Практичне заняття 8


Практичне заняття № 8
Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
План
Поняття про документ. Класифікація документів.
Вимоги до змісту та розташування реквізитів.
Оформлювання сторінки.
Документи щодо особового складу.
Довідково-інформаційні документи.
Документи колегіальних органів.
Обліково-фінансові документи.
ЛітератураГлущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К.: А.С.К., 2000. – С. 13-29.
Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 208-235.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001. – С. 26-41.
Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – С. 7-9.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наукова думка, 2007. – 288 с.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – С. 8-12, 23-35.
Завдання для повторення лекції
Доповніть класифікацію документів, послуговуючись матеріалами з посібника М. Зубкова  «Сучасне українське ділове мовлення» (Харків, 2001. – С. 34-39).Назвіть найбільш важливі реквізити для адміністративно-канцелярського підстилю офіційно-ділового стилю.
З’ясуйте функціонально-стильову приналежність особистого та службового листування. Відповідь обґрунтуйте.
Комплексні практичні завдання
Завдання 1. Оформіть правильно реквізит “Підпис”.
Директор інституту Кудін А.П. (підпис).
Сергієнко М.К. Директор зош № 186 (підпис).
(підпис) Головний бухгалтер О. Васильченко.
Завдання 2. Розкрийте значення поданих слів за “Словником іншомовних слів”.
Стандарт, штамп, реквізит, бланк, гриф, кліше, резолюція, індекс, формуляр.
Завдання 3. Відредагуйте тексти заяв, запишіть правильні варіанти.
Прошу надати мені академвідпустку у зв’язку з потребою нагляду за малесенькою дитинкою.
Прошу Вашого дозволу на звільнення від занять по сімейним обставинам.
Прошу надати мені п’ятиденну відпустку за свій власний рахунок.
Прошу Вашого дозволу на переведення мене з факультету економіки на факультет екології, тому що я хочу поглиблено вивчати навколишній світ.
Прошу допустити мене до здавання вступних іспитів на українське відділення філфаку, так як я мрію стати літературознавцем.
Прошу допустити мене до здачі літньої сесії без заліку з інформатики. Залік не складено вчасно через поважну причину.
Я, Ханенко Наталія Леонідівна, дуже прошу Вашого дозволу прийняти мене на навчання на спеціальність фінансовий менеджмент.
Завдання 4. Напишіть заяву про переведення на інший факультет.
Завдання 5. Напишіть автобіографію, дотримуючись лаконізму викладу.
Завдання 6. Уявіть ситуацію: Ви з поважної причини не прийшли на ділову зустріч із партнером, про яку давно домовилися, і вам потрібно вибачитися, перепросити за незручності, завдані адресатові. Як у такому разі слід розпочати листа? Напишіть лист, використовуючи типові мовні звороти.
Завдання 7. Уявіть ситуацію: Ви очолюєте фірму (установу, організацію). Секретар принесла Вам надрукованого листа, який Ви маєте підписати. Відредагуйте його. Поясніть свої редакторські правки.
Директор ОАО “Дивосвіт”
Іванов Леонід Дмитрович.
Адміністрація НВО “Клєопатра” запрошує прийняти участь у виставці-продажі парфюмерно-косметичної продукції що відбудеться 15-17 грудня по адресі Броварський проспект 15.
Директор НВО “Клєопатра” (підпис) Б.О. ЦвіркуненкоЗавдання 8. Напишіть доповідну (службову) записку на ім’я декана факультету про відрядження найкращих студентів курсу на Всеукраїнську студентську олімпіаду.
Завдання 9. Відредагуйте текст документа.
ДОВІРЕНІСТЬ
Я, Вашчук Катерина Леонідівна, студентка І курса цукрового факультета Національного Університету Харчових Технологій доручаю Симоненко Олександру Анатолієвичу получить в бібліотеці 20 “Ділових українських мов” Шевчука.
Довіреність дійсна до кінця грудня місяця цього року.
Підпис Вашчук К.Л.
Засвідчую: Г.О. СімахінаЗавдання 10. Укладіть документ, у якому йдеться про те, що Євтушенко Жанна Григорівна отримала у магазині “Канцтовари” 20 лютого 2011 року товарів на суму 820 гривень 46 копійок.

Приложенные файлы

  • docx 23971145
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий