9 клас мова 2015


4954905-116840413413
клас І семестр
№ уроку Зміст програмового матеріалу К-стьгодин Дата
Вступ
1. Вступ. Розвиток української мови. 1 Повторення вивченого у 8 класі 2. Просте неускладнене й ускладнене речення. Види простого речення, їх істотні ознаки. 1 3. Основні правила правопису. 1 4. Удосконалення вмінь нормативного вживання вивчених мовних явищ. Складні випадки слововживання. 1 5. РЗМ №1. Усний стислий переказ тексту наукового стилю. 1 6. Контрольний диктант 1 Пряма і непряма мова
7. РЗМ №2 Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну тему в публіцистичному стилі 1 8. Пряма і непряма мова (повторення й поглиблення). Заміна прямої мови непрямою. Розділові знаки при прямій і непрямій мові. 1 9-10. РЗМ № 3 -4 Контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел). 2 11.-12 Робота над помилками. Діалог. Розділові знаки при діалозі. Цитата як спосіб передачі чужої мови. Використання цитування як виражального засобу усного та писемного мовлення. 2 13. РЗМ №5 Повторення вивченого про мовлення.Вимоги до мовлення.Мовленнєва ситуація. Види мовленнєвої діяльності.Стилі, типи мовлення. 1 14. Контрольна робота №1 (тестові завдання). Повторення. Пряма і непряма мова. Контрольне читання мовчки. 1 Складне речення і його ознаки Складносурядне речення
15. Складне речення і його ознаки . Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком. 1 16. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. 1 17. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки між ними. 2 18. Синонімія складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень. 1 19. Контрольна робота №2 (тестові завдання). Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення
20. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. 1 21. Основні види підрядних речень. Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення. 1 22. Складнопідрядні речення з підрядними означальними. Синонімія СПР з підрядними означальними і простих речень 1 23. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними. 1 24. РЗМ №6. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації. 1 25.-26 РЗМ №7. Контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему. 2 27. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними часу, умови, місця, мети, причини, наслідку, допусту1 28. СПР з підрядними обставинними способу дії та ступеня і міри, з підрядним порівняльними. 1 29. СПР з кількома підрядними частинами. Синтаксичний розбір складнопідрядного речення.
1 30. РЗМ №8 Конспект почутого науково-навчального тексту 1 31. Контрольна робота №3(тестові завдання). Складнопідрядне речення. 1 32. Аналіз контрольних робіт. Узагальнення вивченого у І семестрі.. 1

Приложенные файлы

  • docx 23979546
    Размер файла: 245 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий