9 клас ІІ етап Олімпіад з біології 2014-2015 н.р.


ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ
2014-2015 н. р.
9 клас
Теоретичний тур
Завдання групи А
Уважно прочитайте запитання.
Подумайте, який із запропонованих варіантів відповідей є правильним.
Із запропонованих варіантів відповідей вірним є тільки один
Жовто-червоне забарвлення соковитої частини плодів шипшини зумовлено наявністю в них пігментів:
а) антоціанів;
б) хлорофілів;
в) каротиноїдів;
г) антохлорів;
д) антрахінонів.
2. Видозміною пагона є:
а) плоди глоду;
б) вусики гороху;
в) коренеплід моркви;
г) кореневище конвалії;
д) бульбокорені жоржини.
3. Видільну систему метанефридіального типу мають:
а) кишковорожнинні;
б) форамініфери;
в) кільчасті черви;
г) круглі черви;
д) плоскі черви.
До складу слини у кровосисних п’явок входить речовина:
а) лізин;
б) гірудін;
в) гепарин;
г) фібрін;
д) муцин.
5. До класу Кісткові риби належать:
а) скат;
б) химера;
в) міксина;
г) окунь;
д) акула.
6. Перший шийний хребець називається:
а) атлант;
б) антеридій;
в) епістрофей ;г) епіфіз;
д) синапс.
Шлях крові в організмі людини проходить за схемою:
а) серце-артерії-капіляри-вени-серце;
б) серце-капіляри-вени-артерії-серце;
в) серце-вени-капіляри-артерії-серце;
г) серце-артерії-вени-капіляри-серце;
д) серце-капіляри-артерії-вени-серце.
Хворобу, що характеризується підвищенням артеріального тиску, називають:
а) тахікардія;
б) гіпотонія;
в) гіпертензія;
г) гангрена;
д) інсульт.
Позначте патогени, які спричиняють хворобу, що називається лишаєм:
а) бактерії;
б) одноклітинні тварини;
в) одноклітинні рослини;
г) віруси;
д) гриби.
10. Укажіть прізвище вченого, який відкрив бактерії:
а) Л. Пастер;
б) А. ван Левенгук;
в) К. Ліней;
г) Н. Грю;
д) Р. Гук.
Вписати в таблицю варіанти правильних відповідей:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 клас Завдання групи Б
Уважно прочитайте наступні запитання.
Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними.
У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей
вірними можуть бути від одного до п’яти
Визначте рослини, які належать до однієї родини:
а) шипшина, перстач, полуниця;
б) баклажан, горох, квасоля;
в) полин, айстра, волошка;
г) черемша, персик, тютюн;
д) ковила, пирій, костриця.
Позначте особливості бактерій:
а) мають неклітинну будову;
б) клітини не мають сформованого ядра;
в) належать до міксотрофів;
г) із органоїдів мають лише рибосоми;
д) спричиняють захворювання людини та тварин.
Найдавнішими мікроорганізмами, які існували в історії Землі, були:
а) ціанобактерії;
б) протисти;
в) архебактерії;
г) еубактерії;
д) пріони.
За розташуванням на рослині бруньки можуть бути:
а) верхівкові;
б) бічні;
в) вегетативні;
г) генеративні;
д) додаткові.
Людина є проміжним хазяїном для:
а) холерного вібріона;
б) бичачого ціп’яка;
в) ехінокока;
г) стьожака широкого;
д) малярійного плазмодія.
До формених елементів крові належать:
а) еритроцити;
б) тромбоцити;
в) лейкоцити;
г) нейроцити;
д) остеоцити.
7. У шлунку людини:
а) виробляється сульфатна кислота;
б) виробляється пепсин;
в) розщеплюються білки;
г) залози продукують муцин;
д) стінка утворена двома шарами м’язів.
До поясу верхніх кінцівок належать:
а) ребра;
б) лопатки;
в) тазові кістки;
г) ключиці;
д) грудина.
9. Укажіть судини в організмі людини, по яких рухається венозна кров:
а) легенева вена;
б) легенева артерія;
в) сонна артерія;
г) верхня порожниста вена;
д) нижня порожниста вена.
10. Внутрішнє середовище організму утворене:
а) органами грудної порожнини;
б) органами черевної порожнини;
в) кров’ю;
г) лімфою;
д) міжклітинною рідиною.
11. Координацію скорочення м’язів-згиначів і розгиначів забезпечує взаємодія між процесами:
а) збудження і гальмування;
б) іррадіації і сумації;
в) збудження і сумації;
г) сумації і конвергенції;
д) гальмування і втоми нервових центрів.
Вписати в таблицю варіанти правильних відповідей:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А Б В Г Д 9 клас
Завдання групи В
Уважно прочитайте наступні запитання.
Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними.
Спосіб відповіді на ці запитання вказано в кожному з них
Установіть відповідність між типами тканин організму людини і назвами речовин, що входять до їхнього складу:
1. Сполучна
2. Епітеліальна
3. М’язова
4. Нервова
А. Кератин
Б. Міозин
В. Гемоглобін
Г. Фіброїн
Д. Мієлін
А Б В Г Д
1. 2. 3. 4. Установіть правильну послідовність органів, через які рухаються личинки аскариди, що вийшли з яйця в кишечнику людини:
А. Серце
Б. Легені
В. Нижня порожниста вена
Г. Печінка
А Б В Г
1. 2. 3. 4. Установіть відповідність між назвами рослин та родиною, до якої вони належать:
1. Пасльонові
2. Айстрові
3. Тонконогові
4. Лілійні
А. Бамбук звичайний, тростина цукрова
Б. Гірчиця біла, хрінниця смердюча
В. Баклажан темноплідний, фізаліс
звичайний
Г. Вороняче око, купина багатоквіткова
Д. Амброзія полинолиста, пижма
звичайна
А Б В Г Д
1. 2. 3. 4. Установіть послідовність етапів життєвого циклу щитника чоловічого, починаючи з проростання спор:
А. Заросток
Б. Доросла рослина
В. Спорангій зі спорами
Г. Запліднення
А Б В Г
1. 2. 3. 4. Установіть відповідність між видами ссавців і рядами, до яких вони належать:
1. Єнот-полоскун
2. Носоріг білий
3. Хохуля звичайна
4. Жираф південноафриканський
А. Комахоїдні
Б. Парнокопитні
В. МозоленогіГ. НепарнокоритніД. Хижі
А Б В Г Д
1. 2. 3. 4. 6. Установіть відповідність науки та
об’єкту її вивчення:
Гістологія
Палеонтологія
Бріологія
Герпетологія
А. Наука, що вивчає викопні рештки живих організмів
Б. Наука, що вивчає тканини, їх будову та функціонування
В. Наука, що вивчає мохи
Г. Наука про гриби
Д. Наука, що вивчає плазунів та амфібій
А Б В Г Д
1. 2. 3. 4. Установіть відповідність між типом живлення одноклітинних та назвою представника, для якого воно характерне:
1. Ендоцитоз2. Міксотрофно3. Осмотично4. Через клітинний рот
А. Малярійний плазмодій
Б. Дизентерійна амеба
В. Евглена зелена
Г. Інфузорія туфелька
Д. Планарія біла
А Б В Г Д
1. 2. 3. 4. Установіть відповідність між
термінами і визначеннями:
1. Життєвий цикл
2. Первинна порожнина тіла
3. Вторинна порожнина тіла
4. Паренхіма
А. Тканина, що забезпечує
проведення речовин у рослинах
Б. Сукупність усіх стадій розвитку
організму
В. Пухка тканина, яка складається з
клітин, що містять багато рідини
Г. Заповнений рідиною простір між
органами, що утворюються з
ектодерми й ентодерми
Д. Заповнений рідиною простір між органами, що утворюються за рахунок розташування мезодерми
А Б В Г Д
1. 2. 3. 4. Установіть відповідність між термінами і визначеннями:
1. Сила м’язів
2. Витривалість м’язів
3. Швидкість скорочення м’язів
4. Тонус м’язів
А. Тимчасове зниження працездатності
м’язів
Б. Стан постійного незначного напруження м’язів
В. Величина максимального напруження, яке може розвинути
м’яз під час свого збудження
Г. Час, за який м’яз скорочується і
розслаблюється
Д. Здатність м’язів тривалий час
підтримувати заданий ритм роботи
А Б В Г Д
1. 2. 3. 4. Установіть відповідність між
жилкуванням листя та назвами рослин, яким притаманне таке жилкування:
Сітчасте
Паралельне
Дугове
Дихотомічне
А. Гінкго дволопатеве
Б. Ковила Лессінга
В. Конюшина лучна
Г. Тис ягідний
Д. Подорожник великий
А Б В Г Д
1. 2. 3. 4. 9 клас
Практичний тур
Завдання А
Заповнити таблицю, вписати в неї літери позначення, які будуть відповідати характерним рисам рослин кожної із зазначених родин
Родина Життєва форма Листок Формула квіткиСуцвіттяПлідКапустяніРозовіПасльоновіБобовіАйстровіЖиттєва форма: а) дерева; б) кущі; в) трави.
Листки: а) прості; б) складні.
Формула квіткиСуцвіття Плід
а) Ч_П (5)Т(5) М 1 а) китиця а) коробочка
б) Ч 4 П 4 Т 4+2 М 1 б) завиток б) сім’янкав) Ч (5) П (5) Т 5 М 1 в) простий зонтик в) біб
г) Ч (5) П 1+2+(2) Т (9)+1М 1 г) волоть г) яблуко
д) Ч 5 П 5 Т ∞ М ∞ д) кошик д) стручок
е) Ч_П 3+3 Т 3+3 М 1 е) головка е) ягода
ж) Ч (5) П 3+(2) Т 10 М 1 ж) щиток ж) кістянка

9 клас
Практичний тур
Завдання Б
Розглянути рисунки та визначити яким систематичним групам
тварин вони належать і яку будову мають
471360597790134874014668568580977902787015219710

1 2 3 4

Рисунок 1 –
1. 2. 3. 4. 5. Рисунок 2 –
1. 2. 3. 4. 5. Рисунок 3 –
1. 2. 3. 4. Рисунок 4 –
1. 2. 3. 4. 5.

Приложенные файлы

  • docx 23979539
    Размер файла: 180 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий