Історія 9-11 клас

Варіант 1
1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій.
Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині
Приєднання Правобережної України до Росії за другим поділом Речі Посполитої
Ліквідація полкового устрою на Лівобережній Україні
Остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі
А 1, 4, 3, 2
Б 1, 4, 2, 3
В 3, 4, 1, 2
Г 4, 3, 1,2

2. Коли російський імператор ухвалив указ, уривок з якого наведено?
«Не допускати ввозу в межі імперії... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі; друкування й видання в імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком тільки: а) історичних документів і пам'яток і б) творів красного письменства... заборонити також різні сценічні вистави й читання на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музикальних нот; припинити видання газети “Київський Телеграф ”».
А 1861р.
Б 1863 р.
В 1876 р.
Г 1890 р.

3. Яке твердження характеризує діяльність Головної руської ради 18481849 рр.?
А Заснування греко-католицької духовної семінарії у Львові Б Скликання з'їзду діячів науки й культури - «Собору руських учених»
В Видання першого українського журналу «Основа» Г Реорганізація єзуїтської академії у Львові в університет

4. Якими були напрямки діяльності Кирило-Мефодіївського братства?
Написання наукових праць, виступи з лекціями в навчальних закладах Києва
Ввезення з-за кордону й поширення нелегальної революційної літератури
Збір коштів на відкриття народних шкіл та видання нових книжок
Підготовка до збройного повстання в Україні
Видання україномовної щоденної газети для селян та робітників
А 1,2
Б 1,3
В 2,4
Г 3, 5

5.У яких твердженнях ідеться про гетьмана Івана Мазепу?
Найвпливовіші посади в гетьманському уряді й великі маєтності надавав власним синам
За його гетьманування Українську православну церкву було підпорядковано Московському патріархатові
Ініціював будівництво більше десяти нових храмів і відновив кілька давніх
Обіймаючи гетьманську посаду в еміграції, докладав зусиль для залучення європейських країн до боротьби за відновлення незалежності Гетьманщини
Усвідомивши небезпеку перебування Гетьманщини в складі Росії, уклав союз зі шведами й повстав проти Московської держави
А 1,5
Б 2,4
В 3,5
Г 4, 5

6.Укажіть ім’я історичного діяча, яке пропущене в уривку з джерела
«На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські________поранений був у груди. Але через молодість і одвагу він не чув ран, що були на тілі його... Був-бо він сміливий і хоробрий, "од голови й до ніг його не було на нім вади... Кріпко вони билися. але інші полки татарські зітнулися з ними, і за гріхи наші руські полки було переможено "».
________________________________________________________________________________________

7. З відомих вам наслідків Кревської унії 1385 р. для України запишіть 2.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

8. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій.
Радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до складу УРСР
Виступ Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на ХХ з’їзді КПРС
Ліквідація Української греко-католицької церкви.
Операція «Вісла»
А. 1, 3, 4, 2
Б. 1, 4, 2, 3
В. 3, 4, 1, 2
Г. 3, 3, 1, 2

9. Які із заходів стосуються політики радянської влади на Західній Україні напередодні вторгнення Німеччини та її союзників на територію СРСР?
Призначення української інтелігенції на важливі посади нової компартійно-радянської адміністрації.
Підтримка новою владою всіх українських культурно-освітніх, спортивних, кооперативних, наукових організацій.
Розгортання масових репресій у формі депортації «неблагонадійних елементів».
Конфіскація земель великих землевласників і перерозподіл землі між селянами.
Масове зросійщення середньої (шкільної) та вищої освіти.
А. 1, 2
Б. 2, 3
В. 2, 4
Г. 3, 4
Д. 3, 5
Ж. 4, 5

10. Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х – першій половині 80-х років ХХст.
Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного народногосподарського комплексу.
Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації.
Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала світові стандарти
Створення нових потужностей в атомній електроенергетиці.
Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на високотехнологічні цикли.
А 1, 4
Б 1, 5
В 2, 4
Г 2, 5
Д 3, 4
Ж 3, 5

11. У яких тверджень йдеться про Павла Скоропадського?
Схилявся до зближення з більшовицькою Росією після поразки Німеччини в Першій світовій війні.
У квітні 1918р. на Всеукраїнському хліборобському конгресі був проголошений гетьманом України.
Скасував закони й розпорядження Центральної Ради та Генерального секретаріату, які заперечували право приватної власності
Здійснював заходи, спрямовані на зросійщення української освіти, науки, культури
Від листопада 1920р. керував роботою уряду УНР за кордоном
А 1, 3
Б 2, 3
В 2, 4
Г 3, 4
Д 3, 5
Ж 4, 5

12. Який рік слід уписати на місці пропуску в джерелі?
«На початку листопада повстанці згрупувалися в лісах на півдні від Сарн. Люди йшли на явну смерть, вони це розуміли... Головний відділ під командуванням Ю. Тютюнника рушив на Коростень...після жорстокого бою займає його... Після цього бою червоне командування розпочало концентрацію військ для оточення генерала Тютюнника... Його починає атакувати дивізія Г.Котовського...Не доходячи до Києва 40 км, група Тютюнника була повністю оточена й примушена пробиватися на захід, до польського кордону. Біля с. Міньки відбувся останній бій. Лише невеликій частині, очоленій генералом Тютюнником, вдалося вирватися з оточення. 359 вояків потрапили у полон... У Базарі на Волині відбувся військовий суд, де всіх приговорили до розстрілу»
________________________________________________________________________________________

13. Назву якої організації пропущено у фрагменті з історичного джерела?

«Здіймається пожежа війни, в якій тріснуть кайдани, що давили поневолені народи. В сій пожежі кується майбутнє України. Настав слушний час, день нашого воскресіння. В сей час український народ кличе синів своїх до бою за волю України. Однодушним рішенням з’єднала начальні управи всіх досі в нас існуючих стрілецьких і руханкових організацій в Українську Бойову Управу. Українська Бойова Управа стає одинокою старшиною організації».
________________________________________________________________________________________

14. З відомих вам наслідків процесу «перебудови» в політичному та соціально-економічному житті України запишіть 2.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Варіант 2
1. Укажіть комбінацію цифр , яка відповідає послідовності подій
"Київська козаччина"
Підписання Валуєвського циркуляру
Відкриття Київського університету
Заснування Київської громади
А.2,4,3,1
Б 3,4,2,1
В 3,1,4,2
Г 4,3,1,2

2. Коли відбулися описані в історичному джерелі події ?
" Хочуть панове міщани львівські школи заснувати для навчання дітей християнських усіх станів , які би мали вчитися Письма Святого грецького й слов’янського , щоб не був їхній християнський рід неначе безсловесним через свою навченість. І також купити друкарню , потрібну для тієї школи".
А.1569 р.
Б 1585 р.
В 1596 р.
Г 1615 р.

3. Яке з тверджень стосується верств князів часів Київської Русі ?
А За службу отримували грошову винагороду
Б Верства , за якої можна було належати тільки за народженцям
В Найчисельніша верства тогочасного суспільства
Г Представники верстви обіймали певні урядові посади

4. Укажіть особливості політичного та соціально - економічного життя Гетьманщини після Полтавської битви 1709 р.
Виведення з України ,на прохання гетьмана І. Скоропадського , російських військ та пом’якшення умов військової служби козацьких полків
Прикріплення до гетьманського уряду царського резидента , якого вповноважено було " царським ухвалам й очима України "
Царський уряд сприяв збільшенню видання книжок тогочасною українською мовою
Перенесення гетьманської резиденції із Батурина до Глухова
Дозвіл від російського уряду на вивіз товарів не через північні російські порти , а через територію Речі Посполитої
А.1,4
Б. 2,4
В.3,5
Г.4,5

5. Які з тверджень стосуються Івана Франка ?
Перший голова Русько – української радикальної партії , один з її головних ідеологів
Один з провідників поміркованого крила народовців, втілював у життя політику "нової ери "
Ініціатор створення громадсько-політичного товариства "Народна Рада", його голова
Творець соціально – психологічного роману у українській літературі
Його політичний світогляд формувався під впливом соціалістичних ідей М. Драгоманова
А 1,4
Б 1,5
В 2,3
Г 3,5

6. Назву якого журналу пропущено в джерелі ?
"Кирило-мифодіївські братчики , повернені з засланням , збиралися в Петербурзі й заходилися прясти далі перервану основу українського відродження . Особливо живу видавничу й організаційну діяльність виявив у тім часі Куліш , який зі своїм швартом Білозерським розпочинає видавати український місячник _______".
________________________________________________________________________________________

7. 3 відомих вам наслідків монгольської навали на землі Русі – України запишіть 2
___________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій.
Утворення Товариства українських поступовців (ТУП)
Участь української парламентської громади в ІІ Державній думі Росії
Утворення української соціал-демократичної робітничої партії.
Демонстрація проти заборони святкувати 100 річчя від дня народження Т.Шевченка.
А 1, 3, 4, 2
Б 3, 4, 1, 2
В 3, 2, 1, 4
Г 4, 3, 1, 2

9. Що передбачала нова економічна політика в УСРР 19211928 рр.?
Формування трудових армій і запровадження трудової повинності
Заміну продрозкладки натуральним продовольчим податком
Заборону приватної торгівлі в селі та містах
Оздоровлення грошового обігу через діяльність банків та кредитних установ
Передачу підприємств великої промисловості в оренду приватним особам
А 1, 2
Б 1, 4
В 2, З
Г 2, 4
Д 2, 5
Ж 3, 5

10. Які події відбулися за часів каденції президента Леоніда Кравчука?
1. Підписання угоди про виведення стратегічної ядерної зброї з країни
2. Перший візит в Україну глави католицької церкви
3. Перший державний візит в незалежну Україну президента США
4. Введення українського миротворчого контингенту в Ірак
5. Визнання США України як незалежної держави
А 1, 5
Б 2, 3
В 2, 4
Г 3, 1
Д 3, 4
Ж 4, 5

11. У яких твердженнях ідеться про Володимира Винниченка?
Схилявся до зближення з Антантою, задля зміцнення незалежності УНР вдавався до заходів зі створення регулярної армії
Організатор збройного виступу самостійників, які прагнули примусити Центральну Раду проголосити незалежність України
Очолював Український національний союз, один з керівників виступу проти гетьмана П. Скоропадського
3 початку січня 1919 р. очолив загони, що боролися проти денікінців, військ Директорії та Антанти
Автор оповідань, романів і повістей, двох десятків п’єс, які ставили на сценах Берліна, Москви, Праги, Рима
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 2, 4
Д 3, 5
Ж 4, 5

12. Який рік слід записати на місці пропуску в джерелі?
«Не передати словами, з яким хвилюванням зустрів я Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою 24 серпня _____ і підтверджений на Всеукраїнському референдумі 1 грудня. Чи сподівався, страждаючи в польських і радянських концтаборах, що доживу до такого часу, що здійсняться мої найзаповітніші мрії?! Богові було угодно, щоб сталося саме так. І щоб я впевнився: моя причетність до боротьби з поневолювачами України не була марним поривом душі»
________________________________________________________________________________________

13. Про яку подію повоєнної України йдеться в джерелі?
«...Військо Польське провело виселення нашого населення дуже швидко, оскільки протягом чотирьох годин кожен господар мусив спакувати речі й виїхати із села. У деяких селах, наприклад у селах Криве на р.Сян, Творильчик, Творильне, Студене, Бук, Довжиця, Літня, Полянки та Жерниця, Військо Польське давало людям на збори лише дві години. У зв'язку з таким коротким терміном часу на збори населення не мало змоги забрати із собою сільськогосподарські машини (молотилки, зерноочисні машини, січкарні, плуги, борони), предмети домашнього господарства, швейні машини, картоплю тощо. Все це забрало польське цивільне населення разом з Військом Польським до міст Балигород, Сянік, Лісько, Риманів й навіть до Кросна»
_____________________________________________________________________________

14. З відомих вам соціально-економічних наслідків форсованої індустріалізації в радянській Україні запишіть 2
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Варіант 3
1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Відкриття Київського університету
Створення Літературно-наукового товариства ім. Т. Шевченка
Відкриття в Ніжині гімназії вищих наук
Заснування Харківського університету
А 2,4, 3,1
Б 3,4,2, 1
В 3,4, 1,2
Г 4,3, 1,2

2. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
«Після всемилостивішого від нас звільнення графа Кирила Розу мавського, за його проханням, із чину гетьманського наказуємо наглому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним наглому генералу графу Рум'янцеву і з ним чотирьом великоросійським представникам».
А 1750 р.
Б 1764 р.
В 1781 р.
Г 1785 р.

3. З виходом якої книжки пов’язують початок національного відродження в Наддніпрянській Україні?
А «Кобзаря» Т. Шевченка Б «Енеїди» І. Котляревського В «Історії Русів»
Г «Історії Малої Росії» Д. Бантиш-Каменського

4. Які твердження характеризують релігійну ситуацію в українських землях у першій половині XVII ст.?
Берестейська церковна унія зняла напруження у відносинах між католицькою та православною церквами
Перехід більшості селянства - основної маси населення українських земель - до інших віросповідань
Церквою, яку підтримував уряд Речі Посполитої, була греко- католицька
Орден єзуїтів згорнув свою діяльність, поступившись православним братствам
Після ухвалення «Пунктів заспокоєння» Владислава IV легалізовано православну церковну ієрархію
А 1,5
Б 2,4
В 3,5
Г 4, 5

5. Укажіть твердження, які стосуються князя Володимира Мономаха
Об'єднав більшу частину території Київської держави, припинив князівські усобиці
Був одружений із дочкою візантійського імператора Константина Мономаха
Виділив Києво-Печерському монастирю кошти для будівництва Успенського собору
Згуртував сили для відсічі половців, брав участь у 80 битвах проти них
Перший раз був вигнаний з київського столу під час повстання киян
А 1,4
Б 1,5
В 2,4
Г 3, 4

6. Якої таємної організації першої половини XIX ст. стосується наведений уривок з програмного документа?
«Україна повинна була стати “непідлеглою Річчю Посполитою в союзі слов'янськім ”, а сам цей союз міг бути створений лише за умов знесення кріпацтва, “повної свободи і автономії народностей Очолювати федерацію, осередком якої мав стати Київ, повинен був сейм і президент. Для усіх народів передбачалося загальне виборче право, свобода совісті, освіта рідною мовою».
________________________________________________________________________________________

7. 3 відомих вам наслідків Національно-визвольної війни середини XVII ст. запишіть 2
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій?
Схвалення Верховною Радою УРСР Закону «Про державний статус української мови»
Обрання Б. Патона президентом АН УРСР Ухвалення «Конституції розвинутого соціалізму»
Обрання М. Горбачова генеральним секретарем ЦК КПРС
А 2, 4, 3, 1
Б 2, 3, 4, 1
В 3, 4, 1, 2
Г 4, 3, 1, 2

9. Які явища та процеси характерні для освіти та культури радянської України за доби непу?
Завершення кампанії з ліквідації неписьменності серед дорослих
Розбудова мережі робітфаків, які готували робітничу молодь до вступу в інститути
Зростання кількості шкіл з українською мовою навчання
Створення Спілки радянських письменників України
Відновлення діяльності університетів
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 3, 4
Д 3, 5
Ж 4, 5
10. Які зміни відбулися в УРСР у період хрущовської «відлиги»?
Розширення кола осіб, які мають право на державну пенсію
Скорочення масштабів спорудження державного житла
Розбудова «агроміст» у сільській місцевості
Відбувся перехід на нову систему оплати праці колгоспників
Встановлено плату за навчання у старших класах середніх шкіл та ВНЗ
А 1, 2
Б 1,4
В 2, З
Г 2, 5
Д 3,5
Ж 4, 5
11. У яких твердженнях ідеться про Євгена Петрушевича?
Перший голова Державного секретаріату, створеного Українською Національною Радою ЗУНР
Голова Центрального військового комітету у Львові, від листопада 1918 р. командувач збройних сил ЗУНР, згодом - державний секретар військових справ ЗУНР
Член Директорії УНР згідно з ухвалою Трудового конгресу України в Києві
Як голова Українського Національного Союзу відігравав провідну роль в організації протигетьманського повстання
Голова Української Національної Ради, яка проголосила створення на українських землях Австро-Угорщини української держави
А 1, 2
Б 1, 5
В 2, 5
Г 3, 4
Д 3, 5
Ж 4, 5
12. Коли відбулися події, про які згадував Михайло Грушевський?
«Під час, коли українське життя в Роси штучно руйнувалося, спинялося, заморожувалося всіма способами, галицьке нищилося ще більше грубо, насильно й варварськи. Через кілька тижнів потому, як узято Львів... нова російська адміністрація тутешня з Бобринським на чолі стала розвивати свою програму ліквідації здобутків українського культурного життя в Галичині. Припинено українські часописи, позакривано книгарні, просвітні, а далі взагалі всякі українські товариства. Почалися арешти й висилка до Росії“небезпечних”і “підозрілих” українських діячів. Урядування українською мовою й освіта нею припинені. Почали робити заходи для зміни унії російським православієм.„»
_____________________________________________________________________________

13. З якого документа наведено уривок?
«1. Прирівняти своїм значенням майно колгоспів та кооперативів (урожай на ланах, громадські запаси, худобу, кооперативні склади та крамниці тощо) до майна державного і всебічно посилити охорону цього майна від розкрадання. 2. Застосовувати як захід судової репресії за розкрадання колгоспного та кооперативного майна вищу кару соціального захисту - розстріл із конфіскацією всього майна і з заміною при пом'якшувальних обставинах позбавленням волі на строк не менше як 10років з конфіскацією всього майна. 3. Не застосовувати амністії до злочинців, засуджених у справах про розкрадання колгоспного та кооперативного майна...»
_____________________________________________________________________________

14. З відомих вам причин поразок Червоної армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни запишіть 2
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант 4
1. Укажіть комбінацію цифр ,яка відповідає послідовності подій
Коліївщина
Заснування Задунайської Січі
Гетьманування Кирила Розумовського
Заснування Нової (Підпільненської) Січі
А 2,4,3,1
Б 3,4,2,1
В 3,4,1,2
Г 4,3,1,2

2. Коли виникла організація ,про яку йдеться в уривку з історичного джерела ?
«...Громадівці відстоювали ідею окреміиіності української народності та її право на самостійний розвиток головно супроти польських претензій на українські землі та польських і московських зазіхань на українську народність. Частина громадівців вела активну роботу у сфері народної просвіти: засновувала школи, ширила українські книжки, дехто, от-як Познанський, і просто оселялися на селі, щоб бути помічними народові своєю порадою й наукою... Вгамувавши польське повстання (на Україні - за допомогою самих українських селян, які хапали повстанців і оддавали їх до рук російської адміністрації), російське правительство взялося й за український рух...».
А а початку 60-х років XIX ст.
Б априкінці 60-х років XIX ст.
В а початку 70-х років XIX ст.
Г Наприкінці 70-х років XIX ст.

3. Що з переліченого стосується здобутків "новоерівської політики"
А Відкриття у Львівському університеті кафедри історії України
Б Заснування Чернівецького університету та Львівської технічної академії
В Створення першого професійного українського театру на західноукраїнських землях
Г Видання брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta»

4. Укажіть особистості становища українських земель після Люблінської унії 1569 р.
Боротьба українських князів та шляхти за розширення своїх повноважень в управлінні землями для створення незалежних князівств
Поширення фільваркової системи господарювання, що супроводжувалася закріпаченням селян
Пожвавлення культурного життя, важливою подією якого стало створення Острозької академії
Перехід православної церкви з усіма віруючими під зверхність Папи Римського - глави католицької церкви
Офіційне визнання польським урядом Запорізької Січі, свідченням цього стало утворення реєстрового козацтва
А 1,4
Б 2,3
В 3,4
Г 4, 5
5. Укажіть твердження , які стосуються князя Данила Романовича
Брав участь у поході Новгород-сі в ерського князя Ігоря Святославича проти половців
Здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся з ханом Батиєм
Приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття, переніс столицю до Львова
Коронувався як король Русі вінцем, надісланим Папою Римським
Визнав своїм спадкоємцем Любарта, литовського князя з династії Гедиміновичів
А 1, 4
Б 2, 3
В 3, 4
Г 4,5

6. Про яку подію йдеться в уривку з історичного джерела ?
«Пішов Ігор на греків... І порадилися руса, і вийшли, оружившись, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки... Феофан, сановник Романа, зустрів їх у човнах з вогнем і став пускати вогонь трубами на човни руські. І було видно страшне диво...».
________________________________________________________________________________________

7. 3 відомих вам причини роздрібненості Київської Русі запишіть 2
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності каденцій президентів України
Віктор Янукович
Леонід Кравчук
Леонід Кучма
Віктор Ющенко
А 2,4, 3,1
Б 2, 3, 4, 1
В 3,4,2, 1
Г 4,3,2, 1

9. Чим характеризувався культурно-освітній процес в УРСР у другій половині 1930-х років?
Існуванням різноманітних мистецьких шкіл та напрямів
Репресіями проти представників української інтелігенції
Згортанням українізації, зокрема поступовим зросійщенням середньої та вищої освіти
Впровадженням експериментального навчання в школі: скасування класно-урочної системи, оцінок тощо
Викладанням у школі базової навчальної дисципліни «Історія України»
А 1,2
Б 2, З
В 2,4
Г 3, 4
Д 3,5
Ж 4, 5

10. Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х на початку 80-х років XX ст.
Істотне зменшення капіталовкладень у сільське господарство республіки
Збереження за Україною ролі однієї з паливно-енергетичних, машинобудівних і металургійних баз СРСР
Активне залучення іноземних інвестицій у підприємства ВПК
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва створила умови для експорту зернових
Орієнтація важкої промисловості на першочергове обслуговування підприємств ВПК
А 1,2
Б 2,4
В 2, 5
Г 3, 4
Д 3,5
Ж 4, 5

11. У яких твердженнях ідеться про Християна Раковського?
У 1919-1923 pp. очолював український радянський уряд
Виступив громадським звинувачувачем на процесі «СВУ»; 1934-1937 pp. голова Рад наркому УРСР
На початку 1933 р. відряджений в Україну як особистий представник Сталіна з необмеженими повноваженнями
Вимагав від більшовицького центру «реального» суверенітету УСРР, виступав проти плану «автономізації» республік
У 1928-1938 pp. - генеральний (від 1934 р. - перший) секретар ЦККП(б)У
А 1, 3
Б 1, 4
В 2, 3
Г 2, 4
Д 3, 4
Ж 4, 5

12. Коли відбулися події, про які йдеться у фрагменті зі спогадів В. Винниченка?
«Газети не мали місця для вміщення всіх телеграм, які посилалися Центральній Раді з усіх кінців України. Земства, думи, товариства, сільські сходи, військові частини, мітинги. “Вітаючи Універсал УЦР й визнаючи його справжнім висловом домагань української демократії, признаємо Центральну Раду за своє Тимчасове Правительство й заявляємо, що будемо всіма силами боротися й боронити волю українського народу ”... Полтавські губернські земські збори на своїм засіданню, обміркувавши Універсал Центральної Ради, постановили:
УЦРада - се правосильний орган усього українського народу;
Губернські земські збори висловлюють повну готовність піддержувати УЦРаду в заведенню основ автономії України...»
____________________________________________________________________________

13. Про яку подію йдеться в джерелі?
«Наймасовіша в Україні акція періоду “перебудови ”, мета якої полягала в тому, щоб не лише відокремити національну історію від радянської, а й протиставити “справжнє ”, “природне ” возз'єднання України 1919 р. “штучному ” возз'єднанню 1939 р. Так само звернення до історичного досвіду було і засобом протиставлення “справжньої ” української державності (УНР і ЗУНР ) "штучній ” - радянській»
_____________________________________________________________________________

14. З відомих вам наслідків радянізації західноукраїнських земель у повоєнний період запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант 5
1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Заснування Чернівецького університету
Відкриття Київських вищих жіночих курсів
Діяльність Братства тарасівців
Відкриття в Одесі Новоросійського університету
А 1,4,3,2
Б 2,4,1,3
В 3,4,2,1
Г 4,1,2,3

2. Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?
«Помер Рюрик. Княжіння своє він передав Олегові, що був його роду, віддавши йому на руки сина свого Ігоря, бо той був дуже малий... І сів Олег, князюючи, в Києві. І мовив Олег: “Хай буде се мати городам руським ”».
А На початку IX ст.
Б Наприкінці IX ст.
В На початку X ст.
Г Наприкінці X ст.

3. Яка з подій пов'язана з Правобережною Гетьманщиною?
А Укладення українсько-польського Гадяцького договору Б Підписання Юрієм Хмельницьким і московським урядом Переяславських статей
В Чорна рада в Ніжині, проголошення гетьманом Івана Брюховецького Г Укладення союзу гетьмана Петра Дорошенка з Туреччиною

4. Що характерно для суспільно-політичного життя Київського князівства за доби роздробленості?
Найбільша кількість населення порівняно з іншими князівствами
Належність земель князівства нащадкам сина Ярослава Мудрого - Святослава
Розгортання основних подій, увічнених у «Слові о полку Ігоревім»
Піднесення князівства за правління Ярослава Осмомисла
Найгостріші міжкнязівські суперечки за право володіти столом
А 1,2
Б 2,3
В 3,4
Г 1,5

5. Які з тверджень стосуються Михайла Грушевського?
Один із засновників Української соціал- демократ ичної партії (УСДП)
Завідував кафедрою історії у Львівському університеті
Автор першого національного історичного роману «Чорна рада»
Очолював Наукове товариство ім. Т. Шевченка
Зажив слави літературного критика й творця українського правопису
А 1,2
Б 2,4
В 2, 5
Г 3,4

6.Якої організації стосується наведений уривок з історичного джерела?
«Обер-поліцмейстер доставив знайдений поліцейськими служителями у квартирі 15 Гулака рукопис, який він під час арешту його встиг було сховати. Цей рукопис під назвою “Закон Божий” написаний рукою Гулака і містить у собі 109 параграфів».
________________________________________________________________________________________
7. З відомих вам наслідків діяльності Головної руської ради під час революції 18481849 рр. в Австрійській імперії запишіть 2
_________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій у період Першої світової війни
Створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства
Укладення першого у світовій війні сепаратного мирного договору
Перше засідання Загальної Української Ради, що виникла у результаті об'єднання ГУР і СВУ
Брусиловський прорив російських військ
А. 1, 4, 3, 2
Б. 1, З, 4, 2
В. 2, 4, 1, 3
Г. 4, 3, 1, 2

9. Укажіть особливості соціально-економічного та політичного життя Закарпатської України в 19211937 рр.
Закарпатські українці мали свій крайовий сейм, який самостійно розв'язував питання мови, освіти, релігії
Стримування урядом економічного (особливо промислового) розвитку регіону
Відбувалася спланована колонізація українських земель військовими й цивільними осадниками
Можливість вільної діяльності політичних і громадських організацій, якщо вона не суперечила загальнодержавній конституції
Створення концтабору в Березі-Картузькій для утримання політв’язнів.
А. 1, 2
Б. 1, 3
В. 2, 4
Г. 2, 5
Д 3, 5
Ж 4, 5

10. Які з тверджень характеризують розвиток культури УРСР у другій половині 60-х першій половині 70-х років XX от.?
Офіційна популяризація надбань історичної школи М. Грушевського
Вихід на екрани художніх фільмів нового напрямку в українському кінематографі - «поетичного кіно»
Заохочення владою використання української мови в театральних виставах та кінофільмах
Перетворення теми героїзму народу у війні та розбудови народного господарства на провідну в образотворчому мистецтві
Критика владою творів українських письменників, створених за канонами соціалістичного реалізму
А 1,3
Б 1, 5
В 2, 4
Г 2, 5
Д 3, 5
Ж 4, 5

11. У яких твердженнях ідеться про Андрея Шептицького?
Борець за автокефалію українського православ’я, творець і перший митрополит Української автокефальної православної церкви
Ініціатор створення Львівської богословської академії - єдиного у Західній Україні легального українського ВНЗ у міжвоєнний період
У 1945 р. разом з усіма іншими вищими ієрархами УГКЦ був заарештований НКВС
Підтримав відновлення української державності та створення уряду Української держави на чолі з Я. Стецьком у 1941 р.
Завдяки виступам на його захист Папи Римського Іоанна XXIII і Президента СІЛА Дж. Кеннеді був звільнений з ув'язнення й висланий за межі СРСР
А 1, 2
Б 2, З
В 2, 4
Г 3,4
Д 3,5
Ж 4, 5

12. Укажіть хронологічні межі тієї політики, про яку йдеться в уривку зі «Щоденників» С. Єфремова
«От справжня злоба дня. Просто стогін і ґвалт стоїть по установах. Виданий був наказ, щоб усі службовці вміли по-українському, але як ніхто із росіян і “тоже - малоросов” того всерйоз не брав, то граматики і словники любенько собі спочивали під спудом. Аж тут почали іспити робити і, хто не складе, - виганяти. От тут от і почалося. Достається, звичайно, українцям, хоча в тому, що робиться, вони Богові Духа винні...»
________________________________________________________________________________________

13. Про яку організацію йдеться в джерелі?
«Іван Кандиба згадує: “Виступив Лук’яненко спочатку. Потім я. Я сказав приблизно такі фрази, що викликали тоді навіть між нами непогодження: «Проект програми взагалі я схвалюю. Але мені не подобається те, що на базі марксизму-ленінізму вона побудована». А тоді Вірун мені зразу таку репліку каже:« Без марксизму-ленінізму дальше, як до Києва, не дійдеш». Ну, такий собі конфлікт. І якраз Левко тоді записував свого роду нотатки. Вони так і називаються: «Нотатки на зборах шостого листопада». Потім у справі фігурували... Значить, вирішили все-таки замінити цю програму... І доручили знов-таки Лук'яненку в іншій формі це подати. У новому варіанті програми головним завданням організації була ненасильницька боротьба за громадські права в Україні, за національні та культурні права, за економічні права тощо. Другим етапом боротьби мала бути боротьба за самостійність України”»
________________________________________________________________________________________

14. З відомих вам наслідків політичних репресій 1930-х років у радянській Україні запишіть 2
_________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Варіант 6
1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій.
Створення культурно-освітнього товариства «Просвіта»
Утворення Української національно-демократичної партії (УНДП)
Утворення Русько-української радикальної партії (РУРП)
Заснування у Львові першого професійного українського театру
А. 1, 4, 3, 2
Б. 2, 3, 4, 1
В. 3, 4, 1, 2
Г. 4, 1, 3, 2

2. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
«Ті посли з’їхалися поміж Смоленськом і Мстиславлем, у селі Андрусові. Вони постановили мир на тринадцять років під корисними умовами для обох монархій; покривджено тільки козаків, а оскільки постановлено, щоб низові запорізькі козаки лишались у послушенстві обох монархій – російської і польської; городові козаки, що від Чигирина, аби лишалися під поляками, а що від Переяславля, аби заховувалися під росіянами»
А. 1654р.
Б. 1657р.
В. 1667р.
Г. 1686р.

3. Яка з подій була ініційована Петром Могилою як один із заходів, спрямованих на піднесення культурно-церковного життя?
А Видання в друкарні Івана Федорова Апостола та «Букваря»
Б Підготовка до друку та видання Острозької біблії
В Створення Київського колегіуму (згодом академії)
Г Будівництво архітектурного ансамблю Успенської церкви у Львові

4. Укажіть особливості суспільно-політичного життя Галицького князівства в XII ст.
Цілковита залежність від Києва, спричинена географічною близь кістю
Впливовість бояр знайшла втілення в олігархічному правлінні, подібного якому не знали інші князівства Русі
Об’єднання князівства пов’язують з правлінням Володимирів Володаревича, який був першим одноосібним правителем
Розквіту князівство досягло за правління Романа Мстиславича ти його сина - Данила
Столиця князівства, залишаючись резиденцією митрополитів, булі на ті часи й одним з найбільших європейських міст
А 1,4
Б 2, З
В 2, 4
Г 4, 5

5. Які з тверджень стосуються Тараса Шевченка?
Упорядкував і видав три збірки народних пісень, які не втрачають наукової цінності й нині
Його поетичні твори є втіленням національної ідеї, що сприяло згуртуванню українців у боротьбі за національне визволення
Основоположник художньої прози в українській літературі, автор повістей «Конотопська відьма», «Маруся»
Художник, якому належить понад тисячу мистецьких творів - портретів, пейзажів, виїїонаних у різних техніках

Один з ініціаторів створення Загальної української безпартійної організації. Автор гімну «Болсе вели мі єдиний, нам Україну храни»

А 1,4
Б 2, З
В 2, 4
Г 4, 5

6. Якої події першої половини XIX ст. стосується уривок з історично джерела?
«Військо це передбачаємо утворити на Україні з людей, до козачої служби здібних і здавна відомих звичкою й охотою до неї. Воно повинно складатися з 4 полків: кожний полк з 8 ескадронів, а ескадрон з 159 козаків... Як мине в українських полках потреба, всі вони мають розпускатися по своїх домівках, але вже назавжди залишаться приналежними війську і за першою потребою повинні з’явитися на службу і скласти знову свої полки».
________________________________________________________________________________________

7. З відомих вам наслідків запровадження християнства як державної релігії в Київській русі запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Спроба антиконституційного перевороту в СРСР (ГКЧП)
Затвердження Верховною Радою України Державного прапора України
Перетворення Української групи сприяння виконанню Гельсінських угод на Українську Гельсінську спілку
Політ американського космічного корабля «Колумбія» з українцем Л. Каденюком
А 2, 1, 3, 4
Б 3, 1,2,4
В 3, 4, 1, 2
Г 3, 2, 1, 4

9. Які твердження характеризують політику більшовиків в Україні в першій половині 1919 p.?
Перевибори органів місцевого самоврядування на підставі майнового цензу
Українізація суспільно-політичного життя
Націоналізація промисловості, транспорту, банків
Реквізиція хліба в селян шляхом продрозкладки
Розбудова України як незалежної радянської республіки
А 1,2
Б 1,5
В 2,4
Г 3, 4
Д 3,5
Ж 4, 5

10. Укажіть особливості розвитку промисловості в 19461950 pp.
Надання СПІА кредитів Радянському Союзу згідно з планом Маршалла
Матеріальна зацікавленість робітників у розвитку виробництва та якості продукції
Першочергова відбудова підприємств важкої промисловості та енергетики
Здійснення відбудови на основі прогресивних технологій повоєнного часу
Розвиток промисловості здебільшого здійснювався за рахунок викачування ресурсів із сільського господарства
А 1,2
Б 2, З
В 2,4
Г 3, 4
Д 3,5
Ж 4, 5

11. У яких твердженнях ідеться про Петра Шелеста?
Нагороджений чотирма Зірками Героя Радянського Союзу та Героя Соціалістичної Праці
Став першим секретарем ЦК Компартії України за часів перебування JI. Брежнєва на посаді першого секретаря ЦК КПРС
Сприяв українізації закладів освіти і засобів масової інформації в УРС'Р
Розкритикований на політбюро ЦК КПРС за «недоліки в справі інтернаціонального виховання трудящих»
Автор праці «Приєднання чи возз'єднання?»
А 1,2
Б 2, З
В 2,4
Г 2, 5
Д 3,4
Ж 4, 5

12. Коли у всесоюзній газеті «Правда» був надрукований документ, уривок з якого наведено?
«Віддана сама на себе і залишена без керівництва, Польща перстворилася у зручне поле для всіляких випадковостей та раптовостей, що можуть створити загрозу для СРСР. Ось чому, будучи дотепер нейтральним, радянський уряд не може більше нейтрально ставитись до цих фактів. З огляду на таку ситуацію радянський уряд віддав розпорядження Головному командуванню Червоної армії дати наказ військам перетнути кордон і взяти під захист життя і майно населення Західної України та Західної Білорусії...»
_____________________________________________________________________________


13. Який термін використовують для визначення державного статусу УСРР, передбаченого російсько-українським договором 1920 р., пункти з якого наведено?
«РСФРР і УСРР входять між собою у воєнний і господарський союз... Обидва уряди оголошують об'єднаними такі комісаріати: перше-військових і морських сил, друге - Вищу раду народного господарства, третє - зовнішнього торгу, четверте - фінансів, п'яте - праці, шосте - шляхів і сьоме - пошти і телеграфу»
_____________________________________________________________________________

14. З відомих вам причин Голодомору 1933 р. в Україні запишіть 2
_________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Варіант 7
1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Подорож княгині Ольги до Константинополя
Похід князя Аскольда на Візантію
Правління першого князя з династії Рюриковичів
Князювання Святослава
А 1,4,3, 2
Б 2,3, 1,4
В 3,4, 1,2
Г 4, 3,1, 2

2. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
"Відбулася зустріч повсталих чернігівців з надісланим проти нього загоном. Усвідомлюючи неможливість нерівної боротьби, Сергій Муравйов хотів зупинити перестрілку, яка розпочалася, щоб припинити и даремне кровопролиття."
А На початку XIX ст.
Б Протягом першого десятиліття XIX ст.
В У середині 20-х років XIX ст.
Г У середині 30-х років XIX ст.

3. У чому проявлялося золотоординське панування на українських землях?
А .У відсутності данини для ординців
Б .У контролі баскаками князівської влади в Галицько-Волинському князівстві
В .В отриманні руськими князями ярлика на право володіння землями
Г .В управлінні князівствами ханами з правлячої монгольської династії

4. Укажіть особливості першого академічного (наукового) етапу українського національного відродження
Створення видавничо-культурних, просвітницьких, археографічних закладів й організацій
Збирання і публікація українських народних пісень, легенд тощо
Дослідження звичаїв і вірувань, написання історичних трактатів і художніх творів
Створення перших політичних партій
Висування вимоги суверенітету нації у формі автономії або незалежності
А.1,3
Б. 2,З
В. 2,4
Г .4. 5

5. Які твердження стосуються князя Ярослава Мудрого?
Княжив у Києві впродовж ЗО років, за легендою, його спіткала смерть від коня
Спорудив Софійський собор у Києві та створив першу бібліотеку
Уклав перший збірник законів «Руська правда»
Ініціював спорудження Десятинної церкви в Києві
Продовжуючи війну на Балканах, призначив своїх синів намісниками на землях Русі
А 1,2
Б 2, З
В 3,4
Г 4, 5

6. З якого документа часів Національно-визвольної війни наведено уривок?
«Щодо кількості війська, бажаючи вигідно використати своїх підданих, усвідомлюючи їх послуги для самого себе і Речі Посполитої, дозволяє й.к.м. 40-тисячний реєстр Війська Запорізького упорядкувати гетьманові того ж війська, щоб він був складений відповідно до договору... Гетьман Війська Запорізького має з підписом своєї руки і [притисненням] військової печатки скласти поіменний реєстр усіх тих, хто буде записаний у козаки, а це для того, щоб козаки залишилися при вільностях козацьких, а всі інші у замках й.к.м. і в шляхетських маєтках своїм панам підлягали »
________________________________________________________________________________________

7. З відомих вам причин ліквідації царським урядом Запорізької Січі запишіть 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Початок наступу Армії УНР і польських військ на радянську Україну
Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР
Захоплення Києва денікінськими військами
Початок Директорією УНР повстання проти гетьманського уряду
А. 2, 4, З, 1
Б. 3, 4, 2, 1
В. 4, 2, 3, 1
Г. 4, 3. 1, 2

9. Які заходи більшовицької влади мали на меті форсування індустріалізації в роки першої п’ятирічки?
Поєднання великої державної промисловості та дрібнотоварного приватного виробництва
Відмова від директивного способу ведення господарювання Встановлення надвисоких планових завдань і покарання тих, хто опинявся позаду
Матеріальне заохочення робітників
Запровадження масового виробничого змагання трудових колективів
А. 1,2
Б. 1, 5
В. 2, 4
Г. 3, 4
Д. 3, 5
Ж 4, 5

10. Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 60-х початку 80-х років?
Демократизація радянської системи, запровадження гласності
Надання права союзним республікам самостійно розв’язувати пи тання внутрішньої політикиПосилення утисків та репресій щодо інакодумців
Юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу
Відмова від директивного планування в економіці країни
А. 1, 3
Б. 2, 3
В. 2, 4
Г. 3, 4
Д. 3, 5
Ж. 4, 5

11. У яких твердженнях ідеться про Леся Курбаса?
Від 1926 р. працював у київському театрі ім. І. Франка як мистецький керівник і режисер, підготувавши близько 100 вистав
У 1907 р. в Києві заснував перший український стаціонарний театр
Драматург, автор п’єс «Народний Мала- хій» та «Мина Мазайло», які спричинили всеукраїнську літературну дискусію
Реформатор українського театру, засновник та художній керівник мистецького об’єднання «Березіль»
В’язень Соловецької тюрми, розстріляний в урочищі Сандормох (Карелія) в 1937 р.
А 1, 2
Б 2, З
В 2, 4
Г 3, 4
Д 3,5
Ж 4, 5

12. Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?
«Після підписання СРСР прикінцевого акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі в Україні була створена Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Ініціаторами її створення були М. Руденко, О. Бердник, О. Метко, Л. Лук'яненко, П. Григоренко (Москва)»
_________________________________________________________________________________

13. З якого документа наведено уривок?
«Верховна Рада Української PCP, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах»
_________________________________________________________________________________

14. З відомих вам наслідків столипінської аграрної реформи початку XX ст. запишіть 2
_______________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Варіант 8
1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Утворення греко-католицької церкви
Видання Острозької біблії
Створення Пересопницького євангелія
Видання І. Федоровим «Апостола» та «Букваря»
А 1,4,3, 2
Б 3,4, 2,1
В 3, 4, 1, 2
Г 4,3. 1,2

2. Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?
«...По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих... велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ».
А На початку XII ст.
Б Наприкінці XII ст.
В На початку ХІП ст.
Г Наприкінці XIII ст.

3. З діяльністю Перемишльського культурно-освітнього осередку 20-х років XIX ст. пов’язують
А Появу української преси в Галичині
Б Розвиток нової української літератури на західноукраїнських землях
В Появу в новій українській літературі жанрів байок та романтичних балад
Г Першу хвилю українського національного відродження в Галичині

4. Які твердження стосуються народовської течії суспільно-політичного руху в західноукраїнських землях?
Створили товариство «Просвіта», яке видавало українські книжки, відкривало читальні тощо
Пропагували ідеї російських слов'янофілів і намагалися запровадити штучне « язичіє »
Заснували 1870 р. громадсько-політичну організацію «Руська рада»
Лідери - Д. Зубрицький, Б. Дідицький, А. Добрянський, І. Наумович
Створили перше в Галичині культурно-освітнє товариство «Руська бесіда»
А 1,4
Б 1, 5
В 2,5
Г 3,4

5. У яких твердженнях ідеться про Богдана Хмельницького?
Зважаючи на зовнішньо- і внутрішньополітичну ситуацію кінця 1653р. уклав українсько-московський договір
Керував розбудовою козацької держави, згодом зосередивши у своїх руках законодавчу, виконавчу й судову владу
Узяв шлюб із дочкою молдавського господаря Василе Лупу Розандою
Уклавши українсько-російський договір, першим з українських гетьманів здійснив візит до Москви
Виконуючи союзницькі зобов'язання, разом з трансільванським князем Дєрдем II Ракоці командував військом у поході проти Польщі 1656-1657 pp.
А 1, 2
Б 1,4
В 2,3
Г 3,5

6. З якого документа доби Гетьманщини наведено уривок?
«Ми, старшина, кошовий отаман і все Військо Запорізьке, укладаємо договір з ясновельможним гетьманом і постановляємо
· навічно зберігати у Війську Запорізькому такий закон, щоб у нашій батьківщині першість належала генеральній старшині як з огляду на її високі служби, так і у зв'язку з постійним перебуванням при гетьманах... Генеральній старшині, полковникам і генеральним радникам належить давати поради теперішньому гетьману та його наступникам про цілісність батьківщини, про її загальне благо й про всі публічні справи. Без їхнього попереднього рішення і згоди, на власний розсуд (гетьмана) нічого не повинно ні починатися, ні вирішуватися, ні здійснюватися. Через це вже тепер, при обранні гетьмана, за одностайною ухвалою встановлюються три Генеральні ради, які щороку збиратимуться в гетьманській резиденції ».
________________________________________________________________________________________

7. З відомих вам наслідків промислового перевороту в підросійській Україні запишіть 2.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Прийняття Верховною Радою Конституції України
Ухвалення Верховною Радою Закону України «Про Збройні Сили України»
Вступ України до Ради Європи
Обрання Леоніда Кучми Президентом України на перший термін
А 2,3,4, 1
Б 2,4,3, 1
В 3,4, 1,2
Г 4,3, 1,2

9. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне життя радянської України в 1930-х роках?
Самостійність компартійних і радянських органів влади УРСР у розв'язанні проблем економічного та політичного життя
Кадрова стабільність, відсутність помітних змін у керівництві всіх рівнів
Заборона на суміщення партійних та радянських посад
Всебічний контроль компартійних і радянських органів за всіма сферами життя
Чистки «старої більшовицької гвардії», вищих військових кадрів і всіх інакодумців
А 1, 2
Б 1, 5
В. 2, 3
Г. 2, 4
Д. 3, 4
Ж. 4, 5

10. Які з тверджень характеризують соціальний розвиток УРСР у другій половині 70-х на початку 80-х років XX ст.?
Уповільнення темпів зростання кількості жителів міст
Недостатній обсяг виробництва споживчих товарів
Ліквідація відмінностей між умовами життя в селі та місті
Різке зменшення масштабів житлового будівництва
Залишковий принцип фінансування сфери охорони здоров'я
А 1,2
Б 1,5
В 2,4
Г 2, 5
Д 3,4
Ж 4,5

11. У яких твердженнях ідеться про Василя Стуса?
Засновник Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод
Засуджений за звинуваченням в «антирадянській агітації й пропаганді»
Автор творів «Хроніка опору», «Репортаж із заповідника ім. Берії»
Організатор і видавець нелегального журналу «Український вісник»
Автор поетичних рядків «Народе мій, до тебе я ще верну...»
А 1,5
Б 1,3
В 2,4
Г 2, 5
Д 3,4
Ж 4, 5

12. Коли було ухвалено документ, уривок з якого наведено?
«Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР - Грузія, Азербайджан і Вірменія) укладають цей союзний договір про об'єднання в одну союзну державу - “Союз Радянських Соціалістичних Республік ”...»
________________________________________________________________________________________

13. Як називають робітників, про яких ідеться в уривку з історичного джерела?
«Так прийшла весна 1942 р. Прийшов наказ набирати робочу силу до Німеччини. Старості, коменданту та його прибічникам ніколи, треба знайти ворогів, щоб не залишити нікого в селі. Були складені списки і розіслані повідомлення, в яких говорилося: “Ви повинні виїхати до Німеччини на побудову нової Європи”. На село ніби хмара насунула. Великий жах найшов на людей... Втечеш ти - сім'я постраждає. Та ось почали бігати поліцаї і силоміць загонити до старостату. Плачучи, ішли дівчата, хлопці. Тужили, ніби за мертвими , матері, сестри, рідні ».
_________________________________________________________________________________

14. З відомих вам наслідків реформування сільського господарства за доби «відлиги» запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант 9
1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій.
Утворення Кримського ханства
Видання Швайпольтом Фіолем перших книжок церковнослов’янською мовою
Остаточний поділ Київської митрополії на Київську та Московську
Городельська унія
А1,4,3,2
Б 3,1,4,2
В 3,4,1,2
Г 4,1,3,2

2. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
Коронний гетьман Миколай Потоцький зазначав: «Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переконався я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Острянин. Розгромив я Острянина - зразу ж було обрано керівником Гуню, і я двадцять тижнів вів з ним війну та ледве привів до послуху зброєю і немалим пролиттям крові!..».
А У 90-х роках XVI ст.
Б На початку XVII ст.
В У 30-х роках XVII ст.
Г У 50-х роках XVII ст.

3. Яке з тверджень характеризує козацький устрій Слобожанщини в другій половині XVII ст.?
Адміністративний устрій не змінився: наприкінці XVII ст. існувало 10 полків
Козацькі полки належали до складу Лівобережної Гетьманщини
Полком керував полковник, якого обирали довічно
Новообраного полковника затверджував на посаді царський та гетьманський уряди

4. Укажіть напрямки діяльності громадівського руху 60-х років XIX от.
Пропаганда соціалістичних ідей та повстання проти самодержавства
Видання підручників та популярних книжок українською мовою
Створення мережі таємних антиурядових революційних гуртків
Організація недільних шкіл для дорослого населення
Підготовка терористичних актів проти царських посадовців
А 1 4
Б 2,3
В 2,4
Г 3,5

5. У яких твердженнях ідеться про князя Василя-Костянтина Острозького?
Очолював військо Великого князівства Литовського проти Московії в битві під Оршею 1514 р.
Разом зі своїми послідовниками скликав церковний собор у Бересті, що проголосив унію
Засновник школи вищого типу, ініціатор видання повної Біблії церковнослов’янською мовою
Після смерті митрополита М. Рогози став греко-католицьким митрополитом
Від 1559 р. був київським воєводою, наприкінці XVI ст. - найбільший після короля землевласник Речі Посполитої
А 1,3
Б 2,4
В 3,4
Г 3, 5

6. Про якого історичного діяча йдеться в уривку з джерела?
«Коли й залишалися хвилини для відпочинку, то треба було їх віддати якій-небудь громадський справі... Треба дивуватися, звідки він відривав якісь миті для творчості .А вона не припинялась. З а цей час... закінчив “Тараса Бульбу” і майже зовсім оркестрував його, написав для дітей три опери».
________________________________________________________________________________________

7. З відомих вам причин національно-визвольної акції гетьмана Івана Мазепи запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Ліквідація Української автокефальної православної церкви
Проголошення курсу на індустріалізацію XIV з'їздом ВКП(б)
Схвалення нової Конституції УРСР на XIV Всеукраїнському з'їзді рад
Переведення вищих державних та партійних установ УСРР з Харкова до Києва
А. 2, 1, 4, 3
Б. 2 4, 1,3
В. 3, 4, 1,2 Г. 4, 2, 1,3

9. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище українських земель у складі Польщі в міжвоєнний період?
УНДО категорично заперечувало будь-яку співпрацю з державною адміністрацією
Польський уряд гальмував розвиток народної освіти, перетворював україномовні школи в «утраквістичні» (двомовні)
КПЗУ виступала ініціатором консолідації всіх національних сил
Наймасовішою та найвпливовішою політичною силою було УНДО
ОУН прагнула демократичним шляхом домогтися незалежності та соборності України
А 1,2
Б 1,3
В 2, З
Г 2,4
Д 3,4
Ж 3, 5

10. Укажіть особливості розвитку промисловості та соціальної сфери УРСР за доби «відлиги»
Уповільнення темпів розвитку електроенергетики
Неефективність соціальної політики через відсутність достатніх фінансових ресурсів
Залучення додаткових інвестицій у розвиток хімічної промисловості
Переорієнтація господарського механізму управління промисловістю з директивного на ринковий
Заміна галузевого принципу управління промисловістю на територіальний
А 1,3
Б 1,4
В 2, З
Г 2,4
Д 3,5
Ж 4, 5

11. У яких твердженнях ідеться про Миколу Скрипника?
У 1922-1928 рр. - віце-президент ВУАН, автор низки досліджень з історії літератури та літературознавства
Член ЦК КП(б)У, обіймав відповідальні партійні та державні посади. У 1924- 1927 рр. - нарком освіти УСРР
Учасник установлення більшовицької влади в Україні, проте в 1933 р. був звинувачений у «національних ухилах»
Сприяв українізації середньої й вищої школи, підготовці кадрів викладачів, розвиткові книговидання та періодики українською мовою
Один з головних організаторів Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, згодом репресований
А 1,4
Б 2,3
В 2,4
Г 3, 4
Д 3,5
Ж 4, 5

12. Коли відбулася подія, про яку йдеться в доповідній записці КДБ УРСР поданій ЦК КПУ?
«У приміщенні 4-го енергоблоку... при підготовці його до планового ремонту відбувся вибух з наступною пожежею, що був незабаром ліквідований. Від вибуху обвалився купол перекриття реакторного й покрівля машинного залів, загорівся також дах 3-го енергоблоку, у зв'язку з чим останній був аварійно зупинений... Населення міста практично все евакуйоване (44,5 тис. чоловік)... Проводяться роботи з локалізації вогнища з використанням вертольотів. З цією ж метою задіяні війська радіаційного й хімічного захисту... Здійснюються заходи щодо недопущення поширення панічних слухів і тенденційної інформації...»
________________________________________________________________________________________

13. Про яку організацію йдеться в джерелі?
«Включення України до________мало стати однією з передумов миру й безпеки народів, стабільності та балансу сил у Європі. Вступ до _____ мав зміцнити ілюзії щодо її державності та заспокоїти громадську думку і національно-визвольні сили, які боролися за відродження незалежної української держави, розколоти українську діаспору в західних державах. У цьому виявилась подвійна мораль, своєрідна політична гра сталінського керівництва. І все ж сам факт вступу України до мав велике значення, вивів її на міжнародну арену й сприяв включенню у світову політику»
____________________________________________________________________________________

14. З відомих вам наслідків підписання Брестського мирного договору УHP з країнами Четверного союзу запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант 10
1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Спорудження залізничної лінії Перемишль-Львів
Діяльність декабристських організацій
Спорудження залізничної лінії Одеса-Балта
Будівництво Яхненками - Симиренками першого цукрового заводу
А 2,3,1,4
Б 2,4,1,3
В 3,2,4,1
Г4,2,1,3

2. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
«У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: “Сину! Прийми од нас вінець королівства”... Опізо , посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: “Ти матимеш поміч од папи”».
А На початку XII ст.
Б Наприкінці XII ст.
В У середині XIII ст.
Г На початку XIV ст.

3. Доповніть речення: Великий литовський князь Бітовій з метою посилення своєї влади наприкінці XIV ст. ...
А Приєднав більшість українських земель після битви на Синіх Водах
Б Очолив «Велике княжіння Руське»
В Об’єднав Велике князівство Литовське з Польським королівством
Г Ліквідував найбільші українські удільні князівства

4. Що характерно для економіки в західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.?
Праця за кріпаченого селянства
Відсутність великих поміщицьких земельних маєтків
Розвиток потужного цукробурякового виробництва
Еміграція селян до країн Західної Європи та Америки
Виникнення фінансово-кредитних і кооперативних установ
А1,3
Б 2,5
В 3,4
Г 4,5

5. Які з тверджень стосуються Володимира Антоновича?
Землевласник і меценат, перший голова Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
Один з ініціаторів «нової ери». Йому належала також ініціатива переїзду М. Грушевського до Львова
Автор найґрунтовнішого дослідження з минулого українського народу - «Історії України-Руси»
Лідер та ідейний натхненник Київської громади протягом усього її існування
Видавець першого українського політичного часопису «Громада» в Женеві
А 1,3
Б 2,4
В 2,5
Г 3,4

6. З якого документа кінця XVIII ст. наведено уривок?
«Через обов'язок, який лежить на нас стосовно клопотів про благо і велич вітчизни, стараючись користь і безпеку його встановити, як в рівній мірі вважаючи засобом назавжди віддалити неприємні причини, які підбурюють вічний мир. між імперіями Всеросійською та Оттоманською укладений, який ми назавжди зберегти щиро бажаємо. Не менше ж і в заміну та задоволення збитків наших вирішили ми взяти під державу нашу півострів Кримський, острів Тамань і всю Кубанську сторону».
______________________________________________________________________________________
7. З відомих вам причин укладення українсько-російського договору 1654 р. запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Обрання Віктора Януковича Президентом України
Обрання Леоніда Кучми Президентом України на другий термін
Ухвалення Верховною Радою Закону України «Про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні»
Запровадження національної валюти - гривні
А 2,4,3, 1
Б 3,4,2, 1
В 3,4, 1,2
Г 4,2,3, 1

9. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та соціально-економічне життя УРСР у роки другої п’ятирічки?
Прийняття нової Конституції УРСР
Поширення стахановського руху
Зменшення питомої ваги міського населення
Перша хвиля «ліквідації куркульства як класу»
Саботаж населенням України політики радянської влади
А. 1, 3
Б. 1, 4
В. 1, 5
Г. 2, 5
Д. 3, 4
Ж. 4, 5

10. Які риси були характерними для сільського господарства УРСР після Другої світової війни?
Зростання виробництва, обумовлене підвищенням матеріальної зацікавленості колгоспників
Безправне соціальне становище селян
Дефіцит робочої сили на селі внаслідок вільного пересування селян у міста і на новобудови Надмірні хлібозаготівельні плани
Кваліфіковане керівництво на всіх рівнях управління
А. 1.3
Б. 1.4
В. 2, 3
Г. 2, 4
Д. 3, 4
Ж. 4, 5

11. У яких твердженнях ідеться про Сергія Єфремова?
Один з лідерів Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ), один із засновників Української Центральної Ради.
Член спілки радянських письменників України, автор творів, присвячених подіям 1917-190р.
Очолював делегацію УНР у переговорах з Німеччиною та союзниками в Брест-Литовському.
Повернувшись з еміграції, очолив Всеукраїнську академію наук
Автор двотомної «Історії українського письменства» - класичної праці з літературознавства
А. 1,3
Б. 1,5
В. 2, 5
Г. 3, 4
Д. 3,5
Ж 4, 5

12. Коли було ухвалено документ, уривок з якого наведено?
«Розкладка скасовується, і замість неї вводиться податок на продукти сільського господарства. Цей податок має бути меншим, ніж хлібна розкладка. Він повинен призначатися ще до весняного посіву, щоб кожен селянин міг заздалегідь врахувати, яку частку врожаю він повинен віддати державі та скільки залишиться в його повне розпорядження... Після сплати податку надлишки, що залишилися в селянина, надходять у його повне розпорядження. Він має право обміняти їх на продукти й інвентар, які доставлятиме в село держава з-за кордону та зі своїх фабрик і заводів; він може використовувати їх для обміну на потрібні йому продукти через кооперативи й на місцевих ринках і базарах»

13. Про кого йдеться у фрагменті зі спогадів Михайла Старицького?
« Треба дивуватися, звідки він відривав якісь миті для творчості. А вона не припинялась... За цей час закінчив “Тараса Бульбу ” і майже зовсім оркестрував його, написав для дітей три опери, створив багато культурних мелодій для одного, трьох голосів, видав чимало хорів, збірок народних пісень, скомпонував багато чудових п'єс не тільки для фортепіано, але й для скрипки, флейти і для оркестру. Незважаючи на вік і страшенну перевтому в погоні за черствим шматком хліба, незважаючи навіть на хворобу, яка завдавала йому за останні роки великих страждань, - сила духу і віра в правоту своїх переконань у нашого славного композитора такі глибокі, що й досі в ньому неослабно підтримують енергію в усіх видах його багатосторонньої діяльності, а перед силою таланту відступають і все перемагають роки»

14. З відомих вам чинників, що зумовили проголошення незалежності України, запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант 11
1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Видання «Русалки Дністрової»
Підписання Олександром II Емського указу
Вихід друком збірки народних пісень М. Цертелєва
Створення Київської громади
А1,2,4,3
Б 3,4,2,1
В 3,1,4,2
Г 4,3,1,2

2. Коли відбулися події, наведені в уривку з твору Константина Багря - нородного?
«Увійшла сама княгиня зі своїми родичками й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою... Після них увійшли посли й представники князів руських... Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми й покликано було княгиню із зали й, за запрошенням імператора сівши. говорила з ним про що хотіла».
А У середині X ст.
Б На початку XI ст.
В У середині XI ст.
Г Наприкінці XI ст.

3. Яке з тверджень характеризує діяльність Марка Кропивницького?
А Написав перший драматичний твір в українській літературі
Б Поставив першу оперу «Запорожець за Дунаєм»
В Створив Товариство українських акторів
Г Видав перші збірки українських народних пісень

4. Що характеризує промисловий розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.?
Швидкі темпи розвитку вугледобувної та металургійної промисловості
Провідна роль належала виробництву готового одягу, продуктів харчування
Регіон був ринком збуту для товарів, вироблених сусідніми, більш розвиненими, промисловими регіонами
Промисловий переворот завершився в 70-х роках XIX ст.
Створення, за підтримки уряду, першого в Україні цукрового синдикату
А 1,5
Б 2,3
В 2,4
Г 3,5

5. У яких твердженнях ідеться про Петра Дорошенка?
Склав гетьманські повноваження у розпалі народного обурення через спустошення України турецько-татарською та польською арміями
Завдав війську московського царя поразки під Конотопом, але через невдоволення козацтва зрікся булави на користь Юрася Хмельницького
Прагнучи вибороти козацькій Україні незалежність, прийняв турецький протекторат
Йому належить вислів: «Бог дав мені, що я є одновладцем і самодержцем руським... Виб'ю з лядської неволі весь руський народ...»
Головну мету власної діяльності вбачав у зміцненні своєї влади на Лівобережжі та об'єднанні українських земель
А 1,3
Б 2, З
В 2,4
Г 1,5

6.Про яку подію йдеться в уривку з історичного джерела?
«Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств, як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами Нарешті, згаданий князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».
________________________________________________________________________________________

7. З відомих вам причин Люблінської унії 1569 р. запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Підписання Договору про утворення СНД у Біловезькій Пущі
Катастрофа на Чорнобильській АЕС
Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову
Проведення перших виборів Президента України
А 2,4, 3,1
Б 2, 3, 4, 1
В 3,4, 1,2
Г 4,1,3, 2

9.Що передбачала запроваджена в 1921 р. нова економічна політика (неп)?
Заборону приватної торгівлі та ліквідацію товарно-грошових відносин
Централізацію управління виробництвом і розподілом матеріальних ресурсів
Запровадження продовольчої розкладки на селянську продукцію
Об’єднання підприємств промисловості в госпрозрахункові трести
Передача дрібних підприємств в оренду організаціям і приватним особам
А. 1,3
Б. 2, 3
В. 2, 4
Г. 3, 4
Д. 3, 5
Ж. 4, 5

10. Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток У PCP наприкінці 60-х на початку 80-х років XX ст.?
Ефективне, раціональне використання людських ресурсів та інтелектуального потенціалу
Хронічний дефіцит товарів повсякденного попиту на споживчому ринку
Динаміка вікового складу змінювалася за лінією омолодження населення України
Масова міграція населення із села в місто
Подолано відставання від країн Заходу за рівнем споживання продовольчих та промислових товарів на душу населення
А. 1, 3
Б. 1, 5
В. 2, 4
Г. 3, 4
Д. 3, 5
Ж. 4, 5

11. У яких твердженнях ідеться про Євгена Коновальця?
Від жовтня 1938 р. - голова уряду, незабаром - президент Карпатської України
Ініціатор створення у 1920 р. Української військової організації (УВО)
3 листопада 1943 р. - головнокомандувач Української повстанської армії (УПА)
У травні 1945 р. заарештований радянськими спецслужбами і вивезений до СРСР
Перший голова Проводу Організації українських націоналістів (ОУН)
А 1,2
Б 1,3
В 2,4
Г 2, 5
Д 3,4
Ж 4, 5

12. Яку дату слід уписати на місці пропуску в джерелі?
«І я, й інші мої бойові товариші завжди доходили висновку: якби збереглися ті кадри, до яких належали Тухачевський, Якір, Уборевич, Корк та інші, - всі ті, кого ми втратили в році, ми, безперечно, мали б менше невдач, швидше і не з такими великими втратами розгромили б німецько-фашистські орди»
___________________________________________________________________________________

13. Про заснування якої партії йдеться у фрагменті зі спогадів Юрія Колларда?
« У другій половині 1899р. Антоновича в Харкові не було; повернувся він до Харкова з Києва на початку 1900 року. Якось він зайшов до Боніфатія Камінського, якому розвинув намічений план заснування партії. Б.Камінський дуже цим захопився, й вони вирішили зараз же обміркувати це в тіснішому колі активних членів “Української Студентської Громади ”. Намітили вони, крім себе, для цього ще М. Русова, Л. Мацієвича, О. Коваленка, Б. Мартоса і мене... Організація була суто конспіративною й окремою від “Харківської Студентської Громади ”. Першою книжкою рішено випустити щось програмове й звернутися за цим до Миколи Міхновського, який потім згодився написати те у формі промови...»
________________________________________________________________________________________

14. З відомих вам наслідків десталінізації в суспільно-політичному житті України за доби «відлиги» запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Варіант 12

1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Коронація Данила Романовича
Битва союзного війська русичів та половців проти монголів р. Калці
Правління в Галицько-Волинській державі Юрія II Болеслава
Облога й розорення Києва військами хана Батия
А 2,1,4,3
Б 2,4,1,3
В 3,4,1,2
Г 3,2,1,4

2. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
«Скликано “Собор руських учених ”- усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України... “Собор ” уважав конче потрібним, щоб була усталена одна одностайна граматика й одностайний правопис для всього “руського народу в Австрії й Росії”».
А 1848 р.
Б 1873 р.
В 1892 р.
Г 1899 р.

3. Що з переліченого стосується діяльності РУРП?
А Відкриття у Львівському університеті кафедри історії України Б Вихід брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta»
В Перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове
Г Заснування культурно-освітнього товариства «Просвіта»

4. Що характерно для економіки підросійської України в першій половині XIX ст.?
Збереження кріпосницьких відносин
Розвиток сільського господарства інтенсивним шляхом
За обсягом посівів перше місце посідала картопля
Завершення промислового перевороту
Зростання чисельності міського населення
А 1,4
Б 1,5
В 2,3
Г 3,4

5.Які з тверджень стосуються Михайла Драгоманова?
Революціонер-народник, автор науково обґрунтованого проекту- схеми реактивного космічного корабля
Після повернення із заслання оселився в Петербурзі, розпочавши літературну й видавничу діяльність
Один з лідерів громадівського руху, згодом засуджував аполітичне культурництво «старих» українофілів
Очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України, автор вірша «Ще не вмерла України...»
15 років провів у Женеві, знайомлячи світову громадськість з проблемами українства
А 1,3
Б 2, 4
В 3,5
Г 4, 5

6.Кого з правителів Київської Русі характеризує літописний уривок?
«Сам був хоробрий і легкий. Ходячи, яко пардус, багато воєн він чинив. ...І посилав він до інших земель послів, кажучи: “Хочу на вас іти”... Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив...».
________________________________________________________________________________________

7. З відомих вам наслідків для України Полтавської битви 1709 р. запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)
Початок Першого зимового походу Армії УНР на чолі з М. Омеляновичем-Павленком
Укладання Варшавського договору Директорією та урядом Польщі
Проголошення на Всеукраїнському хліборобському з’їзді гетьманом України П.Скоропадського
А 3,4, 2,1
Б 4, 1, 3, 2
В 4, 1,2,3
Г 4, 3, 1, 2

9. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище українських земель у складі Польщі в міжвоєнний період?
Отримання українцями широких національно-культурних прав Легальність політичних партій, діяльність яких не суперечила польському законодавству
Обіймання українцями високих адміністративних посад у державних органах влади
Політичне протистояння між українцями, які проживали на землях, що раніше входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій
Підтримка основною частиною населення центристської політичної сили – УНДО
А. 1, 2
Б. 1, 3
В. 2, 3
Г. 2, 4
Д. 2, 5
Ж. 3, 5

10. Які явища та процеси характерні для сільського господарства України в період «відлиги»?
Україна як житниця СРС'Р стала одним з головних світових експортерів хліба
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва за рахунок використання високопродуктивної техніки
Обмеження розмірів присадибного господарства, фактична заборона утримання худоби
Реорганізація МТС в РТС, примусовий продаж їхньої техніки колгоспам
Надання колгоспам можливості вільно планувати своє виробництво
А 1,3
Б 1,4
В 2,5 Г 3,4 Д 3,5 Ж 4, 5

11. У яких твердженнях ідеться про Сидора Ковпака?
Очолив Український штаб партизанського руху (УШПР)
Організатор партизанського руху на Сумщині в роки Великої Вітчизняної війни
Очолив «визвольний похід» Червоної армії, в результаті якого Західна Україна була приєднана до Радянського Союзу
Командував військами Київського особливого військового округу і організував оборону Києва в 1941 р
Очолив Карпатський рейд партизанського з’ єднання українськими землями, окупованими гітлерівською Німеччиною
А 1,2
Б 1,5
В 2,3
Г 2, 5
Д 3,5
Ж 4, 5

12. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з виступу Голови Верховної Ради України В. Литвина?
«Сьогодні можна скільки завгодно говорити про політичний характер рішень Верховної Ради і Верховного Суду України щодо визнання недійсними результатів другого туру голосування і недовіру Центральній виборчій комісії. Але при цьому не слід забувати, що саме вони відкрили єдиний за даних обставин - правовий і легітимний - вихід, розрядили гранично напружену політичну атмосферу і стали тим проблиском надії, що дав змогу відступити від безодні громадянського конфлікту, зберегти державну незалежність і територіальну цілісність України...»
________________________________________________________________________________________

13. Про кого йдеться у фрагменті зі спогадів Аркадія Любченка?
«Бігав він у тісній кімнатці на Лимарівській вулиці, зненацька зупинявся серед клубкувань тютюнового диму і вперше тоді проголошував сакраментальне гасло: “Геть од МосквиГ. Він завжди перший умів відчути те, що хаотично починало нуртувати довкола, умів схопити суть, ясно й лаконічно синтезувати її, обертаючи в рушійний чинник, що швидко гуртував відданих однодумців... І саме він тільки міг бути натхненником і творцем славнозвісної Вільної Академії, засудженої потім владою як організації “контрреволюційної”... Невдачі й труднощі ніколи його не зупиняли - навпаки, спонукували до активнішої дії. Досить притомлений тяжким життям, він, проте, не розчаровувався. Він твердо вірив у сонячне майбутнє України, лише намагався не обдурювати себе й інших щодо сучасного її “ходіння по муках”»
________________________________________________________________________________________

14. З відомих вам соціально-економічних наслідків суцільної колективізації в Україні запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант 13

1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Створення Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
Вихід друком першої української газети «Зоря Галицька»
Видання в Петербурзі першого українського журналу «Основа»
Вихід друком першого тому «Історії України - Руси» М. Грушевського
А 1,4,2, З
Б 2,3, 1,4
В 3, 4, 1, 2
Г 4, 1,3, 2

2. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
«Прибув... до Києва святійший патріарх єрусалимський іменем Феофан, і зупинився в монастирі Братському, і був прийнятий з великою честю духовними та світськими людьми. Того ж року, місяця вересня З дня... поставив і висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного. Іменем Йов Борецький, у письмі слов'янськім, і грецькім, і латинськім ученого, і з ним єпископів на різні місця.,.».
А 1596 р.
Б 1615 р.
В 1620 р.
Г 1632 р.

3. Що з переліченого стосується галицько-волинського володаря Юрія І Львовича?
А Переніс свою столицю до Холма
Б Прийняв титул короля Русі
В Позбувся зверхності Золотої Орди
Г Завдав поразки війську Тевтонського ордену

4. Укажіть наслідки для селян реформи 1861 р.
Звільнялися від кріпацтва
Отримали право відмовитися від наділу й переселитися в місто
Звільнялися від сплати всіх податків, рекрутського обов'язку
Отримали земельний наділ за викуп
Отримали право вільного виходу з общини з наділами землі
А 1,4
Б2,4
В 1,5
Г 3, 5
5. Які твердження стосуються князя Костянтина Івановича Острозького?
Перший удільний київський князь з литовської правлячої династії, провадив самостійну політику, карбував власну монету
Перебував на найвищих державних посадах у Великому князівстві Литовському: був гетьманом, каштеляном Віденського та Трокай- ського замків
Виступав проти умов Кревської унії, був визнаний польським королем Ягайлом довічним правителем Литовського князівства
Титулувався «князем Подолії і воєводою Мукачева», мав за столицю Мукачеве, поблизу якого заснував монастир з бібліотекою
Очолював військо Великого князівства Литовського в битві під Оршею проти Московії
А 1,4
Б 2,5
В 2,4
Г 3,4

6. Про якого діяча часів Руїни йдеться в наведеному уривку з історичного джерела?
«Страшний був орді, бо був досвідченим у воєнних виправах і відважним кавалером. Татари цілком серйозно вважали його шайтаном і навіть своїх дітей, коли вони плакали і їх не могли заспокоїти, лякали. Він... постійно бився з татарами, проти яких мав природну й невблаганну ненависть. На обличчі він мав природний знак, ніби шмат пурпуру».
_______________________________________________________________________________________

7. З відомих вам причин Національно-визвольної війни середини XVII ст.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України
Запровадження в Україні нової національної валюти - гривні
Проведення Першого Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України
Обрання Леоніда Кучми Президентом України на другий термін
А 1, 3, 2, 4
Б 1,3, 4, 2
В 3,4, 1,2

9. Які твердження характеризують економічне життя під російської України напередодні Першої світової війн?
Ліквідація поміщицького землеволодіння
Поліпшення соціально-економічного становища робітників та селян.
Високий рівень концентрації виробництва й робітників на великих підприємствах.
Відсутність монополій у промисловості.
Участь іноземного капіталу в розвитку промисловості А 1,2
Б 1,3
В 2,4
Г 3, 4
Д 3,5
Ж 4, 5
Г 3, 1,4,2

10. Які твердження характеризують державну політику в галузі культури та науки в другій половині 40-х на початку 50-х років XX ст. в У PCP?
Утвердження як офіційно дозволеної теми любові до України в кіно і театральному мистецтві
Відновлення роботи науково-дослідних установ, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази
Створення атмосфери творчої змагальності в літературі і мистецтві
Сприяння контактам діячів української культури з митцями Заходу
Розгортання ідеологічної кампанії боротьби проти «космополітизму»
А 1,3
Б 1,4
В 2, З
Г 2, 5
Д 3,4
Ж 4, 5

11. У яких твердженнях ідеться про Олександра Довженка?
Започаткував новий жанр в українській літературі - кіноповість
Переможець конкурсу на проект кінофабрики в Києві, збудованої в 1928 р.
Його кінофільм «Земля» на Всесвітній виставці в Брюсселі в 1958 р. визнаний одним із 12 найкращих фільмів усіх часів і народів
Його стрічки започаткували унікальний феномен - «українське поетичне кіно»
Режисер та сценарист перших в Україні звукових фільмів «Симфонія Донбасу» та «Фронт»
А 1,3
Б 1,5
В 2,4
Г. 3, 4
Ж. 4, 5

12.Коли в газеті «Известия ЦИК и ВЦИК» було надруковано наведене офіційне повідомлення Прокурора Верховного Суду СРСР?
«У Шахтинському районі Донбасу органами ОДПУ при прямому сприянні робітників розкрито контрреволюційну організацію, що мала собі за мету дезорганізацію та руйнування кам'яновугільної промисловості цього району. Керівний орган цієї організації, що підтверджується безперечними даними слідства, знаходиться за кордоном і складається з колишніх капіталістичних власників і акціонерів кам'яновугільних підприємств Донецького басейну, що мали тісні зв'язки з окремими агентами деяких німецьких промислових фірм та польською контррозвідкою... Слідством встановлено, що робота цієї контрреволюційної організації, що діяла протягом кількох років, виявилася в злісному саботажі та прихованій дезорганізації діяльності, в підриві кам'яновугільного господарства методами нераціонального будівництва, непотрібних витрат капіталу, зниженні якості продукції, підвищенні собівартості, а також в прямому зруйнуванні шахт, рудників, заводів тощо...»
_______________________________________________________________________________________

13.З якого документа наведено уривок?
«У разі територіально-політичних змін в областях, що належать Польській державі, сфери інтересів Німеччини та СРСР будуть розмежовуватися по лінії рік Нарев, Вісла, Сян. Питання про те, чи відповідає обопільним інтересам Німеччини та СРСР збереження незалежної Польської держави і якими будуть кордони цієї держави, може бути остаточно з'ясовано лише в ході дальшого політичного розвитку. У будь-якому випадку обидва уряди розв'язуватимуть це питання в дусі дружньої обопільної згоди. Щодо Південно-Східної Європи радянська сторона підкреслює свою заінтересованість у Бессарабії. Німецька сторона заявляє про її повну незаінтересованість у цих областях... Цей протокол буде зберігатися обома сторонами у цілковитій таємниці»
________________________________________________________________________________________

14. З відомих вам причин падіння Української Держави гетьмана Павла Скоропадського запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант 14
1. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Князювання Семена Олельковича - останнього удільного київського князя
Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства
Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом. Битва під Вількомиром.
Спустошення Києва ордою кримського хана Менглі-Гірея.
А. 2, 4, 3, 1
Б. 2, 3, 1, 4
В 3, 4, 1, 2
Г 4, 3, 1, 2

2. Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?
«А печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місті, де ото є нині Свята Софія, митрополія руська: бо тоді це було поле попа городом, і сталася січа люта, 1 ледве одолїв під вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати».
А У IX ст.
В У XI ст.
Б У Хет.
Г У XII ст.

3. Що з переліченого належить до творчої спадщини Миколи Лисенка?
А Опера «Запорожець за Дунаєм»
Б П’єси «Сватання на Гончарівці», «Шмельменко-денщик»
В Опери «Наталка Полтавка», «Енеїда», «Тарас Бульба»
Г Музика до пісні «Ще не вмерла України...»

4. Які зміни в соціально-економічному житті відбулися на землях козацької України в наслідок Національно-визвольної війни?
Для потреб новоствореної держави збільшено кількість іюііиинрстой, а також господарств із застосуванням праці залежних селян
Втрата українською старою земельною аристократією привілейованого становища, натомість зростання ролі козацтва
Активна розбудова нових міст та містечок, яких лише на Київщині та Брацлавщині з’явилося більше 300
Концентрація влади та основних багатств у руках козацьких низів
Здобуття більшістю селян особистої свободи
А 1, 5
Б 2, 5
В 3, 4
Г 4, 5

5. У яких твердженнях ідеться про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного?
3 його ініціативи і за сприяння Київського братства було відновлено вищу православну ієрархію
Завдяки його керівництву одержано перемогу над турецько-татарським військом під Хотином
Ініціював будівництво на о. Мала Хортиця фортеці, яку вважають першою відомою Січчю
Очолив антипольське повстання, у боях під Корсунем і Переяславом його загони розбили польське військо
Ініціатор зруйнування фортеці Кодак
А 1,2
Б 1,4
В 2, З
Г 3, 5
6. Ім’я якого діяча пропущено в уривку з історичного джерела?
«У 1847 р„ у зв’язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив _______ за його незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де ________ вчився маршировки і рушничних прийомів...».
________________________________________________________________________________________

7. З відомих вам наслідків Люблінської унії 1569р. запишіть 2.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з’їзді КПРС
Суд у Львові над членами УРСС Л. Лук’яненком, І. Кандибою та ін.
Вихід перших шести випусків «самвидавського журналу» «Український вісник»
Обрання О. Кириченка першим секретарем ЦК Компартії України
А 2, 4, 1, З
Б 2, 1, 4, З
В 4, 1,2,3
Г 4, 3, 1,

9. Які з тверджень характеризують освітню політику УСРР 19211928 рр.?
Надання переваги при вступі до ВНЗ особам робітничо-селянського походження
Завершення кампанії з ліквідації неписьменності серед дорослих
Зосередження наукових досліджень в університетах
Збільшення кількості вчительських курсів, педінститутів та педтехнікумів
Згортання українізації державних установ, підприємств, закладів культури
А, 1, 3
Б. 1, 4
В. 2, 4
Г. 2, 5
Д. 3, 5
Ж. 4, 5

10. Які з тверджень характеризують процес формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х на початку 90-х років XX ст.?
Більшість партій чітко вказували в програмових документах, виразниками інтересів яких груп населення вони є
Поява нових політичних партій відбувалася одночасно із наростанням внутрішніх суперечностей у КПУ
Новоутворені партії були масовими, порівняно з КПРС
Діяльність більшості новоутворених партій набувала опозиційного характеру
Переважання в західних областях партій лівого спрямування, у східних - правого
А. 1, 2
Б. 2, 3
В. 2, 4
Г. 3, 4
Д. 3, 5
Ж. 4. 5

11. У яких твердженнях ідеться про Симона Петлюру?
Перший голова Генерального секретаріату Української Центральної Ради
Ініціював підписання у квітні 1920 р. Варшавського договору між УНР та Польщею
Обстоював «радянську платформу», виступаючи за союз із більшовицькою Росією проти Антанти
У листопаді 1918 р. перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером Вільгельмом II
У лютому 1919 р. вийшов із УСДРП і став головою Директорії УНР
А.1,2
Б. 2, 3
В. 2, 5
Г. 3, 4
Д. 3, 5
Ж. 4. 5

12.У які роки відбувалися події, засвідчені уривком зі щоденника Є. Чи- калейка?
«Партійне життя наше в Києві зовсім завмерло, бо частина членів Української демократично-радикальної партії впірнула цілковито в легальну культурно-просвітню працю в “Просвіті”, в організацію Народного Університету, а друга - у працю в першій українській щоденній газеті “Громадська Думка”, в місячнику “Нова Громада” та в журналі “Україна”, у який переіменувалася “Київська Старина” після від святкування свого 25-річного ювілею... Отже, з розквітом українського культурно-просвітнього життя поступово завмирало партійне, а після розпуску 2-ї Державної думи, коли почалася страшенна столипінська реакція, і зовсім завмерло»
________________________________________________________________________________________

13. Ім’я кого з історичних діячів пропущено в уривку з виступу М. Хрущова перед керівництвом західноукраїнських областей?
«Удар, який ми завдали , виявився дуже вдалим. Необхідно під
тримати ініціативну групу по переходу до православ'я, підтримати священиків, які переходять від уніатства до православної віри... Якась кількість уніатів необхідна для того, щоб мати свою агентуру... Нам вигідно, щоб уніати перейшли в православну віру. Це політика, щоб відірвати від Риму і прилучити до православної церкви»
________________________________________________________________________________________

14. З відомих вам причин поразки Української Центральної Ради запишіть 2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Варіант 15
1.Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
Похід Новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців
Князювання в Києві Володимира Мономаха та його сина Мстислава
Правління Ярославичів. Ухвалення збірника законів «Правда Ярославичів»
Об’єднання Романом Мстиславичем Волинського та Галицького князівств
А 2, 3, 1, 4
Б 3, 2, 1, 4
В 3, 4, 1, 2
Г 4, 1,3,2

2.Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
«Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Басил є довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимоиіем, сином козацького гетьмана Хмеля»
А 1648 р.
Б 1652 р.
В 1657 р.
Г 1659 р.

3.Що з перерахованого було здійснено за сприяння гетьмана Івана Мазепи?
А Заснування співацької школи у Глухові Б Реставрація Софійського та Успенського соборів у Києві
В Заснування Чернігівського, Харківського та Переяславського колегіумів Г Створення Пересопницького євангелія

4.Які твердження стосуються діяльності Старої Київської громади в 70-х роках XIX ст.?
1. Заснування Новоросійського університету в Одесі та Історико- <Ј філологічного інституту в Ніжині
2.Створення першого українського стаціонарного професійного театру
3.Заснування Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
4.Видання "Граматика малоросійського наріччя" – першої граматики української мови
5.Видання "Історичних пісень малоросійського народу" з примітками В. Антоновича та
М. Драгоманова
А 1,3
Б 2,4
В 3,5
Г 4,5

5.У яких твердженнях йдеться про князя Володимира Святославича?
Сприяв обранню першого митрополита з русичів - Іларіона
Запровадив у Київській Русі християнство як державну релігію
Був першим християнином з-поміж київських князів
Розпочав воєнні дії в Болгарії, підкоривши згодом майже 70 міст та
містечок
Почав карбувати перші руські монети
А 1,3
Б 2,4
В 3,5
Г 4,5

6.Ім’я якого діяча пропущене в уривку з історичного джерела?
13 TOC \o "1-5" \h \z 14«Президент рейхстагу повідомив пана міністра внутрішніх справ, що рейхстаг на своєму засіданні (у лютому 1849 р.) ухвалив таке рішення: “Вважати депутата з виборчої округи Вижниця на Буко15вині. виключеним зі складу рейхстагу й уповноважити прези-
дента рейхстагу дати розпорядження про проведення нових виборів”».

7. З відомих вам наслідків селянської реформи 1861 р. в підросійській Україні

15

Приложенные файлы

  • doc 23975607
    Размер файла: 487 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий