 0,5 см медіальніше від середини верхнього краю орбіти;
При видаленні ліпоми у хворого біля крила носа хірург-стоматолог пошкодив судину, що призвело до утворення підшкірної гематоми. Яка судина пошкоджена? лицева артерія;
При виконанні верхньої трахеостомії хірург розрізав другу та третю фасції, відступивши різко вліво від серединної лінії шиї. При цьому виникла профузна кровотеча. Вкажіть джерело кровотечі. загальна сонна артерія.
При виконанні доступу до шийного відділу стравоходу пошкоджена артерія, яка кровопостачає стравохід. Вкажіть дану артерію: нижня щитоподібна;
При виконанні інтубації гортані, лікар оглядає вхід в гортань. Вкажіть анатомічні структури, які формують вхід в гортань? надгортанник, черпалоподібні хрящі, черпалонадгортанні складки.
При виконанні резекції щитоподібної залози хірург перев’язав нижню щитоподібну артерію. Вкажіть гілкою якої судини є дана артерія? щитошийного стовбура;
При виконанні резекції щитоподібної залози хірургу необхідно розрізати фаціальну капсулу. Вкажіть якою фасцією шиї вона утворена: вісцеральним листком внутрішньошийної фасції;
При накладанні судинного шва хірург використовує атравматичну голку. Як виглядає така голка? голка із запресованою лігатурою;
При огляді бокової ділянки лиця хірург запідозрив флегмону крилопіднебінної ямки. На яку з перерахованих горизонтальних ліній проектується крилопіднебінна ямка? яка йде від козелька вуха до середини відстані між козельком та зовнішнім краєм очниці;
При огляді порожнини рота: праворуч від вуздечки язика збільшений під'язиковий сосочок. Функція виділення яких залоз буде порушена? піднижньощелепової і під'язикової.
При огляді середнього вуха у пацієнта отоларинголог виявив крововиливи в барабанній перетинці. Яка артерія пошкоджена, що кровопостачає барабанну перетинку? глибока вушна.
При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку? n.abducens;
При огляді хірургом пацієнта з набряком, почервонінням, болем бокової ділянки лиця було встановлено діагноз - флегмона глибокої ділянки лиця. Чим обмежена зверху глибока ділянка лиця? основою черепа;
При переломі тіла нижньої щелепи у пацієнта виникла сильна кровотеча. Яка судина найбільш імовірно пошкоджена? нижня альвеолярна;
При проведенні вагосимпатичної блокади за О.В.Вишневським голка проведена до поперечного відростка VІ шийного хребця. Верхівкою якого трикутника являється даний орієнтир? драбинчасто-хребтового;
При проведенні вагосимпатичної блокади за О.В.Вишневським розчин новокаїну розповсюджується: позаду внутрішньошийної фасції.
При проведенні верхньої трахеостомії хірург перерізав щитоподібно-перснеподібну зв’язку залози, для відведення її донизу. При цьому виникла кровотеча. Пошкодження якої судини призвело до кровотечі? верхніх щитоподібних артерій;
При ревізії рани глибокої ділянки лиця у крилопіднебінній ямці хірургом виявлено пошкодження крилопіднебінної частини верхньощелепної артерії. Яка з перерахованих гілок відходить від крилопіднебінної частини верхньощелепної артерії? низхідна піднебінна;
При ревізії рани лиця, що проникає в його глибоку ділянку хірург виявив продовження раневого каналу в крилопіднебінну ямку. Чим обмежена ззаду крилопіднебінна ямка? крилоподібним відростком;
При роз’єднанні тканин хірург використав жолобчастий зонд. До якої групи інструментів належить даний інструмент? допоміжних;
При розкритті абсцесу підочноямкової ділянки через склепіння присінку рота гній не виділяється. Яка подальша тактика лікаря? виконання шкірного доступу і дренування в місці найбільшої флюктуації;
При розрізі шкіри під час операції хірург фіксує її на початку розтину: І і ІІ пальцями лівої руки;
Провівши доступ до глибокої ділянки лиця хірург оглянув скронево-крилоподібний проміжок. Який вигляд має скронево-крилоподібний проміжок? сагітальної щілини;
Проводячи обстеження гортані лікар оглядає відділ голосових складок. Між вестибулярними та голосовими складками розташовуються заглибини. Вкажіть їх назву. шлуночки гортані;
Стоматолог хірург проводить видалення зуба. Вкажіть найбільш правильну послідовність виконання даної операції. накладання щипців, їх просування, фіксація, вивихування, видалення;
Сухожилком яких м’язів є сухожилковий шолом голови? між лобовим та потиличним черевцями;
Тромбоз якої пазухи твердої мозкової оболонки призводить до виникнення косоокості у хворого? печеристої;
У 19 – річного пацієнта внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було травмовано скроневу ділянку голови. При проведенні ультразвукового обстеженням під скроневою кісткою виявлено обширну гематому, внаслідок пошкодження середньої менінгеальної артерії. Від якої артерії відходить середня менінгеальна артерія? верхньощелепної;
У 3-х річної дитини виявлено пухлиноподібне не болюче утворення над під’язиковою кісткою. Визначте, яка це кіста шиї, та з яких анатомічних структур вона виникла? медіальна кіста з рудиментів щитоподібно-гортанної протоки;
У відділення інтенсивної терапії доставлено постраждалого з ознаками значної крововтрати. Для проведення інфузійної терапії було проведено катетеризацію правої підключичної вени. Чому для катетеризації вибрано саме праву підключичну вену? тому, що зліва можна пошкодити грудну протоку.
У дитини пошкоджена нижня губа в ділянці правого кута рота. З рани тонкою цівкою ллється ясно червона кров. Гілки якої артерії пошкоджені при травмі? лицевої;
У дівчини 19 років при огляді виявлено почервоніння ясен верхньої щелепи в ділянці передніх зубів з оральної сторони та перекриття передніми зубами нижніх більш ніж на 1/ Встановіть діагноз? глибокий прикус;
У клініку доставлено постраждалого з сильною кровотечею, що виникла внаслідок ножового поранення надостьової ямки. Яку з гілок підключичної артерії слід перев’язати для зупинки кровотечі? надлопаткову артерію;
У лікарню звернувся хворий з скаргами на втрату відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю і температури. Вкажіть гілки якого нерва при цьому була пошкоджена? язиковий нерв нижньощелепової гілки трійчастого нерва.
У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин лиця в області медіального кута ока, які супроводжувались масивною кровотечею. Який артеріальний анастомоз формується у цьому регіоні? а. carotis externa et a. carotis interna;
У місці виходу нижньощелепного нерва, в овальному отворі, внаслідок запальних змін виникло перетиснення цього нерва, що призвело до порушення рухової інервації. Яка з перерахованих гілок нижньощелепного нерва належить до рухових?
У пацієнта алергія до йоду. Визначте чим краще провести обробку шкіри операційного поля. спиртом;
У пацієнта внаслідок травми виявлено передній вивих нижньої щелепи. Як виконати його вправлення? двома великими пальцями обгорнутими серветками натиснути на нижні моляри, іншими підняти підборіддя і змістити щелепу дозаду;
У пацієнта з артеріальним тиском виникла внутрішньоносова кровотеча. Яка з названих судин може бути причиною кровотечі? a.sphenopalatinа;
У пацієнта на війчастому краю нижньої повіки відмічається болюче ущільнення, набряк, почервоніння. Виставлено діагноз ячмінь. Яка анатомічна структура є місцем розвитку патологічного процесу? волосяний фолікул вії;
У пацієнта під час видалення зуба виявлено гіперцементоз верхівки. Яку операцію запропонуєте при цьому? видовбування кореня.
У пацієнта хронічний гайморит справа, що супроводжується виділенням гною у середній носовий хід. Показана пункція гайморової пазухи. Яка стінка гайморової пазухи найтонша і найбільш сприятлива для виконання пункції? нижній відділ медіальної;
У пацієнта хронічний периодонтит першого премоляра верхньої щелепи з норицею в ділянці основи альвеолярного відростка, що супроводжується викривленням кореня зуба. Прийміть рішення про адекватне оперативне втручання. видалити верхівку зуба;
У пацієнта хронічний поліпозний гайморит, що потребує оперативного лікування. Оберіть доступ для виконання розкриття пазухи верхньої щелепи за Колдуелом-Люком: через присінок рота на рівні від 2 різця до 2 моляра;
У пацієнтки 20 років на третій день після видушування фурункула верхньої губи відмічаються ознаки подразнення твердої мозкової оболонки: сильні головні болі, підвищена температура тіла, запаморочення, двоїння в очах, загальмована свідомість. В яку пазуху твердої мозкової оболонки міг поширитися процес? печеристу;
У пацієнтки з анкілозом скронево-нижньощелепного суглоба відмічено обмежене відкривання рота і неможливість жування. Яка операція показана даній хворій? коса остеотомія суглобового відростка за Рауером;
У постраждалого діагностовано ушкодження підключичної артерії з наростанням гематоми. Назвіть трикутник та пром
·іжок шиї, в яких проходить підключична артерія? лопатково-ключичний, міждрабинчастий;
У постраждалого з пораненням в ділянці лопатки виникла потреба перев’язати поперечну артерію шиї. Від якого відділу підключичної артерії відходить поперечна артерія шиї? від третього;
У постраждалого з пораненням в ділянці лопатки виникла потреба перев’язати поперечну артерію шиї. Де вказана артерія відходить від підключичної артерії? між міждрабинчастим простором та пахвовою ямкою;
У потерпілого після перелому виличної кістки спостерігається втрата шкірної чутливості над нею. Пошкодженням якого нерва це викликано? виличнолицевого нерва.
У хворого 23 років верхня щелепа виступає до переду, верхня губа вкорочена, між верхніми і нижніми фронтальними зубами сагітальна щілина. Визначіть патологію? прогнатія;
У хворого 55 років діагностовано флегмону міжкрилоподібного проміжку. Як гній може попасти в порожнину черепа при несвоєчасному лікуванні? через овальний отвір;
У хворого 59 років діагностовано флегмону скронево-крилоподібного проміжку. Як гній може попасти в порожнину носа при несвоєчасному лікуванні? через клинопіднебінний отвір;
У хворого видалено зуб, у якого коронка овальної форми, на жувальній поверхні два горбики. Корінь сильно стиснутий у мезіо-дистальному напрямку, а верхівка роздвоєна. Який зуб видалений? другий верхній премоляр;
У хворого внаслідок перенесеної травми глибокої ділянки лиця виникло порушення іннервації м’яза-натягувача піднебінної завіски. Від якого нерва відходить нерв, що іннервує вищезгаданий м’яз? медіального крилоподібного;
У хворого внаслідок поранення з’явилась асиметрія лиця. Вся уражена половина лиця непорушна, носогубна складка згладжена, очна щілина розширена, око не закривається, кут рота опущений. Який нерв пошкоджений? лицевий;
У хворого внаслідок прориву бокової кісти шиї утворилась повна нориця. Де вона відкривається в порожнині ротоглотки? в ділянці язикового мигдалика;
У хворого внаслідок прориву медіальної кісти шиї утворилась повна нориця. Де вона відкривається в порожнині ротоглотки? в ділянці сліпого отвору кореня язика;
У хворого встановлено діагноз: вестибулярне положення третього верхнього лівого моляра. Показана невідкладна операція видалення зуба. Яке знеболення необхідно застосувати? інфраорбітальна і щічна анестезії;
У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній? meatus nasi superior;
У хворого діагностована флегмона в привушножувальній ділянці з ураженням підфасціального, підм’язового і позадущелепного клітковинних просторів. Вкажіть оперативний доступ з метою розкриття та дренування гнійника. розріз огинаючий кут нижньої щелепи на 1,5-2 см від краю щелепи та розріз паралельно нижньому краю виличної дуги;
У хворого діагностована флегмона глибокого клітковинного простору щічної ділянки. Вкажіть напрямок хірургічного розтину з метою розкриття та дренування гнійника. розріз слизової оболонки паралельно ходу протоки привушної залози;
У хворого діагностовано абсцес підшкірної жирової клітковини у верхній частині щічної ділянки. Вкажіть оперативний доступ з метою дренування даного гнійника. розріз по носогубній складці;
У хворого діагностовано флегмону підшкірної жирової клітковини у нижній частині щічної ділянки. Вкажіть оперативний доступ з метою дренування даного гнійника. паралельно і нижче на 1,5 см нижньої щелепи;
У хворого діагностовано флегмону позаду щелепної ямки. Вкажіть оперативний доступ з метою розкриття та дренування гнійника. вздовж нижнього краю щелепи з продовженням розрізу в позадунижньощелепну ділянку;
У хворого з карбункулом щоки, внаслідок неправильного лікування виник тромбофлебіт кавернозної пазухи. Вкажіть судину по ходу якої поширилась інфекція. кутова вена, очні вени;
У хворого з карієсом нижнього лівого премоляра зявилась припухлість шиї вище підязикової кістки. Підвищилась температура, зявилась слинотеча, скорочення жувальних м’язів, хворий з трудом відкриває рот. Поставлено діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Вкажіть м’язи, між якими буде розвиватись процес? щелепно-підязиковий і підборідно-підязиковий;
У хворого з різаною раною шиї діагностовано повне пересічення стравоходу. Вкажіть оптимальну хірургічну тактику в даному випадку. в проксимальний кінець стравоходу вводимо зонд, дистальний тампонуємо;
У хворого з хронічним гайморитом при нахилі голови дозаду відмічається витікання гною по задній стінці носоглотки. В якій приносовій пазусі найбільш вірогідно міститься інфекція? клиноподібній;
У хворого з хронічним гнійним ринітом (запаленням носа) виникла флегмона глибокого відділу лиця. Який отвір став воротами поширення процесу? клиноподібно-піднебінний.
У хворого запальний процес у ділянці привушної слинної залози. Яким чином запальний процес може проникнути в навкологлотковий клітковинний простір? через ослаблену нижньомедіальну стінку капсули залози;
У хворого карбункул верхньої губи. Підвищена температура тіла, головний біль, симптом східної косоокості. Ваш діагноз. Чим зумовлений цей симптом? тромбозом печеристої пазухи з пораненням нервів, розташованих у її стінці (окоруховий, блоковий, відвідний);
У хворого кровотеча з різаної рани глотки. Назвіть основні джерела кровопостачання глотки: а та б відповіді;
У хворого локальне почервоніння слизової оболонки щоки на рівні 2-го верхнього великого кутнього зуба. Яка найвірогідніша патологія зумовлює це? паротит;
У хворого після операції з приводу кривошиї наявний вертикальний рубець нижче проекції зовнішньої яремної вени та оніміння шкіри допереду від рубця. Гілки якого нерва були пошкоджені? гілки поперечного нерва шиї;
У хворого після перенесеного гострого респіраторного вірусного захворювання відмічається різка болючість шкіри в боковій ділянці лиця. З ураженням якого нерва пов’язана дана симптоматика? трійчастого;
У хворого після самолікування абсцедуючого фурункула в надключичній ділянці виникло почервоніння, набряк та болі при пальпації над яремною вирізкою грудини. Вкажіть шлях поширення запалення процесу. зі сліпого мішка в надгрудинний міжапоневральний простір між другою та третьою фасціями;
У хворого після травми лиця турбують біль, утруднене відкривання рота. При огляді щелепи зведені, рот відкрити не можливо. Донизу від зовнішніх слухових проходів пальпуються тверді округлі утворення. Поставте діагноз? задній вивих нижньої щелепи;
У хворого після травми спостерігається асиметрія лиця особливо при спробах зробити активне скорочення м’язів лиця. Про пошкодження якого нерва повинен думати лікар? лицевого.
У хворого порушений акт ковтання внаслідок парезу м’язів глотки. Назвіть уражені нерви, що іннервують м’язи глотки: блукаючий та язико-глотковий;
У хворого почервоніння, набряк, болючість та флуктуація в надключичній ділянці. Вкажіть, який нерв неможливо пошкодити при хірургічній обробці флегмони латерального трикутника шиї? великий потиличний нерв;
У хворого при введенні хірургом трахеостомічної канюлі в розріз трахеї ознаки асфіксії посилюються. Вкажіть причину даного ускладнення: не розрізана слизова оболонка трахеї;
У хворого при обстеженні був встановлений діагноз: гострий гнійний періостит нижньої щелепи від другого нижнього лівого премоляра. Який метод знеболення найбільш раціональний при видаленні даного зуба і розтині підокістного абсцесу? торусальна анестезія;
У хворого при огляді діагностовано абсцес в надключичній ділянці позаду ніжок кивального м’яза. Вкажіть анатомічне утворення, в якому виник абсцес? сліпий мішок.
У хворого при розкритті гнійного паротиту виникла профузна кровотеча ясно червоною кров’ю. Вкажіть пошкодження якої судини привело до виникнення кровотечі. зовнішньої сонної артерії;
У хворого проведено перев’язку лівої загальної сонної артерії в місці біфуркації. Вкажіть судину, по якій буде порушений кровотік? в лівій верхній щитоподібній артерії;
У хворого рвана рана в ділянці переднього краю жувального м’яза сильно кровоточить. Вкажіть ушкодження якої судини привело до кровотечі. лицевої артерії;
У хворого травматичний розрив плечової артерії. Назвіть оптимальний метод зупинки кровотечі для транспортування хворого в судинне відділення: тимчасове канюлювання;
У хворого травмований верхній гортанний нерв. Вкажіть, які порушення слід очікувати в даному випадку? порушення іннервації слизової оболонки вище голосової щілини та m.cricothyroideus;
У хворого травмований нижній гортанний нерв. Вкажіть, які порушення слід очікувати в даному випадку? порушення іннервації слизової оболонки нижче голосової щілини та голосових зв’язок;
У хворого флегмона дна порожнини рота. Де роблять типовий розріз при флегмонах і абсцесах дна порожнини рота? по серединній лінії підборідного трикутника;
У хворого флегмона скронево-крилоподібного проміжку ускладнилася запальними змінами в порожнині носа. Через яке утворення скронево-крилоподібний проміжок з’єднаний з порожниною носа? клинопіднебінний отвір;
У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобну пазуху? Через: середній носовий хід;
У хворого, після видалення першого верхнього лівого моляра, з'явилося сполучення між порожниною рота та гайморовою пазухою з ознаками гаймориту. Яке хірургічне лікування необхідно провести? гайморотомію з одночасною пластикою нориці.
У хворої з рваною раною, розташованою по нижньому краю виличної кістки ллється ясно червона кров. Вкажіть яка судина пошкоджена в даній ситуації. поперечна артерія лиця;
У хворої карбункул в ділянці щоки внаслідок неправильного лікування ускладнився тромбофлебітом крилоподібного сплетення. Вкажіть судину по ходу якої поширилась інфекція. глибока вена лиця;
У хворої на шкірі середньої третини нижньої губи розвинувся гнійник. Які лімфовузли будуть при цьому реагувати на інфекційний процес? підборідні.
У хірургічний кабінет стоматологічної поліклініки звернувся хворий зі скаргами на болі в ділянці верхньої щелепи зліва, що з'явилися 3 дні тому. Лікар встановив діагноз: загострення хронічного періодонтиту другого верхнього правого моляра. Які нерви слід блокувати для видалення зуба? задні луночкові нерви і великий піднебінний нерв;
У якому положенні фіксувати ін’єкційну голку при виконанні інфільтраційної анестезії? зрізом голки догори;
Флегмона ретробульбарного клітковинного простору поширилася у крилопіднебінну ямку. Який отвір став воротами поширення процесу? нижня очноямкова щілина;
Хвора 34 років звернулася до невропатолога з болями та порушенням чутливості в ділянці правої нижньої повіки, правого зовнішнього кута ока, правої скроневої ділянки, правої половини верхньої губи та правої половини верхньої частини щоки. Запалення якого нерва може спричинити дану симптоматику? верхньощелепного;
Хвора скаржиться на болі у виличній ділянці. При огляді в виличній ділянці інфільтрація тканин, шкіра гіперемійована, напружена. Пальпація викликає біль. Вкажіть оперативний доступ з метою дренування гнійника? вздовж нижнього краю виличної кістки і її скроневого відростка;
Хвора, 20 років звернулася в поліклініку зі скаргами на головний біль і підвищення температури тіла та наявність фурункула на шкірі верхньої губи. Встановлено діагноз: тромбоз кавернозного синуса. Яким шляхом процес поширився в порожнину черепа? через верхню очну вену;
Хворий 17 років поступив на приймальний покій з травмою лицевої ділянки, що супроводжується значною кровотечею. При огляді хірургом стоматологом виявлено пошкодження судини скронево-крилоподібного проміжку. Яка артерія пошкоджена в цьому проміжку? верхньощелепна;
Хворий 18 років поступив в хірургічний відділ з різаною раною бокової ділянки лиця, яка сильно кровоточить. При проведенні первинної хірургічної обробки рани хірург встановив пошкодження гілки верхньощелепної артерії глибокої ділянки лиця. Яка з перерахованих гілок верхньощелепної артерії не відноситься до її нижньощелепної частини? щічна;
Хворий 26 років отримав ножове поранення лівої бокової ділянки лиця. Поясніть, ураження гілок яких нервів може супроводжуватись втратою чутливості шкіри лиця? трійчастим, великим вушним нервом;
Хворий 28 років на виробництві отримав хімічний опік лиця і ока, що призвело до втрати зору. Яка структура очного яблука імовірно ушкоджена внаслідок хімічного опіку? рогівка;
Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього моляра, звернувся до лікаря із скаргами на головний біль та слизові виділення з носа. Після огляду йому встановили діагноз - пульпіт, ускладнений синуситом. До якої з пазух потрапила інфекція від кореня зуба? верхньощелепної;
Хворий 32 років, звернувся до лікаря із скаргами на болі з боку зубів верхньої щелепи, головний біль та слизові виділення з носа, які турбують впродовж тривалого часу. Після огляду йому встановили діагноз - пульпіт, ускладнений синуситом. Вкажіть, який зуб міг бути уражений? 2 премоляр;
Хворий 35 років, скаржиться на сильну нежить та втрату відчуття запахів на протязі тижня. При обстежені, в носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Який відділ носової порожнини містить ці рецептори? верхня носова раковина;
Хворий 43 років поступив в щелепно-лицевий хірургічний відділ з флегмоною скронево- крилоподібного проміжку. Через який отвір гній може проникнути в порожнину черепа при несвоєчасному розкритті та лікуванні даного захворювання? круглий отвір;
Хворий 56 років поступив в нейрохірургічне відділення з підозрою на перелом основи черепа в ділянці середньої черепної ямки біля круглого отвору справа, що стало причиною перетиснення нижньощелепного нерва. Яка серед перерахованих гілок нижньощелепного нерва не відноситься до чутливих? глибока скронева.
Хворий відмічає біль в ділянці третього нижнього лівого моляра, біль під час ковтання, утруднене відкривання рота. Який метод знеболення оптимальний під час оперативного втручання при перикоронариті? інфільтраційна анестезія;
Хворий зявився для видалення другого верхнього лівого премоляра. Оберіть оптимальну периферичну провідникову анестезію. інфраорбітальна, різцева.
Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на утруднене жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневих і жувальних м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється вліво. Який нерв уражений? нижньощелепний нерв.
Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на постійний ниючий біль в третьому нижньому лівому молярі. Відкриття рота обмежене до 1 см. Показане видалення зуба. Оберіть анестезію, яку необхідно зробити для проведення операції видалення зуба. анестезія за Берше-Дубовим;
Хворий звернувся до хірурга-стоматолога. При огляді виявлено, що коронка другого верхнього лівого моляра повністю зруйнована. Показано видалення коренів зуба. Під якою провідниковою анестезією буде проведена операція видалення коренів? туберальна і палатинальна анестезії.
Хворий звернувся з метою видалення другого верхнього лівого премоляра. Який метод знеболення при цьому показаний? одностороння туберальна інфраорбітальна і палатинальна анестезії;
Хворий звернувся з метою видалення першого верхнього лівого премоляра. Яке знеболення показане хворому? інфраорбітальна та палатинальна анестезії;
Хворий після перенесеної травми не може на одній половині лиця підняти брову, закрити повністю око, оголити зуби. Який нерв ушкоджений? лицевий;
Хворий поступив в ЛОР відділення з переломом задньої стінки порожнини носа, що супроводжується кровотечею. Яка артерія пошкоджена? клинопіднебінна;
Хворий поступив в хірургічний стаціонар з флегмоною крилоподібно-щелепного простору. Як правильно провести позаротовий розріз при даному захворюванні? виконують поза кутом нижньої щелепи, огинають кут і продовжують до переднього краю жувального м’язу;
Хворий поступив в щелепно-лицеву хірургію з флегмоною глибокої ділянки лиця, ускладненою контрактурою щелеп. Хірург з метою усунення контрактури щелеп використав методику за Войно-Ясенецьким. В чому зміст даної методики? введення в жувальний м’яз 0,5% розчину новокаїну з адреналіном;
Хворий скаржиться на інтенсивну біль в привушножувальній ділянці, різке обмеження відкриття роту. При огляді шкірні покриви нормального забарвлення, набряк тканин. Пальпація жувального м’язу викликає біль, відкриття роту обмежено із-за запальної контрактури м’язу. Вкажіть оперативний доступ для дренування гнійника? розріз огинаючий кут нижньої щелепи відступивши на 1,5-2 см.
Хворий скаржиться на біль у привушножувальній ділянці. При огляді різко виражена асиметрія лиця за рахунок запального інфільтрату верхньої частини привушножувальної ділянки, шкіра над яким напружена і гіперемійована, пальпація викликає біль. Вкажіть оперативний доступ для дренування гнійника? проводимо паралельно гілкам лицевого нерва;
Хворий скаржиться на біль у привушножувальній ділянці. При огляді різко виражена асиметрія лиця за рахунок запального інфільтрату нижньої частини привушножувальної ділянки, шкіра над яким напружена і гіперемійована, пальпація викликає біль. Вкажіть оперативний доступ для дренування гнійника? розріз 1,5-2 см нижче краю нижньої щелепи;
Хворий скаржиться на біль, припухлість в ділянці кута нижньої щелепи та обмежене відкривання рота, які виникли після удару в дану ділянку. При пальпації відмічається біль та припухлість в ділянці травми, порушення прикусу та рухомість уламків. Поставте діагноз? перелом кута нижньої щелепи справа;
Хворий скаржиться на зруйновану коронку другого верхнього лівого моляра. Діагностовано хронічний періодонтит даного зуба. Хворому необхідно видалити даний зуб. Який вид провідникового знеболення доцільно використати для проведення цієї операції? туберальну і палатинальну анестезії;
Хворому в стані асфіксії проведена конікотомія. Вкажіть рівень розрізу дихальних шляхів. розріз щитоперснеподібної зв’язки;
Хворому виконано розкриття гнійника в лопатково-трапецієподібному трикутнику. Вкажіть, яка фасція шиї при цьому не розсікалася? лопатково-ключичний апоневроз;
Хворому встановлено діагноз: абсцес твердого піднебіння. Яким способом правильно провести лікування абсцесу? лінійним розтином паралельно до альвеолярного краю;
Хворому з злоякісною пухлиною щитоподібної залози показана струмектомія за Мартиновим. Вкажіть принципову особливість даної операції. видалення залози з фаціальною капсулою;
Хворому з мікрогенією проведена операція за Івановим-Свистуновим. В чому полягає зміст даної операції? В: ступінчастій остеотомії гілки нижньої щелепи;
Хворому з переломом верхньої щелепи виконали фіксацію кісткових уламків титановими мініпластинками. Як називається даний етап лікування перелому, виконаний лікарем? іммобілізація;
Хворому з переломом нижньої щелепи впродовж декількох днів проводили витягання зміщених по осі кісткових уламків. Як називається згаданий етап операції? дистракція;
Хворому з переломом нижньої щелепи з метою іммобілізації уламків наклали апарат Рудько. Як називається дана операція? зовнішньокістковий остеосинтез поза лінією перелому;
Хворому з переломом нижньої щелепи з метою іммобілізації уламків наклали апарат Євдокімова-Кагановича-Осипяна (ЄКО). Як називається дана операція? компресійно-дистракційний остеосинтез.
Хворому з переломом нижньої щелепи провели співставлення кісткових уламків. Як називається етап лікування перелому, виконаний лікарем? репозиція;
Хворому з прогенією проведена двобічна горизонтальна остеотомія гілки нижньої щелепи, виправлено прикус, з видаленням зайвих частин щелепи. Хто запропонував дану операцію? Лімберг;
Хворому з прогенією проведена операція за Даль-Понтом. В чому полягає зміст даної операції? В: сагітальній остеотомії біля кута нижньої щелепи, проведеній через ретромолярну ямку.
Хворому з прогенією проведена операція за Лімбергом. В чому полягає зміст даної операції? В: горизонтальному пересіченні гілок нижньої щелепи;
Хворому з прогенією проведена операція за Рауером. В чому полягає зміст даної операції? В: ступінчастій остеотомії тіла нижньої щелепи з резекцією її ділянок;
Хворому з проникаючим пораненням грудної порожнини та ознаками плевропульмонального шоку показане проведення вагосимпатичної блокади за О.В.Вишневським. Вкажіть орієнтир для проведення блокади: задній край грудинно-ключично-соскоподібного м’яза на рівні під’язикової кістки;
Хворому з різаною раною шийного відділу стравоходу показано езофагоррафія. Вкажіть етапи накладання швів. наскрізний обвивний, адвентиційно-м’язовий вузловий;
Хворому з тиреотоксикозом показана субтотальна субфасціальна резекція залози. Який з вказаних доступів доцільно використати? поперечний розріз, 1,5-2 см вище яремної вирізки;
Хворому з флегмоною глибокої ділянки лиця проведено оперативне втручання під час якого виявлено гній в крилоподібно-щелепному просторі. Яке анатомічне утворення обмежує даний простір? гілка нижньої щелепи.
Хворому з хронічним гайморитом необхідно створити доступ до верхньощелепної пазухи та умови для постійного відтоку гною. Яка операція показана хворому? трепанація за Колдуелом-Люком;
Хворому з хронічною формою сепсису для проведення лімфосорбції вирішено катетеризувати грудну протоку. Вкажіть трикутник шиї, в якому здійснюється доступ до протоки? лопатково-ключичний;
Хворому з хронічною формою сепсису з метою лімфосорбції вирішено дренувати грудну протоку. В якій ділянці найбільш оптимально виділити грудну протоку? в лівому переддрабинчастому проміжку;
Хворому за життєвими показаннями проведено мікротрахеотомію. Вкажіть суть даної операції. виконують прокол трахеї грубими голками;
Хворому на підставі клініко-рентгенологічного дослідження, показано видалення першого верхнього лівого моляра з приводу запалення навколоверхівкових тканин. Вкажіть анестезію, під якою проводитиметься дана операція?. туберальна і палатинальна.
Хворому після видалення частини тіла нижньої щелепи з приводу доброякісної пухлини показана операція - пластика нижньої щелепи. В чому полягає зміст даної операції? В: заміщенні дефекту щелепи консервованою кісткою;
Хворому показана операція видалення верхнього лівого латерального різця зуба. У проекції верхніх лівих різців і ікла наявний періостальний абсцес, перехідна складка згладжена. Який периферійний провідниковий метод знеболення найбільш доцільний? інфраорбітальна анестезія позаротовим методом + різцева анестезія;
Хворому показана резекція щитоподібної залози. Вкажіть оптимальний вид знеболення для її виконання. місцева інфільтраційна анестезія;
Хворому показане видалення двох верхніх центральних і лівого латерального різців, а також проведення періостеотомії в ділянці альвеолярного відростка цих зубів. Яка анестезія показана ? двобічна інфраорбітальна і різцева анестезії;
Хворому проведена піднебінна анестезія. При виведенні голки з м'яких тканин виникла кровотеча. Що необхідно зробити для зупинки кровотечі? притиснути тампоном місце уколу;
Хірург виконує ушивання невеликої рани на шиї. Яким з названих інструментів з’єднують шкіру? скобівник Мішеля;
Хірург під час операції використовує певні інструменти. Який з названих інструментів належить до допоміжних? корнцанг;
Хірург проводить виділення щитовидної залози при екстрафасціальній струмектомії. Вкажіть розташування поворотних гортанних нервів відносно залози. по задньомедіальному краю залози;
Хірург проводить виділення щитоподібної залози з її капсули при субтотальній субфасціальній резекції. Вкажіть, які анатомічні структури розташовані поза зовнішньою капсулою залози? поворотні гортанні нерви.
Хірург проводить виділення щитоподібної залози при її субтотальній субфасціальній резекції. Вкажіть взаєморозташування паращитоподібних залоз відносно залози. по задньомедіальній поверхні залози;
Хірургом проведено ревізію рани глибокої ділянки лиця та скронево – крилоподібного проміжку. Який з перерахованих м’язів бере участь в утворенні цього проміжку? латеральний крилоподібний;
Через які вени найчастіше потрапляє гнійна інфекція в порожнину черепа? емісарні.
Чому гнійники в підокісній клітковині кісток склепіння черепа є обмеженими? наявність зрощення окістя зі швами кісток черепа;
Що входить до складу основного судинно- нервового пучка шиї? загальна сонна артерія, внутрішня яремна вена, блукаючий нерв;
Що є верхньою границею трепанаційного трикутника Шипо? лінія, що є продовженням виличної дуги;
Що є головною ознакою проникаючого поранення мозкового відділу голови? порушення цілісності твердої мозкової оболонки;
Що є другим ярусом венозної системи лобово - тім’яно - потиличної ділянки? диплоітичні вени.
Що є задньою межею трепанаційного трикутника Шипо? гребінь соскоподібного відростка;
Що є задньою стінкою сліпого мішка позаду m. sternocleidomastoideus ? лопатково- ключична фасція;
Що є передньою межею трепанаційного трикутника Шипо? лінія, що іде позаду зовнішнього слухового проходу до верхівки соскоподібного відростка;
Що називають склоподібною пластинкою черепа? внутрішню пластинку;
Що не є основним завданням при проведенні ПХОР: введення протиправцевої сироватки.
Що не є основним завданням при проведенні ПХОР: туалет шкіри довкола рани.
Що не може бути пошкоджено при виконанні субокципітальної пункції? середня артерія твердої мозкової оболонки;
Як запобігти пошкодженню задньої стінки трахеї при трахеостомії? розсікти кільця дозованим скальпелем;
Як зафіксувати трахею після її оголення? двома гострими однозубими гачками за стінку трахеї.
Як зупинити кровотечу з кісткових країв рани голови? втирання воску;
Як підводиться під артерію лігатурна голка Дешана? з боку вени;
Як поступити з волосяним покривом шкіри навколо рани: видалити сухим виголюванням по радіусах від центру до периферії.
Як проводиться ушивання твердої мозкової оболонки при проведенні декомпресійної трепанації черепа за Кушингом? ушивання оболонки не проводиться.
Як розрізають тверду мозкову оболонку при виконанні трепанації черепа? хрестоподібно;
Як хірургу початківцю уникнути можливого утворення надлишку тканин одного з країв рани шкіри при її зашиванні? користуючись правилами половинок при накладанні вузлових швів;
Як хірургу уникнути можливого утворення надлишку тканин одного з країв рани шкіри при її зшиванні? користуватися правилами половинок при накладанні швів.
Яка артерія кровопостачає потиличну ділянку мозкового відділу голови? auricularis posterior.
Яка артерія проектується на бісектрису кута, утвореного грудинно-ключично-соскоподібним м’язом та лопатково- під’язиковим м’язом на шиї? загальна сонна;
Яка артерія проходить в товщі скроневого м’язу? глибока скронева;
Яка гематома частіше утворюється при пошкодженні середньої оболонкової артерії? епідуральна;
Яка з вказаних анатомічних структур з’єднує четвертий шлуночок з підпавутинним простором мозку? серединний отвір (Мажанді);
Яка з наведених цистерн підпавутинного простору має найбільше практичне значення? мозочково-мозкова.
Яка з названих артерій не є гілкою зовнішньої сонної артерії? хребетна.
Яка з структура головного мозку проникає в мозкові шлуночки, утворюючи судинні сплетення? м’яка мозкова оболонка;
Яка маніпуляція виконується при проведенні декомпресійної трепанації черепа за Кушингом? резекція кісткової пластини;
Яка маніпуляція виконується при проведенні кістково-пластичної трепанації черепа за Олівекроном? роздільне висічення клаптів;
Яка маніпуляція виконується при проведенні кістково-пластичної трепанації черепа за Вольфом-Вагнером? одночасне висічення клаптів;
Яка мінімальна кількість точок кровотечі при розтині шкіри і підшкірної клітковини? дві;
Яка ознака не відноситься до показань розкриття твердої мозкової оболонки? підвищена температура твердої мозкової оболонки.
Яка основна мета ПХОР: створити умови для загоєння рани первинним натягом;
Яка структура головного мозку утворює ворсини, які проникають в просвіт венозних пазух (пахіонові грануляції)? павутинна мозкова оболонка;
Яка фасція поділяє шию на передній та задній відділи? поверхнева пластинка власної фасції;
Яка фасція шиї має парієтальний та вісцеральний листки? внутрішньошийна;
Яка фасція шиї утворює піхву для основного судинно-нервового пучка шиї? утрішньошийна;
Яка фасція шиї утворює піхву для m. platisma? поверхнева;
Який етап важко виконати при проведенні ПХОР у воєнний час: ушивання рани.
Який етап додається при забруднені рани мікроорганізмами-носіями особливо небезпечних інфекцій: знезараження;
Який етап додається при забруднені рани отруйними речовинами: дегазація;
Який етап додається при забруднені рани радіоактивними речовинами: дезактивація;
Який етап не виконують при проведенні ПХОР у воєнний час: накладання первинних швів.
Який з вказаних отворів з’єднує третій шлуночок з четвертим шлуночком головного мозку? водопровідна протока.
Який з вказаних швів не належить до безперервних? П- подібний;
Який з вказаних швів не належить до вузлових? матрацний;
Який з методів стерилізації хірургічного інструментарію є найбільш надійний і швидкий? в сухожарових шафах;
Який з мозкових отворів з’єднує бокові шлуночки з третім? міжшлуночковий отвір;
Який з наведених засобів не використовується для обезжирення шкіри при проведенні ПХОР: ксилол;
Який з наведених інструментів спеціального призначення не використовують при проведенні трепанації черепа? распатор Дуайєна.
Який з наведених моментів свідчить про операцію первинної хірургічної обробки рани: висічення країв рани;
Який з наведених моментів свідчить про операцію первинної хірургічної обробки рани: висічення країв рани;
Який із видів пластичного матеріалу не використовується при аутопластиці дефекту кісток черепа? плексиглас;
Який із запропонованих способів доцільно використати для визначення ефективності зробленої трахеостомії? ритмічне відхилення піднесеної до канюлі марлі або вати;
Який із нижче перерахованих методів не використовується для підготовки рук до операції? обробка окисом етилену.
Який клітковинний простір шиї з’єднується із заднім середостінням? озадуорганний;
Який м’яз не прикріплюється до соскоподібного відростка? скроневий м’яз.
Який метод використовують найчастіше для стерилізації білизни та перев’язочного матеріалу? автоклавування;
Який нерв входить до складу основного судинно- нервового пучка шиї? блукаючий;
Який нерв уражено, якщо у хворого права носогубна складка розгладжена, розширена права очна щілина (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки не змикаються), виникають утруднення під час розмови і приймання їжі? n. facialis dexter;
Який орган не покриває вісцеральна пластинка внутрішньошийної фасції? підщелепну слинну залозу;
Який пластичний матеріал використовується для проведення пластики синуса твердої мозкової оболонки за Бурденком? клапоть зовнішньої пластини твердої мозкової оболонки;
Який трикутник шиї є непарним? підпідборідний;
Який трикутник шиї обмежений нижнім краєм нижньої щелепи, передніми та задніми черевцями двочеревцевого м’язу? піднижньощелепний;
Який трикутник шиї обмежений нижнім краєм нижньої щелепи, переднім краєм грудинно-ключично- соскоподібного м’язу та серединною лінією шиї? медіальний;
Який трикутник шиї обмежений переднім краєм грудинно- ключично-соскоподібного м’язу, верхнім черевцем лопатково- під’язикового м’язу та серединною лінією? лопатково- трахеальний;
Який трикутник шиї обмежений передніми черевцями двочеревцевих м’язів та тілом під’язикової кістки? підпідборідний;
Який трикутник шиї утворений заднім краєм m. sternocleidomastoideus, верхнім краєм ключиці і краєм m.trapezius ? латеральний;
Який трикутник шиї утворений ключицею, нижнім черевцем лопатково- під’язикового і заднім краєм грудинно-ключично-соскоподібного м’язів? лопатково- ключичний.
Який трикутник шиї утворений нижньою щелепою та передньовнутрішніми краями грудинно-ключично- соскоподібних м’язів? серединний;
Який хірургічний інструмент з наведених використовується для підведення лігатури під вену при венесекції? лігатурна голка Дешана;
Який шар тканин роз’єднує хірург після власної фасції під час виконання операційного доступу? м’язи;
Який, з наведених моментів, не є етапом обробки операційного поля за методом Гроссіха-Філончикова? перед зняттям швів.
Яким методом проводиться зняття симпатичної іннервації і дилатація (розширення) колатералей при перев'язці судин на протязі: пересічення артерії між лігатурами.
Яким нервом іннервується шкіра лобово – тім’яної ділянка голови? трійчастим нервом;
Яким фасціальним листком шиї за Шевкуненко є глибока пластинка власної фасції шиї? третім;
Які анатомічні структури пересікають при проведенні верхньої трахеостомії? 2-3 кільце трахеї;
Які вени венозної системи лобово – тім’яно – потиличної ділянки відносять до третього ярусу? внутрішньочерепні венозні пазухи;
Які вени голови називаються емісарними? вени, які з’єднують поверхневу та глибоку венозну сітку голови.
Які гілки відходять від внутрішньої сонної артерії на основі черепа? передню та середню мозкову, задню сполучну;
Які з названих утворень не розташовані в глибокій ділянці лиця і не пошкодяться при розкритті гнійника міжкрилоподібного проміжку? поперечна лицева артерія;
Які інструменти використовують для підведення лігатури під судину? голку Дешана;
Які тканини роз’єднує хірург разом з поверхневою фасцією під час виконання операційного доступу? шкіру з підшкірною клітковиною;
Які хірургічні голки використовуються для зшивання шкіри: ріжучі (тригранні);
Які шви накладають пацієнту під час ПХОР, якщо після поранення минуло 10 год.: первинні шви;
Якої форми частіше надають рані голови при виконанні первинної хірургічної обробки? округло – овальної;
Якою артерією кровопостачається ділянка соскоподібного відростка? задньою вушною;
Якою фасцією шиї покриті піднижньощелепні слинні залози? поверхневою пластинкою власної фасції шиї.
Яку довжину мають кінці лігатури, заправленої у лігатурну голку Дешана? обидва кінці однакової довжини.
Яку лігатуру зав'язують першою при перев'язці судини на протязі: проксимальну;
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 23987780
    Размер файла: 435 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий