9клас

Завдання для ІІІ етапу
ІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика


9 КЛАС

Склади й запиши гумористичний діалог між Святим Миколаєм на Дідом Морозом, які зустрілися в Києві (вісім-дев’ять реплік).

Прокоментуй вислів М.Рильського. Свої міркування проілюструй самостійно дібраними прикладами (обсяг висловлювання – 6-7 речень).

Без іноземних слів у культурній мові не обійтись. Але варто вживати їх тільки тоді, коли вони справді доконче потрібні – і, це вже безумовно, у властивому їм значенні

У вигляді словникових статей поясни лексичне значення поданих омографів.

Запал - запал. Колос - колос. Марний і марний.

а) Випиши стилістично нейтральну лексику.
Ріка, струна, комиш, вітер, скрипка, Чайковський, душа, уява, четвірка, лебедя, краса, гірка, юність, спалах, роса, вдарити, залунати, сповнитися, з’явитися, здійматися, казковий.
б) Перепиши речення, підкресли слова, які набули в ньому стилістичного забарвлення. Свою думку аргументуй (письмово).

Над рікою в струни комиша вдарить вітер, залунають скрипки, і Чайковським сповниться душа, а в уяві з’явиться четвірка лебедят казкової краси, ніби то здіймається на гірку юність наша в спалаху роси.


Відредагуй речення, запиши їх.

1.Поступаючі в ліцей мають здати наступні документи. 2. Не приймай це так близько до серця: краще роби вигляд, як ні в чому не бувало. 3. Якщо ми не будемо притримуватися правил, то нас привлікуть до відповідальності, отож треба дивитися в оба. 4. Через пару днів їхні відношення покращаться, і не роби вигляду немов не розумієш цього. 5. Сходи будь ласка за водою: так жарко, що хочеться уталити жажду.9 клас
1. Напишіть твір, у якому переконайте членів Всеукраїнського журі, що на Полтавщині є природні чи створені чудеса ( 2 стор) «Сім чудес Полтавщини» 12 б.
2.  Доберіть 4-5 порівнянь до слів, намагаючись поряд з традиційними знайти свої, оригінальні.
Радість, тролейбус, кленовий листочок, очі, будинок         5 б.
3. Запишіть текст, вставляючи необхідні розділові знаки
та орфограми. Позначте частини мови у 3-му реченні.
1. Джарилгач унікальний острів біля узбере...я (Ч,ч)орного моря в X...рсонс...кій області. 2. На сорок кілом...трів тонкою косою простягся він у/здовж б...р...га від...ілений від (М,м)ат...рика такою/ж затокою. 3. Птахи л...тяч. в/ос...ни з (У,у)країни у вирій обов...язково роблять зупинку на острові бо це оста...я твердь на рідній (3,з)...млі. 4 . Наступна зупинка їх ч...кає за (Ч,ч)орним морем у Туре...ині ( За Д.Бондарем).            10 б.
4.  Поясніть значення фразеологізмів, уведіть їх у складносурядні речення.
Душа не злопуцька, ждати манни з неба, шукати квітку папороті            6 б.
5.  Відредагуйте   
Невірний номер, чистий потолок, шкаф з червоного дерева, бережись автомобіля, участковий міліціонер, освічена вулиця, ігнорувати правилами, прийняти присягу, розповсюдити досвід, представити довідку      5 б.
6. Усний етап. Дайте відповідь на питання « Чи впливає мовлення людини на її імідж?»      10 б.Завдання I (шкільного) етапу
XІІ Міжнародного конкурсу з української мови
(для учнів 11-го класу)
1. Напишіть твір на суспільну тему:
«Що можу зробити для рідної мови, свого народу».
12 балів
2. Доберіть антоніми до назв моральних якостей і моральних почуттів. З двома, на вибір, складіть речення.
Великодушність , правдивість, вимогливість, підступність, щедрість,
вірність,зазнайство.
6 балів

3. Відредагуйте запропоновані словосполучення.
Незалежно від прийому їжі -
Дисбактеріоз кишечнику-
Робота по підвищенню грамотності-
Багато численна аудиторія –
Рахувати за доцільне –
Слідуючі задачі -
6 балів
4. Складіть мовний автопортрет, відзначивши свої позитивні та негативні риси.
8 балів
За поданими схемами складіть і запишіть два складнопідрядні речення, так щоб:
сполучник, що приєднував до головної частини речення підрядну з'ясувальну;
[ ], ( що.)____
сполучник, що приєднував до головної частини речення підрядну способу дії і ступеня;
[так], (що)____
6 балів

6. Від іменників утворити форму орудного відмінка однини.
Сіль, тінь, ніч, мати, щедрість, піч, подорож, папороть, любов, вірність.
5 балів

Загальна кількість балів: 43 бали


Завдання I (шкільного) етапу XІІ
Міжнародного конкурсу з української мови
(для учнів 10-го класу)
Стисло викладіть свої міркування про значення рідної мови для народу на основі висловлювання І.Дзюби : «Рідна мова - це найособистіша й найглибша сфера обстоювання свого «я», коли воно є, своєї особистої і національної гідності».
12 балів
Зробити синтаксичний розбір речення.
Сумно й смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та отроцтва, нічого не бачить вона дорогого
О.Довженко
8 балів

3. Визначте групи прикметників. З підкресленим словом складіть складне речення.
Джерельна вода, легендарний герой, кришталева совість, роботящі руки, козацький край, мамина вишня, солдатський хліб, ніжний погляд, дивовижний край, бабусина щедрість, синова увага, сонцесяйна посмішка.
7 балів

5.Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою суфікса –ськ-.
Кривий Ріг, Гадяч, Буг, Париж, Воронеж, Кременчук, Сиваш, Золотоноша, Запоріжжя, чех, Рига, Чернівці.

10 балів
Доберіть синоніми до слів.
Живучий –
Нетлінний –
Багатий –
Дзвінкий –
Лагідний –
Мілкий –
Щедрість –
Розкіш -

8 балів

7. Дайте відгук або складіть анотацію на самостійно прочитану Вами книгу.
8 балів

Загальна кількість балів: 53 бали
Завдання I (шкільного) етапу
XІІ Міжнародного конкурсу з української мови
(для учнів 9-го класу)
Напишіть твір-роздум, розмірковуючи над словами Дмитра Білоуса:
Читай і думай, друже мій,
І не цурайся свого роду.
Земля – це книга, у якій
Історія твого народу
12 балів
Випишіть словосполучення у 2 колонки:спочатку ті, що пишуться через дефіс, а потім ті, що пишуться окремо.
Дніпро (ріка), заєць (біляк), буркун (зілля), трава (деревій), юнак (богатир), пушинки (сніжинки), син (парубок), велетень (дуб), чудо (корабель), скульптор (монументаліст).
5 балів
3. Визначте межі речень та розставте розділові знаки. Підкресліть головні й другорядні члени речення. Напишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є.
Ген по згірку темно-зелено причаївся гайок а самий верх згірка вільний від дерев там либонь щось було засіяно а тепер скошено ще чистішою здається стерня від синього неба а воно прихилилось до неї своїми широкими грудьми (За Є.Гуцалом)
8 балів
4.Відредагуйте текст. Мова й пісня – дві саме важливі фортеці, які народ повинен оперігати пильніше й відчайдушніше ніж свої кордони. Бо втративши кордон , державність народ завжди має можливість йіх відновити , а мови невідновит ні коли. Вона тратитьця на віки віків. Її не можна замінити чужой мовой, бо це означало б, шчо народу потрібно пришчепити чуже серце, вселити чужу душу.
8 балів
5.Зробити синтаксичний розбір речення.
Тут срібно жебонить синя-синя долинкова вода і я нахиляюсь до неї, п'ю її спів і прислухаюсь до шелесту отави (М.Стельмах).
8 балів
Доповніть речення відокремленими членами речення.
Хмари пливуть по небу. Сонце світить. Зорі на небі сяють. Листя опадає з дерев. Хлопець сів за комп'ютер. Білка сидить на дереві.
12 балів


Загальна кількість балів:53 бал
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
Завдання для районного етапу конкурсу
9-й клас
І. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем.
(24 бали)

1) «О слово рідне, що без тебе я?» (Д. Павличко).


2) «Торуй свій шлях – той, що твоїм назвався, до нього сам
Господь тебе прирік» (за В. Стусом).


ІІ. На місці крапок поставте, де треба, м’який знак або апостроф.
(15 балів)
(1 слово – 1б.)

Бринчати, буря, буряк, бурян, кінчик, мавпячий, морквяний, ненчин, нянчити, обєднання, підвязати, розяснити, торфяний, тмяний, уманський.


ІІІ. Запишіть слова, знімаючи риску.
(21 бал)
(1 слово – 1б.)

Не/аби/який; не/багато; не/важко; не/ваш; не/вміло; не/вмію; не/врожай; не/года; не/добачає; не/добрий; не/до/вподоби; не/зважаєш; не/можна; не/набагато; не/під/силу; не/посильний; не/тривалий; не/цікавий; не/цікавиться; не/що/інше, як; не/яскравий.


IV. Запишіть речення і підкресліть його головні та другорядні члени.

(5 балів)

Бук та грабина, затоплені синім мороком ночі, єдналися з далекими піснями гір, прозорими і легкими, як дим з кадильниць (за М. Коцюбинським).


V. Вкажіть значення слів.
(6 балів)

Вершник, веснянка, віхола, духмяний, курінь, полонина.


VІ. Відредагуйте речення.
(8 балів)

Відкрий книжку, Петро.
Наш бувший директор викладав фізику.
Ульяна вміє гарно гладити більйо.
Попередній виступаючий усе сказав, так що нічого добавити.Загальна кількість – 79 балів


Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
Завдання для районного етапу конкурсу
10-й клас
І. Виберіть одну з поданих цитат і розгорніть її в роздум.
Введіть у текст роздуму цитатний матеріал.

(24 бали)

1) «Хай не гине наша слава поміж козаками» (з історичної пісні).


2) «Діла добрих обновляться,
Діла злих загинуть» (Т. Шевченко).


ІІ. Відредагуйте текст.
(5 балів)

Згідно статті 49 Закона України про вибори територіальна виборча комісія за 14 днів до дня проведення виборів мала передати участковим виборчим комісіям по два примірника інформаційних плакатів партій та кандидатів, які приймають участь в виборах.


ІІІ. Доберіть українські за походженням синоніми – відповідники до слів.

(8 балів)

Ажурний, антракт, аромат, елегантний, оказія, офіра, професія, фон.


IV. Розкрийте значення поданих фразеологізмів і доберіть до кожного по два фразеологізми-синоніми.

(4 бали)

Й за вухом не свербить.
Мати кебету.
Не мати дев’ятої клепки.
Ноги на плечі.


V. Запишіть речення і поставте розділові знаки (4 бали).
Підкресліть головні та другорядні члени речення (4 бали).
Зобразіть подане речення схематично (2 бали).
Дайте загальну характеристику синтаксичної конструкції
(1 бал).
(11 балів)

Над водою хмарою нависли біло-сірі чайки які то жалібно скиглять а то й вигукують щось ніби по-людському часто припадають до води наче бджоли до квіток стараються схопити хоч сяку-таку поживу на льоту але їхні старання зводяться нанівець бо вони ніяк не встигають вода надто прудка.


VI. Від поданих слів утворіть імена по батькові чоловічого й жіночого роду.

(20 балів)

Ананій, Анатолій, Василь, Віталій, Гордій, Григорій, Данило, Зіновій, Ілля, Кузьма, Лаврентій, Лаврін, Лев, Левко, Лука, Лукаш, Микита, Микола, Оксент, Оксентій.Загальна кількість – 72 бали

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
Завдання для районного етапу конкурсу
11-й клас
І. Напишіть творчу роботу на одну з тем.
(24 бали)

1) Яким книжкам надають перевагу мої ровесники?


2) Розмова з Україною (використайте епіграф: «Хай мовчать Америки й Росії, Коли я з тобою говорю» (В. Симоненко)).


ІІ. Відредагуйте речення.
(4 бали)

Краще попередити хворобу, ніж потім довго лічитися, і давайте не забувати про закаляння організму.


ІІІ. Поставте наголос у виділених словах і словоформах.
(12 балів)

Вимога, вимова, випадок, ліричні вірші, ці граблі, козаки, розставити крапки, обруч, зі свіжими овочами, перелік, черговий, черствий.


IV. Запишіть подані слова, знявши риски.
(20 балів)

Аби/хто; багряно/синій; білко/вмісний; білково/вітамінний; біло/блакитний; біло/сніжний; віч/на/віч; в/міру; в/наслідок; в/нічию; в/ногу; в/обріз; вогненно/червоний; в/решті/решт; всесвітньо/відомий; всесвітньо/історичний;
мисливсько/скотарський; міні/футбол; радіо/фізичний;
теле/і/радіо/передачі.


V. Від поданих слів утворіть присвійні прикметники чоловічого і жіночого роду.

(20 балів)

Анатолій, батько, брат, Василь, Гаврило, Галина, Галя, Лукаш, Марія, Марійка, Марічка, Маруся, Матвій, Оля, свекор, свекруха, сестра, тато, Тиміш, Федір.


VІ. Запишіть речення й розставте розділові знаки. Підкресліть головні та другорядні члени речення.

(6 балів)

Слухали Івана в цілковитій тиші магнетизм його виступу був настільки глибокий що коли він замовк якусь хвилину присутні мовчали (за О. Бердником).Загальна кількість – 86 балів
Завдання ІІ етапу
ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика

9 клас

1. Напишіть твір за поданим початком: «Що трапиться, якщо з нашого життя раптом зникнуть Мистецтво, Література, Поезія?.. «Ну то й що? – скаже хтось. – Хіба повсякденне життя від цього якось зміниться? Люди як працювали, так і працюватимуть»
12 балів


2. Складіть невелике повідомлення в науковому стилі на лінгвістичну тему, в якому дайте обґрунтовану відповідь на запитання: Чи можуть односкладні речення бути частинами складного речення? Свої міркування проілюструйте прикладами.
8 балів

3. Які з поданих слів є омонімами, а які - багатозначними словами? Обґрунтуйте свою відповідь, увівши їх у речення .
Кілька, замок, поле, байка, пара.
5 балів

4. Серед поданих слів 10 записано неправильно. Випишіть їх, виправивши помилки.
Воз’єднання, священний, ссавці, статей, академмістечко, прочитанний, жаданий, міццю, шалений, перельєш, ніччю, жовччю, відзеркалений, старанний, несказанний, олов’янний, безталанний, бовван, безмінний, страйком, тушшю, притаманний, буквенний, написаний, письменний, студенний, блаженний.
5 балів

5. Відредагуйте словосполучення.
Відкрити пляшку, відкрити двері, відкрити книгу, згідно розпорядженню, відповідно з наказом, повинен бути направлений, підписка на газети, приймати участь, мебельна фабрика, слідуюча зупинка.
5 балів


Разом 35 балівЗавдання ІІ етапу
ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика

10 клас

1. Уявіть ситуацію: вам запропонували взяти участь у створенні книжки під назвою „Портрети дорогих людей”. Напишіть портретний нарис про близьку вам людину, звернувши увагу на деталі зовнішності, характеру. Розкажіть про вчинки цієї людини.
12 балів

2. Складіть 3 складні речення(складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове) зі словом зелений у різних лексичних значеннях. Зробіть повний синтаксичний розбір одного з них.
10 балів
3. Подані фразеологізми згрупуйте в синонімічні пари. З двома парами фразеологізмів складіть речення.
Як зірок на небі, палицею кинути, як у воду впав, собаку з’їсти, переливати з пустого в порожнє, руку набити, очі замилювати, пошитися в дурні, рукою подати, як сніг на голову, зайнятися рум’янцем, хоч греблю гати, хоч вовків ганяй, як грім серед ясного неба, два чоботи – пара, зуб на зуб не попадає, спіймати облизня, як корова язиком злизала, пекти раків, товкти воду в ступі, уводити в оману, обоє рябоє.
7балів
5. Замініть подані словосполучення синонімічними, вкажіть тип зв’язку. Три словосполучення введіть у самостійно складені речення.
Володіти мовою – Готуватися до виступу –
Займатися астрономією – Розповісти про недоліки –
Написати про своє життя – Перемогти супротивника –
6 балів
6. Перепишіть словосполучення, замінюючи цифри словами і розкриваючи дужки.
(Не)вистачає 845 гривень, (не)бачену ніколи красу подарую 764 дітям, час(від)часу задоволена 574 школами, ще (не)дозрілі хліба на 426 га, (з)дня(на)день (не)замкнені двері, (не)весело 389 дітям, хто(зна)що, (у)горі Говерлі, (на)зустріч долі, наче(б)то, червоно (гарячий).
10 балів

Разом 45 балів
Завдання ІІ етапу
ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика
11 клас

1. Напишіть твір-роздум на тему „Любов. Скільки граней, відтінків у значенні цього cлова”. У творі використайте прості речення, ускладнені відокремленими членами речення, вставними словами, складнопідрядні речення з різними підрядними (підкресліть їх у творі).
12 балів
2. Складіть речення за поданими схемами. Зробіть повний синтаксичний розбір другого речення (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).
1. [ ], ( ), ( ).
2. ( ), [ ], ( ).
3. [ , ( ), ], ( ).
8 балів
3. Напишіть міні-твір про українську мову, продовжуючи подані речення так, щоб з них утворилися різні види складних речень. Назвіть ці види.
Рідною мовою вважають
Українська мова повинна бути рідною мовою для кожного,
Знати, берегти і примножувати багатства мови –
Людина, , віддаляє себе від культурно-історичного досвіду і досягнень свого народу. Його культурно-духовних надбань
Хто любить рідну мову
10 балів

4. Назвіть мовні засоби, найсуттєвіші для розмовного стилю. Складіть діалог, використавши слова із суфіксами пестливості.
4 бали

5. Запишіть словосполучення, замінюючи числа словами та вказуючи, де потрібно, паралельні відмінкові форми.
1487 осіб, 114 журналістам, 37 організаціям, з 5 примірниками, у 90 представників, 16 країнам, 874 кілограмів, на 48 підприємствах, надіслано 423 громадянам, 263 студентам.
5 балів

6. Запишіть фразеологізми, у яких згадуються частини людського тіла (6 виразів), поясніть їхні значення.
6 балів
Разом 45 балів
Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає спискуОсновний текстОсновний текст з відступом 2Основний текст 2 Font Style30 Font Style32 Font Style47 Font Style48 Font Style49 Font Style50 Font Style52 Font Style53
Сітка таблиці

Приложенные файлы

  • doc 23983670
    Размер файла: 119 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий